GUNT U ÉÉN KANSARM KIND P. DE ROOY scooters en bromfietsen GOUWE MEUBEL I COMPASSION HUIDEN’s a AutQzxpert dik winnen bjj de Rabobank Dikke Banden Race’ 6a jö fel®: 055 - 543 9765 Sft wil wel laten zien dat ik hard kan fietsen. Rabobank boj Kymco Super 9 r Rijnland Rijnland i s 200,- korting op "ZUID H0LLAND 2 f I I -7 1 Kennisgeving ontwerpbeschikkingen AANGEBODEN EEN VOLWAARDIG BESTAAN MET TOEKOMSTPERSPECTIEF? 1 Comfortabele, royale 4 zitsbank "Rika" uit maar pas op! Want u bent zo eigenaar van dit supercomfort. 3 www.gouwemeubel.nl CHRISTELIJKE ZORG VOOR KANSARME KINDEREN makelaardij Wet milieubeheer Wet verontreiniging oppervlaktewateren Kymco Super 9 v.a. 1799 www.kymco.nl met Rabo Jongeren Pas www.huidengouda.nl SBLiïU Rde ROOY Onderwerp HÈ Cliff Richard zag het ontwikkelingswerk van Compassion met eigen ogen o.a. in Afrika. De liefdevolle zorg voor kansarme kinderen maakte grote indruk op hem. NEDERLAND om heerlijk in weg te zakken of languit te liggen. Leverbaar in 2 stofgroepen en in tientallen kleuren. Kom dit comfortabele zitmeubel bij ons uitproberen, P. DE ROOY ons warme "Sfeer en Meer" programma AUTOBEDRIJF B.V. z Inzage Bedenkingen 2 gt <u C ro o ju o I I I /7oyale 4 zitsbank kika" SJ t "S PAGINA n GK/WVW - WOENSDAG 24 MAART 2004 Beste ouders, Voor gegarandeerde kwaliteit bent u van harte welkom bij uw AutoExpert-dealer: GEVRAAGD AANGEBODEN AANGEBODEN I Mijn naam is Adres Telefoonnummer -19 AANGEBODEN Bonte Pony wegens tijdgebrek, TE KOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING www.rijnland.net voorheen Van der Togt Partners 22307 DWM/123 I Ruime parkeergelegenheid aan de voorzijde, maar ook aan de achterzijde van onze meubelshowroom (ingang bij Ting tankstation). VERZAMELINGEN SPEELGOED SPORTARTIKELEN DIEREN ALGEMEEN PAARDEN/PONY’S/VEE onze zorg 25 km 45 km Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft tevens een aanvraag krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ingediend voor dezelfde inrichting bij het Hoogheemraadschap van Rijnland voor het lozen van afvalwater. De provincie draagt zorg voor geco'rdineerde behandeling van de aanvragen. Gedurende deze periode kunt u de stukken buiten vermelde uren inzien na telefonische afspraak. KYMCO KYMCO KYMCO DJ YUB PEOPLE 1299,- 1645,- 1645,- Je vindt de start en finish op het bedrijventerrein Coenecoop; ter hoogte van de autodealers Toyota Van Leeuwen en Noordegraaf Citroen. voor meer modellen TEL. (0172) 53 48 79 FAX 21 88 61 DUITSLANDLAAN 2 ITC-TERREIN HAZERSWOUDE www.vdsm.nl Deze actie duurt tot 23 april 2004 fa Ik ben een jongen/meisje*. Mijn geboortedatum is: REEUWIJK, BERKENBROEK Boomkwekerij, plaatselijk bekend als ’’Startproject Jonge Boomkwekers” Een boomkwekerij met diverse bedrijfsopstallen en voorzienin gen, staande en gelegen aan het Berkenbroek te Reeuwijk, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie A, nummer 1477,1479, 1521 en gemeente Waddinxveen, sectie G, num mer 2834, tezamen groot 2.01.03 ha. Het geheel heeft een netto oppervlakte aan gemeten land van ca. 18.953 m2, oftewel ca. 1.327 R.R., en wordt zelfstandig op het Berkenbroek ontsloten. De boomkwekerij heeft een uitste kende maatvoering, ligt goed op hoogte en is voorzien van autopad, drainage, hardhouten beschoeiing en elektra. Indicatie koopsom 470.000,- k.k.; oplevering per 31 -12-’05. Gegadigden dienen bij de inschrijving een geldig legitimatie bewijs en een verklaring van hun bankrelatie te overleggen omtrent hun financiële gegoedheid voor de betaling van de koopprijs en de kosten. Uitgebreide informatie omtrent de inschrijving, voorwaarden, bestemmingsplan, etc. is op aanvraag bij Van der Sijs Mook Makelaardij verkrijgbaar. De inschrijving vindt plaats tijdens de zitting op maandag 7 juni 2004 te 11.00 uur bij notariskantoor mr. J.H. Repko, Koninginneweg 1G te 2771 DN Boskoop. Keerkring 4, GOUDA,Tel. 0182-52 14 55 Hoogheemraadschap