Q z ui 0 oc -De-Gcöen®-G0|f- Harkes a z u o Stoffenhuis ’HELEEN” Familieberichten c 0 m 3?° ISwenissen K»./ Gouwestraat 18 2771CH Boskoop TeL(0172) 213150 Stationsstraat 16 2741HS Waddinxveen Tel.(0182) 612200 Voor alle gezindten en geestelijke stromingen Diana’s Free Aerobics TEL (0182)61 50 55 Begrafenis Nu bij aankoop van 25,00 aan stof een handig en bruikbaar cadeau. dL90 co Hamlap Schouder- karbonade E40 3a €1?° Shoarma 385 Kiaswismn312433 Ij Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Si Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk €3?5 Tieter van freuningen U bent van harte welkom. De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad C.H. de Vries en echtgenote. Op de leeftijd van 72 jaar. Ons nieuwe tel.nummer is (0182) 62 06 06 Opa van (fnuningen Lieve opa BOELIE (Boskoop, 25februari 2003 Groots was ook de verzorging die PIETER VAN GREUNINGEN Dikke kus Romy Tot ziens bij Heleen Zijn woorden: ”Ze zijn zo lief voor me”. Onze oprechte dank. Familie Van Greuningen Boskoop, 25 februari 2003. o m Voor een stijlvolle begrafenis Wij verzorgen alleen begrafenissen nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw Diplan Hij ruste in vrede. Neven en nichten Boskoop, 25 februari 2003 Boskoop, Parkzicht 20 De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad. Aö Ver^eij PIETER DANIËL OSKAM Familie Rijnbeek Boskoop, 2 maart 2003 LAMBERTUS DE PATER 2743 DL WADDINXVEEN Boekweitakker 1 Boskoop, maart 2003 VOORJAARSAANBIEDING Tel. (06) II I3 I8 39 DAG EN NACHT DIRECTË HULP NA OVERLIJDEN WJij hebben afscheid moeten nemen van onze lieve opa en opa-opa In alle rust is op 90-jarige leeftijd heengegaan mijn zorgzame man, onze vader, opa en opa-opa Sterven is niet erg afscheid nemen soms moeilijk. (Kleinkinderen 5tchterkleinkjnderen Wij danken U voor het vertrouwen gedurende vele jaren. Voor hen die al eerder de uitvaart bij ons heb ben geregeld zal ik nog een uitzondering maken. Diverse opbaargelegenheden in de regio Ook thuis opbaren Nieuwe voorjaarscollectie stoffen Grote sortering in kinder- en damesstoffen De grootste sortering fournituren van de omgeving Wol, katoen en bandjesgaren, sokkenwol Wiegbekleding Dameskleding, Dream Star, vanaf mt. 38 t/m 48 De Algemene Boskoopse Begrafenisonderneming, voorheen W. van Berkesteijn, is per 1 januari 2002 door ons overgenomen. Bedroefd, maar ook dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis van het overlijden van mijn man, vader en opa Prins Bernhardlaan 26 2741 DX Waddinxveen Met leedwezen geven wij kennis van het toch nog onverwacht overlijden van onze geachte Zorgcentrum Boskoop Correspondentieadres: Burgemeester Colijnstraat 37 2771 GE Boskoop Na de begrafenis is er gelegenheid tot con doleren. De begrafenis heeft maandag 3 maart plaatsgehad op de gemeentelijke begraaf plaats aan de Roemer te Boskoop. Wingerd 183 2742 SH Waddinxveen Met de leeftijd van 91 jaar heeft onze vader en opa de jaren van de allersterksten bereikt en is nu van. ons heengegaan. Dankbaar zijn wij voor al jouw zorg en liefde; je laat een grote leegte achter in ons hart. Rust nu maar uit, dappere man, je hebt je strijd gestreden. Mijn lieve man, onze vader, schoonvader, opa en opa Boelie De begrafenis heeft op woensdag 5 maart plaatsgehad. Want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Lucas 15:6 Lichamelijk verzwakt, geestelijk scherp tot het einde. OOM GERRIT GERRIT KRUISWIJK Waarom al dat vechten