Wilco Zuijderwijk beslist in eindsprint 1 Jacco Elthing testte de nieuwe tennisbanen van Gouwe Smash Waddinxveen hockeyt spannend duel DrieTOOS-heren naar halve finales Gouwestaete Goede vangsten HSW Masters in buitenland Moerkapelle doet Uitslag Sjoelers Beker uitrei king TOOS WADDINXVEEN - De Bon- tenbalbeker, voor de beste TOOS-prestatie op landelijk individueel niveau in het jaar 2001werd gewonnen door Wouter de Graaff, hij haalde een vierde plaats met 42,9 p. bij zijn finalewedstrijd op 19 mei in Emmen. De Rupkebe- ker, voor de beste TOOS- prestatie in teamverband in het jaar 2001 werd gewon nen door de dames van de poule I van de Keur-ploeg. Zij behaal-den een tweede plaats in de regionale finale turncompetitie op 9 juni in Alphen a7d Rijn met 155,20 p. Zesde plaats Van Berkel 11 o; 95 9 Poot aan tot het jubileum A-diploma goede zaken Neem een voorproefje op de zomer met deze Georges Duboeuf van Hoogendoorn. hew1 j WOENSDAG 3 APRIL 2002 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 21 groep alle meisjes achter zich. HOOGENDOORN KAAS EN WIJN MARKT 70 GOUDA TELEFOON: 0182-510415 werd. Het hekwerk is vervan gen, er is een luxe beregening aangebracht, de kantine is opge knapt, de kleedkamers zijn ge verfd en ook de buitenboel mee, maar de vroegere Wad- dinxveense viel uiteindelijk bui ten de prijzen. Een dag tevoren had zij in Breda gewonnen. Edit- Vooruit te starten. Ook Patricia Moons reed de wedstrijd in de de juist voor Piet Eikelenboom (Nieuwerkerk aan den IJssel). van een hoge klassering afhield. Zij behoorde niet tot de kop- kering, Regina van Zuilen uit Ou- dewater, Sandra Duin en Abke Francissen. Editha Bergkotte mers bevond zich ook de kam pioen van Eritrea, Daniel Abra ham, die zijn eerste wedstrijd in Nederland reed. DeWaddinxve- ner Dennis de Jong reed goed mee al klasseerde hij zich niet bij de eerste twintig. De koers bij de dames kende al rende Dekker. Duin greep wel de tweede prijs voor Guus Ma- rand cirkel. In de tweede helft was het weer JC dat de dienst uitmaakte; door snelle combinaties en een goede veldverdeling volgde kans op kans, maar geen verdere doel punten. Integendeel, want Capel- le dat aangemoedigd werd door op en de achterhoede met v.d. Torren, Ossentjuk, van Roosen- dael en Hiemstra had zijn han den vol. De gelijkmaker viel dan ook al snel. Het schot uit de re bound van een strafcorner was De uitslag van de Waddinx- veense sjoelers is als volgt: Klasse A: I. Dick Dros (1415 Kersbergen het vijftig jarig bestaan in september 2003 terug tre den. Voor de vacante functie van secretaris die Harry Bakker achterliet is J. Aldewereld kandidaat. Inmiddels is ook Bert Koetsier als bestuurslid afgetreden. sem. De prijzen gingen naar de koppels M. Reichard/R. Jenner competitie: I. M. Reichard 22 punten, 2. J. van Elswijk 34 ptn, 3.A. van Leeuwen 41 ptn. Met een extra (koppel)wed- strijd in de Amstel-Drecht sloot HSW het winterseizoen af. De twaalf deelnemers vingen gezamenlijk 54 kilo witvis, ook hier hoofdzakelijk grote bra- WADDINXVEEN/BOSKOOP - Op de eerste dag van de WK masterzwemmen in Christchurch, Nieuw-Zee- land, heeft Judith van Berkel van de zwemclub Gouwesta ete in haar leeftijdsgroep 60/64 jaar op de 800 meter vrijeslag beslag gelegd op de zesde plaats. Zij komt daar nog uit op de 200 en 400 meter vrijeslag, de 200 meter wisselslag en drie kilometer in open water. Nic Geers nam deel aan internationale masterzwemwedstrijden in Deauville, gelegen aan de Franse kust onder Ie Havre. In een