Een grote zeilboot, tenten en marshmallows 4 GLOBAL Rozenkweker ontwikkelt Autoschade... K ZS nieuw concept aanpak grasproblemen stadions 57e Sportweek Waddinxveen van start Waddinxveense activiteiten Colofon 1 Nationale Scoutingdag aan de Petteplas tijdens de Kom in de Kas dag MEDISCHE DIENSTEN J 0182- KERKDIENSTEN F SCHADECENTER Consumentendagen: do. en vr. 10.00 - 21.00 uur zo. 10.00 - 17.00 uur BEDDEN VOOR STARTERS SENIORBEDDEN EXCLUSIEVE BEDDEN BEDDEN EN SCHUIFWANDKASTEN OP MAAT WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN (0181) 21 96 12 Stationsstraat BOXSPRING OP WIELEN 140,- PROFILE REPAIR Specialist in het ontwerpen van matrassen voor mensen met rugklachten Schadecenter Leeuwen NASA MATRAS 375,- MATRASSEN VANAF €89,- POWER MATRAS €375,- BEDBODEMS VANAF 69,- Jan van Beaumontstraat 4 2805 RR Gouda tel. 0182- 322 488 FABRIKANT VAN BEDDEN MATRASSEN PAGINA 9 WOENSDAG 3 APRIL 2002 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN MID- (Fato: Artistic Art/Uesbeth van der Vis.) Martini 17.00 uur Prof. Dr.W.Verboom Groens- Groens- lv? i Knap vervelend en het komt altijd ongelegen. Geen auto tot uw beschikking en u had zich uw avond anders voorgesteld dan u te buigen over de administratieve afhandeling met de verzekeringsmaatschappij. Schadecenter van Leeuwen regelt het voor u. En u krijgt ook nog een perfect herstelde auto terug. We zitten in Waddinxveen op bedrijventerrein Coenecoop. Maar u kunt ook bellen: 0182-389977. Vierentwintig uur per dag. Voor het geval u ergens staat met schade... De Morgenster, Sterrenlaan zondag 9.30 uur Ds.W. J. Dek ker 17.00 uur Ds. J. de Jong Immanuëlkerkgemeente, Prin ses Beatrixlaan zondag 9.30 uur. Ds. C. de Jong Uitgever Dagblad van Rijn en Gouwe B.V. Alphen aan den Rijn Zuidplaspolderweg ll Moordrecht tel.: (0182) 375022 route: afslag Gouda/Moordrecht - industrieterrein Bezorging Telefoon: 0181-219612 UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN Op de donderdag en vrijdag Coenecoop 250, 2741 PL Waddinxveen tel: 0182-389977, fax 0182-637929 email: info@schadecenter.nl internet: www.schadecenter.nl door een vader gemaakt.” De boot zelf wordt onderhouden door de leden van de scou ting. „In de winter halen we hem naar het clubhuis, achter de WSE-velden, dan wordt hij helemaal opgeknapt. In de zo mer gaan we dan de Reeuw- ijkse Plassen op.” Ook staat er een mooi bouwwerk, waarin met grote letters Klimop hangt. „Dat hebben onze Kabouters zelf in elkaar gezet, met mastwor- pen en alles.” Verder morgen de bezoekers marshmallows roosteren en worden er pannenkoeken ge bakken. Er staat ook een groot aantal tenten op het veld. „Dit zijn de tenten die we gebruiken als we gaan kamperen,” zegt Bastiaan. „Over twee weken, met Pinksteren hebben we bij voorbeeld de Ontmoeting, dan gaan we kamperen met wat andere scoutinggroe pen.” Ook nu staan de ten ten er niet voor niets. „La ter vandaag gaan we ze inspuiten zodat ze regenbe- stendig worden.” Naast Bastiaan zaten ook zijn broer Robert en Ina in de organisatie. „Je begint zo’n maand van te voren, met alles goed doorspre ken,” aldus Ina. „Elke keer zijn er anderen die het or ganiseren. Verder organiseert elke leeftijdsgroep zijn eigen ac tiviteiten, de organisatie doet het materiaal en het eten.” En eten is er genoeg. Er zijn deze zaterdag veel mensen van de