Woonpartners 60-jarig huwelijk echtpaar Blom-Verboom Midden-Holland blijft onder maximale huurstijging Pvda en CDA winnen statenverkiezingen Zuid-Holland Meer blauw Concert ter ere van Jeroen Bosman concert van op straat Nog enkele kaarten voorVoorjaars- De kleine trompetter uur. Kaarten zijn gratis verkrijg baar bij de Rabobank enkele kaarten, gratis, op te halen, zo wel voor de vrijdagavond als voor de zaterdagavond. U kunt ook telefonisch bestellen 0180 - 632484. Zowel de Harmonie, als het Leerlingenorkest en de RUIM 1OOO KOSTUUMS IN VOORRAAD ^Paanakker MARKT 32 GOUDA 0182-512509 NAAST DE ZALM Kinderkleding- en Beschonken bestuurder raakt met auto Modeshow voor senioren Kinderkleding- en Door rood Beschonken bestuurder botst Drie woningen Kaartverkoop Lions-voor- LEZERS SCHRIJVEN door inbrekers te water rijdt door na aanrijding met fietsster WADDINXVEEN - De politie is op zoek naar getuigen van een aanrijding op vrijdag 7 maart waarbij een 12-jarige fietster uit Waddinxveen werd aangereden door een automo bilist. De automobilist is hierna doorgereden zonder zijn of haar identiteit bekend te ma ken. De Waddinxveense fietste omstreeks 07.30 uur over het fietspad langs de Beethovenlaan in de richting van de Esdoorn- laan.Ter hoogte van de Peule- ijen kwam er een kleine rode auto vanuit deze straat die de fietsster geen voorrang ver leende. Een aanrijding was het gevolg. De politie is op zoek naar getuigen, en met name naar twee personen die moge lijk de aanrijding hebben gezien; een automobilist die de fiets ster geholpen heeft en een man met een hond. Getuigen kun nen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900 - 8844 (lokaal tarief). rijden normaal?’ speelgoedbeurs ZEVENHUIZEN - De kinder kleding- en speelgoedbeurs t.b.v. Unicef wordt gehouden op donderdag 27 en vrijdag 28 maart. Men kan voorjaar-, zo merkleding (schoon en heel) en goed speelgoed inleveren op donderdag 27 maart van 9.00 tot 12.00 uur, 13.00 tot 16.30 uur en van 17.30 tot 18.30 uur. Wie ze thuis prijst kan maxi maal 42 stuks inleveren, anders maximaal dertig stuks. Men be paalt zelf de verkoopprijs (eventueel in overleg). Eender de van de opbrengst is bestemd voor Unicef en de rest is voor diegene die het ingeleverd heeft. De verkoop is op don derdag 27 maart van 19.30 tot 21.00 uur en vrijdag 28 maart van 09.00 tot 11.00 uur. Voor meer informatie: tel. 0180- 633971,633575,631261 of 079 - 5932797. De kinderkleding- en speelgoedbeurs wordt ge houden in de Gereformeerde Kerk (Dorpsstraat 106). speelgoedbeurs MOERKAPELLE - Peuterspeel zaal Het Hobbelpaard (Raad huisstraat 40A) houdt op za terdag 29 maart een tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs. Van 10.00 tot 15.00 uur kan men er terecht voor lente- en zomerkleding (vanaf maat 92), kinderschoe nen en -laarzen en peuter- en kleuterspeelgoed. Ook drie wielers, stepjes, fietsjes kunnen aangeschaft worden. Doneren van spullen kan vanaf heden Het Hobbelpaard tijdens ope ningstijden (ma t/m do van 9.00-11.30 en van 13.00-15.30 uur, m.u.v. wo-middag) bij de leidsters of anders na overleg bij Ingrid Vollebregt thuis. De spullen moeten schoon en in tact zijn. De overgebleven spul len gaan naar een goed doel. Voor meer informatie: Ingrid Vollebregt, tel. 079-593 3226. jaarsconcert groot succes ZEVENHUIZEN - Van de vier honderd plaatsen voor het Lions-Voorjaarsconcert op 21 maart zijn er thans meer dan 375 verkocht. Aanvankelijk was het de vraag of 400 plaatsbewijzen niet te hoog gegrepen was, doch nu zal blijken dat 450 ook geen probleem zou zijn geweest. Op de avond treden tien topmusici uit de Oekraïne (Perlina Ensem ble), twee bekende Groot- koorsolisten, Rob van Dijk (piano, orgel), en 150 leden van het Grootkoor Rotterdam op in de Nederlands-Hervormde