1 Zip Your Lip: 24 uur niet eten voor het goede doel Rabobank Gouwezoom opent nieuw Financieel Dienstencentrum Tv-opname met ’de Gouwestem’ in kathedraal van Gent Het is tijd voor Rabobank Gouwezoom. Energiegebruik Wingerd Kerngroep Ontwikkelingssamen werking zoekt ’jonge honden’ WADDINXVEEN - De Kern groep Ontwikkelingssamen werking Waddinxveen zoekt nieuwe, jonge enthousiaste le den. De groep kampt niet al leen met een vergrijzing, maar ook meteen tekort aan be stuursleden. Het lijkt de kern groep voor jongeren een mooie opstap naar een latere loopbaan. Bijvoorbeeld voor o. /Lx,'' Colofon DUURZAAM 3000-H-1 B 2000 -O w B BrB 1000 Hg Öl 11 g MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN Rabobank kWu,m3 perjaar Iip 60001 5000 LIL 4000 --K- PAGINA 7 WOENSDAG 19 MAART 2003 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN buiten MID- W AO D-l N X V E N Zuidplas blijven gehandhaafd. Volgende keer: de Zuidplaslaan spreker: de TZ2 TC H2 TC TC TC 'T Energieverbruik Wingerd Bethelkerk, Bilderdijklaan zondag 9.30 uur ds. C.D. Zon- nenberg 17.00 uur ds.J. Maasland, Barne veld ’De Rank’, herv. Conf., Coene- coopcollege zondag I0.00 uur ds. M.A. Bos, doopdienst 18.30 uur ds. C. Bregman, Zoe te rm eer Huisarts en apotheek voor alle inwoners van de regio Midden- Holland De Morgenster, Sterrenlaan zondag 9.30 uur ds.J. de Jong 17.00 uur ds.A.W. van der Plas GEREFORMEERDE KERKEN Uitgever Dagblad van Rijn en Gouwe B.V. Alphen aan den Rijn Redactie Sanne van der Kolk 0172-420512 E-mail: weekbladvoorwaddinxveen@ rijnengouwe.nl Kopij dient uiterlijk op maandag 16.00 uur in het bezit van de redactie te zijn om in aanmerking te komen voor plaatsing. Bijdragen per e-mail of op floppy verdienen de voorkeur. Bezorging Telefoon: 0I8I-2I9612 Ontmoetingskerk, Groensvoor- de zaterdag 19.00 uur Woord Communieviering, pastor M. Ameling zondag 1115 uur Eucharistievie ring, pastor A. vd Helm het bedrag van vorig jaar, 2700 euro, te overtreffen.” Het geld wordt in gezet als eerste noodhulp voor voedsel, maar ook voor lange ter mijn aanpak. Zo wil de organisatie na Abspoel uit Dordrecht be speelt de hobo, Antoine Jansen fagot en de trompettisten Si mon Wieringa en Auke van de Merk. De dirigenten Martin Mans en Martin Zonnenberg wisselen elkaar af achter het scholen oprichten, drinkwaterputten aanleggen, boeren onderwijzen en irrigatiesystemen aanleggen. „We hebben ook voor ons zelf een wed strijdje: wie het hoogste sponsorbe- het Coenecoop College, voor de jeugddienst. „En de rest van de dag blijven we daar. We gaan diverse spellen doen om de dag door te ko men”, gaat Annemarie verder. De actie wordt om 19.00 uur afge sloten met een gezamenlijke maal tijd in de Immanuelkerk. „Gemeen teleden kunnen dan hapjes brengen. Dat is meestal een tafel vol lekkers als brood, knakworstjes, soep, sala de, hartige taarten, koekjes en nog veel meer. Ja, je eet dan echt meer dan normaal. En ergens voel je je ook wel schuldig, wij krijgen na 24 uur weer een tafel vol lekkers vook ons, de mensen die honger meema ken niet. Maar je weet ook dat ze het meeste hebben aan gelddona- ties, bovendien hébben we hier ook die luxe. We zijn bevoorrecht. Als het er is, dan mag je er ook gebruik van maken, maar probeer het wel te delen.” Om er voor te zorgen dat de actie goed verloopt, telt de groep zes mensen aan begeleiding. Drie vol wassenen en drie tieners. Zij stellen het programma op en één van hen heeft ook een EHBO diploma. Als voorbereidende tip heeft Annema rie: eet geen spaghetti vlak voor de start. „Dat is misschien wel heel lekker, maar je krijgt