Bruggenfestijn slaat brug tussen buurt en instelling Ridders en jonkvrouwen in De Overkant Comedian zet brigadiers in het zonnetje SALE! Teklewoini brengt bliksembezoek aan Waddinxveen Allemaal Colofon geslaagd voor B-diploma WADDINXVEEN r MEDISCHE DIENSTEN y KERKDIENSTEN 25%-50% KORTING! WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN w-'^i PAGINA 7 WOENSDAG 2 JULI 2003 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN na MID- (Foto: Liesbeth van der Vis) ds.J. Groens- De standup comedian die is uitgenodigd STOOFSTEEG 22 0182 51 15 40 GOUDA Bethelkerk, Bilderdijklaan zondag 9.30 uur ds. de Jong 17.00 uur ds. H. Schipaanboord De Hoeksteen, Esdoornlaan zondag 9.30 uur ds. H. Schi paanboord 18.30 uur ds. de Jong De Morgenster, Sterrenlaan zondag 9.30 uur ds. J.Westland, Bergambacht 17.00 uur ds. K.J. Visser, Gouda Immanuëlkerkgemeente, Prin ses Beatrixlaan zondag 9.30 uur ds. L. Gulmans, Den Haag Weekblad voorWaddinxveen is een onafhankelijk weekblad, dat in een oplage van 15.300 exemplaren wordt uitgegeven en verspreid in Waddinxveen, Moerkapelle en Zevenhuizen. Weekblad voor Waddinxveen verschijnt op woensdag. Uitgever Dagblad van Rijn en Gouwe B.V. Alphen aan den Rijn den hun hart ophalen bij alle kraampjes. Door de groepsbe- geleiding en familie van bewo ners werden hier spulletjes verkocht die door de bewo ners of door de groepsleiding zelf in elkaar geknutseld wa ren. Leuk te weten is dat de leiding tijdens het treffen van de voorbereidingen veel lol heeft gehad. De medewerkers van Poolster 39 hadden voor de gelegenheid uitgepakt met zelfbeschilderde bloempotjes, zeepsetjes en er konden leuke prijsjes gewonnen worden met het enveloppentrekken. De kraam van Poolster 35 verkocht ook zelfbewerkte bloempotjes, maar ook oude spullen van familieleden van de bewoners, waarvan de op brengst gebruikt mocht wor den voor iets extra’s voor de woning. Andere kraampjes verkochten of verloten ouder wetse, zelfgebakken appel taart, weer anderen hadden bedacht dat cakejes gebakken in een ijshoorntje er erg leuk BURENMETSMAAK BURENMETSMAAK BURENMETSMAAK BURENMETSMAAK BUR E NME T S M A A K X* A A> uitzagen én bovendien erg lekker waren. Groepsmede- werkers van Grote Beer twee durfden het aan om voor alle gegadigden pannenkoeken te bakken. Iedereen had zich dui delijk behoorlijk uitgesloofd voor deze dag en dit was goed te merken aan het brede aanbod van kraampjes en acti viteiten. Wanneer men alle kraampjes had gezien en de rest van alle bezienswaardigheden afge weest was, kon men in het dacht ik: ik wil dat iedereen dit verhaal kent.” De man in zijn sketch betuigde wel spijt van zijn actie. „Ik wilde niet dat het verhaal zo afliep als met die jongen op die cursus.” De 48 kinderen en 56 ouders UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN ’De Rank’, herv. Conf., Coene- coopcollege zondag I0.00 uur ds. M. de Boer, Gouda zonnetje nog even uitzakken op het terras bij het Noor derlicht, het hoofdgebouw van de stichting. Hier kon men gratis iets te drinken krijgen en voor wei nig geld een heerlijk bakje pa tat of een ijsje halen. Bewoners, familieleden, mede werkers, kinderen en andere buurtbewoners maakten er met elkaar een erg gezellige dag van en dat was precies de gedachte achter het organise ren van deze dag. Kantoor