scouting zelf en de pannenkoeken vliegen erdoorheen. De Klimopgroep is gespe cialiseerd op wateractivitei- ten. „Een echte waterscou ting,” aldus Bastiaan. De jong- sten spelen voornamelijk nog op het land, maar mogen twee keer per jaar het water op. „De meisjes heten kabou ters, de jongens welpen en van 7 tot 11 jaar kom je daar bij.” Daarna, van 11 tot 15 jaar word je Zeeverkenners. „Vanaf die leeftijd mag je dus in de zomer de Reeuwijkse Plassen op.” Ook de wilde vaart 15 tot en met 18 jaar), waartoe Bastiaan zelf behoort en de loodsen 18 tot en met 23 jaar) zijn elke zomer op het water te vinden. Vanaf je 23e - „Tot en met je 85e,” al dus Bastiaan - kom je bij de Ouderen Stam. „Het is een leuk gezellig clubje,” vertelt Bastiaan. „Int totaal zo’n hon derd man: iedereen kent ie dereen. We gaan ook elk jaar op groepskamp, dan gaan alle leeftijden mee en ook de ou ders van de jongste kinderen. Dat is altijd echt gezellig.” Thijmen zit zelf bij de Zee verkenners. „Ik vind het vooral leuk dat we van die humordingen doen. Pas gingen we bijvoor beeld een film maken. We werden verdeeld in twee groepen en er waren ook twee camera’s. We mochten zelf een verhaal bedenken, dus wij gingen een verhaal over een potloodventer doen. Ik was hotelbeheerder. Het was heel leuk, want er was ook een ’making-off’ ge maakt, het verhaal achter de schermen. Die hebben we toen met zijn allen gekeken.” Voor meer informatie over de Klimopgroep, kijk op www.klimopgroep.nl Kantoor Zijde 30 2771 EN Boskoop Fax: 0172-212168 CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat zondag 9.30 en 17.00 uur lees- dienst woensdag I0 april I9.45 uur ds. J.G. van Tilburg OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: I0.00 uur leesdienst I8.30 uur leesdienst ROOMS-KATHOLIEKE KERK St.Victorkerk, Zuidkade zondag 09.30 uur Eucharistie viering dinsdag 9 april 19.00 uur Eu charistieviering GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage zondag 09.30 uur ds. K. deVries te Alphen a.d. Rijn 16.30 uur ds. E. Brink RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Trefpunt, zondag I0.00 uur spreker: El bert van ’t Hof BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat zondag I0.00 uur spreker: de heer W. Woning DE BRUGGEN RESTAURANT DE BRUGGEN Sterrenlaan 2 Zondag 2I april I I.00 uur pas tor J.L. Delhaas, Pasen IV,zon dag Jubilate hersieile!^ ANWB GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, voorde zondag 9.30 REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade zondag I4 april I0.00 uur. Ds. K. de Jong VERSLAVINGSZORG DEN-HOLLAND Pamassia, psycho-medisch cen trum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda. Tel.nr. 0182-563500, fax.nr. 0182-563521Bereikbaar maandag t/m vrijdag 09.00- 17.00 uur. CMtAVMMAMOHEKSTEL Weekblad voor Waddinxveen is een onafhankelijk weekblad, dat in een oplage van 15.300 exemplaren wordt uitgegeven en verspreid in Waddinxveen, Moerkapelle en Zevenhuizen. Weekblad voor Waddinxveen verschijnt op woensdag. Advertenties Sabine Mensink (0172-211731 Mieke Toor (0172-216654) Judith Kokshoorn (0172-214581) E-mail: verkoopboskoop@rijnengouwe.nl E '"Advertenties kunnen tot dinsdag ,11.00 uur worden opgegeven, -fM’ers (ingezonden mededelingen) tot maandag 16.00 uur. begin gemaakt met het school- voetbal met op zaterdag I juni vanaf 08.00 uur de finalewed strijden. Donderdagavond 30 mei vindt het traditionele vis- concours plaats met als inzet het kampioenschap van Wad dinxveen. Dit evenement wordt wederom georganiseerd door de HSV Waddinxveen en vindt plaats in het Gouwekanaal aan de Broekweg vanaf de Juliana- sluizen richting Waddinxveen. De wedstrijd begint om 19.