Van der Want in nadagen naar zege in Gouweloop Van Ommeren TOOS eerste in turncompetitie Schoolbasketbaltoernooi rapidkampioen Prins na bekerstunt in halve finale naar halve Baketbal Heren 2 weer op winst Fortuna te sterk voor Rentree van Van de Leur Wedstrijd recreatiegym Toosleden Waterpolo- dames 2 Be Fair tegen concurrent Korbis jeugd Bedrijfsvoetbal Wiersma ‘valt’ bekerfinale Geen Spelen voor polosters '’de’4’ Open repetitie Rock Vocals buiten prijzen f r A -L ei www.academievoorictzoetermeer.nl O Academie voor ICT Zoetermeer -405 “14 J f I - 9 WOENSDAG 3 MAART 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 17 Zo’n vierhonderd leerlingen deden mee aan het schoolbasketbaltoernooi. der Vis) der kunnen trainen. Maar zijn vorm is aan het terug komen. „In de Rottemerenloop liep ik nog een tijd van 36 minuten. klein verschil: I5-I4. Een rui mere (20-6) overwinning werd behaald door Korbis 6 in de wedstrijd tegen Vanonta 2. teit gestreden om de talrijke bekers mee naar de school te kunnen nemen. De grote winnaar werd de Bet helschool met vijf eerste plaat sen. WADDINXVEEN - Het TOOS Turn Team, bestaande uit Tessa Gutker, Carmen Venema, De sire den Ouden, Brenda Blom en Denise de Wilde, is afgelo pen zaterdag in Woerden eer ste geworden bij de tweede competitiewedstrijd in Poule 2. Deze poule wordt vertegen woordigd door O.K.V. uit Har- melen, Pro Patria uit Zoeter- meer, Velositas uit Gouda en WADDINXVEEN - Korbis BI, het aspirantenteam dat uit komt op het hoogste niveau (hoofdklasse), trad afgelopen zaterdag in sporthal de Dreef aan tegen Fortuna BI uit Delft. Korbis BI kon lang meekomen met de koploper. Niettemin werd de wedstrijd gewonnen door de tegenstander uit Delft: 7-II. De B2 overrompelde Vriendenschaar Bl met I5-2. Koploper B3 kon het niet bol werken tegen Gemini BI. De ploeg uit Gouda was met 3-5 te sterk, waardoor de B3 nog te achterhalen is door de con currentie. De C2 behaalde één punt uit de wedstrijd tegen PKC C4, die in 2-2 eindigde. De Dl verraste door Deetos Dl in een goede wedstrijd te verslaan. Het team uit Dor drecht kwam er niet aan te pas: 5-2.Tot slot won de W2 de derby tegen Nieuwerkerk W5 met 0-2. Bij de senioren versloeg Korbis 2 koploper ADO 3 (I2-II), WADDINXVEEN - Zo’n vier honderd jongens en meisjes deden vorige week donderdag en vrijdag mee aan het school basketbaltoernooi, georgani seerd door Flyers. een sterke indruk achterliet - met de witte stukken tegen Van Ommeren. In een scherpe stel ling met kansen voor beide kan ten, kon Van Vuuren eeuwig schaak remise) houden, maar deed het net verkeerd en Van Ommeren won alsnog. Bac had tot dan toe een punt uit twee partijen gescoord door een remise tegen Van Vuuren en de twee matadoren stonden met in gang van de laatste partij (tegen elkaar) dan ook exact gelijk. Een blunder van Bac in het middel- spel betekende echter een vroeg einde van de spannende race. Hugo van Elteren werd eerste in de tweede groep en veroverde door zijn goede score (twee uit drie) de derde plaats op de ein- dranglijst. WADDINXVEEN - Het Heren 2 team van Flyers speelde afge lopen weekendtegen Leiden. Beide teams begonnen voor zichtig aan de wedstrijd en ke ken de kat uit de boom. Wel was Flyers iets beter in de af werking en dit resulteerde in een I5-II voorsprong in de eerste periode. Ook in de tweede periode werd er in een laag tempo gespeeld en werd er lang rondgespeeld, voordat er een optie tot scoren werd genomen. Hierin bleef Flyers de betere ploeg 18-14). In de der de periode ging het tempo bij de thuisploeg flink omhoog en toen bleek al snel, dat de gasten hiermee behoorlijk in de pro blemen kwamen en dit resul teerde in een flinke achterstand voor Leiden (20-8). In de vierde periode drongen de Waddinx- veense heren niet echt meer aan en via I9-2I werden de twee winstpunten binnenge haald. Uitslag 72-54. Topscoor der: Stijn van der Heijden met I5 punten. Aanstaande vrijdag avond 5 maart in de Duikelaar speelt Heren I om 21.00 uur tegen koploper SBU. Op zater dag 6 maart speelt Dames I om 19.00 uur in de Duikelaar Cangeroes. 