Wethouder Deze Week Waarschuwing! Gerts: Jeugdraad mogelijk begin 2003 van start’ rLEXcom TELECOMMUNICA TIE—J professionals in communicatie-apparatuur Nordmann de boom die frr niet uitvalt! Geslaagde generale repetitie A Christmas Carol I SCHIPHOL? Tuin^Centrum^- Wilhelmus klinkt weer voor Verona van de Leur Keuken Kampioen- wint PvdA ergert zich aan afvalopslag parkeerterrein Sniepweg A.s, zondag open!| 2C3° hoog T/m 20 december elke werkdag geopend tot 21.00 uur m.u.v. don. 5/12, dan sluiten wij om 18.00 uur! (0182) 54 74 00 Decoratie- avond zz Verkiezings avond ChristenUnie Tafelronde zamelt na sint- en kerstcadeaus ’oud’ speelgoed in voor minderbedeelden 55e JAARGANG nr. 2829 - OPLAGE 15,300 EXEMPLAREN Stormwerkers i Afvalbrengstation Miss Fitness Sport Opbrengst naar goed doel Treurig Tevreden •j! De Hypothekcr Et-, l www.keukenkampioen.nl Zie onze advertentie elders in deze krant! WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN (0181) 21 96 12 Op de donderdag en vrijdag Jazeker. De Hypotheken 11 WERKEN IN DE BEVEILIGING www.securityconcern.nl Nieuwer kerk aan den IJssei op alle fronten Keuken Kampioen start met de verkoop van showroom- keukens. Gezien de komst van de nieuwe collectie moet er ruimte worden gemaakt in de showroom. Op de SHOWROOMKEUKENS, waarvan sommige nog maar enkele maanden oud, zit een korting die kan oplopen tot wel 70%. U bent gewaarschuwd, want op=op en weg=pech! U vindt Keuken Kampioen o.a. in Delft (Leeuwen- stein 31), Rotterdam (Stadionweg 37a) en Woerden (Straat van Gibraltar 2). f. Schade aan auto, bedrijfswagen of caravan? TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN WADDINXVEEN - Stichting Wijkwerk De Zuidplas organi seert dinsdag 17 december in het Zuidhonk een decoratie-avond. Op deze avond maken de deel nemers een sneeuwbol gestoken in een krans van ruwe takken met verlichting. Deze bol wordt opgemaakt als een wintertuin. Kosten inclusief materiaal bedra gen 15 euro.Voor inschrijvingen: Debby deWolf,tel.OI82-633628. 130 tot ■n addinx w wwv s I c o n I 13 Van 10.00 tot 17.00 uur Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 Roos Tol, onlangs uitgeroe pen tot Miss Fitness van Nederland maakt zich op voor de wereldkampioen schappen Floreant vergroot problemen voor WSE De brandweerlieden en gemeentewerkers die tijdens de oktoberstorm het weer trotseerden, werden afgelopen week in het zonnetje gezet door de wethouder UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN Voor meer informatie zie: www.schadecenter.nl WADDINXVEEN - Opnieuw klonk afgelopen weekend het Wilhelmus voor Verona van de Leur. De Waddinxveense turn ster eindigde in de wereldbe kerwedstrijd in het Duitse Door Carlo Willemsen WADDINXVEEN - Met nog een paar dagen voor de officiële optredens te gaan, stonden de deelnemers van A Christmas Carol afgelopen vrijdag op het podium om de generale repetitie op te voeren. Een try-out zoals dat zo mooi heet, waarbij de ’cast crew’ konden testen of ze er klaar voor zijn en voor de pers alvast een voorproefje. De sfeer zjt er in ieder geval goed in. Buiten voor de ingang van de Ontmoetingskerk staat het koor met prachtige liederen het pu bliek te verwelkomen. Dat zorgt voor een echte kerststemming. Het toneelstuk zelf ziet er ook heel verzorgd uit, mede door de fraaie decors en prachtige ge luidseffecten. Maar vooral door de ac teurs, die uitstralen dat ze er veel plezier in hebben en gedurende de hele voor stelling overtuigend overkomen.Tussen de scènes door, meestal als de decors verwisseld worden, komt het