Dit jaar geen Deze vervolg Week van Wadd lekkeR! 2e Ballonnenfestival en parachutisten op Koninginnedag GEOP LET OP PRAXIS G EQ PEN Excursie naar Westfries Museum Hoorn Alternatieve Paaswake voor en door jongeren Scooterrijder breekt neus bij ongeval 2^ ^Stzsnljolz Kishi stone eieren uit Kenia, met de hand beschilderd en gegraveerd normaal 4,50 nu 2,25 LET OP! (0182)54 74 00 Krant rondom twee CIC Weer vocht onder uw huis! Poging tot inbraak bij Tijd voor verandering Tijd voor actie ook voor uw j NAVIGATIE GOUDKADE 1 -4, GOUDA INDUSTRIETERREIN "KROMME GOUWE" A.S. MAANDAG 21 APRIL 2E PAASDAG de feestdagen bedrijven Wokkelpop in de Zuidplas l V L OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN Meneer Hendrix Sport bos weer op B&W: uitbreiden bebouwde kom WADDINXVEEN - Op zon- k ■■Hi Donderdag 12.00-22.00 uur '1 De Hifpatheker -<**** NEELEMAN Product Prijs Prestatie Personeel Normen en waarden ai iw a FINANCIËLE DIENSTEN Jazeker. De Hypotheken Bredeweg 35 - 2751 GH Moerkapelle Email - info@pr4.nl - www.pr4.nl - tel. (079) 593 39 67 Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Vrijdag en zaterdag U 11 WADDINXVEEN meester en wethouders willen de Piasweg nog meer verkeer sluw maken dan tot nu toe het car comfort EU ROPAjU I N alle Jtmuei jriea BENT U TOE AAN VERVANGING INBOUW- APPARATEN - een onafhankelijke kijk op uw zaak - maatwerken kwaliteitm.b.t. uw verzekeringen, pensioen, hypotheeked. - maatwerk voor zowel particulier als onderneming - maak kennis met onze kennis en expertise Organisatie pakt zo mogelijk in 2005 de draad __L_Z/AutoV_.-2 snelservice j het snelle en persoonlijke adres voor: Autox |F snelservice moet Piasweg rustiger maken TOTAALOPLAGE RIJNEN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN gezocht Wadd’ lekkeR! het vervolg te ge 12.00-20.00 uur 16.00-20.00 uur 16.00-20.00 uur 12.00-14.00 uur 16.00-20.00 uur 12.00-14.00 uur 16.00-20.00 uur WOENSDAG 16 APRIL 2003 55e JAARGANG nr. 284 - lui— GOUDA, ACHTERWILLENSEWEG 31, 0182-581337, DONDERDAG KOOPAVOND APK-KEURINGEN Meneer Hendrix is niet zomaar een pop, maar eentje met een eigen ta lent: tekenen Volkert Engelsman is de volgende persoon die zijn visie geeft op normen en waarden in de samenle ving, en de discussie die daarover gevoerd gaat worden Basketbalclub Flyers zit in de lift KERKWEC OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL (0182) 64 00 72 we begin en zoals Jezus, door de dood heen, trok naar het nieuwe leven, het licht. De trek- WADDINXVEEN - Stichting Nationale Feestdagen Waddinxveen heeft ook dit jaar op Koninginnedag een ballonfestival georganiseerd. Het zesde ballonfestival. Twee achtereenvolgende jaren is het bal lonfestival afgelast. In 2001 als gevolg van de MKZ crisis, in verband met besmet tingsgevaar mocht boven Nederland niet gevaren worden.Vorig jaar was door de enorme achterstand slechts een zesal ballonnen beschikbaar, dat is voor een re gionaal evenement als deze te weinig. Twee jaar gelden werd een aanal vrijwilli gers, in het kader van het jaar voor de vrijwilligers, en een aanal gehandicapten een gratis ballonvaart aangeboden. Die toezegging wordt dit jaar alsnog ingevuld. Naast een groot aanal relaties sponsort het bedrijfsleven zowel de plaatsen voor de vrijwilligers alsook voor de gehandi- Bel 079-5933967 voor een afspraak. Van Vliet lost dat voor u op door Argex-korrels onder uw huis aan te brengen. Zij 'sluiten' het vocht onder uw huis op. De milieu vriendelijke korrels hebben ook een isolerende werking. Daardoor daalt uw energierekening en stijgt uw wooncomfort. Met Argex-korrels zet u water onder uw huis buiten spel! capten. Ballonvaren is nog steeds een on vergetelijke ervaring, de ballonvaarder ge niet anderhalf