c Huisartsenpost Deze onvangt Week aanbevelingen Cartou’chc 1.99 r b RUIMT OP! 1250 Drakenbootrace en badeendjes in de Gouwe tijdens Wadd’ LekkeR van platform 3» PLUS U lm je tuin te sieren! Buxus ÏLEXOim •^^^^TELECOMMUNICATIE^^J professionals in communicatie-apparatuur Weekblad voor a d d i n xv een cc TuinvCentrum is kerken fa per stuk Appelkruimeltaart Uitzending van de WfS M.NEELEMAN ♦4 Inshillatiebcdrijf b.v. Nu vanaf 15.995!* vanbunningen Hij is er ween De NVM Woningvizier Uw nieuwe cv-ketel nog voordeliger Speciale actie mei/juni 2002 ook voor mMj [OPEN I dak I -1 zak a 4 krentenbollen GRATIS MUGGEN MOTTEN WE NIET! ■i ■■Ml Pelhrimov bos Jeugd Sport Nieuwerkerk aan den IJssel WERELDCRUISER. CARWASH WASMACHINE VAATWASSER DROGER KOELKAST 24 UUR SERVICEDIENST ATTEMA TEL. (0182) 61 35 00 Woonwinkel Antiek open do. t/m za. 10.00-17.00 u. Rijnkade 11 2406 CA Alphen a/d Rijn www.rhijnkade.nl car comfort Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 PHILIPS SENSEO CREMA SUZUKI de Aarhof Auto I snelservice 2’ WOENSDAG 26 JUNI 2002 pyramide fe 60 cm hoog I excl. F sierpot HANDSFREE CARKITS Zie onze advertentie elders in deze krant! TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN 54e JAARGANG nr. 2806 - OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEE Auto snelservice ID FOCUS Cool Edition Wagon van der linde fAutOX snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: I TELEVISIE EN VIDEO (Foto: Artistic ArtlLiesbeth van der Vis.) b alphen gouda {uithoorn i waddinxveen APK-KEURINGEN KRUISINGA Twee jongens van zestien jaar stonden afgelopen weekend tegen over elkaar in de finale van het heren enkelspel van het open tennistoernooi van Be Fair. Omwonenden van het eve nemententerrein zijn niet happig op De Overkap ping. KERK WEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL: (8182) 64 W 72 ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES jes die te water worden gela ten en het zelfde traject als de draken bootrace moeten afleggen. Het badeendje dat het eerste over de finish dobbert, be zorgt de eigenaar een leuke prijs. Dat wordt een kleurrijk geheel, de eendjes zijn er in onder meer geel, rood en blauw. Er zijn nog eendjes te koop. Verkoopadressen: Apo theken Van den Dries,Van Doorn en KerkwegWest, Caf etaria Het Oude Dorp en Van Zanten Zuidplas, Formido, Kapsalon Frank Pronk, Sport school Den Edel en via een aantal verenigingen (waaron- Zie voor een uitgebreid programma de advertentiepagina verderop in deze krant Het meest complete woning aanbod van Gouda e.o. Gratis af te halen bij de deelnemende NVM makelaars ®Wettig gedeponeerd handelsmerk. Een Hunter Douglas® product. kunnen nog wel wat teams bij hoor”, vertelt Pieter Dirven, één van de organisatoren van het Waad’ LekkeR feest. „Nog tot vrijdagavond 20.00, als de race begint, is de inschrijving geopend.” De start is aan de Nesse, de finish bij het oude raadshuis. Om 23.00 uur moet de strijd gestreden zijn. „We verwachten er een groot waterspektakel van, ook leuk voor de toeschouwers aan de kant”, aldus Pieter. De drakenbootrace gaat vooraf aan de ’badeendjeslo- terij’. Om 18.15 uur wordt het Wadd’ LekkeR feest ge start met duizenden badeend- lid van de Verert^ng van Nedeöandse ins»afcNeb*dtfv«n der volleybalvereniging Be Fair, zwem- en poloclub Gou- westaste, rijvereniging Rei- gersburgh en multisportver- enigingT.O.O.S.). Ook tijdens de weekmarkt op 21 juni zijn de race-eendjes te koop (zo lang de voorraad strekt). Er is inmiddels wat gewijzigd in de optredens, de gasten die komen zijn: de Vengaboys, Lee Towers, Jacques Herb en the Soul machine. Een boel be roemdheden dus! Het gemeentebestuur heeft tijdens het bezoek in Pelhrimov een intentiever klaring ondertekend voor verdere stimulering van de vriendschap. WADDINXVEEN - De Gou we hóórt bij Waddinxveen. Maar lang niet iedereen heeft het dorp al eens vanaf de Gouwe bekeken. Op het Wadd’ LekkeR feest, op vrij dag 28 en zaterdag 29 juni, is die kans voor iedereen weg gelegd. Zoek een team van vier mensen bij elkaar en doe mee aan de drakenbootrace. Een race waarbij een team, op originele wijze