Deze uit in nieuw Week clubgebouw ^KEUKEN F Concordia breidt 70% Korting trek haken 4 +giatis montage n Si |si s fel Koningin op bezoek in regio Cartouche Feestelijke onthulling speeltoestellen b cc Laatste dagen! Factory Sale LET OPT (Heemskerk ■üDimöiaQ I Uw specialist al 74 jaar, i in Water, Gas, Elektra, Dakwerk en C.V. RUIMT OP! Printer- 1 cartridges OPENINGSFEEST BITKEUKENCON CURRENT Bfltf KORTING OP f ■H) 10 TOPAPPARATUUR C K - CONCURRENT OOK voor UW bos BAAN di|h NEELEMAN Wijkfeest in Zuid Liedjes uit de oude doos LAATSTE DAGEN 27&28 JUNI Jazeker. De Hypotheker. ZOMERACTIE COMBIKETEL (0182) 54 74 00 ra ,1 slB DEZE WEEK HOLLANDSE NIEUWE AARDAPPELEN Wijziging kabelfrequentie F-ri Op de fiets Zilveren schoen Groots feest Uneto-Vni De Hypolheker WASMACaig WW® 3,95 car comfort Woerden: Straat van Gibraltar 4 (naast Mc Donald's) Nieuw in Leiderdorp: Meubelplein 10 installatietechniek 1 OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN 55e JAARGANG nr. 2856 TELEVISIE EN VIDEO Designed to enjoyI SMOMI If BAAN, Zuidkode 110, Woddinxveen (tel: 0182 - 61 36 44) APK-KEURINGEN DHÖQE.R Afgelopen vrijdag werd weer de jaarlijkse zilveren schoen uitgereikt. Lees meer op pagina 11 Afgelopen donderdag keurden ruim 400 leerlin gen van het Coenecoop verschillende bedrijven op duurzaamheid. Let OP: ALLÉÉN NOG VRIJDAG 27 (09.00 - 21.00 u.) En zaterdag 28 juni (09.00 - 17.00 u.) 3,95 2,49 3,49 3,95 0,99 Tijdens de Zomeractie een cv-ketel bestellen en deze in september laten monteren, dit levert u zeer veel voordeel op wat kan oplopen naar zo'n 450,= U heeft al een cv-ketel compleet gemonteerd v.a. 1800,= of met ATAG ACL vanaf 21,= per maand, inclusief 15 jaar ga rantie, service en onderhoud. gebracht aan het tegenover gelegen rosarium waar de ko ningin zeer onder de indruk raakte van de verscheiden heid aan rozen. Daarna ging het gezelschap per bus door Boskoop richting Waddinx- veen.Aan de Middelburgse- weg werd een bezoek ge bracht aan de veehouderij van Jan v.d. Werf. Van der Werf sr. zet zich zijn hele le ven al in voor diverse vak- en belangenorganisaties in de ag rarische sector en is ook geen onbekende in het Pro vinciaal bestuur. Tijdens een half uur durend gesprek werd de Koningin op de hoogte gebracht van de plannen om dit gebied te bestemmen als waterbuffer- ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES KERKWEG OOST 18S 2741 Hl> WADDINXVEEN TEL. (01821 64 00 72 onthuld met de namen van alle sponsors. De plaquettes, in de vorm van een grote bloem, wer den gemaakt door Klassewerk. Naast de twee bovengenoemde hoofdsponsors bedankten de beide scholen de overige spon sors te weten: Rabobank Gou- wezoom, Intertoys Van der Wal, Installatiebedrijf De Wit, Gas- sendepot Vis, maatschap Van Slagmaat, De Vries Holier- hoek, Baas Groep, ARO Dien- stengroep, Visser en Wijtman, Aannemingsbedrijf De Wilde, Aannemers Gebroeders Van Vliet, Hoveniersbedrijf Van Vliet, S.P.G. Rotterdam. De festivitei ten werden afgesloten met een hapje en een drankje. Lees op pagina 23 Wie de gelukkigen dit jaar zijn. 24 UUR SERVICEDIENST ATTEMA tel. (0182) 61 35 00 Ze gaf toe ook weleens privé door de streek te toeren. Dit onderstreepte haar betrok kenheid met wat er in haar land gebeurt. De vorstin maakt zich zorgen om de verkeersveiligheid, juist op die kleine weggetjes waaraan het Groene Hart zo herkenbaar is. Aan het eind van het be zoek nam de vorstin meer tijd om met iedereen te pra ten. Met de koninklijke bus reeds ze terug naar het be ginpunt van de dag, Zoeter- woude. Onderweg mocht ze op di verse plaatsen ook cadeau’s in ontvangst nemen voor de aanstaande moeder Maxima en Willem Alexander. Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 Éénmalig supervoordeel op showroom collectie zitmeubelen tot BENT U TOE AAN VERVANGING VAN UW KEUKEN- INBOUW- APPARATEN WIJ KOMEN GRATIS BIJ U LANGS I VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WH LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: /AutoA snelservice j het snelle en persoonlijke adres voor: WOENSDAG 25 JUNI 2003 ,.-rf H| ,r ..i' BOSKOOP/REGIO- Koningin Beatrix heeft tijdens een werkbezoek op dinsdag 24 juni in de regio onder meer Alphen aan den Rijn, Reeuw- ijk en Boskoop bezocht. Hon derden mensen verwelkon- den de vorstin bij het station aan de Parklaan waar de ma jesteit dinsdagmiddag arri veerde. Daar werd de Konin- gen welkom geheten door burgemeester J. Rijsdijk van Boskoop en werd haar bloe men aangeboden. Vervolgens werd een bezoek gebied. Al eerder deze dag was ze geconfronteerd met de problemen in de agrari sche sector en met grote be langstelling luisterde ze ook hier naar de plannen. Ze stel de gerichte vragen en maakte duidelijk dat ze zich grote zorgen maakt over de water huishouding in ons land. Met name het probleem van de verzilting en het op juiste peil houden van het grondwater houden haar bezig. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan boomkwekerij Van der Starre aan de Alphensvaart. Langs de route stonden velen te juichen en te zwaaien en dat deed de vorstin zichtbaar goed. Koningin Beatrix maakt drie streekbezoeken per jaar. WADDINXVEEN - De officiële onthulling van drie speeltoestel len op het schoolplein van de Kardinaal Alfrinkschool en de Koningin Beatrixschool vond af gelopen vrijdag plaats. Het gaat om een klimhuis, een basket en een speelhuis met glijbaan. De onthulling werd gerealiseerd in aanwezigheid van een groot aantal sponsors en enthousiaste leerlingen. De twee hoofdspon sors zijn Stichting Service Wad dinxveen en De Graaf Part ner. Zij onthulden ieder hun eigen speeltoestel.Voor de gele genheid waren de speeltoestel len omhuld met door de kinde ren geverfde doeken. Daarnaast werden een tweetal plaquettes Bel voor een vrijblijvende offerte: Telefoon 0182-630899 Dorpstraat 33 2742 AP Waddinxveen i ^.WRBOflG K KEMA WADDINXVEEN - ’Zuid-Hol- land met je weiden en je grazi ge vee’, ’Dikkertje dap’ en ’De Mosselman’. Kent u ze nog van vroeger? En heb jij ze misschien ook geleerd? Je kunt ze zingen op de slotavond van het chris telijk kinder- en tienerkoor De Zangvogels die vrijdag 27 juni in De Hoeksteen (Esdoorn- laan) wordt gehouden. De kinderen van het koor, in de leeftijd van vijf tot zestien jaar, hebben al veel weken hard ge oefend voor deze slotavond. Tijdens deze avond worden eerst bijbelse liederen gezon gen, na de pauze de komen de aan bod, in bijpassende kleding. Martien van der Zwan is onze 'dirigent en Leander van der Steen zich achter de piano. Ook spelen zij samen nog een stuk. De avond begint om half acht en duurt ongeveer tot 21.15 uur. Wij leveren alle merken! b BURGER".. Dorpstraat 39 Waddinxveen Kerkplein 13 Moordrecht Tel 0182-612298 www.burger-waddinxveen.nl de Aarhof Alphen aan den Rijn 3 PE3 TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN' WADDINXVEEN - Het nieuwe clubgebouw van Corcor- dia moet een muziekcentrum