Trifolium A Y WOON KRANT BOSKOOP WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN MOERKAPELLE Stichting Woonpartners ^cutdin^ccnsc ‘Be.jaardmfi.uisvesting VERANTWOORDING WONINGEN Woondiensten Boskoop Uiterste inlevertijd: dinsdag 11 maart om 12.00 uur 308,69 20,78 45,38 374,85 1 p tot 65 max: 17700, 1 p va 65 max: 15725, mp tot 65 max: 23750, mp va 65 max: 20500 Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten min 2, max 6 min 2, max 4 Bijzonderheden Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten minimaal 1, maximaal 3 max 3 max 1 max: 36970 1 p tot 65 max: 17700 1 p tot 65 max: 17700 max: 36970 Bijzonderheden Woonpartners M-Holland Woonpartners M-Holland Woonpartners M-Holland minimaal 2, maximaal 6 minimaal 1maximaal 6 minimaal 2,maximaal 6 minimaal 1, maximaal 3 minimaal 1, maximaal 3 minimaal 1, maximaal 6 max: 36970 max: 36970 max: 36970 Bijzonderheden Huisnummer: Naam en voorletters aanvrager: 11 m/v m/v 1) J Eenmalig bijvoegen sinds: in gemeente Kale huurprijs Handtekening: Op de envelop vermelden: “Woonbon" starter max 1 Huidig adres: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Telefoon overdag: Aantal personen: Totaal gezinsinkomen per jaar volgens laatste aanslag(en) inkomstenbelasting laatste jaaropgave(n) Alleen invullen indien u zelfstandig woont Type huidige woning Minder-validen woning? ja/nee Aantal kamers Eigenaar: Komt de woning vrij? ja/nee U ontvangt voor deze woning individuele huursubsidie? ja/nee Inschrijfdatum op huidige adres in het bevolkingsregister Indien niet woonachtig in de gemeenten Waddinxveen, Boskoop o/ Zevenhuizen-Moerkapelle: kopie uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie met gegevens betreffende inschrijfdatum huidig adres en aantal personen met geboortedatum meesturen. Voor woningen in Waddinxveen en Zevenhuizen/Moerkapelle dient deze bon te worden ingeleverd bij: Woonpartners Midden-Holland Coenecoop 6 2741 PG Waddinxveen Naar waarheid ingevuld. Datum: starter (voorrang tot 30 jaar) max 3 mp tot 65 max: 23750, mp va 65 max: 20500 305505 DUPLEX 3055ll EENGEZINSWONING te sinds max: 36970 >136 IHS- geen toewijzing 305508 ETAGEWONING 305512 EENGEZINSWONING Voor woningen in Boskoop dient deze bon te worden ingeleverd bij: Trifolium Woondiensten Boskoop Dokter Hamburgerlaan 35 2771 JP Boskoop 305502 PORTIEKWONING 305503 ETAGEWONING 305504 PORTIEKWONING 305506 ETAGEWONING 06-1966 07-1974 10- 1959 03-1984 03-1961 05-1950 07-1977 11- 1975 10-1979 01-1972 01-1964 305507 PORTIEKWONING 305501 ATRIUMWONING vanaf 55 jaar max 3 op jn Op bovengenoemde adressen is met de uitgebreide spelregels 305510 DUPLEX woonruimte zijn vastgelegd in de de gemeenten Waddinxveen, Woningnummer Type woning Wijk Woonlaag Aantal kamers Kale huur Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Voorzieningen Leeg per Bijzonderheden Eigenaar maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur Boskoop: Trifolium Woondiensten Boskoop, Dokter Hamburgerlaan 35, 2771 JP Boskoop, telefoon 0172 - 210005, maandag t/m vrijdag 1 2 2 3 6 2 1 2 3 Speciale bestemming Aantal personen Belastb. gezinsinkomen p.j. Speciale bestemming Aantal personen Belastb. gezinsinkomen p.j. Speciale bestemming Aantal personen Belastb. gezinsinkomen p.j. Advertentie adres: woningnummer P WADDINXVEEN Willem de Zwijgerln 21 BOSKOOP Azalealn 54 308,70 combi ketel, tuin op westen 20 maart 2003 BOSKOOP Goudse Rijweg 292 WADDINXVEEN J.W Frisoweg 34 BOSKOOP Babsloot 1 78 241,95 combiketel, balkon, berging 14 maart 2003 BOSKOOP Wilhelminalaan 6 WADDINXVEEN Vondellaan 1 96 BOSKOOP Babsloot 1 20 254,34 combiketel, balkon, berging 1 april 2003 WADDINXVEEN Tesselschadelaan 202 BOSKOOP Wilhelminalaan 1 O 1 e etage 3 (woonkamer 20 m2) 357,82 21,84 401,61 combiketel-lift-douche-balkon-berging 8 april 2003 305005 GALERIJFLAT MET LIFT Groen swaa rd 3 3e etage 4 (woonkamer 27 m2) 379,56 22,05 BOSKOOP Mendelweg 73 WADDINXVEEN Wingerd 