te Spectaculair gelijkspel polo Heren I Be Fair-volleybal wil terug naar derde divisie I sjfa i - I Korbis behaalt ruime SPEELGOED IN DE OPRUIMING. Flyers Heren I komt niet tot winst Kampioenen bij ttv Kwiek overwinning a - <“SV’ v!s.“ a4‘lofen za“r’ in Rotterdamse schaakbond Rehorst en Van Zaalvoetbal- toernooi WSE Wie staat meteen in de startblokken voor de gemeente Rijnwoude? Eerste zege van Be Fair Wijk succesvol bij De Gouwe Streek Stand sjoelers Uitslagen hengelsport waddinxveen Hengel- Waddinxveense schakers sSte z de I I «0 Kom in actie! Lever overbodig maar wel heel, compleet en dus opnieuw te gebruiken speelgoed* in t.b.v. kinderen waar Sinterklaas toch stilletjes aan voorbij gaat. Of waar de Kerstman niets te brengen heeft. X-MAS Art House 2002/2003 |L f H/Ol/03 j r'W I T 1 B' L PAGINA 23 WOENSDAG 11 DECEMBER 2002 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN (Foto: üesbeth van der Vis.) K WADDINXVEEN - Het sterkste Geef je eerste speelgoed een tweede kans. -♦ (zie advertentie verderop in deze krant) ste klasse. Na drie ronden heb ben in die afdeling drie ploegen WADDINXVEEN - Afgelopen zaterdag speelden heren I, da mes 2 en heren 2 van Van Uden-De Gouwe thuis. Heren 1 kwam in een spectaculaire wedstrijd tot een 8-8 gelijk spel tegen Rapido’82 uit Haarlem. Dames 2 leed een onnodige I- 2 nederlaag tegen koploopster ZPB H&L Productions I uit Ba- rendrecht. Heren 2 delfde met 3-7 het onderspit tegen Rapi do’82 3. Voor dames I begint het tweede deel van de compe titie op 11 januari. Heren I speelt op zondag 8 december om 19.15 uur, in het kader van de I/8 finales van de ManMeer Annemarie de Rooij is sinds mei voorzitter van de volleybalclub Be Fair. De Waddinxveense vereniging wil door wervingsactiviteiten het ledental vergroten. Ook hoopt de club uren te huren in De Duikelaar. In de jeugd spelen al enkele meisjes van Marokkaanse af komst. „We hopen de jeugd als zij ouder wordt langer vast te houden". Bijzonder tevreden is Be Fair over de steun van sponsor Keukencentrum. Het bedrijf verhuisde naar het bedrijven park in Boskoop/Hazerswou- de maar is nog steeds aan de Waddinxveense vereniging verbonden. De Rooij: „Keu kencentrum is al acht jaar sponsor. Zonder hun steun steken. In de vierde periode speelde de thuisploeg alles of niets. Het werd niets, want de gasten bleven koel en speelden, eenmaal in balbezit, met veel routine en vergaten niet te sco ren. Ze konden daardoor ver der uitlopen en behaalden een ruime overwinning. Uitslag 63- cember: recht (wedstrijd van de week), MMO-WSE, Waddinxveen-Ae- olus. ten de laatste is. Daar komt bij, dat er dit jaar versterkte degra datie is: er zullen ook enkele Cl CU Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voorWaddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. a ♦3 s S uu hadden we het niet gered want de zaalhuur vormt voor onze vereniging een flinke kostenpost. Dat is de reden dat we meer sponsors zoe ken". Be Fair maakt voor de trainingen op drie avonden (maandag, dinsdag en donder dag) gebruik van de sportzaal Groenswaard. De wedstrijden worden op de zaterdagen ge speeld. Afgelopen zaterdag won het damesteam met I -3 van degradatiekandidaat Ley- thon 2. met omliggende clubs over een fusie heeft gesproken, maar voorlopig wil het nieu we bestuur proberen op ei gen kracht verder te gaan. Door wervingsactiviteiten wil men het draagvlak (ledental) vergroten. In april staat het bedrijfsvolleybaltoernooi weer op het programma. Een eve nement dat elk jaar wel een paar nieuwe leden oplevert. De Rooij: „Er doen wel ze ventig teams mee. In