worden. Dhr. L. Verweij, voorzitter van de muziekvereniging, heeft veel ambities. „Naast Concordia heeft Waddinxveen niets meer. Het is toch te gek voor worden dat er bij de wandelvierdaagse een straatorkest uit Boskoop moet komen om ze te be geleiden bij de intocht?” Verweij wil gaan brainstormen over de uitbreiding van de muzikale activiteiten van de vereniging. Een straatorkest, een showband, zelfs een twirlband gaat de voorzitter niet te ver. „Het is en blijft een muziekgebouw.” genheid veel werk zelf te doen. Verweij: „De Gebroeders van Vliet doen het grondwerk voor niets. We hebben ook een paar leden bij Nederhoff in Gouda werken en die mogen gratis ge bruik maken van alle bouwma- chines. Dat scheelt allemaal een hoop in de kosten.” Verder re kent ook de heier.Van ’tWout, een uiterst lage prijs en krijgt de vereniging via houtbedrijf Alblas alle hout tegen de grondprijs. „Dit alles heeft ons in staat ge steld het nieuwe gebouw te re aliseren”, aldus Verweij, „maar acties blijven ook continue be langrijk.” Op dit moment is Concordia weer bezig met twee acties. Naast de gebruikelijke kledingactie, verzamelt Concor dia nu ook Cartridges. De inkt patronen kunnen op donder dagavond in het oude Kohnstammgebouw worden in geleverd. Een gespecialiseerd bedrijf haalt ze op, die ze dan weer verwerkt voor herge bruik. Zonder acties kan de ver eniging volgens de voorzitter niet bestaan. „Van contributie alleen kunnen wij niet rondko men. Zo’n kledingactie moet je ook niet onderschatten: we ha len daar echt altijd veel geld mee op. De laatste keer hebben we 200 kilo kleding opgehaald. Daarom hebben we al die ber ging ook nodig in het nieuwe ge bouw.” De jaarlijkse rommel markt wil Verweij wel afschaffen. „Die opbrengst hopen we te vervangen door de opbrengst van de verhuur.” KeukenConairrent opent deze week haar 16e en 17e vestiging in Leiderdorp en Zaandam en daarom vieren wij feest! Kom naar een van onze vestigingen bij u in de buurt en profiteer van de unieke openingsactie! Omdat u op de centen bent... ii* Het heeft lang geduurd voor Concordia aan de bouw van een nieuw clubhuis kon beginnen. Mede dankzij de inzet van wet houder Gerts, die zich zeer hard heeft gemaakt voor de nieuwbouw, is het er nu einde lijk van gekomen. Waddinxveen kan rekenen op een grootse openingsinstuif als het gebouw klaar is. Verweij: „De sympathie van de burgers van Waddinx veen is duidelijke met Concor dia, dat bleek wel uit de handte keningenactie en de loterij, waar we echt veel geld mee hebben opgehaald. Daarvoor gaan we iedereen zeker op passende wij ze voor bedanken. Er zal in ieder liedjes uit de oude doos geval veel muziek gemaakt wor den.” Iedereen die ideeën heeft over de uitbreiding van het muziek programma, of interesse heeft in de huur van het gebouw, kan contact opnemen met Dhr. L. Verweij, tel. 0182 612623. 10 kg Doré's of Frieslanders 1 kg Griekse kersen 2 kg Hollandse aardbeien Hele doos Galia meloenen 3 komkommers 1 kg jong belegen kaas veel voor weinig V.O.F. T. VAN DER SPEK Zn aardappelen-, groente- en fruithandel Bredeweg 116 Zevenhuizen Tel. (0180) 63 15 11 naast oprit A12 richting Den Haag ^Teekblad voo Waddinx snelservice Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Het nieuwe clubgebouw van Corcordia wordt, als alles vol gens planning gaat, begin okto ber opgeleverd. Er zit een invali de toilet in, een opgang voor rolstoelen en veel bergruimte. De grote zaal wordt ongeveer 180 m2, met