318 URGENTIE, VOORRANG BIJ NOODSITUATIES Een beschikbare woning kan worden toegekend aan een woningzoekende die door omstandigheden dringend woonruimte nodig heeft. Voor woningen uit Waddinx veen kan de urgentie worden aangevraagd bij Woonpartners Midden-Holland. Een urgentie voor woningen uit Boskoop en Zevenhuizen/Moerkapelle kan worden aangevraagd bij de betreffende gemeente Voor het aanvragen van een urgentie worden u behandelingskosten in rekening gebracht. INFORMATIE Waddinxveen: Woonpartners Midden-Holland, Coenecoop 6, 2741 PG Woddinxveen, telefoon 0182 - 646464, maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur. Zevenhuizen/Moerkapelle: Woonpartners Midden-Holland, zie boven, of Dorpsstraat 190, 2761 Al Zevenhuizen, telefoon 0180-63 34 02, internet: www.woonpartners-mh.nl REGIO Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Moordrecht, Nederlek, Nieuwer-kerk a/d IJssel, Ouderkerk, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zevenhui zen-Moerkapelle. 248,65 combiketel, Politiekeurmerk, berging 1 april 2003 BOSKOOP Wilhelminalaan 1 22 WADDINXVEEN Wingerd 400 200,09 INSTANDHOUDINGSWONING 30 april 2003 BOSKOOP Tuinstr 1 03 280,81 combiketel-douche-balkon- berging 1 april 2003 BOSKOOP Voorof sche weg 1 07 288,59 combiketel, balkon, berging 1 april 2003 379,66 combiketel, lift, balkon, berging, nabij dorpskern 1 april 2003 BOSKOOP Boomgaard 1 07 305003 GALERIJFLAT MET LIFT Groenswaard 3 4e etage 4 (woonkamer 27 m2) 379,98 22,05 402,03 combiketel-lift-douche-balkon-berging 20 maart 2003 Woningnummer Type woning Wijk Woonlaag Aantal kamers Kale huur Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Voorzieningen Leeg per Bijzonderheden Eigenaar Woningnummer Type woning Wijk Woonlaag Aantal kamers Kale huur Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Voorzieningen Leeg per Bijzonderheden Eigenaar 286,53 combiketel-douche-balkon-berging 18 maart 2003 keurmerk veilig wonen Woonpartners M-Holland 312,13 cv, balkon, berging 1 april 2003 305001 GALERIJFLAT MET LIFT Vondelwijk 5e etage 4 (woonkamer 22 m2) cv-lift-douche-balkon-berging 19 maart 2003 keurmerk veilig wonen Woonpartners M-Holland 09.00 - 12.30 uur. 13.30 - 15.30 uur vrijdagmiddag gesloten een informatiebrochure verkrijgbaar 1 p tot 65 max: 17700, 1 p va 65 max: 15725, mp tot 65 max: 23750, mp va 65 max: 20500 305007 MAISONNETTE Vondelwijk 3e etage 4 (woonkamer 17 m2) 282,04 16,48 45,38 343,90 cv-douche-balkon-berging 16 april 2003 geen lift Woonpartners M-Holland max 3 (1 p 25 jr) max 3 (1 p 25 jaar) 1 e etage 3 (woonkamer 21 m2) 228,14 19,14 27,23 274,51 cv, balkon, nabij dorpskern 21 maart 2003 2 aparte kl. sip. kmrs Trifolium Woondiensten max 3 (1 p 25 jaar) 1 p tot 65 max: 17700, 1 p va 65 max: 15725, mp tot 65 max: 23750, mp va 65 max: 20500 max 3 (1 p 25 jaar) 1 p tot 65 max: 17700, 1 p va 65 max: 15725, mp tot 65 max: 23750, mp va 65 max: 20500 Huidig adres: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Telefoon overdag: Telefoon thuis: Naam en voorletters partner: 25 2) 14 2) 4 2) 19 2) 18 2) 13 2) 21 2) 1) 1) 1 e etage 1 (groot 26 m2) 174,09 3,33 29,49 206,91 cv, balkon 19 maart 2003 starter Trifolium Woondiensten Ondergetekende woont: zelfstandig niet zelfstandig Ingezetene van gemeente*: Maatschappelijke binding, woonde vantot Economische binding, mijn werkgever is Tel STARTERS BOSKOOP 287,70 combiketel-douche-balkon-berging 1 april 2003 keurmerk veilig wonen Woonpartners M-Holland 4 30 3 11 16 4 24 1 p<65 max: 17700, 1 p>65 max: 15725, mp<65 max: 23750, mp>65 max: 20500 1 e etage 3 (woonkamer 28 m2) 310,00 2,13 4 (woonkamer 16 m2) 199,39 0,70 1 e etage 3 (woonkamer 17 m2) 247,95 0,70 1 p tot 65 max: 17700, 1 p va 65 max: 15725, mp tot 65 max: 23750, mp va 65 max: 20500 SPELREGELS Op het woningaanbod kunnen alleen woningzoekenden reageren die tenminste 2 jaar ingezetenen zijn van en/of een economische of maatschappelijke binding hebben met