Timmeren in de voorjaarsvakantie Weber en Kroes in Waddinxveen TAPIJT Of VINYL? Schatten in de grond (deel I) www.bakkermeubelen.nl Bo concept Imeubelen kijken? I Restaurant Kreta Collecte voor Dierenambulance bestaat vijftien jaar r Padden op pad Rommelmarkt ‘De Paddestoel’ Colofon Jïistorisch Waddinxveen U2 Klaverjassen voor koppels HOOGENBOEZEM>J f MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN EdvIIilE Hollandse hits WADDINXVEEN: NOORDKADE 92a A.S. ZONDAG ZIJN WIJ VAN 12.00 TOT 17.00 In onze showrooms vindt u klassieke-, moderne-, design- en koloniale meubelen. Bij ons slaagt u vast en zeker! WOONCULTUUR w. K* PAGINA 7 WOENSDAG 3 MAART 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Kinderen konden bij Kinderboerderij Dierendal een vogelhuisje timmeren. (Foto: Liesbeth van der Vis) VAN BERKESTEIJN 11 IJ- OP ZOEK NAAR De Hoeksteen, Esdoornlaan zondag 9.30 uur ds. A.W. van der Plas 18.30 uur ds. H. Schipaanboord wo. 10/3 Biddag 9.30 uur ds. H. Schipaanboord 18.30 uur ds. H. Schipaanboord ’De Rank’, herv. Conf., Coene- coopcollege zondag 10.00 uur ds.J.W.D. Eer beek Immanuëlkerkgemeente, Prinses Beatrixlaan zondag 10.00 uur ds. Ds. B.F. Drewes, Oegstgeest Huisarts en apotheek voor alle inwoners van de regio Midden- Holland Weekblad voor Waddinxveen is een onafhankelijk weekblad, dat in een oplage van 15.300 exemplaren wordt uitgegeven en verspreid in Waddinxveen, Moerkapelle en Zevenhuizen. Weekblad voor Waddinxveen verschijnt op woensdag. Uitgever Dagblad van Rijn en Gouwe B.V. Alphen aan den Rijn Bezorging Telefoon: 0900-708 09 00 (10 eurocent per minuut) Foto's van Liesbeth van der Vis vindt u op www.liesbethvandervis.nl Ontmoetingskerk, Graensvoor- de zaterdag 19.00 uur Eucharistie viering, pastor W. vd Meer zondag 11.15 uur Eucharistievie ring, pastor A. vd Helm WADDINXVEEN - HetWarnaar- plantsoen ligt er verlaten bij na de tal loze sneeuwbuien eerder op de dag. In de verte ploegt een moeder met slee en kind door de natte drap. De eenden hebben geen zin in koude voeten en hebben hun heil gezocht in de vijver naast kinderboerderij Die rendal. In de kinderboerderij is het een drukte van jewelste. Dierendal organiseerde twee dagen ’vogelhuisjes timmeren’ voor de kinderen die afge lopen week vakantie hadden.Twintig kinderen hebben zich aangemeld voor de activiteit op donderdagmiddag. „Morgen krijg ik er twee keer een groep van twintig,” vertelt Frans Vis. vrijwilliger van Dierendal en begelei der van de middag. Aan de linkertafel staan voornamelijk jongens, rechts staan de meeste meisjes. Het lijkt wel een wedstrijdje ’wie kan het hardst timmeren’ want het is een oorverdo vend kabaal in de kleine ruimte. Geert (7) geeft zijn zusje Dieta (6) geduldig aanwijzingen. Dieta vindt het best las tig: „Ik weet niet zo goed hoe het moet.” Geert heeft minder moeite met het bouwpakket: „Timmeren is mijn hobby en nu moet ik ook wel stiekem vertellen dit ik dit al eerder heb gedaan!” Alle deelnemertjes heb ben een bouwpakket gekregen met genummerde plankjes, een handlei ding, spijkers en een hamer. „Je moet even aan die mevrouw vragen welke spijkers je nu moet gebruiken,” zegt Geert tegen zijn zusje terwijl hij zelf ijverig doorwerkt. Want Geert is in middels bij plankje nummer 6 aange komen. Maar is dit plankje nummer 6? Of is het nummer 9? Peinzend bekijkt hij nog eens de bouwtekening. Bas (I I) is samen met zijn tante en zijn twee neefjes Sven (6) en Twan (4) naar Dierendal gekomen. „Ik ben bij mijn opa en oma aan het logeren en ik hoorde dat mijn neefjes hierheen M. Hilgers (De heer Hilgers is een enthousiast amateur-archeoloog en hij doet bode monderzoek met een metaaldetector in en om Waddinxveen. Hij neemt de lezer mee op zijn speurtochten en zal aantonen dat er meer in de Waddinx- veense grond zit dan menigeen denkt) gingen,Toen wilde ik ook wel mee,” Bas schiet ook al aardig op met zijn vogelhuis. „Het gaat best wel goed, maar