Triangel Afspraken zorgen voor goed Deze voor bedrijven Week verloop oud en nieuw bestaande wijken voor wonen” 4 hm Accuraat Tuin^tentrum^" (Aquatica) Kantoor Weekblad/Rijn en Gouwe niet langer open voor publiek Inbraak Gouwezoom IS 30-70% KORTING Pin- en chipactie Rabobank flatwoning Nieuwjaars- uitzending RTW FM Aanhouding bij aanranding krantenbezorger 30% EXTRA KORTING Aanhoudingen na openlijke geweldpleging güHaa Euro pakket Terugblik Kerstwens Boerenverstand 120 cm hoog Vrachtautoparkeer- plaats H. van der Smit Aanhangwagens Hij is er ween De NVM Woningvizier Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 LANGEVELD SIGTERMANS BAAN MEUBELEN fl. 39.95 Nieuwerkerk aan den IJssel wensen een gelukkig en I WADDINXVEEN^ SRA lid sinds 1993 Het bestuur en de medewerkers van de gemeente Waddinxveen iedereen gezond 2002 68 BOSKOOP - TT (0172) 210106/619119 IX".- V T uitsluitend 4 en 5 januari 10.00 -17.00 uur Er zijn nog enkele: kasten salontafels eethoeken Van alle wensen die met kerst zijn uitgesproken, springt die van het jongst lid van ROWAH er wel uit: de handbalvereniging wil nu eindelijk wel een clubhuis. Er is weer veel gebeurd in Waddinxveen in 2001. De foto-pagina’s helpen u her inneren aan de leuke, maar ook aan de minder leuke gebeurtenissen van het af gelopen jaar. De winnaars van de einde jaarsactie konden op 21 de cember het europakket in ontvangst nemen. De super- winnaar kreeg nog een mooiere prijs! kans om Waddinxveen goed in te vullen. Als we het nu niet doen, dan zitten bedrijven en op eikaars lip. Het zou daarom vreemd zijn als de gemeente niet positief over ons advies zou zijn, want al tien jaar roept het bestuur dat ze vindt dat be drijven daar weg moeten.” Van klinkt allemaal zo logisch, het is puur boerenverstand, je slaat twee vliegen in een klap. We realiseren ook wel dat het om tientallen miljoenen guldens gaat, maar de discussie moet in ieder geval worden gestart. We hopen in januari meer van de gemeente te horen.” denken dat de gemeente hier best aandacht voor zal hebben. De hele dagbladsector in Ne derland heeft het moeilijk door een combinatie van ho ge kosten voor nieuwe me dia, een terugloop in adver tentieverkoop en sterk gestegen papier prijzen. zo meldt de politie. In een ho recagelegenheid aan de Kerk- weg werd een 25-jarige Bos koper aangehouden en voor nader verhoor naar het bu reau gebracht in verband met een vechtpartijtje. „Dat was een storm in een glas water,” aldus de politie. „Achteraf ge zien stelde dat vechtpartijtje niet veel voor.” Ook voor de brandweer ver liep de nacht van 31 december Het meest complete woning aanbod van Gouda e.o. (Gratis af te halen bij de deelnemende NVM makelaars) WADDINXVEEN - In een flat woning op de 4e verdieping is in de avond van 29 december een inbraak gepleegd. Een bovenlicht je werd geforceerd, waarna men toegang verkreeg tot de woning De gehele woning werd door zocht. Het is nog niet bekend wat er precies is weggenomen. op I januari rustig. „We heb ben de hele nacht geen mel dingen gehad,” aldus Gert Hui- zer, commandant bij de Waddinxveense Brandweer. Aan het eind van de nacht is de brandweer uitgerukt om al le brandjes te doven. „We wa ren dus wel laat thuis, want het duurt natuurlijk wel even voor je al die brandjes uit hebt gekregen. Maar het waren alle maal gecontroleerde vuurtjes, niets spectaculairs.” Ook in Moerkapelle, waar, na de rellen van de jaarwisseling vorig jaar, ook dit jaar onrust verwacht werd, bleven onge regeldheden uit. Op de krui sing Bredenweg Noordein- de was een gedoogplek ingericht, waar een gecontro leerd vuur werd gestookt. Hierover waren vooraf af spraken gemaakt tussen de jeugd, de politie, brandweer en gemeente. In Zevenhuizen