zo weer trek. Ik kies voor pannenkoeken, net als vorig jaar. Die vullen goed!” En als troost voor de dagen erna: je bent het ook zo weer vergeten. „Eigenlijk had ik alle keren heel snel weer mijn normale eetritme. Natuurlijk denk je nog wel even na: goh, ik heb elke dag weer een maaltijd op tafel, maar je leeft toch snel ook weer verder.” Overigens zoeken de deelnemers altijd nog meer sponsors. „Iedereen kan een vast bedrag geven voor on ze actie. We hopen natuurlijk wel NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost zondag 9.30 uur ds.A.W.van der Plas 17.00 uur ds. C.D. Zonnenberg Kantoor Zijde 30 2771 EN Boskoop Fax: 0172-212168 Advertenties Telefoon 0172-211731 E-mail: verkoopboskoop@rijnengouwe.nl Advertenties kunnen tot dinsdag I 1.00 uur worden opgegeven, IM’ers (ingezonden mededelingen) tot maandag 16.00 uur. CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: I0.00 uur leesdienst I8.30 uur leesdienst ROOMS-KATHOLIEKE KERK StVictorkerk, Zuidkade zondag 9.30 uur Woord Com munieviering dinsdag 25 maart 19.00 uur Eu charistieviering, pastor A. vd Helm JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Troostraat 10.00 uur Openbare toespraak 11.00 uurWachttorenbespreking DE BRUGGEN RESTAURANT DE BRUGGEN Sterrenlaan 2 zondag I 1.00 uur drs. J.L Del- haas, geestelijk verzorger De Bruggen, 40-III, zondag Oculi WADDINXVEEN - Chr. Man nenkoor De Gouwestem o.l.v. Martin Mans is door de Evan- drag inbrengt, kan een verrassing verwachten.” Deelnemers en spon sors kunnen zich opgeven bij Anne marie en Wouter Smit, tel. 0182 - 619406. Dienst Apotheek Midden-Hol- land (DAM) Ronsseweg 138 (tegenover de Bleuland-locatie van het GHZ) 2803 ZR Gouda tel. (0I82) 69 88 20 www.dam-mh.nl Gouda.Voor spoedgevallen ieder weekeinde spreekuur volgens af spraak, tel. Ol 82-610462 of Ol 82-516876. Dierenkliniek Zevenhuizen, drs. M.C. Pilgram, Zuidplasweg la, Zevenhuizen, leder weekeinde spreekuur volgens afspraak, voor spoedgevallen tel. 0180-631451 of 06-III63246, voor minder dringende vragen: vragen@die- renkliniekzevenhuizen.nl. GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage zondag 9.30 uur ds. K. de Vries, Alphen ad Rijn I6.30 uur ds. E. Brink RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Trefpunt, Stationsstraat zondag 10.00 uur spreker: geen opgave ontvangen Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehou den. Deze rechten berusten bij Rijn en Gouwe B.V. c.q. de betreffende auteur. Weekblad voor Waddinxveen is een onafhankelijk weekblad, dat in een oplage van 15.300 exemplaren wordt uitgegeven en verspreid in Waddinxveen, Moerkapelle en Zevenhuizen. Weekblad voor Waddinxveen verschijnt op woensdag. S Gas 3 Elektriciteit 2391 2016 2022 3364 1777 2039 1403 3399 1540 2873 1955 5913 Huijten, tel 392840, Nolda Hootsmans tel 612807 of Boy Vijlbrief, tel. 640790. De Kern groep luidde begin dit jaar ook al de noodklok, en dreigde uit een te vallen als niet voor de zomer nieuwe leden zouden zijn gevonden. Op die oproep kwamen wel positieve reacties, maar dat zijn er nog niet ge noeg. Daarnaast blijft Rabobank Gouwe zoom in de Goudse binnenstad en het centrum van Waddinxveen gevestigd. Dat besluit heeft het bestuur van de coöperatieve bank onlangs na rijp beraad genomen. Hiermee komt zij de belofte rich ting haar leden na om geen kanto ren in Gouda of in Waddinxveen te sluiten. Voor de huidige hoofdvestigingen in beide centra komen kleinere kantoren in de plaats. Deze zijn bedoeld voor het verrichten van geldhandelingen en de verkoop van standaard bankproducten. De vestiging in het Goudse