Kerk. De kerk zal op deze avond bijzonder worden verlicht. Bingo in de Boog tegen auto y* Inflatie Opkomst Collegevorming WOENSDAG 19 MAART 2003 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 19 Loco-burgemeester Dijksterhuis kwam het paar persoonlijk feliciteren. (foto: Liesbeth van der Vis.) Imelda Wilbrink telefoon 3 Jan Kukler Wijkagent springt al gaan oversteken, dat is pas meer blauw op straat. Wat een fantastische actie van de politie! Maar of dit nu wordt bedoeld met meer blauw op straat? We krijgen veel klachten over de verkeerssituatie rond de Brugweg, scholieren negeren veelvuldig het rode licht waardoor gevaarlijke si tuaties ontstaan. Om die reden houden we regelmatig ’roodlicht’ controles rond de Brugweg. De re den waarom we daar met vijf agenten staan, is omdat het gaat om korte maar effectieve acties rond de spitsuren voor grote groe pen fietsers. Iedereen die door rood rijdt, krijgt een bekeuring. D66 wist de schade beperkt te houden tot verlies van één ze tel en kwam ook uit op vier zetels. Tot slot wist ook Leef baar Zuid-Holland een zetel te bemachtigen in het Zuid-Hol- landse parlement. uitzondering van zijn luchtwegen. Reeds jarenlang is hij carapatiënt. Mevrouw Blom is huisvrouw en moeder geweest. Ook heeft zij voor vele jaren de verzor ging van haar ouders, die bij het echtpaar in huis woonden, op zich genomen. Bor duren is altijd haar grote hobby geweest. In het huis hangen daar nog diverse be wijzen van. Mevrouw Blom is wat reu matisch en is hierdoor slechter ter been. Verder is haar gezondheid goed. Hélène Maas, Jorien van der Horst en Rebecca de Rijke In Waddinxveen ging 53,28 procent van de inwoners naar de stembus bij de Provinciale Verkiezingen van afgelopen dinsdag. (Foto:Liesbeth van derVis.) WADDINXVEEN - Voor echtpaar Blom- Verboom was het afgelopen maandag ze stig jaar geleden dat het echtpaar in het huwelijksbootje stapte. Het echtpaar kreeg om die reden een bezoekje van loco-burgemeester Dijksterhuis, die hen feliciteerde met dit heugelijke feit na mens het gemeentebestuur. De heer en mevrouw Blom-Verboom hebben jaren lang in Gouderak gewoond en kwamen in september vorig jaar naar Waddinx- WADDINXVEEN - Onder de noemer ’Thank you for the music’ geven vier koren op vrijdag 28 maart een con cert in de Ontmoetingskerk (Groensvoorde). Dit concert wordt de musicus Jeroen Bosman aangeboden door Jeugdkoor Cantarella uit Delft, het Kamerkoor Marti ni Ensemble uit Voorburg, het Haaglands Politieman- concert te geven met door hem gekozen werken. Mede werking wordt verleent door de organist/pianist Aart de Kort. Het concert begint om 20.00 uur, toegang be draagt 7,50. Kaarten zijn telefonisch te bestellen bij: 0182-612623 of 0172- 588223 en zolang de voor raad strekt ’s avonds aan de kerk. I Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. veen, waar hun dochter ook woont. Ook hebben ze drie zonen, acht kleindkinde- ren en drie achterkleinkinderen. De heer Blom is jarenlang timmerman geweest bij diverse bedrijven. Als laatste heeft hij bij bouwbedrijf Nederhorst ge werkt. Als grote hobby heeft hij altijd ’zijn’ motoren gehad, leder jaar bezocht hij de TT in Assen en heeft ook vele be- trouwbaarheidsritten gereden. De ge zondheid van de heer Blom is goed met nenkoor Entre Nous uit Den Haag en het Regiomannen- koor Die Gouwe Sanghers uit Boskoop. De mannenko ren staan dit jaar 15 jaar on der zijn leiding, terwijl hij 10 en 5 jaar dirigent is van Mar tini en Cantarella. Bovendien viert Bosman dit jaar zijn 25- jarig toonkunstenaarschap. Het was de wens Bosman om met al zijn koren een kwam men vermoedelijk bin nen door via de brievenbus het slot van de deur te ontgrende len. Bij de woning aan de Kiel kade werd een deur openge broken. Uit de woningen