de regio Midden-Holland. In de advertentie staan de voorwaarden genoemd waaraan u in ieder geval dient te voldoen: lees deze voorwaarden goed en reageer niet op woningen indien u niet aan deze voorwaarden voldoet. U mag op maximaal twee woningen per woonkrant reageren, 1 woning per bon. Niet juist of onvolledig ingevulde woonbonnen of woonbonnen die na de slui tingsdatum worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen. Het heeft geen zin andere stukken (bijvoorbeeld over de woonsituatie) mee te zenden, omdat deze geen enkele invloed hebben op de toewijzing en niet in behandeling worden genomen. Gedurende de eerste vier weken genieten woningzoekenden met een lokale bin ding aan Waddinxveen voorrang op Waddinxveense woningen. Boskoopse woningzoekenden hebben gedurende de eerste vier weken voorrang o| Boskoopse woningen. Woningzoekenden uit Zevenhuizen/Moerkapelle hebbel de eerste vier weken voorrang op woningen uitZevenhuizen/Moerkapelle. De eerste kandidaat krijgt een aanbieding van de verhuurder en de gelegenheid de woning te bezichtigen. Blijkt bij controle van de gegevens zoals verklaard op de woonbon, e.e.a. niet te kloppen, dan wordt de aanbieding ingetrokken. Voordat u de woning betrekt dient u in het bezit te zijn van een huisvestingsver- gunning. Voor woningen in de gemeente Waddinxveen is deze verkrijgbaar bij Woonpartners Midden-Holland in Waddinxveen en bedragen de leges 46,70. Voor huurwoningen in Zevenhuizen/Moerkapelle is de huisvestingsvergunning verkrijgbaar bij Woonpartners Midden-Holland te Zevenhuizen, tegen betaling van 38,60 legeskosten. Kandidaten voor een woning in de gemeente Boskoop kunnen de woonruimtevergunning verkrijgen bij de gemeente Boskoop tegen betaling van 34,71. lp<65 max: 17700, lp>65 max: 15725, mp<65 max: 23750, mp>65 max: 20500 2e etage 3 (woonkamer 17 m2) 286,98 1,61 305002 PORTIEKWONING Oranjewijk 2e etage 3 (woonkamer 17 m2) 282,16 4,37 305004 PORTIEKWONING Oranjewijk 3e etage 3 (woonkamer 19 m2) 282,24 5,46 4 (woonkamer 19 m2) 308,00 0,70 305006 PORTIEKWONING Oranjewijk 3e etage 3 (woonkamer 17 m2) 275,71 5,10 begane grond 3(woonkamer 17 m2) 239,25 2,70 lp<65 max: 17700, 1 p>65 max: 15725, mp<65 max: 23750, mp>65 max: 20500 2e etage 3 (woonkamer 17 m2) 252,35 1,99 WIE KRIJGT DE WONING? De woning wordt in principe toegewezen aan de oudste starter (een woningzoe kende die geen zelfstandige woning achterlaat), of aan de langst in de huidige woning wonende doorstromer (een woningzoekende die over zelfstandige woon ruimte beschikt en deze achterlaat voor verhuur of verkoop). Bij de volgordebepa- ling worden de voorrangsregels uit de thans geldende huisvestingsverordeningen toegepast. De verordeningen liggen ter inzage op de gemeentehuizen van Wad dinxveen, Zevenhuizen/Moerkapelle en Boskoop. 302501 AP V Nesin 12 302506 Daalmansplnts 11 302507 Goudse Rywg 7 303502 Snydelwykln 81 303503 Voorofschewg 143 Zijde 398 Daphnestraat 3 1ürgentieregeling 2) Doorstromingsvoorrang 1 p<65 max: 17700, 1 p>65 max: 15725, mp<65 max: 23750, mp>65 max: 20500 WADDINXVEEN J. van Stolbergln 53 ONJUISTE VERMELDING Aan een eventueel onjuiste vermelding in de woonkrant kunnen geen rechten wor den ontleend. De regels voor de toewijzing van thans geldende huisvestingsverordeningen van Zevenhuizen/Moerkapelle en Boskoop. 1 e etage 1 (groot 26 m2) 162,68 3,33 29,50 195,51 cv, nabij dorpskern 1 april 2003 bew.datum pers reacties 12-1997 01-2000 08-1968 02-1996 01-1995 05-2002 01-2000 08-2002 03-2002 adv.nr. adres 301501 Voorofschewg 49 301502 Wilhelminaln 43 301504 Azalealn 32 302502 Zyde 74 302503 Boomgaard 63 302504 Hamwyck 8 302505 Mendelwg 175 302508 Azalealn 76 302511 Hamwyck 4 303501 Voorofschewg 123 Azalealaan 100 - Z ■Hidden Holland v DOORSTROMERS BOSKOOP geb.datum pers reacties adv.nr. adres 1 11 225506 Boomgaard 81 2 18 301503 Wilhelminaln 63 1 25 1 1 J 2 1 1 7

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 6