1 T Harkes KORTING Faay Fashion 'V Penissen Liesbetb van 4er Vis Photography 0172-2130 Jacks bij Faay Fashion Familieberichten Doop, huwelijk en laatste afscheid? Bosk 37, 2771 BC Reip Voor alle gezindten en geestelijke stromingen H.E. van der Hammen bNic Vink P TEL. (0182)61 50 55 Begrafeni t r VOOR DE MOOISTE DAG VAN JE LEVEN MANNENMODE IE Ni en Jenny Vink-de Joode Bekendmaking vergunning Rijnlands Keur Gouwestraat 18 2771 CH Boskoop Tel.: (0172) 213150 Stationsstraat 16 2741HS Waddinxveen Tel.: (0182) 6122 00 |gp Rijnland IMACI REPARATIE EN ONDERHOUD DIJ NAAIMACHINE SPECIAALZAAK KORTELAND hou4 i harte we jurvoort n drankp Onderneming www.bruidsmodelarose.nl Onlangs zijn ddinxveen naar H a r v a s op de leeftijd van 79 jaar. 1 o Liever geen bezoek aan huis BRUIDSMODE Boekweitakker 1 - 2743 DL WADDINXVEEN emu Aö Ver^leij Zij heeft weinig gevraagd en veel gegeven Burg. Colijnstraat 16 Boskoop - RINA STOLKER Liever geen bezoek aan huis. Faunaland Hoodie KOOS VAN RUSSEL DAG EN NACHT DIRECTE HULP NA OVERLIJDEN Waddinxveen Acaciastraat 60 De begrafenis heeft 2 december op de alge mene begraafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan te Waddinxveen plaatsgehad. Correspondentieadres: R.M.S.van Maanen Peppelhorst 19 2742 CS Waddinxveen Dankbaar voor alles Wat zij voor ons is geweest nemen wij bedroefd maar in liefde afscheid van onze lieve zus Correspondentieadres: F.J. Stolker St. Janshof 66 2771 CM Boskoop De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad op het parochiekerkhof aan de St. Janshof te Boskoop. Sijtaart: Zr. Xaveria Stolker Boskoop: Fer Stolker Marie Stolker-Ravestein Gouda: Annie van den Akker-Stolker Boskoop: Frans Stolker Riet Stolker-van den Nieuwendijk Lopik: Aloys Stolker Alie Stolker-van Duuren Vandaag hebben wij afscheid genomen van mijn lieve man en onze humorvolle vader en opa Valkenburgerlaan 72 2771 DA Boskoop De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag 9 december op de begraafplaats aan de Roemer in Boskoop. Grad Brand-van der Tol Lucy, Paul en Carla, Eugène, Caecilia, Monique Rogier en Maike, Evelien, Nienke en Joeri Heleen, Jos, Maaike en Bas, Kitty Een sterke moedige vrouw altijd optimistisch onze allerliefste mammie en oma WILHELMUS MARIA BRAND - Wil- Zij die wij liefhebben en verloren, zijn niet meer waar zij waren, maar zijn altijd waar wij zijn. Yvonne en John Rose en Raimon Romy Ronald en Marga Guillaume, Daniel, Jan-Willem Julius en Wijnanda Tom, Nicky Julia Ray en Sylvie Fallon, Kirsten, Maxime Daniël en Andrea Eveline Shirley Helen een leven, sympathiek een leven, zorgzaam een leven, van liefde een leven volbracht Wij willen jullie bedanken voor de warme belangstelling na het overlijden van December 2002 De Akker 17 2743 DR Waddinxveen Donderdag 12 december a.s. zal, na een woord van afscheid in voornoemd rouwcen- trum, de begrafenis om 11.30 uur plaatsvin den op de begraafplaats "Westhage”, Akker- weg 84 te Moerkapelle. Na de begrafenisplechtigheid is er nog ge legenheid tot condoleren. Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen is er op woensdag 11 december a.s. van 19.00 tot 20.00 uur in rouwcentrum ’’Westhage” aan de Akkerweg te Moerka pelle. De HEERE heeft op Zijn tijd uit ons midden tot Zich genomen mijn lieve man, onze zorg zame vader, opa en overgrootvader 7 december 2002 Moerkapelse Zijde 24 2751 DL Moerkapelle Zuidkade 30 2741 JB Waddinxveen Na de plechtigheid is in uitvaartcentrum ’’Gouwehof”, Alberdingk Thijmlaan 1 te Wad dinxveen gelegenheid de familie blijk te geven van uw medeleven. De begrafenis zal plaatsvinden zaterdag 14 december om 11.30 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan 6 te Waddinxveen. Wegens overlijden van onze vader en opa en tevens oprichter van ons bedrijf zijn wij zaterdag 14 december 2002 de gehele dag gesloten. Bedroefd delen wij u mede dat van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma Mijn man, onze vader en opa is thuis opgebaard A.C. Hoogendoorn-van Wijk Jan en Dani Huub en Wendy Hester en Ingmar Hilda Paul en Tosca Hugo en Janette Anna en Gertjan Floris Marja en Aad Frea, Hinke, Jordi Ada en Cees Annemieke en Ruud Wouter Hugo Pieter, Frank Janneke en Frea f Tineke en Pieter Wouter Hugo en Greta Dennis, Adrianne en achterkleinkinderen Je was er altijd, het leek vanzelfsprekend maar voor ons zo bijzonder. Het is Jezus aléén waar mijn ziele trekt heen. Anja van Rijssel-de Bruyn Bram en Patricia Cor en Wieneke UITVAARTVERZORGING voor Waddinxveen e.o. N dag en nacht bereikbaar WOUTER HUGO HOOGENDOORN ‘Waddinxveen t Gouda J.C. VOSKAMP huisarts AFWEZIG van 20 t/m 27 december waarneming achternaam beginnende met A t/m K: Dr. Glaser tel. 61 87 42 Lt/m Z: Dr. Wilms tel. 61 86 13 FRANCINA VAN MAANEN-TAHITU DE EKSTER GERRIGJE DE LEEUW-MANSVELDER echtgenote van Dirk de Leeuw O SCHOOLVERLATER? Wij halen gratis uw overtollige spullen op D. de Leeuw Ria en Herman Gerdine en Ludovic Janine Aafke en Rients Jurn Sjouke Brend Dirk en Anita Derek Geran Julia aiangs zip we Wilhelminaplein 2 Wa< Uitvaartverzorging Als het om vertrouwen en eerbied gaat Koninc Met eerbied en respect Diverse opbaargeiegenheden in de regio Ook thuis opbaren verhutsel van het ET'Tk GEDENKTEKENS Ileerdam /boskoop Natuursteen BV jo december 1^42 fjods zegen op bet kerstfeest en in bet nieuwe jaar. Voor een stijlvolle begrafenis Wij verzorgen alleen begrafenissen A'.fd 20% i t 6 december 2002 17 september 1911 i f i 21 augustus 1912 t 4 december 2002 KRINGLOOPWINKEL www.rijnland.net Leiden, 4 december 2002. De Algemene Boskoopse Begrafenisonderneming, voorheen W. van Berkesteijn, is per 1 januari 2002 door ons overgenomen. Gouda t 27 november 2002 Open: Donderdag Vrijdag Zaterdag Bel (0172) 446100 of WWW.SLOEPEN.COM Djtj en nacht bereikbaar 1S Wel is het mogelijk, naast het indienen van een bezwaar schrift, de president van de Rechtbank te verzoeken om ten aanzien van een besluit een voorlopige voorziening te tref fen. Dit verzoek moet worden ingediend bij de: President van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage. Gedurende genoemde termijn kan elke belanghebbende schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoog heemraadschap van Rijnland. Het postadres is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Ook na het indienen van een bezwaarschrift blijft de inhoud van de beschikking van kracht. Bedoeld