ft n Familieberichten 5.95 I® CVU Uitvaartzorg Ir n ft I Voor alle gezindten en geestelijke stromingen Tel. (0172) 21 21 22 Gouwestraat 18 2771CH Boskoop Tel. (0172)2131 50 Stationsstraat 16 2741HS Waddinxveen Tel.(0182)612200 WRJMIL WW 4?° crviJ Onderneming |kMM| Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen WW Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk 40 1 AANGEBODEN Begrafenis Aö Verkleij AANGEBODEN vertro uwen e n UITVAARTZORG Mei de,grootste, Met eerbied en respect i TEL. (0182)61 50 55 3.50 J.C.Voskamp Voor een persoonlijke en stijlvolle begeleiding van uitvaarten Vooraf regelen van uw uitvaart mogelijk Diverse opbaargelegenheden in de regio Ook thuis opbaren AFWEZIG van maandag 19 januari t/m vrijdag 23 januari O.60 Tel. O1O 522 27 90 Verkeersschool "HENRY" Waddinxveen Schouder* karbonade i Varkensrollade Quinny Bugaboo Mountain-terrain f Mutsy Bebecomfort d Hamlappen Tarta 4.95 \Als het om vertrouwen en eerbied vaat\ Q babyshop n ""1“' Ut bambini Ti T.: 0182-518488 Hele kilo In alle rust is op 82-jarige leeftijd overleden 20 maart 1920 t 9 januari 2004 per stuk op de leeftijd van 80 jaar. 1 l so KRINGLOOPWINKEL euro www.verkeersschoolhenry.nl Jeanne Matze-Koch Marian vd. Bogerd-K>nd CORNELIS DEJONG Berkenbroek 7 281 I NZ Reeuwijk Wij verzorgen alleen begrafenissen Dag en nacht bereikbaar PHILIP VAN DER WEES in de leeftijd van 68 jaar. Liever geen bloemen in de leeftijd van 78 jaar. Dick is waardig heengegaan 10-07-1918 t 12-01-2004 toeunjdutg Geen bezoek aan huis I Boekweitakker 1 2743 DL WADDINXVEEN t AANBIEDINGEN GELDIG VAN DO. 15 JANUARI TOT EN MET WO. 21 JANUARI 2004 DONDERDAGAVOND KOOPAVOND i ALLÉÉN OP KOOPAVOND KASTEN SLAAPKAMERS 1 DAG EN NACHT DIRECTE HULP NA OVERLIJDEN Uitvaartcentrum 'Gouwehof' Alberdingk Thijmlaan 1, Waddinxveen Waarneming: achternaam beginnende met Sausijsjes Hele kilo Voor informatie: ‘H’ 0800 288 22 55 (gratis, werkdagen 10.00 - 16.00 uur) Melding overlijden: s 0800 345 67 89 (gratis, dag nacht) huisarts Slavinken 4 halen 2 betalen "Omdat ieder mens uniek is” Ook voor spoedcursussen het beste adres!!! Mijn man is thuis opgebaard alwaar woens dag 14 januari van 10.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur gelegenheid is tot condoleren en afscheid nemen. Vogellaan 63 2771 KJ Boskoop De afscheidsdienst zal gehouden worden, donderdag 15 januari om 15.00 uur in de aula van de gemeentelijke begraafplaats aan de Roemer te Boskoop. Aansluitend zullen wij hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats aldaar. Na een moeilijke periode is toch nog onver wacht van ons heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa 7 januari 2004 Zorgcentrum Boskoop Correspondentieadres: W.A. Boer Darwinstraat 1 2771 TK Boskoop Heden behaagde het de HEERE na een periode van verzorging in verpleeghuis ’’Salem”, voor ons onverwacht uit dit leven weg te nemen, onze zorgzame man, vader en opa De begrafenis heeft zaterdag 10 januari plaatsgevonden op de algemene begraaf plaats aan de Roemer te Boskoop. In dankbare herinnering aan wat zij voor ons heeft betekend, geven wij kennis dat de Heere tot Zich heeft genomen onze lieve moeder, oma en overgrootoma 7 januari 2004 Schielandweg 3 2741 MA Waddinxveen De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag 12 januari op de Algemene Begraafplaats te Waddinxveen. Onze dank en waardering gaat uit naar allen die haar de laatste jaren zo liefdevol hebben verzorgd. Het verlies was er al voor het einde de rouw al voor het afscheid kwam, toen die hopeloze verwarring bezit van je gedachten nam. We voelden mee, het stil verdriet. Nu rouwen wij, maar treuren niet. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 1 Petrus 5 vers 7 ”En nu, wat verwacht ik, o Heere! Mijn hoop die is op U.” Psalm 39 8 Pim Boer Hanneke Boer-Wezelenburg Leonard en Liesbeth Jeroen en Karin Floris Helma Ankersmit-Boer Jan Ankersmit Kim, Nik, Joost A. Markus-van Herk Leo Markus Adrie Markus-van Erk Jan Markus Klazien Markus-van Erk Anja van Tienhoven-Markus Piet van Tienhoven Martien Markus Clasina Markus-Vreugdenhil Renée Markus Ronald Markus Carla Markus-Vos en kleinkinderen D.G. Ravensberg - van Tol Elly en Hans Jochem Annerie Maarten Wouter Gerda en Jan Marije en Raymond Micha en Nathalie Sanne Wilco en Carola Vivian Veerle Mitchell De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevon den op de algemene begraafplaats aan de Roemer in Boskoop. Moedig tot het laatste moment, maar door ziekte verzwakt, is van ons heengegaan, mijn lieve en zorgzame man, onze fijne vader en opa Onze dank gaat uit naar het personeel en de medewerkers van Irene 4 van het Zorgcen trum Boskoop, voor de liefdevolle verzor ging van mijn lieve en zorgzame man, onze fijne vader en opa De crematie zal plaatshebben op vrijdag 16 januari om 14.00 uur in crematorium ’’Schol levaar”, Burgemeester Schalijlaan 2 te Capelle aan den IJssel. Na de plechtigheid is er in de ontvangkamer van het crematorium eveneens gelegenheid tot condoleren. Donderdag 15 januari is in het uitvaartcen trum van Kramer Begrafenissen, Stations straat 16 te Waddinxveen, van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen. 11 januari 2004 Meteorenweg 110 2743 LB Waddinxveen Intens verdrietig hebben wij afscheid moe ten nemen van De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 16 januari om 11.30 uur op de oude begraaf plaats, Kerkweg West te Waddinxveen. Gelegenheid tot condoleren op donderdag 15 januari tussen 19.15 uur en 20.00 uur in de aula van huize Souburgh, Prins Bern- hardlaan 2 te Waddinxveen. Wij danken de medewerkers van Verpleeg huis De Riethoek, met name afdeling de Fuut, voor de liefdevolle verzorging. Beetje voor beetje moesten we je verlaten. We konden niet zo goed meer met je praten. Die blik, die stilte deed vaak zeer. De Flip van vroeger was je niet meer. Maar nu je er echt niet meer bent, blijven de herinneringen aan een goeie vent. Simon, Daniëlle, Johan, Marianne Erna van der Wees-Tabbernai Colette en Sifred Zoë, Caitlin Marielle en Hans Mirjam en Klaasjan Carla en Henk Saskia en Ab klein- en achterkleinkinderen Jamp M.A. de Jong-Lekkerkerker Kinderen en kleinkinderen 10 januari 2004 Zorgcentrum Boskoop Correspondentieadres: Zorgcentrum Boskoop Kamer 104 Boezemlaan 4 2771 BV Boskoop Woensdag 14 januari is in Zorgcentrum Boskoop van 19.00 tot 19.30 uur gelegen heid tot afscheidnemen. De crematieplechtigheid zal plaatshebben, donderdag 15 januari om 11.30 uur in de aula van crematorium IJsselhof, Goejanver- welledijk 6 te Gouda. Na de crematie is in de ontvangkamer van het crematorium gelegenheid tot condoleren. I’ve never been too good at writing letters and keeping in touch, though I care deeply for the people who are such a special part of my life. I only hope you’ll forgive me for not writing more, and hope that you know That I think of you so much and so often. Man, 46 jaar, zoekt kennismaking met vrouw Tel. (0348) 56 73 73 UITVAARTVERZORGING voor Waddinxveen e.o. Open: Donderdag Vrijdag Zaterdag 13.00 - 18.00 uur 13.00-21.00 uur 10.00 -17.00 uur Correspondentieadres S. van Dijk Lodewijk de Vromestraat 25 3962 VG Wijk bij Duurstede Burg. Colijnstraat 14a 2771 GD Boskoop tel./fax (0172) 213 120 mobiel (0611) 263 031 CATHARINA WILHELMINA BOER-BEUKER weduwe van Pieter Boer LEENDERT MARKUS echtgenoot van Annigje van Herk Nel Moerings Jacqueline Vegt Zadelmaker 46 2401 PH Alphen aan den Rijn (0172) 41 66 63 jacquelinevegt@planet.nl Hard gewerkt, moegestreden, ging jij liggen voor altijd. Hij weet wat jij hebt geleden, in jouw grote dappere strijd. Het gezicht en het gehoor wat jij moest missen, Jouw onzekerheid konden wij