Be Fair snoept Koudekerk eerste punten af Verzwakt WSE toch winnaar ©^0@g|@O© [hw(o)(g][]®© Winnares krijgt fiets uitgereikt Elke ochtend... /1F Fyers Dames I geen beloning voor goed spel 51 WW Moeizaam begin Rowah zaalseizoen Melvin Kok 23e van Volleybaldames komen niet Moerkapelle op zoek naar bestuursleden Gouden speld Hubert Poot WADDINXVEEN - De af getreden voorzitter Hubert Poot heeft in de jaarverga dering van de voetbalver eniging Be Fair de gouden speld, behorend bij het ere lidmaatschap, ontvangen. De speld werd uitgereikt door Tom Glasbeek, die Poot als voorzitter is opgevolgd. Hu bert Poot heeft vanaf 1988 deel uitgemaakt van het be stuur van Be Fair waarvan de laatste zeven jaar als voorzitter.Tom Glasbeek (53) maakte van 1987 tot en met 1997 al eerder deel uit van het bestuur van de Waddinxveense voetbalclub. Gerard Scholtes gaat voor lopig in het bestuur mee draaien als vertegen woordiger van de activitei tencommissie. Sixties and seventies’- zwembad Joost Blokland op terugweg Sportinloop voor vijftigplussers Van aquarium naar mini- jungle Toos turners naar Tsjechië de wereld in ritme Koppelklaver- <\str ÏMVMlMOVm Rijn en Gouwe Eerste winstpunten voor Heren I Bel voor meer info: 0182 51 33 23 of mail naar: aertsglas@planet.nl WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN (0172) 42 48 41 jasavond WADDINXVEEN - Mevrouw K F PAGINA 21 WOENSDAG 5 NOVEMBER 2003 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Door Bert Hertog die het eerste doelpunt had Naam: Adres: Postcode: Plaats: van Herk tegen scoorde. Doel- BOUWTECHNIEK II y een K W5HH T (0182) 619 051/610 997 Wie nu kiest voor een kennismakingsabonnement, ontvangt Rijn en Gouwe vijf weken vóór zeven uur in de bus. Voor deze vrijblijvende kennismaking betaalt u 12,95. Topkwaliteit in maatwerk Onze kozijnen zijn: - van duurzaam hardhout - voorzien van veiligheids sloten en Iso-glas - inclusief 10 jaar garantie Uw specialist in kozijnen Waddinxveen deelde (l-l) bij Bergambacht. Door Bjorn Tol lenaar namen de geelzwarten de leiding, een tweede doel punt van Tollenaar werd we gens buitenspel afgekeurd. In de tweede helft raakte Rene van A.s vrijdagavond 7 november om 21.00 uur in de Duikelaar Dames I tegen SBU en zater dag 8 november om 19.00 uur Jongens Junioren I tegen Rot terdam Basketbal. Giant, maar we doen dit soort dingen ook met bijvoorbeeld Gazelle.” De wedstrijden worden altijd landelijk georganiseerd en elke select dealer mag daar dan aan meedoen. „Er doen altijd heel veel mensen aan mee, het is al tijd leuk om zo’n prijs weg te mogen geven.” Indien daartoe aanleiding bestaat kan het proefabonnement geweigerd worden. baar. Met een eindstand van 17- 13 keerden zij terug naar Wad dinxveen. Het damesZ team stond ook tegenover SAVO- SA/Barendrecht, zij verlren uit eindelijk met 27-3. Het D-team speelde tegen WIK uitVlaardin- gen een zeer goede wedstrijd en won deze met de monster score van 0-13. Op woensdag 5 november beginnen de heren en damesrecreanten van RO- WAH/Space aan hun competi tie met thuiswedstrijden in sporthal De Dreef, aanvang 20.00 uur. UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN Tel.: {voor controle op de bezorging) Bel (0900) 708 09 00 (10 eurocent per minuut) MOERKAPELLE - De voet balvereniging Moerkapelle houdt op woensdag 12 no vember de jaarvergadering in het clubgebouw. Aanvang 20 uur. Bij de bestuursver kiezing is voorzitter Leo Moerman aftredend en her kiesbaar. Wout