verkleed, in een kano een paar honderd meter over de Gouwe moet afleggen. Er liggen prijzen klaar voor de origineelste kle ding, de snelste tijd en de winnaar van de afvalrace. De grootste prijs is een geld bedrag van 1750 euro. Voorwaarde is wel dat het geld naar een vereniging in Waddinxveen gaat. Al diverse teams hebben zich ingeschreven. Voorna melijk teams samengesteld uit leden van verenigingen. Zij gaan de strijd tegen el kaar opnemen. „Maar er ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op 0,50 en 2,- munten) Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 Tot I juli 2002 tot 285,00 (628,00 gulden) voordeel* op de aanschaf van een nieuwe ATAG combiketel met 5 jaar onderdelen garantie. Het enorme voordeel is tijdelijk en beschikbaar voor maximaal 50 stuks combiketels, dus wees er snel bij. Naast het voordeel op de aanschaf, kunt u tot 30% besparen op uw gasverbruik en 340,00 (750,00 gulden) op de onderhoudskosten, dus een goede reden om nu een vrijblijvende offerte aan te vragen, bel voor meer informatie (0182) 64 00 90 en laat u informeren. U kunt deze ketels kopen of leasen vanaf 20,00 per maand. Maandag-woensdag 9.00-18.00 uur. Donderdag en vrijdag 9.00-21.00 uur. zaterdag 9.00-17.00 uur 'GRATIS KOFFIE PROEVENri Zaterdag 29 juni van 10.00 tot 16.00 uur SENSEO IS HET REVOLUTIONAIRE, NIEUWE KOFFIEZETSYSTEEM VAN PHILIPS EN DOUWE EGBERTS. MET SENSEO ZET U IEDER MOMENT VAN DE DAG HET PERFECTE KOPJE KOFFIE MET CREMA-LAAGJE-VERS EN VOL VAN SMAAK- IN EEN HANDOMDRAAI ALLEEN OP 290 JUNI VOOR DE SPECTACULAIRE LAGE PRIJS VAN: €64,00 BIJ: NEELEMAN ELEKTROVAKMAN KERKWEG OOST 185 WADDINXVEEN Ride the winds of change Alphen aan den Rijn Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Artistic Art Photography, K.W. plein 2,Waddinxveen. van bunningen alphen b.v. h. kamerlingh onnesweg 26 I t [0172) 47 56 41 van bunningen gouda b.v. edisonstraat 2 I t [0182) 51 29 77 van bunningen uithoorn b.v. sportlaan 17 I t [0297I 56 69 77 van bunningen waddinxveen b.v. noordkade 16 I t [0182) 61 01 70 Vers uit eigen bakkerij.voor slechts E/Jce zaterdagavond geopend tot 20.00 uur! Plus steunt Wadd'LekkeR, U toch ook!! www.waddlekker.nl WADDINXVEEN - Zondag morgen 30 juni verzorgt de Centraal Hervormde Gemeen te het kerkenprogramma voor RTW. De uitzending begint om 9.00 uur met het kinderpro gramma. Om 9.30 uur wordt overgeschakeld naar de Mor genster voor de directe uitzen ding van de kerkdienst. Voor ganger in deze dienst is ds.J. de Jong. Na de kerkdienst, om on geveer 10.50 uur kunt u luiste ren naar de cantate van Johann Sebastiaan Bach, ’Brich dem Hungrigen dein Brot’ (BVW 39). Om ongeveer 11.25 uur wordt het programma vervolgd met een interview met de beeldhouwster Coby Schipper. Het kerkenprogramma eindigt om twaalf uur. F .1 -*■< De HAP neemt sinds december 2001 de spoedeisende huisart senzorg buiten kantooruren voor haar rekening.Tussen 15 en 26 april konden mensen uit de regio Midden-Holland hun erva ringen met de HAP melden bij het RPCP. Middels 172 reacties werden 236 onderwerpen aan de orde gesteld. De meldingen hadden betrekken op de eerste 20 weken waarin de HAP func tioneerde. In die tijd zijn er on geveer 20.000 contacten ge weest tussen patiënten en de HAP, zowel telefonisch, als door consulten en visites. Het RPCP wilde, mede naar aan leiding van kritische geluiden van patiënten bij de start van de HAP, onderzoeken wat de erva ringen zouden zijn na een paar maanden. De huisartsen waren positief over het initiatief om een meldlijn te openen en gaven er ruime bekendheid aan. Zo kunnen zij in samenspraak met het RPCP de organisatie van de HAP verder verbeteren. Van de 236 onderwerpen waren er 51 positief. De mensen voel den zich goed geholpen en men was tevreden over de bejege ning. Andere punten: de telefoon werd snel beantwoord, de arts was snel ter plaatse of men mocht snel langskomen. Ook was men tevreden over het tele fonische advies. De negatieve klachten betroffen veel ongerustheid over de be reikbaarheid van de HAP. Ook de coördinatie tussen assistente en de HAP-arts verliep niet altijd even goed. Verder hadden veel