Zijde 30 2771 EN Boskoop Fax: 0172-212168 Redactie Rachel Jobels (a.i.) 0172-420512 E-mail: weekbladvoorwaddinxveen@ rijnengouwe.nl Kopij dient uiterlijk op maandag 16.00 uur in het bezit van de redactie te zijn om in aanmerking te komen voor plaatsing. Bijdragen per e-mail of op floppy verdienen de voorkeur. Advertenties Telefoon 0172-21173I E-mail: verkoopboskoop@rijnengouwe.nl Advertenties kunnen tot dinsdag 11.00 uur worden opgegeven, IM’ers (ingezonden mededelingen) tot maandag 16.00 uur. Bezorging Telefoon: 0900-708 09 00 10 eurocent per minuut) ROOMS-KATHOLIEKE KERK St.Victorkerk, Zuidkade zondag 9.30 uur Eucharistievie ring, pater L. Bos dinsdag 8 juli 19.00 uur Woord communiedienst, E. Fijen JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Troostraat 10.00 uur Openbare toespraak 11.00 uur Wachttorenbespre king GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage zondag 9.30 uur ds. E. Brink I6.30 uur ds. O.W Bouwsma, Gouda BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat zondag I0.00 uur spreker: de heer S.Verkerk VERSLAVINGSZORG DEN-HOLLAND Pamassia, psycho-medisch cen trum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda. Tel.nr. Ol82-563500, fax.nr. 0182-563521Bereikbaar maandag t/m vrijdag 09.00- 17.00 uur. RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Trefpunt, Stationsstraat zondag 10.00 uur spreker: geen opgave ontvangen Bel (0900) 708 09 00 (I0 eurocent per minuut) IzïnJ KINDEREN DE BRUGGEN RESTAURANT DE BRUGGEN Sterrenlaan 2 zondag 20 juli 11.00 uur drs.J.L. Delhaas, geestelijk verzorger De Bruggen, 5e zondag v.d. zo mer, 6e zondag na Pinksteren Ontmoetingskerk, voorde vrijdag Huize Souburgh 10.00 uur Ouderenviering, pastor W. vd Meer zaterdag 19.00 uur pastor M. Ameling zondag 11.15 uur Eucharistie viering, pater L. Bos M.C. Pilgram, Zuidplasweg la, Zevenhuizen, leder weekeinde spreekuur volgens afspraak, voor spoedgevallen tel. 0180- 631451 of 06-11163246, voor minder dringende vragen: vra- gen@dierenkliniekzevenhui- zen.nl. CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat zondag 9.30 en 17.00 uur G. van Tilburg VERMIST: Waddinxveen: Par kiet, blauw, licht van kleur, wit geel kopje (Justus van Effen- laan). GEVONDEN: Waddinxveen: Parkiet, geel, rode oogjes, tam, jong (Mauritslaan). Zevenhui zen: Reu, Mechelse herder (De Bonk). Poes, rood, met wat wit te aftekeningen (Staringstraat). Voor gratis registratie en infor matie over vermiste en gevon den dieren kunt u bellen 0186- 601 199. Binnen 24 uur uw melding op internet. Kijk voor recente gegevens op www.die- rencentrale.nl van twintig jaar. In de pauze ging ik naar hem toe en vroeg hem: ’Hoe moet jij nog zestig jaar met die wetenschap door leven?’ Die jongen zei toen: ’Het maakt nu niet meer uit, het kind is toch dood.’ Toen ALGEMEEN MAATSCHAPPE LIJK WERK VIERSTROOM Bezoek en postadres: Station straat 12,2741 HS Waddinx veen. Spreekuur: maandag t/m donderdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefoonnummer: (0182) 623 040. Na 10.00 uur wordt u automatisch doorverbonden met Vierstroom Zorglijn cen tralist die uw boodschap aan neemt. Mode voor dames (15-85 jaar)’ DHIO BARBARA SPEER TMU BRAEZ RIMINI CHEYENNE IKKS GAS KING LOUIE TRIX REES NATURAL WAVE ’voorheen Bisar In het Gouwebad De Sniep is op za terdag 