Raad vraagt Sinterklaas logeert in Waddinxveen Deze Week om spoedige aanpak noodlokalen PLUS Deze week Erbi JJVJ Li LABEL bij Dui|vendijk Wonen! design Gerard van den Berg L 1 Accumulatie BLAD? duiikendijk met Automobilist raakt Pelhrimov a Al tien jaar vriendschap $5 Primera 0 Koffieconcert bij RTW FM rijbewijs kwijt Zweeds lichtfeest h Automobilist Waddinxveense Eindejaarsaktie Wij zijn verhuisd! Met alcohol op achter stuur KRUISINGA rijdt tegen vrachtwagen I CO Centrum Sport Portocabin bos U i&i van food tot mode van wonen tot ontspanning Z waar winkelen nog gezellig is (MnMHMnHHHHMI F’ kilo 4 i t de Tiendeweg in Gouda centrum ruim 80 speciaalzaken Stand up Comedian Kom en geniet van de meest gevarieerde winkelstraat van de regio! Kom langs voor een kop koffie in onze nieuwe winkel vol met leuke speeltjes. Kijk voor méér informatie in de winkels waar dit raambiljet in de etalage hangt!!! VERKNAL JE LAATSTE GULDENS BIJ VUURWERKFOLDER NU BIJ DE KRANT OF IN DE WINKEL LANGEVELDSIGTERMANS car comfort SRA sinds 1993 Wethouder spreekt met schoolbesturen over oplossing op slechts 50 m afstand van parkeerplaats Klein Amerika I?* ook voor uw I NAVIGATIE SYSTEMEN 54e JAARGANG nr. 2778) 68 lg Spaar mee voor een GRATIS boodschappenpakket ‘wv ƒ50.- f TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 221.200 EXEMPLAREN iÈr....- (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) H van 7.795,- voor 6.695,- BANANEN •4 5 i Van 2.865,- voor 2.435,- High Noon 2,5 zitsbonk in rustical leder Het nieuw te bouwen cen trum laat politici en burgers niet ongemoeid. Lezers schreven brieven, de raad reageerde op het vertrek van raadslid Van der Torren, de cartoonist van het weekblad tekende zijn visie. Vincent Geers, geboren en getogen in Waddinxveen is een stand up comedian ta lent. Hij sleepte afgelopen week twee prijzen binnen Nadat hij te kampen had met verschillende gezond heidsproblemen, is Jaco van der Heijden weer enthou siast begonnen bij Olympia. Ma. t/m vr. open van 09.00-17.00 uur De 2e zaterdag van de maand geopend van 09.30-15.30 uur Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Artistic Art Photography, K.W. plein 2,Waddinxveen. lange tiendeweg 56-66, gouda tel. (0182) 59 98 68 www.duijvendijkwonen.nl info@duijvendijkwonen.nl vindt het te vermoeiend om elke dag terug te moeten ke ren naar het door de Zwarte Pieten gehuurde huis. Hij vindt het huis wel comforta bel maar te ver van Waddinx- Zijde 30 2771 EN Boskoop Telefoon 0172-ï 66 54 Telefax 0172-21 Weekblad voor WADDINXVEEN - Sint Ni- colaas heeft de juffen van groep I en 2 van basisschool De Kameleon verzocht een slaapplaats voor hem te ver zorgen in de school. Sint ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS - SALARISSEN/ADMINISTRATIES - Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 MOIORCENTRUM (v.) Fr.1 opeenhoping 2 (econ.) kapitaalvorming. Wij leiden u graag rond Erbi verkoopt haar bladen uitsluitend via geselecteerde dealers. Foxy fauteuil in rustical leder O N’ N» zijn bed lag. Gelukkig heeft hij genoeg hulp van zijn Pieten gekregen om op deze belangrijke dag toch nog alle cadeaus op tijd bij de Waddinxveense huizen te bezorgen. Eerder deze week moest de Sint nog om steun vragen aan de leerlin gen van de Koningin Juliana- school. De Hollandse wind en regen hadden hem een dikke griep bezorgd en dus moest hij even rusten. Gelukkig was hij in de buurt van de Koningin Julianaschool waar een warm bedje en een goede verzorgen zo gereed was. veen. De school heeft hieraan natuurlijk gehoor gegeven en een keurige slaapgelegenheid voor de sint ingericht. De Sint vertoefde hier vanaf 25 november elke nacht. Elke dag zetten de kinderen trouw wat water en natuur lijk een wortel voor hem klaar, maar steeds waren ze net te laat om nog een glimp van de goedheiligman op te vangen voor hij op