Start lightrail lichtelijk ontregeld Deze zaterdag 5 en Week zondag 6 april 45 markti Kom in de Kas Él Hart Ziekenhuis b cc Printer cartridges Vanaf heden! Constant LET OP BENT U TOE AAN VERVANGING Nieuwe besmetting MRSA in Groene 2003 >py Center bv M I MOBIELE COMMU NICATIE (0182) 54 74 00 Nederland Mobiel Weer vocht onder uw huis! Duo Manrique teeuwtor gebruikte auto's op voorraad! Vrouwendag ook voor Combiketel met 10 jaar garantie Kopppel- klaverjassen €12,95 T. VAN DER SPEK Zn aardappelen-, groente- en fruithandel e5,95 e 2,95 l£ 4,95 O,99 Sport bos i Groene licht SILCO De Hypotheker GRATIS TOEGANG NEELEMAN Vakantie- activiteiten Provinciale Staten de beurs voor baan, beroep, studie en opleiding Jazeker. De Hypotheken Voorofscheweg 15 2771 MA Boskoop Tel. (0172) 21 54 80 Fax (0172) 21 19 37 car comfort Voor afschaffing provinciale opcenten op wegenbelasting LIJST 19 Onafhankelijke politieke partij voor vrijheid en mobiliteit www.nederland-mobiel.nl APPARATEN fc^FAutoN— snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: Bel 0182-640090 voor een vrijblijvende offerte l^M.NEELLMAN H installatiebedrijf b.v. Sinaasappels 5 kg Jona Gold 3 Hollandse komkommers 1 kg kaas extra belegen 1 kg bananen NU OOK VOOR UW TUIN WEER VOLOP: tuinplanten, primula's en een ruime keus in wilgetenen manden, standaards en potten. Violen, 3 bakken voor V.O.F. 55e JAARGANG nr. 2841 OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN Q TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN cihoy Auto snelservice ■N (Foto: Marianka Peters) i GOUDA - In het Groene Hart gespeeld. Iedereen is welkom. '"'"'nV partner in installatietechniek" www.sllco.nl APK-KEURINGEN 'Mi De vakantieactiviteiten in Zonnig Zuid afgelopen week waren weer een groot succes Deze week aandacht voor het partij-programma van de WD voor de verkiezeingen van de Provinciale Staten Een mooie solo bij de Langs de Gouweloop voor Jeru- wagu afgelopen zondag KFRKWEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL: <0182164 00 72 re sport. Tijdens Kom in de Kas ziet het publiek welke inspan ningen tuinders leveren om die kwaliteit te garanderen. Biolo gische gewas-bescherming is op vrijwel alle bedrijven te zien. Ook de oogst, de sorte- avond begint om 20.00 uur.We spelen het Rotterdams sys teem.Tijdens de avond worden Op 7 maart a.s. zal in de grote zaal van Kreater ’Duo Manri- Kom in de Kas is het jaarlijkse publieksevenement van de Ne derlandse glastuinbouw. Deze open dagen worden mede mo gelijk gemaakt door Rabobank, Interpolis en ENECO Energie. Kom in de Kas wordt gehou den onder het motto ’Onder ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES ook oud-burgemeester Boone van Gouda, die, zoals bekend, een enorme liefhebber van treinen is, en, zoals hij later ook zou zeggen ’dit voor geen goud had willen missen’.AIs een deren, die voor het eerst een treinreisje mochten maken, wachtten de gasten totdat ma chinist Peter Blok van de NS de nieuwe sneltram startklaar maakte, waarna het gezelschap richting Gouda afreisde.Toen de lightrail Boskoop passeer de, viel het grote oranje bord 'Boskoop, halte Snijdelwijk’ al snel op. De gemeente Bo skoop wilde middels dit bord duidelijk maken dat zij naast de toegezegde halte van de RijnGouweLijn, nog een extra halte wil. Op perron 9 van het centraal station Gouda wachtten pu bliek en genodigden geduldig op de komst van de sneltram. Het muziekkorps had inmid dels hun gehele repertoire ge speeld, en keken reikhalzend over het spoor richting Wad- dinxveen, maar het blauwgele voertuig was nog lang niet in zicht Om de tijd te ’doden’ besloot de dirigent van het korps nog maar eens het mu ziekrepertoire in te zetten. Uiteindelijk arriveerde de lightrail een kwartier later dan