Evert verkent wereld van figurant Trifolium s ^CJuna'bodt tl CHINA CRUISE 1- ft ft ft ft ft school Colofon Bingo in het Zuidhonk Kijkavond over dieren op de Rehoboth- Poëziewedstrijd voor jongeren ft MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN Tip van de maand: ge- De maandelijkse rubriek van de brandweer- commandant T 0172 - 210005 F 0172 - 217994 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Bel (0900) 708 09 00 Reserveer NU! TEL 010-4361911 www.chinaboat.nl Td TWEE UURVAARTEN Twee uur varen en onbeperkt GENIETEN VAN ONZE OOSTERSE RUSTTAFEL. ZONDAGVAARTEN Drie uur varen en onbeperkt Varen en onbeperkt Rijsttafel eten In Rotterdam r f.'ï PAGINA 7 WOENSDAG 28 JANUARI 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN MID- Woondiensten Boskoop Zijde 27,2771 EJ Boskoop min. voor vertrek vanuit de Parkhaven, uur en December 2003 Groens- Acties (uitrukken): 29 «dvieer in beaf. If 7''Tl Utgever Qgblad van Rjn en Gouwe B V. Aphen aan den Rijn Veekblad voor Waddinxveen is een oiafhankelijk weekblad, dat in een oilage van 15.300 exemplaren vordt uitgegeven en verspreid in Vaddinxveen, Moerkapelle en Zevenhuizen. Veekblad voor Waddinxveen virschijnt op woensdag. Fcto's van Liesbeth van der Vis vilde u op www.liesbethvandervis.nl Ontmoetingskerk, voorde zaterdag 19.00 uur Eucharistie viering, pastor W. vd Meer zondag 11.15 uur Gezinsvie ring, pastor A. vd Helm Trifolium Woondiensten Boskoop is verhuisd! Trifolium is afgelopen november verhuisd naar het nieuwe kantoor. Sindsdien wordt er volop gewerkt en dat bevalt prima! I www.trifolium.nl E info@trifolium.nl WADDINXVEEN - Er is een bingo in het Zuidhonk (Zuid- plaslaan 552) op zaterdag 31 ja nuari. Er worden hierbij negen rondes gespeeld en één super- ronde. Ook is er een loterij aan het eind van de avond. De bin go start om 20.00 uur. Jeugd al leen toegang onder begeleiding van volwassenen. UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN De brandweer van Waddinx veen wenst u en de uwe een gezond en een brandvrij 2004. Bewaar geen vuurwerk tot vol gend jaar, maar lever dit dan in bij de politie, brandweer of bij het afvalstation aan de Zuidelij ke Rondweg. Dit kan een hoop ellende voorkomen. Commandant Brandweer G.J. Huizer. löntoor Zjde 30 2'71 EN Boskoop Fac: 0172-21216S i fèdactie Snne van der Kolk en Richel Jobels 0172-420512 Email: vieekbladvoorwaddinxveen@ rtrengouwe.nl Kopij dient uiterlijk op maandag li.OO uur in het bezit van de rdactie te zijn om in aanmerking tt komen voor plaatsing. Bjdragen per e-mail of op flippy verdienen de voorkeur. Advertenties Tdefoon 0172-211731 Email: vrkoopboskoop@rijnengouwe.nl Alvertenties kunnen tot dinsdag 1100 uur worden opgegeven, IMers (ingezonden mededelingen) t<x maandag 16.00 uur. Bizorging Tdefoon: 0900-708 09 00 (I) eurocent per minuut) OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst ROOMS-KATHOLIEKE KERK St.Victorkerk, Zuidkade zondag 9.30 uur Eucharistievie ring, pastor Wvd Meer dinsdag 3 februari 19.00 pastor A. vd Helm GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage zondag 9.30 uur ds. E. Brink 16.30 uur ds. O.W Bouwsma, Gouda BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat zondag 10.00 uur spreker: de heer C.L. van Hattem DE BRUGGEN RESTAURANT DE BRUGGEN Sterrenlaan 2 zondag 15 februari I 1.00 uur, drs. J.L. Delhaas, 6 e van Epifa- nie (10 eurocent per