zwembad met zout water, wat een gunstige in vloed kan hebben op de ge maakte tijden. In twee dagen werkte de Boskoper acht nummers af wat hem in het laatste jaar van zijn groep 60/64 nog een flinke oogst aan medailles opleverde: vijf maal goud en wel op de 200 wissel- en rugslag, de 100 me ter vlinderslag, de 50 meter vrij en vlinderslag en tweede werd hij op de beide rugslag- nummers 100 en 200 meter. Met name was Geers tevre den over zijn tijd op de 50 meter vlinderslag: 35.04 se conden. Op de 100 meter vrijeslag werd hij gediskwalifi ceerd vanwege het niet ge heel stilstaan bij de start. WADDINXVEEN - Zwem ster Judith van Berkel heeft op de eerste dag van de we reldkampioenschappen zwemmen voor masters in Christchurch in Nieuw Zee land een zesde plaats behaal de op de 800 meter vrije slag in de leeftijdsgroep 60/64. Zij komt ook nog uit op de 200 en 400 meter vrije slag, 200 meter wisselslag en drie kilo meter in open water. Haar clubgenoot van Gouwestaete Nic Geers nam deel aan in ternationale wedstrijden in het Franse Deauville waar de Boskoper op acht nummers startte in de groep 60/64. Geers behaalde goud op de 200 meter wissel- en rugslag, de 100 meter vlinderslag, de 50 meter vrije en vlinderslag en werd tweede op de beide rugslagnummers 100 en 200 meter. Geers was vooral te vreden over zijn tijd op de 50 meter vlinderslag: 35.04 sec. uit Zevenhuizen, Moerkapelle, Boskoop en Reeuwijk zijn lid. Vaak wordt deze groep enthou siast gemaakt voor het hockey door de schoolhockeydagen, die elk jaar plaats vinden en waarbij kinderen uit de regio gedurende een middag kennis maken met het hockeyen en alles wat er mee te maken heeft. Ook de Ra bobank clinic, die aan het begin van het seizoen wordt gehou den, trekt altijd veel mensen. Vooral bij de jongste jeugd, de f- jes (7 jaar), is de instroom groot Gelukkig kent de vereniging een groep enthousiaste jeugdleden, die er voor zorgt dat de jong- sten training krijgen. Dit gebeurt op maandag- en vrijdagmiddag. Op zaterdagochtend spelen zij dan hun wedstrijdjes. De oudere jeugd krijgt training van enkele oud-leden en traint meestal 's avonds. De senioren trainen ook door de week en de groep re- creatiehockeyers vindt elkaar el- o o HÉÉRLIJKE WIJNEN, HÉÉRLIJK HOOGENDOORN! b.juw WADDINXVEEN - Voor ten nisvereniging Gouwe Smash be gon het seizoen spetterend. De tennisbanen zijn in de winter stop geheel vernieuwd en daar kon op tweede paasdag, de ope ning van het seizoen, voor het eerst op worden getennist De komst van Jacco Elthing gaf de opening een extra feestelijk tin tje. Hij gaf die dag een trainings hip. Jarenlang tennisten de leden van Gouwe Smahs op gravelba- nen. De organisatie van Gouwe Smash besloot na vorig seizoen actief op zoek te gaan naar nieuwe tennisbanen. De keuze viel op Canada Tenn. „Dat vergt minder onderhoud, de onder houdskosten zijn lager en je kunt er meer uren op spelen. De banen lopen namelijk iets schuin af, waardoor het regen water wegloopt en de baan sneller droog is. Voorheen was het zo dat de banen niet meer te bespelen waren na een fikse regenbui. Deze banen hebben we al getest: laatst regende het om 18.00 uur, anderhalf uur la ter was de baan droog”, vertelt Boudewijn Rip, voorzitter van de vereniging. Overigens gingen er weken aan vooraf voordat deze keuze viel. „We hebben verschillende soorten bekeken en wat andere tennisclubs gebeld en bezocht”, licht Jan Uitterhoeve, voorzitter van de technische commissie, toe. In november ging het ter rein op de schop. De