pad ging. Behalve op de Grote Pakjes dag zelf, want vanochtend, ja echt waar, heeft de Sint zich verslapen. Toen de eerste kinderen op 5 december op school kwa men, bleek dat de man nog in *1 WADDINXVEEN - Een 42-jari- ge Waddinxvener is met zijn personenauto op vrijdag 30 no vember rond 12.10 uur tegen een vrachtwagen aangereden. Hij reed over de Beyerincklaan en wilde linksaf de Tweede Bloksweg inslaan. Hierbij liet hij de vrachtwagenchauffeur, een 31 -jarige man uit Hardinxveld- Giessendam, die hem tegemoet kwam, niet voorgaan. De Waddinxvener is met onbe kend letsel naar het Groene- hartziekenhuis overgebracht. Zijn auto was rondom bescha- digd. WADDINXVEEN - De politie heeft op zaterdag I december omstreeks 01.50 uur een 32-ja- rige automobilist uit Boskoop aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol. De automobilist trok de aandacht van agenten omdat hij met mistlichten reed. Op de Lima- weg werd hij staande gehouden en overgebracht naar het poli tiebureau. Daar werd een blaastest afgenomen. Deze gaf een uitslag aan van 490 ug/l ter wijl 220 ug/l de limiet is. Tegen de automobilist wordt proces verbaal opgemaakt. WADDINXVEEN - De politie heeft op zondag 2 december omstreeks 03.20 uur een 54-ja- rige automobilist uit Reeuwijk aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol. Agenten zagen de automobilist al slingerend rijden over de Dreef. De automobilist werd staande centrum Souburgh kunnen de Vrouwen van Nu kennismaken met de legende van Lucia. Het koor van de NBvP treedt op met een voor dit Zweeds licht feest ingestudeerde repertoire. Ook is er een kerstverhaal en kerstgedicht. De aan vang van deze speciale avond is om 19.30 uur. De zaal is vanaf 19.00 uur open. Bel voor een afspraak met Ijsbrand Bol AA, telefoon 0172 -21 57 40. Vestiging Hazerswoude/Boskoop: Italiëlaan 8a (ITC-terrein). www.lensacc.nl WADDINXVEEN - Het RTW FM radioprogramma Da Capo zendt 9 december tussen 12.00 en 14.00 uur een amateuropna me uit van het op 18 november in het Praathuis (Boskoop) ge houden koffieconcert. Dit con cert werd gegeven door het Li nes Ensemble, bestaande uit Ziet u een opeenhoping van zorgen en stress,.., of van kapitaal? Weet u dan wat u te doen staat? Zoals bij risicospreiding en lange termijn planning? legen aan de Zuidplashof 9, waarvan ook de Kardinaal Alf- rinkschool gebruik maakt. De vervanging van de lokalen staat in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2001-2017 gepland in de zomervakantie van 2003 of als het kan eerder. gehouden op de Brugweg, waarna hij werd overgebracht naar het politiebureau. Bij de automobilist werd een bloed proef afgenomen. De uitslag daarvan is nog niet bekend. Tegen de automobilist wordt proces verbaal opge maakt. Tevens werd zijn rijbe wijs ingevorderd. mervakantie een oplossing ge realiseerd moet worden?” Van der Torren: „Waarom gebeurt er pas iets als het gebouw op in storten staat?” Leferink (CDA): „De kinderen en leerkrachten verdienen be ter.” Van Went (D66): „Onaan vaardbaar dat ze er nog staan.” En daarmee was er eensgezind heid onder de partijen over de actie die Van Holsteijn op korte termijn moet nemen: niet uit stellen tot na de verkiezingen als Van Holsteijn zien biezen pakt en het pakket bij een vol gende wethouder op het bordje komt, maar nog voor de termijn is verstreken een oplossing aan dragen. Van Holsteijn kon die toezeg ging niet doen, maar wilde wel de intentie uitspreken dat ook hij de voorkeur geeft aan een snelle oplossing. „We hebben het tempo behoorlijk opge schroefd de laatste twee weken. Resultaten kan ik nog niet ge ven, we zijn in gesprek met de schoolbesturen. We hebben ne gen oplossingen bedacht, nu gaan we uitzoeken welke daar van mogelijk zijn. Ik weet dat de situatie nu minimaal is maar het gebouw staat niet op instorten. Ik zal proberen in februari