Olympisch vuur Tien gouden dorpsregels Kreater wil meewerken aan kerntaken discussie P ÈfLITIE LAAGSTE RENTE 5 JAAR VANAF Nieuws uit Waddinxveen 3,8%* Hechtere samenwerking met zusterstad Pelhrimov Wandeltocht Take voor senioren it easy Braderie Geen kerntaken In-TenZ in De Dreef Kruidenier 3e College beslist in bingo Dorpstraat bij judo toernooi L lU VAN DER LOO hypothf; 17-5 12-5 14-5 1 DINSDAG 18 MEI 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 15 Gylian van de Berg ontstak het Olympisch vuur bij deTheoThijssenschool. (Foto: Uesbeth van der Vis) I3-5 Erkend Bij ons bent u verzekerd van een onafhankelijk advies van een «MM* WADDINXVEEN - Het College zal op 25 mei een beslis sing nemen in de Kerntakendiscussie. Het voorstel wordt Hypotheekrente 5 jaar vast, effectieve rente 4,0%. Vraag naar de voorwaarden. Rentewijzigingen voorbehouden. Door Brigitte Bosman WADDINXVEEN - Woensdag verzamel den al om kwart over acht ’s ochtends alle leerlingen van de Theo Thijssen- school in Waddinxveen zich op de sport velden van WS.E. Brazilië, Saoedi-Arabië, Schotland, USA,Hawaï, Frankrijk, Japan, Noorwegen, België en Holland waren goed vertegenwoordigd door de sportie ve deelnemers. Iedere landengroep be stond uit leerlingen van groep I tot en met 8. Iedereen was prachtig uitgedost in kleuren en kleding van het land van her komst. De Olympische Spelen konden van start. Dit jaar bestaat deTheoThijssenschool 130 jaar. In het teken van dit heuglijke feit, werd de jaarlijkse sportdag deze keer georganiseerd in de vorm van de Olympische Spelen. Gedurende het hele schooljaar werken de kinderen in hun klas aan diverse projecten en onderwer pen uit de oude doos. Een klas ging op excursie naar het waterleidingmuseum en leerde van alles over kleding en hygië ne. In de kleuterklassen zal het binnen kort gaan over spinnen en weven. Er is al een leuke spelletjesochtend geweest met ouderwetse spelletjes en moeders in klederdracht. Uiteraard wordt ook het Weer fietsers en scooters uit de winkelcentra. „De fietsers en scooters die hier voorbij racen rijden af en toe bijna de bloemen uit de handen van mijn klanten. Schan dalig.” Gerard van de Lubbe, eigenaar Passafleur schoppen. Dat was in mijn tijd heel anders.” echtpaar Droog Zijde 60 Boskoop telefoon 0172 21 37 15 www.loo.nl WADDINXVEEN - De Waddinxveense pop/rock- band In-TenZ speelt op zaterdag 22 mei weer eens in Waddinxveen. Vanaf 21.30 tot in de late uurtjes brengt de band haar nummers live ten gehore in het \Sportca- fe De Dreef. De muziek is variërend van Queen, Offspring, Metallica, Melissa Etheridge en even zo eigen werk. In-TenZ speelt zaterdag 16 oktober ook op het grote B-Festival in Bilthoven waar onder andere de bekende band Di-Rect optreedt. Voor meer informatie over de band: www.in-tenz.nl. weer andere partijen dwars lig gen.” meneer A. Bitter ten vragen worden beantwoord en op drachten gedaan. De vragen waren heel internationaal en nog best lastig te be antwoorden. Hoe lang is een mara thon ?„ledereen het ermee eens dat we 42 zeggen?" Wanneer waren de eerste Olympische Spelen? „1896 in Grieken land", wist een leerling in één keer te antwoorden. Na het sporten was er een ijsje als trak tatie. Daarna werden natuurlijk de win naars bekend gemaakt. Bij de brandende vlam van het Olympisch vuur mochten de winnende landen hun medailles in ontvangst nemen. „Jullie hebben fantas tisch werk gedaan. Heel sportief!” klon ken de lovende woorden van meester Mike. Het land dat als laatste eindigde, Frankrijk, kreeg de prijs van ‘het sportief ste land’. Brazilië werd uitgeroepen tot het best geklede land. Derde werd Saoe di-Arabië, als tweede was Noorwegen geëindigd en de winnaar van de Spelen van dit jaar bleek Japan. Uiteraard wer den de organisatoren, Kees en Tineke, twee enthousiaste ouders, heel hartelijk bedankt. Moe maar voldaan keerden alle sportieve jonge deelnemers terug naar hun land van herkomst (of gewoon naar huis). 