Gemeente Westerndag Souburgh goed voor Deze krijgt nieuwe nieuwe kleding medewerkers Week financiële Starters voordeel! Kinderkledingbeurs in het Zuidhonk '""hi b clc Printer cartridges eer LET OP tegenslagen Eg {TREK HAKEN I1’ b BURGERS, Hml r j Fietspuzzeltocht bij Zonnig-Zuid Keukens tegen alles-moet-weg prijzen in Woerden. neeleman B Bazaar en 3-D kaarten maken FOTOACTIE i ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS Volop keus - Volop voordeel! ACTIE ENERGIE BESPAREN! AUTO KOPEN? www.vaartland.nl grootste aanbod I perfecte service I hoge inruilprijzen sponsorloop bij Immanuëlkerk Nu op Kodak Royalpapier 10x15 0,10 iT_ bok voo* MW SUPER ACTIE COMBIKETEL (0182) 54 74 00 Open kerken bos Honden uitlaten Siemerink ISËVM1 1 kilo 0,99 Bananen 1 kilo 0,69 25 kilo 8,95 5 kilo 2,95 1 kilo 3,95 Vleeswaren naar keuze w y t 15 NEELEMAN Jazeker. De Hypotheker. car comfort I installatietechniek w /AutoS snelservice Uw eigen energiecentrale, bestaande uit: Brutoprijs 5450,00 Subsidie en bijdragen, bestaande uit: U ontvangt subsidie 5350,00 U betaald netto 100,00 home products Zie onze advertentie op pagina 5 de pater makelaardij Waddinxveen - Boskoop Spruiten Bildtstar snelservice j Klassieke Gitaar starters-set incl. hoes en stemapparaat van 152,00 nu voor..... 99,00* Koop nu een nieuwe combiketel en bespaar op energie, onderhoud en aankoop. Bel voor een vrijblijvende offerte 0182-640090 I V.O.F. T. VAN DER SPEK 8i Zn aardappelen-, groente- en fruithandel 500 gram 3,95 (Foto: Liesbeth van der Vis) Alkmene stevige lekkere zoetzure appel t R De Hypotheker www.jotidetieer.nl KEUKENS APK-KEURINGEN Werkgroep Waddinxveen van de Dierenbescherming begint met een nieuw pro ject: het uilaten van honden uit het asiel in Gouda. Meer hierover op pagina 17. Afgelopen zaterdag was Jan Siemerink in Waddinxveen om het veertigjarig bestaan van Tennisvereniging Be Fair te vieren. Lees meer over de activiteiten op pagina 21 Coenecoop 87a 2741PH Waddinxveen T0182 64 00 93 Einfo@neeleman.com I www.neeleman.com minder geld voor krijgt.” Daar in verliest de gemeente nog eens 135.000 euro. Het probleem dat ontstaat door de wijziging in de afschrij- groei ineens te maken kregen met een nulgroei.” In de twee de helft van juli verscheen de ver scheen deze circulaire te laat, de uitkomst was een tegenval ler van ruim een miljoen euro. Lont: „En we zijn er nog niet. In uit van de zogenaamde maart- circulaire. „Dat was al een te- thans, komt de septembercircu laire uit. Misschien brengt deze opnieuw onheil met zich mee.” WADDINXVEEN - Afgelopen zaterdag werd rondom Zorgcentrum Souburgh de jaarlijkse braderie gehouden. De dag bracht in totaal 3500 euro op. Dit geld zal worden gebruikt voor de nieuwe aankleding var. zowel de vérpleegafde- ling, de zorgafdeling en de dagverzor- ging. „Meubels, verlichting, wandversie ringen. Kortom allemaal zaken die het verblijf van onze bewoners en de bezoe kers van de dagverzorging prettiger ma ken”, aldus locatie manager Simon de Jong. „Wij hebben uiteraard heel erg ge boft met het weer. Dat was perfect. Van tien tot drie uur was het lekker druk, zonder een dip rond het middaguur. Het bleef echt doorlopen.” Leden van Concordia liepen vrolijke mu- KERKWEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL. <0182) 64 00 72 van deze tijd zijn, in de maten 92 t/m 182. De niet verkochte kleding of het opgebrachte geld kunnen op dinsdagavond worden afgehaald. De mensen waarvan de achternaam begint met A tot en met K van 19.30 tot 20.00 uur en van L tot en met Z van 20.00 tot 20.30 uur. Voor meer informatie, Hilda ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES letjes en zij konden zich laten schmin ken. Het thema dit jaar was Western en daar hadden medewerkers en vrijwilli gers goed op ingespeeld. Ook de con sumpties waren deels typisch Ameri kaans. De terrassen voor het gebouw waren goed bezet. De Vrienden van Souburgh (WS) ver kochten loten en dat leverde duizend euro op. De Cliëntenraad van het zorg centrum gaf acte de présence en ver kocht, naast het geven van uitgebreide informatie, stroopwafels. Al met al een zeer geslaagd feest, waar alle organisatoren, medewerkers, vrijwil ligers en de talrijke bezoekers van alle leeftijden met veel genoegen en voldoe ning op