Dekker(ter- reinen/accommodatie) is af tredend en niet herkiesbaar. Tussentijds is afgetreden H.P. Willems (reclamebor- den/materialen). Ook voor hem wordt een nieuw be stuurslid gezocht. Op zater dag 27 december houdt de W Moerkapelle tijdens het oliebollentoernooi een sponsorloop. Albert Einsteinweg 25B Nieuw in Alphen a/d Rijn GRATIS BEZORGING in de regio Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar; Rijn en Gouwe, Afdeling Abonnementen, Antwoordnummer 10008, 2400 VB Alphen aan den Rijn. “Rijn en Gouwe gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Zie voor nadere informatie het colofon van Rijn en Gouwe”. - WADDINXVEEN - Gou- webad De Sniep wordt van maandag 10 tot en met donderdag 13 november omgetoverd tot een waar ’sixties and seventies’-feest. De lesgevers zullen met be hulp van muziek de bezoe kers terugbrengen in de ze stig en zeventiger jaren brengen. Alle begeleide actieve doel groepen op muziek, waar onder aquarobic, jogging, varia, trimzwemmen, fifty-fit en BBB, nemen deel aan de ze activiteit. Uiteraard zul len lesgevers verkleed zijn tijdens de lessen. U mag dit ook, maar dit is natuurlijk niet verplicht. Een themaweek is een goed moment om een keer op een andere manier kennis te maken met de actieve doelgroepen van het zwem bad. De tijden van de activi teiten zijn bekend bij de kassa of op www.gouweb- addesniep.nl. Van dinsdag tot en met donderdag is er tevens een foto expositie te zien in de horeca gelegenheid van het zwembad. De heer Oskam zal hier zijn foto’s uit de ja ren 60 en 70 laten zien van Waddinxveen en omgeving. WADDINXVEEN - De Wad dinxveense atleet Joost Blok land maakte een geslaagde ren tree in de zevenentwintigste Floracross in Boskoop, die werd gewonnen door Keniaan David Koech, die de negen kilo meter aflegde in een tijd van 30 minuten en 22 seconden. Na Rachid Mohammed (Atos) in 31.52 en Gustave Ombouna (AV Gouda) legde Joost Blok land van AV Gouda beslag op de vierde plaats in 32.56. Hans van Beek van het organiseren de AV’47 werd vijfde in 33.47. Joost Blokland, afkomstig uit Waddinxveen, heeft door een achillespeesblessure twaalf we- fluitje klonk. De thuisploeg kwam hierdoor niet echt in de wedstrijd en LUSV profiteerde hiervan vooral in de derde pe riode. (9-17).In de vierde pe riode probeerde de thuisploeg er nog van alles aan te doen, maar de gasten waren ervaren genoeg om de verkregen voor sprong bekwaam te verdedi gen. Uitslag 44-56. Topscoor der: Jolanda Geurts met 10 punten. reddende engel te fungeren. Daarvoor had Be Fair twee mooie mogelijkheden laten lig gen om met een 0-2 stand te kunnen rusten. Eerst schootTa- oufik Saouny op aangeven van Gibbon over het doel van Kou dekerk, later raakte Marco Ver- zijl uit een vrije trap de onder kant van de lat. Duidelijk was dat Koudekerk na de rust met meer pressing zou spelen. Al na vijf minuten had de thuisclub kunnen sco ren, maar Dennis Bos miste na een voorzet van Raymon den WADDINXVEEN - De Stich ting Waddinxveens Welzijns werk is in oktober weer ge start met de activiteit ’Meer bewegen voor senioren’. Elke donderdag zijn senioren (vijftig plussers) van 14.00 tot 15.30 uur is er sportinloop in de sportzaal van T.O.O.S. (Staring- laan). Het programma bevat naast sport en spel ook onder delen waarin de spieren wor den getraind. Bovendien wordt er gewerkt aan de opbouw van het uithoudingsvermogen. In samenspraak met de deelne mers wordt gezocht naar een goede balans tussen inspanning en 