ik vind het wel moeilijk om de spijkers recht in het hout te slaan. Sven en Twan hebben het meeste werk aan hun moeder overgelaten. Sven is zelfs op de tafel gaan zitten en slaat zo nu en dan op commando een spijker het hout in. Het vogelhuisje van Sven gaat mee naar huis, dat van Twan gaat (tot zijn spijt) naar opoe. Daan (6) en Thijs (7) gaan ook rede lijk vlot.Thijs is al een stuk verder dan Daan, maar Daan timmert op zijn beurt weer fanatiek door. De limona- verspreiden. In elke streek zijn ver halen bekend van epidemieën die talloze slachtoffers gemaakt heb ben.Voor hygiëne had men vroeger nauwelijks of geen aandacht. Die aandacht kwam pas toen men ont dekte hoe ziekten veroorzaakt en nog beter te benutten, en een Griekse oase te stichten aan de oever van de Gouwe,’ schrijft Georgios in de feestkrant. Want dat Kreta een echt fami liebedrijf is, is wel duidelijk. Ge orgios staat in de keuken,zijn va der Alexandras staat achter de bar en Soula is verantwoordelijk voor de bediening. In drukke tij den springen de twee dochters van het stel ook in. De maand maart zal in het teken staan van het jubileumjaar. Soula: „Bezoe kers krijgen het eerste drankje gratis en de kindermenu’s zijn voor de helft van de prijs. Ook maken de bezoekers kans op een reis naar Kreta voor twee personen.” Op 24 april is de uit reiking van de vliegreis. Dienst Apotheek Midden-Hol- land (DAM) Ronsseweg 138 (tegenover de Bleuland-locatie van het GHZ) 2803 ZR Gouda tel. (0182) 69 88 20 www.dam-mh.nl Kantoor Zijde 30 2771 EN Boskoop Fax:0172-212168 Advertenties Telefoon 0172-21 1731 E-mail: verkoopboskoop@rijnengouwe.nl Advertenties kunnen tot dinsdag 11.00 uur worden opgegeven, IM’ers (ingezonden mededelingen) tot maandag 16.00 uur. REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met deVrijzin- nige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade zondag 10.00 uur ds. K.J. Holt- zappfel, Leiden OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Troostraat 10.00 uur Openbare toespraak I 1.00 uur Wachttorenbespre king GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage zondag 9.30 uur ds. E. Brink 16.30 uur ds. K. de Vries, Alphen ad Rijn wo. 10/3 19.30 uur Biddag ds. E. Brink DE BRUGGEN RESTAURANT DE BRUGGEN Sterrenlaan 2 zondag 21 maart 11.00 uur, Cees de Jong Wilhelminakade 48-52 - Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 61 50 66 Kanaaldijk 44 - Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 61 46 33 dinxvceen en omstreken kun nen hierin een actief steentje bijdragen. Belangstellenden die in deze week een uurtje vrij hebben, kunnen zich opgeven als collectant. Ook is er hulp nodig bij de organisatie van de collecte. Voor meer informatie: tel. 0182-529059. Redactie Noortje van Dorp 0172-420512 E-mail: weekbladvoorwaddinxveen@ rijnengouwe.nl Kopij dient uiterlijk op maandag 16.00 uur in het bezit van de redactie te zijn om in aanmerking te komen voor plaatsing. Bijdragen per e-mail of op floppy verdienen de voorkeur. GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groensvoor- de zondag 9.30 uur pastor G.J. Mar tini Historisch Genootschap Waddinxveen Inlichtingen omtrent lidmaatschap: tel. 0182-615698 18.30 uur ds. M. de Boer, Gouda Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehou den. Deze rechten berusten bij Rijn en Gouwe B.V. c.q. de betreffende auteur. Rubens (7) vogelhuisje is ook al lang af, maar hij is nog druk aan het tim meren. „Ik had nog spijkers over. Die ben ik nu maar op aan het maken!” Frans Vis is tevreden. „Met een klein beetje hulp gaan ze allemaal straks met een mooi vogelhuisje naar huis. Volgens mij hebben ze er allemaal schik in en ik heb nog niemand om een pleister horen vragen.” Geert is klaar met zijn vogelhuisje. Eigenhandig heeft hij keurig het bouwpakket in el kaar weten te zetten. „Dat komt ook omdat ik het al eerder heb gedaan,” herhaalt hij, „maar dat mag je niet verder