Colbert arkes faay Fashion RICKEN’S ij 7.68 Fam i 1 ieberichten wwrniiM Doop, huwelijk en laatste afscheid? DEMONSTRATIE 7.35 «4.75 5.50 Voor alle gezindten en geestelijke stromingen WORDT PEDICURE Stationsstraat 16 2741HS Waddinxveen Tel. (0182) 612200 Gouwestraat 18 2771CH Boskoop Tel. (0172) 213150 I I Mooie droge BINNENSTALLING voor caravans, boten en vouwwagens. Sint en piet gezellig bij u thuis? 'BB van Love 69,- Marsepein TEL. (0182)61 50 55 Amandelspijs Superzachte pepernoten COLLEGE DE PARIS <A50 Hele ki,° Kilo 7.00 Chocoladeletters ■i NAJAARSSCHOUW 95 DROOGMAKERIJ /STEDELIJK GEBIED CORNÉ RIJKAART €4.50 is overleden. 5.40 0?° Zijn leven was te kort; wij missen hem. AANGEBODEN bij Faay Fashion In memoriam 8-11-2003 8-11-2001 GEVRAAGD Lieve ARJAN Burg. Colijnstraat 16 - Boskoop Mariëlle, Emily en Lisa 4 vertro uwen 500 gram 3.95 Aö Verklei] «1 Met eerbied en respect 2743 DL WADDINXVEEN W WILCK WIERICKE ALLÉÉN OP KOOPAVOND SCHILDERIJEN PLATEN EN CD’S MANNENMODE Koninginneweg 11e Boskoop Telefoon (0172) 21 54 33 DAG EN NACHT DIRECTE HULP NA OVERLIJDEN 500 gram 3,95 De Algemene Boskoopse Begrafenisonderneming, voorheen W. van Berkesteijn, is per 1 januari 2002 door ons overgenomen. De crematieplechtigheid heeft woensdag 29 oktober onder grote belangstelling plaatsgehad in crematorium IJsselhof te Gouda. Mijn lieve moppie, onze zoon, kleinzoon, schoonzoon, en zwager Het verlies was er al voor het einde, de rouw voordat het afscheid kwam, toen die verschrikkelijke ziekte bezit van je hoofd en lichaam nam. Het is voorbij.... Inge Uiterwaal M.A. Rijkaart P.J. Rijkaart-Couvée C.M. Rijkaart-de Jong J.J.J. Uiterwaal C.M. Uiterwaal-van Barneveld Sander en Tinka Porfier 7 2719 TH Zoetermeer Voor een persoonlijke en stijlvolle begeleiding van uitvaarten Vooraf regelen van uw uitvaart mogelijk Diverse opbaargelegenheden in de regio Ook thuis opbaren Magere Runderlappen A.s. donderdag 6 november van 11.00 tot 20.00 uur! Begrafenij Berkenbroek 7 2811 NZ Reeuwijk tel. 0182- 30 04 23 tel. 0172-21 21 22 Dag en nacht bereikbaar UITVAARTVERZORGING voor Waddinxveen e.o. Varkens rol lade Gevuld Stokbrood Bieflappen Schouderkarbonade DE EKSTER Grillworst 2 halen -1 betalen Tel. O1O 522 27 90 Naaimachinehandel Dubbele Buurt 3, tel. (0182) 58 19 80 Kom langs en zie een unieke: (IH GRATIS 0800-337 24 33 Slavinken 4 halen - 3 betalen O?5 Wij halen zonder kosten voor ons nog bruikbare spullen op. Belletjes gevuld met “houden-van-jou-tjes” Stijgen hoger en hoger. Belletjes gevuld met “ik-mis-jes”. Gaan van ons naar jou. OeSniep gouwebad “de sniep” Themaweek "BACK TO THE SIXTIES AMD SEVENTIES" maandag 10 t/m donderdag 13 november Wanneer de tijd voor u even stilstaat nemen wij voor u alle tijd Bel nu: 070 - 363 21 88 I Bel (0182) 63 00 12 of (06) 24 66 47 71 p'4 De Vries Uitvaartverzorging een vertrouwd adres voor uitvaarten geheel naar eigen wens Waddinxveen 0182 - 630 828 dag en nacht bereikbaar Janome Memory Craft 300E Vol trots tonen wij u de nieuwste alleen borduurmachines X. j - O“ Magere Varkenslappen Haasfiletlapjes ^40 Middelmaat 5 stuks Groot 3 stuks Alle letters in melk, puur of wit 250 gram 1.25 Uitvaartbegeleiding Jacqueline Vegt MM Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk Als het om vertrouwen en eerbied gaat J Hele kilo k per stuk WINKEL WADDINXVEEN, IEPLAAN 81-83, TELEFOON (0182) 616738 F IM fjt' lei K-A.'