GZC DONK laat kansen liggen tegen De Gouwe Titelkansen Korbis op lager pitje Schooldamtoernooi een groot succes Elke ochtend... Winst en verlies voor Bedrijven/instellingen toernooi jeu de boules volleybaldames 1 GLOBAL Waddinxveen- Blokland trainer vertrekt ver vooruit WSE financieel TOOS-turnster door naar Schaatsers succesvol De Lugt snel in Lekker kerk op orde 'sw- Stand sjoelers Ruime zege Rowah Heren-B B-diploma districtsfinale X Consumentendagen: do. en vr. 10.00 - 21.00 uur ia. 10.00 - 17.00 uur Rijn en Gouwe 140,- FABRIKANT VAN BEDDEN MATRASSEN 375,- 69,- 375,- €89, - Specialist in het ontwerpen van matrassen voor mensen met rugklachten SS i- WOENSDAG 15 JANUARI 2003 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 23 Door Bert Hertog Naam: Adres: Postcode: Plaats: K W5HH Wie nu kiest voor een kennismakingsabonnement, ontvangt Rijn en Gouwe vijf weken vóór zeven uur in de bus. Voor deze vrijblijvende kennismaking betaalt u 12,95. Zuidplaspolderweg 11 Moordrecht tel.: (0182) 375022 route: afslag Gouda/Moordrecht - industrieterrein Indien daartoe aanleiding bestaat kan het proefabonnement geweigerd worden. WADDINXVEEN - Trainer/coach Joost Vlag van de wa- terpolovrouwen van Grando GZC DONK had graag ge zien dat zijn team het tweede deel van de competitie in poule C was begonnen met een overwinning. Evenals vo rig jaar ging de Goudse formatie nipt (5-4) ten onder te gen Van Uden/De Gouwe in Waddinxveen. Een week ge leden in het Jan Gravensteijn-toernooi in het zwembad De Tobbe had GZC DONK nog makkelijk gewonnen van De Gouwe. Tel.: (voor controle op de bezorging) Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. WADDINXVEEN - „De ver eniging is vitaal en financieel op orde en biedt nog steeds een goed vertrekpunt naar de toe komst". Deze woorden sprak scheidende voorzitter Andre Moons tijdens de nieuwjaarsre ceptie van de voetbalvereniging WSE. Evenals secretaris Fred Bijl ver trekt Moons aan het einde van het seizoen. Hij heeft dan 25 jaar deel uitgemaakt van ht be stuur van WSE waarvan tien jaar als voorzitter. Een wervingscommissie is op zoek naar nieuwe bestuursle den. Deze commissie bestaat uit Patrick Rijnbeek, Martijn Sol, Henk Smakman en Wiebe de Boer. Moons: „Vrijwilligers zullen al tijd de drijvende kracht blijven in het verenigingsleven.Vrijwilli- gers en leden zijn de vereniging en kunnen niet buiten elkaar. Iets doen voor de vereniging is naast nuttig ook zeker leuk. Je doet leuke contacten op en je kan je organisatorisch en spor tief ontplooien". BOXSPRING OP WIELEN GOUDA/WADDINXVEEN - De jaarlijkse Flora Run van de atletiekvereniging AV’47 in Boskoop is ge wonnen door Joost Blok land uit Waddinxveen. De atleet van AV Gouda liep halverwege de wedstrijd over tien kilometer weg van zijn medevluchter Hans van Beek van de organise rende vereniging. Blokland liet een tijd van 31 minuten en 48 seconden afdrukken. Van Beek kwam tot 32.24 en nummer drie Vincent Trinthamer (Sparta) tot 33.41. De eerste veteraan was de vroegere Moerka pelle Jan Cammeraat, die in een tijd van 34.31 vierde werd voor Jan de Jong (AV’47) die in 24.39 vijfde werd. De vijf kilometer werd gewonnen door Maarten Blokland van Anti lope in 16.40 voor de Bos koper Erwin van Voskuilen in 17.09. Komende zondag neemt Joost Blokland deel aan een internationale cross in Breda. Ook is de Waddinxvener geselecteerd voor de EK onder 23 jaar die in Polen worden gehou den. Een andere Gouda-at- leet Said Kanfaoui won een wedstrijd op een hard par cours in Haamstede. Hij liet op de elf kilometer