minuut) REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade zondag 8 februari 10.00 uur ds. J.A. Brostrm-Bruin, Boskoop Komt u op deze koopavond vóór of na de boodschappen ook even bij ons langs? Wij ontvangen u graag met een hapje en een drankje. Neemt u gerust uw kinderen mee, aan hen is ook gedacht! Wij zijn erg trots op onze nieuwe werkomgeving en willen u het graag laten zien. Wij nodigen u uit op vrijdag 30 januari 2004 voor een open huis van 17.00 tot 21.00 uur. 12 november: automatische alarm. Op doelwijk bij een fir ma was door werkzaamheden de melder afgegaan, voor ons niets te doen. 14 november: autobrand. Op de A20 stond een auto in de brand. Ter plaatse bleek het te gaan om een opgeblazen motor die flink stoomde. 19 november: containerbrand en een automatisch alarm. Aan de Apollolaan hadden kinderen de papiercontainer aangesto ken. Deze is uiteindelijk afge voerd door de gemeente. Aan de Henegouwerweg bij een meubelfabriek was de melder afgegaan door een storing in de installatie. 20 november: automatisch alarm. De oorzaak was roken onder de melder. 21 november: hulpverlening met spoed. Dit betrof een schaap in de sloot aan de Pias weg, met vereende krachten kwam het schaap weer snel op het droge. 24 november: hulpverlening met spoed en een automatisch alarm. Bij stichting de Brugge had een patiënt een melder ge activeerd nadat wij de installa tie gereset hadden keerde wij weer terug naar de kazerne. Diezelfde dag rukte de brand weer uit voor een ongeval met voor spoedgevallen tel. 0180- 631451 of 06-11163246, voor minder dringende vragen: vra- gen@dierenkliniekzevenhui- zen.nl. brand, maar ter plaatse geko men stond de hele kamer al in de brand. De bewoner was er niet en een buurman had ge probeerd om de brand te blus sen (hij had hierbij veel rook naar binnen gekregen en werd hiervoor verzorgd in de ambu lance), de kat ontsnapte door het kattenluik, voor de hond kwam alle hulp te laat. Met drie brandweerwagens en ongeveer twintig man is deze klus ge klaard. 30 december: schoorsteen brand. Bij een woning aan de Lindegaarde stond de schoor steen in de brand, vanuit de lad derwagen hebben wij de schoorsteen geblust doormid del van ragen. 3 I december: vier meldingen, twee buitenbrandjes een auto brand en personen vast in de lift. Eén buitenrandje betrof een schuurtje achter een woning, door vuurwerk was het dak gaan branden. Het tweede bui tenbrandje was een stapel pel lets aan de Genestetlaan. De autobrand was aan de Hene gouwerweg alle branden waren snel geblust. De personen die vast zaten in de lift waren ook snel bevrijd, dus konden de brandweerlieden toch nog met familie oud en nieuw vieren. ALGEMEEN MAATSCHAPPE LIJK WERK VIERSTROOM Bezoek en postadres: Station straat 12, 2741 HS Waddinx veen. Spreekuur: maandag t/m donderdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefoonnummer: (0182) 623 040. Na 10.00 uur wordt u automatisch doorverbonden met Vierstroom Zorglijn cen tralist die uw boodschap aan neemt. JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Troostraat 10.00 uur Openbare toespraak I 1.00 uur Wachttorenbespre king RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Samenkomsten worden combineerd gehouden met de Rafaelgemeenschap Gouda, in het schoolgebouw de Goudse Waarden aan de Catslaan 100 te Gouda. JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 Inloopspreekuur