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Het koppelklaverjassen in ’De Unie’ vindt plaats op zaterdag 8 juni. Dit evenement begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. In de week van dinsdag 18 juni t/m zaterdag 22 juni wordt de Sportweek afgesloten met het traditionele Lunapark voor de jeugd op het evenementen terrein bij ’De Sniep’. Dagelijks gaat het park om 13.00 uur open en de sluitingstijden lig gen doordeweeks op 23.00 uur en in het weekend op 23.30 uur. Op woensdag 5 juni wor den de organiserende partijen om 20.00 uur verwacht voor de evaluatie in ’De Boog’. Over de diverse evenementen (hoe en waar inschrijven) worden regelmatig mededelingen ge daan in de regionale dag- en weekbladen. ALGEMEEN MAATSCHAPPE LIJK WERK De Vierstroom Spreekuur: Maandag t/m don derdag van 09.00 tot 10.00 uur. Bezoek en postadres: Stations straat 12, 2741 HS Waddinx veen. Telefoonnummer: 0182 - 623 040. Na 10.00 uur wordt u au tomatisch doorverbonden met de Zorglijn centralist die uw boodschap aanneemt. Inloopspreekuur Consultatie- buro Waddinxveen per l-l- 2001: maandag I 1.00-12.30 uur. De Hoeksteen, Esdoornlaan zondag 9.30 uur Ds. H. Schi- Dienstdoende apotheek: 5 april - 12 april: Apotheek van den Dries, Zuidplaslaan 434, tel. Door Rachel Jobels WADDINXVEEN - De scou ting Klimopgroep heeft het goed getroffen dit jaar voor de Nationale Scoutingdag, een dag waarop alle scoutinggroe pen hun deuren open doen voor niet-Scouts. I4et is mooi weer en ook de locatie heb ben ze mee. Ze zijn deze zater dag te vinden aan de Petteplas. „Het is goed openbaar, er ko men hier veel mensen langs. Mensen kunnen ons clubhuis vaak niet vinden, dus voorgaande jaren liepen we heel wat mensen mis”, zegt Bastiaan de Jong, een van de organisatoren. En die locatie werkt. Jantina 11 jaar) en Sonja (8 jaar) wa ren gewoon even met hun ouders aan het wandelen. „Het lijkt me wel leuk”, ver telt Jantina. Ze heeft ook een vriendin bij de scouting, maar MOERKAPELLE - Het bedrijf Stadion Grow Lighting (SGL) in Aalsmeer heeft een concept ontwikkeld waarmee graspro blemen in moderne multifunc tionele stadions tot het yerle- den behoren. Die verzekering geeft het bedrijf van de Moer- kapelse rozenkweker Nico van Vuuren. Het concept is geënt op een combinatie van alle ken nis die er is over grasgroei, be lichting voor kassenteelten en stad ion bouw. In Aalsmeer heeft het bedrijf in samenwerking met haar part ners een proeflocatie ingericht waarin het concept momenteel verder wordt ontwikkeld. De groeiresultaten van het belichte gras op het proefveld zijn tot dusverre zo opzienbarend en overtuigend dat clubs als Man chester United, Borussia Dort mund, Bayern München, Bayer Leverkusen, de Amsterdam Arena en Japan interesse heb ben getoond. Het genoemde SGL-concept richt zich op de teelt van gras in donkere, win terse omstandigheden. Daarbij is de expertise in de kassen- teelt toegepast en aangepast op de situatie in de lichtarme sta dions. „Als