een tijd van 33.25. noteren. Ko mende zondag neemt Kan faoui deel aan de vijfde wedstrijd voor de Zuider- sterserie, de Biesheuvel- loop in Maassluis. Overige atletiekdata: zon dag 26 januari: derde cross competitie Midden Holland in Waddinxveen, 2 februari: Groenhoven Plusloop in Gouda, zondag 2 maart: Langs de Gouweloop in Waddinxveen, zaterdag 15 maart: Piassenloop in Reeuwijk. tijd Petra Meerdink naar de kant werd verwezen. Joost Vlag: „Onze opzet is bij de eerste vier te eindigen. Want dan gaan we verder in de kampioensp oule. Maar dan moet je wel zul ke potjes winnen. Bij 3-3 pas sten wij verkeerd uit en lieten veel man meer-situaties onbe nut. Als je maar vier keer scoort verdien je niet te win nen". Overige uitslagen: kampioensp oule: PSV-Het Ravijn, Polar Be- ars-Nereus 12-4, degradatiep oule: OZPC-LZ’86 I0-I0.T&R Heidelberg-Brandenburg 9-10, De Ham-UZSC 14-6. Program ma voor zaterdag 18 januari: Polar Bears-Van Uden/De Gou we, Grando GZC DONK-PSV 20.15 uur, zondag 19 januari: De Gouwe-Nereus, Het Ravijn- GZC DONK. POWER MATRAS VOOR MENSEN MET OVERGEWICHT BEDBODEMS VANAF kunnen deze gebruiken en voor hen die deze niet hebben is op de vereniging een beperkt aan tal boules beschikbaar.Voor het winnende team is er een wis- selbeker, voor de tweede en derde plek is er een herinne- ringsbeker. Kosten van deelna me bedraagt 9 euro per team. Inschrijven kan tot I mei via jeu.de.boules.wad@zonnet.nl, onder vermelding van de naam van het deelnemende team. Mocht dit toernooi aanslaan, dan is het de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerend festijn zal zijn. Voor meer informatie: tel. 06- 23192926. Brink en Donja van Otterloo bewerkstelligde Korbis een 3-5 voorsprong bij de rust. Korbis slaagde er echter niet in echt los te komen van Good Luck. Naarmate de wedstrijd vorder de maakte het aanvalspel van Korbis door het missen van re- WADDINXVEEN - Het eerste volleybaldamesteam van Keu kencentrum Be Fair traden af gelopen week twee keer thuis aan in wedstrijdtenue. De eer ste keer op donderdagavond voor een bekerwedstrijd tegen Vrevok 3. Keukencentrum Be Fair kwam tot dan goed de be kerrondes door, maar de wed strijden worden steeds span nender. Zo ook deze wedstrijd waarvan de winst een halve fi nale plaats zou opleveren. De eerste twee sets werden reso luut door Keukencentrum Be Fair gewonnen, maar daarna werd de wedstrijd te gemakke lijk opgevat zodat Vrevok de volgende twee sets pakte. Het werd een zinderende vijfde set waarbij de ervaring van Wad dinxveen uiteindelijk de door stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar: Rijn en Gouwe, Afdeling Abonnementen, Antwoordnummer 10008. 2400 VB Alphen aan den Rijn. “Rijn en Gouwe gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Zie voor nadere informatie het colofon van Rijn en Gouwe" ven van Debby Elstgeest, daar na raakte zij de paal waarna zij op aangeven van Larissa Storm toch de bal achter Francine Lankhuizen deponeerde: 3-3. In de vierde periode raakte Pe tra Meerdink het houtwerk. Met een goed schot schonk Wendy van der Neut de thuis ploeg opnieuw een voorsprong (4-3), maar GZC DONK gaf zich niet gewonnen. Na een uitzending van Erica de Jong vroeg Joost Vlag een time out aan. De Gouwe kwam goed weg doordat Larissa Storm de lat raakte. Daarna scoorde Su san Kaynar op aangeven van Karen Weerd 5-3. Door een treffer van Debby Elstgeest kwam GZC DONK nog dich terbij (5-4), maar de gelijkma ker zat er niet meer in. Ook niet toen tien seconden voor gen Oliveo uit Pijnacker. Dit jonge team dat met