1 van van een leg over specifieke lichamelijke klachten is dan ook mogelijk. Kosten voor deelname bedra gen 2,- euro per middag.Vooraf opgeven is niet nodig. Zorg voor makkelijk zittende kle ding, sportschoenen (bij voor keur geen zwarte zolen) en een handdoek. Voor meer informa tie, tel. 0182-631932. in de tweede periode bleek de verdediging het beste onder deel van de Waddinxveense he ren en de voorsprong werd via 11-18 aardig uitgebouwd. In de derde periode probeerde de thuisploeg door het accent meer op de verdediging te gooien het spel van de bezoe kers te ontregelen. Dit lukte ten dele (15-12). In de vierde periode was er sprake van een gelijk opgaande score. Flyers profiteerde - via het goed ne men van de vrije worpen - van de fouten van de thuisploeg, die alles in het werk stelde om maar balbezit te krijgen, maar de voorsprong van Flyers bleef intact. (23-23). Al met al een goede prestatie, die voorname lijk tot stand door goed team- spel. Topscoorder: Wim Koole met 16 punten. WADDINXVEEN -Aquari- umvereniging De Gouwe Vis organiseert maandag 10 no vember de maandelijkse thema-avond met als titel 'Riante Vivaria’. De dialezing wordt gegeven door de heer W.Tomeij, een bekend specialist en een professio neel fotograaf. Hij laat zien hoe een aquarium uitge breid kan worden naar een soort mini-jungle. De avond wordt gehouden in Wijkgebouw Zonnig Zuid (St.Victorstraat 2), aanvang 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 2,50 euro, inclusief een consumptie. W GLASZETTER bij een stand van 14-7 zag het meegereisde publiek een iets feller Rowah. Het leek er zelfs even op dat er nog een gelijk spel kon worden behaald, maar de stand stokte na zestig minu ten handbal bij de stand 15-12 in het voordeel van de Goudse dames. Ook het meisjes-C team kon in haar wedstrijd tegen SAVOSA uit Barendrecht geen punten pakken. De meiden zijn in het binnenseizoen ingedeeld in een hogere poule en dat was in de ze wedstrijd duidelijk merk- res bij één van de jaarlijkse acties van fietshandelaar Wiel aard. Van de fiets die zij kort daar voor aan de Dorpstraat had ge kocht, ontving zij het gehele aankoopbedrag terug. Daar voor moest zij drie vragen over de Tour de France beantwoor den. „Ze had ze alledrie goed en kwam daarmee als winnaar uit de bus”, aldus mevrouw Wielaard. Wielaard heeft wel vaker dit soort acties, altijd in samen werking met de fabriek. „Dit keer ging het om man Mark van Kooten van Waddinxveen kreeg rood nadat hij buiten het strafschopgebied hands had gemaakt. Groeneweg won in Rotterdam met 2-1 van Schiebroek. De Zevenhuizena ren hebben zes punten achters tand op leider NOC, maar nog een wedstrijd tegoed. Zondag komt NOC naar het sportpark Van 't Verlaat. In het zaterdagvoetbal rukte Moerkapelle op naar de twee de plaats in de vierde klasse. Op eigen veld werd met 1-0 gewonnen vanTAW uit Ter Aar door een doelpunt van Lenna- ert Visser. In de eerste helft ging het aanvankelijk gelijk op, maar gaandeweg werd Moerkapelle sterker. Vooral Gido Stuurman stichtte met zijn rushes gevaar. Vijftien minuten voor de rust passte vf meer zit, creëerde domweg voor eigen rechter door de rechtsback van Koude kerk omver te lopen. Schuijt, die er met de neus bovenop stond, stuurde vervolgens Gib bon uit het veld. Koudekerk trachtte het nume rieke voordeel in de resteren de minuten nog uit te._buiten, maar slaagde daarin niet. Aan de andere kant stond doelman Rademaker op de juiste plaats bij een