32.06”. Snelste dame in Waddinxveen was Masja Klarenbeek van het Utrechtse Phoenix in een tijd van 39.23 voor Lia Wijnbergen van dezelfde vereniging in 42.10 en Corina Slingerland De groepen vijf tot en met acht van de basisscholen uit Wad dinxveen konden meedoen aan dit toernooi. Beide dagen werden druk be zocht door medeleerlingen en Fair in Waddinxveen. Tegen woordig in het zesde elftal met de veteranen. „Ik vind atletiek leuk om te doen", zegt Pol. „Door een knieblessure heb ik een tijd niet kunnen lopen. Ik heb perioden gehad dat ik een of twee marathons per jaar liep. Op de marathon is 2 uur 52 seconden mijn persoonlijk record. Best een leuke tijd. Wat mij opvalt is dat je bij het lopen de jongens van vroeger weer tegenkomt". Normaal had de Langs de Gouweloop een week later plaats gevonden. Maar toen bekend werd dat Rotterdam marathon op 4 april zou worden gehouden schoof ook de organisatie van de Twintig van Alphen zijn loop een week naar voren. „De Twintig van Alphen zou dan op 7 maart tegelijk met on ze loop worden gehouden. WADDINXVEEN - Schaatsjuni- oren C en B reden afgelopen week in Den Haag voor het Zuid-Hollands kampioenschap all-round. Ook van schaatsver eniging de Gouwe Streek waren er vier leden uitgenodigd om deel te nemen. Jetske Wiersma reed een 500 meter in een winnende tijd van 45.28 seconden. Dit was een prachtige uitgangspositie voor het klassement. Bij de 1000 me- (Foto: Liesbeth van (Antilope) in 45.56. Bij de ve teranen zegevierde Margriet Hoekstra (HRR) in 40.38 voor Cora Broer (Advendo) in 42.05 en Marijke Kroon (Phoenix) in 45.01. Aan de eerste wegwedstrijd van het seizoen in Zuid-Hol- land werd meegedaan door een groot aantal recreanten. Vaak zijn het lopers die voor heen een andere sport beoe fenden zoals de Gouwenaar Leo Pol (54). Lang geleden speelde hij in het eerste elftal van de voetbalvereniging Be WADDINXVEEN - In de kwart finale van de beker moest Albert Prins het opnemen tegen de op papier sterkere Eduard Philipse. Albert had hier echter lak aan en speelde zich met prachtig spel in de halve finale. Mark van Putten plaatste zich eveneens voor een plek bij de laatste vier door van zijn jongere broer Bart te win nen. In de onderlinge competitie liep koploper Erik Hennink uit bij zijn concurrenten. Op donderdag 26 februari wer den twee kwartfinales in de be ker gespeeld. Albert Prins speel de tegen oud-kampioen en bekerwinnaar Eduard Philipse. Prins speelde sterk en Philipse moest alle zeilen bij zetten om verlies te voorkomen. Prins scha kelde Philipse uit en plaatste zich voor de halve finale. Bij de ande re kwartfinale stond al van te vo ren vast dat een Van Putten in de halve finale zou zitten, de vraag was alleen: wordt het Mark of MOERKAPELLE - Tot en met vrijdag 5 maart kunnen elftallen zich aanmelden voor de jaar lijkse bedrijfs- en zomeravond- competitie van de voetbalver eniging Moerkapelle. De eerste speeldag zal zijn op 3 mei. Dit jaar wil de organisatie probe ren om bij voldoende aanmel dingen ook een recreatiepoule te vormen. Deze teams zullen een apart toernooi spelen. Naast deze groep hoopt men dat twee wedstrijdpoules kun nen worden gemaakt. Deze worden door loting samenge steld. Voor informatie en aan melding bellen met Cees Ver hoef tel. 0172-490504 of 06-21503481. Van derWant (38) is een atleet in zijn nadagen.Vijf jaar geleden had hij zijn beste seizoen en liep de atleet van Rotterdam Atletiek de tien