januari wordt al begonnen met de voorbereiding.Verder denken we aan het houden van in stuiven en willen we er ook de scholen bij betrekken". Be Fair staat ook open voor allochtonen in Waddinxveen. WADDINXVEEN - Op 8 de cember zijn onder winterse omstandigheden op de Uithof weer diverse PR’s gesneuveld. Hieronder waren twee uit schieters, Marloes Rehorst die op de SOOm met een tijd van 1.03.69 I5 sec. van haar oude tijd afhaalde en Mark van Wijk die met een tijd van 39.06 op de 300m promoveerde naar de pupillen 4 klasse. Verder werden nog PR’s gere den door Vincent van de Kraats met 49.0 op de 300m, Nienke Hoondert met 53.6 op de 500m, Christiaan van Gorkum met I.55.4I op de lOOOm en Teco Broer met 1.49.05 op de lOOOm. Voor informatie over De Gou we Streek: Caroline Wiersma tel. 0182-610853. Cup, nog een bekerwedstrijd tegen HZC Weusthag in het Twentebad te Hengelo Ov. Het team van trainer Anton Heiden speelt steeds beter wa terpolo. Het eerste herenteam van Z&PC Van Uden-De Gou we kende een moeilijke start. Het voordeel van een lage po sitie is dat je automatisch de underdogpositie inneemt en vrij kan spelen. Afgelopen za terdag traden de heren aan te gen de nummer drie, Rapido’82 uit Haarlem. Marc Faber en Wouter Steller openden de score en zorgden dat hun ploeg de leiding nam met 2-0. De eer- pioenschap en de daarbij horen de promotie spelen, maar er kan nog veel gebeuren in vier ron den. De reserves, die vorig jaar de promotie voor het eerste ver diend hadden, zijn kennelijk niet goed op dreef. Na drie ronden hebben ze twee wedstrijdpun- ten: een wedstrijd gewonnen en twee verloren. Daar komt bij, dat de nederlagen nogal stevig wa- drecht. Winst was er Meisjes Kadetten I en Heren 4. verloren werd er door Jongens Kadetten I, Dames 2 en Jon- kapelle voor mee druk. Scho ten van Jeroen Hertog en Rob van Leeuwen werden getopt. Dennis Jager werd nog vervan gen door Peter-Paul Breedijk. In de laatste minuut werd de bal na een schot van Van Leeu wen half weggewerkt en scoorde Breedijk de gelijkma ker: l-l. De scheidsrechter was zijn kaarten vergeten. Niettemin gaf hij vijf spelers een gele kaartstraf. Zaterdag speelt Moerkapelle tegen Al- phia en ndria. „Het liep niet bij ons. Alexandria heeft verdiend ge wonnen". De voetbalclub Wad dinxveen was vrij. In de vijfde klasse gingen slechts twee wedstrijden door. Gouderak verloor met 2-0 van Soccer en RVC’33 ging in Reeuwijk met 0-5 onderuit te- dag de vijfde winterwedstrijd in het Amsterdam-Rijnkanaal. De vangsten waren, evenals de achttal van WSV speelt in de eer- laatste weken, onveranderd slecht. Bij slechts vier (van de tien) deelnemers stond de top de leiding met vijf wedstrijdpun- krom; zij zorgden voor het to tale vangstgewicht van 7.400 gram. Daarvan kwam het me rendeel op naam van ner. Weliswaar vissend op kop, werd hij knap winnaar met 3 brasems en 4.420 gr. De plaat sen 2 t/m 4 waren voor Wim Houtman (I.270 gr), Gerard op, dat deze drie om het kam- Reijm 1.050 gr) en Herman Kraan (660 gr). Na vijf wedstrij den is de stand aan kop: I.Wim Houtman 10.690 gr, 2. Herman Kraan 6.090 gr, 3. Rob Jenner 5.980 gr. ten uit drie wedstrijden. Nieu- werkerk aan den IJssel I heeft vijftien bordpunten en een halfje; Rob Jen- WSV exact vijftien bordpunten; en de IJssel I uit Moordrecht nog een halfje minder. WSV en de IJssel hebben al tegen elkaar gespeeld. Voorlopig lijkt het er jaar gedaan. Ik heb in de jeugd en zes jaar in het eerste damesteam I gespeeld. Ik vond het tijd worden om wat voor de vereniging terug te doen. Bestuurser- varing heb ik nietmaar ik ben gewend in het