2I juni weer gezwom men voor het B-diploma. Er waren 27 kandidaatjes, die alle maal zijn geslaagd. De namen van de kinderen die het B-diploma gehaald hebben zijn: Alexander Salomé, Djordy van Aalst, Britt Alders, Simone Slager, Sammy Wagensveld, Emma Verkaaik, Eva de Vos, Colin Geukes, Femke van ’t Hoog, Cinthia Mandemaker, Kevin van Luxemburg, Anique van der Greft, Quincy Holman, Tessa van Rossum, Geert Koren, Chaima Elwafi, Angeli que Pothuizen, Lars Murre, Sammy Boussaid, Jelke Bac, Dy lan Arends, Abel Huisman, Flo rian Barkema, Isaac Croes,Ver- onique Valkenburg, Melissa Vermeulen en Gerrit Kranen donk. Door Naomi Vuik WADDINXVEEN - Spelletjes, kraampjes met eten, drinken, zelfgemaakte spulletjes en rommeltjes, voor iedereen was er afgelopen zaterdag op het terrein van de Bruggen in Waddinxveen wel iets leuks te vinden. De instelling voor ver standelijk gehandicapten orga niseerde dit jaar voor de der de keer het bruggenfestijn. De bedoeling van dit festijn is de buurt rondom het terrein van de Bruggen kennis te laten maken met de bewoners, de activiteiten en de medewer kers van de stichting. Er was veel belangstelling van omwo nenden, familieleden en vooral van veel kinderen uit de buurt. Deze kwamen af op de vele activiteiten die niet alleen voor de bewoners maar ook voor hen georganiseerd wa ren. Voor het kleine bedrag van twee euro kon iedereen die dat wilde een activiteiten- kaart kopen, waarmee je pa tat, drinken, suikerspinnen en ijsjes kon halen. Ook mocht iedereen meedoen aan spelle tjes om zo leuke prijsjes te winnen. Een volledig afgete kende kaart betekende echter nog niet dat je naar huis kon gaan, er was nog veel meer te doen. Er kon een ritje over het terrein gemaakt worden in een treintje, op straat werd muziek gemaakt, tropisch ge klede dames deelden bananen uit en midden op straat wer den toneelstukjes uitgevoerd. Alsof dat nog niet genoeg was, konden de kinderen en bewoners zich ook nog laten schminken, van gevaarlijke tij gers tot lieve katjes en van vrolijk gekleurde vlinders tot koninklijke prinsessen.Voor de volwassen bezoekers was er ook genoeg te doen. Zij kon- Mode voor kinderen (2-14 jaar) GYMP ANNE K DIESEL JOTTUM C.K.S. OILILY IKKS BENGH CARBONE KIEKEBOE IMPS ELFS ZIZIBO TRIX REES ‘I’ SENZA PIËTA LES GENS LINO FACTORY JEEP RAGAZZI www.kinderenaanhetwater.nl info@kinderenaanhetwater.nl STOOFSTEEG 19 0182 67 23 88 JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 Inloopspreekuur Consultatie bureau, maandag II.00 tot 12.30, Stationstraat I2, Wad dinxveen. Avondspreekuur Consultatie bureau, 2e en 4e maandag van af 17.00 uur www.vierstroom.nl voor meer informatie. OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: I0.00 uur leesdienst I8.30 uur leesdienst NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost zondag 9.30 uur cand. H. J. Prosman, Woerden 17.00 uur ds. G. F. Smaling, Lei den Huisarts en apotheek voor alle inwoners van de regio Midden- Holland Voor spoedeisende huisartsen hulp buiten kantoortijden: van 17.00 uur ’s middags tot 08.00 uur ’s ochtends, tijdens het weekeinde en feest dagen: HuisArtsenPost Midden-Hol- land (HAP) Jan v Beaumontstraat 4 (bij de Jozef-locatie van het GHZ) 2805 RR Gouda tel. (0I82) 322 488 (alleen telefonische afspraak) Voor spoedmedicatie buiten