Deze Week WONING KOPEN?’ c Cl b PkTïVj rra» iyt tiet Accepteren LET OP www.vaartland.nl Pasen Paascreatie is pas een feest, als u bij Hornbach bent geweest! Perfect es-x; en oowEcne aep we a stcme» FLEXCOm s Noodlokalen worden Verhalen over de liefde tijdens Boekenweek 2002 2e Paasdag open! sntnim Auto Kopen? toch vervangen door permanente gebouwen RTW: uitzending voor de kerken M Ib BURGER' 1071 DRIEMAN l M.NEELEMAN I MOBIELE COMMU- 1 N1CATIE Tuin’ Auto uitgebrand Ketelactie voorjaar 2Ü02 Tot I april 2002 tot 285,00 (628,00 gulden) voordeel* op de aanschaf van een nieuwe ATAG combiketel met 5 jaar onderdelengarantie. Cursus vrijuit leren spreken I SCHERP GEPRIJSD: EEraSiSEES OXI A Nieuwerkerk aan den IJssel Tel. (0182) 533 411 bos T 1 1 Printercartridges! NEELEMAN 27 maart 2002 informatie bijeenkomst in Waddinxveen. Reserveer tijdig en vraag de gratis documentatiemap Woning Kopen aan! wij leveren merken ‘origineel en compatible Sport Meningococcen UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Rowah HAP ÓÓK ZATERDAG GEOPEND van 8.00 tot 12.00 uur van maart t/m oktober E o LANGEVELD e) SIGTERMANS car comfort VERVANGING INBOUW- APPARATEN Qe|jeereii A Hoogwfp WOENSDAG 20 MAART 2002 8 RA lid sinds 1993 grootste aanbod perfecte service hoge inruilprijzen Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 fl. 14.32 KLEDINGREPARATIE EN STOMERIJ Installatiebedrijf bx Gele kalanchoe f in glazen vaas met gele hout- snippers, mos I en tillandsia, 30 cm hoog ook voor uw Weekmenu w 19,50 - l t CARWASH Weekblad voor OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN 54e JAARGANG nr. 2792 A LIFE LESS ORDINARY De Waddinxveense bibliotheek schenkt volop aandacht aan de boekenweek. (Foto: Artistic Artlüesbeth van der Vis.) BeoSound Century BANG &OLUFSEN Restaurant i oor de APK-KEURINGEN 'Ml KERKWEG OOST 185 2741 HD WADDIS’XV E TRI <OI82>M00 72 het snelle en persoonlijke adres voor: Maatwerk en kwafeet öor drajt het bc oos om. huxaoi sdsemcn soorten cn m iOöl kfcumdhngen. Koop met zHccn op pnp, maar k» mor extra jaren gebruifaptee Lanu door ons advise ren over de vele nwgcEibeden van een Isterso* scherm. ‘Verdraagt’ u de belastingaanslagen nog? Wordt er echt alles aan gedaan! Graag neemt onze accountant (AA of RA) die uitdaging aan! Keeper De Jager was tegen Waddinxveen een geduchte sluitpost Een aantal gevallen van Me ningococcen leidt tot on rust in de regio ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES Niet alleen een grote collectie in GSM, maar ook in accessoires! aan Nederlandse boeken aan schaft, krijgt het Boekenweek geschenk 'De ijsdragers’ van Anna Enquist cadeau. Maar niet alleen de boeken- kopers krijgen dit jaar een boekenweekgeschenk, ook de bezoekers van de bibliotheek worden verwend met een ge- schenkboekje. De bekende il lustrator Peter van Straaten maakte een werkje met 25 tekeningen die allen zijn geïns pireerd door een beroemde liefdesroman. De lezers ervan worden uitgedaagd de juiste van 9.00 - 18.00 uur van 9.00 - 16.00 uur In de Waddinxveense biblio theek is men er klaar voor. „We hebben een speciale tafel ingericht waarop alle werken zijn te vinden die Van Straaten voor zijn tekeningen hebben geïnspireerd’, vertelt me vrouw Molenaar van de bibli otheek. „Deze banden wor den gedurende de Boekenweek niet uitgeleend, maar zijn enkel ter inzage. Zo kan iedereen die zich uitge daagd voelt de juiste ant- titel bij de juiste plaat te zoe ken. D D De Kia-dealer voor de regio Waddinxveen. Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Artistic Art Photography, K.W. plein 2,Waddinxveen. (0I8I) 2I 96 I2 Op de donderdag en vrijdag Een meerderheid van de raad heeft besloten dat Ro wah geen subsidie krijgt voor het bouwen van een nieuwe accommodatie Na de kerkdienst zal om onge veer tien voor elf het program ma vervolgd worden met de uitzending van de gehele Mat- theüs-Passion van Johann Se- bastiaan Bach, voorafgegaan door een korte uitleg over het ontstaan en de opbouw van de Mattheüs-Passion. De delen zullen afzonderlijk worden toe gelicht. Het kerkenprogramma eindigt om twee uur. ZEVENHUIZEN - Op de Zuid- plasweg nabij het Nijverheids centrum brandde op maandag I8 maart rond 20.20 uur een auto volledig uit. De auto stond er al meer dan een half jaar on beheerd. Na dat onverlaten het afgelopen weekend al een ruit je van de auto vernield hadden, viel hij nu ten prooi aan brand stichters. Van de auto bleef niets meer over. De huisartsen zijn over het algemeen tevreden over de invoering van de HuisArt- senPost Midden Holland Dorpstraat 39 - Waddinxveen - tel. (0182) 6I 22 98 Kerkplein 13 - Moordrecht www.burger-waddinxveen.nl WADDINXVEEN - Op zon dagmorgen 24 maart zal de Centraal Hervormde Gemeen te het kerkenprogramma op de RTW verzorgen. Deze uitzen ding begint om negen uur met het kinderprogramma. Om half tien wordt overgeschakeld naar de Morgenster voor de directe uitzending van de eredienst. Voorganger in deze dienst is ds. H. Schipaanboord WADDINXVEEN - Onder het thema ’Hebban olla vogala nestas - Verhalen en gedichten over de liefde’ is afgelopen woensdag ook in Waddinx veen de boekenweek van start gegaan. Tot 23 maart staan de boekhandels en bibli otheken geheel in het teken van dit jaarlijkse leesspektakel. Bekende en minder bekende auteurs maken een tour door Nederland om spreekbeurten te geven en signeersessies te houden. Wie in de Boeken week voor tenminste I l,l I ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op 0,50 en 2,- munten) Bel voor een afspraak met Ijsbrand Bol AA, telefoon0172-215740. Vestiging Hazerswoude/Boskoop: Italiëlaan 8a ITC-terrein). www.lensacc.nl woorden verzamelen.” Het motto van de Boeken week 2002 komt van de oudst bekende dichtregel in de Nederlandse taal: Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu wat unbi- dan we nu. (’Zijn alle vogels met hun nest begonnen, be halve ik en jij, waarop wach ten we nog?’). K. Schippers verwoordde het vorig jaar in NRC Handelsblad in modern Nederlands als: 'Iedereen doet het met iedereen, behal ve ik en jij, komt er nog wat van?’ 03 03 O. ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS - SALARISSEN/ADMINISTRATIES - Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 Wilhelminastraat 46, Bodegraven Tel. 0172 612 828 Service door eigen technische dienst overg.; accepteerde) 1 aannemen: een uitnodiging, een benoeming 2 syn. dulden, verdragen. BENT U TOE AAN VAN UW KEUKEN- WD KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. COM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: Burgemeester Colijnstraat 1 2771 GC Boskoop (0172) 21 24 67 linxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle Het enorme voordeel is tijdelijk en beschikbaar voor maximaal 50 stuks combiketels, dus wees er snel bij. Naast het voordeel op de aanschaf, kunt u tot 30% besparen op uw gasverbruik en 340,00 (750,00 gulden) op de onderhoudskosten, dus een goede reden om nu een vrijblijvende offerte aan te vragen, bel voor meer informatie (0182) 64 00 90 en laat u informeren. U kunt deze ketels rapen of lease' Nog 15 toestellen i I GARANTIEMAKELMRS WADDINXVEEN - Na jarenlange onderhandelingen en getouwtrek worden de noodscholen Kardinaal Alfrink en Prinses Beatrix vervangen door permanente gebouwen. Dit in tegenstelling tot het voorstel van burgemeester en wethouders om de noodlokalen te vervangen door nieu we semi-permanente lokalen in te huren in principe voor de duur van maximaal drie jaar en de drie laatst bijge plaatste noodlokalen (incl. toiletvoorziening) te herplaat sen, alles op de huidige locatie van de noodlokalen Zuid- plashof 9. d^oo Daarentegen was er ook een minderheidsvoorstel van wet houder Van Holsteijn om vier permanente lokalen (drie voor beide scholen en een voor de peuterspeelzaal) te bouwen en het herplaatsen van drie reeds bestaande noodlokalen. Tijdens de commissievergadering van WOSZ bleek dat de fracties van D66, PvdA CDA en een mansfractie Van der Torren voorstander zijn van perma nente bouw en de fracties van de PCW en WD