Groeneweg neemt revanche op Waddinxveen 7 Primula's 0,99r 3 Souburgh nam afscheid van Groencentrum Sonneveld e 1 1 I locatiemanager Simon de Jong 5 £8» I Waddinxveense schakers winnen nipt van Krimpen a/d IJssel •i. Concert WEEKAANBIEDING met koper- ensemble F Zijde 141 te Boskoop -Yl I F (sS fps Trio Suleika: wederom topmusici op kamermuziek concert in Kreater Van Uden-De Gouwe naar derde plaats en orgel Polosters Hoogerbrug jaar verder niet in Trophy WADDINXVEEN - Bondscoach Paul Metz van het Nederlands vrouwen- wajerpoloteam heeft de termijn, dat de dames niet mogen uitkomen in de competitie om de KZB Trophy, verlengd tot I april 2004. Aanvankelijk liep de termijn op I januari af, maar de nationale selectie wil zich langer voorberei den op het kwalificatie toernooi en de Olympi sche Spelen in Athene.Van de nationale selectie ma ken naast Gillian van den Berg en Francine Lanck- huijzen van het Waddinx veense Van Uden/De Gou we deel uit Marleen Ars en Alette Sijbring (PSV), lefke van Belkum (De Zijl/LGB), Rianne Guiche- laar, Karin Kuipers en Mar lies Wekdam (Het Ravijn), Hanneke Kappen, Simone Koot en Meike de Nooy (Brandenburg), Noeki Klein (LZ’86),Jorieke Oostendorp, Carla Quint, Mieke van der Sloot enYa- semin Smit (Polar Bears). Van GZC DONK beho ren, nadat Danielle de Bruijn had bedankt, geen speelsters meer tot het Nederlands team. Geslaagd voor A-diploma WADDINXVEEN - In het Gou- webad De Sniep is op 20 januari weer gezwommen voor het A- diploma. Er waren 36 kandidaat- jes, die allemaal zijn geslaagd. De geslaagden zijn: Francisca Bergs- ma, Rianne Nap, Fleur Lafeber, Femke van den Hondel, Stijn Ko ren, Mike Perdijk, Madelon Be rends, Sanne van den Hondel, Li- sanne Oskamp, Stefan Verkleij, Maureen Blok, Amin Khouakhi, Billy Verboom, Elise Modderkolk, Kevin de Man, Leon Kempen, Er win Kooiman, Annelore Neele, Daan van der Nieuwendijk,Tho mas Hermelink, Elma van ’t Spij ker, Scott Scheerder, Nick Kos ter, Jessica Seikkenga, Youri Korenhof, Dominique Vos, Zara Baelde, Johanna Vis, Johan de Geus, Anissa Hofman, Daniël Cvetojevic, Dirk van Doorn, La rissa Hellendoorn, Imane Bou- lahrouz en Elize Slappendel. Sjoel uitslagen ’Langs De Gouwe loop’ verplaatst naar 29 februari I V if i- Teddyberen diploma te S r c-'-yyi yyyyy-s yyy.'.'. F WOENSDAG 21 JANUARI 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 21 voor 1 T- -. F4, .- 'z Kffi 1///^ -'iiè 122 IfiSSN I 4 v yyj (Foto: Liesbeth van der Vis) Trio Suleika. (Foto: Marco Borggreve) i dragen in de kennelijk noodzake lijke bezuinigingen. Daarom stel ik u vanmiddag als achtste lid van ons team ds. Hetty de Jong voor. Dan kan een deel van het naam plaatje op de namenlijst in de hal hetzelfde blijven. Op deze manier hoop ik een wit voetje bij mijn nieuwe baas te halen.” Ds. De Jong zal de geestelijke verzorging van Frans Bos in Zorgcentrum Souburgh overnemen. Cluster manager Ellie Ham, die de leiding van Souburgh en Zorgcentrum Boskoop heeft, bedankte vervol gens haar voorganger namens de medewerkers en de bewoners van Souburgh voor zijn gedreven werken in ons zorgcentrum. „Je hebt alles heel netjes aan mij overgedragen en alles op een ge weldige collegiale manier afge rond. Wij verwachten dat jij in je nieuwe functie