oplevering was ruim vier maanden later, nog net op tijd voor de opening van het nieuwe seizoen. Overi- kaas!wijn aankoop in de wtnktl. eenmaal per relatie. strijd van de week), Moerkapel- le-Schoonhoven, zondag: WSE- Graaf Willem II VAC, Groeneweg-Gouderak, Kame- rik-Waddinxveen. WADDINXVEEN - In de voorjaarsvergadering van de voetbalclub Be Fair op maandag 22 april is voorzit ter Hubert Poot aftredend. De Waddinxvener stelt zich herkiesbaar, maar niet voor de gehele zittingsduur. Poot wil na de viering van WADDINXVEEN - In het Gouwebad ’de Sniep’ is op dinsdag 26 maart weer voor het A-diploma gezwommen. Er waren deze keer 35 kandi- daatjes die allemaal zijn ge slaagd. De namen van de kin deren die hun A-diploma gehaald hebben zijn: Quinty Flier, Quincy .d. Starre, Romy Kwakernaak, Romy de Vrij, Echica Maatje, Marissa van Soest, Emma Roest, Dani van Klaveren, Annouk Hogen doorn, Valérie Termoshuizen, Berend de Graaf, llja Groene weg, Maxime v.d.Wilt,Tom Swijnenburg, Hamza Boulah- rouz, Martine Schouten,Thor- sten picard,Wilbert Olieman, Sanne van Meerkerk, Féline v.d. Eist, Eline Cammeraat, Li sa Windhorst, Yoeri v.d. Horst, Sacha v.d. Nieuwen- dijk, Floor Brouwer, Dennis Hupez, Jessica Oosterbroek, Paul van Vuuren, Jacco Sloot weg, Jan Noorland, Donna Roelofsen, Glenij Paulo, Kevin Pannenborg, Ayrin Hassani en Nassira Ezzarraguy. later de nationale juniorenkam pioen Miranda Vierling (Den Haag) en Suzanne de Goede wielercomité onder leiding (Zoeterwoude) zich bij aanslo ten. De Goede won na een 150 meter lange eindsprint voor Vierling, de Brabantse Elly van Boxmeer, die in 1998 in Wad- gens waren de banen niet het enige onderdeel dat opgeknapt tand. Maar door het technische overwicht van de HCW jongens werd deze achterstand door Smeelen en van Roosendael om gezet in een voorsprong. De laatste scoorde met een prach- werd aangepakt, inclusief het tig hoog en hard schot vanaf de terras. „Zestig van de 400 leden hebben op vrijwillige basis ge holpen”, vertelt Rip. Het was dan ook een spannend moment om het gebouw en de banen opnieuw te openen. Er werd een vrolijk feestje van ge maakt. Burgemeester Jonkman verrichtte de opening en top- het vele publiek, rukte langzaam tennisser Jacco Elthing speelde eerst voor de jeugd, daarna een mixpartij met de beste club kampioenen. „En nu kunnen we er weer tegen aan”, conclu deert Uitterhoeve. Marc van Asseken, Niels van Luyk, Peter van derVelden en Er- gauw een valpartij die vooral Ol- win Meijer nog voor zich dulden, ga van Velzen (Hazerswoude) Van de streekrenners werd Alf red de Bruin veertiende, Eric-Jan Hagedoorn zestiende, Lennart groep van vijf rensters waar zich van Drimmelen achttiende en Bert Dekker negentiende. Vele jaren had hetWaddinxveen- se van Hans Moons het weer niet mee. In het verleden teisterden regen en natte sneeuw de ren ners. Dit keer scheen er een weldadig voorjaarszonnetje. Dat dinxveen zegevierde, Loes Mar- zorgde niet alleen voor een gro te toeloop van renners uit alle delen van het land, maar ook voor een grote publieke belang- reed aanvankelijk ook voorin stelling. Zij werden door de on vermoeibare commentatoren Henk van der Linden en Mets de Kievit met veel verve op de hoogte gehouden van het koers- ha Bergkotte is gevraagd om op verloop. 