Deze Week Bureau stoelen 79 rLExrnm —ra TELECOMMUNICA TIE—J professionals in communicatie-apparatuur Noordkade 56a Waddinxveen gWdescantia VOO, s S Postkantoor Gemeente heeft ton schade door oktoberstorm Inbreker slaagt niet ellw! LET OP SCHIPHOL? maakt plaats voor postagentschap en twee servicepunten morgana TuinvCentrum I www.autobaas.nl Informatie- ochtend ramiek-vaas '“iS^jnix in hoge ’Spel en speelgoed’ Sint Schotse avond Bloembollen BAAS rr 30 Sing In in de Kruiskerk bij de Vrouwen van Nu Begraafplaats Pepperspray Sinterklaas bij De Paddestoel Ketelactie najaar 2002 RUIM .000 M: WO-ONDESIGN AUTO Jeep T T Nieuwerkerk aan den IJssel MARKT, De Hypethe.ker Weer vocht onder uw huis! Bezoek ook onze kerstmarkt. NEELEMAN nr—r— Bezoek onze showroom voor scherpe acties (zie elders in deze krant) Nu ook uw reisspecialist Zie onze advertentie elders in deze krant! WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN (0181) 21 96 12 Op de donderdag en vrijdag --- Hij is er ween De NVM Woningvizier i v Energiepremie tot 31 december 2002 I M.NEELEMAN installatiebedrijf b.v. (0182)54 74 00 VERVANGING INBOUW- APPARATEN WERKEN IN DE BEVEILIGING www.securityconcern.nl bBURGER £L x.7 autocentrum Tf van Vliet Onderhandelingen Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 i Mast gevend in kastruimte •'Ts aguA AGU WINTERJAS over nieuw verkooppunt in Zuidplas zijn gaande WOENSDAG 13 NOVEMBER 2002 SUZUKI touplti. A Gratis thermostaat tot 1 december 2002 NIEUWE GOUWE O.Z. 13b (V.H. KRUISING* MOTOREN, HAAST Mc DOHALOS) GOUD* - (0132) S3 06 95 W4D Bewoners van de Oostpol- derwijk en medewerkers van de gemeente gaan sa men bloembollen planten Sinterklaas komt zaterdag naar Waddinxveen! Lees meer over deze feestelijke dag op diverse pagina’s. Het meest complete woning aanbod van Gouda e.o. Gratis af te halen bij de deelnemende NVM makelaars KERKWEG OOST 185 Z74I HD WADDINXVEEN TEL: (0182)64 00 72 40 cm hoog In 17 cm pot Dorpstraat 38, Waddinxveen (0182) 61 80 90 maandag gesloten donderdag koopavond UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN I ONDERHOUD j I ALLE MERKEN APK-KEURINGEN M DESKUNDIG ADVIES derd bomen krijgen extra na zorg. De omgevallen en om gezaagde bomen leverden een boel houtsnippers op die ver volgens weer verkocht zullen worden. Het bedrag dat daar mee binnenkomt, wordt be steed aan rekeningen van de aannemers. Op elke lege plek zal een nieuwe boom worden teruggeplant. „Dat zijn dus pakweg 150 bomen, ze zullen in dezelfde buurt komen als waar ze omgewaaid zijn”, ver zekert Dijkstehruis. In janu ari wordt het bedrag en plan voor herplanting in de raadsvergadering bespro ken. gevallen is het bij een poging ge bleven. Men heeft geprobeerd sloten en hang- en sluitwerk te forceren om binnen te komen. De oude begraafplaats aan de Kerkweg-west wordt be schreven in een nieuw boekje schade opgelopen. Wellicht dat zij alsnog omgezaagd moeten worden. De herstelschade in totaal door deze storm komt neer op een euroton. Daar zit ook Zijde 3, Boskoop (0172) 21 29 65 maandag gesloten - vrijdag koopavond boom Toussaintlaan gingen en kele lijsterbessen om, de Wei- dezoom telt nu een paar ber ken minder. Een kastanjeboom in de Stationstraat moet mo gelijk alsnog tegen de vlakte, omdat deze boom grote tak ken heeft verloren en daar door alsnog zal afsterven. Naast de gesneuvelde exem plaren heeft van de in totaal tweeduizend bomen in Wad dinxveen, een vijfde lichte schade opgelopen, driehon- WADDINXVEEN - In de nacht van dinsdag 5 op woensdag 6 is in drie huizen op de Schieland- weg ingebroken. In alledrie de De politie introduceert de pepperspray als aanvulling op wapenstok en vuurwa pen WADDINXVEEN - Sinterklaas komt woensdag 27 november bij De Paddestoel langs. Om 13.00 uur gaat de zaal open, en het feest duurt van 13.30 tot I5.30 uur. Sinterklaas komt voor alle kin deren van 3 t/m 9 jaar die lid zijn van De Paddestoel. Aanmelden kan bij