de stichting Zorg- partners Midden Holland heel goed op de kaart gaat zetten.” ‘tl WADDINXVEEN - De uitslagen van de Waddinx veense sjoelers zien er als volgt uit: Klasse A, I .Tine Lutgendorff met 1368 punten, klasse B, IHenk van Beek met 1352 pun ten, klasse C, IOtto Su- pusepa met 1256 punten, klasse D, IMarie van Herk met I 147 punten en klasse E, I.Ysbrand Hor- tensius met 1007 punten. WADDINXVEEN - Voor de derde keer in het seizoen heeft het eerste team van WSV met minimale cijfers gewonnen. Het werd 4-3 tegen het tweede team van Krimpen a/d IJs- sel. Met deze overwinning hoeft er niet meer voor degradatie worden gevreesd en kan er zelfs van het kampioenschap worden ge droomd. In de interne competitie liep lijst aanvoerder Theo van Herk verder uit op zijn concurrenten. De wedstrijd van afgelopen donderdag begon met een 1/2-1/2 stand. Kopman Ronald Dan nis had op 8 januari al remise gespeeld. Mark van Putten bracht WSV met wit op voor sprong na een prachtig offer. Zijn tegenstan der was geen onbekende, het was WSV-lid Wim Mulder die voor Krimpen a/d IJssel uit kwam. Wim van Vuuren kwam met zwart in een ingewikkeld dame-eindspel. Hij en zijn te genstander besloten tot een remise. Wim Hennink speelde erg sterk. Zijn tegenstander zag geen kansen meer en gaf op. Krimpen kwam terug in de wedstrijd nadat Arjan Hen nink twee stukken weggaf in het eindspel. Wim van Os maakte, in een gelijkopgaande partij, de tweede remise van de avond en bracht de tussenstand daarmee op 3,5-2,5 in het voordeel van de Waddinxveners. Erik in de loop van de ruim vijf afge lopen jaren heel veel over zich zelf heeft verteld. Zijn hele leven, zijn jeugd, zijn ontembare wer klust, zijn integriteit, dat en ande re facetten kwamen aan de orde. Van de medewerkers kreeg hij uit handen van hoofd zorg Ma rianne Joosen een mooi beeldje en van kwaliteitsmedewerker Els Voogt een paraplu met kaartjes aan draadjes, waarop alle perso neelsleden een persoonlijke boodschap hadden geschreven. In zijn dankwoord zei Simon de Jong: „Souburgh is een prachtig huis en dat zijn we met zijn allen: medewerkers, vrijwilligers en ve len die hun best doen voor ons zorgcentrum.” Nadat velen, bij wie de Waddinxveense burge meester Fedde Jonkman en later in de middag ook wethouder Dorenda Gerts hem de hand hadden geschud kreeg ds. Frans Bos het woord. „Simon en ik hebben vaak samen zitten pra ten. Ik ken hem als locatie- manager; nu wordt hij mijn baas vanuit de raad van bestuur”, al dus Frans Bos. „Ik vraag me nu wel af of ik af en toe niet een beetje teveel heb gezegd. In elk geval willen wij als dienst geeste lijke verzorging ons steentje bij- had meer plezier van invaller Pascal Crielaard. Deze stoere verdediger met de drang nar voren kwam in de laatste tien minuten Menno van Dam ver vangen. Bij de eerste de beste aanval waarbij Crielaard was betrokken leverde hij een afge meten voorzet af waarna Jarno van Dorp gemakkelijk kon sco ren: 2-1. In de voorlaatste mi nuut schoot Crielaard tegen doelman Coevert op, maar werd de terugspringende bal toch door Van Dorp in het Waddinxveense doel gewerkt: 1-3. Trainer Cor Hazebroek van Groeneweg was na afloop tevreden. „In de eerste helft lie pen we achter de feiten aan.We WADDINVEEN- Het