Bewoners Dagopvang voor ouderen: woonwagens ernstig Darten en gezelligheid gaan in de samen €199, €298, €310, VEILIG OP WEG Zinl CAR VISION Boog héél goed bedreigd „Echt debitel MET NOKIA INBOUWPAKKET O vodafone Jubileumconcert ’Thank you for the music’ Rommelmarkt Boeken- Goud van Oud NIEUW IN GOUDA! Droomvangers uit Zuid-lndia Lezing discusvissen inzameling Mannenontbijt bij De Paddestoel bij De Paddestoel Koninklijke onderscheiding scheidend voorzitter Vox Jubilans f www.menke.nl NIEUWE NOKIA 7210 NOKIA 6310i NOKIA 6610 O J x 1 PAGINA 15 WOENSDAG 5 MAART 2003 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN INCL BTW 23&S1 de hoogste persoonlijke records. (Foto: Liesbeth van der Vis.) INCL BTW €368,90 I ACTIE IS GELDIG T/M 3O-O3-'O3 I STOOFSTEEG 22 0182 51 15 40 GOUDA Origineel Nokia handsfree pakket plakantenne dashmount montage De heer R Burger nam na 25 jaar afscheid als bestuurslid van de Waddinxveense zang vereniging "Vox Jubilans". Hij was tien jaar voorzitter van het bekende koor. Bij zijn af scheid werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester F. Jonk- Voor meer informatie: Cees Niemans, tel. 0182-614694 of via SWW. wol bij. Haar overbuurvrouw die een beetje vergeetachtig is vraagt nog maar eens aan Karla hoeveel regels ze moet breien. Mevrouw Van Vuuren breit verder aan haar geiten wollen sokken. „Mijn zoon, mijn kleinzoon, iedereen wil ze”, vertelt ze trots. Vorige week kwam ineens een hele oude bekende bij de groep. „Er kwam een vrouw binnen, en ik wist gelijk: ik ken haar. We hebben elkaar jaren niet gezien en dus hebben we heel veel bij te kletsen.” Mevrouw Kortenhoeven knikt. Het is nu de tweede keer dat ze is gekomen. „Mijn man is ge storven, ik zat alleen thuis. Vroeger had ik altijd mensen om me heen, ik kwam uit een groot gezin. Via de zorg hoor de ik van de Dagopvang en zo ben ik de sfeer eens komen BURENMETSMAAK BURENMETSMAAK BURENMETSMAAK BURENMETSMAAK BURE NME T S M A A K A A> een om Ook mannen zijn van harte welkom bij het clubje.Vandaag is de heer Van de Schee (77) gekomen. Ijverig werkt hij aan een kussen. „Voor mijn vrouw”, zegt hij eerst vastbe sloten waarna hij toch begint te twijfelen. „Hoewel, mis schien ga ik er zelf wel op lig gen.” Hij komt een dag in de week om zijn vrouw wat te verlichten. „Ze heeft de hele dag werk aan mij, behalve op deze dag. Kan ze ook doen wat ze zelf leuk vindt”, vertelt hij. En zo te zien heeft de man het best naar zijn zin tussen al die vrouwen. Hij zit boordevol praatjes over knietje vrijen, zijn buurvrouw pesten en lolletjes met haar maken. Mevrouw Kaptein kiest een poedeltje uit het handwerk- boekje en zoekt er mooie WADDINXVEEN - De wol ligt op de tafels, breipennen onder de armen, een gezellig Hollands muziekje en koffie staat te pruttelen. De één - werkt hard aan een sjaal, de ander aan geitenwollen sok ken, de volgende aan een kus sen voor zijn vrouw en me vrouw Kaptein zoekt een nieuw breiwerkje uit. We zijn beland bij de Dagopvang. Een activiteit van de Vierstroom en bedoeld voor ouderen die weinig mensen in hun omge ving hebben om op terug te vallen, moeilijk weten te red den in huis, erg afhankelijk zijn van familie. Alles mag, niks moet, aandacht voor elkaar. Dat zijn de begrippen die gel den bij de Dagopvang. „Het is vooral knalgezellig”, vertelt mevrouw Van Vuuren. „Toen mijn schoondochter me vertelde over de Dagop vang zei ik haar: ’Ben je nou helemaal betoeterd!’ Maar nu ik er één dag in de week naar toe ga wil ik het niet meer missen. Het is hier echt knalgezellig.” En dat vindt de rest van de mensen ook. De één werkt geconcentreerd aan een breiwerkje en luistert liever dan ze praat, de ander komt nauwelijks aan breien toe en kletst graag. Breien is één van de activitei ten die tijdens de Dagopvang zijn te doen. Maar het is nog veel breder dan dat. Een Dag opvang duurt van 9.00 uur tot 16.00 uur. Samen met een medewerker van De Vier stroom wordt een program ma samengesteld. „We be spreken bijvoorbeeld eerst het nieuws, daarna kunnen we een spel doen, handwer ken, wandelen, noem maar op. We hebben laatst een sjoelcompetitie gestart”, ver telt Karla Nieterink, één van de medewerkers bij de Dag opvang. Geheugentraining, be weging en vermaak. Senioren kunnen één of meer dagen per week komen. Er is ook mogelijkheid om met het aan vullend openbaar te komen. COLLECTIE! VAN €669,-VOOR VAN €539,-VOOR VAN €639,-VOOR Bodegraafsestraatweg 3 Gouda tel. 0182 570080 fax 0182 570082 KINDEREN AANBIEDINGEN I.CM. MET 2-JARIG DEBITEL 210 ABONNEMENT OP HET KWAUTEITSNETWERK VAN KUK VOOR ROUTEBESCHRIJVING EN MEER INFORMATIE OP www.menke.nl WADDINXVEEN - Het regio nale comité van Woord Daad hoopt in 2003 weer een aantal boekenmarkten te organiseren. De opbrengst dit jaar is be stemd voor het landbouwpro ject Canaan in India. Boeken, ook theologische boeken, en CD’s kunnen worden ingele verd op onderstaande adres sen. U kunt ook bellen om ze te laten ophalen. lnleveradressen:Dhr. M. Lind- hout, Oostpolderweg 66,0182- 619893 of Dhr. J. Pauw, Koe- koeksdreef 13,0182-635225 zullen we nog eens kijken wel ke speelregels we gaan hante ren.” De club bestaat tot op heden uit vijf mannen en zes vrouwen, allemaal 55 jaar of ouder. De oudste is een mevrouw van 76 jaar. Meestal wisselen de dar ters elkaar wat af, zodat er ook tijd is voor een kletspraatje. „De club mag best nog wat uit breiden hoor, bijvoorbeeld tot een man of twintig.” Voor Cees is het opzetten van een dartclub of het organiseren van een activiteit helemaal niet ZEVENHUIZEN - Op zaterdag 8' maart wordt er weer een mannenontbijt gehouden. Na een heerlijk ontbijt willen we weer met elkaar nadenken over een Bijbels thema. U bent van harte uitgenodigd om aan dit ontbijt deel te nemen. Het ontbijt wordt gehouden in het "Hervormd Centrum", naast de Hervormde Kerk in Zevenhui zen. Het ontbijt begint om 08.00 uur en om 10.15 willen we met elkaar het ontbijt beëindigen. Dit mannenontbijt wordt georganiseerd door co mité Mannen in Beweging Ze- venhuizen-Moerkapelle. U kunt zich aanmelden tot en met ui terlijk donderdagavond 6 maart bij Mark van de Lagemaat (tel. 079 - 593 15 20 of per e-mail: mib@solcon.nl De kosten bedragen 5,-. Bet aling graag op het ontbijt. Tot zaterdag 8 maart! WADDINXVEEN - Op maan dag 10 Maart organiseert Aqua- riumvereniging De GouweVis een lezing met als onderwerp het houden van discusvissen. Deze, zeer kleurrijke vissen, hebben de reputatie dat ze moeilijk te houden zijn. Dat is wel zo geweest, maar met de huidige beschikbare techniek en de