van Hoogheemraadschap van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 29 oktober 2003 een aanvraag om revisievergunning ingevolge Wet milieubeheer ontvangen van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor het veranderen en tevens vervangen van de eerder verleende vergunning van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Waddinxveen Randenburg. De inrichting is gelegen aan de Henegouwerweg 4a te Waddinxveen. Brugweg 2 Waddinxveen Tel. 0182- 617705 Fax 0182 - 610774 Donderdag koopavond Onze Fiat Punto occasions zijn nog puntgaaf. Of beter gezegd, op 85 punten gaaf. Want bij AutoExpert worden ze op alle belangrijke punten gecontroleerd. Plus voorzien van het Dekra keurmerk en een Nationale Auto Pas. Onze maximaal 5 jaar oude Punto’s worden geleverd met 2 jaar garantie zonder kilometerbeperking én 2 jaar mobiliteitsgarantie. Bovendien kunt u binnen 14 dagen nog ruilen. Meer weten? Kom bij ons langs of kijk op www.autoexpert.nl Uw perfecte Punto zit er zeker bij. 1 I A?"" I Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich voor de aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer wenden tot de afdeling Vergunningen, de heer M.M. van der Slikke van de provincie Zuid-Holland, tel.nr. (070) 441 66 20 en voor de aanvraag ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren tot de heer ing. B.S. Girwar van het Hoogheemraadschap van Rijnland, tel.nr. (071) 516 84 62, ansichtkaarten gevraagd. Bel: 6000.551 code 956080 (0,80 e/min) Wijzigingen voorbehouden. Financiering: max. kredietbedrag 5.000,-. Financiering via Fidis Nederland, aangesloten bij BKR te Tiel. Aanbiedingen gelden uitsluitend voor particuliere aankopen. Vraag naar de exacte voorwaarden. pittige pony, wil graag lopen, wordt 7 jaar, evt. met zadel, hoofdstel en win- terdeken. Bel: 0900-6000.551 code 940979 (0,80 e/min) Met sportieve groet, Rabobank Gouwezoom •Voetbalschoenen, mt42. prijs «Oude 4 Bel: 0900-6000.551 code 933518 foto’s (0,80 e/min) en •Baby/peuter speelgoed, doos. 0900- prijs 4 Bel: 0900-6000.551 code 933527 (0,80 e/min) Zijde 116 Boskoop Tel. (0172) 21 20 07 TWEEWIELERS Z sinds 1905 125 cm., drachtig, bereden en I betuigd, ideaal om mee te mennen, ij..,*’ •x'ai urito's Doe deze bon in een envelop zonder postzegel en stuur hem uiterlijk vóór 7 april 2004 naar: Rabobank Gouwezoom, t.a.v. Cynthia Herman, Antwoordnummer 10042, 2800 VB Gouda. Je mag de bon ook afgeven op ons kantoor aan de Kerkweg Oost 161 in Waddinxveen. 'Door halen wat niet van toepassing is. U kunt de ontwerpbeschikkingen en de overige relevante stukken van 29 maart 2004 tot en met 26 april 2004 inzien op werkdagen: - bij de Directie Groen, Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland, kamer D409, tijdens kantooruren, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr. (070) 441 73 24; - in het Gemeentehuis van Waddinxveen, van 09.00-12.00 uur, Raadhuisplein 1, tel.nr. (0182) 62 46 24; - in het Gemeentehuis van Reeuwijk, van 09.00-12.00 uur, Raadhuisweg 3, tel.nr. (0182) 39 01 00; - bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, afdeling Vergunningen en Emissies, van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur, Archimedesweg 1 te Leiden, tel.nr. (071) 516 84 74/63. Postcode woonplaats I fa •Compressor, 1.5 pk, taakinhoud «Big Bags, 6, speelzand ol .Kamerthermostaat, elro, pro- 25 liter, druk 7 bar. prijs 85 Bel: ophoogzand. prijs per stuk 45 Bel: grammeerbaar KT100. prijs 30 Bel: 0900-6000.551 code 950300 (0,80 0900-6000.551 code 957539 (0,80 0900-6000.551 code 943355 (0,80 e/min) e/min) e/min) De gebruikte klasse. Schriftelijke bedenkingen tegen de ontwerpbeschikkingen kunt u tot en met 26 april 2004 indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van DGWM 2004/4120. Bedenkingen tegen de ontwerpbeschikking ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren dienen gericht te worden