we tijdens de donkere winters in Nederland de beste rozen en chrysanten telen, dan kunnen we toch ook perfect gras in de voetbalstadions laten groeien", zegt projectleider Ni co van Vuuren. Door de volledige controle over alle groeifactoren, zoals niet bij de Klim opgroep. „Het varen hier lijkt me wel heel leuk”, aldus Janti na. De boot is ook op het veld je te vinden. Het is een grote zeil boot en er is ook een minia tuur van. „Hij lijkt echt pre cies,” vertelt Bastiaan. „Hij is WADDINXVEEN - Negen be drijven aan de Abraham Kroes weg openen tijdens de Kom in de Kas dagen op zaterdag 6 april hun kassen en willen graag laten zien wat er groeit en bloeit Op ieder bedrijf is er wel iets nieuws te ontdekken. Er is een bedrijf vol met geraniums en perkplan- ten en op een paprikakwekerij is een groente show waar alle groenten die in Nederland groei en te bewonderen en te proeven zijn. Ook bamboeplanten en ro zen zijn volop te bezichtigen. In een kas vol met gerbera kan men tientallen kleuren bewonderen en is tevens te zien hoe de plan ten vanuit het laboratorium groeien naar volwassen planten. Verder is op diverse plaatsen te zien hoe in de kassen de schade lijke insecten bestreden worden met andere om zo een biolo- I - - - 4_ --o paanboord 15.00 uur Ds. H. Schipaanboord 18.30 uur Ds. W. C. Meeuse, I Wilnis Bethelkerk, Bilderdijklaan zondag 9.30 uur Ds. L. D. Bur ger Ontmoetingskerk, voorde zaterdag 19.00 uur Woord- en Communieviering zondag 11.15 uur Communie viering VOOR MENSEN MET GEWRIÊHTSKLACHTEN Redactie Sanne van der Kolk (0172-420512) E-mail: weekbladvoorwaddinxveen@ rijnengouwe.nl Kopij dient uiterlijk op maandag 16.00 uur in het bezit van de redactie te zijn om in aanmerking te komen voor plaatsing. Bijdragen per e-mail of op floppy verdienen de voorkeur. Chef-redacteur: Peter van der Heide WADDINXVEEN - Op vrijdag 5 april gaat de jaarlijkse Wad dinxveense Sportweek van start met het traditionele Spor- tweekvoetbal. De wedstrijden vinden plaats op het WSE-ter- rein en beginnen in de regel om 19.00 uur. De overige wed strijddagen zijn op 12 en 19 april, alsmede 3, 10, 24 en 31 mei. Op woensdag 8 mei kan men vanaf 19.30 uur inschrijven voor de nachtrit van de Gouwe Rijders bij Paddle’s Eetcafé.Vrij dag 10 mei organiseert de Waddinxveense Reddingsbri gade vanaf 18.30 uur het pres- tatiezwemmen in Gouwebad ’De Sniep’. De bingo voor 60-plussers wordt gehouden op dinsdag 14 mei vanaf 19.45 uur in het An ne Frankcentrum. Op woens dagmiddag 15 mei kunnen de 60-plussers vanaf 13.30 uur kla verjassen in het Anne Frank centrum. Het schoolzwemmen, georganiseerd door Gouwesta- ete, wordt een dag later op donderdag 16 mei gehouden in Gouwebad ’De Sniep’. Deze ’scholenstrijd’ begint om 19.00 uur. Op dinsdag 21 mei wordt vanaf 20.00 uur in De Boog het individuele klaverjasconcours gehouden. Op woensdagmid dag 29 mei wordt om 13.00 uur op het Be-Fair-terrein een VOOR MENSEN MET OVERGEWICHT VOOR SPOEDEISENDE HUIS- rARTSENHULP [BUITEN KANTOORUREN '(0182-322 488) Spoedeisende huisartsenhulp U kunt alleen na een telefoni sche afspraak voor spoedeisen de huisarstenhulp buiten kan tooruren: - op werkdagen van 17.00 uur ’s avonds tot 08.00 uur ’s och tends {- op zaterdag, zondag en feest dagen terecht bij: HuisArtsenPost Midden-Hol- land (HAP MH) 6131 12. Kleine huisdieren