Wielerronde treft weer mooi weer Doelpunt Meijer zorgt voor ontlading Be Fair fU, Tweede ronde Moerkapelle neemt leiding over Flyerdames winnen van MSV sportweekvoetbal Bekers op jaarvergadering TOOS Voetbalclinic Snelheid Succes voor Korbis Goed seizoen Rotte me ren voor HSW Moerkapellenaren lopen Marathon R’dam ingedeeld 4 tegen 4 ADO Den Haag Bridgemiddag schieten bijWSE op wielen Open dag Rugbyclub PAGINA 17 WOENSDAG 14 APRIL 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN 3 f - - tallige huidige bestuur herkozen. het centrum. Klos finishte nét binnen de 4 uur, met een tijd van 3.59.48. Hij werd volgens de uitslagenlijst in totaal 4576e en in de categorie 40+ 972e.Jonker haalde de 4.16.32, zonder te hoeven wandelen. Daarmee behaalde hij de 6061 e plaats en in de 40+ ca tegorie de 1239e. Den Ouden kon meekomen met zijn pacersgroep en het vooraf uit gedachte schema dit keer re delijk goed volhouden.Vorig jaar kwam door kramp tijdens de laatste kilometers een half uur op de gestelde eindtijd. Hij finishte in een tijd van 3.15.34 wat net geen P.R. betekende. Met een 884e plaats en in de 40+ categorie 210e een goede prestatie. In de marathon lie pen zo’n 11.500 lopers. stevig was aangepakt door de Koude kerkse verdediger Art Potman, vervan gen door Benjamin Gibbon.Wibaut van der Wees had het in deze periode druk met het nemen van hoekschop pen, maar verder dan een kopbal van de strijdlusitge aanvoerder Rob den Adel leverden die niets op. De beste kans om te scoren kreeg Marco Verzijl na voorbereidend werk van de beide invallers Henk-Jan Molenaar en Benja min Gibbon.Verzijl verscheen moeder ziel alleen door Rademaker, maar schoot de bal langs de verkeerde kant van de paal. De uitstekend leidende scheidsrechter J. Strijd uit Voorburg was al aan de blessuretijd bezig toen Be Fair wel door de gedreven Koen Meijer op de begeerde 2-0 voor sprong kwam. Opstellingen: Be FainVan Schoneveld, Van Wijk, Scheuierman, Den Adel, Noorlander, Marco Verzijl (Van Tol), Meijer,Van der Wees, Henk-Jan Verzijl (Molenaar),Vermeulen (Gibbon), Kok, Koudekerk: Rademaker, Art Potman, Van der Bijl, Goedegebuuren, Holswil- der,Verweij,John (Linstra), Scheer, Bos, Den Horder (Marko Potman), Mata- oussut. MOORDRECHT/WADDINX- MOERKAPELLE - Taco Jonker, Bart Klos en Barend den Ou den liepen vorige week zondag de Marathon van Rotterdam. Jonker en Klos hadden beiden de hoop om een eindtijd van rond de vier uur te behalen. Den Ouden had zich opgege ven voor de Runners’ pacers groep. Pacersgroepen starten met een bepaalde finishtijd en bevatten ieder twee hazen die het tempo aangeven, herken baar aan een bepaalde kleur ballonnen. In zijn geval was de beoogde eindtijd 3.15 uur. Klos kon zijn tempo goed vol houden (5.20 min./km). Jonker moest na 28 kilometer afhaken om in eigen tempo verder te gaan.Tegenwind speelde par ten rond het Kralingse Bos en de Hoofdweg terug richting heid en tempo verreden. De rou te en plattegrond worden bij de inschrijving uitgereikt. Aanmel den kan via internet www.noot- dorpseijsclub.nl of www.rw-rot- temeren.nl of bij de start. De rit van 50 kilometer start vanaf 9:30 tot 10:00 uur, de 25 kilometer start vanaf 10:00 tot 10:30 uur. Na I4.00 uur is de finish geslo ten. Deelname kost 5,- euroo, het dragen van een helm is ver plicht. Voor meer informatie: Bert Rissema, tel. 078-6157084 