zakenleven leiding te geven. De vereniging draait op vrijwilligers. Met mij zijn ook HenkWubbe (vice- voorzitter) en Michael van Maaren (penningmeester) nieuw in het dagelijks bestuur dat verder bestaat uit secreta resse Marcella Bos.We heb ben ook een algemeen be stuur, dat bestaat uit het dagelijks bestuur aangevuld met afgevaardigden van de commissie". Het eerste damesteam was lange tijd het vlaggenschip van de vereniging.Twee keer twee jaar speelde Be Fair in de tweede divisie. Na de degra- I2-I8 jaar is de belangstelling om, te volleyballen terug gelo pen. Bij de mini’s tot en met twaalf jaar loopt het weer goed. Sinds kort zijn we bezig met circulatievolleybal voor zesjarigen. Graag zouden we buiten de uren, die we in de sportzaal Groenswaard huren, ook gebruik willen maken van de sporthal De Duikelaar in de wijk Zuidplas. Daar wonen veel jonge gezinnen, die mis schien best willen volleyballen, volleybalbond, heeft ook Be Voor jeugd ligt de sportzaal Groenswaard best ver van de Zuidplas af. Hoewel we hier de gezelligste bar van Wad dinxveen hebben (eetcafé The Point)". Annemarie de Rooij vertelt dat Be Fair al eens Heren I begon goed aan de wedstrijd tegen Rowic en de eerste periode werd afgesloten met l5-l5.Wel werd reeds dui delijk dat bij Rowic het scoren gemakkelijker ging als bij de thuisploeg. In de tweede perio de liep Flyers via I4 -22 tegen een achterstand aan. Na de pauze vergrootte Rowic de voorsprong tot meer dan tien punten en wat de gastheren ook probeerden, de gasten hadden er een antwoord op. Flyers bleef steeds op een ach- Marc Faber de gelijkmaker terstand van tien of elf punten zijn rekening had geno- WADDINXVEEN - Bij tafelten- Wanneer? 14/12/02 11/01/03 van iO.OO uur tot 16.00 uur t Waar? Op parkeerterrein bij Rabobank aan Kerkweg Oost in Waddinxveen i-net: www.waddinxveenjiet/e-maifespeelgoedactie@vraddinxveen.net Geen oorlogsspeeigoed WADDINXVEEN - De stand van de Waddinxveense sjoelers is als volgt: Klasse A: I .Jan Kers- ren. In deze afdeling staan er vier bergen (136.800 punten), 2. ploegen met twee wedstrijdpun- Andre van Gemeren (135.820 ten, waarvan WSV op bordpun- punten), 3. Kees Kuipers (135.780 punten). Klasse B: I. Pascal van Gils (129.880 pun ten). Klasse C: IBas Koppenaal (119.860 punten). Klasse D: I. Cor van Gils (109.840 punten). WADDINXVEEN - De voet balvereniging WSE houdt op za terdag 4 januari het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi voor C-ju- nioren in de sporthal De Dreef. Ook dit keer zijn de junioren van gerenommeerde verenigin gen uitgenodigd. In poule I spe len WSE, Spartaan’20, Feye- noord I en ADO Den Haag, in poule 2 zijn ingedeeld UVS, Ex celsior R, Feyenoord 2 en RVC Rijswijk. Er wordt ’s morgens om 10 uur begonnen. De finale ronden vangen om 15 uur aan. WSE wil op 24 mei weer een aansprekend jeugdtoernooi op het veld organiseren met jeugdteams van betaald voetbal organisaties. Tot 1993 hield de Waddinxveense het bekende Axix-toernooi voor A-junioren, nu wordt het een toernooi voor C-junioren. Toezeggingen zijn binnen van Stormvogels/Telstar, FC Den Bosch, Feyenoord en ADO Den Haag. Door Bert Hertog WADDINXVEEN - De volleybalclub Keukencen- trum/Be Fair is de laatste twee jaar niet meer verte genwoordigd in het lande lijke volleybal.Twee jaar geleden degradeerde het eerste damesteam naar de promotieklasse. Het hoogste herenteam speelt in de eerste klasse van het district. Maar als het aan nieuwe voorzitter Anne marie de Rooij ligt komt daar in de komende jaren verandering in. „Op ter mijn willen we met onze dames weer in de derde