Deze Week uit dorp te halen b 75 Opnieuw grote Opschoon-actie om zwerfvuil duïïrendïïk LET OP^ Scholieren op zoek naar de relatie tussen snoepje en milieu blijvers! GrOte planten rLExam .3.99 Shoarmavlees 4 Open huis in de speel-o-theek fEchte k’ HH’i Kreatermarkt zaterdag 1 juni a.s. Uw nieuwe cv-ketel nog voordeliger Speciale actie mei/juni 2002 Tuin^CentruïiN Lh' I navigatie SYSTEMEN •R \\\\\w E Laptops uit woning gestolen Candy Duller Funky Stuff Jan Akkerman Laura Fygi Jan Vayne Sugar Lee Hooper Rosenberg Trio .li ook voor uw I bos ^JAARGAMSjr. 280j| Feestelijke week Sport 2700 kilo Nu ruim 1000 m2 woondesign! 1 in onze schitterend verbouwde winkel! Manuela Kemp presenteert! Zie ook onze advertentie elders in dit blad NEELEMAN Kwaaitaal- vloeren Hobby duur?? Elke hobby kost geld. WASMACHINE VAATWASSER DROGER KOELKAST 0p het Lions Jazz Festival 8 juni in PWA Silverdome Zoetermeer Geld nodig? Bezorg het jezelf!! Wordt enkele uren per week bezorger bij: Reclameverspreiding van Rijk Waddinxveen Tel. (0182)61 54 38 ATTEMA tel. (0182) 61 35 00 PORTABLE HEADSET v.a. €17,95 inci. btw M. NEELEMAN installatiebedrijf b.v. VERVANGING INBOUW- APPARATEN WOENSDAG 29 M El 2002 HE/ .4.^ 'gj van der linde Kom naar ons open huis van woensdag 29 mei t/m zaterdag 15 juni! www.plussupermarkt.nl/diwa Plus Diwa steunt Wadd'LekkeR, U toch ook!! www.waddlekker.nl Kaartverkoop: Ticket Service 0900-3001250 Info: www.lionsjazzfestival.nl Nieuwer kerk aan den IJssei 5’ FR car H comfort Keuze uit zeer I veel soorten I in 0 17 cm pot I planten in mengsel van I potgrond en tuinturf I snelservice I JZAuto snelservice /Auto\ snelservice n nW TELEVISIE EN VIDEO (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) A LIFE LESS ORDINARY IBM BANG 8.OLUFSEN Kilogram Eu ijjl VAN RIJK Het einde van alle ellende voor de eigenaren van huizen met betonschade aan de Kwaaitaalvloeren komt in zicht. In septem ber zal op grote schaal gestart worden met het herstel. Opnieuw werd er een spannende voetbalwed strijd gespeeld afgelopen weekend. Dit keer tussen WSE en Bernardus. Het leek in het voordeel te zijn voor WSE, maar daar kwam in de blessuretijd verandering in. Op 29 september vorig jaar werd een zelfde opschoonactie gehouden. In de ene wijk was de actie succesvoller dan in de KERKWEG OOST 18S 2741 HD WADDINXVEEN TEL: (0182)64 00 72 Kinderen kunnen van 10.00 tot 13.00 uur spelen op het lucht kussen en ze kunnen worden geschminkt. Een clown zal hele mooie dingen van ballonnen maken. ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES theek, is pas opnieuw ingericht, ér is een ruim assortiment speelgoed en spellen te vinden. De speelbieb, een activiteit van Stichting Waddinxveens Wel zijnswerk, is vergelijkbaar met een bibliotheek, waarbij in dit geval speelgoed geleend kan worden voor een bepaalde pe riode. Zo kan speelgoed eerst wor den uitgeprobeerd voor de ou ders het aanschaffen. De speel bieb is bedoeld voor kinderen uit Waddinxveen tussen 0 en 12 jaar. Voor kinderen met een geestelijke of lichamelijke ach terstand is er ook speelgoed beschikbaar. De speelbieb is gevestigd aan hetWaddepad in de Dick Brunaschool, lokatie Essegaarde. Wat is een polder? Welke ty pen brandstoffen zijn er? Hoe werkt een drukkerij? Hoe wordt afval in een spermarkt gescheiden? Hoe ontstaat een brand? Wat voor invloed heeft katoen op het milieu? Wat