WADDINXVEEN - Bij de Jeu de Boules Vereniging Waddinxveen is ook de strijd om het clubkam- pioenschap 4 tegen 4 losgebar sten. In dit kampioenschap, waar aan zes teams deelnemen, spelen teams van 4 spelers per wed- minuten later was Vermeulen dicht bij een tweede doelpunt, maar na op nieuw een prima actie raakte hij de paal. Ook dé ijverige Jesse Kok had voor een grotere voorsprong kunnen zorgen, maar zijn schoten misten de juiste richting. Koen Meijer schoot van dichtbij over en Wibaut van der Wees mikte na voorbereidend werk van Ver meulen naast. Even daarvoor had Kou dekerk uitzicht op de gelijkmaker na een schot van Raymond den Horder ging de bal via de vingertoppen van doelman Jan-Willem van Schoneveld over hetWaddinxveense doel. In de tweede helft probeerde Be Fair al gauw op een 2-0 voorsprong te ko men. Al meteen na de pauze blokkeer de doelman Bart Rademaker een inzet van de gerukte linkervleugelverdediger Arnold Noorlander. Daarna kopte Pa trick Vermeulen net naast en tien mi nuten later schoot dezelfde speler de bal rakelings voorlangs het Koudekerk se doel. Doordat een doelpunt uitbleef kreeg Koudekerk meer moed. Het posteerde verdediger John Goedege buuren naast Dennis Bos, die in de vijftigste minuut een beste kans had gemist, in de spits. Later verscheen ook de lange verdediger Jurgen van der Bijl in het strafschopgebied van Be Fair. In de 85ste minuut kopte Van der Bijl in goede positie in de handen van doelman Van Schoneveld. Het had de gelijkmaker kunnen betekenen. Intussen was Patrick Vermeulen, die Door Bert Hertog WADDINXVEEN - Het doelpunt van Koen Meijer in de allerlaatste minuut van de wedstrijd Be Fair-Koudekerk zorgde voor een pure ontlading bij Be Fair. Een uur lang was de Waddinx- veense voetbalclub in de weer ge weest om de krappe I -0 voorsprong uit te breiden. Kansen daarop waren er geweest, maar werden gemist waar door de wedstrijd een open karakter bleef behouden. Eerst Koen Meijer zorgde er met een zondagschot van twintig minuten waarbij de bal in ,het kruis’ verdween voor, dat Be Fair kop loper Koudekerk definitief op de knieën kreeg: 2-0. Volop vreugde dus na afloop bij Be Fair. Het rad van avontuur draaide als vanouds en de muziek klonk volop als of het derdeklasserschap al was be haald. Maar zover is de vereniging uit Waddinxveen nog niet. Moerkapelle versloeg het altijd lastige FC Perkouw met 3-1 en nam voor het eerst in de ze competitie de leiding van Koude kerk over. Be Fair volgt met een punt je achterstand. Het programma in de laatste twee competitieweken is: zater dag 24 april: BSC’68-Moerkapelle, Be Fair-Perkouw, SDV-Koudekerk, zater dag I mei: Koudekerk-Sportief, Flore- ant-Be Fair, Moerkapelle-SDV. Komen de zaterdag is er een (bescheiden) inhaalprogramma vastgesteld. Ook trainer Cees Fransen houdt nog een slag om de arm. De trainer uit WADDINXVEEN - De Eredivi sieclub ADO Den Haag geeft op maandag 26 april een voetbalcli nic bij voetbalvereniging Wad dinxveen. Deze clinic is bestemd voor alle spelers van v.v. Wad dinxveen in de leeftijd van zeven tot en met veertien jaar. Het programma van deze clinic zal beginnen om I6.15 uur en zal circa 2,5 uur duren.Tijdens deze clinic zullen vele originele oefe ningen worden afgewerkt. Aan het einde van de dag worden de beste spelers beloond met leuke prijzen. Een tweetal selectiespe- lers van ADO Den Haag