Ill van Hèt winkelhart Een grote familie met een eigen visie: C1000-van Mourik Gratis koffie 2,49 en stroopwafels voor trouwe Passageklanten fièf winke/harf lYa^'nxveen vS <cnöo> Van Mourik Passage Winkeliers Vereniging houdt Passage op de kaart CHENET WIJN STROGANOFF 6 halen GEHAKT 5 betalen RUNDERGEHAKT of IA kilo W r 4 1 - waar de winkelier zijn klanten kent. I CADEAUTIP: DE PASSAGEBON - waar voldoende en gratis parkeer plaatsen zijn. Verkrijgbaar èn in te leveren bij alle aangesloten Passagewinkeliers. - waar u een cadeau voor iedere gele genheid kunt vinden, nl. de passage- bon. Passage 208, Waddinxveen Tel. (0182) 38 96 66 rood, wit of rosé (per fles 2,89) ER1 v Openingstijden: ma., di. en wo. geopend van 8.00 - 20.00 uur - do. en vr. geopend van 8.00 - 21.00 uur za. geopend van 8.00 - 18.00 uur Het bestuur van de Passage Winkeliers Vereniging (PWV) is tevreden. „We hebben de afge- I lopen jaren veel bereikt”, aldus Jim Koster, voorzitter van het bestuur. „We hebben nieuwe b estrating en verlichting voor elkaar gekregen, de achterkanten van de winkels zijn opge- I knapt en we hebben allerlei leuke acties gehad.” Dat wil niet zeggen dat de leden van het be I stuur nu lekker onderuit gaan zitten, ze gaan gewoon door. „We willen het winkelhart van Wa ddinxveen zijn en de Passage op de kaart houden.” i Naast voorzitter Jim Koster bestaat het bestuur uit secretaris Ton van den Berg (Bakkerij en P i artyservice Van den Berg), penningmeester Randy de Leeuw (World of TUI), Sjaak Note- i boom (Combi Foto Noteboom), Ton Martens (Poelier), Gert van der Wal (Intertoys) en Danny B uma (ABN-Amro). Iedere laatste donderdag van de maand komen de bestuursleden bij elkaa r en dan worden alle lopende zaken doorgenomen. Koster: „Er blijft dan niets liggen. We mak en een actielijst, zetten achter alles wat nog moet gebeuren een naam en een datum en het i s altijd voor die datum gebeurd.” Een topbestuur dus, volgens Koster. „Iedereen doet altijd er g zijn best.” Bijna alle winkeliers in de Passage zijn lid van de PWV. „Er zijn maar twee win kels die niet lid zijn, waarvan één binnenkort de deuren sluit. Dat is toch vrij uniek.” Gezel ligheid staat voorop bij de vereniging. PWV wil een eigentijds winkelcentrum, zonder par keerproblemen, waar de winkelier zijn klanten kent. De PWV heeft inmiddels zijn eigen logo, geeft zelf Passagebonnen uit en brengt acht keer per jaar de Passagekrant uit, waar altijd leuke acties en aanbiedingen in staan. Voor de toe komst wil Jim Koster daar mee doorgaan. „De Spaanse dag vorig jaar was een groot suc ces, dit jaar willen we begin september een Italiaanse dag organiseren. Verder komt er in okt ober een Kunst en Kitschdag, een soort rommelmarkt, maar dan met een officiële anti quair.” De vereniging wil met nieuwe acties ook veel rekening houden met kinderen. „We wil len een kindvriendelijk winkelcentrum zijn”, aldus Koster. „Het is al autovrij, dus in ieder gev al veilig. We hadden graag speeltoestellen willen neerzetten, maar de gemeente heeft ons er van overtuigd dat die niet langer dan één week heel blijven.” Het PWV moet ook wel eens mi nder leuke dingen regelen, zoals bijvoorbeeld het aanpakken van de hangjeugd in de Pas sage. „We hebben daar regelmatig contact over met de gemeente, we besteden veel aan dacht aan dat probleem. Zo hebben we ook, in samenwerking met de politie, het alcohol verbod tot stand gebracht. Nu kunnen we ze tenminste echt aanpakken.” Koster vindt zichzelf een echt versman. „En dat is een goede combinatie: alles wat je nodig hebt om een supermarkt draaiende te houden.” De supermarkt begon als een C1 OOO-rood, wat betekent dat de winkel voornamelijk prijsbewust is. Na zes jaar gingen Koster en van Mourik over op C1000-groen. „Dat is veel meer servicegericht. We kregen toen bijvoorbeeld een veel groter assortiment.” Drie jaar geleden was de grote verbouwing: C1000-groen werd C1000-derde generatie en werd gelijk uitgebreid. Koster: Derde generatie betekent een strikt onderscheid tussen het land- en stadgedeelte, gescheiden door de voordeelstraat.” Als een klant nu de winkel binnenloopt, is het eerste dat opvalt de aanbiedingen. Rechts ziet de klant de versartikelen, met lage stellingen: het landidee. Links is de stad: een strak georganiseerde kruidenierswarenopstelling. Deze opstelling werkt goed. „In de eerste supermarkt waar ze deze formule invoerden, moesten ze gelijk drie extra kassa’s neerzetten”, aldus Koster. Het idee van C1000 komt van Schuitema, wiens visie is samen te vatten als: geen fratsen. Kos ter: „De C1000-missie is Koster de klanten op aangename wijze bij haar dagelijkse bood schappen helpen om tijd, geld en gedoe te besparen. Geen klantenpasjes dus, geen moeilijke acties, gewoon boodschappen doen.” Ook het personeel heeft het niet slecht in de 01000- formule. „We doen heel