vrije trap van Marco Verzijl. Be Fair speelde zonder de zieke Mark de Jong en Henk-Jan Verzijl. Opstellingen: Koudekerk: Rade maker, Michel Goedegebuure, Van der Bijl, John Goedege buure, Holswilder.Verweij, Bos, Scheer, Den Horder, Potman, Mataoussut, Be Fair:Van Schon- eveld, Van Wijk, Scheuierman, Den Adel, Noorlander, Marco Verzijl (Vermeulen), Meijer, Van der Wees, Gibbon, Kok, Saouny (Visser). WADDINXVEEN - De turners Wouter de Graaff en DaanVer- meij van Jazzdans- en Turnver eniging TOOS nemen zaterdag 15 november deel aan een in ternationale turnwedstrijd in Brno te Tsjechië. De organisa tie van de wedstrijd vroeg het Nederlandse internationale turnjurylid René de Koster, te vens hoofdtrainer van DOS Al phen a/d Rijn, een regionale Nederlandse ploeg samen te stellen van jongens in de leef tijd van veertien en vijftien jaar die aan deze teamwedstrijd deel wilden nemen. Een wed- strijdteam moet minimaal uit vier jongens bestaan: naast de twee jongens van TOOS turnen van DOS Michael Kant en Joël Beekens. Hoewel Wouter en Daan zelf in het niveau Jeugd-C gevaar.” Be Fair, dit keer spelend in geel wit, nam in Koudekerk na tien minuten spelen al een 0-1 voorsprong. Uit een hoekschop Heren I ging niet met een ge rust hart naar Utrecht om te spelen tegen Cangeroes. Deze ploeg had namelijk het afgelo pen weekend koploper New Stars de eerste nederlaag toe gebracht. Flyers ging goed van start. Door een prima sluitende verdediging kreeg men meer balbezit en de daaruit voort vloeiende aanvallen werden be kwaam afgerond.(IO-l9). Ook CAMMERAATjj,,/ Menno Verschoor op Lennaert Visser, die voor I -0 zorgde. Met een uitstekende redding voor kwam doelman Mark Huisman de gelijkmaker. Ook in de tweede helft was Moerkapelle vaak in de aanval, maar de tweede goal viel niet. Daardoor bleef de wedstrijd spannend. Eenmaal kapte Stuurman de doelman uit, maar schoot rake lings naast. Ook Visser miste de kans om de voorsprong van Moerkapelle te vergroten. Moerkapelle, dat zaterdag naar Be Fair gaat, staat na Koude kerk op de tweede plaats. Programma voor zaterdag 8 november: Be Fair-Moerkapelle (wedstrijd van de week), zon dag 9 november: WSE-Alkma- nia, Groeneweg-NOC, Oude- water-Waddinxveen. gescoord, verder uit te lopen. Koudekerk werd sterker en scoorde door Indra Verweij de verdiende gelijkmaker: l-l. Trainer Cees Fransen was niet temin tevreden met de halve stunt van Be Fair. Hij zei: „Na 0- I hinkten we op twee ge- -dachten. Er zijn mo menten geweest dat we op 0-2 konden ko- 1 men. Koude- Jf kerk had wel balbe- maar weinig turnen, komen zij tijdens de wedstrijd uit in Jeugd-B. Bij de laatste Nederlandse Kampioenschappen turnen voor nivo Jeugd-C is Wouter de Graaff Nederlands Kampioen geworden en behaalde Daan een nette zesde plaats. Bij de toestelfinales wisten ze geza menlijk drie gouden, een zilve ren en twee bronzen medailles in de wacht te slepen. Behalve het gecombineerde team DOS-TOOS, doet er nog een ploeg mee uit Heerenveen en komen er ploegen uit onder andereTsjechië.Wit Rusland en Japan. Deze laatste ploegen tur nen waarschijnlijk een veel ho ger niveau. Meedoen is voor het Waddinxveens-Alphense team dus ook belangrijker dan winnen. van de steeds beter spelende Wibout van der Wees tikte Benjamin Gibbon de bal langs doelman Bart Rademaker in het Koudekerkse doel. Koudekerk was even verrast, maar had vijf minuten een goe de kans op de gelijkmaker. De bal werd na een vrije trap van Barry Scheer met de