29 april in de Amstel Gold-race Een drukke dag had ook ronde- voor de ploeg van Westland Wil miss Alexandra Baden. Zij was er ’s morgens al vroeg bij toen de junioren werden weggeschoten, eigen woonplaats uit Na een schitterende solo kon burgemeester Fedde Jonkman de eerste prijs, een flink uit de kluiten gewassen beker, uitreiken aan Thomas Dekker uit het Noord-Hollandse Dirkshorn. De jonge Dekker, tweede in de Vennep) en John Oudshoorn Deze Cru du Beaujolais kenmerkt zich door een speciale vinificatie met veel fris zomerfruit zowel in geur als een elegante finesse en een afdronk die van het fijne, fruitige karakter van deze turnden voor TOOS Wouter de Graaff en Daan Vermeij in categorie Jeugd C (13-14 jaar). Na vier jaar verplichte oefen stof is dit het eerste jaar dat deze heren keuze-oefeningen turnen. Een nogal grote verandering, die echter zeer goed door hen is opgepakt. Een zeer sterke wedstrijd van beide heren werd besloten met twee me dailles. Wouter mocht de Wilco Zuijderwijk maakte deel uit van een kopgroep van acht tien renners, die halverwege de wedstrijd was ontstaan. Aanvan kelijk reden er dertien man vooruit onder wie Eric-Jan Ha gedoorn en de Stolwijker Alfred de Bruin. Beiden hebben zojuist het schaatsseizoen afgesloten. Onder leiding van Edward Va renhout (Spijkenisse), vorig jaar tweede achter Ewout van de Kooy, die inmiddels met wielren nen is gestopt om zijn maat schappelijke carrière voorrang te geven, ging een groepje van vijf renners in de achtervolging. Met nog zeventien ‘toeren’ te gaan kregen zij aansluiting waar door een kopgroep van achttien ontstond. Ook Bert Dekker (Lekkerkerk) probeerde met enkele renners nog aan te haken, maar zij slaag den niet. Wel werd Dekker win naar van de over gebleven ren ners die elf ronden voor het einde al het seizoen kregen om af te sprinten om daarna de fina le voor de overigen zuiver te houden. Daarna probeerde Erik Bos nog uit de kopgroep weg te komen, maar de kampioen van Rotterdam werd ingelopen waarna in de laatste ronde de kleine Nico Vuurens, die vorige zomer de ronde van Gouda won, het nog probeerde. Zuijderwijk, die later zei niet zo’n beste dag te hebben, koos het wiel van Vuurens en klopte hem in de eindspurt. Vuurens moest ook Erik Bos, Arthur Va renhout, John Thalen, de Belg te veel voor goalie Cammeraat. Tot zo’n vijf minuten voor tijd was het erg spannend voor het luidruchtige Capelse publiek, totdat weer van Roosendael met een bekeken schot uit de rebound van de strafcorner de eindstand op 2-3 bepaalde. Dankzij deze winst staat JC nu één punt boven Gouda in een zeer spannende competitie. Aan staande zaterdag spelen zij om 14.45 uur op het hockeyveld bij het evenemententerrein aan de Sniep, tegen de nummer drie HDS. Op dit moment heeft hockey club Waddinxveen 12 meisjes en 9 jongensteams, die meedoen aan de competitie. Door de enorme groei de afgelopen ja ren, HCW is één van de drie snelst groeiende clubs landelijk, breidde het ledental zich uit tot zo’n 350 leden op dit moment. Deze instroom komt niet alleen uit Waddinxveen; ook kinderen WADDINXVEEN - Afgelopen zaterdag werden in Den Hel der voorwedstrijden georgani seerd voor de Nederlandse Kampioenschappen turnen. Drie van de zes turners van jazzdans- en turnvereniging TOOS plaatsten zich hierbij voor de halve finales.Sander de Graaff plaatste zich in de cate gorie Pupil C (I 1-12 jaar) voor de halve finales van de NK. In de laatste wedstrijd van de dag mede door het sterke meele vende publiek een hele happe ning. Bij de 8-9 jarigen won Den nis Verboom voor Niek de Jong en Frederik van Beek met Chris tel van Klaveren als het beste ke donderdagavond. Er wordt dan op een ontspannen manier getraind, zodat iedereen mee kan doen. Deze