mensen moeite met de rekening die ze kregen na contact te heb ben gehad met de HAP. De ge zondheidszorg wordt duurder, terwijl de meeste mensen de komst van de HAP niet beleven als een kwaliteitsverbetering van de huisartsenzorg. Bovendien Hoe snel dobberen badeendjes? Die vraag werd afgelopen week beantwoord toen de organisatie voor een test een deel van de eendjes te water liet. GOUDA - Twee weken lang kon men in april positieve en negatieve ervaringen over de Huisartsenpost (HAP) doorgeven aan de meldlijn van het patiëntenplatform RPCP. De organisatie kreeg in totaal 172 telefoontjes en e-mails te verwerken. Op 13 juni is het rapport met de re sultaten overhandigd aan het bestuur van de HAP. Hierin staan aanbevelingen die ertoe moeten leiden dat de kwa liteit van zorg en dienstverlening op een aantal punten wordt aangescherpt. ‘ONDERWEG 8 WADDINXVEEN www.mannekes.nl Motorcentrum Kruisingo, lUM Goudse Poort Hanzeweg 6, 2803 MC Gouda tel. (0182) 525 000 www.kruisinga-gouda.nl DE SUZUKI INTRUDER 800 V O L U S I A90 9 9, - De motorreis van je leven begint bij ons. Beleef het vermogen en comfort van de Suzuki Intruder 800 Volusia. Technologie van vandaag met een traditioneel karakter. Bij aankoop van 2 broden naar keuze: Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) 01 m a -o Ot E c 01 Ol ■E-S De kiadlaler voor de REGIO WADDINXVEEN bleek het moeilijk te accepteren dat men een rekening kreeg waarin ze boven op de 21,60 eu ro die de HAP-arts mag rekenen voor een telefonisch consult, ook nog eens 15,50 euro moes ten betalen terwijl het advies al leen inhield: neemt u een pa racetamol of gaat u maandag naar uw eigen huisarts. Het is landelijk beleid dat een HAP een tarief voor ’infrastructurele kos ten’ in rekening mag brengen. De HAP Midden-Holland behoort landelijk gezien zelfs tot de goedkopere. Veel meldingen gingen over het ’wachten’. De angst nam bij de patiënten toe als er niet tijdig een reactie kwam van een arts. Een aanbeveling van het patiën tenplatform is dan ook om de patiënt voorlichting te geven over hoe lang hij moet wachten tot de arts terugbelt of langs komt Ook is het van belang om de patiënt tusséntijds te infor meren over eventuele vertragin gen. De belangrijkste aanbevelingen die het RPCP doet zijn: zorgen voor een sluitende terugbelpro- cedure en daarbij aangeven hoe lang dat ongeveer gaat duren, de HAP-arts en de eigen huisarts onderling beter laten terugkop pelen over het verloop van ziek tegevallen en de dienstdoende huisarts een naam geven door middel van een badge of visite kaartje. Verder moet er voor de assistentes die telefonisch veel hulpvragen behandelen een pro tocol komen over hoe te hande len. Overigens is de HAP reeds met veel aanbevelingen aan het werk gegaan. Een meerderheid van de huisartsen zelf blijkt het werken op de HAP leuk te vin den. De HAP zou zelfs een extra stimulans zijn voor jonge huis artsen om zich in de regio Mid den-Holland te vestigen. Ai Gas water - C.V. - Elektra Coenecoop’ 87a 2741 PH Waddinxveen T (0182) 640090 F 640091 www.neeleman.com info@neeleman.com Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl Coenecoop 397 Waddinxveen Tel. (8182) 61 4714 (nieuw!) Standaard uitgerust met o.a.: ^^airco, stuurbekrachtiging, abs, afstands- bediening op c.v„ dakrailing, electrische spiegels, electrische ramen voor. Km* dubbele airbag, radio/cassette speler, pkmotor- Meerprijs 100 pk motor: 1.000,- Vanaf 17.545,- Overheidssubsidie 775,- Ford subsidie 775,- 2 jaar fabrieksgarantie! Prijzen ind. BTW/BPM, exd. kosten rijklaar maken. Het afgebeelde model kan afwijken van de I standaardspecificatie. Aanbieding is geldig op voonaadauto's. Luxaflex* horren laten geen insekt in uw huis toe: rol- horren, vaste horren of hordeuren sluiten hermetisch aan op uw raam of deur. Dat wordt dan een rustige zomer. Kom daarom langs. En bewonder de Luxaflex’ kollektie bij uw dealer. LUXAFLEX®HORREN. GEEN DOORKOMEN AAN. —i<— INIERIEURVERZORGING Dorpstraat 38, Burg. Colijnstraat 3 Waddinxveen Boskoop tel.(0182)61 23 73 tel.(0172) 21 25 44 D D D

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1