toegenomen kennis hoeft het bezit van deze dieren geen probleem meer te zijn. Op deze avond wordt door de Heren v/d Berg en de Vree uit de doeken gedaan waar u op moet letten om succes te heb ben. De lezing wordt onder steund door moderne digitale technieken waarbij bewegende beelden mogelijk zijn. Een ieder die geïnteresseerd is is van har te welkom. De toegangsprijs bedraagt slechts 2,50 euro. Plaats: Wijkgebouw Zonnig Zuid, St. Victorstraat 2, Wad- dinxveen. Aanvang: 20.00 uur. WADDINXVEEN - Wijk- en Speeltuinvereniging De Padde stoel houdt op zaterdag 29 maart van 9.00 tot 14.00 uur een rommelmarkt. Het huren van een tafel kost 3,00, aan melden kan bij mevr. A. Noor- lander, tel: 617669 of mevr.T. vd Berg, tel: 614715. De Padde stoel zit aan de Lijsterbesstraat 18. lijke bekendheid door optre dens voor radio en tv. Wekelijks komen de koorle den van heinde en verre voor hun zangavond bij Vox Jubilans. De zangvereniging bestaat in middels uit een drietal koren: een kinderkoor, een jongeren koor en een groot koor, met in totaal ruim 250 leden. Op een zeer gedreven wijze heeft de heer Burger, samen met anderen, de zangvereni ging zowel kwalitatief als kwantitatief naar hoger niveau gebracht. Dit heeft hij onder andere bewerkstelligd door het motiveren en stimuleren van de medekoorleden. Hij was, als eerste aanspreekpunt, contactpersoon voor kerkbe sturen, artiesten en sponsors. Ook in moeilijkere tijden voor het koor heeft de heer Burger, samen met de andere be- WADDINXVEEN - Wijk- en Speeltuinvereniging De Padde stoel houdt op zaterdag 15 maart een disco Classics Party voor volwassenen. De muziek die wordt gedraaid, is uit de ja ren '70 en ’80. De disco is van 20.30 tot ongeveer 24.00 uur. Entree is gratis voor leden en donateurs, niet-leden betalen 2,-. INCL BTW €364,62 proeven”, vertelt ze. Haar breiwerkje is nog niet zo lang, een regel of twintig. „Ik ga maar aan een sjaal beginnen.” Elke dag komen er andere mensen. Elke dag is anders. En ondanks dat de begeleiders wel weten dat de meesten het er erg naar hun zin heb ben, is er toch soms een soort drempelvrees. „Wij ko men eerst bij de mensen thuis om er iets over te ver tellen”, licht Karla toe. „Dan merk je soms een angst bij mensen. Wij zeggen dan: kom gewoon eens kijken. Het is er heel ontspannen, niks moet en alles mag. Je kunt je eigen lunch meenemen, je kunt een lunch bestellen.” Mevrouw Van Vuuren weet er alles van. Ze blijft het graag benadruk ken. „Echt, het is knalgezellig. Echt waar. Knalgezellig.” WADDINXVEEN - Onder de noemer ’Thank you for the music’ geven vier koren op vrijdag 28 maart een jubileum concert in de Ontmoetings- kerk (Groensvoorde). Dit con cert wordt de musicus Jeroen Bosman aangeboden door Jeugdkoor Cantarella uit Delft, Kamerkoor Martini Ensemble uit Voorburg, Haaglands Poli tiemannenkoor Entre Nous uit Den Haag en Regiomannen- koor Die Gouwe Sanghers uit Boskoop. Deze mannenkoren staan al 15 jaar onder zijn mu zikale leiding, terwijl Bosman 10 en 5 jaar dirigent is van Martini en Cantarella. Dit con cert staat mede in het teken dat Jeroen Bosman dit jaar zijn 25-jarig toonkunstenaarschap viert. Medewerking wordt ver leend door de organist/pianist Aart de Kort. Het was de wens van Jeroen Bosman om met al zijn koren