divisie spelen", zegt zij. „Dat is beter voor de uit straling van de vereni ging"- Annemarie de Rooij, account manager bij Randstad van be roep, nam in mei de voorzit tershamer over van Joost van Avendonk. Zij zegt: „Joost had het bestuurswerk acht me veerkracht. In de laatste pe riode was de achterstand door Jaco de Jong al snel terugge bracht naar 6-8 en roken de Waddinxveners ’bloed’. Rapi do’82 werd overrompeld en de spanning nam toe. Zeker nadat Remko Overdam 7-8 scoorde en voor men.Tot in de slotseconde was de spanning te snijden, maar uiteindelijk kwam de stand op 8-8. De inzet werd beloond en de heren kunnen zich opmaken voor de laatste wedstrijd tegen Lumio het Ravijn, de nummer vier van de ranglijst. WADDINXVEEN - De voet balclub Be Fair heeft de eerste overwinning van de competitie binnen. De eerste wedstrijd in het tweede deel van de com petitie tegen PPSC in Schie dam werd verrassend met 2-1 gewonnen. Trainer Cees Fran sen: „De overwinning was hard nodig en verdiend. We kunnen nu met een iets positiever ge voel de winterstop in". De eerste helft tegen PPSC lever de enkele mooie kansen op. Martijn Peters schoot na een mooie aanval over de lat. In de twintigste minuut scoorde Wim van der Starre na een voorzet van Henk-Jan Mole naar 0-1. PPSC, dat nog niet voor het Waddinxveense doel was geweest, liet vier minuten later de gelijkmaker aanteke nen. Uit een vrije trap werd doelman Richard Bitter gepas seerd: l-l. Bitter speelde in de plaats van Jan-Willem van Schoneveld en Mark de Jong speelde in plaats van vakantie vierende Marco Verzijl. Eenlob van Wim van der Starre be landde over de keeper op de paal. In de tweede helft verzuimde Van der Starre tot driemaal toe de voorsprong te verho gen. Rob den Adel viel met een enkelblessure uit en werd ver vangen door Wibout van der Wees. Later werden Wim van der Starre en Henk-Jan Mole naar nog vervangen door Ray mond Schijff n Edwin Geluk. Vijf minuten voor tijd greep Be Fair de zege toen Martijn Pe ters na een goede actie strak voorzette en Raymond Schijff de bal intikte: 1-2. Siveo heeft na de 0-2 zege op BVCB de leiding. Be Fair staat twee pun ten achter op Floreant en drie op Rohda’76. Moerkapelle speelde thuis met l-l gelijk tegen Sportief uit Woerdense Verlaat. Een uitslag waarmee Moerkapelle niet on tevreden mocht zijn. Wel ken de de thuisclub een sterke start, waarbij Rob van Leeu wen net naast schoot en het zelfde gebeurde met een inzet van Martin Lekkerkerk waarbij de bal via de doelman naast ging. Vlak voor de rust schoot Lennart Tepper net naast. Bij Moerkapelle was inmiddels Danny Pols ingevallen. In de tweede helft keek Moerkapelle na vijf minuten tegen een 0-1 na een vrije trap werd ingekopt. Sportief proefde meer, maar doelman Matthew Dubbis WADDINXVEEN - Korbis heeft afgelopen zaterdag een ruime 10-18 overwinning ge boekt in de competitiewed strijd tegen het Rotterdamse NIO. Door deze overwinning blijft Korbis in het spoor van koploper Olympia uit Spijkenis- se. In de eerste helft van de wed strijd tegen NIO begon Korbis met nogal rommelig spel. Om dat NIO ook niet echt een vuist kon maken, bleef de wed strijd aanvankelijk gelijk opgaan, hetgeen resulteerde in een 6-6 ruststand. In de tweede helft pakte Korbis de wedstrijd energieker aan en wist het veldoverwicht ook in doelpun ten om te zetten. Op basis van de goede tweede helft was de 10-IB eindstand verdiend te noemen. Marco van Leeuwen (5x), Jaco Wineke (5x), Donja van Otterloo (5x), Mark van den Brink (2x) en Rik Molenaar (lx) verzorgden de doelpun tenproductie. Bij de andere seniorenteams