Trio Suleika treedt vrijdag 30 januari op met een kamermu- ziekprogramma in de theaterzaal van Kreater. Het gezelschap speelt werken van Beethoven, Schubert en Schuhmann. Trio Suleika bestaat sinds het voorjaar van 2001 uit pianist Maurice Lammerts van Bueren, violiste Frederike Saeys en cellist Pepeijn Meeuws. De drie jonge mu sici ontmoetten elkaar op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Zij worden gecoacht door Peter Brunt van het Ocar Trio. Het drietal was geregeld te beluiste ren voor de radio, trad onder meer op in de kleine zaal van het Concertgebouw en won diverse belangrijke prijzen. De drie musici spelen ook in andere verbanden, begeleiden andere musici en treden op als solisten. Voor het concert bij Kreater werd geko zen voor het Pianotrio in De, opus 70/1 ’Geistertrio’ van Ludwig van Beethoven, Suleika opus 14 'Was bedeutet die Bewe- gung’, van Franz Schubert, in een bewer king van M. Lammerts van Bueren, Lied der Suleika „Wie met innigstem Behagen uit Myrthen opus 25/9 van Robert Schu mann, wederom bewerkt door de pianist van het trio en na de pauze het Pianotrio nr 2 in F, opus 80, opnieuw van Robert Schuhmann. Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten kosten negen euro per stuk. Houders van passen 65+ en CJP betalen zeven euro. Kaarten zijn te bestellen bij Kreater, 0182-614422, of vanaf half acht aan zaal. os Sportpark. Dit zal evenals an dere jaren tot enig ongemak voor de omwonenden kunnen leiden omdat het parcours deels autovrij wordt gemaakt. De on gewijzigde opzet houdt ook nu weer in: gratis kinderloop; geen prijzengeld waardoor een laag inschrijfgeld voor de prestatiel- open mogelijk is; koppelklasse- ment en gratis loterij op start- nummer. Bij verbetering van het parcoursrecord wacht er een premie van honderd euro. Voor meer informatie: www.scantilo- pe.nl. WADDINXVEEN - S.C. Antilo pe bereidt zich voor op de 36e editie van de jaarlijkse ’Langs- de-Gouwe loop’. Deze stond eerst gepland op zondag 7 maart, maar is verplaatst naar zondag 29 februari als gevolg van het naar voren halen van de Rotterdam Marathon. Hierdoor is ook de ’20 van Alphen’ ver vroegd waardoor S.C. Antilope zich noodgedwongen zag de ’Langs-de-Gouwe’ loop ook een week eerder te laten plaatsvin den. De loop zal wederom plaatsvinden nabij het Gouweb- Hennink gaf in de opening een stuk aan zijn tegenstander cadeau, deed nog wel zijn best, maar kon niet voorkomen dat de stand ge lijkgetrokken werd. Alles lag nu in de handen van Hans van Woudenberg. Hans kwam in een lastig toreneindspel, maar daar wist hij wel raad mee. Hij won en stelde daarmee de overwinning veilig. Met nog drie wedstrijden te gaan kan WSV serieus mee gaan spelen om het kampioenschap. De volgende wed strijd is op 9 februari uit tegen aartsrivaal Messemaker 1847 uit Gouda. In de huishoudelijke competitie nam Theo van Herk met wit revanche op Peter de Louw. Ronald Dannis verloor van oud-kam- pioen Leon Willemen. Hennie de Roodt stond een kwaliteit voor tegen Ton Kuiper, maar Ton verraste alles en iedereen en won toch. Arie Versluis had een gevaarlijke aanval tegen Dirk van Offeren, maar kon de aanval niet verzilveren met een remise als gevolg. Albert Prins is de laatste die zich