veel plezier de handbalsport bedrijft zit dui delijk in de lift. In deze wed strijd tegen Oliveo, dat duide lijk feller was zat de overwinning er echter niet in. Wel kwam Rowah tot scoren. Eindstand I -7. Het C-team, met in hun midden Ilse Vermeij die haar eerste wedstrijd zou spe len in de kleuren van Rowah, werd teleurgesteld door de te genstander. EMM uit Middel burg had de reis naar Waddinx veen niet ondernomen, zodat Rowah zonder te spelen met 10-0 won. De heren van Rowah speelden hun wedstrijd tegen Indus uit Rozenburg wel. De Rowah heren die duidelijk een maatje te groot waren voor de tegenstander speelden veelvul dig op de break.Vanaf het begin was het een wedstrijd zonder veel spanning, die dan ook na een russtand van 15-3, gewon nen werd door Rowah met 31-6. WADDINXVEEN - Terwijl er op de sloten in Wad dinxveen volop werd ge schaatst, viel er ook nog een wedstrijdprogramma op De Uithof in Den Haag af te werken. Op zaterdag avond toen de temperatuur al niet meer extreem zo laag was sneuvelden weer diverse PR’s. Wout Matze uit Moerkapelle reed voor het eerst een 1500m. Hij deed dit in een prima tijd van 2.24,15.Tevens werd deze afstand door Jimmy de Lange en RikWisgerhof gereden. Hun tijden waren respec tievelijk 2.18,70 en 2.17,47. Hun PR’s werden hiermee verbeterd met maar liefst 7 en 10 sec. Jimmy en Wout reden ook nog een PR op de 500m. in resp. 43,77 en 45,26 sec. WADDINXVEEN - De stand van de Waddinxveense sjoelers is als volgt: Klasse A: I. Kees Kuipers (136.367 punten). 2: Andre van Gemeren (135.983 punten). 3: Jan Kersbergen (135.867 punten). Klasse B: I. Teus Visser (129.225 punten). Klasse C: IBas Koppenaal (I 19.860 punten). Klasse D: I. Marius Kersbergen (109.550 punten). A.Z.C. de Papegaai mee. In to taal schreven 246 kinderen zich in, 35 meer dan vorig jaar. De wedstrijden werden gehou den in de aula van het Coene- coop College. Alle kinderen werden in poules ingedeeld en speelden daar bin nen vijf of zeven partijen. De wedstrijden zijn tevens een voorselectie voor het provin ciale damtoernooi dat op I fe bruari in Zegveld wordt gehou den. In de oudste categorie, groepen 7 en 8, kwam de Wad dinxveense Bethelschool ver rassend voor de dag met een eerste plaats, de Eben Haëzer school zat daar nipt achter, op eerbiedige afstand gevolgd door de Oranje Nassau en de profiteerde van een numerieke meerderheid omdat Mieke Ca- bout voor twintig seconden het water moest verlaten. Mieke Cabout speelt normaal in het tweede team en is topscoor- ster in de eerste klasse. Daarna bleef GZC DONK volharden in het missen van kansen bij overtal situaties. De Gouwe verzuimde in de derde periode de wedstrijd te beslissen. De jonge Wendy van der Neut, afkomstig van het Bodegraafse BZPC, schoot te gen de paal, een schot van Sandra Berckenkamp (met La rissa Storm aan de kant) werd gestopt. De kansen keerden daarna doordat met name Ellen van der Weijden profiteerde van slordig verdedigen bij De Gouwe. Eerst scoorde in vol komen vrije positie op aange- WADDINXVEEN - Het dames team van handbalvereniging ROWAH/SPACE moest afgelo pen weekend in een uitwed strijd, aantreden tegen WIK uit Vlaardingen. Een fysieke tegen stander. Doordat de verdedi ging van de Vlaardingse ploeg goed dicht zat waren het de af standsschoten van met name Ineke Klijn en Karin Jongkind die Rowah een mooie overwin ning brachten. Met een rust stand van 3-7 en een eindstand van 5-13 konden de Rowah da mes de twee punten mee naar huis nemen. Het Dl-team stond in een thuiswedstrijd tegenover Roda uit Rotterdam. Voor