Oppositie voor tweede jaar afgelast allonfestival Deze kraakt college Week programma opvolgers af 95 K LET OP rLExenm ^"^TELECOMMUMCA T!E"—J professionals in communicatie-apparatuur Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl cc Acceleratie Ketelactie voorjaar 2002 Op zoek naar het betere slaapcomfort? Geweldpleger meldt zich bij de politie ^Tuin^CentrurrN Niets vermist na inbraak Radio kerkdienst Geraniummarkt Lionsclub Klaverjassen voor 1 Vervroegde deadline PLANTEN MARKT 10/11 MEI 5 stuks Pelargonium Hybride SintVictorkerk Regionale Verkiezingsavond ook voor uw ■i ■MBHM ■I Lintjesregen Wietkwekerij bos SILCO CARWASH PULLMAN KORBIS (t.o. TEXACO Waddinxveen) tM.NEELEMAN installatiebedrijf b.v. Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 car comfort LANGEVELD ft) SIGTERMANS SRA. lid sinds 1993 OP=OP Noq 5 toestellen beschikbaar VERVANGING INBOUW- APPARATEN VAN DER LINDE Staand of hangend in verschillende kleuren IV in 10,5 cm hoge pot rAirtn\ snelservice Nieuwerkerk aan den IJssel M •i1 De redactie (Foto: Artistic Art/liesbeth van der Vis.) informeer naar de voorwaarden www.silco.nl Neem voor uw nachtrust uitsluitend het allerbeste. Maak kennis met een Pullman boxspring of een Pullman matras. Bel voor een afspraak met Ijsbrand Bol AA, telefoonOl?7 - 21 57 40. Vestiging Hazerswoude/Boskoop: Italiëlaan 8a ITC-terrein). www.lensacc.nl George Baker kreeg een lin tje van de Koningin Niet alleen een grote collectie in GSM, maar ook in accessoires! Waddinxveen De makers van interieurs doordacht tot in detail. Fractievoorzitter Stoffers vond het een programma zonder echte keuzes. „Het programma is erg onder de maat en het kon bijna niet magerder zijn. Wat gaat het nieuwe college nu echt doen?” Stoffers hield veel WADDINXVEEN - De politie hield op zondag 28 april rond 16.55 uur in het politiebureau van Waddinxveen een 21-jarige man uit die plaats aan. De man meldde zich bij de politie nadat hij eerder op de middag in een uitgaansgelegenheid een 19-ja- rige jongen uit Waddinxveen met een ijzeren staaf mishan deld had. Aanleiding voor de mishandeling vormde vermoe delijk een al langer slepende ru- KERK WEG OOST 185 2741 HD W ADDINXVEEN TEL: (8182)64 00 Tl A ONDERHOUD ALLE MERKEN crisis afgelast werd. Maar ook in 2002 konden de dertig lucht ballonnen op 30 april niet op stijgen, dit keer omdat de weersomstandigheden het niet toelieten. De weersvoorspelling was al dagen lang slecht en weersdeskundigen konden al op maandag zeggen dat de re gen en wind niet zouden ver dwijnen. Op maandagmiddag lag er een depressie boven Ierland die richting Nederland dreef. De Rijksdienst voor de Lucht vaart besloot op maandag geen vergunning af te geven voor het van het project ’Herinrichting Poliklinieken Suriname’, waar voor dit jaar een aantal micro scopen op het programma staan, en waaraan de medische zending in het gebied boven Brokopondo zeer dringend be hoefte heeft. Dit soort projecten wordt van harte ondersteund door het Bilance Service Fonds dat hier voor de opbrengst verdubbelt. Zo worden 1135 euro 2270 euro en tezamen met het geld van eerdere acties kan de aan schaf van de microscopen ter waarde van 4538 euro gereali seerd worden. festival. Omdat luchtballonva ren erg afhankelijk is van de weersomstandigheden had de organisatie al een alternatieve datum liggen zodat het festival verschoven kan worden. Nu r aat het festival gepland op zaterdag 11 mei, zelfde tijd en zelfde plaats. Met het herfst achtige weer hadden alle ko- ninginnedagactiviteiten een ander karakter dan vorig jaar, toen het zonnetje volop scheen. Maar de meeste acti- teiten konden wel doorgang vinden, zoals het er in de och tend uitzag. Bij het ter perse gaan van deze krant was nog niet het verloop van de hele dag te overzien. Coenecoop 87a 2741 PH Waddinxveen T 0182-640090 F 640091 www.neeleman.com - info@neeleman.com De Kia-dealer voor de REGIO WADDINXVEEN. Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Artistic Art Photography, K.W. plein 2,Waddinxveen. Spanplafonds Kastenwanden Wandpanelen Systeemplafond Interieurbetimmeringen Alle mogelijkheden en ideeën vindt u natuurlijk ook in de showroom van Silco, Zuidkade 230 Waddinxveen of bel voor documentatie (0182) 61 68 78. WADDINXVEEN - De oppositiepartijen PvdA en WD, de twee partijen die in de vorige raad nog in het college vertegenwoordigd waren, uitten afgelopen week felle kri tiek op het collegeprogramma dat onlangs werd gepre senteerd. Vanuit de oppositiebanken lieten ze weten het programma luchtfietserij op veel te veel pagina’s te vin den. WADDINXVEEN - Dit jaar had het ballonfestival wél moe ten plaatsvinden, nadat het fes- ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op 0,50 en 2,- munten) c Gas - Water - C.V. - Elektra Maandag-woensdag 9.00-18.00 uur. Donderdag en vrijdag 0.00-21.00 uur. zaterdag 9.00-17.00 uur Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS - SALARISSEN/ADMINISTRATIES - Gd -O" do Vormigiog ron Nad«Hond>« tn.tollcn^Wr.f... (v.) [<Fr.1 (werkt.) versnelling 2 versnelling van de groei of van de ontwikkeling. Wij bieden u tijdelijk tot 285,00 (628,00 gulden) voordeel* op de aanschaf van een nieuwe ATAG combiketel met 5 jaar onderdelen garantie. Het enorme voordeel Is tijdelijk en beschikbaar voor maximaal 50 stuks combi- ketels, dus wees er snel bij. Naast het voordeel op de aanschaf, kunt u tot 30% besparen op uw gasverbruik en 340,00 (750,00 gulden) op de onderhouds kosten, dus een goede reden om nu een vrijblijvende offerte aan te vragen, bel voor meer informatie 0182-640090 en laat u informeren. U kunt deze ketels kopen of leasen vanaf 18,00 bruto per maand. BENT U TOE AAN VAN UW KEUKEN- WIJ KOMEN GRAUS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: organa -slaapkamers Dorpstraat 38, Waddinxveen. 0182 - 61 80 90 's maandags gesloten - donderdag koopavond Zijde 3. Boskoop, 0172 - 21 29 65 ’s maandags gesloten - vrijdag koopavond raniums genieten met je ogen dicht WADDINXVEEN - In de avond van dinsdag 23 april werd er in gebroken in een woning aan de Busken Huetlaan. Een ruit van een deur werd vernield. Daarna kon men met de deursleutel de deur ontsluiten. De woning werd doorzocht. Tot op heden wordt echter nog niets vermist het snelle en persoonlijke adres voor: WADDINXVEEN - Zondag 5 mei verzorgt de Gereformeer de kerk (vrijgemaakt) van 9.00 tot 12.00 uur de uitzending voor de lokale radio, de RTW Om 9.00 uur begint het pro gramma met een bijbelverhaal en muziek voor de kinderen. Om half tien kan men luisteren naar de rechtstreekse uitzen ding van de kerkdienst vanuit de Kruiskerk aan de Passage in Waddinxveen. In deze dienst gaat dominee Bouwsma voor, die woont en werkt in Gouda. Na de kerkdienst is er een ge varieerd programma met spe ciale aandacht voor bevrijdings dag en Hemelvaart afgewisseld door muziek en gedichten. zijn drs. E. Dijkgraaf uit Rotter dam en Mr. A. Weggeman uit Capelle a/d Ijssel. Beiden zijn SGP-kandidaten voor de Twee de Kamer. Na de pauze is er een forum discussie, hieraan nemen ook deel: Ir. M. Houtman, Gouda, Lid van de Gedeputeerde Staten en Mr. C.J. van Velzen, Rijnwou- de, gemeenteraadslid. Na een dip wilt u weer groei? Zit u ineens in een stroomversnelling? Groeistuipen? Een degelijke financiële begeleiding van onze accountant (AA of RA) kan helpen. zie tussen de twee. Het slacht offer hield er pijn aan de armen en beschadigingen aan de kle ding over. De verdachte werd aangehouden. De man wordt er ook van verdacht op 4 april op deVredebest in Gouda een 16- jarige Gouwenaar door te heb ben mishandeld door het hem toedienen van een aantal vuist slagen. De verdachte is ingeslo ten. De politie stelt een nader onderzoek in. WADDINXVEEN - Vrijdag avond 3 mei organiseert deVic- tor Activiteiten Commissie (VAC) de zevende ronde van de klaverjascompetitie t.b.v. het restauratiefonds van de Sint Victorkerk. Vrijdag 5 april was de zesde avond. In de pastorie (Zuidkade 176) is men om 20.00 uur met ruim vijftig deel nemers van start gegaan. Op brengst netto 320,-. Deelna me kost 4,50 per avond, de eerste ronde start om acht uur. Deelnemers zijn niet verplicht om alle avonden te komen kaarten, men kan per avond meedoen. Ook mensen die niet kunnen klaverjassen zijn wel kom, er zijn ervaren