Zevenhuizense volleybalsters in de achtervolging De Sperwer kiest kampioen en mooiste duif Sb TOOS begint Aantal scheidsrechters loopt verder terug promotiecampagne Grote overwinning junioren Korbis Drie Ronden toernooi van de Waddinxveense Schaakvereniging Hoondert schaatst Cor Tiele erelid WSE Ombouma tweede in Darten voor de 1 Groeneweg kiest voor Spannende handbalduels Voetbal gaat weer verder jeugd Florarun bij Rowah persoonlijke records WADDINXVEEN - Koen Hoondert van schaatsvereni ging de Gouwe Streek reed afgelopen zaterdag bij schaatswedstrijden op de Uithof twee persoonlijke re cords. Op de 1500m verbe terde hij zichzelf met maar liefst vijf seconden naar 2.45,53. Op de 500m was hij met 50,39 seconden ook sneller dan ooit. Ook Rik Wisgerhof liet zien in vorm te zijn. Hij bewees dit door twee clubrecords te rijden. Uitslag loterij Reddingsbrigade St u kart BH WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN —-4 =STrt WOENSDAG 14 JANUARI 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 17 (Foto: Liesbeth van der Vis) PANCAKE CRUISE BRUNCHVAARTEN UURVAARTEN KINDERFEESTJES UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN aan. Met Monique Bijl en Moni que van Dijk er bij werd aan een inhaalrace begonnen. Bij 14-19 keerden de kansen. Het werd na een mooie rally 21-21, maar bij 22-24 leek de zege toch naar de gasten te gaan. Els Vindevoghel en Monique Bijl herstelden het evenwicht en het blok deed de rest: 26-24. Wim Boegheim: „In de eerste Ook Korbis 2 won van Oranje Nassau 2 (16-10). Ook Korbis 3 en 4 bleven met respectievelijk 5-11 (tegen Spi rit 2) en 5-17 (tegen Korbatjo 3) ook aan de goede kant van de score. twee sets hadden wij ze con stant aan een touwtje hangen. We hadden eerder een marge moeten.We gaven ze door per soonlijke foutjes te lang de in druk dat zij mee konden ko men. In de derde set werd de marge snel groter en in de vier de slopen er toch weer slordig heden in het spel. Gelukkig konden we het tij op tijd keren. WADDINXVEEN - De jazz- dans- en turnvereniging TOOS is deze week met een promotiecampagne begon nen.TOOS is een vereniging met bijna negenhonderd le den, die al bij heel veel men sen in Waddinxveen en om geving bekend is.Toch werd bij TOOS gemerkt dat nog heel veel Waddinxveners nog niet de 83-jarige vereniging kennen. Met het nieuwe jaar wil TOOS daarom hetWaddinx- veense publiek kennis laten maken met TOOS en uitleg geven over het lesaanbod voor jong en oud. In de helft van Waddinxveen worden vijfduizend folders huis aan huis bezorgd en TOOS houdt de eerste weken van januari in de lessen ’open huis’. In de folder wordt een korte uitleg gegeven over de diverse soorten lessen bij TOOS en wat de mogelijkhe den zijn qua tijd en zaal. De GOUDA/WADDINXVEEN - Heeft een scheidsrechtersver- eniging in de toekomst nog wel bestaansrecht? Dat vroeg voor zitter Jan van Rooijen van de scheidsrechtersvereniging Gouda en omstreken zich af in zijn nieuwjaarstoespraak in het clubgebouw van de korfbalver eniging Gemini. Niet alleen landelijk loopt het aantal voetbalarbiters terug, maar ook het ledental van de Goudse COVS is minder groot dan tien jaar geleden. Ooit telde de scheidsrechters vereniging Gouda meer dan driehonderd leden. In 1996 wa- folders worden uitgedeeld door de vele vrijwilligers van TOOS. TOOS staat niet alleen voor jazzdans en turnen, maar ook voor gymnastiek-, aerobic-, spring, acro- en trim-lessen. Het is een sportvereniging voor alle leeftijden, de jong ste leden zijn één jaar en de oudste actieve leden rond