voet ge keerd door de Waddinxveense doelman Jan-Willem van Schoneveld. In de 33ste minuut werd de bal na een vrije trap van Indra Verweij tot hoek schop verwerkt door Van Schoneveld. De derde prima redding verrichtte de doelman van Be Fair kort voor de pauze toen Raymon den Horder al leen doorbrak. Van Schoneveld was op tijd uit zijn doel om als WADDINXVEEN - Melvin Kok (17) mocht twee weken gele den meedoen aan de ’World Age Groups’ in Hannover, Duitsland. Dit is een soort jeugdwereldkampioenschappen voor trampolinespringen, ver deeld in leeftijdsklassen. De Waddinxvener kwam uit in de klasse 17+ en bemachtigde daarbij de 23e plaats. Melvin: „Er deden heel veel mensen mee en natuurlijk allemaal op wereldniveau.” Bij het synchroon springen gin gen Melvin en zijn partner Ro nald Klein als tweede de finale in. Door een val van de laatst genoemde, kregen de twee jon gens uiteindelijk geen medaille in hun handen. „Dat was wel jammer, dat had het toch wel afgemaakt”, aldus Melvin. Verder is Melvin hard bezig met trainen. In de landelijke wed strijden doet zijn team het goed. „Drie weken geleden werden we eerste”, vertelt hij trots. Na een blessure van anderhalf jaar, gaat Melvin er weer tegen aan. „Ik leer allemaal nieuwe sprongen, ik ben naar een ho ger niveau aan het trainen.” Horder. In de twaalfde minuut kopte invaller Matin John de bal uit een voorzet van Den Hor der rakelings naast. De derde maal was scheepsrecht. Twee minuten later stelde Adil Mata oussut Indra Verweij in staat om met een strak schot l-l te laten aantekenen. Halverwege de tweede helft ir ritatie over het leiden van de Goudse scheidsrechter Dick Schuijt. Hij had twee spelers van Koudekerk al de gele kaart gegeven toen hij verzorger Ro bert van Bennekom van Koude kerk na een kwetsende opmer king rood gaf. In de 27ste minuut liep verdediger Rob den Adel, die eerder goed was weg gekomen, tegen een gele kaart aan. In de 35ste minuut werd Benjamin Gibbon door Michel Goedegebuure stevig aange pakt. Schuijt floot en gaf een vrije trap in het voordeel van Be Fair. Gibbon speelde daarna WADDINXVEEN - In de derde vrijdagavond wedstrijd op rij is het eerste damesteam van Be Fair er niet in geslaagd om van Skania te winnen. In de eerste set lieten de teams aantrekke lijk spel zien en tot 19-19 ging de strijd gelijk op. Maar een wissel en met name slordig spel brachten de setwinst bij de gas tvrouwen met 25-19. In de tweede set ging wederom gelijk op en Be Fair kwam zelfs op matchpoint. Toch konden de dames helaas niet doordrukken en met 26-24 kwam de ook de tweede setwinst bij Skania te recht. In de derde set serveer de Christa van der Starre 13 punten op rij en met deze voorsprong was het onmogelijk voor Be Fair om de winst uit handen te geven. De set werd derhalve ook met 14-25 bin nengehaald. In de vierde set verviel Be Fair echter weer in het slordige spel en kon niet overtuigen. De gastvrouwen za gen hun kans schoon en maak ten met 25-20 een einde aan de wedstrijd. Be Fair mag nu zater dag thuis tegen Delta aantre den waar zij hopelijk beter spel laten zien. Van Bruggen was afgelopen WADDINXVEEN - Stichting donderdag de gelukkige winna- Wijkwerk de Zuidplas heeft op vrijdagavond 7 november haar maandelijkse koppelklaverjas- avond. Aanvang 20.00 uur in Het Zuidhonk (Zuidplaslaan 552). leder klaverjaskoppel is van harte welkom. KOUDEKERK - Zeven wed strijden had de voetbalvereni ging Koudekerk op rij gewon nen. De eerste periodetitel