kaarters aanwezig om de spelregels uit te leggen. De laatste avond van dit seizoen is op vrijdag 31 mei. Voor inschrijving/informatie: Erna Schwiebbe, tel. 615621 of 612452. De politie ontdekte een professionele wietkwekerij in een bovenwoning Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) ZEVENHUIZEN - Op zaterdag 4 mei houdt Lionsclub Zeven huizen zijn negende Geranium markt op het Gemeentehuis plein. Een week voor moederdag staan wederom duizenden geraniums en alle andere tuin- en perkplanten te kijk en te koop. In alle vroegte worden de planten rechtst reeks van een gerenommeerde kweker vers aangevoerd en uit gestald. Het kleurenspektakel begint om 08.30 uur en eindigt rond 15.00 uur. Het streven van Lionsclub Ze venhuizen is om minimaal 1135 euro te vergaren ten behoeve VCeckblad vo In verband met Hemelvaarts dag zal de krant niet op woens dag 8 mei, maar op dinsdag 7 mei verschijnen. Daardoor zal de deadline voor kopij en advertenties worden vervroegd. Kopij dient uiterlijk vraagtekens over na het bestu- vrijdag 3 mei binnen te zijn, met uitzondering van de sportbe richten die uiterlijk maandag ochtend om 8.30 uur op de re dactie dienen te zijn. Advertenties kunnen tot maan dagochtend 10.00 worden aan geleverd. soort Haags dichtgetimmerd regeerakkoord dat weinig ruimte biedt voor echte poli tieke discussie.” De overige vier partijen, die al len een wethouder in het colle ge hebben zitten, waren een stuk beter te spreken over het programma. Weerbaar Wad dinxveen is trots op het pro gramma. „Het is behoorlijk am bitieus, en toch verwachten we veel meer dan in het program ma is vastgelegd”, sprak Frans Bos. Fractievoorzitter Zoodsma (D66): „Ik kan me volledig in het programma vinden, onze vijf actiepunten zijn er in ver werkt.” Het collegeprogramma sprak ook het CDA aan. „Het lijkt meer met het hart ge schreven, en het is geen dun programma. De knelpunten die de andere partijen aangaven gingen bij voorbeeld over het centrum, zo vroeg Bax (PCS) zich af of het college wel de eerste wens heeft om het centrum ook in het centrum aan te leggen. D66 gaf als pijnpunten aan: accom modaties voor Concordia en tival vorig jaar wegens de MKZ Rowah en de speeltuin aan de Richel (D66). WeWa hoopt dat er snel een coördinator voor het wijk- en buurtbeheer komt omdat de partij anders bang is dat het verhaal gaat verzanden. CDA wil waken voor versplintering van belangen. deren van het programma. „Neem het parkeerbeleid. Er staat in dat het de visie om een visie te formuleren. En wil het college nu wel of geen beeldbe palende panden? Hoe wil het college de achterstand in het onderwijs onderkennen en welke maatregelen wil ze ne men? Het is een programma met een volstrekt gebrek aan daadkracht, dat valt ons toch wel tegen van juist deze partij en.” De WD ging verder op de kri tiek die de PvdA ook al even aanstipte. „Veel van de ge noemde zaken zijn voortzetting van het bestaande beleid. Neem de zondagsrust en de website, dat is allemaal al in gang gezet”, zo sprak fractie voorzitter Wientjens. Ook verbaasde ze zich over het aantal pagina’s en de gede tailleerdheid. „Het is twee maal zo dik als vier jaar geleden en het regelt alles wat je maar be denken kunt. In Rotterdam schrijven ze een programma op zeven kantjes, in Gouda op zes en hier zijn het er 22 pagina’s waarop 89 actie punten staan. Het lijkt een APK-KEURINGEN [deskundig ADVIES MOERKAPELLE - De kiesver enigingen van de SGP uit Bo skoop, Moordrecht, Reeuwijk, Rijnwoude, Waddinxveen, Ze- venhuizen-Moerkapelle en Zoetermeer houden op woensdag 8 mei een verkie zingsavond in de vergaderzaal Ger. Gemeente (Kerkstraat 8, Moerkapelle). Aanvang is I9.45 uur sprekers addinxveen 54e JAARGANG nr. 2798J f OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN /AutnX snelservice Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182)61 4714 OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag. 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.Ou uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) ONDERWEG 8 WADDINXVEEN WWW. M ANNEKES. NL

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1