Sinterklaas houdt van Waddinxveen Deze Week cerium 99 www.vaartland.nl MEUBELEN KIJKEN? Kerstmarkt in Remonstrantse kerk FLEXCOm SSfi TumvCentrum Waddinxveen loopt uit Voor A Christmas Carol I MDH fshoarnvaren Dorpstraat en Bloemen- daalseweg terug in maximum snelheid ^IRAAG Eindejaarsactie SCHIPHOL? WINT Vrijgezellenfeest in het Trefpunt Voorverkoop jeugddisco F ■g g A J (0182) 54 74 00 Weer vocht onder uw huis! Jazeker. De Hypotheken BLffil Auto Kopen? W VIBORG W LEASE RIJDERS OPGELET! Eindejaarsactie Hoog bezoek I ■JIT De Hypoiheker Bezoek ook onze kerstmarkt. A.S. ZONDAG ZIJN WIJ VAN 12.00 TOT 17.00 Sport Zie onze advertentie elders in deze krant! Doe mee en win €15,- ”ons kent ons” Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 WERKEN IN DE BEVEILIGING www.securityconcern.nl Bij ons slaagt u vast en zeker! F HOOGExNBOEZÉMy VAKGARAGE VAKGARAGE® VAN MARR1WI3K Nieuwerkerk aan den IJssel JR.IlI.U WOONSELEKTIE X, I- A LIFE LESS ORDINARY BANG &OLUFSEN V It MOOIE MEUBELEN VOOR MINDER GELD I 4 Maak kans op een waarde bon of zwemkaartje met de grote Eindejaarsactie! Zie ondernemersprijsvraag en artikel in deze krant Waddinxveen ontving vorige week hoog bezoek uit Ethiopië Ronald Pieck wil korfballers beter maken groots doen en vond twee jaar geleden medestanders bij de St. Victorparochie in Waddinxveen. De opbrengst van dit grootse en meeslepende project gaat naar de restauratie van de St. Victorkerk. Net geen Rijksmo- nument geworden maar toch dringend aan restauratie toe. Regisseur Rob de Graaf van Maskerade bewerkte het kerst verhaal tot een Theater Zang Spektakel en strikte pastoor Ad van der Helm voor de rol van de schrijver Charles Dickens, die uitlegt waar het in het stuk om gaat. Hij mag de beroemde woorden spreken: ’Marley was dood, zo dood als een deurna gel.’ In eigen beheer is gezorgd voor een spectaculaire enscene ring waarbij de Ontmoetings- kerk wordt omgebouwd tot een heuse theaterzaal met een vijf tien meter breed toneel. Een ze- 50 cm hoog. In 13 cm pot. toe te gaan, ik houd wel een beetje van Waddinxveen. De kinderen hier zijn altijd bijzonder aardig en geven me mooie cadeautjes en tekenin gen. Volgend jaar kom ik hier vast en zeker weer terug!” Geen ander merk zó sterk! Door Carlo Willemsen WADDINXVEEN - Het is ge zellig druk aan De Nesse.Vele honderden ouders en groot ouders staan met hun kinde- rer n kleinkinderen te trap pelen van ongeduld. Net als vorig jaar zijn ze in afwachting van de komst van Sinterklaas. Het is een beetje mistig, daar om is het nog even spannend of de boot van de goedheilig- man de weg naar Waddinx veen wel kan vinden. Maar om kwart over tien komt er een einde aan alle onzekerheid. Onder luide toe juichingen van alle kinderen legt het gezelschap uit Spanje aan. Drie kwartier eerder is het al behoorlijk druk aan de kade. De kinderen staan in spanning te wachten. Gelukkig worden ze ondertussen goed vermaakt met gezellige Sinter klaasliedjes, die luid uit de speakers te horen zijn. Als de stoomboot uiteindelijk aan komt met Sint en al zijn Pie ten is iedereen opgelucht. Vooral de opgewekte muziek- pieten aan boord stelen de show. Ze zingen en ze sprin gen en ze zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij! Als de boot eenmaal aange legd heeft, houdt burgemees ter Jonkman een leuke toe spraak. Hij is blij en vereerd dat Sinterklaas het ondanks het slechte weer heeft kunnen vinden en dat hij, terwijl hij het toch zo razend druk