zijn horloges, mobiele telefoons, een laptop, een portemonnee met inhoud, geld, paspoort en een rijbewijs gestolen. De poli tie stelt een nader onderzoek in. WADDINXVEEN - In de nacht van maandag 10 op dinsdag 11 maart werd ingebroken in een woning aan de Prunusstraat, de Meidoornstraat en de Kielka de. Bij de woningen aan de Pru- WADDINXVEEN/REGIO - De verkiezingen voor Provinciale Staten op I I maart hebben ge leid tot een klinkende over winning voor PvdA en CDA. Beide partijen, die nu onder- WADDINXVEEN - De politie heeft op zondag 16 maart even na 05.00 uur een 23-jarige au tomobilist uit Reeuwijk aange houden wegens rijden onder invloed van alcohol. De auto mobilist was bovendien op de Zwarteweg met zijn voertuig in het water terechtgekomen. Vol gens een getuige reed de auto mobilist met hoge snelheid over de Zwarteweg in de rich ting van Waddinxveen. Een blaastest gaf een uitslag aan van 445 ug/l terwijl 220 de limiet is. Tegen de automobilist wordt proces verbaal opgemaakt. Te vens kreeg hij een rijverbod van vier uren. ren en personele kosten beta len. Dit jaar investeert Woon partners alleen al in onder- houds- en verbeteringsprojecten zo’n 5,4 miljoen euro. ik over met mijn fiets. Fout!! Stout!! Er staan VIER agenten te wachten aan de overkant van de weg en ik heb een prent te pakken van 23,00. En wat bleek? In het brugwachtershok- je zit ook een agent op te let ten wie er iets te vroeg over steekt. Totaal dus VIJF agenten. Oké, het was inderdaad nog net rood, toen ik ging rijden. Maar wat ontzettend kinder achtig en flauw en makkelijk verdiend. Misschien komt met deze financiële bijdrage meer blauw op straat. Hoewel 5 agenten bij de Hefbrug van Waddinxveen, om de fietsers te bekeuren die een paar secon den voordat het licht op groen WADDINXVEEN - Stichting Waddinxveens Welzijnswerk (S.W.W.) organiseert op vrij dag 21 maart een voorjaar- show voor senioren in de klei ne zaal van het Anne Frank-activiteitencentrum. De ze modeshow wordt verzorgd door de firma Vander Klooster uit Boskoop. De toegang is gra tis en iedere bezoeker krijgt een kopje koffie. Om 10.00 uur begint de presentatie, gevolgd door een verloting. Aansluitend is er gelegenheid om de kle ding in alle rust te passen en eventueel te kopen. De ge toonde kleding is uit verschil lende prijsklassen. Veranderin gen aan de kleding kunnen door de firma Vander Klooster worden verzorgd. Voor meer informatie: S.W.W. in het Anne Frank-centrum, (0182) - 61 55 55. Met verbazing fietsen wij bijna dagelijks met een aantal kinde ren naar school. Elke keer als wij namelijk de verkeerslichten passeren bij het Coenecoop College/ Kanaaldijk zien wij een auto door rood rijden. El ke' keer weer. Er zijn blijkbaar automobilis ten, die waarschijnlijk toch ook in Waddinxveen wonen, die menen dat ze die ene mi nuut echt niet voor rood kun nen wachten. ’Ach, het kan nog net. De auto’s bij het andere verkeerslicht rijden toch nog niet en zien mij wel.’ Dat zal inderdaad kloppen. Dat geldt echter niet voor fietsers; voor al kinderen zien ’groen’ en denken: Het is veilig, ik kan oversteken. Het is bij de stoplichten bo- deel uitmaken van het college van Gedeputeerde Staten, boekten een winst van 4 zetels en komen daarbij ieder uit op 20 zetels in Provinciale Staten van Zuid-Holland. De PvdA behaalde met 23,5% van de stemmen een iets grotere winst (23,1% CDA), zodat zij de grootste partij zijn in Zuid- Holland. Oppositiepartij WD moest een forse klap incasseren en viel terug van 24 naar 18 ze tels. Een terugval was aanne melijk want het resultaat in 1999 voor de WD kwam tot stand toen de partij hoog in de peilingen stond en dit resul teerde in Zuid-Holland in een aandeel van rond de 30% en dat ligt boven het huidige marktaandeel van de WD. An dere