Rijn en Gouwe P.W. Meijer ^VeightWatchers s 2 I Scholieren gevraagd I I Wet bodembescherming |llllllllllll|lllllllllll|| "o 0 0 0 0 0 "o 0 4 1 9 O111 rui MAAKT DE KEUZE! I 1 I Cursus Praktische Psychologie voor vrouwen Geeft meer inzicht in denken en handelen van mensen €5,- KRUISWOORDPUZZEL BEL 06 167 865 20 2 en cc PrZVniD HoLLAND Plus r GEHELE WINTERCOLLECTIE 2 HALEN 1 BETALEN Krekken ^vanUden Kennisgeving beschikking w Alles mag, niets moet ©VeightWatchers' z Monique Mode WADDINXVEEN is ook het wachten beu! Wij gaan verbouwen in ons filiaal aan de PASSAGE! Arenthals Grant Thornton 5® r Kijk op www.gouwe.nl UI Bel 0900/202 60 60 (tarief. ojo/min) of surf naar: www.weightwatchers.com gg A |Tr wIa aM lJi Me UJ T O u 'mIw Ij RjA |a r Met genoegen tonen wij u ons nieuwe onderkomen! De vestiging van Arenthals Grant Thornton te Boskoop verhuist naar een nieuwe locatie... Waddinxveen - Ontmoetingskerk - Groensvoorde 3 - Woensdag 19.30 uur Gouda - De Veste - Ridder van Catsweg 300 - Maandag 19.30 uur Alphen a/d Rijn - Goede Herderkerk - Ten Harmsenstraat 16 - Maandag 14.00 uur - Donderdag 19.00 en 20.00 uur Alphen a/d Rijn - Wijkcentrum 'De Oude Wereld’ - Oude Wereld 57 - Maandag 19.30 uur Nootdorp - Jozefhuis - Veenweg 34 - Maandag 19.00 en 20.00 uur Nieuwkoop - Multifunctioneel Zalencentrum De Rank - Rechthuisplein 17 - Donderdag 19.30 uur Oplossing vorige week Bezwaar Inlichtingen Inzage Onderwerp C1000 C1OOO Met Points Plus is elke maaltijd lekker Interesse? Bel gerust of kom langs voor een nadere kennismaking. P.W. Meijer: werken bij leuke, moderne kwekerijen. Wil je mee in een JONG AMBITIEUS bedrijf? Kwekerij Wens Abr. Kroesweg 29 - 2741 KV Waddinxveen Tel. (06) 51 88 46 68 BOSKOOP HORIZONTAAL 1 straatsteen, 4 ingeval, 7 honderd vierkante meter, 8 gordijnlat, 9 arbeidstijdverkorting afk., 11 drinkbaar vocht, 13 klok van glas, 15 bid, 16 plaats in Noord-Holland, 19 schaap, 20 pret, 22 rare vent, 24 volksnaam van de kauw, 25 weinigen, 26 deel van de bijbel afk., 27 deel van een toneelstuk, 28 denkbeeld, 30 niet langzaam, 32 keurkorps, 34 noordnoordoost afk., 36 puntig broodje, 38 tamelijk, 40 niet echt, 41 door middel van afk., 42 harde klap, 43 onlust, 44 diepte. VERTICAAL 1 boord, 2 lidwoord, 3 niet graag, 5 dunne plank, 6 voetwarmer, 7 arrondissement afk., 10 insect, 11 kloosterkerk, 12 zanggroep van vijf man, 13 loeren, 14 klein vuurwapen, 17 deel van het been, 18 steenslag, 21 azijn, 23 zeker iemand, 27 giftige slang, 29 bovenaards wezen, 31 voorzetsel, 33 honingbij, 35 drinkbakje, 37 plaats in Gelderland, 39 moedersmoeder. RESTANTEN/ JIACAZIJnV ïpruimingI Rijschool HENK VAN ERK Provinciale Statenverkiezingen kdinsdag 11 maartJ Voor ons geheel vernieuwde trostomatenbedrijf vragen wij voor de zaterdagochtenden en vakanties per direct scholieren vanaf 13 jaar, voor het oogsten van ons product en overige lichte werkzaamheden. KT. PEUGEOT NIEUW: de "Kilo Kick tips geven u een duwtje in de rug Slank af met het nieuwe Points Plus Programma, het dieet waarover iedereen praat! Kilo Kick. i i 1 i s I I i I 1 B i SMommers Wilts P.W. Meijer is actief in de boomkwekerij. Met de eigen kwekerij, maar ook met die van anderen! Waar werk is moet personeel zijn; Gezocht MEDEWERKERS c I UITWEDSTRIJDEN ZATERDAG 18 JANUARI 2003 THUISWEDSTRIJD Z&PC VAN UDEN-DE GOUWE IN GOUWEBAD 'DE SNIEP' ZONDAG 19 JANUARI 2003 Gouwe Meiden Kalenders 2003 te koop! Gratis inschrijving* op de cursus tot 22 