kilometer drie minuten sneller dan de tijd van 33.36, die hij nu op de klokken bracht. „Een tijd van 32 minu ten lopen lukt nog wel, maar dan moeten de weersomstan digheden beter zijn dan nu. Al liep het langs de Gouwe met de wind in de rug wel lekker", sprak Van der Want, die het grootste deel van de wedstrijd I samen met zijn clubge- noot Gerard Droog op kop liep. Droog is geen Door Bert Hertog WADDINXVEEN - Verrast keek Rob van derWant,win naar van de zesendertigste Langs de Gouweloop, op toen hem na afloop in de warme kleedkamer werd me degedeeld dat zijn naam nu op dezelfde erelijst prijkt als die van bekende atleten als Greg van Hest, Bert van Vlaanderen en de Belgische topper Emiel Puttemans. Zij wonnen in het verleden, Van Vlaanderen is met een tijd van 29 min. 05 seconden nog altijd houder van het parcoursrecord in Waddinxveen. Bart? De twee broers gaven el kaar weinig toe en ruilden al vroeg de dames. De partij leek af houdt op vrijdag 12 maart te gaan op een remise, maar Bart maakte een klein foutje. Mark maakte dit bekwaam af en plaats te zich hiermee voor een plek in de halve eindstrijd, waar Ronald Dannis zich vorige week al van verzekerd had. De laatste halve- finalist moet komen uit de partij tussen Bert van de Knaap en Erik Hennink. Deze partij en WADDINXVEEN - De Jazz- dans- en Turnvereniging Toos en zaterdag 13 maart de onderlin ge wedstrijden. De wedstrijden op vrijdag zijn in het gymlokaal aan de J.Postlaan, de wedstrij den op zaterdag zijn bij Toos aan de Staringlaan. De onge veer tweehonderd deelnemers van recreatiegymnastiek laten zien wat ze het afgelopen jaar daarop- geleerd hebben en zullen daar- volgend de loting staan voor vol- bij beoordeeld worden door een jury. Behalve de prijzen die er per categorie zijn te verdie- clubs soms meer wedstrijden, in andere plaatsen, moesten spelen. Een maatregel waar regelmatig kritiek door de clubs op was en die uiteindelijk tot niets heeft ge leid. Aanvankelijk behoorde ook Daniëlle de Bruijn van GZC DONK tot de selectie, maar zij haakte halverwege af. Volgens waardoor ADO nog geen kam- coach Metz waren zijn speelsters pioenschap kon vieren. Korbis mentaal niet tegen de druk op- 5 versloeg IJsselvogels 6 met gewassen. Aan het eind van het toernooi verloor Oranje ook van Spanje (7-9), maar zegevier de met 9-4 over Brazilië waar door het Nederlands team als zevende eindigde. taal, de Jeugdbeker Jongens voor de turner tot dertien jaar met het hoogste puntentotaal en de Jacobeker voor de turn- ster/turner van dertien jaar of uit ouder met het hoogste punten totaal. Deze prijzen zullen na de laatste wedstrijd worden uitgereikt. De toegang is vrij. De wedstrijden worden vol gens onderstaand schema ge- Er is echter een groep bij ons die graag de Langs de Gouwe loop en de Twintig van Alphen lopen als voorbereiding op Rotterdam. Vandaar dat wij ook een week naar voren zijn gegaan", vertelde Bert van der Knaap, de nieuwe voorzitter van SC Antilope. Het programma voor de ko mende weken is: zondag 7 maart: Twintig van Alphen (Al phen aan den Rijn), zaterdag I3 maart: Midden Hollandloop in Bodegraven, halve marathon Oostvoorne, zaterdag 20 maart: Plassenloop in Reeuwijk en City-Pier-City- loop in Den Haag, 2I maart: Voorschotenloop, 28 maart: Polderloop Hazerswoude, 3 april: Parkloop Schoonhoven, 4 april: marathon Rotterdam, 12 april: Leidse Rijn-marathon in Utrecht-De Meern, Drie Mo lenloop in Aarlanderveen. MOERKAPELLE -Van Ommeren heeft vorige week vrijdag de laat ste ronde van het rapidkam- pioensschap van de schaakver eniging Moerkapelle gewonnen. In de totaal vier ronden waren er na drie rondenden eigenlijk nog twee kanshebbers voor de eind zege over: Dick Bac en Gerard van Ommeren, waarbij Dick een minieme voorsprong