Afflarkes TV €4.10 5*° Familieberichten vrijuit spreken Pinkster prijspakker HRISTIAN AKSE 4?° Satéburgers OPGELET OPGELET Tijdelijke openingstijden Christian Akse Haarmode Stationsstraat 16 Begrafenis 2741HS Waddinxveen Tel.: (0182) 6122 00 Ribkarbonade Bieflappen H a r v a s 078 - 6 12 71 19 Onderneming^. 2771 CH Boskoop Tel.: (0172) 213150 I I w 3 halen 2 betalen 3“ VAN 4,9! Helekil° Eigenzinnig op weg naar liefde en harmonie Moeder van Yol en Lasse ARIE TOOR De crematie heeft reeds plaatsgevonden. NIEK DE BRUIN BURGEMEESTER COLIJNSTRAAT 16 2771 GD BOSKOOP TEL. (0172) 21 02 23 Voor de allerliefste OMA van de wereld. BEKENDMAKING Uw kleinkinderen en achterkleinkinderen: Voor een stijlvolle begrafenis Wij verzorgen alleen begrafenissen Ad Verkjeij Enige en algemene kennisgeving Waddinxveen, 28 maart 2002 MEUBELS IN EEN NIEUW JASJE? i De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevon den op de Algemene Begraafplaats te Wad dinxveen. Bedankt voor alles! We zullen alle mooie herinneringen voor altijd bij ons dragen. Hiermede geef ik tijding, dat zacht en kalm is overleden onzer aller Adri De crematie heeft op dinsdag jl. plaatsge vonden naar haar wilsbeschikking. is teruggekeerd naar haar Schepper in de leeftijd van 97 jaar. De begrafenis heeft dinsdag 2 april plaats gevonden op de algemene begraafplaats aan de Roemer te Boskoop. Met veel verdriet, maar met grote dankbaar heid dat we haar zo lang bij ons mochten hebben, delen wij mede dat onze zeer zorg zame en bijzondere moeder en oma Voorofscheweg 44 2771 MD Boskoop Bedroefd maar dankbaar om de mooie her inneringen hebben wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze fijne vader, schoonvader en opa Wim, Lida, Bas en Bram Anneke en Roelof Jolanda, Martin, Thijs en Karlijn Albert en Elles Johan en Egon Anita Margo, Dennis, Brend en Fien Hans, Miranda, Emily en Pieter Ingrid, Nico, Arjen en Birgit Sarina, Jan-Marten, Jeremy en Maurice Conny Susanne, Wilco, Maarten en Sander Joop en Dorien Erwin Daniëlle en Jan-Reinder Robert Marianne Nicole en Cor Jan en Duncan Mark, Carla en Demi Rosanne, Daan Daniël Danitsja Ronald en Tessa Samen plezier, samen op reis samen een eenheid, samen eigenwijs samen kwaad en samen goed samen verdriet en samen weer moed nu verder zonder hem, dat doet pijn te weten nooit meer samen te zijn. Looft de Heere mijn ziel en vergeet geen van Zijn weldaden. Annie Toor-Verhage Anneke en Aad Nieuwesteeg-Toor Remko Armand Mireille J. Kraijesteijn E.A. Tamming-Kraijesteijn J. Tamming J. Kraijesteijn M. Kraijesteijn-Minnée A. van Es-Kraijesteijn C.L. van Es J. Kraijesteijn M. Kraijesteijn-Minnée G.P. Kraijesteijn N. Kraijesteijn-van Leeuwen I. van der Laarse-Kraijesteijn P. van der Laarse G. Kraijesteijn M.A. Kraijesteijn-Tamerus Kleinkinderen Achterkleinkinderen Zij is verlost God heeft haar welgedaan Uit aller naam: Chris de Vries, ex. test. heeft ons diep getroffen. We zijn u dankbaar voor de steun en troost, welke ons dit heeft gegeven. De overweldigende belangstelling en deelne ming ons betoond na het overlijden van Correspondentie: Heleen Lamoree Barendstraat 7 2771 DJ Boskoop John ^Eva Heleen Ries Loïs Annie de Bruin-van Helden Kinderen en kleinkinderen C.H. DE VRIES (0182) 63 08 28 Maandag heren- en dameskapsalon Geopend van 13.00 -18.00 uur. De Algemene Boskoopse Begrafenisonderneming, voorheen W. van Berkesteijn, is per 1 januari 2002 door ons overgenomen. 