spreekuur voor spoedgevallen ieder weekeinde volgens af spraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade- Oost 36, Waddinxveen, tel. 0182-632051. Dierenkliniek ’Pieter Bas’, me vrouw W.W.M. Smits en J.B. Cramer, Prins Bernhardlaan 79, Waddinxveen en Hoge Gouwe 21, Gouda. Voor spoedgevallen ieder weekeinde spreekuur volgens afspraak, tel. 0182- 610462 of 0182-516876. licht, temperatuur, CO2, water, lucht en voeding, is het volgens SGL mogelijk om zelfs in de winter in Nederland volop gras te laten groeien. Assimilatiebe- lichting levert een belangrijke bijdrage aan dat succes. „We moeten op het proefveld nu twee keer per week maaien, zelfs tijdens de afgelopen vorst periode in december", zegt teeltdeskundige Wim Steeghs. „Door de groei er in te houden kan de grasmat in de stadions na elke wedstrijd snel herstel len. Het gras blijft zo in een goede conditie. En voor een grasveld in een goede conditie geldt: hoe vaker er op wordt gespeeld, hoe sterker de mat wordt". Bij de ontwikkeling van het SGL-concept zijn meer bedrij ven betrokken. Het Nederland se graszaadconcern Barenbrug levert de kennis over rassen en groeifactoren voor gras. Het Rotterdamse constructiebedrijf Bailey, bouwer van het dak van de Arena, ontwerpt de ophan ging van de belichtingsappara- tuur. Het bedrijf Gavita levert alle kennis over de assimilatie- belichting en het cultuurtech nisch bedrijf Agterberg is voor de bodemopbouw betrokken bij het concept. De betrokken partijen verwachten dat het SGL-concept in 2002 in een of meer stadions in Europa wordt geïmplementeerd. Daarover zijn inmiddels ver gevorderde besprekingen met enkele grote clubs en stadion, aldus SGL. gisch evenwicht te bewerkstelli- gen.Als laatste zijn er ook nog di verse groene en bloeiende pot planten te bewonderen. Attracties voor de kinderen zo als een springkussen en een hap pende haai bij de hoofdkantine en een heuse veilingklok waar gedemonstreerd hoe de produc ten verkocht worden maken een bezoekje zaterdag 6 april meer dan de moeite waard.Wilt u een bezoekje brengen? De organisa tie raadt aan om met de fiets te komen, borden geven aan waar het evenement is. Alleen vanaf de Bredeweg is er toegang met au to, voor één dag is er vanaf die kant eenrichtingsverkeer inge steld. Op de basisscholen zullen er kleurplaten uitgedeeld wor den die bij de hoofdkantine kun nen worden ingeleverd waarmee mooie prijzen zijn te winnen. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost zondag 9.30 uur Ds. M. van Campen 17.00 uur Ds.A.W. van der Plas Weekeinddienst dierenarts: A.H.M. Hermans en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrech- terf 42, Waddinxveen, tel. 0182- uur pastor G. Waddinxveen, 633000. Mededeling: 'De regeling ’medische week einddienst’ is uitsluitend be doeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag (kan wachten. De jeugd van Waddinxveen kon op de nationale scoutingdag kennis maken met de Waddinxveense scoutingacti- viteiten. ■w. Sectie ’De Rank’, confessio- neel-hervormde gemeenschap, Coenecoopcollege zondag 10.00 uur ds. C. Breg- man, Zoetermeer 18.30 uur ds. C.H. Wesdorp, j Berkel en Rodenrijs JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat 10.00 uur Openbare toespraak 11.00 uur Wachttorenbespre- king

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 9