win kelcentrum Bloemendaal en de geldkiosk in de Waddinxveense BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat zondag I0.00 uur heer B. Hunnink Voor spoedeisende huisartsen hulp buiten kantoortijden: van 17.00 uur ’s middags tot 08.00 uur 's ochtends, tijdens het weekeinde en feest dagen: Weekeinddienst dierenarts: A.H.M. Hermans en J.C.H. van Dorst, Kattensingel I7, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0I82- 6I3II2. Kleine huisdieren spreekuur voor spoedgevallen ieder weekeinde volgens af spraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade- Oost 36,Waddinxveen, tel. 0182- 632051. Dierenkliniek ’Pieter Bas’, me vrouw WWM. Smits en J.B. Cra mer, Prins Bernhardlaan 79,Wad dinxveen en Hoge Gouwe 2I, klanten van de bank zichzelf met apparaten en internet. Met behulp van geavanceerde apparatuur is de klant in staat om, op momenten dat het hem het beste uitkomt, geld op te nemen, te wisselen en te storten. Daarnaast oriënteren steeds meer klanten zich via het internet en sluiten op die manier overeenkomsten met financiële transacties als logisch gevolg. Rabobank Intemetbankieren wordt zelfs zo vaak gebruikt, dat de bank zich een van de grootste intemet- banken van Europa mag noemen. Alateen is een zelfhulpgroep voor kinderen van alcoholisten. Voor meer informatie: Joke Ol82-612765 of Marieke 0182- 503773. worden verkleind terwijl er plaats voor persoonlijk financieel advies. Voor dat laatste is men dus straks in het Financieel Dienstencentrum van Rabobank Gouwezoom aan het In toenemende mate bedienen juiste adres. Door bundeling van krachten en verbeteringen in efficiency in combinatie met het streven naar beheersing van de uitgaven, kan de bank de dienstverlening op het gewenste niveau handhaven. Voor nu en in de toekomst. Met andere woorden: snelheid in de service bij dagelijkse zaken wordt gebo- ALGEMEEN MAATSCHAPPE LIJK WERK VIERSTROOM Bezoek en postadres: Station straat I2, 2741 HS Waddinx veen. Spreekuur: maandag t/m donderdag van 09.00 tot I0.00 uur.Telefoonnummer:(OI82) 623 040. Na I0.00 uur wordt u au tomatisch doorverbonden met Vierstroom Zorglijn centralist die uw boodschap aanneemt. JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 Inloopspreekuur Consultatiebu reau, maandag 11.00 tot 12.30, Stationstraat 12,Waddinxveen. Avondspreekuur Consultatiebu reau, 2e en 4e maandag vanaf 17.00 uur www.vierstroom.nl voor meer informatie. ben we aanvullende gegevens verzameld. Om een goede indruk te krijgen van bespa- ringsmogelijkheden vergelijken we in dit ge val alleen de gegevens van de tussenwonin gen met elkaar. Het gasverbruik in deze woningen loopt, on danks de overeenkomstige bouwkunde, sterk uiteen met gemiddeld 1403 m3/jaar als minimum en 2391 m3/jaar als maximum, ge rekend over de afgelopen drie stookseizoe- nen. Dit komt deels door het type CV ketel (2 x HR, 2 x standaard CV ketel). Echter ook het verschil tussen de woningen met een HR ketel is nog aanzienlijk; I403 tegen I955 m3/jaar.Tweede verschil is het stook- gedrag van de bewoners. Het verbruik van de hoekwoning van I540 m3 per jaar is laag in vergelijking met de rest. In deze woning hangt een VR (=Verbeterd Rende ment) ketel, echter de belangrijkste re den is de elektrisch boiler, die gebruikt wordt voor warm watervoorziening. De boiler verlaagt het gasverbruik t.o.v een CV combi met gemiddeld 400 m3/per jaar. Hierbij moet wel gezegd worden dat elek trisch verwarmen (van water) duur en inefficiënt is in ver gelijking met gas verwarming, en dat verwarmen op gas om die reden altijd de voorkeur ver dient. Ook