koor op om het publiek nogmaals te vermaken met sfeervolle kerstliederen. Regisseur Rob de Graaf was na afloop van de try-out tevreden, maar zag toch nog een paar puntjes waar hard aan ge werkt moest worden: „Het was wel Regisseur Rob de Graaf is bijzonder trots: „We zijn al twee jaar aan het repe teren en zijn er zo goed als klaar voor. Ik denk dat dit in Waddinxveen best wel eens het grootste toneelspektakel ooit kan gaan worden. Er werken zo’n hon derd mensen aan mee, voor, achter en op het toneel. Iedereen heeft zijn steen- De verkoop van de 2000 beschikbare kaarten gaat goed, er zijn nog slechts en kele honderden plaatsbewijzen te koop (onder meer via internet). „We rekenen op een uitverkocht huis,” aldus De Graaf, „er komen zelfs mensen uit Brabant om dit spektakel te bekijken. Dat geeft wel aan dat het niet zomaar iets is.” De kaartverkoop levert natuurlijk aardig wat geld op, maar dat is absoluut niet de be doeling volgens De Graaf. „Wij willen geen winst maken, daarom hebben we besloten dat de opbrengst naar een goed doel gaat, namelijk de restauratie van een van de gezichtsbepalende gebouwen die Waddinxveen heeft, de St.Victorkerk.” zorgde haar op de balk een ze vende plaats. Door haar ere plaatsen dit jaar is Verona van de Leur de succesvolste turn ster uit de 134-jarige historie van de turnbond. tje bijgedragen aan dit historische toneel stuk. Van zangkoor tot pastoor, iedereen heeft zich voor honderd procent gege ven." Toch vindt De Graaf het jammer dat het toneelstuk af is: „We hebben allemaal zo veel lol gehad in het repeteren. Dat moet natuurlijk ook, anders kan je zoiets niet bewerkstelligen. Ik vind zelf niks leukers dan een toneelstuk in elkaar zetten. Daarom is dit voor mij, hoe raar het ook klinkt, eigenlijk een beetje een treurige dag." WADDINXVEEN - Momenteel ligt op het parkeerterrein bij zwembad de Sniep een grote hoeveelheid houtsnippers. Dit tot ergernis van de PvdA, die vaker gemeente-afval signaleert op deze plek. „Jongeren wor den bekritiseerd als ze hun af val niet opruimen, van bewo ners wordt verwacht dat ze hun afval naar het brengstation te brengen, maar de gemeente zelf gebruikt deze plek als op slag. Wanneer komt hier een eind aan?”, vroeg fractievoor zitter Stoffers aan wethouder Dijksterhuis. De houtsnippers die er nu lig gen, zijn afkomstig van de om gezaagde bomen tijdens de storm, zo verklaarde wethou der Dijksterhuis. „Dat afval hebben we vanuit het hele dorp verzameld en wordt mo menteel in het dorp verspreid. De boomstammen zullen wor den verkocht. Dat al dit hout er nu nog steeds ligt heeft te ma ken met de opruimactie die pas net is geëindigd”, aldus Dijk sterhuis. Hij is het met de PvdA eens dat ander afval niet thuis hoort op dit parkeerterrein en zegde toe er voor te gaan zor gen dat het geen algemene op slagplaats wordt. Stuttgart als eerste op het on derdeel vloer met 9.412 pun ten voor de Chinese Zhang Nan met 9.375 punten en de Australische Allana Slater met 9.087 punten. WADDINXVEEN - Serviceclub Tafelronde zamelt op de zater dagen 14 december en I I janu ari tussen 10.00 uur en 16.00 uur op het parkeerterrein bij de Rabobank aan de Kerk- weg Oost goed, maar afgedaan speelgoed in. Eventueel wordt op afspraak als het niet anders kan (Remko Overdam: r.over- dam@worldmail.nl of 06 50 22 32 10) het speelgoed tijdens die twee dagen thuis in Wad dinxveen of Boskoop opge haald. De opbrengst schenkt zij aan kinderen die het in Wad dinxveen en daarbuiten met veel minder of zelfs met hele maal niets moeten stellen. Voor velen betekent Sinter klaas en Kerst veel gezelligheid in huis met surprises in de zak en/of met pakjes onder de kerstboom. Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl Op brug behaalde Van de Leur een bronzen medaille met 9.225 punten. Ook op sprong eindigde Van de Leur als derde met 9.268 pun ten. Een misstap op de balk be- GEVESTIGD IN: «ALMERE* DELFT* GRONINGEN KAATSHEUVELMIJDRECHT PURMEREND ROTTERDAM UTRECHT*WOERDEN «ZWOLLE ^WOENSDAG 4 DECEMBER 2002 WADDINXVEEN - Afhankelijk van de inzet van jongeren kan de jeugdraad begin 2003 van start gaan. Dat zei wet houder Gerts afgelopen week in de raadsvergadering, toen D66 hier naar vroeg. „We hebben in het beleidsplan een bedrag van achtduizend euro gereserveerd om de jeugdraad verder vorm te geven. Afhankelijk van de inzet van jongeren kan er wat mij betreft begin 2003 een jeugdraad zijn”, aldus Gerts. WADDINXVEEN - ’Niet de kinderopvang moet geld krij gen, maar de ouders’. Over de- ze stelling en vier andere stel lingen zal Dick Stellingwerf met de plaatselijke kiesvereniging van de ChristenUnie in debat gaan. De verkiezingsavond wordt gehouden op maandag 9 december om 20.30 uur in het Trefpunt (Stationsstraat). De stellingen gaan over de onder werpen veiligheid, onderwijs, regelhandhaving, christelijke in houd en gezinsbeleid. Er is deze avond volop gelegenheid om met Dick Stellingwerf en de zaal stevig in debat te gaan, om de standpunten van de ChristenU nie over genoemde onderwer pen boven water te krijgen. Dick Stellingwerf staat nummer 5 op de kandidatenlijst van de ChristenUnie voor de landelijke tweede kamerverkiezingen. ken, zo meent de partij. In augustus heeft Bastiaan de Jong in overleg met Zoodsma voorstellen bij een ambtenaar ingediend voor het instellen van een jeugdraad. „Wij hebben een oproep gedaan om jongeren te werven voor de jeugdraad. On langs bij het Lagerhuisdebat hebben zich weer vier jongeren aangemeld voor deze raad”, zo laat Zoodsma weten. „Daarna is het stil gebleven vanuit de ge meente.” Is achtduizend euro genoeg voor een jeugdraad? Zoodsma: „Dat zal moeten blij ken. We hebben de onderbou wing in het beleidsplan nog niet gelezen. Wanneer dit niet vol doende mocht zijn, dan zijn we de eerste die weer aan de bel trekt.” Hij is tevreden over de toezeg ging van wethouder Gerts om in de eerste maanden van 2003 te beginnen. „Het lijkt allemaal niet sneller te kunnen.” WeWa-raadslid Peereboom stelde nog wel even vraagte kens bij de mogelijkheid tot aanmelding van jeugd. „We heb ben signalen gekregen dat met aanmeldingen via De Jong niets gebeurd. Hoe waarborg je dat de jeugd ook echt actief wordt ingezet?” Zoodsma ziet daar geen probleem in: „Laat het me weten wie geïnteresseerd is en we ondernemen actie.” Spanplafonds Kastenwanden Wandpanelen Systeemplafond Interieurbetimmeringen Alle mogelijkheden en ideeën vindt u natuurlijk ook in de showroom van Silco, Zuidkade 230 Waddinxveen of bel voor documentatie (0182) 61 68 78. Perfect schadeherstel voor elk merk auto en caravan met originele onderdelen! Volledige afwikkeling met alle verzekeringsmaatschappijen 24-uurs service Focwa garantie van twee jaar Geen eigen risico (afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij) GRATIS vervangend vervoer ISO en KZS gecertificeerd Ook voor caravan wandherstel en uitdeuken zonder spuiten! Coenecoop 250, 2741 PL Waddinxveen Tel: (0182) - 38 99 77, fax (0182) - 63 79 29 E-mail: info@schadecenter.nl D66 gaf tijdens de collegeon derhandelingen dit voorjaar aan dat het instellen van een jeugd raad prioriteit moet