Marjo van Leeuwen, Tel: 6II650 voor !4 november. Voor de snelle beslisser, koop nu een ATAG Enigma 24/32T combiketel en ont vang gratis de geavanceerde ATAG Brain klokthermostaat t.w.v. 148,75 tevens krijgt u 150,00 energiepremie waardoor u voordeel oploopt tot 258,36 of wel 658,36 gulden. Uw keuze voor een ATAG cv-ketel wordt nog eenvoudiger als u weet dat u gratis 5 jaar onderdelen garantie krijgt en maar eens in de twee jaar onderhoud behoeft te plegen, een besparing van minimaal 490,- (1080,56 gulden.) BENT U TOE AAN VAN UW KEUKEN- WU KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OPMAAT NAAR: Kerkplein 13 - Moordrecht Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 www.burger-waddinxveen.nl WADDINXVEEN - De Vrouwen van Nu maken op dinsdagsavond I9 november een uitstapje naar Schotland om de sfeer ’over het Kanaal’ te proeven. Peter Broek- huijsen en zijn Schotse vrouw Fiona Adams laten de dames ve le facetten van dit land zien, ho ren, ruiken en proeven. Op ont spannen wijze en met humor krijgen zij uitleg over het ont staan van Schotland en de le venswijze van het Schotse gezin. De betekenis van een clan, het ontstaan van de Schotse ruit en de regelgeving over het dragen en de geschiedenis van de kilt worden uitgebreid uit de doeken gedaan. In de met Schotse attributen versierde zaal is een craftshop in gericht, waar typische streekpro ducten tentoongesteld en te - koop zijn. De avond wordt gehouden in de Marchandzaal van Zorgcentrum Souburgh; de aanvang is 20.00 uur. Voor leden is de toegang gratis, belangstellenden betalen 3,50. Tevens is er een kraam van Uni cef met feestdagdencadeaus. Actie geldig vanaf 18/09/2002 tot 1/12/2002, niet geldig in combinatie met andere acties/aanbiedingen Van Vliet lost dat voor u op door Argex-korrels onder uw huis aan te brengen. Zij ‘sluiten’ het vocht onder uw huis op. De milieu vriendelijke korrels hebben ook een isolerende werking. Daardoor daalt uw energierekening en stijgt uw wooncomfort. Vanaf 1.295,- zet u het water onder uw huis buiten spel! Aannemingsbedrijf Gebr. van Vliet BV Gouda, Rioolwerken en leverancier Argex. .NAVWAERT worden aangeboden. De OPTA houdt hierop toezicht en heeft na een eerste toetsing het plan behoudens enkele punten in zijn algemeenheid goedgekeurd. De handelingen in een postkan toor betreffen geldzaken, post zaken en gemaks- en regelas- sortiment. Onderhandelingen over een nieuw verkooppunt in de Zuidplas zijn gaande. De herstelwerkzaamheden aan straten, kabels, lantaarnpalen etcetera bij. „ja, dat is een heel bedrag waar we geen rekening mee hadden gehouden”, loco-bur- WADDINXVEEN - De gemeente blijft met argusogen de sluiting van het postkantoor aan de kerkweg-oost volgen. Dat zegt loco-burgemeester Dijksterhuis nadat de ge meente, in aanwezigheid van burgemeester Jonkman en wethouder Barth, een gesprek gevoerd heeft met Post kantoren B.V. over de sluiting van deze vestiging. Post kantoren B.V. heeft het college verzekerd dat het volledi ge assortiment van het huidige postkantoor in de toekomst blijft, maar dan op een andere locatie, in een ’Postagentschap Nieuwe Stijl’. Daarnaast komen er bin nen Waddinxveen minimaal twee Servicepunten, waarin het basisassortiment wordt aangeboden. lange tiendeweg 56-66, gouda tel. (0182) 59 98 68 www.duijvendijkwonen.nl info@duijvendijkwonen.nl Maandae-woensdag 9.00-18.00 uur. donderdag en vrijdag 9.00-21.00 uur. zaterdag 9.00-17.00 uur Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl slaapkamers VAN DER LINDE ooo«a CHRYSLER 7AutoX— snelservice Coenewop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 61 4714 OPENINGSTIJDEN, maandag t/m vrijdag. 