en twee trainers van die club zullen de cli nic leiden. In samenwerking met de v.v. Waddinxveen zal ADO Den Haag er alles aan doen om de jeugd een leuke en leerzame middag te bezorgen. Voor meer informatie: v.v. Waddinxveen, tel. 0I82-6I494I. spelvormen van het pétanque aan bod komen. Deze zijn het tri- plette, doublette en tête a tête. Een partij kan dus met maximaal 7-0 worden gewonnen. Er zijn nu twee ronden gespeeld en die le veren de volgende stand op. I.Corrie en Barend Monster/Alex v.Ofwegen/Ron v.Dijken 2-2-19+; 2.Herman en Sabina Verwaal/Henry v.Wage- ningen/Toon v.d.Velden 2-2-12+: 3.lmca Matla/Harm Maillé/Ar- nold en Marco Janssen 2-1 -16+; 4.Nel Oudijk/Wim van Bockom Maas/Wim Hendriks/Fred v.Dij ken 2-I-20-; S.Toos Wubbeb/Elly Nieuwland/Norbert WADDINXVEEN - Nadat vori ge week koploper Binnenland nog echt een maatje te groot was gebleken voor Flyers, toon den de Waddinxveensen vrijdag tegen nr. 2 MSV dat de vorm die de laatste weken goed terugge komen is, haar beste spel van dit seizoen. Van meet af aan zat Fly ers goed in de wedstrijd en hield de jonge Noordwijkse tegen stander goed in haar grip. Na het eerste kwart, 16-13 vóór, pakte Flyers heel sterk (verder) uit en legde overtuigend de basis voor de overwinning. Met een I4 - 5 score dicteerde Flyers in de tweede periode de wedstrijd en met 30-18 ging men WADDINXVEEN - In het ka der van de Nationale Spor tweek organiseert de Bridge club Waddinxveen een gezellige middag voor alle bridgeparen die kennis willen maken met andere bridgers. Ook alleen staanden worden aangeraden contact op te nemen. Een uit stekende gelegenheid om de sfeer, het tempo, het niveua en de gezlligheid te komen proe ven. De grote vereniging heeft als voordeel dat er op eigen ni veua kan worden gespeeld. Het inschrijfgeld bedraagt 5,- euro per paar, inclusief een kopje koffie/thee en diverse trakta ties, aan de zaal te betalen. De bridgeclub speelt in De Hoge NootJ.W.Frisoweg IA inWad dinxveen. Er wordt van 13.00 tot 17.00 uur gespeeld. De zaal is open vanaf I2.30 uur.Voor in schrijvingen: mailen naar ien- vandermeer@l2move.nl of te lefonisch bij Paula van Delft, tel.OI 82-613520. zaterdag wordt er Aarkanaal, het vertrek is om 06.00 uur vanaf het station NS. goed geluimd rusten. Na rust be hield Flyers de goede vorm en concentratie en dus kende de ploeg deze wedstrijd geen zwak ke periode. Al deed MSV er alles aan om de achterstand te ver kleinen, ook in de derde en vier de periode was het Flyers dat strijdronde 7 partijen, waarin alle aan de positieve kant van de sco re bleef.Via 16-15 en 17-14 werd het uiteindelijk 63-47: een echt mooie overwinning voor het team van coach Clarence Alva res, die deze avond ook nog eens bekend maakte het komende seizoen met plezier verder te gaan met de Waddinxveensen. Topscoorster Jolanda Geurts met I7. De kopgroep bij de junioren is necoop. Be Fair versloeg koploper Koudekerk met 2-0 en behoudt daardoor de kans op promotie naar de derde klasse. (Foto: Uesbeth van der Vis) aan de finale begonnen op het nieuwe parcours in Coe- (Foto: Liesbeth van der Vis) schouwers in de komende ja- ren ook de weg naar Coene- coop weten te vinden. Tot een half uur voor de eerste start, de 43 ronden voor junio ren, was de organisatie nog druk bezig met het in orde brengen van het parcours rond de start en finish in de aan- komststraat. „De