uur van het unieke uitzicht op de dorpen, weilanden en water in de wijde omgeving van Waddinxveen. Een fantastisch Waddinxveens evenement dat nog steeds georganiseerd kan worden dankzij de sponsoring vanuit hetWad- dinxveense bedrijfsleven, waardoor zelfs de toegang voor het publiek gratis is en dit dus ook bij uitstek een leuk uitje is voor het hele gezin. Op Koninginnedag zijn weer 25 hete luchtballonnen te be wonderen, waaronder een paar bijzonde re exemplaren. In totaal gaan 115 perso nen het luchtruim in. Maar er is meer. Dit jaar zal er naast het opstijgen van de ballonnen, ook een de monstratie worden gegeven door het pa rachutistenteam van Rotterdam Airport. DESKUNDIG ADVIES gebroken neus op. De Wad- dinxvener bleek geen helm te dragen, voerde geen verlichting, beschikte niet over een brom fietscertificaten en reed op een onverzekerde bromfiets. De politie maakt proces-verbaal op tegen hem. Brederolaan 8 Waddinxveen Tel./fax (0182) 61 51 07 www.steenbok-newage.nl (vanaf 11.00 uur Trendhopper en Leen Bakker) Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetenneer Telefoon: P79 - 3428P15 ONDERHOUD ALLE MERKEN VAN UW KEUKEN- WU KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: WADDINXVEEN - Het vorig jaar drukbezochte Wadd’ LekkeR! festival aan de Gouweboulevard zal geen vervolg krijgen in 2003. Dat besluit nam de organisatie op maan dag 7 april. De onzekere economische situatie is de oor zaak van het aflassen van het gastronomisch evenement. „Een maand geleden zeiden we allemaal nog ’ja’ tegen Wadd’ LekkeR! de vooruitzichten waren goed. Iedereen was enthousiast, sponsors zaten in de pen, de verenigin gen wilden mee doen. Maar in een kort tijdsbestek is het tij gekeerd”, zo laat woordvoerder Arie Pieter van Dijk weten. advertenties: maandag 28 april om 10.00 uur. Sluitingstijden re dactie: vrijdag 25 april om 15.00 uur (sportberichten uitgezon derd). In verband met Tweede Paasdag op maandag 21 april stelt de re dactie en advertentieafdeling het op prijs als advertenties en WADDINXVEEN/BOSKOOP - Een 18-jarige man uit Waddinx veen reed op zaterdag 12 april rond 02.45 uur op de Barend- straat met zijn scooter tegen van een geparkeerd saande au to opensaand autoportier. Bij de aanrijding liep de man een WADDINXVEEN - Het Histo risch -Genootschap organiseert een excursie naar het Westfries Museum in Hoorn, waar in mei een tentoonstelling te zien is van Waddinxveens speelgoed uit vervlogen tijden. Toenmalige fa brikanten als Bremmer, Hoogen- doom, Hendix/Kleiweg, Okker- se/okwa Plomp en Sliedrecht maakten houten speelgoed, dat wereldwijd werd verkocht. Op de tentoonstelling zijn meer dan 200 stuks authentiek speelgoed te zien, als pakhuizen, ophaal bruggen, kippenhokken, duw- paarden, hobbelpaarden, trekwa- gen, kruiwagens, boerenwagen, tilbury’s, broodkarren, aswagen, transportkarren, Van Gend Loods wagens, koetsen, vigilan tes, diligences, paardentrams, elektrische trams, locomotieven, wagons, vrachtwagen, jukken met emmers, poppenledikanten en -keukentjes en winkeltjes. Al deze museumstukken dateren van de laatste twee eeuwen. Ja renlang zijn Karin Wester en gaan toch vergelijken en dus kun nen we geen concessie doen. (vanaf 10.00 uur is alleen de Praxis geopend) LEEN BAKKER' dag) is er in de Sint Victorkerk een alternatieve Paaswake voor én door jongeren. De viering, die als thema ’Trek je mee’ heeft gekregen, begint om 05.30 uur. Het doel is een trek tocht is het nieuwe begin, van uit de duisternis, door het wa ter, naar het licht, zoals de Israëlieten na de bevrijding uit Het Weekblad voor Waddinx veen zoekt een correspondent voor Zevenhuizen en Moerka pelle die tegen een vergoeding melijk, door het succes van vorig met