nu zijn de ver schillen in elektrici teitsgebruik weer enorm met een mi nimum van rond de 2000 kWh per jaar en een maximum van ruim 5900 kWh bij een landelijk ge middelde 3400 kWh/jaar. Verklaring hiervan valt buiten het bestek van dit onderzoekje. Hierop komen we later nog terug. Om het energieverbruik van de woningen aan de Wingerd verder terug te dringen en het wooncomfort te verbeteren, zijn er nog al wat mogelijkheden. De belangrijkste zijn: Isoleren van dak en vloeren, vervanging van standaard en Verbe terd Rendement ketels door HR, glas (en kel en dubbel) vervangen door HR++ glas, klokthermostaten en thermostaatkranen op de hoekwoning en vier tussenwoningen heb- CV installeren. Met dit pakket aan maatregelen worden de woningen qua isolatie en comfort op een ni veau gebracht dat vergelijkbaar is met de recenter gebouwde woningen in Waddinx veen.Via een gericht EPA (blok) advies voor deze woningen kan snel inzicht verkregen worden in de besparingsmogelijkheden en financiële consequenties. Aangezien het hier om huurwoningen gaat, is het aan Woon- partners om eventueel actie te onderne men.Voor meer informatie: http://www.duurzaamwaddinxveen.nl of het secretariaat van de werkgroep Energie van het platform Duurzaam Waddinxveen, tel 612192 (bij voorkeur in de avonduren of het weekend). De voortdurend veranderende behoefte van klanten vragen telkens weer om een aanpassing van de bank. Daardoor kan de bankhal, waar voorheen praktisch den op de kleinere kantoren. Meer alle transacties werden verricht, tijd en ruimte voor het geven van deskundig en persoonlijk advies is moet worden ingeruimd er in het nieuwe Financieel Dienstencentrum van Rabobank Gouwezoom. REMONSTRANTSE GEMEENTE De Hoeksteen, Esdoornlaan (in samenwerking met deVrijzin- zondag 9.30 uur ds. H. Schipaan- nige Hervormden) boord Kerkgebouw Zuidkade I8.30 uur ds.J. de Jong zondag I0.00 uur ds.A.S. Lense- link, Leiden Annemarie Smit: „Eet vlak van tevoren pannenkoeken, dan krijg je niet zo snel trek.” (Foto: Liesbeth van der Vis.) HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP) Jan v Beaumontstraat 4 (bij de Jozef-locatie van het GHZ) 2805 RR Gouda tel. (0182) 322 488 (alleen na te lefonische afspraak) orgel en voor de koren. Er zijn acht bussen nodig om de leden van het ruim I40 man tellende Waddinxveense koor en de ongeveer 250 introducés te vervoeren, zij verzorgen de sa menzang. De tv-opnamen wor- dinsdagavond I5 april een groot Passie- en Paasconcert in de Rotterdamse Doelen. Verder doet een keur aan so listen mee in Gent. Onder an dere sopraan Maria Kemler, Marjolein de Wit op fluit, Dia- Naar verwachting opent Rabobank Gouwezoom voor het einde van het jaar de deuren van haar Financieel Dienstencentrum aan de Tielweg in Gouda. Het leegstaande pand dat de bank betrekt, voldoet na een aantal kleinschalige en architectonische aanpassingen aan alle voorwaarden die zij aan een nieuwe huisvesting stelt. Het kantoor, met zicht op de spoorbrug over de Gouwe, heeft een centrale ligging en is zowel vanuit Gouda alsook Waddinxveen goed bereikbaar. Het beschikt over een ruime eigen parkeergelegenheid. VERSLAVINGSZORG DEN-HOLLAND Pamassia, psycho-medisch cen trum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda. Tel.nr. Ol82-563500, fax.nr. 0182-563521. Bereikbaar maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur. een student journalistiek of an tropologie of jongeren die later in het maatschappelijk werk willen werken. Ook leerlingen aan de Pabo kunnen hier goed werk verrichten met onder meer voorlichting op scholen en het