Rowah al tijd een geduchte tegenstander. Mede door een doelpunt van Leonoor Portenge die haar eerste wedstrijd voor Rowah speelde bleef het lang span nend, maar bij het laatste fluit signaal was de stand 3-5 in het nadeel van Rowah. Het D2- team moest het opnemen te- BEDDEN VOOR STARTERS SENIORBEDDEN EXCLUSIEVE BEDDEN BEDDEN EN SCHUIFWANDKASTEN OP MAAT WADDINXVEEN - In gouwe- bad De Sniep is op zaterdag 11 januari weer gezwommen voor het B-diploma. Alle 22 kandidaatjes zijn ge slaagd. De namen van de kinde ren die het B-diploma hebben gehaald zijn: Bart Houtman, Je roen Broer, Leonie Blaak, Lois Hofkamp, Anouk Boule,Tamara van Dam, Jimmy Vos, Mark van Bommel, Koen SLuys, Carlos Pannebakker, Guus Ouds- hoorn, Michelle Schouten, De niz Aslan, Erik ten Hagen, Anne Burger, Leanne Schoonder- woerd, Figen Ozan, Lesly Mee tings, Jasper Boele, Harm Rit meester, Melissia van Puffelen en Evelien Ritmeester. handen van voorzitter Piet Swart een fraaie beker. Na de ze geestelijke inspanning kon den ’s-middags de schaatsen worden onder gebonden. WADDINXVEEN - Rosanna van Bruinessen heeft zich afge lopen zaterdag geplaatst voor de districtsfinale turnen tijdens de regiowedstrijden in Leiden. In de klasse Junioren LOS-I turnde Rosanna een prima wedstrijd. Op Brug haalde ze voor het eerst tijdens een wed strijd haar achteropzet. Verder verliep haar oefening goed en kreeg ze hiervoor een 8.70. Op het onderdeel Balk werkte ze erg netjes, maar met de losse rol viel ze eraf, wat haar een 0.5 punt aftrek opleverde. Ze kreeg een score van 8.30. Ook Vloer werd netjes afgewerkt en ze kreeg hiervoor 8.35. Ook het laatste onderdeel Sprong ging erg goed. Rosanna springt een overslag met een uitgangswaar de van 8.5. Haar tweede sprong ging erg goed waardoor ze een score behaalde van 8.1 Met een totaalscore van 33.45 behaalde Rosanna een derde plaats en is ze geplaatst voor de districtsfinale op 5 april in Am sterdam. Zaterdagavond in het zwembad De Sniep liet GZC DONK veel numerieke meerderheden on benut. Eigenlijk hield Ellen van der Weijden, die vorig seizoen nog voor De Gouwe speelde, GZC DONK nog in de de overwinning moest laten aan NIO 4. Bij de jeugd werden maar negen wedstrijden ge speeld. Daarvan wonnen slechts drie teams van Korbis. De BI keerde met een 5-8 overwinning op PKC terug uit Papendrecht en blijft bovenin meedraaien. De D3 hield Nieu- werkerk met 0-2 van het lijf. De El speelde ook tegen Nieu- werkerk en won in een span nende wedstrijd met 2-1. Het duel tussen de B2 en Sagitta eindigde in een 3-3 gelijkspel. De Al en de Cl verloren hun thuiswedstrijden nipt met één doelpunt verschil: I I -12 en 7-8. WADDINXVEEN - Jeu de Bou les Vereniging Waddinxveen wil het enthousiasme van veel mensen voor deze sport (met name in vakanties) bevorderen en organiseert daarom in juni op woensdag- en eventueel de donderdagavonden een toer nooi voor bedrijven en instel lingen in en rondom Waddinx veen. Ter voorbereiding op de vakantie kan men hier, onder bekwame leiding van de erva ren verenigingsleden, de nodige techniek en tactiek opdoen, zo dat men wellicht met succes aan een campingtoernooi kan deelnemen. Het toernooi wordt gespeeld in de vorm van tripletten, teams van drie spelers, die elk met twee boules spelen. Zij die al over eigen boules beschikken bounds en het niet benutten van kansen een geforceerde in druk. Good Luck kreeg meer greep op de wedstrijd en wist de achterstand om te buigen in een I I -8 voorsprong bij het laatste fluitsignaal. Korbis scoorde middels Patricia de Wilde (2x) en