groep, bestaande uit beginnende en ervaren spe lers, is zo enthousiast dat gere geld teams van andere clubs worden uitgenodigd om een wedstrijdje te spelen. De overige seniorenteams spelen hun com petitiewedstrijden op zondag. Nu het einde van de competitie in zicht komt blijkt dat er weer diverse teams kans hebben op het kampioenschap, zoals meis jes A en B2 en bij de jongens het B en C team. Hockeyclub Waddinxveen is ook op het internet te vinden. De si te bevat informatie over de club zelf, maar ook een aantal wed strijdverslagen. De stand van de diverse teams is hier ook te vin den. Via www.knhb.nl of http://leden.tref.nI/~hcwad000/h ome.html komt men op de site terecht. Door Bert Hertog WADDINXVEEN - Wilco Zuijderwijk beschikt over een vlijmscherpe eindsprint. In de tiende ronde van Waddinx- gielse (Est), Sebastiaan Langeveld veen eisten Nico Vuurens uit Meerkerk, Eric-jan Hage- (Lisse) en Nicky Terpstra doorn (Gouderak) en de vroegere Moordrechtenaar Erik (Krommenie). Onder de deelne- Bos de hoofdrollen voor zich op, maar vertrouwde Zuij derwijk op zijn eindsprint, die de renner uit Poeldijk al menige dagzege opleverde. In 1988 en 1999 was de West lander ook de snelste in Waddinxveen. Dit seizoen was Zuijderwijk al een keer in Hellevoetsluis als eerste over de eindstreep gegaan. WADDINXVEEN - Hengel- sportvereniging Waddinxveen (HSW) heeft de laatste winter- competitiewedstrijd in het Am- sterdam-Rijnkanaal gevist. Elf deelnemers vingen ruim 32 kilo witvis, voornamelijk grote bra sem. Met vijf grote exemplaren en een totaal gewicht van 6.670 gram werd R. Jenner winnaar. Tweede en derde werden H. Kraan en J. van Elswijk met re spectievelijk 5.920 gram en 5.900 gram. Einduitslag van de heerst door een kopgroep van zeven rensters. Suzanne de Goede werd Omloop van het Lageland, ging (Amstelhoek). Ruud Wennekes eindsprint winnares. (Den Haag) werd vierde en Axel Hermans (Bergschenhoek) vijf- hierna uit het comité stapt maar wel actief blijft in de fondsenver- werving bij de vele sponsors, waren er ook weer twee Rabo Dikke bandenraces voor kinde ren. Voor de jongeren was dit De wedstrijd in de Sportklasse A werd gewonnen door Ton van Duivenbode (32) uit Noordwijk die aan zijn laatste seizoen bezig is. Hij versloeg zijn medevluch ters Dennis van Weel (Nieuw De wedstrijd bij de dames op de zonovergoten wielerdag in Waddinxveen werd be- na (Foto:Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) WADDINXVEEN - Met een wedstrijd minder gespeeld dan koploper Gouda, moest jongens C (12-13 jarigen) van hockey club Waddinxveen tegen het C- team van Capelle spelen. In de eerste wedstrijd bleek overdui delijk dat het Capelse team veel te laag staat en bovendien be schikt over een geweldige keep er. Toch ging Waddinxveen goed van start en creëerde het mid denveld met Smeelen, de Baare en Gutker, diverse goede kansen voor onder andere van Roosen dael, van Dijk en Ruiter. Helaas verhinderde de Capelse goalie een voorsprong. Ondanks dat HCW keeper Cammeraat een strafbal stopte, kwam het team toch op achters- in smaak. Met niets verbergt RÉGNIÉ. Normale prijs 9,45 Nu eenmalig* Gouwe Smash opende het nieuwe seizoen met een feestje én nieuwe tennisbanen. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) er al in een vroeg stadium van door. Een groepje van drie ren ners onder leiding van de win naar van vorig jaar Huub Duin zette de achtervolging in, maar Zeer tot genoegen van PietVer- kwam niet verder dan op vijftien sluis, de nestor van het Wad- seconden van gestaag pedale- dinxveense wielercomité, die hoogste plek van het podium betreden, op zeer korte af stand gevolgd door Daan die het zilver omgehangen kreeg, punten), 2.Jan Ook deze heren plaatsten zich (1405), 3. Wim Slingerland jr met deze prestaties voor de (1381).klasse B: I.David Sinne- halve finales van de NK. ma (1389). Klasse C: I.Jan Olie Zaterdag 13 april worden in (1215). Klasse D: I. Ronald Hoofddorp de halve finales ge- Meyer (I 150). organiseerd, waar de drie TOOS-turners een startbewijs kunnen verdienen voor de Ne derlandse Kampioenschappen. WADDINXVEEN - De voetbal vereniging Moerkapelle deed in het paasweekeinde goede zaken. Op paaszaterdag zegevierde Moerkapelle met 3-2 over kin schoten waar Gouwenaar Piet de Jong volgend seizoen wordt opgevolgd door Piet de Bruin (nu Cothen). De thuisclub, zon der Dennis Jager, had na een half uur pech toen Rob van Leeuwen de bal uit een vrije trap tegen de paal schoot. Prompt kreeg aan de andere kant doelman Mark Huisman een inzet van Freek Fidder niet onder controle waarna Maarten van der Meer 0-1 kon scoren. Even later her stelde doelman Huisman zich door een kopbal van Daniel da Cruz fraai te pakken. In de 38ste minuut werd het l-l door Dan ny Pols na een vrije trap van aan voerder Ron Kievit. Doelman Arno van Riet kreeg nog wel een hand aan de bal, die echter in de bovenhoek vloog. Nog voor de rust keek Moerkapelle opnieuw tegen een achterstand aan. Da Cruz brak dwars door de verdediging en gaf doelman Huisman met een fraai schot het nakijken: I -2. Jeroen Hertog, die niet helemaal fit was, werd ver vangen door Alexander Hertog (geen familie). Moerkapelle zette na de rust kinschoten onder druk. Toch duurde het tot hal verwege de tweede helft voor dat Rob van Leeuwen uit een voorzet van Lennaert Visser 2-2 kon inkoppen. Acht minuten la ter stelde Visser de jonge Pieter Lips in de gelegenheid om op fraaie wijze 3-2 te laten aanteke nen. Een grotere Moerkapelse een lange voorsprong voorkwam doelman Van Riet. Hij Van Leeuwen na een pass van Lips van een vierde meisje, bij de 10-12 jarigen ging treffer af.Twee minuten voor tijd Jarno van Klaveren als eerste werd Da Cruz wegens natrap- over de eindstreep voor Lennart pen door scheidsrechter (R. de Barendse en Klaas-Wouter van Graaf (Rotterdam) uit het veld Vuuren. Mariska Bos liet in deze gezonden. De wedstrijd werd bekeken door Hans Spierings, bestuurslid van het district West II. Op paasmaandag won Moerka pelle met 2-0 van DVO’32. De doelpunten voor Moerkapelle, dat beter voetbalde dan twee dagen eerder tegen kinschoten, werden gescoord door Rob van Leeuwen en Lennaert Visser. De wedstrijd werd geleid door Jan Koole. De Waddinxvener pakte de fluit nadat de aangewezen scheidsrechter niet kwam opda gen. FC Perkouw won met 2-1 van DRGS en voert daardoor de ranglijst in de vierde klasse weer aan voor Schoonhoven dat met met 15.540 gram, A. van Leeu- 0-4 bij TSB in Vlaardingen zege- wen/J.Verhoef met 12.870 gram vierde. FC Perkouw heeft 45 en J. van Elswijk/H. Romeijn punten en Schoonhoven 41, met 11.670 gram. maar de Berkenwoudenaren Op 6 april start de zomercom- hebben een wedstrijd minder petitie. De eerste wedstrijd gespeeld. Het programma voor wordt gevist in de Oude Rijn, zaterdag is: Be Fair-HBSS (wed- Aanmelden: op de dag zelf bij het station NS vóór 06.00 uur. Dit is tevens het tijdstip van vertrek. Informatie: A. van Leeuwen, tel. 615225. - gram

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 21