verloor Korbis 2 van Ventura Sport 3 (Strijen) met 15-13, sportvereniging Waddinxveen terwijl Korbis 4 met 12-8 het onderspit dolf tegen Nieuwer- kerk 6. Winstpartijen waren er ook te melden: Korbis 3 ver sloeg Vitesse 4 (uit Baren- drecht) met 15-8 en Korbis 5 pakte met een 8-16 overwin ning op Sagitta 5 (Ridderkerk) de eerste punten in de compe- achterstand aan toen de bal titie. Bij de jeugd trad de Al aan tegen kampioenskandidaat Tjo- ba. De eerste helft kon de Al doelman Matthew het tempo nog enigszins bij- hield de blauwwitten met goe- houden, maar na rust walsten de reddingen in de wedstrijd, de Zeeuwen over de Al heen: Tegen het einde zorgde Moer- 14-25. Bij de A2 waren de rol len omgedraaid. Oranje Wit werd met 3-14 in Dordrecht verslagen. Ook de A3 leverde een goede prestatie door met 6-13 van concurrent Bolnes te winnen. De BI hield Kinderdijk door middel van een 9-5 over winning van het lijf en de D3 boekte een knappe zege op KCC: 3-2. In Rotterdam was de FI met 4-7 te sterk voor OZC en tenslotte moest deWI zich tevreden stellen met één punt uit het duel tegen Kinderdijk, phia en de zaterdag daarop De wedstrijd eindigde zoals hij worden de resterende 58 mi- begon: 0-0. nuten van de gestaakte wed strijd tegen Linschoten uitge speeld. Bij winst komt Moerkapelle in de midden moot. In het zondagvoetbal werd de wedstrijd WSE-Nicolaas Boys afgelast. Groeneweg speelde wel, maar verloor met 4-0 van Alexandria’66. Haastrecht.dat met 1-0 won van Antibarbari, deed daardoor de laatste plaats over aan de Zevenhuize naren. „Voor ons mag de win terstop beginnen", sprak trai ner Cor Hazebroek na de 16 t/m 31 december ook op zondag van 9.00 tot 18.00 uur. Beide kerstdagen gesloten. ALEX JANMAAT ANTIEK Goudse straatweg 34 Oudewater tel. (0348) 56 34 22 wmv.alexjanmaatantiek.nl ste periode eindigde echter op 2-3. Na de eerste periode nam Rapido’82 de grip op de wed strijd over zette langzaam maar zeker de voorsprong veilig. Hal verwege was de stand 3-4 door een goal van Jaco de Jong. De heren speelden op het scherpst van de snede en gaven zich zomaar gewonnen. Nadat Bob by Huikeshoven in de derde periode een tussenstand had laten aantekenen van 4-7 leken de heren wederom aan het kortste eind te trekken. Einde derde periode scoorde Wouter Steller 5-8. De heren toonden in de vierde periode een enor- datie naar de promotieklasse probeert de Waddinxveense formatie met een verjongd team de opwaartse lijn weer te pakken te krijgen. Nieuwe trainer is Eric de Ridder uit Zoetermeer. Hij heeft de be schikking over een jonge se lectie die bestaat uit Sandra van der Berg, Jacqueline van der Ruit,Yvonne van Erk, Eva Tuik, Christa van der Starre, Jolanda Claassen, Monique Swets, Angela Hunink, Marion van Wilgen en Merel de Best. Na een matige start van de competitie is Be Fair opge klommen naar de midden moot. De derby tegen het tweede team van Zevenhuizen werd met 4-0 gewonnen. De Rooij: „De opzet voor dit sei zoen is om twee teams in de promotieklasse te hebben. In het tweede team zit veel er varing en kan naar de promo tieklasse promoveren. Het tweede team wordt getraind door Gerard Lupgens, die voorheen het eerste team X onder zijn hoede had. t j Op termijn s Jf hopen we met het eer- ste damesteam weer in de derde divisie te spelen". Het eerste herenteam van Be Fair, dat in een ver verleden ook landelijk speelde, komt nu uit in de eerste klasse van het district. Ook daar is een ver jonging doorgevoerd. Jammer is het dat Be Fair er nog niet in is geslaagd voor dit team een trainer vinden. Op ter mijn wil de club terug naar de