een concert te geven met door hem gekozen werken. Hij heeft met zorg een wel zeer Mode voor dames (15-85 jaar)* DHIO BARBARA SPEER TMU BRAEZ RIMINI CHEYENNE IKKS GAS KING LOUIE TRIX REES NATURAL WAVE 'voorheen Bi sar Mode voor baby's en peuters (0-2 iaar) BAM BAM UK NOPPIES TOMINA IMPS ELFS TINUS P. PETIT TOI IKKS KA-ART BEBE KIEKEBOE TUUF'S WORLD JOTTUM OILILY NO-NO BABY K TRIX REES ZOOTJES CONTRE VENTS ET MAREES KIDSCASE CARBONE aantrekkelijk programma sa mengesteld. Mannenkoorzang wordt afgewisseld door het kamerkoor en het jeugdkoor. Ook zingen alle koren samen en wordt begeleidt door Aart de Kort op orgel/piano. Buiten profane werken van Jo hann Sebastian Bach en Franz Schubert als Die Nacht en Je- su bleibet meine Freude, kunt u meer eigentijdse werken ho ren van Ber Joosen, Annie M.G. Schmidt o.a. Poes. Poes poes uit Ja zuster, nee zuster, Climb ev’ry mounten uit de Sound of music, Memory uit de Cats van Andrew Lloyd Webber, My heart will go on uit Titanic. Aart de Kort speelt een instrumentaal intermezzo. Het Thank you for the music concert begint om 20.00 uur, de zaal gaat om I9.I5 uur open. De toegang bedraagt 7,50. Kaarten zijn zolang de voor raad strekt telefonisch te be stellen bij: 0182-612623 of ’s avonds aan de kerk. WADDINXVEEN - Gezellig heid staat voor op bij de dart- club voor 55 plussers van Cees Niemans. Al jaren gooide hij dartpijltjes op het bord dat bij hem thuis op zolder hangt. Zijn zoon heeft eens een dartclub opgezet in Hardenberg, dat leek hem ook wel wat voor Waddinxveen. En dus ging hij aan de slag, want stilzitten kan hij niet. „Inmiddels hebben we elf mensen die elke dinsdagoch tend pijltjes komen gooien. Niemand van hen had ooit ge- dart, dat levert vooral veel ge zelligheid op”, vertelt Cees vanuit zijn huis. Zijn vrouw Cis ka is ook altijd aanwezig, voor de koffie en het praatje. Cees had enkele maanden voorbereiding nodig voor de club begin februari dit jaar van start kon gaan. „Ik heb Stichting Waddinxveens Welzijnswerk (SWW) gebeld, daar waren ze enthousiast over het idee”, ver telt Cees over de geschiedenis. „Ze stelden voor om het in buurtcentrum de Boog (Con- tstantijn Huygenslaan 2) te houden, tegelijk met de in- loopochtend. Daar kwamen niet zoveel mensen, onze dart- club zou misschien wat meer senioren aan kunnen trekken.” Er verscheen een oproep in het krantje van SWW en daar kwa men de eerste mensen op af. „We hebben drie dartbanen aangelegd.” Van de elf nieuwe darters had nog nooit iemand het spelletje gespeeld. Behalve Cees, die graag met zijn zoon of klein zoon een spelletje dart speelt. Hij legt de deelnemers dan ook graag de spelregels uit. „Je merkt dat ze steeds enthou siaster worden. Het eerste half uur ging nog elke pijl naast het bord, nu wordt al regelmatig de buil gegooid en is men heel trots als er 108 punten worden gescoord. Sommigen hebben al eigen pijltjes aangeschaft.” Het echte spel met de officiële pun tentelling is nog niet gespeeld, het gaat vooral om de hoogste persoonlijke records. „In mei of juni gaan we kijken wie daar mee heeft gewonnen, daarna nieuw. In Waddinxveen zette hij al eerder toneelvereniging TOI TOI en carnavalsvereniging De Gouweslobbers op. „Ze be staan nog allemaal”, vertelt zijn vrouw Ciska trots. Samen orga