Marco van Leeu wen slechts drie keer in de tweede helft. Door deze neder laag zijn de titelkansen van de Waddinxveense korfballers mi nimaal geworden. Korbis 2 be haalde in Hardinxveld een zwaarbevochten 13-14 zege op Vriendenschaar 3, terwijl Kor bis 4 in Rotterdam met 15-12 slag gaf met 15-13. Zaterdag trad Keukencentrum Be Fair aan tegen Greentex Spanning. Het team maakte een vermoeide indruk en maakte veel fouten, met name met de pass. De gasten lieten de kan sen niet liggen en pakten de eerste set met 19-25. Keuken centrum Be Fair serveerde uit stekend in de tweede set en pakte deze gemakkelijk met 25- 15. Toch konden de gastvrou wen niet in hun spel komen en gingen de derde en vierde set verloren met 22-25 en 17-25. Dramatische gevolgen voor de competitiestand heeft dit ver lies niet en Keukencentrum Be Fair heeft een week om te her- stellen.Vrijdag 17 januari spelen de dames in Rijnsburg tegen RW WADDINXVEEN - Damclub de Gouwe Damcombinatie G.D.C en hetV.O.O. organise ren jaarlijks in januari een schooldamtoernooi voor het basisonderwijs. Dit jaar kwam de organisatie voor de 31e keer bij elkaar. Ook scholen uit omliggende gemeenten doen mee. Zo was Boskoop met twee scholen vertegenwoor digd: de Immanuel- en de Brug- school. De Stolwijkse Oranje- Nassauschool gaf met 21 kinderen acte de présence, het schooldamtoernooi in Gouda kan door gebrek aan belang stelling niet meer worden ge houden. Na het succes van vo rig jaar damden 19 kinderen van de basisschool van het NASA MATRAS VOOR. MENSEN MET GEWRICHTSKLACHTEN MATRASSEN VANAF Rehoboth school. De kampioe nen van de Bethel waren Pieter Berghout; Remco Bos; Lusi Ta- tuts; Hervé Makuka en Tim van Es. De midden goepen 5 en 6 wa ren met 110 inschrijvingen de grootste categorie. Het eerste team van de Oranje Nassaus- chool, bestaande uit Benjamin Suijker; Stefan van Maaren;Tom Ekelmans;Tom van Dam en Jos Beider behaalde met 59 van de maximale 70 punten een top- score. Ook hier weer een tweede plaaats voor de Eben Haëzerschool met 56 punten. De Prins Willem Alexander Oranjelaan en de Koniging Beatrix school volgden op gro te afstand. De jongste categorie, groepen 3 en 4, speelde dit jaar voor het eerst op het kleine bord, het schaakbord. De KNDB stelde daarvoor gratis een oefenboek ter beschikking. De kinderen van de Prins Wil lem Alexander van de Wingerd konden het beste met deze nieuwe materie uit de voeten. Het waren Claudia Esveldt; Luuk Glasbeek; Rick de Haan; Kelly van Vliet en Reshad Ahmadi. De Immanuel-, de Kardinaal Alfrink- en de Eben Haëzerschool deelden de tweede tot en met de vierde plek. De eerst twee aanko menden van iedere poule kre gen een vaantje. De schoolteams kregen uit ZEVENHUIZEN - Schaatser Jaap-Dik de Lugt won tijdens een kortebaanwedstrijd in Lek- kerkerk de verliezersronde. De Zevenhuizenaar versloeg Mi- chiel Kool (Loosdrecht|) en Erik van Hooft (Amstrdam). De laatste was een dag eerder in Assendelft kortebaankampioen van Noord-Holland geworden. Winnaar van de Cees Slijkbe- ker in Lekkerkerk werd Jacob Kleibeuker (Ouderkerk aan den IJssel). Hij versloeg Rob van Zwienen (Bergambacht) en Keng Bredewold (Loosdrecht). WADDINXVEEN - Korbis heeft afgelopen zaterdag zich zelf een slechte dienst bewezen door in Sommelsdijk met I 1-8 te verliezen van Good Luck uit Middelharnis. Via doelpunten van Marco van Leeuwen (2x), Jaco Wineke, Mark van den beide teams hebben bepaald, zijn gestopt of vertrokken naar Italië. De open plaatsen worden opgevuld door jonge speel sters. Bij andere clubs zoals De Vuursche kan een