promotieklasse. De terugloop in het ledental bij de NeVoBo, de Nederland se Fair niet ongemoeid gelaten. De Rooij: „We zitten op 150 leden.Vergeleken met vroeger hebben we een dames- en een herenteam minder, maar vooral in de oudere jeugd van f4/f 2/02 j Kt 87. Topscoorder: Vincent Alva res met 18 punten. Heren 4 begon afwachtend aan de wedstrijd tegen DAS. In de eerste twee periodes deden beide teams weinig voor elkaar onder en via 15-17 en 15-16 bleef alles nog mogelijk. De tweede helft gooide Flyers iets slechte vertoning tegen Alexa- meer agressie in de strijd en werd er aanvallend beter ge speeld. Dit resulteerde in een 19-13 score in de derde perio de en een 12-9 in de vierde pe riode. Dat bracht een mooie 61-55 overwinning. Topscoor der: Jaap de Lange met 18 pun- Boys ten. Dames 2 was niet in goede gen Ommoord. Programma doen tegen Squirrels en bleef voor zaterdag 14 december: de gehele wedstrijd achter de Be Fair-Schoonhoven, Moerka- feiten aanlopen. Via 8-19, 6-20, pelle-Alphia, zondag 15 de- 5-8 en 11-18 werd een te rui- cember: Groeneweg-Haast- me nederlaag geleden. Uitslag 30-65. Topscoorder: Jane Sijl met 9 punten. Vrijdagavond 13 december in de Duikelaar om 21.00 uur Da mes I tegen Cangeroes. Ver moedelijk is deze wedstrijd be slissend voor de tweede plaats. Zaterdag 14 december om 17.00 uur Jongens Junioren I tegen BC Utrecht. nummers zes degraderen. Maar wie weet er iets van de verbor gen oerkrachten in het tweede? In de derde klasse speelt (in een van de acht afdelingen) het der de. In die afdeling heeft het der de de leiding met een half bord- punt voor RSR Ivoren Toren IV uit Rotterdam. Daarna komen Vast Ned 7, NRSG Wilhem Steinitz 4 en CSV 4, elk met evenveel wedstrijdpunten, maar een bordpunt minder dan RSR Ivoren Toren. Het ziet er naar uit, dat het spannend wordt en dat het derde buiten de degradatie- zonde blijft. Het vierde speelt vierde klasse in een onvolledige afdeling: er doen zeven achttallen mee. Dus heeft er elke ronde een vrij. Na drie ronden begint het vierde op stoom te komen. Het heeft de eerste ronde dik verloren, de tweede net aan gelijk gespeeld, en de derde met twee punten verschil gewonnen. Het staat nu op de vierde plaats, anderhalf nisvereniging Kwiek is zowel bordpunt achter op nummer het eerste senioren- als het drie. Promotie is wat ver weg; eerste juniorenteam kampioen degradatie technisch gesproken geworden. Het eerste senio- onmogelijk. renteam van ttv Kwiek heeft, in de eerste klasse van de regio nale competitie Holland-West, in Warmond de laatste wed strijd tegen Steeds Vooruit-1 weliswaar met 6-4 verloren, maar dat was voldoende om de eerste plaats te behouden. Ro nald Verboon won twee partij en, Wim van Wageningen en Kees Vos wonnen beiden één partij. Het eerste juniorenteam won de laatste wedstrijd over tuigend van TVA De markt-1In de promotieklasse van de re gionale competitie Holland- West zette PeterVermeulen de toon door in vier games te winnen van H. Hogendoorn (12-10/1 1-8/1 I -13/1 1-7). Jaap Cammeraat begon nerveus aan zijn eerste partij maar won in vijf games (I 1-13/11-7/1 1-5/13- WADDINXVEEN - Heren I 15/11-6) van C. Verhaar. Danny laat punten liggen in belangrijke Vermeulen verloor in drie ga- wedstrijd tegen Rowic uit Dor- mes van J. van Hoven (9-11/9- drecht. Winst was er voor I 1/7-1 I). Dat werd ook het enige verliespunt voor Kwiek dat, inclusief het dubbel van de broers Vermeulen, uiteindelijk gens Mini’s I. met 9-1 won en dus promo veert naar de landelijke compe titie. A I i I L Bil

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 23