voorstander van het meerderheidsstand punt van burgemeester en wet houders. Bij de fractie van D66 bestond een vacature wegens het bedanken van F.Bos als lid van de raad. Om toch aan een meerderheid van het standpunt van wethouder Van Holsteijn te komen werd tijdens de raads vergadering dinsdagavond de heer Zoodsma (D66) benoemd tot lid van de raad ter vervul ling van de vacature Bos. Daar na werd het voorstel over de scholenbouw behandeld. Op die manier was de raad verze kerd van een meerderheid tot de bouw van permanente loka len. Toch kreeg het minder heidsvoorstel nog een ruime meerderheid omdat de WD, na gehouden fractieberaad, kon in stemmen met de bouw van REGIO - Verbetering van de mondelinge uitdrukkingsvaar digheid en persoonlijke presen tatie. Dat is het doel van een cursus ’vrijuit spreken’, georga niseerd door Moderne Praktij kopleidingen Communicatie. In vijf lesavonden van tweeënhalf uur wordt aandacht besteed aan het versterken van het zelf- Maandag-woensdag 9 00-18 00 uur. Donderdag en vrijdag 9.00-21.00 uur. zaterdag 9.00-17.00 uur Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (BI82) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) 650 addinxv^É OPLA^T^^ EXEMPLAREN 1 TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 221.200 EXEMPLAREN* Bel voor info (0182) 63 12 46 Kerkweg Oost 285 Waddinxveen Maandag gesloten di t/m vrij zat. TELECOMMUNICA TIE^^J professionals in communicatie-apparatuur Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl van der inde Dorpstraat 38 Waddinxveen lel. (0182) 61 23 73 Burg. Colijnstroaf 2 Boskoop lel. (0172) 21 25 44 Voor meer informatie www.woonsfeer.nl Terrasschermen Uitvalschermen Sereens Markiezen Rolluiken rara? IB.OO pe^ maand >eschikboar Informeer naar de voonvaarden f ■*:Gas - Water - C.V. - Elektra permanente lokalen, zodat al leen de PCW met wethouder Wientjens voor de bouw van noodlokalen was. Voordat de raad tot stemming overging gaf de WD een verklaring waarom nu eerst een standpunt werd ingenomen.Tijdens de commis sievergadering was niet alles duidelijk en werd het nodig ge acht de zaak eerst nog eens met de fractie te bespreken. Verder was de discussie en de toelichting van de diverse frac ties in feite een herhaling van hetgeen al gezegd was in de commissievergadering. Bax (PCW) wilde toch nog verdui delijken waarom de PCW te gen het minderheidsvoorstel is. Naar zijn mening is het voor stel van Van Holsteijn nieuw be leid. Nieuw beleid moet be trokken worden bij het nieuwe beleidsplan dat in oktober 2002 gereed is. Het minder heidsvoorstel van Van Holsteijn noemde hij ad hoe beleid. Deze opmerking werd door de ande re partijen niet in dank afgeno men en Van Hoek (PvdA) noemde dit spijkers op laag wa ter zoeken. In ieder geval kreeg de raad een daverend applaus van de vele aanwezigen op de publieke tribune. Het gebouw moet in het voorjaar van 2003 klaar zijn. (A.B.) 1 Nieuwe ritsen in broeken en jassen enz. Ook leer en suède Innemen en uitleggen van rokken Korter langer maken Stomen en reinigen van kleding en suède Ook voor bedrijven o.a. hout, platen, isolatie, keukens, parket, CÖIÏipleet tuinhoutproqramma HOUfflANDEL ALBLAS sv Zuitlkade 62, Waddinxveen, 0182-614066 lid van de Vereniging van Nederianctoe Coenecoop 87a 2741 PH Waddinxveen T (0182) 640090 F 640091 k. www.neeleman.com info@neeleman.com vertrouwen, helder formuleren, kritiek geven zonder anderen te kwetsen en actief aan ge sprekken deelnemen. De cur sus wordt gehouden in Bo skoop of Waddinxveen, de eerste avond is op dinsdag 23 april om 19.30 uur. Voor een brochure: MPC, tel. 078- 6I27II9. Roosje van gerookte zalm op een bedje van aardappelsalade besprenkeld met een vinaigrette. Gesneden biefstuk op Mexicaanse wijze in een bakje van korstdeeg Poffertjes met warme chocoladesaus, ijs en slagroom Autox snelservice Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14(nieuwl) ONDERWEG 8 WADDINXVEEN www.mannekes.nl WK Sateste*., 3:..

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1