slechts gissen. Maar als het wonder dan geschiedt waarop mensen hopen, dan gaat als jij je ogen sluit, een nieuwe wereld open. DICK STRUIJK weduwnaar van Aria Versluis weduwnaar van Laura Pijnnaken CORNELIS DE JONG - Cees - WILHELM VAN PUTTEN - Bill - Hamburgers DE EKSTER Reijerskoop 6 Boskoop www.de-ekster.nl Tel. (0172) 213 488 Uitvaartverzorging Zorgverlening tot in het kleinste detail Hele kilo IEPLAAN 81-83, TELEFOON (0182) 616738 A t/m K Dr. Glaser, tel. 61 87 42 Lt/m Z Dr.Wilrns.tel.6l 86 I3 Boomstammetjes €0.6° Uitvaartbegeleiding Jacqueline Vegt H.M. Verkerk-Steur Australië: Jos Australië: Renske Australië: Wilma Boskoop: Neelie en Henk Leidschendam: Dick en Carla Waddinxveen: Boudewijn en Ellen Boskoop: Rob en Heidi Kleinkinderen en achterkleinkinderen Wij hebben meer dan 70 jaar kennis en ervaring. Persoonlijke benadering vinden we erg belangrijk. We denken verder dan de uitvaart zelf en staan open voor nieuwe wensen en ideeën. Wij halen zonder kosten voor ons nog bruikbare spullen op. Appelgaarde 10 2771 PK Boskoop Na een levenslange strijd, waar hij steeds als overwinnaar is uitgekomen, heeft de laatste tegenstander toch gewonnen. Onze waardering gaat uit naar allen die hem in Zorgcentrum Boskoop zo liefdevol hebben verzorgd. Graanakker 84 2743 EL Waddinxveen (0182) 61 98 52 (06) 53 130 971 KLAAS RAVENSBERG 15 mei 1915 110 januari 2004 www.cvu.nl Hoekeindseweg SO 266S KE Bleiswljk Ook crematie* Dag en nacht bereikbaar per stuk WINKEL WADDINXVEEN, O Motorrijles 36,50 O Autorijles 34 euro Doe eens een rijles cadeau! Henry >90 •Dressoir, koloniaal teakhouten dressoir met 4 deurtjes en 4 laden, br. 192xh. 90xd. 50 cm., 1 jaar oud. prijs 475 Bel: 0900-6000.551 code 908129 (0,80 e/min) Oudewater •Kast blank grenen, met een lade onderin, 2 deuren, prijs 150 Bel: 0900-6000.551 code 932936 (0,80 e/min) •TV Kast grenen, erg mooi, 106x120x59, tv max. 84cm. breed, gemaakt van oud grenenhout, prijs 195 Bel: 0900-6000.551 code 935452 (0,80 e/min) •TV Meubel groot, eiken, met draaibaar tv-plateau, door verhuizing, prijs 45 Bel: 0900-6000.551 code 953456 (0,80 e/min) eiken, 3 laden, tvkast, servieskastje, boekengedeelte, klepkastje. prijs 100 Bel: 0900-6000.551 code 953886 (0,80 e/min) Haasfilet- lappen i I ((BEI GRATIS 0800-337 24 33 e'o,,,»»1'’' 500 gram Bieflappen 4.M --- Hele kilo (iets doorregen) •Bed 1 persoons, wit gelakt, met matras, prijs 35 Bel: 0900-6000.551 code 923620 (0,80 e/min) •Bed wit onderstel, met matras, 210 x 90 cm., incl. 2 onderschuifladen. prijs 60 Bel: 0900-6000.551 code 947284 (0,80 e/min) •Matras 120x200, i.g.s., latex soft. 953920 (0,80 e/min) •Nachtkastjes 2 stuks, met open vakjes, in perfecte staat, prijs 175 Bel: 0900-6000.551 code 931785 (0,80 e/min) Boskoop: M.A. de Jong-Lekkerkerker Boskoop: Tinette de Jong Reeuwijk: Aad en Mieke de Jong-van Zoest Thom, Rozemarijn Alphen Gerjo en Karin de Jong-Scholten a/d Rijn: Maartje en Martin, Cees, Teun Boskoop: Liesbeth en Peter van Bemmel- de Jong Wanneer de tijd voor u even stilstaat nemen wij voor u alle tijd van den Bogerd DE AMBACHTELIJKE SLAGER WAAR GOED EN GOEDKOOP IN ÉÉN ADEM GENOEMD KUNNEN WORDEN! 100 gram Casselerrib ioo gram Boterhamworst 100 gram Cervelaatworst 300 gram vleeswaar voor Tevens: babykamers, boxen, exclusieve badsets, u~u-*--1 -.Matras izuxzuu, i.g.s., latex son. prijs 75 Bel: 0900-6000.551 code Hele kilo 500 gram Wij verzorgen uitvaarten in de gehele regio. Vakkundigheid in thuis opbaren Wilsbeschikking Zeer voordelige uitvaartverzekering DAG EN NACHT BEREIKBAAR Website: www.lievanderhanunen-nl behang, stof, gordijnen en nog veel meer Onze speciale zorg gaat uit naar thuisopbaringen Houthakkertjes 100 gram Waddinxveense- paaltjes 80 perstuk €Ut Uitvaartverzorging met aandacht en betrokkenheid

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 4