de zeventig jaar. Er worden in totaal 65 lesuren gegeven. In het nieuwe jaar wordt een nieuw lesrooster aangehou den. Er worden lessen gegeven in de gymnastiekzalen De Dui kelaar (Zuidplas), het eigen 'home van TOOS’ De Sta- ringlaan (Vondelwijk) en de J. Postlaan (Componisten- buurt).TOOS streeft er naar dat alle lessen onder leiding staan van gekwalificeerde do centen.Voor meer informatie of de folder, tel. 0182-613839 of kijk op www.tooswad- dinxveen.nl. WADDINXVEEN - De voet balcompetitie wordt komend weekeinde weer hervat. Waddinxveen, dat op woens dagavond 14 januari een bij eenkomst houdt over nor men en waarden, gaat zondag op bezoek bij Groe neweg in Zevenhuizen. De thuiswedstrijd werd destijds door de Waddinxveners ver rassend gewonnen. Het pro gramma voor zaterdag: Ha- zerswoudse Boys-Be Fair, Koudekerk-Moerkapelle, zondag: Nieuwkoop-WSE, Groeneweg-Waddinxveen. Bel (0900) 708 09 00 (10 eurocent per minuut) IEDERE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND EEN TWEE UUR DURENDE BRUNCH- VAART VAN 11.00-13.00 UUR. OOK OP 2E PAASDAG, MOEDERDAG, I HEMELVAARTSDAG, 2e PINKSTERDAG, 1 VADERDAG EN 2e KERSTDAG. Prus: volwassenen 17,50 p.p. KIND 3 T/M12 JAAR 1230 P.P. WADDINXVEEN - In samen werking met de brede school en wijkvereniging Zonnig Zuid, wordt zondag I8 januari een dartmiddag voor de jeugd ge organiseerd. De middag is van 14.00 tot 17.00 uur in wijkge- bouw Zonnig Zuid. Er zijn twee groepen, één voor 8-12 jaar en één voor I3-I6 jaar. Ook ou ders zijn welkom op deze mid dag. BOSKOOP - De atleet Gustave Ombouma Ngoye snelde naar een tweede plaats in de veer tiende Florarun in Boskoop. Winnaar werd de 18-jarige Ma rokkaan Yassine Abatourab, die de tien kilometer aflegde in 30 min. en 58 sec. De tijd van Om bouma was 31.40. De Waddinx- vener Hans van Beek, lid van het organiserende AV’47, werd derde in 32.27 net voor Sandor Bron (AV Gouda) in 32.28. Clubgenoot Maarten Blokland werd zevende en Maurits Hei koop (Moordrecht) tiende. Ko mende zondag start de Wad- dinxvener Maarten Blokland in de Sprintcross in Breda evenals zijn broer Joost en de A-junio- ren van Gouda Vincent van Meeuwen en Robert Ton. hoopt te vieren, ontbrak Roos van der Hoeven wegens vakan tie. Wel traden aan Aafke Ver- brugge, Anke Boerefijn, Lisette Brandenburg, Olga van Zaanen, Els Vindevoghel, Monique van Dijk, Karin Vermeulen, Eva Mal- schaert, Monique Bijl en uit Gouda afkomstige Flore Gra- vesteijn werd achter de hand gehouden. speelduur van een partij is één uur per persoon per partij. De eerste ronde wordt ge speeld van 10.00 tot 12.00 uur, de tweede ronde van 13.00 tot 15.00 uur en de laatste van 15.00 tot 17.00 uur. Direct na de laatste ronde volgt de prijs uitreiking. Voor elke groep zijn twee prijzen beschikbaar en ook dit jaar is er voor elke deelnemer een leuke blijvende attentie als aandenken aan dit toernooi. WADDINXVEEN - Alle jeugd- teams van handbalvereniging Rowah/space speelden afgelo pen zaterdag in sporthal de Dreef hun eerste wedstrijd van 2004. Het D-team moest aan treden tegen TOG uit Berkel en Rodenrijs. Door met name het goede keeperswerk van de Het inschrijfgeld bedraagt 6,- tegenstander wist Rowah in de euro per persoon en dient bij aanvang aan de zaal betaald te worden. Bij inschrijving naam, adres en speelsterkte vermel den. Er kunnen maximaal I00 deel nemers meedoen en vol is vol. Inschrijving sluit uiterlijk I2 fe bruari 2004 en kan bij: B. Jan sen, tel. Ol 82-610009, e-mail: barthold@freeler.nl of bij T. van Nieukerke, tel. 0182-630594, e- mail: tvnieukerke@wxs.nl. Op de 500m werd voor hem 42,42 genoteerd (clubrecord junior A) en op de lOOOm 1.25,12. Deze tijd op de lOOOm betekent een nieuw Algemeen clubrecord. Op zondagavond werden op de Uithof de selectie wed strijden allround gehouden. Tijdens deze wedstrijden heeft Jetske Wiersma zich met een eerste plaats recht streeks geplaatst voor het Nederlands kampioenschap dat op 30 januari verreden wordt in Alkmaar. Op de 500m bracht zij een tijd van 44.96 op de klokken en op de lOOOm reed zij met 1.30,72 een nieuw Algemeen clubrecord voor De Gouwe Streek. Jeroen van der Helm -|- die ook aan de selectiewed- strijden meedeed reed op de 500m 42,82 en op de 1500m kwam hij tot een nieuw clubrecord in 2.12,86. Jeroen is hierdoor niet rechtstreeks geplaatst voor het NK. Of hij mag deelnemen aan de ska- te-off in Deventer om zich alsnog te plaatsen voor het NK is nog niet duidelijk. Door Bert Hertog ZEVENHUIZEN - De volley balsters van Capricorn Beveili- ging/Nesselande wonnen de eerste wedstrijd na de winter stop in de sporthal Swanla met 4-0 van Micro Electra uit Roosendaal. De vraag is echter of de Zevenhuizense vrouwen van trainer/coach Wim Boeg heim in het tweede deel van de competitie nog een rol van be tekenis kunnen spelen. In de eerste divisie staat WC uit Vught met een straatlengte voorsprong bovenaan. Voor za terdag de competitie werd her vat had WC negen punten voorsprong op de ploeg uit Ze venhuizen. De Brabant- se vrouwen stonden in het eerste deel van de competitie slechts zes sets af waarvan de helft tegen Nesselande, dat de thuiswedstrijd knap met 3-1 won. Een week later gingen de Nesselande-vrouwen in het Brabantse Sint Anthonis in de fout door met 4-0 te verliezen van Activia. Weg was daarmee het fraaie resultaat tegen WC. Kunnen de Zevenhuizense vrouwen koploper WC nog in de problemen brengen? Coach Wim Boegheim: „We hopen in de komende weken nog een se rie 4-0 uitslagen neer te zetten. En dan maar hopen dat WC hier en daar nog puntjes ver speelt.” In de eerste twee sets hadden de volleybalsters uit Zevenhuizen knap veel moeite met de ploeg uit Roosendaal. Beide sets werden met 25-21 gewonnen. Beter liep het in het derde set waarin voor het eerst een voorsprong van zes punten werd bereikt. Het wa ren vooral Els Vindevoghel en hadden de leden 303 duiven, onderverdeeld in achttien ver schillende klassen, bijeenge bracht om door twee keur meesters van de Nederlandse Groep van Keurmeesters te worden gekeurd. De allermooi ste duif, een blauwe doffer, was van Mw. G. Toor. De mooiste oude duivin was van W. Bree- dijk, de mooiste jonge doffer van Comb. R A. Noorlander en de mooiste jonge duivin had Joh. Jansen. Naast het winnen van de hoofdprijzen had de Sperwer voor de overige prijs winnaars voor een prachtige prijzentafel gezorgd. De belang stelling op beide dagen was zeer groot. ren dat er 219, in 2000 214 en in 2003 193 leden van wie ze stig procent ouder is dan 47 jaar. Dat is een daling van vier procent. „Landelijk zijn er 6699 scheidsrechters lid van de COVS. Dat is liefst tien procent meer dan vier jaar geleden”, vertelde Van Rooijen. „Bieden wij onze scheidsrechters nog wel voldoende aanvulling om hun hobby waar te maken.” Goede verwachtingen heeft Van Rooijen van het Master plan arbitrage waarmee de KNVB probeert jonge scheids rechters te werven. „Door de samenwerking tussen de KNVB en de COVS bestaat de kans om de daling van het aantal WADDINXVEEN - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de voetbalvereniging WSE is Cor Tiele