11-5 Op de Brugweg waren twee personenauto’s bij een aanrij ding betrokken. Een van de be stuurders was iets naar links uitgeweken om rechtsaf te kun nen slaan. De hem achteropko mende bestuurder wilde hem daarbij rechts inhalen. Beide voertuigen liepen plaatschade op. WADDINXVEEN - Op vrijdag 21 mei aanstaande vindt er geen bingoavond plaats in ’De Boog’. Spelers zijn op 4 juni echter weer van harte welkom in het buurtcentrum aan de C. Huijgenslaan 2 in Waddinxveen. Er zijn dan weer mooie prijzen te winnen. De zaal gaat open om 19.00 uur, de bingo begint om 20.00 uur. Op 5 juni is er een rommelmarkt in De Boog. Geef zwaardere straffen voor criminaliteit. „De straffen stellen niks meer voor tegenwoordig. Als ik ie mand in elkaar sla, krijg ik mis schien een taakstrafje. Maar als ik nu te hard door rood rijd, dan krijg ik een enorme boete. Het is de omgekeerde wereld. Omdat de straffen te laag zijn, gebeurt er ook meer. Ronald Bijl WADDINXVEEN - Wad dinxveen is een loungecafé rijker. ApoYilmaz, eigenaar van restaurant Easy Diner (net over de hefbrug) opende vrijdag op de bo venste verdieping van zijn restaurant het loungecafé ‘Take it easy’. Het idee ont stond toenYilmaz consta teerde dat je in Waddinx veen na het eten eigenlijk nergens meer naar toe kan. „Veel mensen willen na het eten nog even rustig aan doen. Ze hebben geen zin om gelijk naar huis te gaan. De bovenste verdieping van het restaurant stond leeg en is nu omgetoverd in een loungecafé. „Een café voor de mensen die na het eten nog even willen relaxen en nagenieten met een glas wijn en een sigaar.” In het loungecafe worden naast drankjes ook nog wat hap jes geserveerd. „Geen gro te maaltijden. Die kunnen ze beneden komen eten,” aldus Yilmaz. In het lounge café wordt een combinatie van Jazz, klassiek en lounge- muziek gedraaid. Een ideale gelegenheid om even lek ker te ontspannen na een drukke werkweek.Yilmaz: „Boven hebben we ver schillende hoekjes gemaakt voor twee personen, maar ook voor tien personen. Bedrijven kunnen hier ge makkelijk terecht voor be sprekingen. De muziek staat zacht, daar hebben ze absoluut geen last van.” Het loungecafé 'Take it easy’ is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 20.00 uur tot sluitingstijd. Vanaf de Johannes Postlaan werd op onbekende wijze een personenauto gestolen. De diefstal is gepleegd in de nacht van zondag op maandag. Het betreft een grijze Opel hatch back. Ingebroken werd er bij een be drijf in de Dorpsstraat. Men had een raam opengebroken en was naar binnen geklommen. Ontvreemd werden een geld kistje en een computer. Wees beleefd naar oude ren. „Scholen moeten hun leerlin gen meer beleefdheid voor ou deren bijbrengen. Mijn vrouw heeft vorige week in de trein van Gouda naar Utrecht op de trap moeten zitten omdat nie mand wilde opstaan. Even ver derop zaten jongeren herrie te Kreater, ontstaan in 1989 door een samenvoeging van de toen malige Streekmuziekschool en het Cultureel Centrum, is van grote waarde voor Waddinx veen. De enige instelling waar kunst, cultuur en educatie zijn vraagd (max. I,- euro). Voor verenigd is de thuisbasis voor meer informatie over de wan- vele muzikanten deltochten kunt u contact op nemen met de S.W.W, tel. 0182-615555 of 631932. De volgende tocht is gepland op dinsdag 22 juni. verenigingen Vorming. Ze organiseert, naast de cursussen als muziekles, dans, beeldende kunst en cir- zichzelf cusactiviteiten, de scholing van de leerlingen van Concordia (de zogenaamde Harmonie Fanfare Brasopleiding (HaFa- Bra) en de reeds beschreven WOOP. De activiteit WOOP beschrijft Wiersma als onmisbaar. Bert de Rijke, secretaris van de pas opgerichte Raad van Cultuur en Kunst omschreef al in een eerder interview het belang van kunst en cultuur voor kin deren. „Het is een ontmoeting met kunst/cultuur