OVW brengt Deze circus naar Week Waddinxveen in kerstvakantie 1 LET OP trek haken Schooljeugd intensief betrokken bij jaar voor mensen met een handicap b H neeleman Waddinxveens Eenakter Festival in Kreater h WNF zoekt vrijwilligers willigers. Er zijn diverse moge lijkheden, op zowel het organi satorisch vlak als bij de uitvoe ring. Voor de verkoop van WNF artikelen via kramen zoeken we een verkoopcoördinator die de voorraad, de inkomsten, bestellingen en de planning van de inzet van de kraam beheert. Communicatie en organisatie talent zijn hierbij belangrijk. Ook zijn er vrijwilligers nodig EEMSKERK OOK woor UW» Sinterklaas komt naar Waddinxveen Brandstichter actief CIC SUPER ACTIE COMBIKETEL Verkiezingen jeugdadvies- raad beginnen WADDINXVEEN - De kandi datenlijst voor de jeugdadvies- raad is gereed. Er staan 24 na men op. Maandag I0 november starten de verkie zingen. Alle inwoners van Wad dinxveen in de leeftijd van I2- 23 jaar kunnen via de gemeentelijke website www.waddinxveen.nl een stem uitbrengen op hun favoriete kandidaat. •5 (0182) 54 74 00 4 Bloembollen bos Sport www.robertdenhaag.nl Subsidie k 1 De Hypotheker NEELEMAN Zie onze advertentie elders in deze krant. Jazeker. De Hypotheker. Bananen Mandarijnen per kistje Elstar of Goudreinette hele kist Jong belegen kaas Bildtstar 1 n s t a 11 a 1 11 r t r h n 11 k 1 kg 0,79 50 st. €2,95 5 kg 2,95 12 kg 5,95 per kg 3,95 25 kg 7,95 4 functies in 1 apparaat Printer, scanner, copier en photo capure center. 269,- incl. btw. NU OOK 4 DAGEN LANG, EXTRA BEZUINIGEN?? MATRASSENSTAD in Kreukelen (zie elders in deze krant) car comfort VERVANGING INBOUW- APPARATEN __/Auto\ snelservice Nu weer volop nieuwe oogst Spaanse navelsinaasappelen! en de artiesten Koop nu een nieuwe combiketel en bespaar op energie, onderhoud en aankoop. Bel voor een vrijblijvende offerte 0182-640090 installatietechniek Deze en nog veel meer aanbiedingen bij: V.O.F. T. VAN DER SPEK Zn aardappelen-, groente- en fruithandel WOENSDAG I2 NOVEMBER 2003 TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN I Uw specialist al 74 jaar, I in Water, Gas, Elektra, Dakwerk en C.V. Bel voor een vrijblijvende offerte: Telefoon 0182-630899 Dorpstraat 33 2742 AP Waddinxveen K'5Uneto Vni I ■MM Waddin intoor Ter introductie GRATIS ENTREE APK-KEURINGEN A L Bewoners van wijk zuid hebben in de buurt duizend bloembollen geplant Be Fair slaat slag tegen Moerkapelle WADDINXVEEN - De leerlingen van de groepen vijf en zes van verschillende Wad- dinxveense basisscholen die deze weken door het dorp trekken, zijn aan het werk voor de fototentoonstelling over voor ge handicapten moeilijk toegankelijke plek ken. De fototentoonstelling is een onder deel van de activiteiten die onderdeel uitmaken van aandacht voor het Europees jaar voor mensen met een handicap. Het samenwerkingsverband van basisscholen (WOOP) heeft naast de fotowedstrijd eveneens een rugzakcabaret en het pro ject klas op wielen in het jaarprogramma opgenomen. Zaterdag 13 december, rond 11 uur. opent wethouder Dorenda Gerts in de bibliotheek in de Van Mecklenburg Schwerinlaan een expositie van tal van materialen die dankzij een gemeentelijke bijdrage speciaal voor kinderen met een handicap konden worden gekocht. „De bieb heeft voor volwassenen diverse mo gelijkheden aan boeken en banden. Die zullen we eveneens tonen”, aldus mede werker Paloma Martin Ahicart. Aad Koremans, directeur van Kreater, voorzitter van WOOP en tevens van het ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES lokaal comité jaar voor mensen met een handicap, vindt het voor de integratie van deze groep uitermate belangrijk dat kinde ren vertrouwd raken met de beperkingen van deze mensen, maar dat ze eveneens ervaren hoeveel obstakels zij ontmoeten. „Voor het fotoproject heb ik een lesbrief geschreven”, aldus Koremans. „Scholen krijgen een wegwerpcamera en panelen voor de door hun zelf gekozen foto’s. Al die panelen bij elkaar moeten een goed beeld geven hoe