kantoortijden: van 17.30 uur ’s middags tot 08.00 uur ’s och tends, tijdens het weekeinde en feestdagen: Dienst Apotheek Midden-Hol- land (DAM) Ronsseweg I38 (tegenover de Bleuland-locatie van het GHZ) 2803 ZR Gouda tel. (0182) 69 88 20 www.dam-mh.nl REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade zondag I0.00 uur ds. G.Ch. Duinker, Rotterdam De standup comedian die is uitgenodigd om de brigadiers in het zonnetje te zetten, weet de aandacht van de kinderen wel te krijgen. „Ik ben soms grof, maar dat is caba ret.” (Foto: Liesbeth van der Vis) MIe auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehou den. Deze rechten berusten bij Rijn en Gouwe B.V. c.q. de betreffende auteur. Door Naomi Vuik WADDINXVEEN - Speeltuin vereniging De Overkant stond afgelopen week drie dagen lang in het teken van het jaarlijks te rugkerende huttendorp. De thema’s indianen, zwervers, heksen en smurfen waren de afgelopen jaren al de revue ge passeerd, nu waren alle activi teiten afgestemd op het thema ridders en jonkvrouwen. Voor alle meisjes was er de mogelijk heid echte jonkvrouwrokjes te maken, de jongens en de wat stoerdere meiden konden zwaarden en schilden maken. Bovendien kreeg iedereen die mocht zijn eigen tentje meene men, maar voor kinderen zon der tent was er een grote tent geregeld. Deze was woensdag meteen opgezet, zodat er de rest van de week ook in ge speeld kon worden. Donder dagmiddag na schooltijd begon de speeltuin weer behoorlijk vol te stromen en ook deze dag waren er verschillende activi teiten. Met name het mooie weer zorgde ervoor dat ieder een lekker buiten in de speel tuin en op het grasveld erach ter kon spelen. Dat de kinderen aardig druk bezig waren, bleek duidelijk uit de limonade con sumptie: een versgevulde tank limonade met niet minder dan twaalf liter limonade erin, was binnen vijftien minuten leeg. Ook met alle broodjes knak worst hadden de kinderen geen problemen.Vrijdag was het dan eindelijk de grote dag; nu mocht er dan echt gekampeerd worden.Alle tentjes werden, ui teraard met behulp van ouders met jarenlange kampeererva- ring, opgezet op het grasveld. Tassen met slaapzakken, lucht bedden en de nodige zakken snoep en chips werden aange sleept door de sterke vaders en ondertussen werd het kou de buffet voor dezelfde avond klaargemaakt. daarvoor.” Verkeersbrigadiers zijn volgens de wethouder on gelofelijk belangrijk en daarom worden ze ook één keer per jaar in het zonnetje gezet. Deze woensdag was het dubbel feest, want de wethouder zelf was ja rig. „Ik ben net zo oud gewor den als je op doorgaande we gen hard mag rijden”, gaf hij de brigadiers als raadseltje mee. De kinderen mochten de wet houder alles vragen wat ze wil den. Over de verkeersveiligheid in Waddinxveen waren ze wel tevreden. Ouders daarentegen hadden hier nog wel wat vraag jes over. Dijksterhuis: „Alles in Waddinxveen gaat langzaam, bestuurlijk gezien. We hebben de afgelopen jaren veel fietspa den aangelegd, maar er moet nog meer gebeuren.” De ko mende twee jaar wil de ge meente onder andere het fiets pad op de Juliana van Stolberglaan doortrekken en een fietspad langs de Willem de Zwijgerlaan aanleggen. Het grootste probleem in Waddinx veen is volgens de wethouder dat er teveel doorgaand ver- AI-anon/Alateen is een zelf hulpgroep voor