voorbereiden van be paalde jongerenactiviteiten. Voor meer informatie: Hilda van Munster, tel. 618131Huub draal in Gent. Ook het Chr. Gemengd Drechtstedenkoor Praise Him doet mee, net als Jeugdkoor Young Voices. De Gouwestem en Praise Him werken al vele jaren nauw sa men. Zo geven beide koren den uitgezonden op zaterdag 3 mei van 19.00 - I9.25 uur Ne derland I en op zondag I3 april van 10.00 - 10.45 uur Ne derland 2. Zie voor meer informatie: www.degouwestem.nl Voor spoedmedicatie kantoortijden: van I7.30 uur ’s middags tot 08.00 uur 's ochtends, tijdens het weekeinde en feest dagen: WADDINXVEEN - In het weekend van 5 en 6 april komen op z’n minst 2I Waddinxveense jongeren bij el kaar om 24 uur lang niet te eten. Doel: geld inzamelen voor de hon gersnood die momenteel heerst in zuidelijk Afrika en Guatemala. „Er gens wil ik me bewust voelen van honger, maar nooit zullen we weten wat de mensen in hongersnood meemaken. Je voelt ietwat honger, maar je weèt dat je na 24 uur weer mag eten”, vertelt Annemarie Smit, één van de begeleidsters die in het ZipYour Lip weekend aanwezig is en zelf al drie keer heeft meegedaan aan de actie. De actie is landelijk en gaat uit van World Vision. In Waddinxveen is het de Hervormde kerk De Rank die de actie organiseert. Alweer voor het derde jaar. „Het eerste jaar hadden we twintig deelnemers, vorig jaar 29 en op dit moment hebben we 2I in schrijvingen voor in april dit jaar. We hopen natuurlijk dat nog meer men sen zich zullen aanmelden”, vertelt Annemarie (I9). Vooral omdat de deelnemers bij el kaar zijn, is het volgens Annemarie niet zo moeilijk om vol te houden. „We hebben een heel vol program ma. Op 5 april beginnen we ’s avonds om 19.00 uur in de Immanu elkerk. De eerste activiteit is een Praise avond, daar is overigens ie dereen welkom, ook als je niet mee doet met de actie.We gaan zingen, we hebben een korte film en we lichten de actie toe”, aldus Annema rie. Na deze praise avond, mogen de deelnemers aan de actie blijven sla pen. Niet dat het verplicht is, maar het is wel gezellig. „Bovendien we ten we dan zeker dat de deelne mers thuis niet eten.” De organisa tie zorgt voor films. Zondagochtend om 9.00 uur verhuist de club naar Immanuëlkerkgemeente, Prinses Beatrixlaan Zondag 10.00 uur ds.C. de Jong woensdag I9 maart I9.45 uur ds. J.G. van Tilburg zondag 9.30 en 17.00 uur dhr. G. van Loenen woensdag 26 maart I9.45 uur ds. J.G. van Tilburg T/2 T/2 T/2 T/2 H2 T/2 Type woning/Aantal personen WADDIK1XVFFN - Chr Man- draal in Gent Onk hpr Chr dinsdagavond 15 anril AAn na Ahsnoel uit Dordrecht be- or?el en voor de koren. Er ziin den uitgezonden OD zater Ontmoetingskerk, Groensvoor- de zondag 9.30 uur pastor G. Marti- gelische Omroep uitgenodigd ni om op vrijdag 21 maart mee te werken aan een tv-opname in de monumentale St. Baafkathe- De woningen aan de Wingerd (Groenvoorde) zijn gebouwd in de periode 1972/73 en zijn (inmiddels) voor zien van muuriso- latie en dubbel glas op de bene denverdieping. De enquêtedeelne- mers uit deze straat brachten nuttige informatie binnen, het is de enige straat uit het postcodege- bied 2742 waar voldoende grote respons op kwam om dit overzicht samen te kunnen stellen. Boven dien zijn dit allemaal bewoners van huurwo ningen, terwijl de rest van de overzichten huiseigenaars betreft. De gebruiksgegevens staan in de grafiek en de tabel. We hebben hier te maken met één hoekwo ning en vijf tussenwoningen die bouwkundig gezien vergelijkbaar zijn. Alle woningen worden bewoond door twee personen. Van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 7