Consultatie bureau, maandag I 1.00 tot 12.30, Stationstraat 12, Wad dinxveen. Avondspreekuur Consultatiebureau, 2e en 4e maandag vanaf 17.00 uur www.vierstroom.nl voor meer informatie. deskundige jury beoordeelt de inzendingen in twee leeftijdsca tegorieën, van twaalf tot en met vijftien jaar en van zestien tot en met achttien jaar. In elke leeftijdscategorie worden per provincie vijf gedichten gese lecteerd voor de eindronde. De finale wordt op woensdag 21 april in Danssalon In Casa in Leiden gehouden. De winnende gedichten binnen beide leef tijdscategorieën worden afge drukt op een Boomerang Schoolcard. Gedichten kunnen worden in gezonden naar: ProBiblio, t.a.v. Theo de Ruiter, Postbus 485, 2130 AL Hoofddorp, telefoon 023-5546150. Dit mag uiter aard ook per e-mail naar tdrui- ter@probiblio.nl.Voor meer in formatie, kijk op www.zgzg.nl. 3 november: tweemaal auto matische alarm. De eerste be trof een storing in de installa tie, bij de tweede stond iemand te roken onder een melder. 7 november: kleine brand. Bij het afvalbrengstation aan de Zuidelijke-Rondweg was de caravan (die daar al geruime tijd stond) in de brand gesto ken. Ter plaatse konden alleen nog de restjes worden afge blust. 8 november: kleine brand. Op de Leede stond een schoor steen in de brand. De ladder wagen van de regio kwam, zo werd op een veilige manier de schoorsteen geblust. 9 november: vier meldingen. Eerst vroegen de Alphense col lega’s hulp bij een grote brand. De tweede melding betrof een auto op het Raadhuisplein, het busje van de kringloopwinkel was door onverklaarbare reden in de brand geraakt, het busje brandde helemaal uit. Direct daarna kwam er melding van een uitslaande brand aan de Nesse. Een schuur die vlak te gen de Brugkerk staat was in brand geraakt, door snel optre den werd overslag naar de kerk voorkomen, een uur later werd het sein brandmeester geven. De vierde melding was een na- controle bij de schuur aan de Nesse. WADDINXVEEN - Al moet Evert Mijnmans nog even wachten, er staat hem deze zomer een leuke gebeurtenis te wachten. Hij mag figureren in de film ’Crusade in je ans’, naar het boek Kruistocht door Spijkerbroek. Een mooie gelegenheid om eens in het echt te zien hoe een film wordt gemaakt, en wie weet wel een glimp op te vangen van een bekende acteur of actrice. En daarmee heeft Evert echt geluk, want wel 1200 kinde ren uit heel Nederland meldden zich aan voor figurant. 250 Kinderen zijn door de selectie heen, waaronder twee Waddinxveners. Nee, ervaring heeft Evert niet, op een toneelstukje op school na. „Maar ik denk dat door de selectie kwam omdat ik bruin haar en bruine ogen heb. Dat vroegen ze namelijk. En ik ben klein, dat past wel bij de middel eeuwen. Want als je een tatoeage, oorbel, geblondeerd haar ofzo hebt, dan past dat niet bij die tijd, dan ben je te modern. Ik heb alleen wat gel in mijn haar. Trouwens, twee maanden van te voren hoor ik of ik mijn haar niet meer mag knippen”, vertelt Evert vanaf de bank in zijn huis. Hij was hartstikke blij toen hij de brief thuis kreeg met de mededeling dat hij door de selectie was. „Mijn moe der had gezegd: ’reken er maar niet op’. Maar toen bel den ze vlak na de audities op dat ze mijn adres zoch ten.” De audities waren in augustus, in het themapark Archeon in Alphen aan den Rijn. „Dat was al hartstikke spannend”, vertelt Evert. „Ik was nummer 334, dat stond op een