kinderen, vrienden en familie van alcoho listen. Voor meer informatie: Jo ke Ol82-612765 of Marieke 0182-503773. van beide scholen waren erg tevreden over de middag. „Heel leuk, maar wel heftig”, al dus Richelle (II jaar). Na af loop kregen de brigadiers van de wethouder een envelop uit gereikt. Weekeinddienst dierenarts: A.H.M. Hermans en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. Ol82-510958; Woubrech- terf 42, Waddinxveen, tel. 0182- 6I3II2. Kleine huisdieren spreekuur voor spoedgevallen ieder weekeinde volgens af spraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade- Oost 36, Waddinxveen, tel. 0182-632051. Dierenkliniek ’Pieter Bas’, me vrouw WWM. Smits en J.B. Cramer, Prins Bernhardlaan 79, Waddinxveen en Hoge Gouwe 2I, Gouda.Voor spoedgevallen ieder weekeinde spreekuur volgens afspraak, tel. 0182- 610462 of Ol82-516876. Dierenkliniek Zevenhuizen, drs. ’s Avonds werden er door de jongens gladiatorengevechten gehouden en was er een heuse idols-show georganiseerd. De muziek werd de hele avond verzorgd door The Flying Dutchman. Veel kleintjes slie pen aan het eind van de avond, maar voor de wat grotere kin deren was het natuurlijk niet stoer om te gaan slapen voor dat het licht was. Sommigen bleven dan ook de hele nacht op. Dit moesten ze de volgende dag aardig inhalen. Een groep ouders en andere vrijwilligers bleven de hele nacht wakker. Zij zorgden ervoor dat het ontbijt om zeven uur op tafel stond.Tijd om uit te slapen was er niet; iedereen werd na het ontbijt en het afbreken van de tentjes rond half negen opge haald. Sommigen om thuis weer lekker hun bedje in te kruipen, anderen om alle verhalen zo snel mogelijk aan hun vriendjes en vriendinnetjes te vertellen. keer is. Hierdoor wordt op doorgaande wegen vaak te hard gereden. „Daar kunnen we als gemeente maar weinig aan doen”, aldus Dijksterhuis. leder jaar worden de verkeers brigadiers door de gemeente uitgenodigd, roulerend tussen de deelnemende scholen. Johan Cahuzak is er dit jaar voor het tweede jaar bij. Hij weet waar hij over speelt. „Als ik een sketch maak, ga ik eerst op on derzoek uit.” Voor deze show nam hij een kijkje in een revali datiecentrum en ging hij naar een alcoholmisbruikcursus. „Daar mag je heen als je gepakt bent voor rijden onder invloed. Je krijgt dan strafvermindering.” Die cursus was volgens de standup comedian heel indruk wekkend. „Er zitten daar mensen uit alle bevolkingsgroepen, er zat bij voorbeeld ook een schooljuf van de kleuterklas.” Sommige van zijn sketches zijn waar ge beurd, zoals bijvoorbeeld het verhaal over een man die in dronken toestand een kind doodreed. „Dat was een jongen WADDINXVEEN - De heer Teklewoini Assafar bracht op dinsdag 24 juni een kort be zoek aan Waddinxveen. Tekle woini is directeur van de ont wikkelingsorganisatie REST (Relief Society ofTigray), in Tig- ray Ethiopië. De Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen heeft sinds I997 een speciale relatie met deze organisatie. De heer Teklewoini was op bezoek in Europa en ging naar de diverse donoror ganisaties in Noorwegen, Ne derland en Duitsland. In Wad dinxveen was het een weerzien van oude bekenden, maar ook nieuwe leden van de Kern groep werden aan hem voor gesteld. De organisaties be spraken met elkaar de voort gang van diverse