niseren ze ook nog van alles op de camping waar ze in de zo mer veel komen. „Een bingo, puzzeltochten, playbackshow, een reünie, noem maar op”, vertellen de twee. Mevrouw Spekman (PvdA) wilde van Burgemeester en Wethou ders weten of er op korte ter mijn een oplossing voor de pro blemen kon worden gevonden zonder dat de openbare orde gevaar loopt en zo ja, hoe con creet die mogelijkheid dan is. De heer Bac (SGP) vroeg welke af spraken er met de gemeente Waddinxveen zijn gemaakt Wet houder Zijderhand (Gemeente belangen) zei in antwoord op de vraag van mevrouw Spekman te verwachten dat de locatie op Catsburg op korte termijn ont ruimd zal kunnen worden. In ant woord op de vraag van de heer Bac zei hij dat er in juni 2001 een overeenkomst met Woonpart- ners is gesloten. De gemeente Waddinxveen verzocht drie plaatsen tijdelijk ter beschikking te stellen. Zowel met de ge meente Waddinxveen als met de bewoners is afgesproken dat het hier een tijdelijke voorziening betreft die is geëindigd op I juli 2002. We moeten volgens hem nu gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Een en ander is terug gekoppeld naar Woonpartners. Burgemeester Westendorp wees er op dat er geen juridische be lemmeringen zijn om de Bouten straat te ontruimen wanneer er een ander locatie (Zuidplasweg) beschikbaar is. Op grond van et hisch sociale overwegingen en het direct dreigende gevaar voor aantasting van de openbare orde achtte hij overplaatsing echter niet verantwoord. De heer Bac vroeg aan wethou der Zijderhand of de conclusie kan worden getrokken dat er geen afspraken met de gemeente Waddinxveen zijn gemaakt. Dat is echter volgens de wethouder niet het geval. De heer Rooker (Christen Unie) zei te vinden dat de gemeente Zevenhuizen- Moerkapelle de gemeente Wad dinxveen te hulp is geschoten en nu er in Zevenhuizen problemen zijn ontstaan een nadrukkelijk verzoek om hulp aan Waddinx veen te willen doen.Volgens bur gemeester Westendorp is dit man reikte hem de onder scheiding uit bij aanvang van de jaarvergadering van het koor van afgelopen maandag. De heer Pieter Burger is gebo ren op 24 november 1940; hij trouwde met Arendina Stam en heeft vier kinderen. Op zes tienjarige leeftijd werd hij lid van het koor. In I978 trad hij toe tot het toenmalige be stuur. Vanaf I993 heeft hij het voorzitterschap bekleed. Voorts is de heer Burger al en kele jaren als diaken verbon den aan de Nederlands Her vormde Gemeente van Gouda, waar hij onder meer verant woordelijk is voor het voor het ouderenwerk. Daarnaast bespeelt hij al ongeveer I5 jaar het orgel bij de Nederlands Hervormde Gemeente te Waddinxveen. Onder zijn leiding heeft het koor zich kunnen ontwikkelen tot wat het nu is: een goed ge- Mode voor kinderen (2-14 iaar) GYMP ANNE K DIESEL JOTTUM C.K.S. OILILY IKKS BENCH CARBONE KIEKEBOE IMPS ELFS ZIZIBO TRIX REES 'I' SENZA PIËTA LES GENS LINO FACTORY JEEP RAGAZZI www. k i n d e re n aan h etwateCn I info@kinderenaanhetwater.nl STOOFSTEEG 19 0182 67 23 88 soort verzoeken herhaaldelijk gedaan, helaas zonder resultaat. Daarop zei de heer van der Kooy (CDA) een dringend be roep op de bewoners te willen doen om naar de Zuidplasweg te vertrekken en op de gemeente Waddinxveen om verantwoor delijkheid in deze zaak te nemen. Vervolgens wees