bordje wat je voor je hield. De camera man filmde je en je moest vertellen hoe je heet en wat je leuk vindt.” Alle kinderen waren gespannen en zenuwachtig. „Nie mand durfde iets te zeggen, het was heel stil”, herin nert Evert zich. In welke scène Evert straks mag figureren weet hij nog niet. Maar hij denkt in de scène van de stoet, oftewel: de kruistocht. Je hebt gewone en edelfiguranten. We horen later pas bij welke groep je hoort.” Ter voorbereiding heeft Evert het boek ook gelezen, dat stond in de boekenkast van zijn broer. „Het is echt een heel spannend boek, zeker op het laatst. Eigenlijk ben ik niet zo’n lezer, maar in dit boek bleef ik maar doorlezen.” De middeleeuwen boeien Evert erg. „Veel meer dan de Germanen, die vind ik minder interessant.” Of het leven van een acteur hem ook zo boeit, is nog even afwachten. tisch alarm was aan de Pr Bern- hardlaan en betrof verbrand eten. De containerbrand was een papiercontainer aan de Van Speykstraat deze werd na de blussing afgevoerd door de ge meente. 18 december: drie meldingen. Tweemaal een autobrand en een automatisch alarm. Het au tomatisch alarm was aan de Pr. Bernhardlaan de melder was af gegaan door roken onder de melder. De eerste melding van een autobrand was aan de Bre- deweg, het betrof een perso nenauto die volledig in de brand stond. Gelijktijdig aan de eerste melding kwam de twee de, dit betrof een kokende mo tor op de A12. 19 december: twee meldin gen. Een buitenbrand aan de Mercuriusweg, hier brandde een kleine kerstversiering on der een reclamebord. De twee de melding kwam van de Lijs terbesstraat voor het meten van eventueel aanwezige kool monoxide. De bewoners roken een rare lucht, maar diversen metingen gaven niets aan. 22 december: container brand.Aan de Zuidplaslaan was de papiercontainer in de brand gestoken, deze is na het blussen door de gemeente afgevoerd. 23 december: container brand. Ditmaal was de contai ner aan de Passage aan de beurt, ook deze is geblust en afgevoerd. 24 december: hulpverlening met spoed. Bewoners van een woning aan de Anna Palownas- traat roken een gaslucht. Diver sen metingen wezen niets uit. 26 december: autobrand op de A12.Ter plaatse bleek het te gaan om een kokende motor. 28 december: automatisch alarm en een middelbrand. Bij bejaardenhuis Souburgh zorgde een kaarsje voor deze melding. De middelbrand betrof een va kantiewoning op de camping aan de Henegouwerweg. De melding was een schoorsteen- Iedere vrijdag- en zaterdagavond EEN CULINAIRE REIS VAN DRIE UUR DOOR DE ROTTERDAMSE HAVEN MET ONBEPERKT GENIETEN VAN ONZE OOSTERSE RUSTTAFEL EN... EEN USBUFFET TOE. Vertrek: 209° uur. Prijs: Volwassenen 32.50p.p. Vertrektuden: 18?° uur: woensdag en donderdag 17?° uur: VRUDAG EN ZATERDAG Vs Prijs: Volwassenen 2A.5°p.p. Kinderen t/m 12 jaar 14.50 p.p. X GENIETEN VAN DE RUSTTAFEL EN US TOE. Van 13?° UUR TOT 16?° UUR EN VAN 17P°uurtot20()<,uur Prijs: Volwassenen 27?° p.p. Kinderen t/m 12 jaar 17?