gepland op het Goudse sta tion. Volgens de traditie van de NS was de oorzaak van de Bel Van Vliet BV 0182 515 014 of kijk voor meer info op www.zetwaterbuitenspel.nl Riool-reiniqinq, -ontstoppinq, - reparatie, - vernieuwing en -camera-inspectie Van Vliet lost dat voor u op door Argex-korrels onder uw huis aan te brengen. Zij 'sluiten' het vocht onder uw huis op. De milieu vriendelijke korrels hebben ook een isolerende werking. Daardoor daalt uw energierekening en stijgt uw wooncomfort, Vanaf 1.295,- zet u het water onder uw huis buiten spel! sen Gouda en Alphen aan den Rijn functioneert nog niet naar behoren. „Er zijn nog wat tech nische details die moeten wor den verbeterd”, aldus een woordvoerster van de NS. „Het gaat hier vooral om de veiligheid op trajecten waarbij de lightrail een hogere snelheid kan rijden. De voertuigen zijn veel lichter dan het zwaardere materieel dat over de bestaan de sporen rijdt, waardoor de kans op ontsporing, vooral bij hoge snelheden, wordt ver hoogd. Wij verwachten wel dat de definitieve toestemming over twee weken zal komen, zodat we daadwerkelijk met passagiervervoer kunnen star ten. Want daar is de lightrail tenslotte voor bedoeld.” Afgelopen zaterdagmiddag was het de beurt aan het publiek, die de nieuwe sneltram van binnen en buiten mocht komen bekijken. Onder hen natuurlijk veel treinliefhebbers, die vooral geïnteresseerd waren in de ca bine van de machinist en daar van veelvuldig foto’s maakten. Naar verwachting'zullen reizi gers binnen twee weken van de RijnGouweLijn tussen Al phen aan den Rijn en Gouda gebruik kunnen maken. E-mail: boskoop@copycenter.demon.nl www.copycenterboskoop.nl Waddinxveen De makers van interieurs doordacht tot in detail. vertraging een seinstoring op het station van Waddinxveen, waardoor het voertuig nood gedwongen stil kwam te staan. „Zelfs nu kunnen ze nog niet op tijd zijn”, mopperde een treinreiziger. „Ik ben bewust wat eerder van kantoor gegaan om de nieuwe lightrail nog even te zien, maar zo mis ik mijn aansluiting met de trein naar Den Haag nog.” Ondanks de vertraging werd de sneltram met luid applaus ontvangen. Nadat de genodig den uit het voertuig waren ge stapt, maakte Peter Blok van de NS, die de eerste lightrail mocht besturen, plaats voor gedeputeerde Marnix Norder en burgemeester Comelis, die de openingshandeling verricht ten om met de sneltram door een groot spandoek te rijden. De geboorte van de lightrail is een feit! Hoewel, het zal nog enkele weken duren voordat de RijnGouweLijn daadwerke lijk zijn dienstregeling met pas sagiers kan gaan rijden. Het wachten is nog op de de finitieve toestemming van het Ministerie van Verkeer en Wa terstaat, die het groene licht moet geven. Problemen aan het nieuwe treinbeveiligings- systeem, dat speciaal voor de proef met de sneltrams is aan gebracht op de spoorlijn tus- Coenecoop 87a 2741 PH Waddnxveen Telefax) 0182-640090 infogneeleman .com Onze kleurkopieën zijn wel heel voordelig deze maand! Boonstoppel Boskoop B.V. Zijde 450, 2771 GA Boskoop. Tel.:(OI72) 2I 5I II. Cafetaria "De Sniep”, Eikenlaan 56, Waddinxveen Tel. (0182) 62 01 82 Fax (0182) 62 08 55 Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 VAN UW KEUKEN- INBOUW- WU KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WIJ LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: A4 kleurenkopie vanaf 0,35 Bovenstaand bedrag geldt vanaf 500 A4 en exclusief 19% btw. ten is inmiddels naar huis. De an dere twee patiënten worden in isolatie verpleegd om versprei ding te voorkomen. De overige patiënten en de medewerkers van de afdelingen worden op dit moment gescreend op mogelijke besmetting. De resultaten daar van zullen de komende dagen te is ook het gratis informatie nummer te vinden, waarmee de