tot erelid van de club be noemd. Tiele dankt zijn benoe ming aan zijn vrijwillige jaren lange inzet voor de vereniging. Hij was tien jaar jeugdleider, draaide kantinediensten en ver richtte dagelijks klussen op het WSE-terrein. Cor Tiele werd toegesproken door voorzitter Frans Bruijstens, die hem het speldje opspeldde. Bij WSE heeft Rob Kuijpers de functie hoofd kantine in het hoofdbe stuur overgenomen van Tycho Hage. De laatste blijft wel als commissielid fungeren. IEDERE ZATERDAGAVOND VAN 20.00 - 23.00 UUR EEN ROMANTISCHE CRUISE /AFT ONBEPERKT PANNENKOEKEN ETEN EN EEN USBUFFFT NA N.B. VAN MEI T/M NOVEMBER OOK OP IEDERE VRIJDAGAVOND! Prus: volwassenen 21,- p.p. KIND T/M 12 JAAR 15,- P.P. Ook speciale cruises op 2e paasdag en 2e kerstdag van 1830 tot 2130 uur. WADDINXVEEN - Tijdens de jubileumavond van de Wad- dinxveense Reddingsbrigade vond de trekking plaats van de loterij. Dennis Pieper heeft de meeste loten verkocht dit jaar en mocht daarom ook de trek king verrichten. De prijzen zijn gevallen op de volgende num mers: Jaarabonnement dieren park Blijdorp, 1027. Portable CD speler met MP3 mogelijk heid, 493. Gourmetstel 756. Blauw Badlaken, 885, Rugtas, 1095. Geel Badlaken, 596. Kaartspel Kolonisten van Ka- tan, 160. Zeeslag spel, 279. Spel Plaag Niet, 83 I. Parker pennen set, 1031Hobby pakket, I29. Plaid/ Deken, 846. Waterman pen, 565. Set Fotolijsten, 751. Set Fotolijsten, 56. Dominoste nen, 981Radiootje, 207. scheidsrechters een halt toe te roepen.” Tijdens de receptie werd Jan van de Graaf uit Schoonhoven, die veertig jaar lid is van de Goudse scheidsrechtersvereni ging, gehuldigd. Van de Graaf, die naar Groningen vertrekt, is bestuurslid geweest van de vroegere afdeling Gouda en heeft zich jarenlang met scheidsrechterszaken in het veld- en zaalvoetbal bezig ge houden. De pluim van het jaar ging naar Theo Klomp uit Waddinxveen, een scheidsrechter die al heel lang actief is in de voetbalsport en ’nooit een scheidsrechter zal afvallen’. wege geen duiven worden ver voerd. Om die reden werd pas halverwege de maand mei, dus zes weken later, met het vlieg- seizoen begonnen. Het pro gramma werd hierdoor in el kaar geschoven. Het tweede opmerkelijke aspect was de enorme warme zomer. Hier door werden er diverse vluch ten afgelast of naar een dich terbij gelegen lossingsplaats vervoerd, dit alles voor het welzijn van de duiven. Het nieuwe seizoen bij de Sperwer begint altijd met het organiseren van de verenigings- tentoonstelling in het eigen lo kaal aan het Stationsplein. Afge lopen vrijdag en zaterdag sprong 5-4. Na rust nam Korbis eerst wat meer afstand (7-4), maar aan vallend kwam Korbis in de tweede helft ook weer niet vol doende uit de verf, hetgeen Oranje Nassau weer mogelijk heden bood om in de wedstrijd terug te komen: 9-9. Op wils kracht zorgde Korbis in de laat ste minuten toch nog voor de I2-9 overwinning. De doelpunten bij werden ges coord door Marco van Leeu wen (drie keer), Gerben Wijns- tra (drie keer), Patricia Belt (twee keer), Matthijs Koore- vaar, Stefanie Visser, Marjolein Visser en Donja van Otterloo. Tevens memoreerde Aad Mul, namens de beoordelingscom missie, dat Klomp deel uit maakt van de band De Amigo’s, die al vele keren voor de mu ziek heeft gezorgd tijdens feestavonden van de COVS. Het programma van de scheidsrechtersvereniging voor de komende weken: I7 januari: futsalkampioenschap in sport hal De Meerhorst in Stomp- wijk, 6 en 13 februari: spelre- gelwedstrijden regio Gouda, 28 februari: districtskampioen- schap futsal West II in Rhoon, I