arkes Slenderkaart nu voor €60,- «5 2ï° 5.95 JANUARI AANBIEDING Familieberichten 5. "DE GOUWE INN" srafenissen Of0 Gouwestraat 18 2771CH Boskoop Tel. (0172) 213150 Stationsstraat 16 2741HS Waddinxveen Tel. (0182) 6122 00 Voor alle gezindten en geestelijke stromingen €5. 5.' 3» 199,00 «O.60 TEL (0182)61 50 55 06 FÉEtGOOD Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen --- Onderneming p'- eO.60 Hele kilo Hele kilo k CORINE LA GRAND per stuk Uitvaartbegeleiding Jacqueline Vegt CORINE LA GRAND AANGEBODEN Familie Stolk in de leeftijd van 63 jaar. Geen bloemen Ad Verklei] Tel. (0I72) 40 41 30 MONIQUE BOER Familie van Berkel Waddinxveen, 12 januari 2003 Boekweitakker 1 2743 DL WADDINXVEEN MONIQUE 7* KINDERZITJES DAG EN NACHT DIRECTE HULP NA OVERLIJDEN Burg. Colijnstraat 10a - 2771 GD Boskoop - Tel. (0172) 21 28 63 "Want mijn ogen hebben uw heil gezien” Lucas 2:30 De Algemene Boskoopse Begrafenisonderneming, voorheen W. van Berkesteijn, is per 1 januari 2002 door ons overgenomen. Schoonheidsverzorging Voetverzorging Figuurcorrectiebanken Zonnebank Permanente make-up Body Tattoo Advies/verkoop cosmetica 100 gram Palingworst 100 gram Cebr. Varkensrollade ioo gram Katenspek Voor een persoonlijke en stijlvolle begeleiding van uitvaarten Vooraf regelen van uw uitvaart mogelijk Diverse opbaargelegenheden in de regio Ook thuis opbaren Hele kilo Magere varkensrollade De afscheidsdienst zal aansluitend gehou den worden om 11.30 uur, waarna wij haar zullen begeleiden naar haar laatste rust plaats. Donderdag 16 januari is in de aula van de gemeentelijke begraafplaats aan de Roe mer te Boskoop van 10.45 tot 11.15 uur gelegenheid tot condoleren. 12 januari 2003 Zorgcentrum Boskoop Correspondentieadres: Ridderbuurt 46 2771 XZ Boskoop Wij zijn diep geraakt door de ziekte en het overlijden van Wij danken de medewerkers van Zorgcen trum Boskoop voor de liefdevolle verzor ging. Zij was een meelevende en actief betrokken ouder van onze school. We zullen er zijn voor Tessa, Lisa en Rick. We wensen hen, Peter, de familie en vrien den Gods nabijheid toe. De afscheidsdienst voor Monique zal wor den gehouden op donderdag 16 januari om 11.30 uur in de gereformeerde kerk, Zijde 11 te Boskoop. Voorafgaande aan de dienst is er van 10.00 tot 11.00 uur gelegenheid tot condoleren in gebouw ”de Loods” achter de kerk. Aansluitend begeleiden we Monique naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats aan de Roemer. Wij wensen Peter, de kinderen en verdere familie veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Rijneveld 24 2771 XT Boskoop Fier heb jij je ziekte gedragen, tot de laatste noot. Bedankt voor de jaren dat jij je stem kon laten horen. Bedroefd maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van het heengaan van onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder Wij stellen het zeer op prijs, als u een herinnering aan Monique op A4-formaat wilt meenemen. Leerkrachten, Medezeggenschapsraad en Ouderraad van PCB Rehoboth, Rozenlaan 39, Boskoop Je verwacht dat je samen lang gelukkig zal zijn. Je verwacht dat je samen je kinderen mag zien opgroeien. Je verwacht dat je samen oud mag worden. Je verwacht niet dat je zo jong afscheid moet nemen. ”1 was worried 'bout the way that things might have been Big wheels keep on turning...” Proud Mary In de schaduw van uw vleugels wil ik schuilen, o Heer Peter Boer, Tessa, Lisa, Rick Familie Gelissen Familie Boer Bestuur en leden Pop-ln-Koor Boskoop Gelegenheid tot condoleren donderdag 16 januari van 19.00 - 20.00 uur in de aula van de begraafplaats "Westhage”, Akkerweg 81 in Moerkapelle. De rouwdienst zal gehouden worden op D.V. vrijdag 17 januari om 14.00 uur in bovengenoemde aula. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de aula van de begraafplaats. Op de leeftijd van bijna 78 jaar is rustig en vredig van ons heengegaan onze schoon zuster Moerkapelle: Jan en Jeanette van Berkel Ruben, Olga, Inge Amersfoort: Hans van Berkel en Ida van Noorloos Ermelo: Magchiel van Berkel en Margriet van Leeuwen Marinke en Jeroen, Roos en Silas Gouda: Ria en Jaap van Lokhorst Jaap, Michiel Ermelo: Arda Konings Zijde 61 2771 EK Boskoop Correspondentieadres: Burg. Trooststraat 86 2741 TS Waddinxveen Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij in zijn leven voor ons heeft betekend, delen wij u mee dat mijn zorgzame man, onze broer, zwager en oom is overleden Heden heeft haar Here en Heiland tot zich genomen onze lieve moeder, schoonmoe der en oma In dankbare herinnering aan wat hij voor ons heeft betekend, is na een kortstondig ziekbed overleden mijn lieve zorgzame vader, schoonvader en onze lieve opa De crematieplechtigheid heeft plaatsgehad op donderdag 9 januari in crematorium IJsselhof te Gouda. De Here is mijn kracht en mijn schild; op hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied. Psalm 28 vers 7 en 8. Agna en Rien Hennie en Ann Marciano, Sarissa, Xaviera, Aop Rita en Cees Lisa, Kim Natasja en Steve Maruscha en Johan Moeilijk werden de dagen en lang duurde de nacht. Hoe zwaar is het vechten bij het ontbreken van de kracht. Maar ondanks je verlies van de strijd om het leven, heb je ons een heel stuk geluk en ontzettend veel liefde gegeven. Als het lichaam niet meer wil en het leven wordt een lijden, kan men dankbaar zijn dat God het komt bevrijden. Toos Brand-Looman Familie Brand Familie Looman Correspondentieadres: D. Pijpers Druivenstraat 13 2564 VE Den Haag De begrafenis heeft maandag 13 januari plaatsgevonden op de algemene begraaf plaats, Alberdingk Thijmlaan te Waddinx veen. - Wingerd 418 2742 SK Waddinxveen Wij wensen onze zuster en zwager en de beide dochters veel sterkte toe bij dit grote verlies. Met grote verslagenheid vernamen wij het bericht van het plotseling overlijden van onze geliefde nicht Verdrietig delen wij u mede dat er een einde is gekomen aan het leven van onze vader, schoonvader en opa Met pijn in ons hart en intens veel verdriet geven wij u kennis van het plotseling overlij den van onze lieve dochter, zus en schoon zus Oudewater: N. Verbree B.M. Verbree-van der Ben Waddinxveen: J.P.G. van Dijk J. van Dijk-van der Ben Zoetermeer: W. Burger (in herinnering) J. Burger-van der Ben Delft: M. Kluinhaar H.J. Kluinhaar-van der Ben Haastrecht: M. Verburg A. Verburg-van der Ben Nog zo jong en nog zoveel om voor te leven nog zoveel om liefde aan te geven. Wat waren we gelukkig met z’n allen, maar opeens is dit alles komen te vervallen. Je liet ons plotseling achter met erg veel verdriet, lieve - lieve wij vergeten je niet. UITVAARTVERZORGING voor Waddinxveen e.o. Met eerbied en respect Piet en Wil Annemieke Ciska en Christiaan Dirk en Corrine Marlieke Joost Ruud en Nizetta Coen Else C.H. DE VRIES (0182) 63 08 28 Middelweg 13, Moerkapelle Correspondentieadres: Ria van Lokhorst Wilde Wingerdlaan 20 2803 WC Gouda MARIA GERRITJE VAN BERKEL-HEIJBOER - Marie - Berkenbroek 7 2811 NZ Reeuwijk tel. 0182- 3004 23 tel.0172-21 21 22 Dag en nacht bereikbaar Voor BEGRAFENISSEN weer Begrafenis MONIQUE BOER-GELISSEN JAN CORNELIS ZAAL MARIA GERRITJE VAN BERKEL-HEIJBOER weduwe van Giel van