c Internetsite Deze Week opgeleverd as w Alpherbrink heeft geldprijs Ga je voor snelle service, dan kies je Van Beynum. Buxus bol r LET OP PLUS VOo rLExam TELECOMMUNICA TIE—J professionals in communicatie-apparatuur Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl -UI/ Bootreis Zonnebloem en Souburgh werd een vrolijk lentefeest Bolle boos Accuraat 4 ^uinvCentrum^" I b BURGER kim l M.NEELEMAN Installatiebedrijf b.v. I*—-* Gas - Water - C.V. - Elektra Belegen Uniekaas Witte bollen Ketelactie voorjaar 2002 0,49 «5,89 Beeldkwaliteit Wielerronde Uitslag SILCO bos Politie reanimeert Heekmenu Printercartridges! Voor service en onderhoud kunt u bij ons binnen twee weken terecht. NEELEMAN Wandelen naar Tsjechië wij leveren merken origineel en compatible 30-35 cm hoog standplaats: op iedere plek mogelijk excl. sierpot LANGEVELD e? SIGTERMANS car comfort SRA lid [sinds 1993 Qe||eerai?ï UoogwprfT) VERVANGING INBOUW- APPARATEN Van Beynum van der linde fietser Nog I5 toestellen beschikbaar Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 19,50 I ook voor uw I NAVIGATIE systemen Nieuwerkerk aan den IJssel h S-E 2 S ai c w E ui .E ■u .2 Z c a ■A 54e JAARGANG nr, 2794 ■KMKMM1 (Foto: Artistic AnIUesbeth van der Vis.) Van onze beterbakker zak a 6 stuks. www.plussupermarkt.nl/diwa Opgeteld de beste! Restaurant 4 www.sllco.nl ~c‘ Gouda: Woerden: Bodegraven: 0172 - 61 24 79 Bel voor een afspraak met Ijsbrand Bol AA, telefoon 0172 - 21 5740. Vestiging Hazerswoude/Boskoop: Italiëlaan 8a ITC-terrein). www.lensacc.nl Hoe komen de Oostpolder- wijk en Groenswaard uit de workshops over beeldkwali teit? Het was een prachtige dag voor de organisatie, deelne mers en publiek van de wie lerronde van Waddinxveen. Luit Bloem start zaterdag met een wandeltocht van Waddinxveen naar Pelhri- mov. Een tocht van 1050 ki lometer. Dorpstraat 39 - Waddinxveen Kerkplein 13 - Moordrecht www.burger-waddinxveen.nl Niet alleen een grote collectie in GSM, maar ook in accessoires! Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Artistic Art Photography, K.W. plein 2,Waddinxveen. KERKWEG OOST 185 Z741 HD WADDINXVEEN TEL: <0182, 64 00 72 SS/ft; ifn yfapj- snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: CARWASH Zorgcentrum Souburgh in Waddinxveen samenwerken spreekt mij zeer aan", zo zei hij. „Op deze manier kunnen 0182 - 64 74 20 0348 - 41 53 44 Waddinxveen De makers van Interieurs doordacht tot in detail WADDINXVEEN - Het initiatief van Kitty van Barne- veld-van der Welle voor de site over de bodemsanering Alpherbrink is door het ministerie van VWS gehonoreerd met een geldprijs van 534,00. Dit geld is bedoeld als sti mulans voor het project. Het project is in augustus 2001 gezamenlijk ingediend door de bewonerscommissie Oostpolderwijk, de gemeente Waddinxveen en de provin cie Zuid-Holland. I ONDERHOUD ALLE MERKEN i APK-KEURINGEN DESKUNDIG ADVIES dereen was opgetogen over de prille voorjaarskleuren overal. Om half één werd Aal smeer bereikt en daar begon de Geulvallei aan de terug reis. Ds. Burger hield een korte, op het paasfeest ge richte bijbellezing, las een gedicht voor en sprak een dankgebed uit. Na opnieuw thee of koffie en later een drankje met hapje werd een grote loterij gehouden, waarvoor Betty Jonkman de prijzen trok. Het schip voer Waddinxveen nog even voorbij, onder de hefbrug door. Ook dat leverde weer allerlei herkenbare plekjes op. Hans den Tuinder dank te de bemanning van het schip, de vrijwilligers die zich de hele dag het vuur uit de schoenen liepen en alle anderen die ertoe heb ben bijgedragen dat de bootreis een doorslaand succes werd.Truus Huis man, waarnemend hoofd huishoudelijke dienst, kreeg een extra schouderklopje. Zeer tevreden was ook dis trictshoofd R.W. van Beest van de Zonnebloem, die met een lijvige checklist de tocht meemaakte. „Wij kunnen als Zonnebloem wel schepen huren, maar wij willen ook weten of het al lemaal loopt zoals