was er iets meer opschudding. In een horecagelegenheid vond een vechtpartijtje plaats, waarbij een twaalfjarige jongen is aan gehouden. Hij zou een 24-jari- ge Waddinxvener met een glas in het gezicht hebben geslagen, waardoor de Waddinxvener zich onder doktersbehandeling moest laten stellen. De 12-jari- ge zou zijn belaagd en zich met het glas hebben verweerd, maar tijdens het verhoor ont kende de jongen met het glas geslagen te hebben. De exacte toedracht en het vervolg zijn nog niet bekend.Verder waren er ook in Zevenhuizen geen grote opschuddingen. Bij de C1000 werd een vreugdevuur gecontroleerd gestookt. Om half vier was alles weer rustig en konden de restanten opge ruimd worden. In totaal werden in de regio 50 aanhoudingen verricht, de meeste wegens baldadig ge drag of het plegen van vernie lingen. Natuurlijk waren er overal brandjes en vernielin gen, maar al met al is de nacht naar tevredenheid verlopen. WADDINXVEEN - De jaar wisseling verliep dit jaar in de gehele regio erg rustig. In de aanloop naar oudejaarsdag werd op veel plaatsen contact gelegd met jongeren om af spraken te maken over vreug devuren, wat blijkbaar goed heeft gewerkt. In Waddinxveen brandden tijdens de nacht en kele vreugdevuren, zoals alle andere jaren. De vernielingen in het dorp waren minimaal, meentehuis in Waddinxveen. Voor abonnementen en klachten over de bezorging van Rijn en Gouwe kunt u het hoofdkantoor in Alphen bellen: 0172-487444. Voor klachten over de bezor ging van het Weekblad voor Waddinxveen: 0181-219612. Deze, voor het publiek niet prettige maatregelen, zijn het gevolg van bezuinigingen die nodig zijn gezien de teruglo pende bedrijfsresultaten bij het moederbedrijf PCM. Ook het hoofdkantoor van Rijn en Gouwe in Alphen en de ande re dagbladen van PCM moe ten inkrimpen. Baan Meubelen BV Zuidkade I 10, Waddinxveen (0182)61 36 44 Msandag-woensdag 9 00 1800 uur. Donderdag en vrijdag 9 00 21 00 uur. zaterdag 9.00-17.00 uur ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS - SALARISSEN/ADMINISTRATIES - WADDINXVEEN - Traditiege trouw heeft RTW FM op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar een nieuwjaarsuitzending, waarin zij terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitblikken op het komend jaar. Dit jaar wordt het Nieuwjaarsprogram- ma live uitgezonden op 5 januari tussen 12.00 - 18.00 uur. De medewerkers van de RTW FM programma’s: ’Muziek door de jaren heen’, ’Middagmagazine’ en ’Sportcafé’ leiden de luisteraar door de uitzending heen. Er ko men verrassende gasten naar de RTW FM studio aan de Staring- laan. RTW FM: in de ether 105.8 FM, op de kabel 93.1 FM. iNDERWEG 8 WADDINXVEEN WWW. MANNEKES. NL (bn.; accurater, -st), zeer nauwkeurig, syn. stipt, zorgvuldig, nauwgezet, zonder fouten te maken. dens het rondbrengen van zijn nieuwjaarswensen in Waddinx veen die dag door twee man nen in een auto was getrokken en sexueel werd misbruikt. In middels blijkt uit onderzoek dat er vermoedelijk geen spra ke is geweest van een ontvoe ring. De aangehouden man wordt wel verdacht van aanranding van de veertienjarige. „Triangel is niet geschikt voor alleen maar woningen”, vertelt F. Grem, directeur van Drieman Garantiemakelaars. „De Al2 ligt op sommige plaatsen maar 300 meter van Triangel en zal voor veel geluidsoverlast zor gen, het gebied ligt ook temid den van groeiende bedrijvig heid. En veel senioren willen in het centrum wonen. Zeker als het nieuwe centrum er staat. 