terugkijken. BOSKOOP (naast hefbrug) Galerij 8 Tel. (0172) 404066 ROTTERDAM (centrum) Oostplein 131-146 Telefoon (010) 411 52 55 SLIEORECHT (bij IKEA) Leeghwaterstraat 101 Telefoon (0184) 419 611 WADDINXVEEN - De fietspuzzeltocht van de Wijk- en Speeltuinvereniging Zonnig- Zuid wordt zondag 2I september weer ver reden. Dit evenement trekt ieder jaar veel deelne mers van binnen en buiten de wijk. De tocht begint bij het wijkgebouw aan de Vic- torstraat tegenover de RK kerk. Starten kan tussen 09.30 uur en I I.30 uur. De tocht is ongeveer 45 km lang, en voert veelal over fietspaden. Daarbij kunt u de antwoorden op de vra gen, die soms best pittig en kryptisch zijn, vinden langs de route. Neemt u dus wel een pen of potlood mee. Finse Golf 2 (langs de A12), Woerden. DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND. Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6 - Waddinxveen Tel.(0182) 61 30 61 Fax (0182) 61 91 15 T KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON (0172} 612541 ziekmakend rond en zorgden van meet af aan voor een hele vrolijke sfeer. Later op de dag was er twee maal een succes vol en druk bekeken optreden van een live dance groep. In diverse standjes wa ren allerlei leuke spullen en veel bloe men en planten te koop. De dagverzorging kwam weer uitermate creatief voor de dag met tal van leuke bloemstukjes, jam, guirlandes en materia len, waarmee mensen zelf verder aan de slag kunnen gaan. Een aantal kramen was door derden gehuurd. Zo presenteerde ’t Paradijske zich, even als Kreater, De Vrienden van Israel en een bewoonster van de seniorenwonin gen die zelfgemaakte kaarten verkocht. Voor de kinderen waren er allerlei spel- 1 CA* WATta I CV (LtCTAA t ZOWtNtWCll BENT U TOE AAN VERVANGING VAN UW KEUKEN- INBOUW- APPARATEN WIJ KOMEN GRATIS BH U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WH LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: /"■WW Tijdens de Open Monumen tendag openden drie kerken in Waddinxveen hun deuren voor publiek. Wat er alle maal te doen was, leest u op pagina 7 het snelle en persoonlijke adres voor: Bij Mandemakers Keukens in Woerden wordt tijdelijk (woensdag, donderdag en vrijdag) een alles-of-niets-verkoop van showroomkeukens georganiseerd. Met kortingen die op kunnen lopen tot wel 70 (zeventig!)% en met een aantal modellen die zelfs tegen ELK AANNEMELIJK BOD weg mogen. Hierbij zijn ook enkele modellen van SIEMATIC en POGGENPOHL. De directie van Mandemakers Keukens laat weten dat deze verkoop niet bedoeld is voor de handelaren, maar dat uitsluitend PARTICULIEREN deze keukens kunnen aanschaffen. Het adres van deze alles-moet-weg verkoop is: Doe het zelf pakket: 8 zonnepanelen lOOOWp compleet met montage materiaal, (u kunt het systeem ook laten monteren) Bijdrage Eneco, Energiepremie en EPA t»nus. Alleen voor particulieren., u bent klant bij Eneco en uw woonhuis is van voor 1998 Online bekijken en bestellen i neeleman den. „Er is spreiding mogelijk, dus we hoeven dat niet gelijk in 2004 door te rekenen”, aldus Lont. „We gaan wel dit jaar al een plan van aanpak maken, dat we in oktober aan de raad voorleggen, maar pas vanaf 2005 gaan we WADDINXVEEN - Het kabinet brengt nieuwe financiële tegenslagen voor de gemeente Waddinxveen. Een fikse korting op het gemeentefonds en een wijziging in de af- schrijvingsvoorschriften leveren de gemeente een tegen slag van ongeveer twee miljoen euro op. „Een tariefsver hoging is niet te vermijden,” aldus wethouder Dirk Lont van financiën. geheel ten goede aan twee kinderen van het Foster Pa rents Plan. Tijdens de verkoop is er kinderopvang. De inname van de kleding is maandag avond 22 augustus van 19.00 tot 21.00 uur en dinsdagoch tend 23 augustus van 09.00 uur tot 10.30 uur. De kleding moet schoon, heel en enigszins Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.Ou uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) WADDINXVEEN - Er wordt een grote bazaar gehouden in en om de Immanuëlkerk (Beatrix- laan) op zaterdag 4 oktober van 9.00 tot 16.00 uur. Het motto is ’Voor kerk en ander werk’. De opbrengst van de rommelmarkt is niet alleen bedoeld voor de kerk, maar ook voor Hospice Gouda, Ziekendag Waddinxveen, Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen, Stichting Kinder hulp