kantine erbij is dat ruim 200 m2. En dat is belang rijk, want Concordia wil de ruimte ook gaan verhuren. Op dit moment heeft de vereniging al één huurder: op zaterdag avond is het gebouw van de jeugdgroep van de Hervormde Kerk, het Bolwerk. Het verhuur is bedoeld voor sociaal-culture- le verenigingen, niet voor brui loften en partijen. Het gebouw wordt beschikbaar gesteld voor verhuur per dagdeel, inclusief gebruik van de kantine in eigen beheer. Omdat het gebouw zo veel berging heeft, is het voor de huurder ook mogelijk een stuk je eigen bergruimte te krijgen. „Dit wordt een belangrijke bron van dekking”, aldus Verweij. Aan het einde van de bouw zit Con cordia met een hypotheek van 85.000 euro, waar de gemeente garant voor staat. Ze willen dat bedrag met het huidige ledental zo snel mogelijk afbetalen. „We willen niet de jeugd hiermee op zadelen.Wij maken veel gebruik van het gebouw, dus we doen er alles aan om de schuld af te be talen.” Door veel zelfwerkzaam heid en sponsoring is het Con cordia gelukt de kosten lager uit te laten vallen. De vereniging heeft vooral veel te danken aan de aannemer, bouwbedrijf De Wilde, die alle tekenwerk, bege leiding en bouwaanvragen voor niets heeft uitgevoerd. Ook geeft de aannemer hen de gele- Ook gevestigd in: Alkmaar, Amstelveen, Arnhem, Baarle-Nassau (elke zondag open), Barendrecht, Breda, Den Haag, Groningen, Hoorn, Kaatsheuvel, Numansdorp, Rotterdam, Son en Zwolle. Ook nieuw in Zaandam, www.keukenconcurrent.nl WADDINXVEEN - Met ingang van dinsdag 24 juni wordt de kabelfrequentie van RTW FM in Waddinxveen gewijzigd van 93.01 in 103.4. Stel uw ontvanger hierop in, daar deze frequentie ook wordt gebruikt in geval van rampen en dergelijke. Bel voor een vrijblijvende offerte 0182-640090 neeleman WADDINXVEEN - Het is al weer een jaar geleden dat de Brede School van start ging met een groot wijkfeest in wijk Zuid. Dit wordt gevierd met een groot wijkfeest Zaterdag 28 juni is ie dereen vanaf twee uur ’s middags van harte welkom in de directe omgeving van basisschool De Ka meleon en het wijkgebouw van wijk - en speeltuinvereniging Zonnig Zuid. Op de informatie borden in de wijk hangt het pro gramma van deze dag. Om 16.30 uur zal wethouder mevrouw Gerts samen met een bekende keeper de voetbaldoelen, die on langs in de wijk zijn geplaatst, of ficieel openen. Het afgelopen jaar heeft de Brede School haar aan dacht speciaal gericht op de jeugd van 4 t/m 12 jaar. Zo wer den er wekelijks 2 cursussen en een sportactiviteit georgani seerd. Voor volwassenen was er incidenteel een themaochtend. Verder is er hard gewerkt aan een activiteitenplan, waarin de wensen van wijkbewoners zijn meegenomen. Tijdens het wijk feest kunnen alle wijkbewoners uit wijk Zuid, zowel jong als oud, zelf ervaren wat voor activiteiten er het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Ook worden er nieuwe activiteiten georgani seerd, die mogelijk in het nieuwe Brede School-jaar een rol kun nen spelen. Na de opening van de doeltjes kunnen wijkbewoners de middag feestelijk afsluiten met een informeel samenzijn. Er zijn alcoholvrije drankjes en kleine hapjes te koop. - -- CoenecSM 87a 2741 PH Waddinxveen 10182 64 00 90 E in1r>(*nef*leman.cor I www.neeleman.cor 67 JAAR 8 t 1 K O IJ W g A t INSTALLATIETECHNIEK Naast burgemeester J. Rijsdijk maakt Koningin Beatrix een wandeling door het rosarium in Boskoop. (Foto: Lex Fioole) I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1