leerlingen tegen obstakels voor mensen met gebreken aankijken. De tentoonstelling begint in het raadhuis en gaat dan naar de bibliotheek, het Coene- coop College, het Anne Frank Centrum en Kreater.” In Klas op Wielen bezoeken mensen met een handicap de scholen en vertellen aan leerlingen van de groepen zeven en acht over hun eigen ervaringen. Ook hebben zij een videoband over sporten met een be perking. In de gymzaal kunnen kinderen zelf een aantal rolstoelsporten beoefenen. Het Rugzakcabaret treedt op in de grote zaal van Kreater en toont oudere basis scholieren de integratie van leerlingen met KERK WEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL. (0182) 64 00 72 Coenecoop 87a 2741PH Waddinxveen T 0182 64 0090 E mfoC^neeleman.com I mm neeleman.com drie absurdistische stukken op het programma waarin de snij dende werkelijkheid wordt uitvergroot. Er valt genoeg te lachen maar tegelijk worden de toeschouwers aan het na denken gezet. Maskerade heeft de afgelopen maanden driftig Vrijdag 28 november 80'S 90’S PARTY IN CITYLIFE Sexy rollerskates Special act from the CL-crew en nog veel meer!! Kom dan naar de Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 BENT U TOE AAN VAN UW KEUKEN- WU KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WIJ LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: brother DCP-4020C Auto snelsenrice het snelle en persoonlijke adres voor: die het leuk vinden achter de kraam te staan. Daarnaast wordt een coördinator ge zocht, die samen met anderen activiteiten voor de rangers be denkt en uitvoert. Creativiteit is een belangrijke eigenschap, maar het optimaal aanspelen van de werkgroepleden en het organiseren evenzeer. Er is in deze werkgroep ook plaats voor mensen die het gewoon De gemeente Waddinxveen subsidieert het kerstcircus met een bedrag van driedui zend euro. „Daarmee krijgen we het kerstcircus precies dekkend”, licht Jim Koster na mens de OVW toe. „Nu kun nen we de bezoekers een ver warmde voorstelling bieden, dit zijn zo ongeveer de kosten voor het stoken.” De burgemeesters en wethou ders vinden het kerstcircus een draagt Kijk voor meer informatie op www.burger-waddinxveen.nl b BURGER Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 ook bij het schoonmaken van de gordijnen in het café. In de meest vreemde en bijzondere figuren weet zij te blijven han gen en presenteert zij zeer ge- een biljart- keu niet alleen op het groene laken in evenwicht ligt, bewijst Mr.Marc met een wel heel bij zondere jongleeract. Didi ver vult dit jaar de rol van gooche lende kok en tevens beheerst hij het traditionele kogellopen. Met deze act trad hij ruim 45 jaar, met veel succes, op in cir cussen door heel Europa. Clown Picar zal ook dit jaar voor het nodige spektakel zor gen. Het hele artiestencafé staat dan ook binnen de kortste ke ren op zijn kop. Uit Duitsland komt Georgina, zij vouwt zich in de meest vreemde bochten en blijkt een slangenmeisje van ongekende klasse. Met haar act en uitstraling zorgt zij voor een waardige afsluiting van de Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) De kleurplaten zijn verkrijg baar in een groot aantal win kels in het hele dorp, herken baar aan de groene raamposten. Kinderen kunnen de kleurplaten bij Sinterklaas inleveren, tijdens zijn aankomst op 22 november aan de Nes se. het streven om een complete en levende gemeente in het Groene Hart te laten zijn. „Leuke en voor brede doel groepen toegankelijke even- menten hebben we toch al niet zo veel”, beargumenteert de gemeente. En aangezien een aantal evenementen dit jaar niet doorging, vond de ge meente nog wat ruimte in de post Festiviteiten. „Maar dan is er geen geld meer voor facili taire ondersteuning”, aldus de gemeente. tweeduizend bezoekers trok, heeft de Waddinxveens to neelvereniging dit keer geko zen voor het spelen van 4 ee nakters. Samen vormen de stukken een avondvullende voorstelling, die om 20.00 uur begint. Voor de pauze staan -r Peter Harrison dan ook