voor de achtste finale van de beker heeft geplaatst, dat hij deed ten koste van Arie Kardol. Nieu we stand aan kop: I.T. van Herk, 2. E. Hen nink, 3. R. Dannis. De achtste finale van de beker staat volgende week op het program ma. Eckhardt, die van dichtbij doel man Coevert het nakijken gaf: l-l. Groeneweg bleef onop houdelijk aanvallen. De Wad dinxveense verdediger Mark van Vliet bracht tot tweemaal toe op de doellijn redding en Menno van Dam schoot de bal rakelings voorlangs het doel van de bezoekers. Het inzetten van een drietal wisselspelers bracht de gemiddelde leeftijd van het elftal nog meer omlaag, maar geen verbetering. Groeneweg WADDINXVEEN - In het Gou- webad De Sniep te Waddinxveen is in de week van I2 t/m I6 ja nuari weer gezwommen voor het Teddybeerdiploma. Er waren 89 kandidaatjes, die allemaal zijn geslaagd. Bronzen Teddybeerdi ploma: Demi Kempers, Rodney van Gulik, Dominique Tennekes, Jelle Jan Hardendood,Alicia Chia ra Helderman, Stijn van Wilgen, Lisa v.d. Berg, Anniek Versluis, Amy Slingerland, Fleur van Gent, Lieke Staring, Levi Cok, Rianne Stienstra, Nikita Hoogendoorn, Damian Steenwinkel, Thijs Noordhoek, Manon van Tol, Fem ke van Klooster, Daniël Andreas, Hilde Houtzager,Jeffrey Persoon, Nathan Jongejan, Sophie Jille, Frank Ramondt, Iris v. Voskuilen, Kim Nieuwets, Floor Uitten- broek, Kevin Maaskant, Luuk van Eeden Petersman, Tim Wijsman, Youri de Bruin, Esmee v. Wijn gaarden, Robin Droog, Kim Scheurwater, Max Oppe, Reece Hardus, Kim Vermeulen, Nadine Spek, Thijs van der Loo, Britt Blaauw, Bo Rhijnsburger, Anna Dorst, David Multani, Simon van Gosliga, Matthijs de Kruijf, Karlijn Verhoeven, Ruben Dekker, Cachèle Bron, Joshua Overvoor- de, Jode Tamerus, Yara Beekhui zen, Jennifer van Veelen, Britt Ver- gunst, Kim de Lange, Busse Heemskerk, Noa v. Willigen, Jos hua de Lange, Steven de Lange, Angelo van Kooten, Chloë Ley- dekker, Noah Magdelijns en Björn van Hoff. Zilveren Teddybeerdiploma: Do minique Tennekes, Shirley van den Bosch, Steven Oskam, Chay- enne Hermse, Esther Steenka mer, Max Nonkes, Denise Jan maat, Sarah Hoogendoorn, Niels van der Sluis, Lisa de Vries, Thijs Noordhoek, Rodney van Gulik, Demi Kempers, Rick Lens, Maar ten Huisman en Diomi Bron. Gouden Teddybeerdiploma: Shir ley van den Bosch, Sharona Aarts, Edwin Steenkamer, Larice v.d. Genugten, Evert Kwaker- naak, Megan Berkouwer, Esmee Jenniskens, Chayenne Hermse en Nando van Dorp. cent. Door dit resultaat schuift de ploeg uit Waddinxveen ge lijk op naar de derde plaats op de ranglijst. Voor Van Uden-De Gouwe scoorden Kirsten Veld man vier keer, Marion van Hooft, Niki Hukker, Natascha Baatje en Erica de Jong ieder twee keer en Wendy de Frank rijker, Greetje van Eijk en Da- niëlle Bruggeling ieder één leden veel balverlies. Zij kregen een kans en wij ook, maar zij schoten de bal er in. In de twee de helft is Waddinxveen nauwe lijks meer over de middenlijn geweest”, sprak de trainer wiens contract niet wordt ver lengd. Hazebroek, die er graag nog een seizoen aan had vastge knoopt: „Ik hoop dat ik hier mijn werk met promotie kan af maken. Ik heb nog geen contact met een andere club. Ik wacht verder af wat er op mijn pad komt. Ik ga niet solliciteren. Dat heb ik nooit gedaan.” Aan het