aan het Hoogheemraadschap van Rijnland, doch te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt als u daarom in een aparte brief bij de, van persoonlijke gegevens ontdane, schriftelijke bedenkingen vraagt. Heeft u behoefte aan een gedachtewisseling over de ontwerpbeschikking dan kunt u daar telefonisch tot twee weken voor het einde van de inzagetermijn om verzoeken. Tijdens een dergelijke bijeenkomst kunt u ook mondelinge bedenkingen indienen. I •Paardrijzadel, met singel en stijg- I beugels, prijs 100 Bel: 0900- 6000.551 code 908914 (0,80 e/min) •Trio mini kippenras, ras ukkel- se baardkriel, 1 haan, 2 hennen, zeer mooi, iets aparts, Hazerswoude dorp. Bel: 0900-6000.551 code 970306 (0,80 e/min) Ontwerpbeschikking voorgenomen vergunning lozen afvalwater bedrijven Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland zijn van plan een vergunning -onder voorwaarden- te verlenen aan: V. 36969 Gemeente Gouda te Gouda - voor het lozen van licht verontrei nigd grondwater, afkomstig van een grondwatersanering op locatie Groenhovenpark te Gouda, kad. bek. gem. Gouda, sectie M nr. 4811 De lozing vindt plaats in de gemeentelijke riolering. U kunt de desbetreffende stukken van 25 maart t/m 22 april 2004 inzien bij: - de afdeling Vergunningen en Emissies van het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden (op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en buiten deze tijden op verzoek, telefoon (071) 5168474 of 5168463) - de Milieudienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te Gouda (op werkda gen tijdens kantooruren en buiten deze tijden op verzoek, telefoon (0182) 545700). Tijdens de inzagetermijn kunt u een gemotiveerde schriftelijke bedenking indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoog heemraadschap van Rijnland (postbus 156,2300 AD Leiden). Als u wilt, worden uw persoonlijke gegevens niet bekendgemaakt. Dit verzoek moet u schriftelijk en gelijktijdig met uw bedenking, maar apart indienen. In dezelfde periode kunt u ook een mondelinge bedenking indienen tijdens een -op verzoek te houden- gedachtewisseling. Er wordt dan gelegenheid gegeven met de vergunningaanvragen een vertegenwoordiger namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden en eventuele andere aanwezi gen van gedachten te wisselen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Emissies. 15 maart 2004 cn c '5 V iplll niet alles. Want als je wint mag je meedoen aan de grote finale tater dit jaar! komt? Op Tweede Paasdag (12 april ijdens de Rabobank Dikke Banden Race van Rabobank Gouwezoom en de Stichting Wielerronde Waddinxveen, kan dat. Gewoon op je eigen fiets. En dat is Zowel Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland als het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben het voornemen de gevraagde vergunning te verlenen. F» am mass wunKmniKxnmmniiKtm Daarom doe ik mee aan de Rabobank Dikke Banden Race op maandag 12 april 2004 in Waddinxveen. «SHF 8 De Rabobank Dikke Banden Race wordt dus georganiseerd door de plaatselijke wie lervereniging (Stichting Wielerronde Waddinxveen) samen met de Rabobank. Alle kinderen zijn tijdens de race verzekerd. De race voldoet aan de voorwaarden van de KNWU. Alles wordt dan ook perfect geregeld. Zo wordt bijvoorbeeld het parkoers afgezet. Het dragen van een wielrenhëlm is verplicht. Mocht uw kind die niet hebben dan zijn die gratis bij de organisatie te leen. Aanmelden voor de Rabobank Dikke Banden Race gaat eenvoudig en snel via onze website www.gouwezoom.rabobank.nl. Daar vindt u nog meer informatie over deze race. Maar uw zoon of dochter kan natuurlijk ook onderstaande bon invullen. Wil jij wel eens meedoen aan een officiële wielerwedstrijd? Fietsen op een afgezet parkoers onder luid s gejuich van echt publiek? Met de kans dat je als eerste over de streep 2004), tij I .ka

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 11