waar ze nor maal gesproken niet mee in aanraking komen. Het zal hun zicht verbreden,” aldus De Rij ke. Mede door WOOP staan basisschoolleerlingen voortdu rend in aanraking met het cul tuurtraject. Het is een continue naar het cultuuronderwijs op het voortgezet onderwijs. In navolging op het bezoek aan bijvoorbeeld een museum of dansvoorstelling probeert Kre ater een onderwijzende activi teit aan te bieden. „Zo hebben de nodige bezuiniging van 1,8 miljoen euro netto te ko men. Onbekend is nog welke maatregelen de gemeente moet nemen. Kreater heeft begrip voor de bezuinigingen en wil hier ook zeker aan meewerken. Vooruitlopend op de kerntakendiscussie bezuinigt het cultureel centrum komend boekjaar al 38.000 euro. „Maar het is geen vet pot. Als we nog verder moeten bezuinigen zullen er in de ondersteunende sfeer veel functies wegvallen,” aldus Aad Koremans, directeur van Kreater. WADDINXVEEN -Winkeliers vereniging Dorpstraat organi seert op 12 juni weer de jaarlijkse braderie in de Dorp- gonnen als dwarsfluitlerares bij straat. Kreater, is Hoofd Kunstzinnige Stichtingen en kunnen voor een gereduceerde prijs een kraam huren op de braderie waarin ze kunnen presenteren. Geïnteresseerden kunnen voor 22 mei contact opnemen met Anja Visser, tel. 0182-617596. Hypotheek adviseur Ingebroken werd er in een school aan de Kerkweg-Oost. Men had van een nooddeur de ruit ingeslagen, waarna de deur kon worden geopend. Ont vreemd werden enige compu ters. Heb een minder gedoogbe leid. „Er moet meer gezag zijn van de overheid. Tegenwoordig wordt er te veel gedoogd. Re gels zijn regels en die moeten nageleefd worden. Punt. Dan weet je waar je aan toe bent. Gerard de Jager Op de Coenecoopbrug ging een motorrijder onderuit doordat hij de macht over het stuur verloor. Oorzaak was dat in een bocht een oliespoor op de weg lag. De man kwam ten val en zijn motor raakte be kneld onder de vangrail. De motor liep flinke schade op en zijn berijder slechts een enkel schrammetje. WADDINXVEEN - In navol ging op Gouda zal Waddinx veen in september (her)starten met de normen- en waarden discussie. In Gouda werden in de zomer van 2002, na afron ding van de discussie, tien Gou den stadsregels opgesteld. De ze tien gedragsregels zijn gekozen uit 35 conceptregels, opgesteld na inventarisatie on der Goudse instellingen en groeperingen. De gedragsregels moeten de burgers stimuleren een leefba re, respectvolle samenleving te vormen. Mogelijkerwijs kunnen er uit de normen- en waardendiscussie die in Waddinxveen gevoerd gaat worden ook tien Waddinx veense dorpsregels rollen. Het Weekblad deed een voorproef je en peilde onder de inwoners waar het in de samenleving strookt. komende schoolfeest in een jasje van 130 jaar oud gestoken. Om half negen woensdagochtend gingen de kinderen in optocht langs het veld. Na een toespraak van meester Mike werd er luid gezongen. In de verte klonk een sire ne. Politie reed het veld op, Gillian van den Berg liep met brandende fakkel het veld op. Het Olympisch vuur werd ont stoken. Er klonk gejuich. Gillian liep met de Olympische fakkel alle kinderen langs die vol bewondering keken naar de échte sport-ster. Gillian van den Berg is water- polospeelster en topsportster met Olympische ervaring. Het Olympisch vuur symboliseert ‘De eeuwige strijd van de mens om tot eenheid en verbonden heid te komen.’ Het motto van de Olym pische Spelen is:‘Sneller, Hoger, Sterker.’ De Spelen waren officieel geopend. Alle landen konden van start. Het was nog een beetje fris en de zon liet op zich wachten, maar vol enthousiasme zette ie dere "sporter-in-de-dop" zijn beste been tje voor. Men moest zich bewijzen bij het doelscoren, sprinten, precisiewerpen, bal- ver-werpen, aquarace (bekers water doorgeven en een pijp volgieten binnen een bepaalde tijd) en duo-race (met z’n tweeën in een t-shirt).Tussendoor moes- ‘Pelhrimov heeft een sprong voorwaarts gemaakt. Waddinx veen en Pelhrimov zijn gelijk waardige partners en kunnen op gebied van zorg, bestuur en bedrijfsleven veel voor elkaar betekenen.’ Burgemeester Jonkman bena drukte tijdens het persoverleg na de reis de noodzaak van een samenwerking binnen Europa. ‘In een tijd waarin veel mensen cynisch zijn ten opzichte van één Europa en zich vaak afvra gen wat kost mij de toetreding van deze tien nieuwe landen, moeten we dwars door het cy nisme heen tot de conclusie komen dat we elkaar hard no dig hebben.’ Wees meer besluitvaardig in de politiek. „Ze moeten eens wat sneller beslissingen kunnen nemen. Moet je eens kijken hoe lang we nu al met het centrum bezig zijn. Nu is er eindelijk een keu ze gemaakt, en dan gaan er Pak kinderen strenger aan. „Kinderen moeten thuis en op school strenger aangepakt worden.Veel zijn nu te losgesla gen. Kijk maar naar de vernie lingen en de hangjongeren die voor onrust zorgen. In de su permarkt zorgen ze voor de nodige onrust door overal aan te zitten. Ze moeten leren dat je kijkt met je ogen, en niet met je handen.” Arie Zandijk Bij een inbraak in een bedrijf aan de Wingerd werden drank en sigaretten buitgemaakt. Men was in het bedrijf gekomen door een raam open te breken en vervolgens naar binnen te klimmen. Een geldkistje met wisselgeld was de opbrengst van een inbraak in een bedrijf aan de Oranjelaan. Hier had men een buitendeur openge broken. Op de Groensvoorde gooide men bij een bedrijf de ruit van de voordeur in, waarna men naar binnen kon stappen en men de kassa in zijn geheel meenam. WADDINXVEEN - Het college heeft 10 en II mei vergaderd over de kernta ken van de gemeente. Op 25 mei vindt een afronding van deze besprekingen plaats. Daarna gaat het voorstel naar de gemeen teraad en volgt er een in spraakprocedure. Het col lege is op maandag 10 en dinsdag I I mei begonnen met de integrale afweging van de taken van de ge meente. Een toespitsing op de uitvoering van deze ta ken dient structureel een bezuiniging op te leveren van 1,8 miljoen Euro in de komende jaren. Er dient nog een aantal vragen beantwoord te worden om tot goede be sluitvorming te komen. Het college zal de besprekin gen dan ook voortzetten op 18 en 25 mei. Organisaties worden na 25 mei geïnformeerd over de besluiten van het college. Drie werkgroepen be staande uit inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren, hebben voor stellen voorbereid waarop het collegebesluit is geba seerd. De gemeenteraad behan delt het collegebesluit op 30 juni 2004. Hierna vindt er een in spraakprocedure plaats voor organisaties. In ver band met de vakantiepe riode is deze inspraakpe- riode met twee weken verlengd tot zes weken. we na een bezoek aan een dansvoorstelling hier in Kre ater een gastles van een dansle rares georganiseerd,” vertelt Wiersma. Maar het cultuurtraject is niet alleen belangrijk voor de jonge ren. „Het is erg belangrijk dat wij als mens constant in aanra king komen met kunst en cul tuur,” aldus Koremans. We heb ben namelijk ook andere talenten dan alleen werken. Die kunnen we alleen maar ontdek ken door te doen. Het is be langrijk dat dat ook gebeurt. Anders krijgen we een erg cog nitieve samenleving.” Kreater heeft een centrumfunctie waar je voor alles terecht kan. „Het is een ontmoetingsplek. Niet al leen voor muzikanten en kun stenaars,” vertelt Koremans terwijl hij de verschillende mul tifunctionele zalen laat zien. De balletzaal doet dienst als ge bedsruimte voor de Ichtus Ge meente als de gordijnen voor de plafondhoge spiegels zijn ge schoven. De grote theaterzaal heeft een ingebouwde beamer en is niet alleen een ideale lo catie voor filmavonden, maar ook voor de theatervoorstel lingen voor het basisonderwijs, poppenvoorstellingen, concer ten, toneelvoorstellingen, ver schillende uitvoeringen van Kreater alsmede presentaties. Het begrip voor de bezuinigin