einde van het seizoen promoveren er twee clubs. Groeneweg, dat op vrijdag 28 mei het 75-jarig bestaan viert WADDINXVEEN - Trai ner Ad Hoogerbrug is ook volgend seizoen aan de voetbalvereniging Wad dinxveen verbonden. De Reeuwijker keerde vorig jaar terug als trainer bij de Waddinxveners nadat hij enkele clubs uit de Goud se regio onder zijn hoede had gehad. Het bestuur van Waddinxveen is voor volgend seizoen nog wel op zoek naar een drietal jeugdtrainers. Cees Fran sen blijft trainer van Be Fair. Jan Tol keert terug als trainer van de A-junioren. Arjan Groenendijk, vroe ger linksbuiten bij Be Fair, wordt in het nieuwe sei zoen trainer van de voet balvereniging Haastrecht. De Reeuwijker komt van Kickers uit Leimuiden. Cees van der Poel blijft nog een jaar trainer van Spirit uit Ouderkerk aan den IJssel. Ook Koos van Zoest tekende voor een seizoen bij UNIO bij. 1 blesseerd), Alphons Scheurwa ter (ziek) en Arjen van Herk veroverden de geelzwarten een veldmeerderheid.Tot opgelegde kansen leidde het aanvallende spel van Waddinxveen in eerste instantie niet. Eerst nadat Mau rice Eckhardt uit een voorzet van Arnoud van Leeuwen net naast het Waddinxveense doel had gekopt leidde een snelle te genstoot van de bezoekers tot een doelpunt van Bjorn Tolle naar. Hij kreeg in de 36ste mi nuut de bal op maat aange speeld van Sjaak Weimar: 0-1. De thuisclub probeerde met hoge ballen voor het doel suc ces te boeken, maar daarop liet de lange doelman Vincent Coevert zich niet vermurwen. In de tweede helft stond er een geheel I ander Groe- j neweg binnen de lijnen. Niet in samenstelling, wel wat inzet be treft? De Zevenhuizense club, die net een geslaagd trai ningskamp achter de rug heeft in het Brabantse Sint Michiels gestel, drong nu Waddinxveen in de verdediging terug. Na een strak schot van de kleine Cor Buitenhuis belandde de bal in de handen van doelman Vincent Coevert, die ook op de juiste plaats stond bij een kopbal van de opgerukte verdediger Jaap Bevaart. Coevert had vanwege de laagstaande zon een pet op gezet. In de zeventiende minuut belandde de bal na een pass van Ed Boudewijn via een Waddinx veense verdediger bij Maurice keer. Het eerste herenteam van Van Uden-De Gouwe maakte een zinloze reis naar Hoorn. Wegens defecten aan de elek tronische apparatuur en de mechanische klokken werd de wedstrijd al na dertig secon den gestaakt en konden de he ren onverrichter zake huis waarts keren. - - Ij -■ ris met een receptie, hoopt daar bij te zijn. Op zaterdag 29 mei staat een jubileumwedstrijd te gen oud-Feyenoord op het pro gramma en een week later een feestavond in het dorpshuis. Opstellingen: Groeneweg: Haan, Remco van Leeuwen, Terpstra, Bevaart. Rick van Ype- ren (Van Erk),Van Dam (Criel aard), Boudewijn, Arnoud van Leeuwen, Eckhardt, Buitenhuis, Van Dorp, Waddinxveen: Coe vert, Olofsen, Van Vliet, Peter van de Hoek,Waltman, De Lan ge (Richard van de Ark), Daraz- zi.Van der Sluis (Tjarda Boek- holt), Tollenaar, Weimar, Kanters. Scheidsrechter was D. van Zomeren uit Rotterdam. WADDINXVEEN - Dames 2 van Van Uden-De Gouwe heeft het Haarlemse NVA/HHC I met 2-15 verslagen. Reeds in de eerste periode nam De Gouwe met 1-5 af stand en in de volgende perio den (0-3, 0-4 en 1-3) bleef het team