maart: algemene ledenvergade ring in clubgebouw Gemini, I2 maart: spelregelfinale jeugd dis trict West II in Leiden. eerste helft niet tot scoren te komen. Doordat de verdediging bij Rowah goed gesloten bleef wist TOG in deze helft ook maar één maal te scoren. Na rust misten de Rowah spelers veel kansen en kwam TOG op een I -4 voorsprong. In de laat ste seconde van de wedstrijd wist Rowah nog te scoren, maar zij moesten de overwin ning overlaten aan TOG. Het meisjes C-team kwam tegen Oliveo uit Pijnacker in het be gin van de wedstrijd op een achterstand, maar wist deze nog voor rust gelijk te trekken tot 5-5. Na rust liep Rowah uit naar een 7-5 voorsprong, eind stand 8-6. Het heren B-team stond tegen over Saturnus uit Ridderkerk. Enkele weken geleden verloor Rowah nog van deze stevige te genstander. Gelukkig was Ro wah in tegenstelling tot die par tij nu wel op volle sterkte. De eerste helft ging gelijk op wat resulteerde in een 5-5 rust stand. Na rust liep Rowah al snel uit naar een 9-5 voor sprong. Saturnus wist in de tweede helft slechts één maal tot scoren te komen. Rowah had daar minder moeite mee en boekte met een eindstand van I I -6 een mooie overwin ning. VALENTIJNSCRUISES if Karin Vermeulen die de punten bijeen sloegen wat resulteerde in 25-13 setwinst. In de vierde set bracht Boegheim Monique Bijl en Monique van Dijk, die als wisselspeler waren begonnen, in. Bijl is door een blessure liefst elf maanden uitgeschakeld geweest. In het toernooi bij PZ/Dynamo in Apeldoorn werd zij voor het eerst weer ingezet. Met beide spelers er bij werd een 7-I2 achterstand in de vierde set omgezet in een 26- 24 overwinning. In de eerste set ging het aan vankelijk gelijk. Bij I4-II liep Zevenhuizen door Anke Boere fijn en Lisette Brandenburg uit naar I7-I4, maar daarna slonk de voorsprong, s Eerst bij 23-19 kreeg de thuisclub de set- I winst binnen bereik. f Goed blokkeren zorgde daarvoor. In de tweede set liep Micro Elec tra simpel uit naar 2-7. De aan- valsters Karin Vermeulen en Els Vindevoghel lieten zich daarna van de goede kant zien (7-8) maar liepen de Brabantsen op nieuw weg. Na 12-12 nam Nes selande de leiding en stond die niet meer af. Wel waren er nog diverse misverstanden in de verdediging bij het beoordelen of de bal in of uit was. Na een time out bij 22-19 werd de set snel uitgemaakt: 25-21. In de derde set bouwde de thuisclub gestaag een voorsprong op waarbij Olga van Zaanen, Liset te Brandenburg,Anke Boerefijn en Els Vindevoghel punten scoorden, maar ook het blok de aanval van Micro Elektra in toom hield. Via I7-II 20-12 werd het 25-13. In de vierde set keek Nesselande aanvanke lijk tegen een 7-1 I achterstand ZATERDAGAVOND 14 FEBRUARI AS. VAT 1730 -1930 uur en 2O.OO-22.OC UUR SPECIALE VALENHJN MOONLIGHT-j CRUISE, OP ONZE OMGETOVERDE LOVEBOAT. INCL WELKOMSTCOCKTAIL,® PANCAKEBUFFET EN USDESSEKTTOE. Prus per persoon 1930 p.p. Ik ben tevreden over het spel. Het is in de eerste wedstrijd na de winterstop altijd lastig om in het ritme te komen. Zaterdag gaan we naar Hubers/Utrecht. Daar tegen leden we in de eer ste wedstrijd onze enige thuisnederlaag.” In de selectie van de Zevenhui zense volleybalclub, die op 25 mei het veertig jarig bestaan Iedere woensdagmiddag (behalve TUDENS DE MEI-, ZOMER- EN HERFST- W VAKANTIE) VAN 1330-1530 UUR I 2 UUR VAREN MET ONBEPERKT PANNENKOEKEN ETEN, EEN LISJE, KLEUR- g WEDSTRUD, SCHMINKEN EN BALLENBAK.» Prus: volw. en kind 9,50 p.p. Voor alle vaarten geldt IN5CHEPEN 15 AMN. VOOR VERTREK Reserveer nu”! Tel 010-4367295 