1813 WADDINXVEEN - Zondag 30 december is een verdachte aangehouden in de zaak van de ontvoering en aanranding van een veertienjarige krantenbe zorger in Waddinxveen. De verdachte is een meerderjarige inwoner van Waddinxveen. De krantenjongen deed op donderdag 27 december aangif te van on:voering en aanran ding. Hij verklaarde dat hij tij- veel licht, geen direkt zonlicht vochtig houden Bel voor een afspraak met Ijsbrand Bol AA, telefoon 0172-21 57 40. Vestiging Hazerswoude/Boskoop: Italiëlaan 8a (ITC-terrein). www.lensacc.nl bedrijven. Een eerste peiling onder bedrijven heeft de pro jectgroep goed gestemd. „We weten dat sommige bedrijven best bereid zijn om te verhui zen”, aldus adviseur Van der Hulle. „Dan hebben we het bij voorbeeld over Alblas op de Zuidkade.” Nu is het wachten op de discussie met de ge meente, instanties en met bur gers. „We hopen stof tot na- Het is gewoon niet logisch als denken hebben gegeven en we je er alleen woningen plant.” Bovendien is het een bekend gegeven dat veel Waddinxveen- Ze hebben er voor geknokt om se bedrijven die nu in de woon wijken van Waddinxveen staan, voor overlast zorgen. Vroeger was het logisch om bedrijven langs de Gouwe te zetten, zo dat ze grondstoffen per water WADDINXVEEN - Waddinxveen is scheefgegroeid de af gelopen jaren en dat kunnen we met de nieuw te bouwen wijk Triangel weer rechttrekken: verhuis de bedrijven die nu in de bebouwde kom staan naar Triangel en bouw op de leeggekomen ruimte de huizen die voor Triangel zijn gepland. Dit is de mening van een projectgroep bestaan de uit Drieman Garantiemakelaars, Huijzers Bouwadvies en adviseur Pieter van der Hulle. Zijde 30 2771 EN Boskoop Telefoon 0172 - 21 66 54 Telefax 0172-21 Weekblad voor achira Keuze uit: banken fauteuils TAALQPLAGE RIJN EN GOU WE WEEKBLADEN 221.200 EXEMPLAREN VERKOOP VAN ALLE TYPES (OPEN EN GESLOTEN) ONDERHOUD EN REPARATIE VERHUUR ONDERDELEN EN I lx—I COMPONENTEN L /Sk - SPECIAALBOUW VjJZ Mitp ii iets anders van uw accnuntant verwrochten’ «Bttratwidc. vaf-tntzt'accoimtiuML voor u «fèlao rustgevend! dacties van het Weekblad voor Waddinxveen en Gouwe Koerier. De bekende gratis tips kun nen via de uitgeknipte bon nen uit de krant ook in de brievenbus van de Zijde 30 worden gedeponeerd. De ’goeie morgen’ advertenties voor Rijn en Gouwe gaan uit sluitend via het hoofdkantoor van het dagblad, Raoul Wal- lenbergplein 9 in Alpen a/d Rijn. Dit in verband met de con tante afrekening van deze ad vertenties. Losse nummers van Rijn en Gouwe zijn te koop in de winkels van Bruna Jongejan, Primera alsmede de supermarkten Albert Heijn en Hoogvliet. Wie een exemplaar van het Weekblad voor Waddinxveen wil, kan die afhalen bij Artistic Art Photography (Koningin Wilhelminaplein 2) of het ge- om- het gens hoeven niet meer het cen trum in en woningen binnen de bestaande wijken maakt het nieuwe Centrumplan aantrek kelijker. Triangelbewoners gaan waarschijnlijk liever naar Gouda dan naar het centrum van Waddinxveen om te winke len. Dat is slecht voor de plaat selijke ondernemers en boven dien moet je die versnippering voorkomen.” een locatie voor woningen te krijgen, nu kunnen ze gelijk de structurele problemen gelijk aanpakken.” De projectgroep ziet er alleen maar voordelen in. „Je plaatst aangeleverd konden krijgen, milieuhinderlijke bedrijven uit Maar sinds er woonwijken om- de woonomgeving, vrachtwa- heen zijn gebouwd en vrachtverkeer voor de aanleve ring zorgt, is de noodzaak verd wenen. Een mooi moment om daar mee aan de slag te gaan, menen de leden van de pro jectgroep. „Het is de laatste kans voorlopig. De contouren liggen straks tot 2030 liggen vast,Triangel is de laatste kans.” Één plus één is twee, meent de Grem: „Dit is écht de laatste projectgroep. Bedrijven die veel vrachtverkeer aantrekken of wegens milieu en geluid aan strenge eisen zijn gebonden woningen voor lengte van jaren moeten worden verplaatst naar Triangel, en bouw de huizen in het bestaande dorp. Nu staan voor