de be doeling is", legde Van Beest uit. Hij stapte aan het eind van de middag zeer tevre den van boord. De rederij had, zeker ook waar het de in eigen scheepskeuken be reide maaltijden en hapjes betrof, aan zijn verwachtin gen gedaan. „De manier waarop de Zonnebloem en WADDINXVEEN - Ook deze lente hebben vele oudere Waddinxveners afgelopen donderdag weer veel plezier gehad gedurende de jaarlijkse bootreis van de Zonnebloem, afdeling Waddinxveen en Zorgcentrum Souburgh. Zij genoten met familieleden, verzorgenden, vrijwilligers en enkele gasten, bij wie de wrouw van burgemeester Jonkman en ds. Burger, van een heerlijke tocht over de Gouwe, het Brasemer meer, tot Aalsmeer en terug. In to taal vervoerde de Geulvallei 245 passagiers. Particulieren, leden van de Rotary en de Lions en van Vrouwen van Nu belastten zich naast taxi’s en speciale busjes met het vervoer van en naar het aan de loswal bij de Noordkade afgemeerde schip. Voorzitter Hans den Tuinder van de plaatselijke af deling van de Zonnebloem dankte de activiteitencommis sie, locatie manager Simon de Jong van Souburgh en de da mes Jopie Kobrua en Toos Heemskerk van De Zonne bloem, voor hun inspanningen deze dag wederom perfect te laten verlopen. „Het zonnetje schijnt, wat wil je nog meer?", aldus Den Tuinder. In de twee overdekte salons en ook als heel snel buiten was de stemming uitermate goed. Gesprekken kwamen vlot op gang. |<offie, cake, een aangekleed drankje en een heerlijke warme maaltijd met drie gangen werden door de vrijwilligers rondgebracht. Alle bruggen gingen precies op tijd open, mensen aan de wal zwaaiden enthousiast en ie- beide veel meer voor elkaar en dus voor degenen voor wie zij zich inzetten berei ken." ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS - SALARISSEN/ADMINISTRATIES - Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 Vers van het mes, aan het stuk (bn.; accurater, -st), zeer nauwkeurig, syn. stipt, zorgvuldig, nauwgezet, zonder fouten te maken. Burgemeester Colijnstraat 1 2771 GC Boskoop (0172) 21 24 67 BENT U TOE AAN VAN UW KEUKEN- WIJ KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: AUTOBEDRIJVEN ^-ir^ INTERIEURVERZORGING Dorpstraat 38 Waddinxveen Tel. (0182) 61 23 73 Burg. Colijnstraat 2 Boskoop Tel. (0172) 21 25 44 Voor meer informatie www.wroonsfeer.nl ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op 0,50 en 2,- munten) /Autn\ snelservice Coenecoop 397. WadOinwaïn Tel. (0182)614714 (nieuw!) /Auto snelservice ïnecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 4714 OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) WADDINXVEEN - De politie in Waddinxveen heeft op dins dag 26 maart op de Dreef een 73-jarige fietser gereanimeerd nadat hij vermoedelijk onwel geworden was. Omstreeks I4.45 uur seinde een passant een op dat moment voorbijko mende agente in over een fiet ser die op de grond zou liggen. De agente riep assistentie in, en begon met het reanimeren. De reanimatie door drie agenten ging door tot ambulanceperso neel ter plaatse kwam en het slachtoffer met spoedtransport overbracht naar het Groene Hartziekenhuis. Zowel Zuid als de Oostpolder wijk blijken behoorlijk in het duister te tasten over de amb telijke rapportage van die eva luatie. Zij vinden dat niet ac ceptabel maar hebben zich er kennelijk bij neer te leggen.Van Barneveld hoopt op een posi tieve uitslag want zij meent dat wijk- en buurtbeheer een goe de kans van slagen heeft mits de bewoners die dit dragen ook daadwerkelijk beter wor den ondersteund door de ambtelijke kant en voldoende gekend worden in het geheel. De evaluatie wordt in juni afge rond en aan de gemeente voorgelegd. „We staan als be- wonersplatforms te popelen om door te gaan maar ik hoop dat ook de politiek inziet dat er tussen de theorie van I999 en de praktijk in 2002 helaas een wereld van verschil zit. Dat is niet aan ons te wijten. We willen allemaal dezelfde goede kant op