met een oplossing te komen”, aldus de wethouder. WADDINXVEEN - Het is op 27 februari 10 jaar geleden dat de stichting vriendschapsband Waddinveen-Pelhrimov offi cieel werd opgericht. Een stich ting die de contacten en rela ties tussen de inwoners van beide plaatsen wil stimuleren. In de loop der jaren zijn op tal van terreinen contacten gelegd, zoals uitwisseling op het gebied van de gezondheidszorg, mi lieumaatregelen, sport en cul tuur, onderwijs, bedrijfsleven. Ook werden contacten onder houden met kerkgemeenschap pen in Pelhrimov. De stichting wil het jubileum niet ongemerkt laten passeren. Een officiële delegatie met on der andere burgemeester Jonk man zal van 19 tot 23 juni een bezoek aan Pelhrimov brengen. Gedurende deze periode zullen in Pelhrimov activiteiten plaats vinden op sport- en cultureel gebied. Daar zal onder meer een Wad- dinxveens voetbalelftal, samen gesteld uit spelers van Be Fair, WSE en Waddinxveen aan een toernooi in Pelhrimov deelne men. Ook in Waddinxveen zal aandacht aan het I O-jarig be staan worden besteed. Gedacht wordt aan een con cert met het koor ZABOJ met enkele koren uit Waddinxveen en de ontvangst van een groep wielrenners uit Pelhrimov. WADDINXVEEN - De term noodlokalen van het Wad dinxveense basisonderwijs kan nu letterlijk worden geno men, meenden alle politieke partijen tijdens de raadsver gadering. De lokalen verkeren in nood en ze moeten hoognodig vervangen worden. Dringend advies voor wet houder Van Holsteijn: wacht daar niet te lang mee. „Niet wachten met een beslissing tot na de verkiezingen en niet wachten met een vervanging tot 2003/2004. Deze zo mer nog als het kan.” Van Holsteijn, die onderwijs in zijn portefeuille heeft, gaf aan dat het tempo rond dit onder werp behoorlijk is opgeschroefd. Toezeggen wilde hij niets, maar hij zal proberen nog voor zijn vertrek met een oplossing te komen. WADDINXVEEN - Voor de Vrouwen van Nu van de NBvP is er op dinsdag 11 december een kerstfeest. Dit jaar staat het feest in het teken van het Zweeds lichtfeest. In Zweden wordt elk jaar ’Sankta Lucia of lichtfeest gevierd; een welkome afwisseling op de donkere Zweedse winter. In de Marchandzaal van Zorg- 1 OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN - r ►1 Zaterdag 8 december open. Chr. Huijgensweg 2 Industrieterrein Molenwetering Alphen aan den Rijn Tel: 0172 - 46 01 30 www.erbi.nl Im Goudse Poort Hanzeweg 6 2803 MC Gouda T 0182 525 000 www.kruisinga-gouda.nl De Koningin Beatrixschool haal de onlangs het landelijke nieuws omdat het met haar noodloka len ernstig gesteld is. Er blijken paddestoelen in te groeien en lekkages maken het voor leraren en leerlingen onveilig. Het gaat om in to taal negen noodlokalen ge- Koninginneweg 11D Boskoop (0172) 21 25 06 5 I 01 ■p a> Onaanvaardbaar, onacceptabel, onbegrijpelijk waren veel ge hoorde termen van de raadsle den. „Waarom zetten we niet deze kerstvakantie nog een nieuwe portocabin neer?”, vroeg raadslid K. Brugman (WD) de wethouder. „De noodlokalen hadden er al lang niet meer mogen staan”, vindt raadslid R. van Hoek (PvdA) die een bezoek bracht aan het com plex noodlokalen. Raadslid Bos: „Zomer 2003? Dat moet veel sneller kunnen.” Bax (PCW): „De wethouder heeft toch hoop ik wel de zelfde intentie als ik dat er in de komende zo- ONDERWEG 8 WADDINXVEEN - www.mannekes.nl addinxMÜ 1 t !>e bromscooters vette korting addinxveen, Zevenhuizen en Moèrkapelle WOENSDAG 5 DECEMBER 2001 '4 Tomoka Hara (viool), Fransis Saunders (altviool) en Nobuo Matsushima (piano). Het programma omvat o.m. werken van Glinka, Schumann, Handel en Brahms. RTW FM: In de ether 105.8 FM en op de ka bel 93.1 FM. Internet: www.rtw.nl Leerlingen van de Kameleon en Koningin Julianaschool hebben de Sint goed verzorgd op zijn tocht door Wad dinxveen. ■O g o

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1