een puntje nodig Korbis heeft nog Elf medailles voorTOOS Flyers Heren I grijpt mis Verlies Polodames ML Geslaagd toernooi G-voetballers Groeneweg kansvol tegen Polar Bears Nationale Competitie Jeu de Boules Afsluiter seizoen met gelijkspel Einde Koploper voelt hete adem Recepties voetbalclubs Sperwer Gouwebosloop Tennis in regio sjoelseizoen Goede vangst Clubkampioen- schap Jeu de Boules A-diploma rzr~r ofl Bel voor meer info: 0182 51 33 23 of mail naar: aertsglas@planet.nl WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Bel (0900) 708 09 00 PAGINA 21 DINSDAG 18 MEI 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WADDINXVEEN Na de hervatting herpakte Korbis zich en speelde het zo goed begonnen ADO naar een 12-10 nederlaag. „We gaan dat punt pakken in Zeeland,” sprak Ronald Pieck na afloop nadat de jeugdige Korbis-aan- hang Jaco Wineke, die zijn laatste thuiswedstrijd speelde, had toegezongen. Wineke gaat een cursus volgen.Volgens Pieck zijn vervangers aanwe zig, die nu in het tweede team spelen. Korbis 2 won met 18- 4 van het gedegradeerde DSO 2 en werd kampioen. In twee jaar tijd promoveerde het twaalftal van de reserve vier de klasse naar de reserve tweede klasse. Het was daar om dubbel feest bij het blauw witte Korbis, dat in de laatste wedstrijd bij Fortissimo op bezoek gaat. Opstelling Korbis: Marco van Leeuwen, Mels Graafland (Rik Molenaar), Renate Lankhorst, Donja van Otterloo, Jaco Wi neke, Gerben Wijnstra, Maur een Kiens (Patricia Belt), Step hanie Visser. UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN Korbis keek in de wedstrijd tegen ADO in de rust tegen een 7-3 achterstand aan. Na de pauze speelden de Waddinxveners als herboren en wonnen met 12-10. (Foto: Liesbeth van der Vis) (10 eurocent per minuut) WADDINXVEEN - Op don derdagavond 27 mei organi- seerd SC Antilope wederom haar jaarlijkse voorjaarsloop ’de Gouwebosloop’. Deze loop voert door het mooie Gou- webos gelegen tussen Wad- dinxveen en Boskoop. Men kan kiezen tussen verschillende af standen en deze afstanden zo snel of langzaam lopen als men wil. De afstanden zijn 2,5 5 7,5 en 10 kilometer, voor ieder wat wils en de aanvang is 19.30 uur. Het inschrijfgeld is I,- euro per persoon. Rond deze datum is men waarschijnlijk al begon nen met de werkzaamheden rond de aanleg van de kunstof atletiekbaan. Dit betekent wat ongemak voor de leden van de sportclub maar dat heeft men er graag voor over.Vanaf de op levering ergens in september heeft SC Antiloep dan de be schikking over een volwaardige 300 mtr kunstofbaan waar geen regenbui de atleten meer kan tegenhouden. WADDINXVEEN/ZEVENHUI- ZEN - De voetbalvereniging Be Fair houdt op vrijdag 28 mei tussen 19.30 en 21 uur een re- -P ceptie in clubgebouw. Deze re- ceptie heeft plaats in verband met het behalen van het kam pioenschap in de vierde klasse en de daaraan verbonden pro motie naar de derde klasse. Eveneens op vrijdag 28 mei houdt de voetbalvereniging Groeneweg van 19.30 tot 21.30 uur een receptie in het clubgebouw ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. Een dag later voetbalt Groeneweg tegen oud-Feyenoord. B GLASZE 11 ER Postdui venvereniging de Sperwer hield met 615 duiven een concours vanuit het Franse Chantilly over een gemiddelde afstand van 350 kilometer. De duiven werden om 08.00 