EwnUJUHb 4 START WOENSDAG 11 FEBRUARI 9.00 UUR SKI-BROEKEN FLEECE SWEATERS JACKS WWW I SKI-DIVE RSENI I TRAININGS?AKKEN 50 5 ƒ201 DWD'Et6BW ^DDINXtV.E EN F Slalom snel naar een nieuw abonnement! debiteloo KINDERJACKS üWlMh'J'j üJJj'J ;WJS ür LMLL JO ,WJ Ui SKI- KOUSEN Per Paar €15.- SI (I WINTERJACKS Ui debitel" -'UW DELMTSTE^ wsnfc! skïK1Q< PULLY'S per stiïk TSHIRTS-IO. Rijn en Gouwe T-SHIRTS €5.' SPOLO'SJO. 49.9s U^Q95 €10.- LET OP: TIJDELIJK ADRES ZUIDKADE 6 - WADDINXVEEN debitel8 :s a m II I basics -flonn Jtenn E ïs?-zsï l 3 J)onn J)cnn HIGH PILE FLEECE DE LAATSTE HEREN+DAMES DAMES T-SHIRTS 7 7 7 7 7 7 fcl 1< H rz 'L 7i 7i ^ctSKS ^asiG cd cc SHORTS- CAPRI S KINDER TRAININGS PAKKEN iii-1 H f I FLEECE SWEATERS TRAININGSPAKKEN FLEECE SWEATERS Zuid TRAININGSPAKKEN I I ET AR. RFIIAEI III/ AADEE 9IIIAI/AAE lAfAAAIIlIli van der linde 7i f£ 2 0,-* 99,-* 7 Kennisgeving beschikking Grondwaterwet v 71 j ^^—TELECOMMUNICATIE—!^ 1 I I ^HAJLVfE [HALVE RESTANT PARTIJ RESTANT PARTIJ □DIXINAY □□NNAY LU □□IXIIX1AY □□IMIXIAY Samsung E700 J O Waddinxveen Telefoon 0182-630966 Fax 0182-617502 'ombv.nl Internet: www.flexcombv.nl BOSKOOP C1000 C1000 Sonneveld €>9^5 Sony Ericsson Z600 Nokia 7250I Inzage EXTRA DIKKE FLEECE TRUIEN I J i' [rW J 411 GROTE PARTIJ i Onderwerp Jlonn €29^5- ALLE HEREN- SKI-BROEKEN ^8^ €^95* ALLE DAMES- SKI-BROEKEN €&9r95' €^95" ALLE KINDER- SKI-BROEKEN eJSröS' Jr en Sr maten in diverse kleuren Beroep ALLE ÊÊtscaSKÈ adidas □DNNAY Nu tijdelijk een extra-voordeel-actie! €^95* ei9795' Belt u elke maand ongeveer evenveel, dan is dit abonnement van debitel ideaal voor u! 7 «SE?** PARTIJ OteCÏAÊ Mt S Vm i rTv 1 previsie H0LLAND PARTIJ DDNNAY □onnay elOr©©" I r PARTIJ adidas Chamonix KINDER FLEECE SWEATERS Diverse kleuren en maten Milia Mlllf Ejijit de zekerheid van de juiste keuze ^HALyË“RRIJS^ Terrasschermen Uitvalschermen Sereens Markiezen Rolluiken €20,- INTERIEURVERZORGING I Chamonix I I I DWM/052 in- 10. FLEXCOm J w r j Chamonix Chamonix Chamonix Chamonix Diverse kleuren, mt 128 t/m 176 k F Gedurende deze periode kunt u de stukken buiten vermelde uren inzien na telefonische afspraak. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de vergunning te verlenen. Koninginneweg 11b Zijde 450 Koninginneweg 11d Goudse Rijweg 83 Burg. Colijnstraat 26-32 Linnaeusweg 106 Koninginneweg 6 Provincialeweg 25 Oude Gemeneweg 5-7 Ambachtsplein 9 Provincialeweg 22 Kon. Wilhelminaplein 41 Dreef 20 Dorpstraat 39 Zuidplaslaan 430 J. van Stolberglaan 1 Passage 53 Passage 208 Brederolaan 5 Zuidplaslaan 184-186 Henegouwerweg 26 Kon. Wilhelminaplein 6 Groensvoorde 4 Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Vergunningen, de heer A.C.C. de Knegt, tel.nr. (070) 441 68 85. Albert Heijn Benzinestation Boonstoppel Primera Groenendijk Hoogvliet Hoogvliet Hoogvliet Jongejans Bruna Shell Boskoop HAZERSWOUDE-DORP Read Shop Shell Hazerswoude WADDINXVEEN Albert Heijn B.V. Waddinxveen Boek en Kantoor b.v. De Boekelier Postkantoor Boonstoppel Bruna Cazemier Spar Plus DIWA Shell station Boonstoppel Spar De Ridder U kunt de beschikking en de overige relevante stukken van 16 februari 2004 tot en met 29 maart 2004 inzien op werkdagen: bij de Directie Groen, Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland, kamer D409, tijdens kantooruren, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, teknr. (070) 441 73 24; - in het gemeentehuis van Moordrecht, tijdens kantooruren, Westeinde 1, tel.nr. (0182) 34 61 19; - bij de Milieudienst Midden-Holland, tijdens kantooruren, Thorbeckelaan 5 te Gouda, tel.nr. (0182) 54 57 00; - in het gemeentehuis van Waddinxveen, van 09.00-12.00 uur. Raadhuisplein 1, tel.nr. (0182) 62 46 24. .10.- /I5.- De laatste stuks Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 22 september 2003 een aanvraag om vergunning ingevolge de Grondwaterwet ontvangen van Witteveen+Bos, namens het Bedrijvenschap Regio Gouda voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van versnelde consolidatie voor de aanleg van wegen op het nieuwe bedrijventerrein Gouwe Park te Moordrecht. DONNAY DONNAY Tot en met 29 maart 2004 staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u bedenkingen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking of als u kunt aantonen dat u belanghebbende bent en redelijkerwijs niet tot het inbrengen van bedenkingen in staat bent geweest of indien u bedenkingen heeft tegen wijzigingen in de beschikking die zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpbeschikking. De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, de beschikking treedt dan niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift moet, in tweevoud, worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak; het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, beide onder vermelding van DGWM 2004/702. Voor zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. 50.- 2. In combinatie met een debitel 90 abonnement op het netwerk van Vodafone. Prijs exclusief BTW. Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel. Aanbieding geldig t/m 28-02-2004. Bij het aansluiten van een 2-jarig debitel 90-abonnement betaalt u geen aansluitkosten t.w.v. 52,50 en ontvangt u maar liefst 4 maanden lang 50% korting op het abonnementsgeld. 29* jiiirT Diverse kleuren en maten VcA'A'V I Mt S t/m XXL €49^95" 25.- Diverse kleuren €£9T95' Mt S t/m XXL €&9r95' m - - - ------ .-w w -a - jmr. BI LAATSTE MH iw Diverse kleuren, 1 elQ.- Dorpstraat 38 Waddinxveen Tel. (0182) 61 23 73 Burg. Colijnstraat 2 Boskoop Tel. (0172) 21 25 44 Voor meer informatie www.woonsfeer.nl Maatwerk en kwaliteit daar draait het bij ons om. Intersol schermen zijn ook nog eens on overtroffen in schoon heid, zijn er in velé soorten en >n 1001 kleurstellingen. Kööp niet alleen op prijs, maar kies voor extra jarén gebruiksplezier. Laai u door ons advise ren over de vele mogelijkheden van jeên; Jtttersol scherm', j o

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 11