vertellen, hè!” NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost zondag 9.30 uur ds. J. de Jong 17.00 uur ds. A.W. van der Plas wo. 10/3 Biddag 9.30 uur ds.J. de Jong 19.30 uur ds. A.W. van der Plas WADDINXVEEN - Als je zo nu en dan bij aardig weer een wandelinge tje maakt door het laatste beetje landelijk Waddinxveen, dan zie je in weilanden, langs gebaggerde sloten en op bouwterreinen, scherven lig gen. Ik bedoel dan niet stukken be ton, PVC-pijp of ander 20e eeuws puin, neen, ik bedoel stukjes porse lein, al dan niet blauw geschilderd, stukjes terracotta, fragmenten van wandtegeltjes en niet te vergeten stukjes steel en ketels van de klei- pijpen. Elke keer als ik zo’n plekje ontdek, kan ik het niet laten om smaak-? Maar goed, ik dwaal af.Veel van het aardewerk en glas dat in de sloten terecht kwam, was al gebro ken of brak in de loop van de tijd. Water en modder zorgen in het al gemeen voor een redelijk goede conservatie van allerlei objecten omdat de voor ontbinding zo hard nodige zuurstof er moeilijk bij kan komen. De gedachte dat als ik eens een compleet of heel voorwerp zou willen vinden, ik zelf de sloot maar eens zou moeten legen (en niet een alles vernietigende grijper) heeft mij doen besluiten op pad te gaan. Nu kun je hiervoor een willekeurige sloot uitzoeken, maar de kans dat je iets vindt is zeer klein. Goed, waar moest ik dan wel zijn? De Morgenster, Sterrenlaan zondag 9.30 uur ds. R.H. Kies kamp, Leerdam 17.00 uur ds.J. de Jong wo. 10/3 Biddagl9.30 uur ds.J. de Jong Voor spoedeisende huisartsen hulp buiten kantoortijden: van 17.00 uur ’s middags tot 08.00 uur ’s ochtends, tijdens het weekeinde en feest dagen: spraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade- Oost 36, Waddinxveen, tel. 0182-632051. Dierenkliniek ’Pieter Bas’, me vrouw WWM. Smits en J.B. Cra mer, Prins Bernhardlaan 79, Waddinxveen en Hoge Gouwe 21, Gouda. Voor spoedgevallen ieder weekeinde spreekuur vol gens afspraak, tel. 0182-610462 of 0182-516876. Dierenkliniek Zevenhuizen, drs. M.C. Pilgram, Zuidplasweg la, Zevenhuizen, leder weekeinde spreekuur volgens afspraak, voor spoedgevallen tel. 0180- 631451 of 06-11163246, voor minder dringende vragen: vra- gen@dierenkliniekzevenhui- zen.nl. WADDINXVEEN - Stichting Wijkwerk de Zuidplas heeft op vrijdagavond 5 maart haar maandelijkse koppelklaverjas- avond. Het klaverjassen begint om 20.00 uur in Het Zuidhonk, Zuidplaslaan 552, Waddinx veen. leder klaverjaskoppel is van harte welkom. WADDINXVEEN - Snuffelaars kunnen op zaterdag 6 maart te recht op de rommelmarkt in ‘De Paddestoel’. Bent u nog op zoek naar iets speciaals of wilt u gewoon even rondsnuffelen, kom dan langs. U bent van harte welkom van 09.00 tot 14.00 uur. U vindt "De Paddestoel" aan de Lijsterbesstraat nr. 18 in Wad dinxveen. De entree is gratis. verspreid werden. Dat kreten als vuilverbranding Rijn-mond, dumpen in zee en gescheiden afvalinzameling toen nog niet gebruikt werden, heeft ons het voordeel gegeven dat wij een kijkje in het verleden kun nen nemen. Elke potscherf, pijpekop en stuk glas leert ons iets meer over voorgaande generaties. Het feit dat men over enige honderden jaren van ons veel plastic zal vin den, is wel iets waar wij ons zorgen over moeten maken. We zijn aardig bezig deze toekom stige archeologische vondsten te verspreiden, kijk maar in het open baar groen. Zal men in de 23e eeuw spreken over onze eeuw als ’de plastic tijd’? Zal een geleerde gaan beweren dat wij leefden van Katjadrop -elke maaltijd een andere ALGEMEEN MAATSCHAPPE LIJK WERK VIERSTROOM Bezoek en postadres: Station straat 12, 2741 HS Waddinx veen. Spreekuur: maandag t/m donderdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefoonnummer: (0182) 623 040. Na 10.00 uur wordt u automatisch doorverbonden metVierstroom Zorglijn centra list die uw boodschap aanneemt. JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 Inloopspreekuur Consultatiebu