uur met mooi weer en een kalme noor denwind gelost, later verande rend in noordwest. De eerste duif arriveerde om 12.22 uur, snelheid 1345 m.p.m. De eerste tien geklasseerde duiven: I. Joh.L. Bol; 2-3 A. v/d Made; 4 C.A. Bode; 5-9 D. Breedijk; 6 E. van Beek; 7 W. Breedijk; 8 J. Jan sen; 10 C.G. Hofman. WADDINXVEEN - Afgelopen vrijdag 14 mei speelde dames I van Van Uden-De Gouwe uit Waddinxveen de eerste wed strijd in de serie ’best of three’ tegen Polar Bears uit Ede om het landskampioenschap. De dames verloren de eerste con frontatie met 7-11. Vooraf had trainer/coach Jim van Es zich nog kansen toebedacht tegen de huidige landskampioen Polar Bears. Die werd afgesloten met een 2-1 stand in het voordeel van Van Uden-De Gouwe. Na de 0-1 via een break van Carla Quint scoorde Gillian van den Berg met een fraaie boogbal I - I en twee minuten later scoor de Brenda Hogenboom met een tater 2-1. Tegen het eind van de eerste periode stopte keepster Francine Lankhuijzen een viermeter. In de tweede periode ging het mis met De Gouwe. Het deed Polar Bears op een 2-5 voorsprong komen. Alice Lindhout scoorde met een boogbal 2-2, vervolgens scoorde Polar Bears (nr 12) 2- 3 uit een overtal en Mieke van der Sloot benutte een vierme ter (2-4). Nadat de sterke Car- week geleden bij de stand 10-10 gestaakt we gens een bles sure van de scheidsrechter. Korbis versloeg zaterdag na een sen sationeel scoreverloop ADO uit ’s Gravendeel met 12-10. Vijf minuten na de rust leidde ADO nog met 3-8 en gaven weinigen nog wat voor de kansen van de Waddinxveners. Zelfs een korfbalfreak als trai ner/coach Ronald Pieck van Korbis moest erkennen een dergelijk scoreverloop niet vaak te hebben meegemaakt. Een verklaring over de twee totaal verschillende speelhelf- ten kon de coach niet geven. „Natuurlijk heb ik ze in de rust stevig toegesproken. Ge zegd dat het anders moest. Maar dat het zo liep kan je al leen maar hopen.” Van belang waren in de twee de helft de twee gele kaarten, die de scheidsrechter aan een speler en de coach van ADO uitdeelde. Ook paste coach Pieck een wissel toe. En toen Gerben Wijnstra, die het eer der zo vaak zonder succes had geprobeerd van afstand 4- 8 scoorde brak er iets in de applaus van de vele toeschou wers kreeg het team de beker, medailles en bloemen. Uitslag 69-60. Topscoorder: Marco Lindhout met 30 punten. Jongens Kadetten 2 ging op be zoek in Oegstgeest om tegen Oegstgeest te strijden om het kampioenschap. De start van Flyers was niet goed, zenuwen en de grootte van de zaal speelden de jongens parten. De gasten gingen furieus van start en via 8-6 en 15-3 werd de ruststand 23-9 bereikt. In de derde periode waren de zenu wen weg en toen kon Flyers ook tegenspel bieden, zelf goed tegenspel, want via 10-24 kwam men op gelijke hoogte. De vier de periode stond bol van de spanning. Oegstgeest opende de score en bleef steeds die twee punten voorsprong hou den. Een alles of niets spel van Flyers kon daar geen verande ring in aanbrengen. Uitslag 46- 40. Topscoorder: Martijn van Hal met 10 punten. ZEVENHUIZEN - Groeneweg is kansvol in de strijd om pro motie naar de vierde klasse. De Zevenhuizanren speelden in het eerste duel met 2-2 gelijk teen Zwarte Pijl. Zondag wordt NOC-Zwarte Pijl gespeeld waarna op Tweede Pinkserdag Groeneweg-NOC volgt. De winnaar