enige regelmaat artikelen jaar, hoog gespannen. Mensen wil schrijven. Houdt u van schrijven (poli tiek, interviews en/of sfeerver- slagen) en bent u incidenteel ook op zaterdag beschikbaar, dan horen wij graag van u. Reacties kunnen naar: Week blad voor Waddinxveen, Zijde 30, 2771 EN Boskoop. Tel. 0172-420512 of mail naar: s.vanderkolk@rijengouwe.nl WADDINXVEEN - In de avond van donderdag 10 april en de nacht van vrijdag 11 april is ge poogd in te breken in twee be drijven aan de Coenecoop. Bij één van de bedrijven werd de roldeur geforceerd en wist men binnen te komen. Vervol gens werd een kantoorruimte doorzocht. Er is vooralsnog niets weggenomen. Bij het an der bedrijf werd geprobeerd een ruit van de roldeur in te slaan. Men is het pand niet bin- automobilist een doorgaande nengeweest. De politie stelt weg blijft. Hij adviseerde op dit een onderzoek in. punt een camera te plaatsen. Bel Van Vliet BV 0182 515 014 of kijk voor meer info op www.zetwaterbuitenspel.nl Riool-reiniqinq, -ontstoppinq, - reparatie, - vernieuwing en -camera-inspectie M* ad. voo Een tienal ervaren springers verzorgen een uiterst boeiende show boven de voetbalvelden van WSE. ’s Middags tussen vijf en zes uur moeten de deelnemers aan de Ballonvaart zich inschrijven, direct daarna wordt een begin gemaakt met het opzetten en opblazen van de ballonnen. De S.N.F.W. maakt echter een duidelijk voorbehoud over het wel of niet door gaan van de ballonvaart in verband met de weersomsandigheden. Regen, harde wind en de windrichting in verband met de aanvliegroute op het vliegveld Zestien- hoven kunnen spelbreker zijn. In dit gevat is de uitwijkdatum zaterdag 31 mei plaats en tijdstippen ongewijzigd. 30 April 's mid dags om twee uur wordt de definitieve beslissing genomen, de uitslag wordt be kend gemaakt middels de RTW Waddinx veen. Cafetaria ”De Sniep” Eikenlaan 56, Waddinxveen Tel. (0182) 62 01 82 Fax (0182) 62 08 55 Wat is leukerdan op 2e paasdag .A lekker ideeën op te doen voor huis en tuin? Kom winkelen bij L EuropaTuin! hebben wel tot enige verbete ring geleid, maar niet tot het gewenste resultaat. Daarom stelt B en W voor de bebouw de kom van Waddinxveen met veertig meter uit te breiden in zuidwestelijke richting. De plaatsnaamborden kunnen dan worden verplaatst en er kan een verkeersdrempel binnen de bebouwde kom worden aangelegd, gebouwd op een maximale rijsnelheid van 30 km per uur. De kosten voor deze maatregel bedragen niet meer dan 2000,-. tocht begint op het plein van de Sint Victorkerk (Zuidkade 176). Daar kan men zich op warmen aan het vuur dat de weg zal wijzen. Om aan de trektocht te beginnen moet zo weinig mogelijk bagage mee, al leen de eerste levensbehoef ten. Tijdens de tocht wordt ge rust om te luisteren naar muziek en verhalen die verband houden met wat echte bevrij ding is. Tot slot met elkaar in het licht komen, het nieuwe be gin, om brood en wijn te delen. Alle jongeren zijn voor deze al ternatieve Paaswake van harte uitgenodigd. Dat hebben we niet eens over wogen”, aldus Van Dijk. Ook in 2004 zal het de organisatie niet lukken om een Wadd’ LekkeR! op poten te zetten. „We ver wachten niet dat binnen nu en achttien maanden een kentering plaatsvindt.” Van Dijk vindt het erg jammer dat het festival geen vervolg kan krijgen. De or ganisatie was immers al een aanal keren bijeen geko men, met de intentie in juni weer een festi val te organise ren. „Er zat al heel wat tijd in, we waren na de zomer begonnen. De serviceclubs, bedrijven en verenigingen hadden al een draaiboek.” De organisatie bleef nu op elf deelnemende bedrijven steken, tegenover vijftien of zes tien van vorig jaar. „Dus een kwart van het aanbod deed niet mee en daarmee viel het festival als