projecten uit gevoerd door REST en gesponsord door de Kern groep. Veel aandacht werd be steed aan de AIDS situatie in Ethiopië. Vooral na de oorlog met Eritrea is AIDS door de oud soldaten verspreid over het land. Zelf hadden ze de ziekte opge lopen door de prostitutie. Ge lukkig is AIDS nu bespreekbaar Mode voor baby’s en peuters (0-2 jaar) BAM BAM UK NOPPIES TOMINA IMPS ELFS TINUS P. PETIT TOI IKKS KA ART BEBE KIEKEBOE TUUF'S WORLD JOTTUM OILILY NO-NO BABY K TRIX REES ZOOTJES CONTRE VENTS ET MAREES KIDSCASE CARBONE en wordt er veel meer aan voorlichting gedaan ook vanuit sommige kerken. Uiteraard kwam ook de recen te droogte ter sprake. De droogte had effect op I4 mil joen mensen alleen al in Ethio pië. Het tekort aan regen was minstens zo erg als in I984, maar omdat de regenhoeveel- heid nu goed gevolgd werd, werd de slechte situatie eerder ingeschat en konden hulp acties in gang worden gezet. Dit be trof aankopen van overschot ten elders in het land tot het aanvragen van extra financiële bijstand. Zodoende konden de mensen toch wat voedsel krijgen, die ze moesten betalen met werk zaamheden aan wegen en land bouwgronden. Hoewel de hoe veelheid voedsel per persoon minimaal was, werd politieke instabiliteit en volksverhuizin gen hiermee voorkomen. Aan het eind van zijn Waddinxveens bezoek bedankte Teklewoini de Kerngroep voor hun inzet en alle Waddinxveners voor hun financiële steun aan de projec ten in Ethiopië en voor de bij dragen aan de voedselhulp. Er was van alles te doen op het Bruggenfestijn afgelopen zaterdag. Omwoneneden konden kennismaken met in stelling De Bruggen, haar medewerkers en bewoners. meedeed een T-shirt met het logo van de speeltuinvereni ging, waarop zij zich konden uitleven met textielstiften. Het huttendorp duurt altijd drie da gen; woensdag is de eerste dag, waarop de kinderen uit school naar de speeltuin gaan voor de nodige activiteiten. Voor alle deelnemers en vrijwilligers was er ’s avonds patat, waarna de meeste kinderen nog in de speeltuin bleven hangen om met hun vriendjes en vriendin netjes te spelen. Deze dag al werden de eerste afspraken ge maakt over wie nu precies bij wie in de tent mocht. Iedereen WADDINXVEEN - „Ik maak soms ruwe grappen, maar dat is cabaret.” Standup comedian Jo han Cahuzak zette namens de gemeente de brigadiers van de Bethelschool en de Reoboth- school in het zonnetje. De voorstelling moest gaan over verkeersveiligheid. „Maar ieder een weet dat het verkeer niet veilig is”, aldus Cahuzak. Dus gingen zijn sketches voorname lijk over drank- en drugsmis bruik in het verkeer. Niet te grof voor groep zeven en acht leerlingen? Cahuzak: „Ze zitten nog wel niet in de disco, maar ze weten precies waar ik het over heb. Volgend jaar gaan ze naar de middelbare school, dan begint het allemaal een beetje, dus dit is precies het goede moment.” Ook wethouder Dijksterhuis was woensdagmiddag aanwezig in zalencentrum Het Trefpunt. „Verkeersveiligheid is overal een gezamenlijke verantwoor delijkheid, dus ook in Waddinx veen. Ouders en kinderen kun nen zelf veel doen en dat doen jullie ook. Heel erg bedankt GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groens- voorde zondag 9.30 uur geen dienst, SOW dienst in Immanuelkerk .j 11 ■-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 7