dergelijke vervanging nog wel eens leiden tot een flinke terugval. In Gouda en Wad is dinxveen weet I men het ver- trek van de ouderen en het inpassen van jon- geren goed op te vangen. Beide clubs eindigden in het eerste deel van de com petitie bij de eerste drie en dat betekent dat zij in een poule met de zes sterksten van Ne derland verder gaan. Voor De Gouwe-coach Jim van Es betekende de overwinning op GZ DONK een opsteker. De Waddinxveense trainer, die aan zijn derde seizoen bezig is, was al blij dat zijn team de kam pioenspoule had weten te be reiken.Tegen GZC DONK ont brak Kim Middendorp, die een schouderoperatie heeft onder- WADDINXVEEN - Trainer Koes de Quillettes verlaat aan het einde van het seizoen de voetbalvereniging Waddinx veen. De Quillettes, die in het sportpark De Sniep aan zijn derde seizoen bezig is, vertrekt naar het Goudse GSV. Daar vertrok trainer Gerard van Ruitenburg alsmede zijn assis tent Piet van Mullem. Het con tract van trainer Andre Ram- steijn met de voetbalvereniging Moerkapelle wordt niet ver lengd. De Zoetermeerder, die voorheen het Haagse Groen Wit’58 trainde, is bij de blauw- witten aan zijn derde seizoen bezig. gaan en voorlopig is uitgescha keld. Toch hoopt Kim Midden dorp op tijd weer fit te zijn. In augustus wil zij met Jong Oran je deelnemen aan de WJK in Canada. Bij GZC DONK ont braken RenateTiemstra (bijhol- teontsteking) en Heidi Elst geest (ziek). Tiemstra, belangrijk voor het scoren van doelpunten, werd maandag ge opereerd en is voor zes weken uitgeschakeld. „De laatste wed strijden van de competitie hoop ik er weer bij te zijn", sprak de Goudse, die afgelopen zomer afzag van een Italiaans avontuur. DONK en GZC, die in 2001 een startgemeenschap zijn aangegaan, willen deze zo mer volledig fuseren. Dat bete kent dat ook de zwemafdelin- gen zullen samengaan. De Gouwe nam in de eerste periode de leiding. Na een schot van routinier Petra Meerdink werd de bal in eerste instantie gestopt door de Goudse doelvrouwe Geraldine Snoek, maar de rebound werd benut door Karen Weerd. De gelijkmaker liet even op zich wachten. Nadat GZC DONK met Brenda Hogenboom en Sandra Berckenkamp op de kant niet had weten te scoren lukte dit bij de derde twintig secondenstraf (Natascha Baat- je, die elke week uit Amers foort komt bij rijden om voor De Gouwe te spelen) wel door Ellen van derWeijden: l-l. In de tweede periode verwerk te de Waddinxveense doel vrouwe Francine Lankhuizen op fraaie wijze een inzet van El len van der Weijden. Met Van der Weijden aan de kant vroeg coach Jim van Es een time-out aan. Met succes want Petra Meerdink passeerde met een hard schot de Goudse doel vrouwe. Kort daarna werd het 3-1 door Karen Weerd, die De Gouwe (witte caps) slaagde er evenals vorig seizoen in nipt te winnen van GZC DONK. Een goede start van de Waddinxveensen in het tweede deel van de competitie. (Foto: Liesbeth van der Vis.) wedstrijd door driemaal te sco- ren. In de laat- ste periode na- men de l Waddinxveen- sen definitief af- stand van GZC DONK door doelpun- ten van Wendy van der Neut en Susan Kaynar. De laatste is met Kirsten Veldman, poloërs Niki Hukker en Bas Pronk als mede het zwemtalent Davey de Vos genomineerd voor de Gil lian van den Berg Trophy. Deze wordt aan het einde van het seizoen uitgereikt aan het lid van De Gouwe, dat bijzondere prestaties heeft geleverd. De Gouwe en GZC DONK zitten in dameswaterpolo in een overgangsperiode. Ver scheidene oudere speelsters, die jarenlang het gezicht van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 23