autoboule vard", zoals speaker Henk van der Linden de straat meerma len aanduidde. Het deelne mersveld in Waddinxveen komt uit geheel Nederland. In de ca tegorie junioren kwamen liefst 73 renners aan MOERKAPELLE - De voetbal club Moerkapelle heeft de lei ding in de vierde klasse van de zaterdagcompetitie over geno men. Koudekerk, dat een groot deel van de competitie boven aan heeft gestaan, verloor met 0-2 van Be Fair. Een paar kilo meter verderop versloeg Moerkapelle het flink tegens tribbelende FC Perkouw met 3-I waardoor de blauwwitten op een totaal van 4I punten kwamen. Met de wedstrijden tegen BSC’68 in Benthuizen en het Rotterdamse SDV (thuis) nog voor de boeg kan Moerka pelle zich opmaken voor een spannende slotfase. Evenals tegen Be Fair nam Moerkapelle tegen FC Per- kouw al snel een voosprong. Na drie minuten combineerden Rob van Leeuwen en Lennaert Visser dwars door de verdedi ging van de club uit Berken- woude waarna Gido Stuurman de aanval afrondde: I -0. In de tiende minuut werd het 2-0 door Lennaert Visser, die werd aangespeeld door Ron Kievit. Moerkapelle had verder kunnen uitlopen.Twee minuten later kopte Rob van Leeuwen na een mooie aanval in, maar bracht doelman Peter Duran nog net met de voet redding. Een treffer van Van Leeuwen werd afgekeurd. Bij een volgen de doorloopbal passeerde Van Leeuwen doelman Duran, maar de welpen, slaagde een verdediger er in te ook nog een redden. De bal werd meteen naar voren gespeeld waar Ste fan Blonk Leon Trouwborst in staat stelde om er 2-I van te maken. selvogels is na de promotie in de zaalcompetitie in het seizoen 2004-2005 ingedeeld in de over- Commissie. Ook het gangsklasse B.Tegenstanders van jaarverslag van de penningmees- de club uit Moordrecht zijn: Ex- ter werd, na het beantwoorden van enige kritische vragen, goed gekeurd en de kascommissie en de ledenvergadering heeft de penningmeester decharge ver leend. Na een korte pauze wer den de begroting voor 2004 en de contributies besproken, met op- en aanmerkingen werden deze goedgekeurd. Bij de be- WADDINXVEEN - Bij het Sportweekvoetbal Waddinx veen, het zgn ’7 tegen 7-toer- nooi’, is afgelopen vrijdag 9 april de tweede ronde ge speeld. Alno/G.J. verloor met I- 3 van de Out laws, Jong oranje maakte met 7-0 gehakt van G.T. Turbo en Own style verl oor met 0-4 van Team X, dat overigens goede zaken deed deze avond, want het won ook nog eens met 7-0 van G.T.Tur bo. Own Style verloor met I -4 van Grazy piano’s, Wesseling met 2-4 van Easy dinner en Al- no/G.J.V. delfde met I -6 het on derspit bij Jong oranje. In de WADDINXVEEN - De Hengel- sportvereniging Waddinxveen (HSW) is afgelopen zaterdag be gonnen met de zomercompeti tie. Zoals gebruikelijk werd de vaarlijk geworden, eerste wedstrijd gehouden in de wielercomite hoopt dat de toe- Oude Rijn, ditmaal tussen Alphen en Zwammerdam. De vangst was goed, dertien deelnemers haalden gezamenlijk 66 kg voor namelijk grote brasem op het droge. Het exemplaar dat Aat van Leeuwen ving spande met 57 cm de kroon. Herman Kraan lootte een kopnummer en haal de met een mooie 14.730 gr de volle winst uit deze stek. Ook Ri- nus Reichard was met I 1.970 gr en een tweede plaats op dreef. Met een nog immer goede vangst werd Rob Jenner derde met 8.350 gr, Jan Rupke vierde met 7.990 gr en Martin van 73 renners aan de start. Zij Leeuwen vijfde met 5.190 