Zijderhand er nog eens op dat dit soort ver zoeken al herhaaldelijk gedaan is en niet uit de voeten te kunnen met een oproep aan de bewo ners. Hij zou graag iets concre- ters van de raad willen horen. Mevrouw Spekman zei het te be treuren dat het college niet met een voorstel naar de raad komt en het probleem nu bij de raad neerlegt. De raad kan niet zeg gen: "College zoek het maar uit." De heer Bac stelde vast dat er nu een patstelling is ontstaan en zei op de komende raadsverga dering een besluit te willen voor leggen om een brief aan de ge meente Waddinxveen te sturen. Maar volgens de burgemeester heeft dit geen zin. Het is trekken aan een dood paard volgens hem. Wethouder Zijderhand wees er in aansluiting hieraan op dat de raad gevraagd had om be spreking van het onderhavige on derwerp en het college te ken nen had gegeven niet met een oplossing te kunnen komen. Waarop de heer Fermont (Pv dA) meende dat er om de hete brei werd heen gedraaid en voorstelde tijdelijk de NAM-lo- catie ter beschikking te stellen. Maar volgens de wethouder wa ren alle locaties bekeken en zijn er geen mogelijkheden om snel in plaatsing te kunnen voorzien. De heer Boersma (CDA) zei geen alternatieven te hebben. Daarop sprak de heer Bac zijn diepe teleurstelling over het ge brek aan medewerking van de gemeente Waddinxveen uit De wethouder besloot de discussie met de mededeling verder te willen nadenken over de moge lijkheden en zei open te staan voor voorstellen ter oplossing van het probleem. ZEVENHUIZEN - Op de commissievergadering van 24 februari maakte één van de woonwagenbewoners, de heer van Eunen, gebruik van het recht op inspreken. Hij lichtte toe dat verplaatsing van zijn woonwagen naar de Zuidplasweg geen oplossing biedt omdat zijn gezin ern stig bedreigd wordt. WADDINXVEEN - In de we reldwinkel Waddinxveen zijn droomvangers te koopje hangt ze boven je bed en vanaf dat moment worden de mooie dromen gevangen en de nare weggejaagd. De droomvanger vindt zijn oorsprong bij zowel de aboriginals als bij de india nenstammen. In het dorpje Pondishiri in Zuid-lndia vervaardigen negen vrouwen op ambachtelijke wij ze de meest uiteenlopende kleurrijke modellen dromen- vangers. Deze vrouwen zijn meestal ongehuwd en wonen nog bij hun ouders. Door mid del van hun inkomen zijn zij in staat een bruidsschat bij elkaar te verdienen. Ongehuwde vrouwen worden daar volledig genegeerd en komen dan in een isolement. Het uitzonderlijke aan dit pro ject is dat het loon aan de vrouwen wordt uitbetaald en niet aan de vaders of broers. Bovendien wordt 10% van de opbrengst besteed aan een scholenproject in het dorp Pondishiri, waardoor kinderen gratis naar school kunnen. Bij de viering van Internationa le Vrouwendag op 8 maart in Kreater staat de Wereldwinkel er met een stand en kunt u de droomvangers kopen. De darters spelen vooral om Nadat het nieuws is besproken, kwamen de breiwerkjes weer te voorschijn. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) organiseerd koor met niet al- stuursleden, altijd weer leen regionale maar ook lande- oplossing kunnen vinden het koor uit het dal te trekken. De heer Burger heeft gedu rende vele jaren zeer veel vrije tijd in het koor gestoken. 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 15