28 maart 2002 Brugweg 3 2741 KT Waddinxveen Fia Lamoree-Hoogenboom (J Dick Lamoree Bert Ellen Lisa Julia Voor BEGRAFENISSEN weer ANNIGJE HENDRIKA KRAIJESTEIJN-LEKKERKERKER weduwe van Johannes Kraijesteijn Burg. Colijnstraat 14a 2771 GD Boskoop tel./fax (0172) 21 31 20 mob. (06) 112 630 31 Indien u tussen de 18 en 70 jaar bent, kunt u zich als bloeddonor laten inschrijven bij het RODE KRUIS DONORCENTRUM Mevr. A.M. Elenbaas-Spaargaren Burg. Colijnstraat 48a, 2771 GH Boskoop, tel. (0172) 21 24 35 Berkenbroek 7 2811 NZ Reeuwijk tel. 0182-3004 23 tel. 0172-21 21 22 Dag en nacht bereikbaar Shoarma BEL OF KOMT U EENS LANGS! BLOEDAFNAME-AVOND TEL 0182-615055 Voor alle gezindten en geestelijke stromingen Verbeter uw mondelinge uitdrukkings vaardigheid en persoonlijke presentatie. Natuursteen BV MAANDAG 8 APRIL van 18.30 tot 21.15 uur in Dinsdag heren- en dameskapsalon Geopend van 8.30 -18.00 uur. I Ki/Te Ikeuze uit 200 modellen I eigen ontwerp mogelijk vele soorten natuursteen i a fe. MI MARGRIET LAMOREE Waddinxveense paaltjes A89 per stuk 1 Llituaartverzorging Jd.T. van der Jdammen Als het om vertrouwen en eerbied gaat Boomstammetjes U. woensdag 10 april 2002 r- heren- en dameskapsalon d van 8.30 -18.00 uur. Zorgcentrum Boskoop WILCK WIERICKE ^HAARMODE TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK HEEMSKERK Voor het vervaardigen van uw nieuwe gebits- prothese, uw prothese opnieuw pasmaken of repareren. Mevr. J. Heemskerk Hugo de Grootstraat 37 Reeuwijk-Dorp Telefoon: (0182) 39 56 09 Meubelstoffeerder ij HEFRA v.o.f. Hortensia Rundervinken Va Indische burgers €0?° Donderdag heren- en dameskapsalon Geopend van 8.30 - 20.30 uur. Vrijdag heren- en dameskapsalon Geopend van 8.30 - 20.30 uur. Onze welgemeende excuses voor dit ongemak!!! ioo gram Boterhamworst n55 Va ^4^ Magere varkenslappen 'GEDENKTEKENS SHOWROOM Reyerskoop 256 Bosko tel. {0J72) 21 65 97 rheidstraat 7 Lee 0345) 61 40 37 ADRI PILLE weduwe van Jaap Oudendijk Hele kilo 28 maart 2002 16 maart 1921 perstuk WINKEL WADDINXVEEN, IEPLAAN 81-83, TELEFOON (0182) 616738 met i M. IJssel Waddinxveen, 2 april 2002 AAWBIEDIIUCEW CELDIC VAM DO. 4 APRIL TOT EN MET WO. 10 APRIL 2002 DONDERDAGAVOND KOOPAVOND ALLÉÉN OP KOOPAVOND DAG en NACHT bereikbaar om 20.00 uur een openbare bijeenkomst van de Verenigde Vergadering zal worden gehouden in het nieuwe kantoor van het waterschap, Herman Heijermanslaan 4 te Waddinxveen. Op de agenda van deze bijeenkomst staan onder meer de volgende zaken: De dijkgraaf van het waterschap, ing. C.M. Kroes Praktijkgericht - direct toepasbaar op het werk, met zakelijke relaties, in het verenigingsleven, etc. Kort en effectief - 5 dinsdagavonden - ca. 2 1/2 uur Belangrijke aandachtspunten o.a. hoe u: uw zelfvertrouwen versterkt een standpunt helder formuleert voor u zelf leert