geconcentreerd spelen. Bij de overtal-situaties werd een score behaald van 75 pro- WADDINXVEEN - Met een prachtig levenslied, toespraken, cadeaus en bloemen heeft Zorg centrum Souburgh dinsdag 13 ja nuari afscheid genomen van loca tie manager Simon de Jong, die per I januari is toegetreden tot de raad van bestuur van Zorg- partners Midden Holland, de koepel waar ook Souburgh bij hoort. In de ochtend was er een bijeenkomst voor de bewoners en daar bleek menigeen graag nog een persoonlijk woord tot De Jong te willen richten. De af gelopen jaren heeft hij met velen warme contacten onderhouden. Dit ondanks zijn toegevoegde taak als manager van Gouweste- ijn in Gouda. Medewerkers, vrij willigers en vele anderen die nauw bij het Waddinxveense zorgcentrum zijn betrokken, gre pen ’s middags hun kans te laten blijken hoeveel waardering zij voor Simon de Jong hebben. Het feit dat ’hun’ Simon binnen ’de club’ blijft en de verwachting dat hij, wonend in Waddinxveen, ze ker Souburgh niet uit het oog zal verliezen in zijn nieuwe functie, maakte het afscheid minder moeilijk. Het lied dat een spon taan opgericht koor had ingestu deerd gaf aan dat Simon de Jong Door Bert Hertog ZEVENHUIZEN - Groeneweg nam tegen Waddinxveen revan che voor de eerder in Wad dinxveen geleden 4-3 neder laag. De Zevenhuizense voetbalclub, die in de rust nog tegen een 0-1 achterstand aan keek, herstelde zich in de twee de helft. Zij drong Waddinxveen in de verdediging. Na de gelijk maker van Maurice Eckhardt scoorde de thuisclub in de laat ste zeven minuten nog twee doelpunten: 3-1. Groeneweg ligt daarmee hele maal op promotiekoers. Door dat concurrent Zwarte Pijl ver rassend met 0-3 van Gouderak verloor en RVC’33 met 2-1 verloor van Ber gambacht. ver beterde de positie van de Zeven- i huizenaren zienderogen. De achters tand op koplo per Zwarte Pijl bedraagt nog slechts een puntje. Tot de clubs, die zondag niet speelden, behoorde opnieuw Garuda. Bij Groene weg wordt gevreesd dat de KNVB straks overgaat tot te rugtrekking van Garuda. In dat geval moet Groeneweg, dat tweemaal van de zwakke Rot terdammers won, zes kostbare punten inleveren. In de eerste helft zag het er naar uit dat Waddinxveen tegen Groeneweg opnieuw voor een verrassing wilde zorgen. Hoe wel trainer Ad Hoogerbrug niet kon beschikken over de drie ba sisspelers Tom Plantfeber (ge- Waddinxveen gaf promotiekandidaat Groeneweg in Zevenhuizen in de eerste helft uitstekend partij, maar moest in de tweede helft buigen. WADDINXVEEN - In de Morgenster vindt op zater dag 24 januari een concert plaats. Medewerking wordt verleend door een kope- rensemble van harmonie St. Carolus te Montfoort. Daarnaast is ook organiset Jan Flikweert, één van de organisten van de Her vormde Gemeente te Wad dinxveen, van de partij. Het programma bestaat uit klassieke werken van com ponisten zoals Bach, Han del, Purcell en Stanley; ver der worden enkele bewerkingen van geestelijke liederen ten gehore ge bracht. De aanvang van het con cert is om 20.00 uur, de toegangsprijs bedraagt 5,- euro, 2,- euro voor kinde ren tot en met twaalf jaar. De opbrengst is bestemd voor de voltooiing van het orgel in de Morgenster. Tv - 5 hj

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 21