gr. A.s. werden weggeschoten door gevist in het burgemeester Fedde Jonkman. Al snel werd er verwoed ge spurt om de premies. Ook In de tweede helft speelde Moerkapelle beduidend min der, eerder verkrampt. Twee maal redde doelman Mark Huisman op fabuleuze wijze en voorkwam daarmee de gelijk maker van Perkouw. Na een half uur zorgde een uitval van Gido Stuurman voor opluch ting. Hij passte op Rob van Leeuwen, die de stand op 3-I bracht. Daarvoor had Moerka pelle enkele benauwde ogen blikken gekend. Erik-Jan Kooiman uit Ammer- stol liet zich daarbij niet onbe tuigd. Hij kreeg na afloop de prijs voor de beste coureur van het Goudse Excelsior. Kooiman was regelmatig voorin te vin den, maar toen zes ronden voor het einde vier renners ontsnapten voor de finale was Erik-Jan Kooiman en ook zijn clubgenoot Rob van Werkho ven daar niet bij.Van het viertal Van Dijk, Ruitenbeek, De Rid der en Rabouw won uiteinde lijk de laatste. De sprint van het peloton werd gewonnen door Bas van Breda. Vervolgens gingen de vrouwen zonder contract, de amateurs A en de elite en beloften van start.Van de junioren kwam Ton Ralou als eerste over de finish. Bij de dames was Marieke Ver hoeven de nummer één. De winnaar van Amateurs A was Gerben van Reep. Bij de dikke banden 9-10 jaar was Koen de Graaf de winnaar. Bauke Wiers ma was de winnaar bij dikke banden I I -12 jaar. Het beste meisje was Lenie van Nieuw koop. Bij de elite amateurs was Fulco van Gulik eerste, tweede werd Marcel Alma, derde werd Marcel van Dijk. WADDINXVEEN - De Luifel- baan bestaat op zaterdag 17 april 35 jaar en viert dat met een ’brasserie’. Verschillende vereni gingen zijn die dag aanwezig met een standje voor informatie en leuke activiteiten. Hiervoor wordt de Brederolaan in zijn ge heel afgesloten voor verkeer. W WSE zal ook aanwezig zijn met een stand. Ter demonstratie zal er om 11.00 uur een training worden gegeven voor onze smurfen (3-5 jaar) met de smurf enbegeleiding in kledij. Kinderen in de leeftijd van drie tot vijf jaar die ook graag mee willen voet ballen, kunnen zich om 11.00 uur bij de stand van WSE verzame len. Alle smurfjes krijgen na af loop wat lekkers mee. Tussen 10.00 en II.00 uur en tussen 12.00 en 16.00 uur kan jong en oud testen hoe hard men kan schieten. Hiervoor wordt een doel en een snelheidsmeter op gesteld door WSE. Kinderen en volwassenen mogen voor 50 cent drie maal schieten, en het hardste schot komt op een oor konde van WSE te staan die je mee naar huis krijgt. Bovendien -f.- mag iedere deelnemer een klein prijsje uitzoeken. Bij de stand is ook informatie te verkrijgen over lidmaatschap, sponsoring en nevenactiviteiten bij WSE. WADDINXVEEN - De jaarlijk se Waddinxveense wielerronde op Tweede Paasdag werd op nieuw begunstigd door mooi weer. Voor het eerst werd het wielerspektakel niet gehouden in de Dorpsstraat, maar op een nieuw parcours in het indus triegebied Coenecoop. Het wielrennen was in de Dorps straat door de verkeersbelem- merende maatregelen te ge vaarlijk geworden. Het stand na twee rondes staat Jong oranje bovenaan met I0 uit 4 en een doelsaldo van 19. Het team van de Out laws staat tweede met 9 uit 3 en een doelsaldo van +5, terwijl Team X derde staat met 9 uit 4 en een doelsaldo van 1 IEasy dinner is vierde met 7 uit 3 (+3), Wesseling is vijfde met 3 uit 2 (+l), Grazy piano’s is zes de met 3 uit 2 (+0), de Roze- bottel is zevende met 0 uit 2 (- 3), Alno/G.J.V. is achtste met 0 uit 3 (-8), G.T.Turbo is negende met 0 uit 3 (-14), en Own style is tiende en laatste met 0 uit 3 (-I4). REGIO - De Nootdorpse Ijsclub eb RW-Rottemeren organiseren op I8 april een toertocht voor skeelers, skaters en rolskiërs. Er kunnen verschillende afstanden van 25 en 50 kilometer, dwars hierbij het belangrijkste agenda- door de Zuid-Hollandse polders en langs de Rottemeren worden afgelegd. De toertocht is een ‘vrije toertocht’, deze tocht commodatie van TOOS, het wordt individueel op eigen snel- gymlokaal De Staringlaan te be heren en uit te breiden. Het vol tallige bestuur van de stichting ‘eXacto’ werd herkozen. Het be stuur van ‘eXacto’ heeft tijdens de vergadering nog eens de vor deringen van de nieuwbouw uit de doeken gedaan. Met uitleg van de architect werd de uitbreiding van het gymlokaal aan de Sta ringlaan uitgelegd en toegelicht Ook de verwachte planning en financiering van het gehele plan werd toegelicht Naar verwach ting zal de bouw deze zomer of bij Frank de Koning, tel. 015- aanvangen. 3107876. WADDINXVEEN - De Wad dinxveense Multisportvereniging TOOS heeft tijdens de jaarverga dering van afgelopen woensdag de Bontenbalbeker uitgereikt aan Wouter de Graaff. De Bon tenbalbeker is voor de beste prestatie op landelijk individueel niveau in het jaar 2003. Hij haal de een mooie verdiende eerste plaats met 46,85 p. bij zijn finale wedstrijd NWS op zaterdag I7 mei 2003 in Borne. Hij mag zich dan ook Nederlands Kampioen NWS Jeugd C 2003 noemen.Te vens heeft hij de beste Ring- en Rekoefening van Nederland ge turnd tijdens de landelijke toe- stelfinales NWS op zaterdag 3I mei in Hoofddorp. De Rupkebeker, voor de beste prestatie in teamverband in het punt de stichting ‘eXacto’. De stichting is door TOOS in het le ven geroepen om de eigen ac- WADDINXVEEN - Nu het veldseizoen voor Korbis weer is begonnen, kan er terugeke- ken worden op een goed resul taat van de korfballers uit Wad dinxveen in de zaal. Niet alleen het eerste van Korbis werd kampioen, maar ook het eerste van de junioren.Verder behaal den de volgende teams een tweede plaats: het vierde en het zesde van de senioren, het tweede van de junioren en het eerste team van Daarnaast zijn er ook nog een viertal derde plaatsen behaald in de diverse leeftijdscatego- riën. Naast deze spelvreugde werd Korbis ook nog verrast door een uitbreiding van de shirtsponsoring. Niet alleen het eerste maar ook het tweede team van Korbis word nu ge sponsord door de Graaf Partner. Daarnaast zal ook Franje Groendecoraties een jeugdteam gaan sponsoren. celsior (Delft), Fortis (Oost Sou burg), HKC (Hardinxveld-Gies- sendam), KCC (Capelle aan den IJssel), KVS (Scheveningen), Oranje Wit (Dordrecht), Vrien denschaar (Hardinxveld-Gies- sendam). Het Waddinxveense Korbis speelt in de tweede klas se E tegen Kinderdijk, KIOS (Nieuw Vennep), DKV (IJmui- stuursverkiezingen werd het vol- den), Oranje Nassau (Amster dam), Tempo (Alphen aan den In het bijzonder werd nog Tiny Rijn), Ventura Sport (Strijen), Engelsma in de bloemetjes gezet, ZKC’31 (Zaandam). na jarenlange trouwe dienst voor de cateringcommissie heeft zij deze taak overgedragen aan an dere binnen de vereniging. Jaren lang zorgde zij samen met ande re dames voor de ‘koek en zopie’ bij alle activiteiten binnen de ver