dus wordt het de hoogste tijd dat we na twee jaar genoeg ondersteuning krij gen. Aan ons zal het niet lig gen”, luidt het antwoord van Van Barneveld. Mag u iets anders van uw accountant verwachten? De vertrouwde, goede naam van onze accountant is voor u wel zo rustgevend! Tot I april 2002 tot€ 285,00 (628,00 gulden) voordeel* op de aanschaf van een nieuwe ATAG combiketel met 5 jaar onderdelengarantie. Het enorme voordeel is tijdelijk en beschikbaar voor maximaal 50 stuks combiketels, dus wees er snel bij. Naast het voordeel op de aanschaf, kunt u tot 30% besparen op uw gasverbruik en 340,00 (750,00 gulden) op de onderhoudskosten, dus een goede reden om nu een vrijblijvende offerte aan te vragen, bel voor meer informatie (0182) 64 00 90 en iaat u informeren. U kunt deze ketels kopen of leasen vanaf 18,00 per maand. **50 Informeer naar de voorwaarden Maandag-woensdag 9.00-18 00 uur. Donderdag en vrijdag 9.00-21.00 uur. zaterdag 9.00-17.00 uur Soep du Pommes Lamskoteletjes op een bedje van wilde rijst met een lamsjus W Champagneparfait het haar zinvol om over enige tijd één grote site op te tuigen, waarin alle wijk- en buurtbe heer platforms binnen Wad dinxveen hun wijkinfo kwijt kunnen. Bezoekers hoeven daardoor niet verschillende si tes te raadplegen, bovendien kun je bepaalde info ook goed bundelen. „Toekomstmuziek, maar Wijk- en buurtbeheer Oostpolderwijk wil graag de eerste stap het internet opzet ten zodra de gevolgen van de evaluatie van beide pilot pro jecten van wijk- en buurtbe heer bekend zijn”, aldus Van Barneveld. Spanplafonds Kastenwanden Wandpanelen Systeemplafond Interieurbetimmeringen Alle mogelijkheden en ideeën vindt u natuurlijk ook in de showroom van Silco, Zuidkade 230 Waddinxveen of bel voor documentatie (0182) 61 68 78. In 2001 had het ministerie van VWS voor ogen het prijzen geld van ƒ25.000 en 15.000 uit te keren aan de 2 beste projecten. Er dienden echter wel minimaal 50 projecten van uit het land te worden inge diend, wat niet gehaald is. Om die reden is besloten het tota le prijzengeld te verdelen on der alle ingediende projecten. Van Barneveld is hier niet te leurgesteld over. „Per slot van rekening hadden we ook met lege handen kunnen staan”, luidt haar antwoord. De site over de bodemsane ring Alpherbrink is in januari 2001 van het web gehaald om dat het bodemsaneringsproject in december 2001 is beëindigd. In iets meer dan een jaar tijd heeft deze site bijna 140.000 bezoekers op haar site gehad. Van Barneveld heeft in overleg met de bewonerscommissie Oostpolderwijk en de gemeen te Waddinxveen besloten het prijzengeld weg te geven aan Wijk- en buurtbeheer Oost polderwijk. „Op deze manier wordt het prijzengeld toch goed besteed want dit bewo- nersplatform kan het prijzen geld, als stimulans voor verde re ontwikkeling, goed gebruiken”, meent zij. Wijk- en buurtbeheer Oostpolderwijk zal haar wijkbewoners en ove rige belangstellenden over eni ge tijd ook via een site op de hoogte gaan houden van het reilen en zeilen binnen de wijk. Hoewel deze site qua vormge ving niet door haar zal worden opgezet, is zij wel de bedenker erachter. De site van Wijk- en buurtbe heer Oostpolderwijk zal de wijkbewoners beduidend meer interactief betrekken bij de Oostpolderwijk én dat maakt het straks interessanter”, aldus Van Barneveld. Overigens lijkt TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN lid van de Vereniging van N ede hondse InslaSatiebednjven Coenecoop 87a 2741 PH Waddinxveen T (0182) 640090 F 640091 k www.neeleman.com info@neeleman.com >2 addmxï OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN J i U) <u ■E o ■o c o T5 Afgelopen donderdag gingen 245 opvarenden scheep op de Geulvallei. De Zonnebloem en Zorgcentrum Souburgh kijken met vele ouderen terug op een zonnige, heerlijke bootreis. WOENSDAG 3 APRIL 2002 ONDERWEG 8 WADDINXVEEN www.mannekes.nl K

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1