reau, maandag 11.00 tot 12.30, Stationstraat 12,Waddinxveen. Avondspreekuur Consultatiebu reau, 2e en 4e maandag vanaf 17.00 uur CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat woensdag 3 maart 19.45 uur ds. J.G. van Tilburg zondag 9.30 en 17.00 uur ds. J.G. van Tilburg woensdag 10 maart Biddag 9.30 en 19.00 uur ds.J.G. van Tilburg ROOMS-KATHOLIEKE KERK StVictorkerk, Zuidkade vrijdag Huize Souburgh 10.00 uur pastor A.vd Helm zondag 9.30 uur Eucharistievie ring, pastor A. vd Helm dinsdag 12 maart 19.00 uur Eu charistieviering, pastor A. vd Helm Kanaaldijk 32 - Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 64 97 44 GRAAG TOT ZIENS! Da's lekker meubelen. I Gevonden: Magere poes, schildpad, Piet Heinstraat (Waddinxveen) Poes met witte aftekenin gen, Cypers, Bredeweg (Moerkapelle) Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden dieren kunt u bel len 0186-601 199. Binnen 24 uur uw melding op internet. Kijk voor recente gegevens op www.dierencentrale.nl. Weekeinddienst dierenarts: A.H.M. Hermans en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0182- 6131 12. Kleine huisdieren spreekuur voor spoedgevallen ieder weekeinde volgens af- HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP) Jan v Beaumontstraat 4 (bij de Jozef-locatie van het GHZ) 2805 RR Gouda tel. (0182) 322 488 (alleen na te lefonische afspraak) de en lollie waar en vrijwilligster mee langskomt laat hij voorlopig nog even aan zijn neus voorbij gaan. De vriend innetjes Lisa (7) en Eline (8) hebben de vogelhuisje al een tijdje klaar voor hun neus staan. De huisjes zitten ver dacht strak en keurig in elkaar. Ner gens scheve hoeken, geen kromme spijkers of open kieren. Lisa: „Die meneer heeft ons geholpen,” vertelt Lisa, wijzend naar één van de vrijwilli gers. De dakbescherming zit echter netjes opgevouwen in het huisje. „Hij wist niet zo goed hoe dat moest. Mijn vader gaat mij nu helpen. Hij is tim merman en kan dat heel goed!” Voor RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Samenkomsten worden gecom bineerd gehouden met de Rafa- elgemeenschap Gouda, in het schoolgebouw de Goudse Waarden aan de Catslaan 100 te Gouda. WADDINXVEEN - Dierenam bulance Gouda en Omstreken houdt in de week van 3-8 Mei 2004 haar collecte. Deze col lecte is noodzakelijk voor het op peil houden van de hulpver lening aan al die dieren die geen baas met portemonnee heb ben. Ook inwoners van Wad- te planten. Behalve de gewone padden doen ook de bruine kikker en de kleine watersala mander dat. Om dit alles van nabij mee te maken zijn kinde ren en volwassenen vanaf 19.30 uur welkom bij kinderboerderij Dierendal in het Burgemeester Warnaarplantsoen. Hier van daan start de wandeling naar het dichtbij gelegen Spoorpad. Om veiligheidsredenen wordt aangeraden opvallende kleding te dragen en een zaklantaarn mee te nemen. even snel te wroeten in de grond, op zoek naar de mooiste stukjes. Hoe komen die stukjes daar zult u zich afvragen. Hebben er huizen ge staan? Dat zou best kunnen, maar meestal is dit oordsgrond, dat wil zeggen grond waarop vroeger het afval van een stad of dorp is ge stort. Dit afval diende als stikstofrij ke mest voor de landerijen.Vroeger gebeurde het ook dat het gewone huisafval zomaar in de sloot ge gooid werd. De gemeentereiniging kwam nog niet om de containers te legen, dus de sloot achter het huis was de eenvoudigste manier om het afval kwijt te raken. Dat men vroeger zo slordig met vuil om sprong, had wel een groot nadeel: etensresten trekken vliegen en rat ten aan die op hun beurt ziekten WADDINXVEEN - Het familie bedrijf van vader Alexandras Bachtsevanis, zoon Georgios en zijn vrouw Soula vierde vorige week zaterdag in besloten kring het jubileum. Zaterdag werd het grootser aangepakt met een avond vol muziek en dans in het restaurant langs de Gouwe. Spe ciaal voor het feestelijk jubileum heeft Kreta een feestkrant laten maken die gasten krijgen als