° p.p. VERSLAVINGSZORG DEN-HOLLAND Pamassia, psycho-medisch cen trum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda. Tel.nr. 0182-563500, fax.nr. 0182-563521Bereikbaar maandag t/m vrijdag 09.00- 17.00 uur. AI-anon/Alateen is een zelfhulp groep voor kinderen, vrienden en familie van alcoholisten.Voor meer informatie: Joke 0182- 612765 of Marieke 0I82- 503773. Voor problemen met alcohol gebruik: Anonieme Alcoholisten Werkgroep Gouda, Peperstraat 56, Postbus 30,2800 AA Gouda. Tel.nr. 0182-519712 of 0653875058 (dag en nacht). REGIO - De poëziewedstrijd ’Zo gedacht, zo gedicht’ komt er weer aan. Deze wedstrijd gaat nu zijn zesde jaargang in, met dit jaar als thema ’Helden’. ’Zo gedacht, zo gedicht’ mani festeert zich dit jaar naast Noord-Holland ook in de pro vincie Zuid-Holland. Om deze interprovinciale samenwerking mogelijk te maken hebben Pro Biblio (de Provinciale Biblio theekcentrale voor Noord- en Zuid-Holland), Kunst en Cul tuur Noord-Holland en Kunst gebouw Zuid-Holland de han den ineengeslagen. De wedstrijd richt zich op jonge ren van twaalf tot en met acht tien jaar. De gedichten moeten voor I maart ingezonden worden naar de wedstrijdorganisatie. Een installatie. 9 december: buitenbrand. Naast de sporthal aan de Dreef was wat afval in de brand ge stoken. Dit brandje was snel onder controle. 10 december: tweemaal een hulpverlening. Aan de Noord- kade was een schaap in de sloot geraakt, het dier is snel weer op het droge gezet. De tweede melding betrof een kat in de boom die daar al een he le poos in zat, ook dit dier heb ben wij weer op de begane grond gekregen. 12 december: automatisch alarm. Uitrukken was niet no dig. 13 december: drie meldingen. Buitenbrand, automatisch alarm en een kleine brand. Aan de Dreef bij de Texaco stond een bosje in de brand. Het automa tisch alarm betrof een pannetje wat te lang op stond en wat zwart was geworden. De kleine brand betrof een binnenbrand aan de Havikhoek. Een buur man zag de rook onder de deur door komen en waarschuwde de brandweer.Ter plaatse geko men, had de buurman de deur al in getrapt en de bewoner naar buiten gehaald. De bewo ner had eten op het fornuis ge zet en was daarna in slaap ge vallen. Door de hevige rookontwikkeling had de be woner wat rook naar binnen gekregen en is hij voor obser vatie meegenomen naar het ziekenhuis. De brand was van zelf uitgegaan, de brandweer ventileerde de woning. 16 december: twee meldin gen, één automatisch en één containerbrand. Het automa- Internet adres: www.brand- weerwaddinxveen.nl Email adres: info@brandweer- waddinxveen.nl NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brigkerk, Kerkweg-Oost zoidag 9.30 uur ds. A.J. Kunz, Goot-Am mets 1700 uur ds.A.W van der Plas. De Hoeksteen, Esdoornlaan zoidag 9.30 uur ds. W C. Zui- i de duijn, Nederlangbroek '1830 uur ds. H. Schipaanboord Behelkerk, Bilderdijklaan zoidag 9.30 uur ds. H. Schipaan- bo»rd 1700 uur ds. G. van Meijeren, Diksland De Morgenster, Sterrenlaan zoidag 9.30 uur ds.A.W van der Ba |I7DO uur ds. D. Dekker, Oude- wacer Imnanuëlkerkgemeente, Prinses Beitrixlaan zoidag 10.00 uur ds. C. de Jong *D< Rank’, herv. Conf., Coene- cotpcollege zoidag 10.00 uur ds. M.A. Bos, ZWO dienst |l 830 uur ds. L. Romein, Zoeter- mer - Hiisarts en apotheek voor alle invoners van de regio Midden- H»lland Vcor spoedeisende huisartsen- hdp buiten kantoortijden: vai 17.00 uur ’s middags tot 0800 uur ’s ochtends, tijdens het weekeinde en feest dagen: HuisArtsenPost Midden- Holland (HAP),Jan v Beau- riantstraat 4 (bij de Jozef- otatie van het GHZ), 2805 RR 3«uda, tel. (0182) 322 488 (al eer na telefonische afspraak), /cor spoedmedicatie buiten caitoortijden: van 17.30 uur ’s •nddags tot 08.00 uur ’s och- :eids, tijdens het weekeinde en éestdagen: D'enst Apotheek Midden-Hol- ard (DAM), Ronsseweg 138 (tegenover