winnaars waren de SP, die van 3 naar 4 zetels steeg en nieuwkomer Lijst Pim Fortuyn (LPF), die met vier zetels een entree maakt in Provinciale Staten van Zuid-Holland. Ver liezers waren er ook binnen de coalitie, want Groen Links moest tol betalen en verloor drie zetels en komt nu uit op vijf zetels in de nieuwe Staten. De combinatie SGP/Christen- Unie moest ook inleveren en zakte terug van 9 naar 7 zetels. In deze regio konden de ge meenten terugzien op een goede opkomst met percenta ges boven de 50% en zeker in Rijnwoude was de opkomst hoog. Het Waddinxveense WD-raadslid Maria Wientjens haalde net geen zetel. De Rijn- woudse kandidaten Démoed (CDA), Helder (WD) en La ban (CU) kregen de nodige voorkeurstemmen. Datzelfde gold voor de Boskoopse politi ci Ceulen (WD), Ten Hagen (WD) en Trimp (CDA). Het Hazerswoudse Statenlid Hans Démoed kreeg 2183 voor keursstemmen en was de ab solute koploper en met zijn tiende plek komt hij terug in Provinciale Staten. Jan Helder venaan de Kanaaldijk/ hoek Dreef, maar ook onderaan bij het fietsverkeerslicht net voor het spoor absoluut niet veilig! Een van de kinderen is kort geleden bijna geschept door een shovel. De stoplichten onderaan het Coenecoop College mogen onze kinderen niet meer ge bruiken; de automobilisten zijn niet te vertrouwen. Bent u ook een van die wegge bruikers die nog even extra gas geeft als het verkeerslicht op oranje springt? Denkt u dan eens aan de fietsers! Mis schien staat uw buurmeisje bij het verkeerslicht te wachten. Iedere ochtend rijd ik op de fiets naar mijn werk, van Wad dinxveen naar Gouda. Zo ook maandagochtend 03-03-03. Als je dag in dag uit dezelfde weg rijdt, dan ken je de verkeers lichten. Dan weet je dat, als de verkeerslichten van het ver keer over de Henegouwerweg op rood staan, het fietslicht op groen gaat springen. Het fiets pad op en net over de brug is erg smal. Daar kunnen maar weinig fietsers wachten. Daarbij komt dat er ’s-ochtends altijd veel scholieren staan te wach ten om over te steken. Daarom probeer ik altijd iets eerder over te steken, om de meute van scholieren voor te zijn, want fietsen met links en rechts en voor je scholieren is geen pretje. Een paar seconden voordat het fietslicht op groen springt steek De winnaars CDA en PvdA hebben samen 40 zetels en dat is onvoldoende voor een meerderheid. Er is een derde partij noodzakelijk. Getalsma tig behoort een voortzetting van de huidige coalitie tot de mogelijkheden, maar zowel Groen Links als SGP/Christen- Unie kreeg een verlies te in casseren. De WD is met 18 zetels nog altijd een forse par tij in Provinciale Staten en zou daarmee de derde collegepar tij kunnen worden. In de afge lopen vier jaar moest de WD ondanks een forse winst zit- WADDINXVEEN - Woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland hanteert voor het komende jaar een ge middelde huurstijging van 2,96 procent. De corporatie blijft hiermee ruim onder de maximaal toegestane huur stijging van het Ministerie van VROM van 3,4 procent. WADDINXVEEN - Op vrijdag 21 maart is er weer een bingo- avond in ’De Boog’. U bent van harte welkom in het buurtcen trum aan de C. Huygenslaan 2. Er zijn mooie prijzen te win nen. De zaal gaat open om 19.00 uur, de bingo begint om 20.00 uur. Aangezien alle kosten jaarlijks stijgen zijn ook woningcorpo raties genoodzaakt hun huren jaarlijks aan te passen. Nu de inflatie sterk oploopt wordt gekozen voor een aanpassing van de huur met 2,96 procent. „Dit is een bescheiden stijging, gelet op de inflatie van 3,5 procent over het jaar 2002”, aldus directeur-bestuurder René Mascini. Daarbij komt dat veel bouw kosten en bijbehorende kos ten van woningcorporaties sneller zijn gestegen dan het algemene inflatiepeil. Alle huurders van Woonpartners worden eind