van 2 pun ten had. Uiteindelijk werd Van Ommeren kampioen door de volle score op de laatste avond binnen te halen. In de eerste partij tegen Wouter Vroegindeweij werd er tot het laatste moment gestreden en zag Wouter de remiseweg op het laatste moment net niet In de tweede ronde speelde Kees van Vuuren - die in al zijn partijen WADDINXVEEN - Dames 2 speelde afgelopen zaterdag thuis een wedstrijd in het kader van de ManMeer! Cup. In Gouwebad ’De Sniep’ won het team van trainer/coach Leo Hendriks met 5-3 van Lumio het Ravijn 2. Door dit resultaat plaatst dames 2 zich voor de halve finale. De tegenstander wordt geloot uit het drietal Lumio het Ravijn 3, PSV 2 of SG De Zijl/LGB/Vivax IDames 2 wist in de eerste pe riode een I -0 voorsprong te ne men op het tweede team van Lumio het Ravijn. Halverwege was de stand 2-2, doch in de derde periode wisten de dames definitief een gaatje te slaan (4-2) en de marge in de vierde perio de te consolideren. Eindstand 5- 3. Voor De Gouwe scoorden Marion van Hooft, Erica de Jong en Kirsten Veldman ieder lx. Natascha Baatje scoorde 2x. Ko mende zaterdag speelt Heren I om I9.50 uur tegen HetY I uit Amsterdam (Kruiswijk/Becs). Om 20.40 uur speelt Dames 2 tegen TriVia I uit Groningen(BecsZKruiswijk). TOOS uit Waddinxveen. Deni se de Wilde draaide een goede wedstrijd. Met een 8.250 op brug, 8.500 op de balk, 8.550 op vloer en een 9.250 met sprong eindigde ze als eerste met een puntentotaal van 35.00. Bij het onderdeel sprong behaalde TOOS in deze wedstrijd de meeste punten en bereikte daarmee de eerste plaats met een puntentotaal van 158.477. 20.00 uur. Aspirant dames: van 20.00 - 22.00 uur. Dames/He- ren: van 20.00 - 22.00 uur. Op zaterdag aan de Staringlaan: Meisjes groep 3/4: van 8.30 - 10.15 uur. Meisjes groep 5/6: van 10.30 - 12.15 uur. Meisjes groep 7/8: van I2.30 - 14.00 uur. GOUDA/WADDINXVEEN - Het Nederlands vrouwenwater- poloteam heeft zich niet ge plaatst voor de Olympische Spe len in Athene. In het Italiaanse Imperia verloren de waterpolos- ters onder wie Gillian van den Berg van Van Uden/De Gouwe achtereenvolgens van Rusland (I l-l3),Duitsland (7-6) en Cana da (I0-II). Alleen de wedstrijd tegen het zwakke Tsjechië werd met 10-5 gewonnen. Voor het kwalificatietoernooi werd de competitie op initiatief van bondscoach Paul Metz in een korte tijd afgewerkt waardoor on bekende in Waddinxveen. Als junior was hij lid van het orga niserende SC Antilope. In I984 liet- hij Waddinxveen achter zich en werd lid van Rotter dam Atletiek. Droog: „We had den afgesproken in deze wed strijd zo lang mogelijk bij elkaar te blijven al heeft Rob wel al die tijd op kop gelopen. Na zevenenhalve kilometer ging hij er in Boskoop bij de glasfabriek alleen van door". Op de eindstreep in de Alb. Thijmlaan had Rob van der Want de voorsprong tot 38 seconden uitgebouwd. Beiden worden getraind door Ruud Onland (llion) Van der Want loopt niet vaak in de Goudse regio. De Rot terdammer won al eens de WADDINXVEEN - Door de sneeuwval werd het voetbal- programma van het afgelopen weekeinde in zijn totaal afge last. Op zaterdag 6 maart krijgt Be Fair de concurrent voor de bovenste plaats in de vierde klasse Koudekerk op bezoek. Aanvang van de wedstrijd van de week I5 uur. Het program ma is verder: TAW-Moerkapel- le, zondag 7 maart: Meerburg- WSE,Waddinxveen-PKC’85. WADDINXVEEN - Rockkoor Rock Vocals, een driestemmig koor, is op zoek naar nieuwe le den. Op woensdag I0 en I7 maart heeft het koor open repe- titie-avonden van 20.00 tot 22.00 uur. Het koor onderscheidt zich van andere koren omdat het kiest voor stevige rockmuziek van artiesten als Anouk, Bon Jovi, Golden Earring, Nirvana en The Scorpions. Rock Vocals oefent aan de Zuidkade 51.Voor meer informatie: tel. 071-3419250 