heeft een snoepje met milieu te maken? Hoe komen bijen de winter door? Waar leeft de muskusrat? Wat is biologische bestrijding? Waar bestaat veen uit? Het is maar een greep uit de vragen waar de leerlingen antwoord op moesten krijgen tijdens deze dag. Om een bijzondere start aan de dag te geven, bracht wethouder Dijksterhuis (mi lieu) één van de leerlingen per riksja van het Coenecoop College naar de Wereldwin kel. Genoeg te beleven deze week in Waddinxveen. Za terdag is er de braderie en Kreatermarkt, van I juni t/m 8 juni is er een multiculturele week met diverse activiteiten BeoVision 5 42" (106 cm) plasmatelevisie lieu in de breedste zin van het woord. Bedoeling is dat leerlingen een veelzijdig beeld krijgen van wie in de stad met milieu en natuur te ma ken hebben. Voor elk bezoek was een half uur uitgetrok ken. Daarin kregen ze een korte rondleiding, doe-op- drachten en vulden ze een werkblad in.Voorbeelden van bedrijven die ze be zochten: Gered Gereed schap, drukkerij, super markt, snoepfabriek, bijenstal, muskusrattenbe- strijding, kamerplantenkwe kerij, energie uit de bodem van het Gouwebos en de geluidsproductie bij een houtfabriek. De bezoeken werden uiteraard per fiets afgelegd. 24 UUR SERVICEDIENST Bezoek de I lid win da V.rontging van Had» Hand»» Gas - Water - C.V. - Elektra ■*W ONE lange tiendeweg 56-66, gouda tel. (0182) 59 98 68 www.duijvendijkwonen.nl info@duijvendijkwonen.nl BENT U TOE AAN VAN UW KEUKEN- WU KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: 4^ te.rfz fat fittere. *nerfz? Wilhelminastraat 46, Bodegraven Tel. 0172 612 828 Service door eigen technische dienst WADDINXVEEN - In de nacht van dinsdag 2I op woensdag 22 mei werd er ingebroken in een woning aan het Neptunus- pad.Vermoedelijk kwam de in breker binnen door via de brievenbus het slot van de deur af te halen. Uit de woning zijn twee laptops gestolen. -1 (- INTERIEURVERZORGING Dorpstraat 38, Waddinxveen, 0182 - 61 23 73 Zijde 3, Boskoop, 0172 - 21 25 44 Voor meer informatie www.woonsfeer.nl Tot 1 juli 2002 tot 285,00 (628,00 gulden) voordeel* op de aanschaf van een nieuwe ATAG combiketel met 5 jaar onderdelen garantie. Het enorme voordeel is tijdelijk en beschikbaar voor maximaal 50 stuks combi- ketels, dus wees er snel bij. Naast het voordeel op de aanschaf, kunt u tot 30% besparen op uw gasverbruik en 340,00 (750,00 gulden) op de onderhouds kosten, dus een goede reden om nu een vrijblijvende offerte aan te vragen, bel voor meer informatie 0182-640090 en laat u Informeren. U kunt deze ketels kopen of leasen vanaf 20,00 netto per maand. Coenecoop 87a 2741 PH Waddinxveen T 0182-640090 F 640091 www.neeleman.com - info@neeleman.com WADDINXVEEN - Waddinxveners kunnen opnieuw tij dens een opschoonactie hun handen uit de mouwen ste ken om het dorp schoon te maken. Op zaterdag 15 juni tussen I0.00 en 12.00 uur organiseert de gemeente in sa menwerking met ondernemers, scholen en sportvereni gingen een massale schoonmaakactie. Alle inwoners kun nen op die dag meehelpen het zwerfvuil van de straten te halen. De wijk die het meeste zwerfvuil ophaalt, krijgt een groot buurtfeest ter waarde van duizend euro. een steentje zullen bijdragen aan de bestrijding van zwerfaf- met vrijwilligers ingezet val”, licht Dijksterhuis toe. Daarnaast is het voornemen de opschoonactie structureel in Waddinxveen te organise ren. Waddinxveen is tijdens de 28 steunpunten, een centrale plaats herkenbaar aan een vlag, waar bezems, vuilniszakken en prikkersmaterialen worden uitgedeeld.Vrijwilligers kunnen zich daar om 10.00 uur mei- Dl -ö .2* ïj oi E C *3 Si Ö1 ■S-g "D u Q 4? Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 verzameld en na afloop weer opgehaald door Cyclus. Iedere Waddinxvener kan zich opge ven als vrijwilliger. Dit kan tele fonisch of via een speciale ant woordkaart, vanaf I juni de opschoonactie, en op verkrijgbaar bij winkels, vereni gingen, horeca en op het ge meentehuis. TEL ECOMMUNICA TIE—J professionals in communicatie-apparatuur Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl WADDINXVEEN - Meer dan vierhonderd leerlingen van het Coenecoop College gin gen afgelopen donderdag op bezoek bij 38 instellingen, be drijven of diensten die met milieu te maken he*bben. Mi- de kia-dealer voor de regio Waddinxveen. Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 1 4 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) lieudienst Midden Holland organiseert elk jaar een Be drijf en Milieudag voor mid delbare scholen in de regio. Dit was het zevende jaar voor de organisatie. Bij de bezoeken ging het over mi- Waddinx OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN CARWASH at 5» Raadsleden krijgen bij deze ac tie een grote rol. Zij worden samen als steunpuntcoördinatoren. Zij gaan onder meer de wijken in om mensen te mobiliseren en ook op de dag zelf zijn ze in het hele dorp aanwezig. „De plaatselijke politiek krijgt nogal schoonmaakactie opgedeeld in eens het verwijt dat ze nooit in 24 buurten, 3 sportparken en de straten komen, die gelegen- de Petteplas. Dat betekent ook heid om daar wat aan te doen wordt nu gelijk aangegrepen”, aldus Dijksterhuis. Om de schoonmaakactie heen zitten divese acties. Zo is er een wedstrijd voor scholen: scho lieren kunnen een tekening den. Ook het afval wordt daar maken hoe de openbare ruim te er naar hun idee uit zou moeten zien. De onderne mersvereniging Waddinxveen zorgt voor een cadeaubon van vijf euro voor alle deelnemers aan het gemeentehuis wacht een lunch na afloop. openingstijden: ma 13:00 - 17:30 u., di t/m vr 09:00 - 17:30 u. do koopavond 19:00-21:00 u. za 09:00- 17:00 u. Wethouder Dijksterhuis bracht één van de leerlingen per kleurrijke Aziatische riksja van het Coenecoop Colle ge naar de Wereldwinkel. het snelle en persoonlijke adres voor: WADDINXVEEN - Op zater dag I juni houdt de speel-o- andere wijk. Zo viel de op- theek ’de speelbieb’ open huis, komst in delen van de Zuidplas tegen, terwijl de Bomenwijk duidelijk schoner was na af loop. In totaal werd toen 2700 kilo opgehaald, waarvan 1500 door scholieren die de dag er voor aan de slag gingen. Omdat Daarnaast is er nog een aantal de voorkeur uitging naar het leuke verassingen. De speel-o- voorjaar, is er dit keer gekozen voor de maand juni. De ge meente heeft 25.000 euro be schikbaar gesteld voor de Op- schonactie. De opschoonactie gaat vooraf aan een convenant dat de ge meente wil sluiten met de mid denstand en horeca. „Daarin willen we afspreken dat ook zij ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op 0,50 en 2,- munten) Coenecoop 397, Wïüdinxveen, Tel. (0182) 61 4714 (nieuw!) •*pLUS ONDERWEG 8 WADDINXVEEN www.mannekes.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1