promoveert rechtst reeks. Groeneweg keek tegen Zwarte Pijl na 25 minuten na balverlies tegen een 1-0 ach terstand aan. Twee minuten la ter scoorde Arnoud van Leeu wen uit een vrije trap de gelijkmaker. In de 35ste minuut brak Menno van Dam door en ging alleen op de doelman af om 1-2 te laten aantekenen. GOUDA/WADDINXVEEN - In de Goudse regio staan de komende maanden de volgende tennistoernooien op het pro gramma: 7-13 juni: open dub- beltoernooi Love’70 in Moer- kapelle, toernooi (3,5,6,7) Moordrecht, 14-19 juni: Be Fair Waddinxveen (5, 6, 7, 8), 14-20 juni: Gouderak (5, 6, 7), 21-27 juni: De Woerd Waddinxveen (3,4,5,6), 28 juni-4 juli: Stolwijk (4, 6, 7, 8), Zevenhuizen (5, 6, 7, 8), 5-1 I juli: Be Quick Gouda (3, 4, 5, 6, 7), 12-18 juli: De Woerd Waddinxveen (7, 8, 9), 2-8 augustus: TIOD Gouda (3, 4, 5, 7), 2-8 augustus: dubbel- toernooi Gouwe Smash Wad dinxveen (5, 6, 7), 9-15 augus tus: Bergvliet Haastrecht (3, 4, 5, 7), 23-29 augustus: Ad Astra Gouda (3, 4, 5, 6, 7), 30 augus- tus-3 september: Sluipers Reeuwijk (4,6,7), 6-12 septem ber: Sluipers (3,5,7).Jeugdtoer- nooien zijn er op: 7-13 juni: Stolwijk, 21-26 juni: Zeven sprong, Zevenhuizen, 21-27 ju ni: Moordrecht, 28 juni-4 juli: Goudse Stroopwafel Be Quick, Gouda, 2-8 augustus: Zevenhui zen, 9-14 augustus: De Woerd Waddinxveen. hoogste in Nederland. Het team van Fred/Ron en Rob van Dijken wist zich te handhaven in de Ie klasse. In de 2e klasse wist het team van Wout Ver- luis/Elly Nieuwland/Andries Roos beslag te leggen op een tweede plaats en zij moeten op 6 juni proberen om promotie naar de I e klasse te bewerk stelligen. Arnold en Marco Janssen/Hans van Woudenberg bleven behouden in de 2e klas se en het team Peter Rube- ling/Ton en Jopy Hulskamp ging gevoelig onderuit en degra deert naar de 3e klasse. WADDINXVEEN - Met een grote feestavond wordt woens dagavond het sjoelseizoen afge sloten. Tijdens deze avond kan er vanaf 18.30 uur worden ges joeld voor de laatste ronde. Hierna volgt het afsluitende ge deelte met de uitreiking van de wisselbeker, beschikbaar ge steld door houthandel Alblas. De wisselbeker is tot op heden in het bezit van Kees Kuipers. Naar alle waarschijnlijkheid neemt hij hem ook dit jaar weer mee naar huis. Onder het genot van een hapje en een drankje zullen ook de overige bekers worden uitgereikt. De avond wordt afgesloten met het Rad van Avontuur. WADDINXVEEN - In de laat ste alles beslissende wedstrijd in Utrecht tegen SBU was de vorm zoek en ging het kam pioenschap naar SBU. Ook Jon gens Kadetten 2 redde het niet iri en tegen Oegstgeest. Jongens Aspiranten I daarentegen wer den in een zinderende wed strijd wel kampioen door Gras shoppers te verslaan. Heren I ging, gesterkt door een hele goede reeks wedstrij den, richting Utrecht om de strijd voor het kampioenschap aan te gaan tegen SBU. De start in de eerste periode gaf goede hoop, maar na een minuut of zeven kwam de klad in het Fly- ers-spel. SBU nam de touwtjes in handen en dicteerde van die tijd af de wedstrijd. Via 19-14 en 21-11 kwam een ruststand van 40-25 in het voordeel van de gastheren op het bord. Ook in de derde periode, vanouds de Flyers-periode, liep het niet. De Waddinxveense heren ble ven knokken, maar konden vooral aanvallend geen potten breken. Deze periode ging ook met 23-13 naar