een kaartenhuis in elkaar. Je probeert nog te redden wat er te redden valt, maar het lukt niet Dat is geen goed uitgangspunt en dus hebben we de stekker eruit getrokken, dat is eerlijken De lat ligt vrij hoog, en we konden hier mee de verwachting na vorig jaar niet waarmaken.” WADDINXVEEN - Stichting wijkwerk de Zuidplas houdt op 21 juni de jaarlijkse muziekdag ter afsluiting van een seizoen vol kinder-, jeugd- en 30+ disco’s. Dit jaar helpt ook de Stichting Wad dinxveens Muzikanten Collectief mee met de organisatie, zodat het evenement nog grootser zal zijn. Zo komen er acht bands, waaronder één uitTsjechië. Ook is er weer een kinderplayback- show, opgeven kan tot twee we ken van tevoren. Muziekdag 2003 kent zelfs een Waddinxveense Idols, opgeven daarvoor kan tot 5 mei. De hoofdprijs van deze Waddinxveense Idols is het op nemen van een cd-single in een studio. Opgeven voor de kinder- playbackshow en Waddinxveen se Idols kan bij Tessa van Koppen, tel. 630145. De muziekdag vindt plaats voor het terrein van het Zuidhonk, naast sporthal de Dui kelaar en duurt van 12.00 tot 23.30 uur. Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182)614714 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Burge- Wethouder Dijksterhuis zei dat binnenkort de Dorpstraat wordt gerenoveerd en dat kan wellicht leiden tot ander rijge- geval is. De verkeersdrempels drag, omdat dan van deze straat geen gebruik kan worden ge- dagmorgen 20 april (Ie Paas- maakt om naar de Piasweg te rijden. In ieder geval wil wet houder Dijksterhuis het te hard rijden op de Piasweg nog even aanzien in de hoop dat de verkeerssituatie door de huidi ge maatregel wat verbeteren zal. Overigens is de provincie Zuid-Holland, als eigenaar van de weg, niet geporteerd voor het plaatsen van camera’s. De de slavernij van Egypte door de commissie ging in ieder geval Rode Zee en door de woestijn akkoord met het voorstel de trokken, op weg naar het nieu- bebouwde kom op dit punt met 40 meter uit te breiden. In de commissie openbare (A.B.) Ruimte en Milieu merkte de heer Peters (WeWa) op dat ondanks alle maatregelen er toch ontzettend hard gereden wordt en de Piasweg voor de Laurens Bas doende geweest de ze unieke stukken te verzame len. Veel informatie is ook geko- kopij zoveel mogelijk op vrijdag men uit ons dorp. Deze 18 april worden aangeleverd. In tentoonstelling loopt van 3 mei verband met Koninginnedag op tot en met 22 juni. De excursie woensdag 30 april, verschijnt de van het Historisch Genootschap krant een dag eerder op dins- naar dit museum is op zaterdag dag 29 april. Sluitingstijden voor 31 mei. Vertrektijd circa 12.00 uur, terug in Waddinxveen circa 18.00 uur. De kosten zijn 26,75 euro. Reservering in volgorde van binnenkomst addmxveen .M.I.f.MlA LJ.!. 0.1.-..,—-- - - - De vertegenwoordigers van de Waddinxveense serviceclubs, de plaatselijke horeca en het lokale bedrijfsleven zijn unaniem tot dit besluit gekomen, zo laat de orga nisatie weten. Allen zijn van me ning dat elk plaatselijk resaurant in staat moet zijn om aan Wadd’ lekkeR! deel te nemen. Dat iede re Waddinxve- ner in de gele genheid moet zijn om van het evenement te genieten. En dat het hele lokale bedrijfsleven en de Gemeente Waddinxveen kans moeten zien om het met materiële en financiële middelen te ondersteunen.Volgens het co mité wordt aan deze voor Wadd’ lekkeR! belangrijke voorwaarden niet voldaan. In economisch betere tijden, zo Correspondent mogelijk in 2005, zal de organisa- r tie met enthousiasme de draad i weer oppakken om zodoende ven dat ze volgens velen ver dient „We willen namelijk ook niet in een kleinere vorm door gaan. De verwachtingen zijn na- tv

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1