ÏN ttOUflA HAASTRECHT KRINGLOOPWINKEL Marian v.d. Bogerd-Kind Jeanne Matze-Koch van den Boget-d Aquarobic Waddinxveen, 5 november 2003 Aquajoggen Trimzwemmen Voor een stijlvolle begrafenis Boekweitakker 1 Wij verzorgen alleen begrafenissen Uitvaartverzorging Zorgverlening tot in bet kleinste detail Boskoop 19 november 1968 De bedoeling was dat deze advertentie diezelfde dag geplaatst zou zijn in de Gouwe Koerier. AAMf-Afscheidsbegeleiding betreurt deze fout. Voor meer informatie: 0800 288 22 55 (gratis) Op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur Melding overlijden: 0800 345 67 89 (gratis, 24 uur) Het laatste afscheid in een kerk. Uitvaartcentrum 'Capella' is gevestigd in de voormalige Immanuëlkerk aan de Freesiastraat in Capelle aan den IJssel. Open: Donderdag Vrijdag Zaterdag 13.00 - 18.00 uur 13.00 -21.00 uur 10.00 - 17.00 uur Hamburgers per stuk Hele kilo Tijdens de onderstaande lessen wordt in de sfeer “Back to the sixtees and seventies” lesgegeven Dubbele Buurt 3 - Gouda - (0182) 58 19 80 Internet: www.ricken.nl woensdag: dinsdag: dinsdag: dinsdag: 9.30 - 10.30 met BBB 11.15 - 11.45 20.00 - 20.30 een schouw (=controle) zal worden gevoerd over het gewoon of dagelijks onderhoud van: Het dagelijks bestuur van het Wilck Wiericke maakt bekend dat er vanaf 15 november 2003 Wanneer? Het schouwen zal vanaf 15 november 2003 door schouwkoppels plaatsvinden. Dit houdt in dat het onderhoud vóór 15 november 2003 moet zijn uit gevoerd! De onderhoudsplichtigen zijn de eigenaren of gebruikers van: gronden gelegen langs watergangen; kadepercelen; kunstwerken. Omschrijving onderhoudsplichten De onderhoudsplicht bestaat, voor wat betreft: HOOFDWATERGANGEN uit het maaien en verwij deren van begroeiingen op de oevers en taluds. Handhaving? Als onderhoudsplichten niet op tijd worden uitge voerd dan heeft het waterschap de bevoegdheid om de nakoming daarvan af te dwingen. Dit kan door middel van het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom. Het dagelijks bestuur voornoemd, de secretaris-directeur, W.M. Nomen de dijkgraaf, ing. C.M. Kroes I P1*s Hoo'oeg Zoetermeer 24 oktober 2003 •Tama drumstel, compleet met bekkens en krukje, z.g.a.n. prijs 950 Bel: 0900-6000.551 code 980771 (0,80 e/min) Aquavaria Fifty-fit (MBvO) (Iets doorregen) WATERGANGEN WATERKERINGEN WATERSCHEIDINGEN KUNSTWERKEN (b.v. duikers, stuwen, inlaatwerken e.d.) in de op onderstaand kaartje aangegeven DROOG MAKERIJ STEDELIJKE GEBIEDEN Wat? Bij de schouw wordt gecontroleerd of de onder houdsplichtigen aan hun in de Keur van het water schap omschreven onderhoudsverplichting hebben voldaan. Burg. Colijnstraat 14a 2771 GD Boskoop tel./fax (0172) 213 120 mobiel (0611) 263 031 Nel Moerings Jacqueline Vegt Zadelmaker 46 2401 PH Alphen aan den Rijn (0172) 41 66 63 jacquelinevegt@planet.nl perstuk www.caravanstalling.info (06) 539 152 57 500 gram Hele kilo Hierbij 500 gram GRATIS Reijerskoop 6 Boskoop www.de-ekster.nl Tel. (0172) 213 488 Hoekeindseweg 50 2665 KE Bleïswijk Gratis toegang poor I XtEUWLK LEGENDA Droogn-menj Steden get»M •Dire Straits, wie kan mij helpen aan de cd-single walk of life van de dire straits, bel aub? Bel: 0900- 6000.551 code 953639 (0,80 e/min) •Elpees en singles gevraagd, tevens cd’s gevraagd. Bel: 0900- 6000.551 code 945783 (0,80 e/min) xxx-xixouk HAZE «SWOUOt Gehakt Cordonbieu KUNSTWERKEN uit het vrijhouden van afval, voorwerpen en materialen. Waarom? De schouw (controle) heeft tot doel te zorgen dat de watergangen, waterkeringen, waterscheidingen en kunstwerken zo goed mogelijk aan hun functie kunnen voldoen. Deze functies zijn: Watergangen: wateraanvoer, -afvoer en -berging. Waterkeringen en waterscheidingen: bescherming gebied tegen overstroming. Kunstwerken: wateraanvoer en -afvoer. DE AMBACHTELIJKE SLAGER WAAR GOED EN GOEDKOOP IN ÉÉN ADEM CEIUOEMD KUNNEN WORDEN! WATERGANGEN uit het: a) Verwijderen van voorwerpen, materialen en stoffen die de af- en aanvoer en/of berging van water hinderen. b) Schonen door het maaien en verwijderen van begroeiingen anders dan die dienen tot verdedi ging van taluds. c) Instandhouden van de oevers en taluds, als mede de daartoe behorende verdedigings-wer- ken, voorzover dat nodig is om te voorkomen dat door inzakking de af- en/of aanvoer van water wordt gehinderd dan wel aangelegde onderhoudsstroken en/of afrasteringen door inzakking worden bedreigd. WATERKERINGEN uit het: a) Instandhouden van de grasmat. b) Instandhouden van de oeverbegroeiingen, die dienen tot verdediging van de waterkering. c) Vrijhouden van ruigten, waaronder stekels, netels en distels. d) Snoeien van de aanwezige houtgewassen, zodanig dat het onderhoud en de bereikbaar heid van de waterkering niet wordt bemoeilijkt. e) Bestrijden van wild, dat het waterkerend vermo gen van de waterkering schaadt. f) Vrijhouden van afval, voorwerpen en materialen. g) Herstellen van beschadigingen, zoals veroor zaakt door gebruik, verkeer, vee e.d. WATERSCHEIDINGEN uit het: a) Bestrijden van wild dat het waterkerend vermogen van de waterscheiding schaadt. b) Vrijhouden van afval, voorwerpen en materialen. c) Herstellen van beschadigingen, veroorzaakt door verkeer, vee e.d. d) Instandhouden van de aanwezige begroeiingen en oeverbegroeiingen, die dienen tot verdediging van de waterscheiding. 'T Een halve dag of één avond per week gedurende 8 maanden. Start begin nov. Laag cursusgeld, boeken en instrumenten gratis. Alle kosten aftrekbaar voor de belasting. Ook opleiding schoonheidsspecialist. Vraag informatie en studiegids, ook 's avonds en in het weekeinde, telefonisch bij: Laan van Meerdervoort 368, Den Haag Met tram 3 en 12 slechts 15 minuten van N.S. Station LIOEH VOORSCHOTEN V. S-1 Waddinxveense Paaltjes per stuk AANBIEDINGEN GELDIG VAN DO. 6 NOVEMBER TOT EN MET WO. 12 NOVEMBER 2003 DONDERDAGAVOND KOOPAVOND /"T ’’Omdat ieder mens uniek is” Memory Craft 300E/Memory Craft 9500/ Memory Craft 100 Afmeting borduurgebied 14x20 cm voor de B hoop PC link met ATA pc card Borduursnelheid tot 650 spm 90 ingebouwde motieven waarvan 10 grote 3 verschillende lettertypes LCD touch scherm, met mogelijkheid tot updaten van de interne software en nog veel meer. Kom daarom langs en zie met eigen ogen wat deze machine kan. Voor verdere informatie bel (0182) 630444 of www.gouwebaddesniep.nl Hele kilo A Hierbij 500 gram GRATIS •Landschapschilderijen 2 stuks, indisch. per stuk 40 Bel: 0900-6000.551 code 939014 (0,80 e/min) 100 gram Boterham worst 100 gram Gebr. Var kensrol lade" 100 gram Cassellerrib 300 gram vleeswaar voor Onze speciale zorg gaat uit naar thuisopbaringen Wij verzorgen uitvaarten in de gehele regio. Vakkundigheid in thuis opbaren Wilsbeschikking Zeer voordelige uitvaartverzekering DAG EN NACHT BEREIKBAAR Website: www.hevaridcrhatnrnen.nl maandag: dinsdag: dinsdag: woensdag: 10.15 - 10.45 donderdag: 20.15 - 21.30 met BBB dinsdag: 9.00 - 9.45 donderdag: 10.00 - 10.45 20.45 - 21.30 21.30 - 22.15 donderdag: 9.00 - 9.45 9.30 - 10.00 10.15 - 10.45 donderdag: 11.15 - 11.45 Uitvaartverzorging met aandacht en betrokkenheid UITVAARTZORG

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 4