beller aan de hand van zijn postcode de dichtstbijzijnde woensdag 12 maart 10-21 uur lingen opgenomen. Het Groene Hart Ziekenhuis heeft onmiddellijk nadat bekend was dat er besmettingen waren, strenge maatregelen ingesteld om verdere besmetting te voor komen. Er wordt in het GHZ ge werkt met draaiboeken en pro tocollen die aangeven hoe moet worden gehandeld in geval van besmetting met resistente bacte riën. De MRSA (Meticilline Resis tente Staphylococcus Aureus) is een resistente bacterie, wat wil zeggen dat deze niet reageert op de gebruikelijke antibiotica. De bacterie heeft in de regel alleen effect op mensen met een sterk verminderde weerstand. Bezoe kers en patiënten met een rede lijk tot goede weerstand kunnen de bacterie na direct contact met een besmette patiënt wel korte tijd bij zich dragen, maar zullen er niets van merken. Een ziekenhuisbacterie kan bij zieke mensen infecties aan bijvoor beeld de luchtwegen of slijmvlie zen veroorzaken. donderdag 1 3 maart 10-18 uur de afdeling A4 gesloten voor nieuwe opnamen. Nieuwe pa tiënten worden op andere afde- “Al 67 jaar uw li-il Wij leveren alle merken! b BURGERS. Dorpstraat 39 Waddinxveen Kerkplein 13 Moordrecht Tel 0182-612298 www.burger-waddinxveen.nl Door Marianka Peters GOUDA/REGIO - Het was het feestje van de NS. Daarom had de NS ook alles uit de kast ge haald, tot hun eigen fanfare korps aan toe, om de start van de RijnGouweLijn een feestelijk groep ongeduldige schoolkin- tintje te geven. Het feestje begon al in Alphen aan den Rijn, waar genodigden, voornamelijk wethouders en raadsleden zich verzamelden in hotel Golden Tulip. Onder hen WADDINXVEEN - Onder het motto ’Vrouwen en vrije tijd’ or ganiseert de Vrouwenraad van Waddinxveen op 8 maart in ge bouw Kreater (Kerkstraat) een gezellige dag voor het hele gezin. Want al enkele jaren zijn ook mannen van harte welkom op de vrouwendag, ’s Middags van 14.00 tot I6.30 uur is er gele genheid om creatieve kennis op te doen, onder meer met kaar ten maken en leren klaverjassen. Wethouder Th.M.B.Gerts zal een inloopspreekuur houden. Er zal enkele malen de film ‘Zorgen voor je ouders’gedraaid worden, terwijl enkele vrouwenorganisa ties een presentatie verzorgen. Vanaf I9.30 uur begint het avondprogramma met een op treden van het viswijvenkoor Sootjevisch uit Zevenhuizen. Zij nemen u mee terug in de tijd, waarin vissersvrouwen zongen over hun vreugde en verdriet, liefde en verlangen naar hun dierbaren. Maar waarin natuurlijk ook werd gelachen, gedronken en gefeest De toegang is zowel ’s middags als ’s avonds gratis. REGIO - Na het jubileumjaar 2002, met een recordaantal van 228.000 bezoekers, steeg ’Kom in de Kas’ de naar de respectabele achtste plaats van de top I0 landelijke eve nementen. Dit jaar ontvangen de tuinders het publiek op nieuw in de Nederlandse kassen. Het succes zegt iets over de enorme belangstelling voor de teelt van groen ten, bloemen en planten. Kan het nog gekker! De ATAG Blauwe Engel en Enigma combiketels worden nu geleverd met 10 jaar onderdelen garantie hiermee zijn deze toestellen absoluut het voordeligst in gebruikskosten, en of dit nog niet genoeg is, deze toestellen hebben geen jaarlijks onder houd nodig, de onderhoudskosten bedragen in 15 jaar maar zoh 360,00 samen met de 10 jaar garantie* gegarandeerd de beste ke tel en laagste kosten Heeft mee ds hetveileden (vuuf 1997) een ATAG Bktwt Engel n of ATAG Ehignu cvRcxnb ketel heeft, kraamde moge lijkhe id am tcX. 31 mun 2 003 uw ginntie op uw cv-keteliuti 10 jt*r te verlengen L-t_ Ga, VA»», CV. - Efckfro senen valt genoeg te beleven. Er worden proeverijen, pro- ductkeuringen, kookdemon straties, tentoonstellingen, ver- koopacties en prijsvragen georganiseerd. In de meeste tuinbouwgebieden is het pu