Triangel, een ge bied van 85 ha 2200 woningen gepland. Als het aan de project groep ligt wordt een strook der Hulle vult daarbij aan: „Het van 30 hectare langs de Zuide lijke Rondweg gereserveerd voor de vestiging van bedrijven die nu in Waddinxveen-Noord zitten. Ook opperen de mannen van de projectgroep om een vrachtautoparkeerterrein in Triangel te plaatsen, zodat ook het probleem van geparkeerde vrachtauto’s in het huidige dorp is opgelost.Tevens zou er ruimte zijn voor nieuwe sport- accomodaties, groenzones en recreatie als bufferzone tussen een strook nieuwe met name (half)vrijstaande woningen (langs de Beijerincklaan) en de ZEVENHUIZEN - Op 29 de cember, omstreeks 02.00 uur zijn twee mannen aangehouden ter zake openlijke geweldpleging. Het betreffen hier een 20-jarige Alphenaar en een 22-jarige man uit Zevenhuizen. Kort daarvoor was een 20-jarige Rotterdammer richting politiebureau gelopen om aangifte te doen van de mis handeling en openlijke geweld pleging. Agenten kwamen toeval lig voorbij. Het slachtoffer vertelde dat hij door een zeven tal jongens in elkaar was gesla gen. De twee aangehouden man nen konden kort hierna in de omgeving worden aangehouden. Het slachtoffer moest zich na het doen van aangifte onder dok tersbehandeling laten tellen in het GHZ. Hij heeft vermoedelijk een hersenschudding opgelopen. Oud en nieuw verliep in Waddinxveen en de rest van de regio dit jaar uitzonderlijk rustig (Foto: Artistic Art/ Liesbeth van der Vis) ween, Zevenhuizen en Moerkapelle DONDERDAG 3 JANUARI 2002 WADDINXVEEN - Onlangs heeft Rabobank Gouwezoom haar geldautomaat in winkelcen trum Zuidplas vervangen. Directe aanleiding waren de vele storin gen waarmee de automaat de af gelopen weken te kampen kreeg. En omdat een geldautomaat het dag in dag uit hoort te doen, zat er voor de bank niets anders op dan deze compleet te vernieu wen. Via een in de Zuidplas, ster renbuurt en bomenwijk huis-aan- huis verspreidde folder biedt de bank haar excuses aan voor de eventuele hinder die men heeft ondervonden wanneer de auto maat buiten gebruik was. Daar naast wordt alle bankpashouders, ongeacht bij welke bank zij ban kieren of waar zij wonen, ge vraagd om hun pin of chip tijdens de eerste dagen van de contante euro niet alleen voor geldopna men in de kiosk bij het winkel centrum te gebruiken, maar ook voor betalingen in de winkels. Wie dat laatste in de periode van 2 tot en met 9 januari 2002 bij Plus Diwa doet, maakt bovendien kans om daar, en op kosten van de bank 60 seconden gratis te winkelen. Om kans te maken op deze prijs moeten de boodschap pen bij deze winkel dus elektro nisch worden betaald. Het mini mum bestedingsbedrag voor de pinbetaling is 10,-.Voor de chip is dat 5,-. De kassabon voorzien van naam en telefoonnummer van de deelnemer fungeert als lot waarmee de klant van de super markt naar de prijs meedingt addinxveen 54e JAARGANG nr. 2781 C'" 0^^ '5-300 EXEMPLAREN TOTAALOPLAGE RljN EN GOUWE WEEKBL WADDINXVEEN/BOSKOOP - Het kantoor van het Week blad voor Waddinxveen en Rijn en Gouwe (Zijde 30 in Boskoop) is sinds 2 januari niet meer open voor pu blieksfuncties. Het kantoor blijft wel een werkplek voor de redactie en de advertentieacquisiteurs van het Weekblad voor Wad dinxveen, de Gouwe Koerier en Rijn en Gouwe, maar de balie en daarmee een groot aantal publieksfuncties is ver vallen. Dat betekent dat de kantoordeur feitelijk dicht gaat voor publiek en niet lan ger het adres is voor bezorg klachten. Advertentieopdrachten en kopij kunnen in de brievenbus worden gedeponeerd, wie za ken aangaande adverteren wil bespreken kan bellen (0172- 216654) voor een afspraak. Datzelfde geldt voor de re-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1