april schriftelijk geïnformeerd over de huur- aanpassing en over het nieuwe huurbedrag. ZEVENHUIZEN - De politie heeft op zondag 16 maart om streeks 03.15 uur een 21 -jarige automobilist uit Moordrecht aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol. De automobilist reed op de Zuid- plasweg tegen een geparkeerde auto aan. Agenten zagen de au tomobilist vervolgens hard ach teruit rijden. De automobilist werd staande gehouden waar na er een blaastest werd afge nomen. Deze gaf een uitslag van 580 ug/l. De limiet is 220 ug/l.Tegen de bestuurder wordt proces verbaal opgemaakt. Te vens werd zijn rijbewijs inge vorderd. Hij kreeg een rijver bod van vijf uren. Slagwerkgroep hebben een leuk en goed in het gehoor lig gend programma samengesteld, precies de muziek die u altijd al eens heb willen horen. Kom luisteren en overtuig u ervan, wie weet wilt u na dit concert zelf wel lid worden. Uitslagen Waddinxveen in percentages: WD 21,09%, CDA 26,47%, PvdA 17,49%, Groenlinks 3,55%, D66 4,18%, SGP 10,33%, SP 2,91%, Christenunie 9,52%, LPF 2,71% Woonpartners stelde in eerste instantie een huursomstijging van 3 procent voor. De twee huurderskoepels HWZM (Ze- venhuizen-Moerkapelle) en Woonbelang Midden-Holland (Gouda) hebben dit uitonder handeld met als eindresultaat 2,96 procent. Eerder bereikten de huurdersorganisaties en de verhuurder al overeenstem ming over de te hanteren me thodiek bij het algemene huur prijsbeleid. Centraal hierbij staat dat de gemiddelde huur prijsstijging is afgeleid uit de inflatiepercentages van de af gelopen 5 jaar. Zo werkt het huurprijsbeleid dempend op de inflatieontwikkeling in het opvolgende jaar. Huurinkomsten zijn de belang rijkste inkomsten van een wo ningcorporatie. Hiervan moe ten corporaties onder meer herstelwerkzaamheden uit voeren in het kader van klein dagelijks onderhoud, het wo- ningbezit periodiek opknappen (schilderbeurt, vervangen van keukens), nieuwbouw realise- ZEVENHUIZEN - Het voor jaarsconcert van De Kleine Trompetter op vrijdag 21 maart en zaterdag 22 maart is nog niet geheel uitverkocht. Het concert wordt gegeven in de theaterzaal van dorpshuis Swan la. De aanvang is 20.00 Fietst u zelf wel eens door Waddinxveen? Misschien zou u dat eens moeten doen! Wij willen graag onze kinderen le ren deelnemen aan het ver keer. Zolang echter er nog au tomobilisten zijn die zich niet aan eenvoudige regels houden, kunnen kinderen pas aan het verkeer deelnemen als ze oud en wijs genoeg zijn om u in de gaten te houden: stopt u wel voor rood?! We hopen dat u als medebe- Automobilist woner van onze omgeving zich voortaan aan die eenvoudige regel kunt houden en die ene minuut wel even voor rood kunt wachten; dat is een stuk veiliger voor ons allemaal! ting nemen in de oppositie bankjes. Informateur Marnix Norder, lijsttrekker van de Pv dA, heeft na een informatier onde aangegeven dat zij samen met CDA en WD wil onder zoeken of een college met de ze partijen tot de mogelijkhe den behoort. Hij heeft daarbij bCZOCht aangegeven dat er nogal wat programmatische punten lig gen, met name met de WD, die dan tot overeenstemming moeten leiden. De nieuwe Provinciale Staten worden op donderdag 20 maart geïnstal leerd en tijdens deze Staten vergadering zal ook een debat plaatsvinden over de uitslag nusstraat en de Meidoornstraat van de PS verkiezingen. Aan sluitend zal de Zuid-Hollandse formatie verder zijn beslag moeten krijgen. uit Koudekerk aan den Rijn werd dankzij zijn 17e plek ook opnieuw Statenlid. Kees Laban uit Benthuizen haalde geen ze tel. De Boskoopse kandidaat Marcel Ceulen haalde 498 stemmen en in de kieskring Leiden wisten wethouder Ivo ten Hagen 181 stemmen bin nen te halen en oud-wethou- der Piet Trimp 805.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 19