heeft, toch weer speciaal naar Waddinxveen gekomen is. Na de toespraak stappen Sint en zijn Pieten van de boot en mengen zich tussen de en thousiaste kinderen. Voor Lisa (6) is het de eerste keer dat ze Sinterklaas in het echt ziet. Ze is daarom ook best een beetje zenuwachtig. Ze heeft speciaal voor hem een mooie tekening gemaakt en hoopt dat ze de kans krijgt om die aan hem te geven. Dat lukt en de Sint vindt de teke ning heel mooi. „Ik ben hier heel blij mee”, zegt hij, „ik ga hem zeker boven mijn bed hangen.” Voor Jeroen (7) is het al de derde keer dat hij de Sint met zijn Pieten ontmoet Dit keer hoopt hij met ze op de foto te gaan. Als ook dat uiteindelijk lukt, is Jeroen heel BeoVision 5 42" (106 cm) plasmatelevisie Zie elders in dit blad. Wilhelminakade 48-52 Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 61 50 66 Van Vliet lost dat voor u op door Argex-korrels onder uw huis aan te brengen. Zij 'sluiten' het vocht onder uw huis op. De milieu vriendelijke korrels hebben ook een isolerende werking. Daardoor daalt uw energierekening en stijgt uw wooncomfort. Vanaf 1.295,- zet u het water onder uw huis buiten spel! Aannemingsbedrijf Gebr. van Vliet BV Gouda. Rioolwerken en leverancier Argex. WADDINXVEEN - Vrijdag 29 maart is er, zoals elke derde vrijdag in de maand, disco in De Paddestoel (Lijs terbesstraat 18). DJ Ed van de Waddinxveense Drive-ln- DiscotheekThe Flying Dutchman draait alle hits aan elkaar. Deze disco is voor de jeugd van 9 t/m 14 jaar. Om I9.30 gaat de deur Ondernemers Vereniging Waddinxveen Maandag-woensdag 9 00 1800 uur. donderdag en vrijdag 9 00-21.00 uur. zaterdag 9.00-17.00 uur Wilhelminastraat 46, Bodegraven Tel. 0172 612 828 grootste aanbod perfecte service hoge inruilprijzen gelukkig. „Deze foto ga ik in lijsten en krijgt een speciaal plekje in mijn kamertje.” Nata lie 10) is voor al het lekkers gekomen dat de Pieten uitde len. „Het leukste aan Sinter klaas is dat je flink veel mag snoepen.Vooral de peperno ten vind ik heerlijk.” Tommie (7) heeft al heel de tijd een verlanglijstje in zijn vuist. Als Sinterklaas bij hem in de buurt komt stapt hij brutaal naar vo ren om zijn lijst persoonlijk te overhandigen. Met een brede glimlach neemt hij het lijstje in ontvangst en geeft het aan een van zijn pieten.Tommie hup pelt terug naar zijn moeder die van de ontmoeting een fo to heeft gemaakt. Vanuit de Nesse vervolgt Sin terklaas met zijn trouwe vol gelingen zijn tocht door Wad dinxveen. Hij heeft het naar zijn zin, geeft voortdurend handjes en zwaait naar ieder een. Na afloop is hij wel een beetje moe - ’Ik ben ook de jongste niet meer’ - maar dik tevreden met het verloop van de dag: „Dit is altijd een van de leukste dorpen om naar WOENSDAG 20 NOVEMBER 2002 monstrantse Kerk is voor lief hebbers te koop. Op deze kerstmarkt wordt ke ramiek van Wil Akkerman uit Rijswijk te koop aangeboden, sieraden van Eveline Roeteveld uit Zoetermeer, zilveren sie raden van Phool Chand en is een uitgebreide collectie boe ken te koop voor ouderen en boeken voor kinderen van de Stichting Kind en Poezie. 