opkomen kritiek geeft zonder anderen te kwetsen actief aan gesprekssituaties deelneemt Noordzijde 124 2411 RG Bodegraven Wij verzorgen uitvaarten in de gehele regio. Thuis opbaring mogelijk, alsmede in alle rouwcentra. Wilsbeschikking en uitvaartverzekeringen. BREDEWEG 31, MOERKAPELLE TELEFOON (079) 593 17 28 Voor kettingzagen groot of klein, moet u bij ons zijn! Hierbij 5 shoarma- broodjes gratis EXTRA KOOPDAGEN 14-21 28 en 30 april van 11.00 - 17.00 uur GroenRijk Dc Bosrand Prinsen Schouw 1, ALPHEN A/D RIJN Telefoon (0172) 47 52 99 500 gram TtL. (0172) 6156 94 VAN HET NEDERLANDSE RODE KRUIS ZUIDPLASLAAN 59 - 2743 CW WADDINXVEEN DAG EN NACHT DIRECTE HULP BIJ OVERLIJDEN 500 gram UITVAARTVERZORGING Voor Waddinxveen en Boskoop Met eerbied en respect 2 bijbels psalmenboekje, oude en nieuwe testament £15,- 06-19930155. Hr. fiets v. station €30,- mar meren schaakbord stukken £30,- 0172-414517. T.k. damesfiets tr. versn., 28" €172. meisjes oma fiets 24 inch €57,50. 0172-508764 T.k. serie koningin Juliana Beatrix postzegels 12c. t/m 10fl. 0172-611375. Bel voor een brochure Moderne Praktijkopleidingen Communicatie www.bouwen-aan-communicatie.nl I Het Tuin! even Gouda, 4 oktober 1961 Zwolle, 28 maart 2002 De bijeenkomst van de Verenigde Vergadering is openbaar. Na opening van de vergadering kunnen toehoorders het woord voeren over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen, met uitzonde ring van agendapunten betreffende het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van perso nen. Een spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. Tk. gevr. LP's, singels, CD's 0172-470409. Te koop Alpenkreuzer met vast deksel. 200.-. Tel. 0172-435252. T.k. hangklok, licht eik. kast/ klepel/ westm. uurwerk/ bat. Nw. in ds. €55, 0172-421462. Vroeg Eiken THEEKASTJE met ster vaste prijs 230,-. Tel. 0182-581020. Te koop gevraagd DONKEY KONG 3, voor Super Ninten- do, tel. 0182-513799. GRONDKABEL: 4-aderig aardlead €15 per 10 meter, 0182-510168. tel. (0180) 52 01 Start cursus: Boskoop/Waddinxvewi Dinsdagavond 23 april 2002 TraXx'SFjF 0 Iwfiemssen T.k. 14 dig. Wereldkroniek. Info alle landen 20,-. Tel. 3172-519798. T.k. caravan-athenne met versterker, als beste getest, £25,-. Tel. 0172-470766. T.k. org. Heineken glazen met reprodukties gel. opla- ge certif. €14. 0172-431332 T.k. zelfgemaakte kaarten 3D bloemen, kinder nog meerde- 'e soorten. €0.70. tel. 614939 Ook cremation B Dag en nacht bereikbaar VAKGAKAGE VAN DEK KN1JFF v.o.t. Handel en reparatie van: personenauto's, bedrijfsauto’s, tuin- en parkmachines, hydraulische slangen. tel. (010) 521 71 33 of (06) 21 54 19 98 perstuk f>60 De dijkgraaf, voorzitter van het Waterschap Wilck en Wiericke, maakt als voorzitter van de Verenigde Vergadering bekend, dat op: vaststelling Waterplan Zoetermeer; beschikbaarstelling 2e uitvoeringskrediet Masterplan Wateroverlast; Waterinlaat Boskoop: beschikbaarstelling finan ciering en uitvoering 2e en 3e deeltracé; besluiten tot het aanvragen van het met maxi maal 5 jaar verlengen van de geldigheidsduur voor het peilbesluit van polder Reeuwijk. Kadeverbeteringen 