bliek welkom op zaterdag 5 april. Andere kassen zijn alléén op zondag 6 april open. In som- LEEUWEKEUR GEBRUIKTE AUTO'S Altijd 12 maanden garantie Peugeot Keurmerk 24-uurs mobiliteits- garantie Geprepareerd volgens de Peugeot Kwaliteits norm 14 dagen of 1.000 km omruilgarantie Gegarandeerde kilometer stand Uitstekende mogelijkheden voor gespreide betaling Gebruik van originele onderdelen APK gekeurd Landelijk servkenetwerk PEUGEOT WADDINXVEEN - Stichting Wijkwerk "de Zuidplas" orga niseert op vrijdag 7 maart een koppelklaverjasavond in het Ziekenhuis is op twee interne af- Zuidhonk, Zuidplaslaan 552. De delingen op de Bleulandlocatie bij drie patiënten en bij één me dewerker besmetting met een MRSA-bacterie geconstateerd. vier rondes vlot achter elkaar Vooralsnog lijkt er geen verband te bestaan met de besmetting van eind december 2002, die vo rige week onder controle bleek te zijn. Het ziekenhuis gaat er op dit moment vanuit dat het om een ander type MRSA gaat. De herkomst van de bacterie is nog que’ optreden. Dit duo bestaat niet bekend. uit Ellen Versney, harp, en Anto- Een van de drie besmette patiën- nio Cabedo, dwarsfluit. De mu sici zullen een gevarieerd pro gramma ten gehore brengen met onder andere werken van C. Debussy, G. Rossini en C. Saint-Saëns. Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 8,- Pas 65+ en CJP 6,- en zijn voor aanvang te koop bij Kreater, duidelijk worden. Uit voorzorg is Kerkstraat 13, Waddinxveen. Telefonische informatie via 0182-614422. Spanplafonds Kastenwanden Wandpanelen Systeemplafond Interieurbetimmeringen Alle mogelijkheden en ideeën vindt u natuurlijk ook in de showroom van Silco, Zuidkade 230 Waddinxveen of bel voor documentatie (0182) 61 68 78. Bredeweg 116 Zevenhuizen Tel. (0180) 63 15 11 naast oprit A12 richting Den Haag addinxveen Afgelopen zaterdagmiddag kon het publiek de lightrail van binnen en buiten bekijken. Openingstijden: Maandag: 16.00 -19.30 uur Dinsdag: 16.00 -19.30 uur Woensdag: 16.00 - 20.00 uur Donderdag: 16.00 - 20.00 uur Vrijdag: 12.00 -14.00 en 16.00 - 22.00 uur Zaterdag: 12.00 -14.00 en van 16.00 - 22.00 uur Zondag: 16.00 - 20.00 uur In 28 tuinbouwgebieden ope- een ponyritje maken en mee nen ongeveer driehonderd doen aan kleur- of ballonnen glastuinders (groenten-, bloe- wedstrijden. Ook voor volwas men- en plantentelers) hun deuren. In het eerste weekend van april laten deze ’Onderne mers van Nature’ zien waar ze trots op zijn: de kunst van de teelt van mooie, verse, smake lijke, gezonde en veilige natuur producten. De tuinders en hun medewerkers vertellen over hun producten, teeltwijze en hun zorg voor het milieu, lede- mige gebieden kan het publiek dag kwaliteit leveren is top- zowel op zaterdag als zondag in de kassen terecht. Meer in formatie over Kom in de Kas is vanaf I maart 2003 te vinden op www.komindekas.nl. Het publiek kan door middel van een elektronische land kaart de weg vinden naar de ring, de kwaliteitszorg, het opengestelde kassen. Op de si- transport en de logistiek wor den in beeld gebracht. De laat ste jaren doen steeds meer an dere agrarische bedrijven mee. Ook zetten talloze toeleveran- tuinbouwbedrijven vindt, ciers hun poorten open. Kom in de Kas is méér dan een kijk je achter de schermen. Kom in de Kas is een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Op de tuinbouwbedrijven en in de gebieden eromheen wor den talloze activiteiten georga niseerd voor jong en oud. Kin- glas groeit iets nieuws...’ deren kunnen zich bijvoorbeeld laten schminken, rotlerdam Sf lad voor Coenecoop 397. Waddinneen, Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandao Vm vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) -'T’X' 'V; w r

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1