besluit ligt met de daarbijbehorende bijlagen van 12 december 2002 tot en met 23 januari 2003 van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur voor eenieder ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Emissies van het Hoogheem raadschap van Rijnland te Leiden, Archimedesweg 1. EXCLUSIEVE KLEDING VOOR BRUID EN BRUIDEGOM Ambon *5 juli 1927 30 december 1920 9 december 2002 13.00-18.00 uur 13.00-21.00 uur 10.00-17.00 uur Gevraagd per 1 januari 2003 in Boskoop: Lieve oppas aan huis voor 3 dagen naschoolse opvang voor onze 2 kinderen van 11 en 7 jaar Tel: (0172) 21 14 04 (na 18.00 uur) Berkenbroek 7 2811 NZ Reeuwijk tel. 0182 -3004 23 tel. 0172-21 21 22 Dag en nacht bereikbaar Nr. V.36412 Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland maken bekend dat zij bij besluit d.d. 4 december 2002 nr. V.36412 aan Hydron te Gouda vergunning krachtens keur hebben verleend voor het leggen en hebben van een waterleiding in boezemkade Den Ham van de Gouwepoider t.h.v. perceel Den Ham 39 in Boskoop. sinds 16 maart 1984 weduwe van Willem Gerard van Maanen Burg. Colijnstraat 14a 2771 GD Boskoop tel./fax (0172) 21 31 20 mobiel (0611) 26 30 31 Reijerskoop 6 Boskoop www.de-ekster.nl Tel. (0172) 21 34 88 bopen Hoogheemraadschapvan Scheepswerf te Alphen zoekt fulltime medewerkers Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffie recht worden betaald. 1 1 Noordwaarts 73 tel. (079) 341 85 96 Stadshart Zoetermeer. Vrijdag koopavond. Dealer van: Pfaff, Lewenstein, Husqvarna, Bernina, Singer, Brother en Toyota Op d.v. maandag go december a.s. Ook crematie# Dorpsstraat 9 - Harmelen (Utrecht) Tel. (0348) 44 43 45 Geopend uitsluitend op afspraak! te berdenken met de kinderen, klein- en achterklein kinderen dat zij zestig jaar geleden in bet huwelijk werden verbonden. gelegenheid te feliciteren tussen iS.oo en ig.oo uur op maandag go december in de grote zaal van Zorg centrum (jouwestreek, Jioezemlaan 4, ^Boskoop. December 2002 Zorgcentrum fjouwestreek, kamer 128 2771 TTP Hoskoop Het laatste afscheid in een kerk. Uitvaartcentrum 'Capella' is gevestigd in de voormalige Immanuëlkerk aan de Freesiastraat in Capelle aan den IJssel. Voor meer informatie: 0800 288 22 55 (gratis) Op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur Melding overlijden: 0800 345 67 89 (gratis. 24 uur) i Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk Wij verzorgen uitvaarten in de gehele regio. Vakkundigheid in thuis opbaren Wilsbeschikking Zeer voordelige uitvaartverzekering al vanaf 0,55 p.p. per maand Gratis tel. nummer 0800 - 33 724 33- Tel. OIO - 521 71 33 Website: www.hevanderhammen.nl Kantoor: Tel. (010) 533 16 39, e-mail: uitvaartverz.v.d.hammen@planet.nl Trendy of traditioneel.... Klassiek of modern.... k- Wij hebben dè stijl en prijsklasse van jouw keuze! Ook zijn wij gespecialiseerd in de grotere damesmaten tot 62. Voor een persoonlijke en stijlvolle begeleiding van uitvaarten Vooraf regelen van uw uitvaart mogelijk II MètUlI: 2002 ‘rskoop 265 Bofte 1 63 97 aat 7 té ‘.4° 37 l verregeuwovrd.gw: M. v.d. Slik - Krimpen a.d. IjsseL tel. (0180) oi 72 UITVAARTZORG www.cvu.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 4