2002, beschikbaar Stellen krediet voor verbeteren van de boezemkaden langs de Noord-Aa en Meer- en Buurwatering te Zoeterwoude; beschikbaarstellen krediet voor de automatisering van de inlaat van de Papevaart 2e fase; aangaan overeenkomst Actuele Hoogtekaart Nederland en beschikbaarstellen krediet hiervoor. De op de te behandelen onderwerpen betrekking hebbende vergaderstukken liggen vanaf de datum van deze bekendmaking tot de aanvang van de ver gaderingen voor eenieder op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur kosteloos ter inzage op het kantoor van het waterschap, Noordkade 64, 2717 EZ Waddinxveen. (Telefoon (0182) 62 32 88). Tk. elec. naaimachine, zig zag 20 Tel. 0172- 611289. Tk. herenfiets, terugtraprem, 26 inch. Locomotief 60 Tel. 3172-420204. \/oor verzamelaar 75 BIERGLAZEN, verschillende €35,- 0182-374383. Nog t.k. Beatrix munt. jr. '80- 90 Unc kwal. Maak verz. nog compl. v.a. €4,-. 0172-494927 T.k. driewielig fietsje, voor 2 jaar. mooi €12,- 0348-419122 COMPUTERSTOEL verstel- baar. Prijs €15,- 0348-691298 Opbaargelegenheid o.a.: Waddinxveen: Aula begraafplaats Alberdingk Thijmlaan 6 Ook thuis opbaren Voor een persoonlijke en stijlvolle begeleiding van uitvaarten Vooraf regelen van uw uitvaart mogetijk T.k. 2 3 zits bordeau leder bankstel, 6 jaar oud, i.z.g.st., 150,-, 06-22298766 Te koop elec. graskanten maaier. Black en Decker €12,- 0172-611289. T.k. wit kinderledikantje m. toebehoren €35,- meisjesfiets 10-14j. €30,- 0172-473597. Geheel compleet, spectrum ENCYCLOPEDIE €50,- Tel. 0172-215725. Leuk bistro stoeltje voor in de tuin €2,50 tel, 06-19930155. re koop lange herenjas, kleur beige, als nieuw, maat 50 £15,- 0348-411619. T.k. 3 RADIO'S, moet nage keken worden €10.- Tel. 0172-477232, T.k. box met la €46, trapauto geel Renault €46. kinderstoel €15. 0182376921. Prachtige grenen EETHOEK. rond, tussenblad, 4 rieten stoelen €300,- 0348-433573. Combimagnetron incl. scha len boekje €65,- D. fiets €65,- 0348-481860. Boezemlaan 4, Boskoop TERSCHAP VOOR DAMES EN HEREN 'ff ff //zZz/A; Hele kilo Runderlappen (iets doorregen) 5 -50 Hele kilo Varkensrollade (iets doorregen) 5.50 DE AMBACHTELIJKE SLAGER WAAR GOED EN GOEDKOOP N ÉÉN ADEM GENOEMD KUNNEN WORDEN! Te koop vuren houten balken 9-9-300 cm €5.- per stuk 0172-615182. Ms fiets, v.a. 6 jr. 20 Kleu tert. i.g.st. maar mist handrem €9 Tel. 0172-414517 T.k. Summa encyclopedie en woordenboek 21 delen €45, 0172-495574, T.k. gevr. goede accordeon 80/120 bas, pianokl. liefst Italiaan 0172-612923 Mooi voor binnen daarna naar buiten. Met minimaal 5 bloemkoppen. 1 Verkrijgbaar in verschillende kleuren^ Van 7.50 voor T Aanbieding deze week geloR of zolang de voorraad strekt. Perste 055 100 gram Schouder ham ,O.“ T.k. meisjespakje mt. 116/122 €15, fiets €40. doos v. ritrage €21, 0172-475682. Tk. alum, etensdrager 4 Tel. na 17.00 uur 0172- 493822. Tk. camping pannenset, 4 dig. met losse handgreep, 4 Tel. 0172-493822 na 17 uur. Tk. damesfiets, 3V, tromm., 28 inch 80 tel. 0348- 419122. LEERDAM BOSKOOP iMll woordiger: 2 juli 1924 28 maart 2002

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 4