Roemenië en het Sri Lanka- project (opvang van oorlogskin deren). Er is een kleding- en rommelmarkt en de handwerk- groep heeft zoals gebruikelijk weer volop zelf gemaakt hand werk in de aanbieding. Ook zijn er oliebollen, boeken en platen te koop. Bij het rad van avontuur zijn prachtige prijzen te winnen. In ons restaurant zijn hapjes en drankjes te verkrijgen. De voor- verkoop van boeken en platen is op vrijdagavond 3 oktober van 19.00 tot 20.30 uur in één van de zalen van de Immanuëlkerk. De kerk organiseert ook een sponsorloop, deze vindt plaats op vrijdag 26 september, aanvang 18.00 uur (start Immanuëlkerk). Meer informatie, tel. 0I82- 6I5I23 of6l3698 of6l3482. £33*3®***-- WADDINXVEEN -Voor kinde ren van negen tot twaalf jaar is er tijdens de wekelijkse kinder- middag de gelegenheid om 3-D kaarten te maken in wijk en speeltuinvereniging De Padde- stoel. Al het materiaal wordt door De Paddestoel verzorgd. Iedereen die wil leren een mooie kaart te maken is woensdag van 13.30 tot 15.00 uur welkom aan de Lijsterbes straat 18. Entree leden 0.75 eu ro, niet leden I.00 euro, inclu sief drinken. Onderweg wordt u een consumptie aange boden. Om ongeveer 17.00 uur staat de prijsuitrei king gepland voor degenen die de vragen het best hebben beantwoord. Deelname kost één euro per persoon voor leden, en twee euro voor niet-leden. Kinderen tot tien jaar kunnen gratis deelne men. Wanneer het te hard waait of regent, wordt de fietstocht uitgesteld naar het voorjaar van 2004. Bij twijfelachtig weer kunt u die dag vanaf 09.00 uur informeren of de tocht doorgaat, tel. 0182-613001. Voor digitaal kijk op j I www.sonneveld.nu WOENSDAG 17 SEPTEMBER 2003 55e JAARGANG nr. 2867^ n '300 EX^MPLAREN. J WADDINXVEEN - Nieuwe herfst- en zomerkleren voor kinderen zijn aan te schaffen op de beurs in het Zuidhonk. De beurs wordt gehouden op dinsdag 23 september van 13.30 tot 17.00 uur. De op brengst van tien procent die op gekochte en verkochte kle ding wordt ingehouden, komt - 10 jaar onderdelen garantie - Gratis moderne klokthermostaat - Nu tijdelijk aankoop voordeel van 400,00 - Besparing op onderhoudkosten 350,00 - Energiebesparing tot 30% mogelijk - Leasen mogelijk v.a. 21,00 (netto) 15 jaar garantie - Eigen service en storingsdienst - Wij berekenen geen voorrijkosten De Westerndag op Souburgh afgelopen zaterdag was een groot succes. Op de jaarlijkse Open Dag werd een be drag van 3500 euro opgehaald. van der Sloot, tel. 0182- 610819 of Hanny de Vries, tel. 0182-617889. Coenecoop 87a 2741 PH Waddinxveen T 0182 64 00 90 Emfo@neeleman.com I www.neeleman.com 67 |AAR SCTROUWSARC I N S T A L I A T I T C H M l K J Deze aanbiedingen en nog veel meer, deze week bij: Bredeweg 116 Zevenhuizen Tel. (0180) 63 15 11 naast oprit A12 richting Den Haag Het college ziet geen andere gemeente meer taken van het uitkomst op het nieuwe 'Haags Rijk over moet nemen, maar er onheil’ dan de belastingen te verhogen. „Dit oplossen vraagt van de gemeenteraadsleden veel politieke moed.” Het colle ge wil niet tornen aan het re cent opgestelde beleidsplan. De vingsvoorschriften hoeft niet tekorten voor 2004 kunnen ge- gelijk in 2004 opgelost te wor- dekt worden met reserves en een tariefsverhoging, in 2005 wordt dan verder gekeken naar andere bezuinigingen. Waddinxveen ontvangt in 2004 ongeveer l,l miljoen euro min der aan gemeentegelden dan in het voorgaande jaar. Een troost 2005 gaan we dat probleem is dat alle gemeenten in Neder- echt aanpakken.” land met deze maatregel te ma- Het college ging bij het maken ken hebben. „Het Rijk doet het van het beleidsplan 2004-2005 met minder, dus de gemeenten moeten volgen”, aldus Lont. Naast deze tegenslag wordt de genslag, omdat we na jaren van gemeente Waddinxveen ook nog eens getroffen door een wijziging in de afschrijvings- voorschriften. Een ingewikkeld junicirculaire. Niet alleen proces, maar het komt voor Waddinxveen neer op een ex tra tegenvaller van bijna één miljoen. Ook voert het Rijk een verandering in de bijstandswet september, dat hopen we al- in. „Het komt erop neer dat de Wij leveren alle merken! Dorpstraat 39 Waddinxveen Kerkplein 13 Moordrecht TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN Komijnen kaas jong belegen of oud

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1