krijgen. „Wij zien kansen om een jeugd raad in Waddinxveen te realise ren, momenteel hebben zes jeugdigen zich voor deze raad aangemeld”, aldus D66-fractie- voorzitter Zoodsma. Deze raad moet fungeren als overlegor gaan en als panel voor jongeren om ideeën vanuit de jongeren te kunnen realiseren. Zoodsma: „Jongeren moeten meer zeg genschap krijgen over hun eigen wensen.” Het idee voor een jeugdraad onstond tijdens het project Ei genwijs, dat vorig jaar werd uit gevoerd om jongeren voor de gemeentepolitiek te interesse ren. Drijvende kracht achter dit project was Bastiaan de Jong, vorig jaar nog leerling van het Coenecoop College en inmid dels student in Maastricht. Het project Eigenwijs en de grote opkomst bij de commissiever gadering dit voorjaar toen een groep jeugdigen op kwam voor een eigen jeugdhonk, zijn vol gens D66 tekenen dat de jeugd in Waddinxveen best in een jeugdraad geïnteresseerd is. Momenteel is er een stuur groep jongerenbeleid waar vooral over jongeren en niet met jongeren worden gespro- ^uieum\ 1(0800-1536 1W voor adressen De openingstijden van het afvalbrengstation staan ter discussie nu er een financieel gat is goed, alleen waren er nog een paar klei ne slordigheidjes die er absoluut uit moeten. Zo moet het decor bijvoorbeeld sneller verwisseld worden, maar daar is dit dan ook een try-out voor. We hebben nog een repetitie, waarin we de oneffen heden gaan wegwerken. Daarna moet al les perfect zijn en zijn we er echt klaar voor. Reken er maar op dat het een groot spektakel gaat worden”, sprak hij. A Christmas Carol wordt opgevoerd door leden van de toneelgroep Maskera de en vrijwilligers van de St.Victorkerk. Aanleiding voor dit grote toneelstuk is het vijftienjarige bestaan van Maskerade. In totaal brengen zo’n honderd mannen en vrouwen het bekendste kerstverhaal ter wereld, te weten A Christmas Carol van Charles Dickens. Het Theater Zang Spektakel wordt opgevoerd op 10, 1113 en 14 december. SILCO Waddinxveen De makers van interieurs doordacht tot in detail. Nog een paar kleine oneffenheidjes moeten worden weggewerkt, dan zijn de honderd vrijwilligers klaar voor een groots optreden in de Ontmoetingskerk. (Foto: üesbeth van der Vis.) De nieuwe speeltjes vervangen dan meestal het oude, maar vaak nog zeer bruikbare speel goed. Afgedankt verhuist het naar de zolder waarna er niet meer naar wordt omgekeken voordat het alsnog wordt weg gedaan. Tafelronde Waddinxveen geeft tweede keus speelgoed graag een tweede kans en gunt het aan kinderen die niets voor het uitkiezen hebben. Want naar mooi, goed en compleet speel goed waar het ene kind op uit gekeken is, ziet een ander kind reikhalzend uit. Simpelweg om dat Sinterklaas toch stilletjes aan hen voorbij gaat of de Kerstman niets te brengen heeft. Met uitzondering van oorlog- speelgoed zijn in principe alle speeltjes (groot of klein) die heel, compleet en dus opnieuw te gebruiken zijn, welkom. De leden van de Tafelronde zorgen er in samenwerking met diver se instanties voor dat het een goede bestemming binnen Waddinxveen en daarbuiten krijgt. Tafelronde 143 Waddinxveen is een actieve serviceclub met op dit moment dertien onderne mende leden in de leeftijd van 25 tot en met 40. Eerder dit jaar was zij mede verantwoor delijk voor de organisatie van het succesvolle Wadd’ lekkeR! Kort geleden is zij gestart met de voorbereidingen voor het vervolg op dit gastronomische evenement in 2003. Voor meer informatie: www.waddinxveen.net of speelgoedactie@waddinx- veen.net. S* i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1