veel samen met het personeel. Hert uitkiezen van bedrijfskleding gaat in overleg, we voeren vaak werkoverleg en de deur staat altijd open.” C1000-van Mourik is één grote familie: er werken honderd man en iedereen wordt bij de voornaam aangesproken. Doorgroeimogelijkheden zijn er genoeg voor het personeel. „Wij proberen van iedere mede werker een klein ondernemertje te maken”, aldus Koster. „Er zijn inmiddels ook heel wat mensen intern opgeleid hier.” Achter die interne opleiding zit de Schuitema-school, maar ook de begeiling van Koster en van Mourik. „Het is Probleem Gestuurd Onderwijs, wat inhoudt dat de medewerkers leren door problemen op hun afdeling aan te pakken”, vertelt Koster „Heel praktijkgericht dus. Je moet daar als ondernemer zelf in participeren en zo blijf je zelf ook leren.” De supermarkt biedt ook stageplaatsen aan verschillende colleges, waar ook vaak weer goede medewerkers uitrollen. „Wat ik al zei: als je hier eenmaal zit, wil je niet meer weg.” Het nieuwste lid van de familie is Kevin, een geestelijk gehandicapte. Hij begon met een stageplek, via de school De Ark en vond het zo leuk in de supermarkt dat hij graag wilde blijven. Inmiddels werkt Kevin vijf dagen in de week, altijd onder toezicht van één van zijn drie moeders. Koster: „Kevin hoort er gewoon helemaal bij.” Koster en van Mourik hebben nog veel plannen voor de toekomst. „We willen natuurlijk in het nieuwe winkelcentrum. We zijn nu 1000m2 en we missen nog een aantal modules. Ik wil bij voorbeeld heel graag een verrassingscorner in de winkel, maar ik heb er gewoon de ruimte niet voor. Uiteindelijk maken we dus een laatste uitbreiding naar 1500m2.” danken aan de perfecte samenwerking met de stratenma kers, die alle winkels ten alle tijden bereikbaar hebben gehou den. Koster: „Dus stratenmakers ook bedankt!" Afgelopen zes weken is er hard gewerkt aan de bestrating van De Passage. Er is lichtere bestrating aangelegd, met motief, waardoor het winkelcentrum een moderner aanzien heeft gekregen. Ook de openbare verlichting is aangepast en het voetpad voor de kerk is verbreed. Auto’s zijn niet meer toege staan, alleen bij trouwerijen of begrafenissen mag het plein voor de kerk betreden worden. Koster blijft, als het aan hem ligt, voorlopig nog wel even voorzitter van de vereniging. „Er ga at best veel tijd inzitten, maar ik vind het leuk, vooral omdat we zoveel succes geboekt heb ben.” Voor de toekomst wil de PWV de verloedering in de Passage tegengaan en het win kelcentrum zo attractief mogelijk houden. „Mensen moeten zeggen: hier wil ik winkelen. Alle s is hier te krijgen, daar kan je mensen echt mee verbazen. Er zijn mensen die naar Gouda rij den, daar niet vinden wat ze zoeken en het dan hier wel vinden. We willen de Passage schoo n en gezellig houden, zodat mensen in het vervolg niet eerst naar Gouda rijden, maar gelijk h ier komen.” „Dit is een eigentijdse supermarkt, waar zowel de klant als het personeel zo graag komt dat ze er niet meer aan denken om naar een ander te gaan.” Dit is de visie van Wim van Mourik en Jim Koster, eigenaren van C1000-van Mourik. En die visie werkt. „We groeien als een speer”, vertelt Jim Koster. „Sinds de verbouwing is het aantal klanten per week gegroeid van 8000 naar 11000.” Ook het personeel heeft het in de supermarkt erg naar zijn zin. Koster: „Als ze hier eenmaal zijn, willen ze niet meer weg. Er zijn zelfs mensen die weggaan en dan na drie weken weer terug komen.” Tien jaar geleden namen Wim van Mourik en Jim Koster de supermarkt over van Henk van Mourik. De winkel was toen formule- loos. „We hebben twee of drie jaar zonder formule gedraaid, als supermarkt van Mourik. Dat ging goed, maar we wisten dat dat niet nog vijf jaar zo door kon gaan.” De twee mannen wilden een formule boven hun deur. „Dan wordt je benaderd door allerlei ketens. C1000 was toen net in opkomst en dat sprak ons erg aan.” Bij C1000 wordt de ondernemer zelf standig gelaten en dat is precies wat Koster en van Mourik wilden. „We waren toen allebei echte onderne mers en dat wilden we graag blijven.” Van Mourik is een op en top kruidenier, De Passagewinkeliers willen hun trouwe klanten bedanken voor hun geduld en begrip tijdens de bestrating. Daarom geven zij op zaterdagochtend gratis koffie en stroopwafels weg aan al het winkelend publiek. Voor de kinderen is er een glaasje limonade. „Wij zijn verschrikkelijk blij met deze nieuwe bestrating", zegt Jim Koster, voorzitter van de Passage Winkeliers Vereni ging (PWV). De winkeliers zijn ook heel blij met het feit dat de klanten niet zijn weggebleven. „Omzettechnisch hebben we er niets van gemerkt”, aldus Koster. Dat is onder andere te l/? J Geldig do., vr. en zo. 3, 4 en 5 juli Geldig do., vr. en zo. 3, 4 en 5 juli Geen fratsen, dat scheelt. A LZ L- 9

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 13