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.Ou uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Gas - Water - C.V. - Elektra Coenecoop 87a - 2741 PH Waddinxveen T (0182) 64 00 90 F 64 00 91 www.neeleman.com - info@neeleman.com Het college vroeg dit gesprek aan nadat in de gemeenteraad vragen waren gesteld over de sluiting van dit postkantoor en na bezorgdheid aan de kant van B&W. In het gesprek heeft Post kantoren B.V. een nadere uitleg gegeven over de toekomstplan nen voor Waddinxveen. Steeds minder mensen bezoeken post kantoren voor geldhandelingen, mensen re gelen hun geld vaak via internet en door het over pinnen van geld in win kels, zo leg de Postkantoren B.V. uit. Deze verandering heeft invloed op de wijze waarop Poskantoren B.V. haar producten- en dienstverle- ningsassortiment levert. De ex ploitatie van eigen gebouwen is hierdoor niet meer rendabel. De handel in postverkeer is van veel minder invloed op het voortbestaan van postkantoren. Om toch aan de juridische ver eisten te kunnen voldoen van de Postwet en de dienstverle ning op peil te houden, heeft Postkantoren B.V. het Postvesti- gingenplan 2001-2005 opge steld, dat vorig jaar de goedkeu ring kreeg van de Tweede Kamer. Daarin staat dat er meer verkooppunten komen waar het basisassortiment wordt aangeboden, en dat de geldhandelingen en specialitei ten alleen nog in cityvestigingen WADDINXVEEN - In totaal hebben 109 bomen in Wad dinxveen de hevige storm van zondag 27 oktober niet over leefd. De gemeente heeft de bomen verwijderd. Nog eens 36 andere bomen zijn wel blij- gemeester Dijksterhuis. Voor- ven staan, maar hebben hevige al in de Eikenlaan gingen veel (oude) bomen neer, tien stuks in totaal. „Valt er eentje om, dan komt de ander op de tocht te staan. Ze stonden in eikaars luwte, vandaar”, licht Dijksterhuis toe. In de Bos- Kleuren rood, wit of blauw. VAN 99- snelservice J het snelle en persoonlijke adres voor: WADDINXVEEN - De ’Brede School’ in Waddinxveen-Zuid organiseert op woensdag 20 november een informatieoch- tend voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Deze bijeenkomst staat in het teken van het thema ’spel en speelgoed’. De ochtend wordt verzorgd door Ria in ’t Hout van speel- o-theek ’De Speelbieb’ uit Waddinxveen en Astrid de Weerd van Stichting Waddinx- veens Welzijnswerk. Zij geven uitleg over verschillende soor ten spelmateriaal en wat het nut kan zijn van dat materiaal voor de ontwikkeling van een kind. Verder kan men tijdens deze ochtend een indruk krijgen van het aanbod van verschillende soorten speelgoed, die te leen is bij 'De Speelbieb’. Tevens is er gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wis selen. De informatieochtend, die wordt gehouden in het wijkge- bouw van Wijk- en speeltuin vereniging ’Zonnig Zuid’ (St.Victorstraat 2, Waddinx veen) begint om 9.30 uur en duurt tot 11.00 uur. Voor meer informatie: Astrid de Weerd, tel. (0182) - 631932. addinxveen 55e JAARGANG nr. 2826 OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN AALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN Bel Van Vliet BV 0182 515 014 of kijk voor meer info op www.zetwaterbuitenspel.nl Riool-reiniginq, -ontstopping, - reparatie, - vernieuwing en -camera-inspectie MS dichtstbij zijnde city- vestiging komt in Gouda. Postkanto ren B.V. heeft het college na drukkelijk verzekerd dat het ni veau en de omvang van de dienstverlening ongewijzigd blijft. Het college blijft alert op de ontwikkelingen. „We gaan er vanuit dat de toezegging ook waargemaakt wordt”, licht Dijk sterhuis toe. „Daar zullen wij op toezien. We doen ons best als een basisdienstverlening als deze op de tocht komt te staan.” MoaAr vooreen rrwnpArr* öaMÜBwodwes «eastasnokmiMtae WADDINXVEEN - De Kruis kerk aan de Passage houdt za terdag I6 november een Sing In. Doel van deze avond is het sa men zingen tot eer van God. Dit zingen gebeurt onder bege leiding van een begeleidings band. Ook is er plaats voor een bij bellezing en een muzikaal inter mezzo. De avond begint om I9.30 uur, na afloop staat de koffie klaar. De toegang is gra tis. Voor meer informatie: www.kruiskerk.nl/singin.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1