ze in het restaurant een hapje ko men eten. Begin 2002 heeft het restaurant een grote verbou wing ondergaan. Naast het uit breiden van het restaurantge- deelte, kreeg Kreta ook een nieuwe bar en keuken. ’We heb ben ons best gedaan om de sfeervolle Griekse uitstraling de gemeente. De combinatie Brouwer-Risak- otta werkt erg goed. Brouwer heeft de contacten in de artie stenwereld, Risakotta zorgt voor de verspreiding van de kaartverkoop en de pr. Brou wer: „Ik heb mijn contacten, maar Irvin kent op zijn beurt weer heel veel mensen in Wad dinxveen.” Bethelkerk, Bilderdijklaan zondag 9.30 uur ds. H. Schipaan- boord 17.00 uur ds. J. de Vreugd, Amersfoort wo. 10/3 Biddag 19.30 uur ds. B. Oosterom, Oudewater 'N WOONSELEKTIE Kanaaldijk 30 - Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 63 24 41 Voor spoedmedicatie buiten kantoortijden: van 17.30 uur ’s middags tot 08.00 uur ’s ochtends, tijdens het weekeinde en feest dagen: WADDINXVEEN - Nog enke le weken en dan maken Neder landse artiesten als Marianne Weber en Wolter Kroes hun opwachting tijdens het Neder lands Artiesten Gala op 27 maart in de Waddinxveense Dreef. Ook Sandra en Sheila, de dochters van Gert en Hermien treden voor het eerst weer op na de dood van hun moeder. Shownieuws van Hart van Ne derland is tijdens de avond aan wezig om het optreden vast te leggen. De avond wordt opge vuld door de Mega Drive Inn Show. Ook geeft het Waddinx veense Diana’s Free Aerobics een drietal streetdance-optre- dens. Het driedelig kostuum en de zwarte avondjurk kunnen in de kast blijven. „Het is een gala van artiesten. Je kan gewoon in je spijkerbroek komen,” aldus Rob Brouwer, één van de organisatoren van het spektakel. Medeorganisator, Waddinxvener Irvin Risakotta, kwam op het idee toen jongerenorganisatie YO! een jaar geleden een groot dansfeest organiseerden in De Dreef. „De doelgroep vanYO! is tussen de zestien en twintig jaar,” vertelt Risakotta. „Alles wat daar buiten valt, kan eigen lijk nergens naar toe. Er moest iets nieuws komen.” Brouwer en Risakotta kennen elkaar nu zo’n vijf jaar. Brouwer heeft een eigen productiebureau in het organiseren van bedrijfsfeesten en artiestenreizen en had daar door al aardig wat ervaring en contacten. Het tweetal is om de tafel gaan zitten voor het uit werken van ideeën en al snel lag er een vergunningaanvraag bij WADDINXVEEN - De werk groep Natuur en Milieu Educa tie houdt op vrijdagavond 12 maart een avond over de pad dentrek. De werkgroep organi seert deze avond in samenwer king met RAVON (Reptielen, Amfibieën en Vissen Onder zoek Nederland). Als de temperatuur in maart ’s avonds zo’n acht graden is, vindt de jaarlijkse paddentrek plaats. Zij ontwaken dan uit hun winterslaap en gaan op pad naar het water om zich voort Het wordt een avondje meezin gen met de Hollandse hits van vroeger en nu. „Nederlandstalig is nu weer helemaal in,” vertelt Risakotta. „Wolter Kroes, Ma rianne Weber, iedereen kan meezingen.” Brouwer: „Neder landstalig werkt, voor jong tot oud.” Omdat het tweetal voor de he le dag De Dreef hebben ge huurd, krijgen ook de jonge Waddinxveners de kans om lek ker uit hun dak te gaan, ’s Mid dags treden Maïtre Pierre en de Nederlandse Kabouter Plop op en is er discomuziek en een op treden van de tovernaars-d.j. De Mega Maitre Pierre Kinder Show duurt van 14.00 tot 16.30 uur. De zaal is om 13.30 uur open. Kaarten kosten 6,- euro per persoon. Het Nederlandse Artiesten Ga la begint om 20.00 uur en duurt tot 01.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur. Kaarten voor het Artiestengala kosten 15,- euro per stuk. De voorverkoop is in Cafetaria De Bulldog (Koningin Wilhelminaplein 41), Music Shop (Passage 228) en het Sportcafé De Dreef (Dreef 4) in Waddinxveen. _r* a JJ (QcqQgkdQ® BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat zondag 10.00 uur spreker: de heer J. Strietman 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 7