februari 2003 f 7 a L DEALER TOYOTA Deze locatie is geregistreerd onder code ZH049900002B30. Waddinxveen Waddinxveen iegraafs ibielbedrijl Reeuwijk De Denker, Vaassen 2 3 4 5 6 1 10 8 9 7 14 12 13 11 19 16 17 18 15 22 23 21 24 28 ZH049900002B30 33 34 32 30 38 39 36 37 42 41 40 44 43 Er is altijd een cursus in uw omgeving: L M O E E E O accountants en adviseurs ...op het ITC-terrein te Hazerswoude-Dorp. N I s IJ _l_ L AH. h| WIE M L mk L o L A H A _F_ R K M E J A G A U R N O P A M O L D E N I R A E R MN ir £^E A N N O O G E N L O G E N E B rr wv D A L V L O E I B A A R Tevens kan een voorlopige voorziening ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht juncto hoofdstuk 20 Wet milieubeheer juncto artikel 36 Wet op de Raad van State, gevraagd worden bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Kon. Wilhelminaplein 41 Dreef 20 Dorpstraat 39 Zuidplaslaan 430 J. van Stolberglaan 1 Passage 53 Passage 208 Brederolaan 5 Zuidplaslaan 184-186 Henegouwerweg 26 Kon. Wilhelminaplein 6 Groensvoorde 4 Koninginneweg 11b Zijde 450 Koninginneweg 11d Goudse Rijweg 83 Burg. Colijnstraat 26-32 Linnaeusweg 106 Koninginneweg 6 Provincialeweg 25 Oude Gemeneweg 5-7 Ambachtsplein 9 Provincialeweg 22 Vanaf 23 december 2002 zijn wij gevestigd op het volgende adres: Het postadres, telefoon- en faxnummer wijzigen niet: Frankrijklaan 8 2391 PX Hazerswoude-Dorp Speciaal in vrucht- en laanbomen en bosplantsoen Karin is 18 kg slanker Points Plus is ook verkrijgbaar per post en/of op interactieve CD-ROM •Voor de heren is er nu het M” afslankpakket (Info: 0182 632218 of www.wwmp5.nl) Passage 232 - WADDINXVEEN Telefoon (0182) 61 54 27 voor auto en motor Op woensdagochtend 5 februari start drs. Maja Jeffkins in Gouda een cursus praktische psychologie voor vrouwen. Deze cursus biedt inzicht in het denken en han delen van mensen. Data: woensdagochtend 5,12,19 februari en 5,12 en 19 maart Tijden: 9.30-11.30 uur Het Campanile Hotel, Gouda Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Maja Jeffkins De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en kost 135,- incl. materiaal. Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan door de belanghebbende(n) bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend tegen dit besluit. Dit moet geschieden binnen zes weken na de dag van dagtekening van dit besluit, onder vermelding van ’Awb-bezwaar’ in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Dit bezwaar dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Wij wijzen er op dat de termijn voor het indienen van een bezwaar mogelijk niet geheel samenloopt met de termijn voor het ter inzage leggen. Een bezwaar dient echter ingediend te worden binnen de daarvoor in de beschikking aangegeven termijn. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Centraal Registratie- en Meldingenpunt van bureau Sanering in Eigen Beheer, telefoon (070) 441 71 87. U kunt de beschikking en de overige van belang zijnde stukken vanaf heden gedurende zes weken op de volgende plaatsen inzien: - secretarie van de Gemeente Boskoop, Raadhuisplein 1 te Boskoop, openingstijden van 09.00 tot 12.15 uur, telefoon (0172) 21 95 13; - leeszaal van het Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, openingstijden van 09.00 tot 16.00 uur, telefoon (070) 441 64 82. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 39 lid 2 van de Wet bodembescherming met het saneringsplan voor de locatie Laag Boskoop 119 in Boskoop hebben ingestemd, waarbij op korte termijn, zoals aangegeven in het saneringsplan, met een sanering wordt aangevangen en dat de sanering binnen een redelijke termijn na de feitelijke aanvang, dient te worden afgerond. WADDINXVEEN Albert Heijn B.V. Waddinxveen Boek en Kantoor b.v. De Boekelier Postkantoor Boonstoppel Bruna Cazemier Garantmarkt Bavelaar Plus DIWA Shell station Boonstoppel Sonneveld Spar De Ridder HAZERSWOUDE-DORP Read Shop Shell Hazerswoude Boomkwekerij A. Th. Verklei) b.v. Boskoop Lotta is 10 kg slanker VERBOUWINCS' OPRUIMING Burg. Colijnstraat 17 - BOSKOOP Telefoon (0172) 21 63 30 Aannemingsbedrijf Th. Heemskerk Zoon v.o.f. Reeuwijk Albert Heijn Benzinestation Boonstoppel Primera Groenendijk Hoogvliet Hoogvliet Hoogvliet Jongejans Bruna Shell Boskoop 0172-23 57 40 inlichtingen@agt.nl Rabobank Oouwezoom GRATI INSCHRIJVING vanaf 6/1 Jot 22/02/01 Alleen in |f Wfttlnxreen: f I •z>: BOONSTOPPEL Hoveniersbedrijf Noordca Automobielbedrijf Waddinxveen Gouda CITROEN 29 J 35^ JMUlNTERIEUR Elisabeth is 12 kg slanker Postbus 45 2770 AA Boskoop Telefoon: 0172 -23 57 30 Fax: E-mail: Internet: viww.agt.nl Tevens gevestigd in: Alphen a/d Rijn, Amsterdam, Den Haag, Gouda, Leiden, Rotterdam, Utrecht en Woerden Onderwerpen: Een kleine greep uit de onderwerpen. Uitgangspunten van de hedendaagse psychologie, wat motiveert mensen en waarom, gedragsleer, hoe werkt het onderbe wuste, welke emoties zijn er en hoe kun je daar het beste mee omgaan, positieve en negatieve faalangst en wat er aan te doen is, zelfvertrouwen, communicatie op de werk vloer en in relaties en het verschil in commu nicatie tussen mannen en vrouwen, met han dige tips om gesprekken soepeler te laten (O1O) 234 45 54 verlopen. (06) 54 78 12 84 :<4 c o s i s .S2 -- o 3 STUCADOORSMDRJJF Fa. Gebr. Lindhout Sitrpkta.fi - Open burden - Iqfelretten Boskoop N.^O^ERZEKERINGEN CAPELLE A/D IJSSEL M20 SCHOONMAAKStUICI CAPELLE A/D IJSSEL Maja Jeffkins: "Het is een blije cursus waarin je veel inzicht krijgt in het denken en handelen van mensen!” I.‘|RiinenGou*e^^ Boskoop Waarom reageren mensen zoals ze doen tij dens een gesprek of als ze kwaad zijn? Wat zijn hun beweegredenen en motieven? Waardoor ontstaan ruzies en conflicten en wat kun je er aan doen? Welke technieken gebruiken mensen om hun zin te krijgen en om anderen te manipuleren? In deze cursus krijg je antwoorden op deze vragen en vele andere. Alleen in Boskoop’- Restanten lingerie 140% I korting^ Points rSr J - 2O£Ouur DAMES 1 tegen Polar Bears 1 in Ede (Aqua Indoor) 20,00 uur HEREN 1 tegen MNC Dordrecht 1 in Dordrecht (Aquapulca) 20.30 uur DAMES 2 tegen NVA/HHC1 in Haarlem (De Planeet 2) 21.00 uur HEREN 2 tegen Alliance 2 in Zaandam (De Slag 2) r 16.30 uur DAMES 1 tegen ZWV-Nereus 1 uit Zaandam Er zijn nog een aantal X> raab karcher Yyy waanfi y bouwstoffen Slechts 9 per cursus** 1 20 korting bij aankoop van één van onze kookboeken als u een vriendfin) introduceert. Breng deze bon meer naar uw eerste cursus en probeer ook om er een half uurtje eerder te zijn. t Veel ziektenkostenverzekeroars vergoeden (een deel van) de kosten. Informeer vooraf bij uw verzekeraar i *Dit aanbod is niet cumuleerboor en is enkel gekfig op de wekelqkse cursus 1 Voordeeltarief geldig bij wekelgkse aanwezigheid op de cursus Alleen in ^fjddinxveen: vanaf VAN DER SPELD Bedrijven/particulieren Sociale woningbouw Zorgsector w A

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 10