hadden de mannen van trainer Erwin van der Zee al lang op zak. In de achtste com- petitiewedstrijd te gen Be Fair keken de Koudekerkers lange tijd tegen I een 0-1 achters- tand aan. Be Fair, dat na de terugkeer van middenvelder Koen Meijer geen steken meer had laten vallen verzuimde in het begin van de tweede helft door ontspanning. De begeleiding nieuweling Benjamin Gibbon, 1 deze activiteit is in handen fysiotherapeute. Over- WADDINXVEEN - De voet balclub WSE behaalde in Wad dinxveen een kostbare 2-1 zege op Meerburg. Door blessures en schorsingen kon de Wad dinxveense ploeg niet volledig aantreden. Meerburg was de betere ploeg, maar werd ver rast toen WSE tweemaal scoorde. Eerst door Luuk Sch- wiebbe, daarna door John Mul der, die zijn 250ste wedstrijd voor WSE speelde. Een kwar tier voor tijd scoorde Meer- WADDINXVEEN - Het da mes I team van handbalvereni ging ROWAH/Space stond in haar eerste zaalwedstrijd voor de lastige uitwedstrijd tegen Vi res et Celeritas uit Gouda. Al na enkele minuten na aanvang van de wedstrijd keek Rowah tegen een 5-0 achterstand aan. Pas in de zestiende minuut van de eerste helft kon Rowah door middel van een strafworp tegenscoren. De rust brak aan met een 5-10 stand op het sco rebord. Na rust stond de ver dediging van Rowah beter en Drie juiste antwoorden op vragen over de Tour de France, leverde mevrouw Van Brug gen een fiets op. (Foto: Liesbeth van der Vis.) WADDINXVEEN - Dames I verloor van concurrent LUSV uit Leiden. Eerste winst voor heren I in uitwedstrijd tegen Cangeroes in Utrecht. Winst was er voor Jongens Junioren 3 en Jongens Aspiranten 3. Meis jes Kadetten I verloor van MSV. Ook Jongens Mini’s 2 ver loor. Dames I trad met veel zelfver trouwen aan tegen LUSV. Beide teams zijn kandidaat voor de derde plaats. In de eerste pe riode had Flyers niet zo’n beste start. Vooral in het middenge deelte van deze periode werd er te weinig gescoord. (10-13). De tweede periode gaf een an der beeld. Beide teams speel den uiterst fanatiek en gaven elkaar geen duimbreed toe. (13-13). In de derde periode drukten de scheidsrechters hoe langer hoe meer een stem pel op de wedstrijd. Flyers werd hierdoor het meeste ge- ken niet aan wedstrijden kun- dupeerd. In de gehele wedstrijd nen deelnemen. In Boskoop werd er 24 maal voor Flyers liep hij op tachtig procent en fouten gefloten, terwijl bij de kwam niet in de problemen. Op gasten maar negen maal het 30 november neemt Blokland deel aan de bekende Warande- loop in Tilburg en op 31 de cember aan de Sylvesterloop in Soest. De Moordrechtenaar Robert Ton (eveneens AV Gouda) werd in de Floracross zevende in 34.22 en Maurits Heikoop (Moordrecht) achtste in 36.07 net voor Jan Zijderlaan jr (Avantri, Schoonhoven) in 36.49. Maarten Blokland, de jongere broer van Joost, won de wed strijd over 6000 meter bij de jongens A in een tijd van 22.07. Bastiaan Blokland van het Wad dinxveense Antilope werd der de in 25.10. De Boskoper Jan de Jong werd burg tegen, vierde bij de veteranen in 35.3 I en de wedstrijd bij de dames werd gewonnen door Marijke van den Bergh van Attila in 19.48. Na Marleen Zijderlaan (Avant ri) legde de Waddinxveense Sonja Hoogerbrugge-Klein be- der Sluis de paal waarna Roland slag op de vierde plaats in 21.52. Er gingen in Boskoop 510 lopers van start. Op zater dag 29 november heeft de eer ste cross van de crosscompeti- tie Midden Holland plaats in Reeuwijk.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 21