4 Michelin winterhanden leasen vanaf tó.187 ven meter hoge lichtbrug zal twee dozijn lampen laten schij nen. Honderden rekwisieten, grootse acteerprestaties, meer stemmig gezongen Christmas Carols en professionele grime- ondersteuning moeten Wad dinxveen aan een onvergetelijke Kerst helpen. Kaarten bestel len: R. Schut (tel. 640 4I9) of bij het Parochiesecretariaat van de St. Victorkerk. Via internet: www.maskeradeweb.nl. van deze straat opleveren. Mo gelijk dat later het winkeldeel nog veranderd wordt in een erf. De aanpassing gaat tussen de 75.000 en 100.000 euro kosten. Ook in het geval van de Bloe- mendaalseweg is veel gespro ken met buurtbewoners, de verkeerssituatie in deze straat is al lange tijd een punt van zorg. Vorig jaar werd, na een ongeluk en na constatering van slechte bermen, de maximum snelheid teruggebracht naar 30 kilometer per uur. Nu wil de gemeente de maximum snel heid definitief terugbrengen door de straat binnen de be bouwde kom te plaatsen. Dit is een eerste stap waarin ze later nog de mogelijkheid kan heb ben delen van de weg van 50 naar 30 kilometer per uur te rug te brengen. De meeste bewoners zien het liefste een alternatieve maatre gel, namelijk een maximumsnel heid van 60 kilometer per uur. Die keuze kan de raad ook nog maken. De voorgestelde maat regelen op de Bloemendaalse- weg moeten ook hier sluipver- keer weren, bovendien kan hiermee de positie van fietsers worden versterkt. De kosten voor deze aanpassingen zitten met name in het plaatsen van verkeersborden en bedragen 2000 euro. In onze showrooms vindt u klassieke-, moderne-, design- en W koloniale meubelen. WADDINXVEEN - Elly Cou- mans en Stella Lens van Stich ting Date, een relatiebemidde lingsbureau, organiseren op zaterdag 30 november een ont- moetingsavond voor alleen staanden van alle leeftijden. (Oudste die zich tot nu toe aangemeld heeft is 75 jaar). Op deze gezellige avond kunnen al leenstaanden wellicht de part ner van hun dromen ontmoe ten. De avond wordt gehouden in het Trefpunt (Stationsstraat). open, tot 22.00 uur kan de jeugd dansen. Deze maand worden er weer veel bezoekertjes ver wacht en daarom is er een voorverkoop voor de en treekaartjes. Deze vindt plaats op maan dag 25 november van I9.30 tot 20.00 uur in het gebouw van De Paddestoel. De entreeprijs is I euro. WADDINXVEEN - De Dorpstraat krijgt snelheidsrem- mende maatregelen in de vorm van bolgestrate klinker- verharding. Tevens wordt de maximumsnelheid terugge bracht naar 30 kilometer per uur. Deze maatregelen moet sluipverkeer weren. De Bloemendaalseweg zal als bebouwde kom worden aangeduid, waardoor de snelheid definitief terug gaat van 80 naar 50 kilometer per uur voor auto’s en 30 kilometer per uur voor bromfietsers. Dit stellen burgemeester en wethouders voor. Das lekker meubelen. Bd concept TEL ECOMM UNICA TIE —J professionals in communicatie-apparatuur Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl De aanpassingen in de Dorp straat zijn tot stand gekomen na regelmatig overleg met buurtbewoners, ondernemers en politie. Ondernemers met bedrijven langs het zuidelijk deel van de Dorpstraat zagen liever geen harde maatregelen als eenrichtingsverkeer met ondersteunende verkeersvoor- zieningen. Maar maatregelen die het doorgaande verkeer onaantrekkelijk, maar niet on mogelijk maken en die tot lage re rijsnelheden leiden, wezen zij niet af. De gemeente zocht naar maatregelen waar zowel ondernemers als bewoners zich in konden vinden. Met de gekozen maatregel kan tevens de wielerronde door de Dorpstraat blijven rijden. Ook blijft er parkeerruimte en is er rekening gehouden met de be reikbaarheid voor de hulpver leningsdiensten. Er is bewust niet gekozen voor verkeers drempels omdat die mogelijk schade opleveren aan panden in verband met de zwakke grond van deze straat. Over een jaar wordt nog eens