Berkel HENDRICUS JOANNES BRAND - Harry - GEVRAAGD: Hele kilo Haasfiletlapjes 500 gram Tartaar foEl GRATIS 0800-337 24 33 v SCHOOLVERLATER? T 7 7 Als het om vertrouwen en eerbied gaat CORNELIA ADRIAANTJE STOLK-DE JONG weduwe van Paulus Stolk Boskoop: Piet en Elly Jolanda en Wouter Nienke, Robin, Leonie Peter en Hanneke Isa, Lynn Boskoop: Ada f Boskoop: Ben en Marianne Sandra en Mare Jorick, Eva Judith en Dick Joëlle Amersfoort: Ada f en John Manon en Glenn Danker en Elies Paul en Nicolien Boskoop: Yvonne en Ton Jeroen, Sharon De crematie heeft plaatsgevonden op 14 januari in Gouda. Rectificatie Door een misverstand is onderstaand i familiebericht helaas niet geplaatst op woensdag 8 januari. Overeenkomstig zijn wens heeft de crema tieplechtigheid inmiddels in besloten kring plaatsgevonden. CLASINUS PIJPERS - Klaas - Familieopstellingen volgens Bert Hellinger 8 dinsdagavonden familieopstellingen vanaf 4 februari door Henne Arnolt Verschuren T (0182) 59 96 00 - E deraam@planet.nl -1 www.deraam.nl Stuntaanbieding van 300 exclusieve modellen bruidsjaponnen collectie 2002/2003 GROENHOVENPARK 1 GOUDA ZONDAG 19 JANUARI van 12.00 t/m 16.30 uur Ribkarbonade Hamlappen kortingen van 25-75/0 L maten 34 t/m 60 033- 4652870 5009ram hÖd Schnitzels 2.“ per stuk 3 halen 2 betalen Studio 300 gram vleeswaar 8-11-1971 t 8-01-2003 15 februari 1920 t 8 januari 2003 Voor een stijlvolle begrafenis Wij verzorgen alleen begrafenissen ALLÉÉN OF* KOOPAVOND "Omdat ieder mens uniek is” t Boskoop, 12 januari 2003 Taco, Mieke in herinnering X Boomstammetjes per stuk 19 januari 1967 1 11 januari 2003 Drager van de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau 17 augustus 1920 t 3 januari 2003 Nel Moerings Jacqueline Vegt Zadelmaker 46 2401 PH Alphen aan den Rijn (0172) 41 66 63 jacquelinevegt@planet.nl •k crr 90 jar 100 gram Crillworst Nette hulp om lx per week een mooi, klein kantoor in Boskoop (centrum) schoon te maken. Burg. Colijnstraat 14a 2771 GD Boskoop tel./fax (0172) 21 31 20 mobiel (0611) 26 30 31 /«/ZZ,^ «Ozzzzd1'' Scheepswerf te Alphen zoekt fulltime medewerkers Wij verzorgen uitvaarten in de gehele regio. Vakkundigheid in thuis opbaren Wilsbeschikking Zeer voordelige uitvaartverzekering DAG EN NACHT BEREIKBAAR Website: www.hcvanderhammen.nl •Autostoeltje voor baby t/m 9 maanden, merk Easy bob, kleur bei- ge/donkerblauw. prijs 12,5 Bellen onder nr: 0900-900.90.69 code 53207 geldig t/m 28 januari (0,70 eur/min) Zwammerdam, 25 augustus 1916 weduwnaar van Grietje Blanken Lezing en demonstratie op 23 januari 19.30-21.30 u, 't Brandpunt, Turfmarkt 58, Gouda Getraind in gezinstherapie, lichaamswerk en systeemopstellingen •Babystoeltje, 0-9 maanden, merk Easybob, incl. zonnescherm, prijs €-30 Bellen onder nr: 0900- 900.90.69 code 26044 geldig t/m 9 januari (0,70 eur/min) Bel (0172) 446100 of WWW.SLOEPEN.COM V Bruidsjaponnen^^F in diverse kleuren Bel voor info: 06 22 378 286 Ook crematies -Ï-T Dag en nacht bereikbaar DE AMBACHTEL1JKE SLAGER WAAR GOED EN GOEDKOOP IN ÉÉN ADEM GENOEMD KUNNEN WORDEN! 20 januari 1925 112 januari 2003 te Moerkapelle te Gouda weduwe van Magchiel van Berkel Gevuld Stokbrood per stuk Onze speciale zorg gaat uit naar thuisopbaringen 100 gram Magere spekjes 100 gram Vette spekjes pjGehakt Cordon-Bleu Shoarmaburgers WINKEL WADDINXVEEN, IEPLAAN 81-83, TELEFOON (0182) 616738 Uitvaartverzorging met aandacht en betrokkenheid AANBIEDINGEN GELDIG VAN DO. 16 JANUARI TOT EN MET ZA. 22 JANUARI 2003 DONDERDAGAVOND KOOPAVOND p-Jjt

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 4