nog komt binnenvallen, met zijn honden, is de chaos helemaal compleet. De acrobatische toeren van Miss Djura komen niet alleen van pas aan de trapeze, maar WADDINXVEEN - Sinterklaas zal op zaterdag 22 november om ongeveer I0.00 uur met zijn boot aanmeren aan Nesse in Waddinxveen. Hij hoopt daar ook dit jaar weer vele kinderen te ontmoeten. „Net als vorig jaar, toen was het ook al zo ontzettend druk bij mijn aankomst”, liet de Sint onlangs nog weten. Dit jaar maakt hij er zelfs een speciaal feestje van. Kinderen kunnen namelijk in de dagen ervoor Ja.nnie WADDINXVEEN - De politie heeft zondag 9 november een 31 -jarige man uit Waddinxveen aangehouden op verdenking van uur brak er brand uit in een busje aan het Raadhuisplein. Nog geen uur later kwam er zen. Wanneer hotdogverkoper een melding van een brand bij het kringloopbedrijf aan de Nesse. In beide gevallen bleek de brand te zijn aangestoken. De verdachte is in de buurt van het brandende busje gezien. Hierop is hij aangehouden. WADDINXVEEN - Op uitnodiging van de Ondernemers Vereniging Waddinxveen komt in de kerstvakantie het Wintercircus Alex Sijm naar Waddinxveen.Tijdens de in tocht van Sint Nicolaas op 22 november worden vijfhon derd vrijkaartjes uitgedeeld aan kinderen die een prach tig ingekleurde kleurplaat voor de goedheiligman hebben gemaakt. Alle vijftig winkeliers die aan deze actie mee doen zijn te herkennen aan hun circusdeelnemer raam- kaart. gerepeteerd voor dit eenak terfestival. Dat gebeurt elke dinsdag op hetzelfde podium waar ook de voorstellingen gegeven worden. Kaarten voor de voorstellingen kosten 8,- euro en zijn te verkrijgen bij Kreater (Dorpsstraat 13) of per telefoon, Margot Bouw man, tel. 0172-232181 of Roe lof Schut, tel. 0182-640419. Mailen kan ook via info@mas- keradeweb.nl. -10 jaar onderdelen garantie - Gratis moderne klokthermostaat - Nu tijdelijk aankoop voordeel van 400,00 - Besparing op onderhoudkosten 350,00 - Energiebesparing tot 30% mogelijk - Leasen mogelijk v.a. 21,00 (netto) 15 jaar garantie - Eigen service en storingsdienst - Wij berekenen geen voorrijkosten CA5 WATER C V tirCTRA ZON INfACtf Bredeweg 116 Zevenhuizen Tel. (0180) 63 15 11 naast oprit A12 richting Den Haag Op deze site staat een digitaal stembiljet met de kandidaten lijst. Uiteindelijk moeten er van de 24 negen overblijven om plaats te nemen in de jeugdadviesraad. Daarnaast worden er drie re- serveleden gekozen, die leden bij langdurige afwezigheid of bij tussentijds vertrek kunnen vervangen. Stemmen kan tot 30 november. De uitslag wordt in de week van 8 december bekend ge maakt. Dan kunnen jongeren op de gemeentelijke website bekijken wie er in komende tijd voor hun belangen op gaat komen. Begin oktober ontvingen alle Waddinxveense jongeren een brief thuis met daarin de vraag of zij zich kandidaat wilden stellen voor de jeugdadvies raad. De raad moet de ge meente advies geven over het jeugdbeleid. In januari 2004 moet het initiatief van start gaan. De jeugdadviesraad wordt aangesteld voor een pe riode van twee jaar. ren om de kleurplaat mee te nemen naar de Nesse”, aldus de goedheiligman. Die kleur plaat is verkrijgbaar bij vele winkels in het hele dorp, her kenbaar aan de groene raam- stikker. De vijfhonderd mooi ste kleurplaten worden beloond met een vrijkaartje voor één van de vijf voorstel lingen van het kerstcircus, dat gebruikt hij een groot aantal in de kerstvakantie opgesteld wordt in de Passage. REGIO - Het Wereld Natuur Fonds Regioteam Gouda Al- phen aan den Rijn is hard bezig voor de natuur. Het regioteam organiseert steeds vaker eve nementen voor jong en oud.Te genwoordig geeft het team zelfs natuurlessen op basis scholen in de regio. Het aantal donateurs en Rangers, de jon gere leden van de organisatie groeit steeds meer. Daarom wordt gezocht naar een uit breiding van het team van vrij- 6 JAAR R f T RO II WH AR f een verstandelijke handicap op ’gewone’ scholen. De nadruk ligt op een aantal pro blemen die deze kinderen