gen is er. „Ik vrees aan de ene kant, maar aan de andere kant heb ik ook veel vertrouwen in de mensen van de politieke partijen,” aldus Koremans. Kre ater zal niet bij de pakken neer gaan zitten. „Met minder subsidie zullen wij niet minder activiteiten organi seren. We gaan op zoek naar andere mogelijkheden, een an dere samenwerking. Ik heb geen geld meer voor de kamer- concerten. Nu zijn we in over leg met de gezamenlijke ker ken. Wij gooien geen deuren dicht.” Heb respect voor eikaars standpunt. „We moeten beter naar elkaar luisteren en open staan voor andere meningen.” Alexander Hoogenboom Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. WADDINXVEEN - De band tussen Waddinxveen en Pelhri mov is veranderd van een uit- wisselingsband naar een veel hechtere band waar daadwer kelijk wordt samengewerkt. De communicatie tussen Waddinx veen en Pelhrimov verloopt sinds kort stukken beter door dat er in Pelhrimov nu ook een voorzitter (Martin Ecler) voor de stichting (in Pelhrimov een vereniging) is aangesteld. Dit zijn enkele conclusies uit het reisverslag naar aanleiding van het bezoek van onder andere burgemeester Jonkman, wet houder Gerts een de heer De Jong (oud-directeur Souburgh) aan de zusterstad in Tsjechië. Heb meer geduld in het verkeer. „Er moet beter opgelet wor den in het verkeer. Auto’s rijden te hard, fietsers gaan door rood. Als we meer geduld zou den hebben, zouden er ook minder ongelukken gebeuren.” Tim Verhoef HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN PENSIOENEN Stop voor het zebrapad. „Ik zit in een invalidewagen en maak het helaas vaak genoeg mee dat automobilisten en fiet sers niet stoppen voor de ze brapaden. Nu weet ik zelf dat ik goed uit moet kijken, maar het maakt het oversteken erg moeilijk.” vele muzikanten en (amateur)kunstenaars. Daar naast verzorgt Kreater, in sa menwerking met het Kunstge bouw in Rijswijk, minimaal één keer per jaar een kunst/ cultuuractiviteit voor alle basis schoolleerlingen in Waddinx veen. „WOOP (Waddinx veense Onderwijs Onder steunende Projecten) creëert een mogelijkheid voor kinde ren om in contact te komen met kunst en cultuur,” vertelt Heerte Wiersma. Wiersma, be- WADDINXVEEN - De Stich ting Waddinxveens Welzijns werk (S.W.W.) houdt op dins dag 25 mei aanstaande een wandeltocht voor senioren. Vooraf opgeven is niet nodig; u kunt op de dag zelf vanaf 9.30 uur inschrijven in de foyer van het Anne Frank-activiteitencen- trum (Jan van Bijnenpad). Daar is tevens gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken, vervolgens in juni tijdens de gemeenteraadsvergadering Om 10.30 uur gaat de groep besproken. Ook cultureel centrum Kreater staat op de met een aantal auto’s richting lijst waar de gemeente flink in zal moeten hakken om aan Schoonhoven. De tocht van 10 kilometer gaat door en rond om Schoonhoven. Bij ’Willige Langerak’ wordt een koffiestop gehouden. Bij terugkomst in Waddinxveen is er in het Anne Frank-centrum nog gelegen heid even met elkaar na te pra ten onder het genot van een kopje koffie of thee. De tocht gaat door, indien het goed wan delweer is. Kosten voor deelna me bedragen 2,70 euro, inclu sief drie kopjes koffie/thee. Aan deelnemers die meerijden wordt bovendien een kleine bijdrage aan de autokosten ge- WADDINXVEEN - Op het in ternationale judotoernooi Houvast heeft Kim Kruidenier een derde plaats behaald. Het was een verrassende prestatie omdat Kim voor de eerste maal in de 34kg uitkwam. In de halve finale verloor Kim zijn eerste partij. Hij kwam direct in de finale om de derde en vier de plaats terecht. Door z’n te genstander te werpen met ha- rai-goshi scoorde Kim een volpunt en werd derde. Laat elkaar in eigen waar de. „Tegenwoordig moeten we zo veel van iedereen. Laat ieder zijn eigen beslissing nemen en keuzes maken.” echtpaar Rompelman 32

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 15