de Bleuland-locatie vai het GHZ), 2803 ZR Gouda pel (0182) 69 88 20, www.dam- ml.nl WSekeinddienst dierenarts: A.4.M. Hermans en J.C.H. van Dtrst, Kattensingel 17, Gouda, té. 0182-510958;Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0182- 613II2. Kleine huisdieren- pp’eekuur voor spoedgevallen ieler weekeinde volgens af- ipfaak. .C. Baas, Jan Dorrekenskade- D«st 36, Waddinxveen, tel. 132-632051. Dierenkliniek 'Pieter Bas’, me- inuw WWM. Smits en J.B. Ziamer, Prins Bernhardlaan 79, Aiddinxveen en Hoge Gouwe 21 Gouda. Voor spoedgevallen eter weekeinde spreekuur vol- geis afspraak, tel. 0182-610462 ofO 182-516876. Dierenkliniek Zevenhuizen, drs. MC. Pilgram, Zuidplasweg la, Zevenhuizen. leder weekeinde spreekuur volgens afspraak, beknelling op de A20. De colle ga’s van Moordrecht waren eerder ter plaatse en hebben deze klus geklaard. 27 november: reinigen weg dek. De Zuidelijke Rondweg was spekglad, met een ontvet ten hebben is de weg weer be gaanbaar gemaakt. 28 november: twee automati sche meldingen en een kleine brand. Bij de automatische mel dingen was in beide gevallen niets aan de hand. De kleine brand betrof een keukenbrand. Een pan met vet had te lang op het vuur gestaan en raakte door oververhitting in de brand, de afzuigkap vatte ook vlam. Door de hevige rookont wikkeling was de hele woning zwart en moest de bewoner el ders overnachten. 29 november: hulpverlening zonder spoed. Aan de Busken- huetlaan zat één persoon vast in de lift. Wij hebben deze per soon snel uit zijn benarde situ atie bevrijd. 30 november: reinigen weg dek. bij een botsing op de Sta- ringlaan was olie op het weg dek gekomen. De brandweer ruimde deze op. 8 december: automatisch alarm. Bij een bedrijf op de Coenecoop was een melder af gegaan door een storing in de Lezen is niet zo aan Evert besteed, maar het boek ‘Kruistocht door spijkerbroek’ las hij in één keer uit. (Foto: Liesbeth van der Vis) WADDINXVEEN - Op de Re- hobothschool werken de kin deren van alle groepen aan een project met als thema ’Die ren’. In de lessen wordt op al lerlei manieren aandacht ge schonken aan verschillende subthema’s. De kleuters houden zich bezig met knuffel- en huisdieren en de dierentuin wordt verkend door groep drie. In de groepen vier tot en met zeven staan allerlei soorten dieren in de belangstelling: pool- en zeedieren, wolven, honden en dieren uit de jung le, zoals papegaaien. In groep acht gaan de kinderen terug in de tijd met uitgestorven die ren, terwijl ook bedreigde diersoorten de aandacht krij gen. Elke groep gaat ook op excur sie, om alles over hun onder werp te zien en te beleven. Op woensdag 4 februari wordt het project afgesloten met een kijkavond, van 19.00-21.00 uur. Nieuw vaarprogramma - CHRISTELIJK AFGESCHEI DEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat woensdag 28 januari 19.45 uur ds.J.G. van Tilburg zondag 9.30 en 17.00 uur kand. H. Juffer woensdag 4 februari 19.45 uur ds.J.G. van Tilburg GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groens- voorde zondag 9.30 uur ds. J. Koning, jeugddienst VOOR ALLE VAARTEN GELDT INSCHEPEN 15 AAN DE VOET VAN DE EUROMAST Alt auteursrechten en databankrechten tel oonzien von (de inhoud van) deze uhfave worden uitdrukkelijk voorbehou- de. Deze rechten berusten bij Rijn en Ouwe B.V. c.q. de betreffende auteur. X November

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 7