geke ken of de wegversmallingen ge noeg resultaat opleveren.Voor alsnog gaat de gemeente ervan uit dat de maatregelen een aan merkelijke verbetering van de verkeersveiligheid voor de ge bruiker van de Dorpstraat en de leefomgeving van bewoners WADDINXVEEN - Waddinx veen loopt uit voor de opvoe ring van A Christmas Carol op I0,11, 13 en 14 december in de Ontmoetingskerk (Groens- voorde). In de voorverkoop is inmiddels 60 procent van de kaarten voor het Theater Zang Spektakel verkocht. Inmiddels zijn zeven voorverkoopadressen in Waddinxveen, herkenbaar aan de speciale A Christmas Carol Poster. Met nog drie weken te gaan begint de spanning onder de ruim honderd medewerkers op te lopen. Het doel, vier keer een uitverkochte zaal met in to taal ruim 2000 plaatsen, begint binnen handbereik te komen. Voor deze serie van vier voor stellingen naar het gelijknamige boek van Charles Dickens wer ken toneelvereniging Maskerade en de St.Victorparochie samen. Maskerade (I6 leden) wilde iets BERV1CECENTER TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN Een aquarel van Lies van Straal- en en een knipkunstwerk van Jeanette Paterkamp zullen wor den verloot. De Rozebottel bloembinderij uit Waddinxveen biedt een uit gebreid assortiment aarde werk, kerstgroen en decoratie materiaal te koop aan. Traditioneel worden oliebollen gebakken en is de wereldwinkel met op de kerst gerichte arti kelen artikelen aanwezig. Tenslotte worden ambachtelij ke producten van het landgoed Marienwaerdt verkocht, en ex clusieve thee- en koffiesoorten van Simon Levelt. Na de restauratie in 1987 is het gebouw van de Remonstrantse Kerk door Mr. Pieter van Vol lenhoven opnieuw in gebruik genomen. Het kerkgebouw heeft een klassiek interieur en een warme uitstraling en leent zich op werkdagen uitstekend voor diverse culturele activitei ten. Gratis haal- en brengservice bij onderhoud. Onderhoudsbedrijf voor alle merken leaseauto's. Erkend door bijna alle leasemaatschappijen. Voorkade 27, Boskoop. Tel. (0172) 213000. www.marrewiik.nl lad vo addinxM OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN Kanaaldijk 30 en 32 Waddinxveen Zuid Telefoon Vermaas (0182) 63 24 41 Telefoon Bo-concept (0182) 64 97 44 GRAAG TOT ZIENS! Door de mist was het nog even spannend of de boot wel de weg naar Waddinxveen kon vinden. (Foto: Liesbeth van der Vis.) 55e JAARGANG nr. 2827 Bel Van Vliet BV 0182 515 014 of kijk voor meer info op www.zetwaterbuitenspel.nl K Riool-reiniqing, -ontstopping, - reparatie, - vernieuwing en -camera-inspectie WADDINXVEEN - Na een on derbreking van enige jaren or ganiseert de Remonstrantse Kerk weer een kerstmarkt in het uit 1834 daterende histori sche gebouw aan de Zuidkade. Deze kerstmarkt is op vrijdag 29 november van 15.00 tot 22.00 uur en zaterdag 30 no vember van 10.00 tot 17.00 uur. De opbrengst is bestemd voor de kerkrestauratie. Het interi eur van de kerk wordt gedeco reerd met bloemen en kerst- De muziek wordt verzorgd versieringen. Een eigen door de Waddinxveense drive- kerstwijn met etiket van de Re in discotheek the Flying Dutch man. Er is die avond veel mu ziek, maar ook een zeer uitgebreid warm-, koud- en des sertbuffet. De avond is zowel toegankelijk voor Waddinxve- ners als voor niet-Waddinxve- ners. De avond is alleen toegan kelijk door aanmelding vooraf. Voor informatie en aanmelden: tel. 0182 584764 of 070 3678618, e-mail: elc@hetnet.nl. L ii

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1