Waarom al die pijn Je wilde hier niet weg Je wilde bij ons zijn De strijd was oneerlijk En geheel niet terecht Je wilde graag verder Maar verloor het gevecht Gij zijt bij mij wanneer het duister valt. Wij zeggen allen die met ons hebben meege leefd, zowel bij de opname in het ziekenhuis en de periode thuis, alsook na het overlijden en tijdens de begrafenis van mijn innig geliefde man, onze vader en opa Onze dank gaat uit naar de medewerkers van het Zorgcentrum voor de zorg en aan dacht die zij gegeven hebben aan Piet Rijn beek. Na een moeilijke periode is toch nog onver wacht van ons heengegaan onze broer, zwager en oom Correspondentieadres: M. Vermeulen-Steenland Warmoeskade 21 2771 NE Boskoop mocht ontvangen. Wij danken alle medewerkers van Parkzicht, het Zorgcentrum en de vrijwilligers van de Stichting Terminale Zorg voor hun gewel dige inzet. Rust nu maar uit je hebt je strijd gestreden je hebt het met veel moed gedaan Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden? en wie kan voelen wat je hebt doorstaan? C. de Pater-Oppelaar Kinderen en kleinkinderen Tevens blijven wij zorgen voor onderhoud en levering van gedenktekens. Hierbij delen wij u mede dat wij C.H. de Vries en echtgenote, per 6 maart 2003 stoppen met het werk van uitvaartverzorging. Op 6 maart a.s. hoop ik 70 jaar te worden, het geen wij zullen vieren in Restaurant De Unie, Kerkweg-Oost 226 te Waddinxveen, van 19.00 tot 23.00 uur. Voor een persoonlijke en stijlvolle begeleiding van uitvaarten Vooraf regelen van uw uitvaart mogelijk UITVAARTVERZORGING voor Waddinxveen e.o. Met eerbied en respect ../ik Hele kilo Ribkarbonade 25februari 2003 (Parkzicht 61 2771 EPd (Boskoop AFWEZIG: Mw.T.S. Wilms, huisarts hovQnier 500 gram Tartaar Burg. Colijnstraat 14a 2771 GD Boskoop tel./fax (0172) 21 31 20 mobiel (0611) 26 30 31 Sport voor zwangere vrouwen Berkenbroek 7 2811 NZ Reeuwijk tel. 0182- 300423 tel.0172-21 21 22 Dag en nacht bereikbaar Infrarood sauna (alleen voor dames) 00 A.J. Staal-Slingerland Karoline en Marcel Romy, Tess Toya Tai Chi (Jd.J. van (Jreuningen-Overes ‘Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen GERRIT KRUISWIJK sinds 25 maart 1998 weduwnaar van Jacoba Hendrika Schouten JOHANNES STAAL *25 april 1930 128 februari 2003 Sportmassage Leiden: M. van Wieringen-Rijnbeek Waddinxveen: F. Steenland Boskoop: J. Rijnbeek-Meijer P. Rijnbeek R. Rijnbeek-Verlaan Wateringen: T. Löbker-Rijnbeek Boskoop: M. Vermeulen-Steenland Neven en nichten De afscheidsplechtigheid vindt plaats op donderdag 6 maart om 10.30 uur in boven genoemd uitvaartcentrum, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats, Alberdingk Thijmlaan 6 te Waddinxveen omstreeks 11.00 uur. We hebben samen geknuffeld, gewandeld, gefietst, de honden uitgelaten en nog zo heel veel meer. Bedankt dat u mijn opa Boelie was. Ik hou van u. k Qroots was Rij, onze opa. Een optimist met uitstraling. (Doorzetter en altijd geïnteresseerd. PJoorden te kort om hem te beschrijven. Onze opa, wat hebben wij veel van hem geleerd. PETRUS GIJSBERTUS RIJNBEEK - Piet - ,95 ^Gevuld AA z Onderneming Ook crematie# heel veel dank. Uw meeleven in velerlei vorm heeft ons diep getroffen. Uw gebed voor ons hebben wij mogen ervaren als troost en kracht zoals alleen de HEERE kon schenken. d stokbrood Cordon-bleu ioo gram Gebr. Gehakt 100 gram Gebr. Runderrollade 100 gram Leverkaas •>25 Er is gelegenheid tot afscheid nemen in uitvaartcentrum "Gouwehof”, Alberdingk Thijmlaan 1 te Waddinxveen op woensdag 5 maart van 19.00 tot 20.00 uur. J. Oskam-Hertog Sliedrecht: Piet en Hannie Gouda: Hannie en Lupo Lupo Daniël Marnix Dorpsstraat 88, Hazerswoude Tel. (0172) 58 85 90 Als het om vertrouwen en eerbied, gaat Waddinxveen: Hennie Poot-Kruiswijk Bas Poot Alexander en Simone Jacqueline Boskoop: Willem Kruiswijk Hetty Kruiswijk- van Ravenstein Tim Sharon Slavlnken 3 halen 2betalen keuze uit 200 modellen DEN i hele kilo Iper stuk WINKEL WADDINXVEEN, IEPLAAN 81-83, TELEFOON (0182) 616738 V t *4 november 1919 t 2 maart 2003 Kosten 24,00 per 4 lessen Kosten 7,50 per keer Een speciale Boskoopse lekkernij staat voor u klaar! Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. V AANBIEDINGEN GELDIG VAN DO. 6 MAART TOT EN MET WO. 12 MAART 2003 DONDERDAGAVOND KOOPAVOND O ALLÉÉN OF» KOORAVOND o» Bodegraven, 1 september 1918 Voor al uw overige vragen op tuingebied kunt u terecht bij één van onze medewerkers. Waddinxveen, 1 maart 2003 Dutj en nacht bereikbaar Reyerskoop 345 2771 BN Boskoop T (0172) 21 49 80 F (0172) 41 50 28 groenegotfê planet.nl www.groenegolf.nl Dit jaar staat bij ons het ONTWERP- en BEPLANTINGSPLAN centraal. Vele voorbeelden van de veelzijdige schetsen, uit gewerkte ontwerpen en plantadviezen (deels uit de compu ter) worden gepresenteerd. Tevens vindt een doorlopende fotopresentatie plaats van door ons aangelegde tuinen. 17 t/m 23 maart 2003 Troelstrahoeve 66 Dinsdag 19.30 - 20.30 uur Kosten 25,00 per 5 lessen (fitness) Allround straatmaker biedt zich aan voor al uw STRAATWERK Sierbestrating 15,- m2 Tegelwerk v.a. 5,- m! Waarneming: wanneer uw achter naam begint met de letter A t/m K j.C.Voskamp, Dorpstraat 66, tel. 61 20 78 de letter L t/m Z B. Glaser, Souburghlaan 13, tel. 61 87 42 •Woensdag 21.00 - 22.00 uur Op de zaterdagen 8 en 15 maart as. staat bij ons, evenals bij vele andere ERKENDE HOVENIER-collega's, de deur weer open van 10.00 tot 16.00 uur. Misschien een leuk idee om eens achter de schermen van ons hoveniersbedrijf te kijken. 15 juni 1911 t 25 februari 2003 Uiteraard ontbreekt onze SCHETSSERVICE ook dit jaar niet. Gedurende een half uur staat onze ontwerpster tot uw beschikking. Van belang hierbij is, dat u een plattegrond van uw tuin meeneemt (schaal 1:50 of 1:100). Wilt u verzekerd zijn van tijd, dan kunt u van te voren reeds een half uur reserveren (via telefoon of e-mail). Zonder afspraak kunnen wij niet garanderen, dat onze ontwerpster voor u beschik baar is. (alleen voor dames) Kosten 8,00 per keer Voor al deze nieuwe activiteiten dient van te voren een afspraak gemaakt te worden. Wilt u meer weten bel dan naar: Diana Zwanenburg Anna van Burenstraat 6-8, 2741 VG Waddinxveen, tel. (0182) 61 29 58 3 keer per week vetverbranding plus aangepast dieet geheel op uw lijf geschreven 10 weken 8 tot 10 kilo kwijt hele kilo -i. ■A'A;;’ hele kilo Hierbij een hele kilo gratis. per stuk €2,°° 500 gram Hierbij 5 shoarmabroodjes gratis, j 300 gram vleeswaar voor &a DE AMRACHTELUKE SLAGER WAAR GOED EN GOEDKOOP IN ÉÉN ADEM GENOEMD KUNNEN WORDEN! Wij verzorgen uitvaarten in de gehele regio. Vakkundigheid in thuis opbaren Wilsbeschikking Zeer voordelige uitvaartverzekering DAG EN NACHT BEREIKBAAR Website: www.hevanderhnmnten.nl hele kilo Sousijsjos Magere speklap^» 100 gram Houthakkertjes 500 gram a». eigen ontwerp mogelijk RDAM BOSKOOP

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 4