vwav.pannenkoekenboot.nl Afvaart. Parkhaven, aan de VOET VAN DE EUROMAST ZEVENHUIZEN - De voetbal vereniging Groeneweg en trai ner Cor Hazebroek gaan aan het einde van het seizoen na drie jaar uit elkaar. Onder Ha zebroek promoveerde de ver eniging uit Zevenhuizen naar de vierde klasse, maar degradeer de afgelopen jaar weer naar de vijfde klasse. Groeneweg maakt een goede kans om dit seizoen terug te keren. Het bestuur stelde Ben Stukart aan als opvolger van Haze broek. De Oudewaternaar, die in het verleden onder meer Be Fair en WSE trainde, is nu werkzaam bij de zondagselectie van Oudewater-OVS. Stukart tekende een contract voor twee jaar. WADDINXVEEN - Bij de jeugd declasseerden de Al-junioren van korfbalvereniging Korbis tegenstander SDO A2. De ploeg uit Veldhoven had in de thuiswedstrijd al met grote cij fers van de Al verloren en moest ditmaal een 28-4 neder laag verwerken. Bij de B-jeugd was Groen Geel BI met 14-5 een maatje te groot voor de BIOok de B2 wist niet te win nen, maar hield aan het duel te gen KCC D2 wel een punt over: 9-9. Een andere wedstrijd die onbe slist bleef, werd gespeeld tus sen de D2 en Nieuwerkerk D2. Beide teams hielden elkaar met 3-3 in evenwicht.Ook de El en deW3 moesten de punten met de tegenstander delen; de Fl in een goede wedstrijd veel te sterk voor Gemini Fl: 7-0. Bij de senioren heeft Korbis I een zwaarbevochten 12-9 overwinning behaald tegen Oranje Nassau (Vlaardingen). De volleybalsters van Nesselande versloegen in de sporthal Swanla Micro Electra Roosendaal met 4-0. De Zevenhui- zensen blijven daardoor in het spoor van koploper WC. De winnares van de verenigingstentoonstelling van de Sperwer laat trots haar blauwe doffer zien. (Foto: PR) WADDINXVEEN - Het Wad dinxveense Drie Ronden toer nooi opent zaterdag 21 febru ari om 09.00 uur zijn deuren. Voor de vijftigste keer worden zowel club- als huisschakers welkom geheten in het Anne Frankcentrum (jan van Bijnen- pad I). De deelnemers worden naar sterkte in groepen van vier ingedeeld. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met eventuele wensen van de spelers bij deze indeling. De WADDINXVEEN - Bij de Wad dinxveense postduivenvereni ging de Sperwer is R.A. van der Made generaal kampioen van het afgelopen seizoen gewor den. Met een ruime voorsprong werd een constant seizoen be kroond met het winnen van de titel. Het aangewezen kam pioenschap werd behaald door C.A. Bode. De beste duif was van Joh. L. Bol die dertien prij zen bijeenvloog. Het vliegseizoen van de Sper wer kenmerkte zich door twee omstandigheden die nog nooit eerder waren gebeurd.Ten eer ste het vervoersverbod van de duiven. Als gevolg van de vogel pest mocht er van overheids- Korbis speelde verdedigend wel goed en zette de aanvals- opzet van de tegenstander goed onder druk, maar had aanvallend te weinig rende ment. Gevolg was dat Korbis bij rust slechts een bescheiden voor kon laten noteren: Een uur varen langs de Rotterdamse skyune en onbeperkt 1 PANNENKOEKEN ETEN. B Vertrektijden: woensdag en g VRIJDAG 1630 EN 18.00 UUR ZAT. 1330,15.00,1630 EN 18.00 ULg ZON. 1330,15.00,1630 EN 18.00 uWk TUDENS DE MEI-VAKANTIE (30 APRIL T/M 9 MEI, ZOMERVAKANTIE Q JUU T/M 15 AUGj EN HERFSTVAKANTIE (16 OKT. T/M 24 OKTj VAREN WIJ OP Dl NS DAG T/M ZONDAG OM 1330,15.00, j 1630 EN 18.00 UUR. OOK OP 1E EN 2E PAASDAG, HEMELVAARTSDAG, 1E EN 2e PINKSTERDAG EN 2e KERSTDAG ZUN ER UURVAARTEN. Prus: volwassenen 12,- p.p. KIND T/M 12 JAAR 7,- P.P. KIND T/M 2 JAAR GRATIS n .miUro j j

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 17