of 0172-213744. WADDINXVEEN - Turnster Verona van de Leur is na een ]- jaar vol blessureleed weer te- rug aan het nationale turnfront. De Waddinxveense gymnaste kwam in Amersfoort in actie bij kwalificatie-wedstrijden voor de EK, die in april in Amster dam worden gehouden. Van de Leur kwam in actie op de balk, maar erg soepel verliep de oe fening nog niet. Mede door een val scoorde zij 8.175 punten waarmee de vierde plaats op dit onderdeel werd bezet.Vero na van de Leur, die afgelopen jaar het Zoetermeerse Pro Pa tria verruilde voor De Hazen kamp in Nijmegen en daar traint onder leiding van de Rus Boris Orlov, hoopt verder aan haar vorm te bouwen in de in terlands tegen Spanje (deze maand) en Duitsland (volgende maand). Op de EK worden de twee startbewijzen verdeeld voor de Olympische Spelen in Athene. vrijdag 12 maart 118.oo - 21.00 uur □pen dag Haagse Hogeschool Locatie IBM gebouw Boerhaavelaan n Zoetermeer Opleidingen Informatica en Bedrijfskundige Informatica gende week donderdag op het programma.Afgelopen donder dag deed koploper Erik Hennink nen.zijn er ook nog drie bekers goede zaken in de huishoudelijke voor: de Jeugdbeker Meisjes competitie. Erik won in zijn partij voor de turnster tot dertien van Wim van Os, doordat Wim jaar met het hoogste puntento- zijn tijd vergat Volgende week is de laatste kwartfinale van de beker en speelt het derde team van Wad dinxveen thuis tegen het vierde team van Messemaker Gouda. ouders, waardoor er in de sporthal een goede sfeer ont stond. Hierin hadden de teams ook een grote bijdrage, want er werd enthousiast en met 100% inzet en gevoel voor sportivi- kwa- in Wad- niet Met de Langs de Gouweloop ging het wegseizoen in Zuid-Holland van start.De atleten in Waddinxveen hadden rich ting Boskoop te maken een koud windje in het gezicht. De zege ging naar de 38-jarige Rotterdammer Rob van der Een atleet, die hoge ogen Want. (Foto: Liesbeth van der Vis) voor een overwinning in de Langs de Gouweloop had kun- Jong (AV’47) in 35.34 en Jan nen gooien, Hans van Beek, Groen (Start) in 36.59. De deed eveneens niet mee. De Jong heeft twee maanden min- Waddinxvener, die voor het Boskoopse AV’47 uitkomt, ontbrak omdat hij herstellen de is van een kuitspierbles- sure. „Heb ik drie weken gele- Overigens heb ik hier een per- den opgelopen tijdens de soonlijk record staan van training. Ik heb twee weken rust genomen en gisteren weer wat gelopen. In de Plas senloop hoop ik er weer bij te zijn al zie ik die loop in de eer ste plaats als training voor een verdere terugkeer". Beste veteraan was Theo Timmermans van de Haagse Road Runners in een tijd van 34.37. Hij werd gevolgd door de Boskoper Jan de ter kwam zij ten val en verspilde houden. Op vrijdag 12 maart in daarmee haar titel. Jeroen van de J. Postlaan: Jongens groep der Helm reed mee voor de jon- 2/3/4: van 16.00 - 18.00 uur. gens junioren C en viel in het Jongens groep 5-8: van 18.00 - eindklassement net buiten de prijzen. Voor het rijden van persoonlijke records was het iets te koud, maar Nienke Hoonden reed vlak boven haar PR op de 500 en I000 meter. Zij eindigde in de middenmoot, evenals Wout Mat- ze die uitkwam voor junioren B. Dijkloop in Schoonhoven, maar verder richt hij zijn pijlen op een top-zes klassering in de Zuidersterserie waarvoor op zaterdag 20 maart de Piassen loop in Reeuwijk op het pro gramma staat.Verder doet een ploeg van acht man, voor een groot deel afkomstig van Rot terdam Atletiek, in mei mee aan de Europa Run Parijs-Rot- terdam. Beste streekatleet bij de senioren was Leon van Prooyen van het Bo- j skoopse AV’47 die in 35.07 binnen- kwam. Atleten uit de nationale A. I sub-top A7 men dinxveen opdagen. b V» 5-,-r Sr/* w-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 17