eniging. Na de vergadering van de afde ling Jazzdans en Turnen werd de jaarvergadering gehouden van de Multisportver-enigingTOOS met Boskoop was uitermate tevreden dat zijn ploeg zich na het zwakke optre den in Moerkapelle had hersteld. Fran sen: „Na de off day in Moerkapelle zat er vandaag genoeg karakter in de ploeg. Wij moeten er nu voor zorgen dat de laatste twee wedstrijden zes punten opleveren. Dan promoveren we in elk geval naar de derde klasse. Dus eerst zorgen dat we van FC Per kouw winnen". Als het voetbalseizoen het einde na dert en het belang van de wedstrijden groter wordt neemt de publieke be langstelling toe. De topper Be Fair- Koudekerk kende eveneens een grote toeloop van het publiek. Fransen: „Ik ben blij dat de supporters in zo’n gro te getale ons steunden. Het publiek betekende voor ons echt de twaalfde man". De aanvangsfase was overigens voor Koudekerk, maar de ploeg van trainer Erwin van der Zee wist uit het over wicht geen voordeel te trekken. Alleen Martin John kwam tot een gevaarlijk schot waarbij de bal net naast het doel van Be Fair ging. In de zeventiende mi nuut leverde de eerste de beste aanval van Be Fair wel een doelpunt op. Na een goede actie scoorde Patrick Ver meulen met een schot waarbij de bal laag in de hoek verdween: I -0. Patrick Vermeulen maakt als voetballer bij Be Fair een goede ontwikkeling door. De Waddinxvener paart snelheid aan onverwachte bewegingen.Twintig De Goudse rugbyclub RFC Gouda organiseert zondag I8 april een open dag voor jeugd uit Gouda en omgeving. Kinderen vanaf zes jaar (en uiteraard hun ouders) zijn van harte uitgeno digd om op deze dag kennis te maken met de sport en de club. De Open Dag vindt plaats mede in het kader van de Nationale Sportweek. RFC Gouda is al vele jaren een vereniging die erg ‘jeugd-minded’ is. Vooral sinds een jaar of drie is er sprake van eigen teams in bijna alle leeftijds categorieën en hoeft er steeds minder een combinatie te wor den gezocht met andere vereni gingen. Momenteel zoekt de rug byclub nog vooral aanwas in de jongste categorie (turven, 6-9 jaar), maar ook ‘oudere’ verster king is van harte welkom. De Open Dag start om 10.30. In ongeveer drie uur tijd kunnen belangstellenden op een vrijblij vende manier alles te weten ko men over rugby en de RFC Gouda. Op een speelse manier en onder deskundige leiding kan er worden deelgenomen aan trainingsoefeningen en rugby- spelletjes. Daarbij zullen ook jeugdleden van RFC Gouda mee helpen door te demonstreren hoe het er in het echt uitziet. En thousiastelingen kunnen mee doen. Neem sportieve kleding mee. Voor meer info: Rob Jas pers, tel. 0182-583456 of www.rfcgouda.nl. O Nieuwland/Norbert Schiffer- jaar 2003 werd gewonnen door ling/WoutVersluis 2-0-I-I; 6.WÜ de jazzdames van FoKus II. Tij- Vons/Jan Lapaer/Jan v.Luiken/ dens de Demogyjada van 27 april Cees Voskuilen 2-0-26-1 2003 in Krimpen a/d IJssel lieten zij de dans ‘Summermix’ onder leiding van Margreet Galavazi Korfballers zien. Met deze dans werden zij uitverkoren om op de Theater- demogyjada op 2I juni 2003 in Deventer deel te nemen. De vergadering werd voortgezet VEEN - De korfbalvereniging IJs- met de goedkeuring van de ver slagen van de Recreatiecommis- sie, het Secretariaat en deTechni- sche Commissie. Ook SPECIALIST.' •a. Sf- - S L -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 17