kunnen tegen komen in deze omgeving. „Het doel is kin deren met andere ogen te laten kijken naar gehandicapten. Het is ook goed dat ze zich bewust worden hoe iemand met een handicap in hun wereld functioneert. Het gemeentebestuur heeft deze en nog vele andere zaken mogelijk gemaakt Zo kan de toegang tot Kreater met de hal worden aangepast voor rolstoel en scoot er gebruikers”, somt Koremans op. „Ook de op- en afritten op het plein, waar on der meer de toegang tot de doka is, wor den onder handen genomen.” Het Europees jaar voor mensen loopt ten einde, maar in Waddinxveen is het dan be slist niet afgelopen met de aandacht Het Waddinxveens Platform Gehandicapten kreeg financiële armslag en werd dankzij de inzet van capabele inwoners bestuurlijk versterkt „Hierdoor hebben wij de zeker heid dat wat dit jaar op gang is gekomen, structureel zal worden voortgezet. Dat is overigens ook de nadrukkelijke wens van de gemeente,” besluit Aad Koremans. i si WADDINXVEEN - Toneel groep Maskerade Waddinx veen speelt twee zaterdag avonden, op 22 en 29 november humor met een grimlach tijdens het Waddinx- stoelen. nen we de bezoekers een ver- veens Eenakter Festival. Het is Boven op de toren van stoelen warmde voorstelling bieden, de eerste voorstelling in de maakt hij handstanden en dit zijn zo ongeveer de kosten nieuwe Toneelzaal van Kreater jongleert hij als de beste. Tij- voor het stoken.” (Kerkstraat 13). dens de feestavond in het café De burgemeesters en wethou- Na de succesvolle voorstelling blijkt hij ook nog te kunnen ders vinden het kerstcircus vorig jaar van A Christmas Ca- balanceren met maar liefst ze- een aardig initiatief dat bij- rol in de Ontmoetingskerk, die ven stoelen op zijn kin. draagt aan In het café werken verder ook' Waddinxveen twee hele bijzondere obers. Het zijn de zeeleeuwen Ed en Ted van de The Clarrisons uit brandstichting. Rond I4.30 Engeland. Met het grootste ge mak balanceren zij flessen, schalen en ballen op hun neu- en leuk vinden om samen met kin deren aan natuurbehoud te werken. Het WNF organiseert een in troductiecursus, maar ook ge specialiseerde opleidingen voor de vrijwilligers die daar prijs op stellen. Uiteraard is iedereen die meedoet in het team prima verzekerd en worden gemaakte onkosten vergoed. Voor meer informatie, Ol 82-580664 (na 19.00 uur) of mail naar vin 100w@hotmail.com. Op zaterdag 29 november worden nog eens 650 vrij kaartjes uitgedeeld. „Elke deel nemende winkelier krijgt een aantal kaartjes om via een ac tie aan de klant te geven”, licht waagde trucs. Dat Jim Koster namens de OVW toe. De overige kaartjes zijn voor de halve prijs te koop. Een kaart kost normaal dertien eu ro, nu slechts 6,50 euro. In to taal kunnen 3250 mensen naar dit kerstcircus, verdeelt over vijf voorstellingen. Het circus bouwt haar tent op, op het parkeerterrein naast de Passage. Voorstellingen zijn er op3l december om 15.30 uur, 2 januari om 15.00 uur en om 19.30 uur en 3 januari om 10.30 uur en om 14.00 uur. De de voorstelling is een mix van re vue, variété en circus. Er is dan ook bewust gekozen om de artiesteningang te vervangen voor een decor in de stijl van een authentiek artiestencafé. Het geheel is verder aange- voorstelling, kleed met roodpluche, glim mend koper en goud. een kleurplaat maken, die hij hoogstpersoonlijk op de dag van zijn aankomst in ontvangst zal nemen. „Ik vraag alle kinde- Jannie heeft de leiding in het café en krijgt tijdens de voor stelling de ene na de andere artiest op bezoek. Als een ro de draad loopt zij door de show, soms vertederend, soms persiflerend maar bovenal ko misch. De Belgische monteur Kase- lowski komt de piek op de kerstboom plaatsen. Hiervoor Afgelopen week trokken leerlingen van verschillende basisscholen gewapend met een fototoestel door het dorp. Zij maakten foto’s van plekken die voor gehandicapten moeilijk toegankelijk zijn. (Foto: Liesbeth van der Vis) 57e JAARGANG nr. 2875)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1