SBU. In de vier de periode ging het bij Flyers een stuk beter, maar de wed strijd was toen al gelopen. Eind uitslag 87-60. Topscoorder: Walther Padding met 14 pun ten. en Marcel de Haan verloren. Deze eerste nederlaag van Marcel kostte hem ook nog eens de topscorersprijs, die nu naar Maarten Vroegindeweij gaat met 6 uit 9. Het team ein dige na een goede eindsprint met 9 uit 9 ergens in de mid denmoot en op gemiddelde ra ting waren één van de laagst genoteerden, dus we kunnen met dit resultaat zeker tevre den zijn. Volgend jaar treden we gewoon weer aan in de lan delijke 3e klasse van de KNSB. Twee minuten later kreeg Groeneweg een strafschop te gen nadat Jaap Bevaart een aan valler had vastgehoüden. Deze werd benut: 2-2. In de tweede helft vergat Maurice Eckhardt Groeneweg op voorsprong te zetten, maar vlak voor tijd kwa men de Zevenhuizenaren goed weg na een schot tegen de on derkant van de lat. Het pink- sterweekeinde worden voor het jubilerende Groeneweg drukke dagen. Op vrijdagavond 28 mei staat de jubileumrecep- tie op het programma, een dag later komt oud-Feyenoord op visite en op pinkstermaandag speelt Groeneweg de beslis sende wedstrijd tegen NOC. WADDINXVEEN - Hengel- sportvereniging Waddinxveen (HSW) viste zaterdag de derde wedstrijd voor de zomercom petitie in het Voornsekanaal. Dit water herbergt elk voor jaar duizenden grote brasems die hier kuitschieten. Omdat gedurende die periode dikwijls grote vangsten worden ge maakt, waren de verwachtingen hoog. De 13 deelnemers waren niet echt ontevreden over hun ge zamenlijke vangst van ruim 63 kilo, hoewel hier ooit meer werd gevangen. De overwin ning ging met 15.590 gr naar Rinus Reichard die een kop- plaats lootte en deze knap uit buitte. John van Elswijk werd tweede met een keurige I 1.600 gr en Martin van Leeuwen ein digde op drie met 8.010 gr. De plaatsen vier en vijf werden in genomen door Gerard Reijm met 5.420 gr en Aat van Leeu wen met 5.240 gr. De stand aan de kop is: I. Rinus Reichard 3 1.020 gr, 2. Martin van Leeu wen 22.270 gr, 3. Herman Kraan 21.060 gr, 4. Jan Rupke 17.220 gr, 5. Rob Jenner 14.280 gr- TOOS-handen. In de ochtend- wedstrijd waren dit de volgen de medailles; Danny Kaan met 24,70 p. een Ie plaats, Marlaine Monteiro Varela met 26,20 p. een Ie plaats, Samantha Smit met 25,25 p. een 2e plaats en Mounia Naari met 26,35 p. een Ie plaats. In de middagwed- strijd gingen de medailles voor TOOS naar; Tiffany Smit met 26,55 p. een Ie plaats, Patricia Vergeer met 24,90 p. een 2e plaats, Michelle Jacques met 26,10 een I e plaats, Charlotte van Dijk met 25,55 p. een 2e plaats, Nadia Koedoot met 26,750 p. een I e plaats, Natha lie Knijnenburg met 27,05 p. een Ie plaats en Desiree den Ouden met 25,80 p. een 2e plaats. Na de wedstrijd was er voor alle deelne(e)m(st)ers nog een recreatief programma. Zo kon den de gymnasten deelnemen aan een workshop Acrogym- nastiek of recreatiespelen, kon den ze een dans aanleren en was er een springhaan uitgezet met twee opblaasbare tum- blingbanen, en één trampoline- baan. Aspiranten I naar kampioenschap Jongens Aspiranten I domi neerde drie periodes de wed strijd, maar toch ging het bijna mis. In de eerste periode was er sprake van een gelijk op gaande wedstrijd. (14-1 IIn de tweede periode was de thuis ploeg aanvallend beter op dreef en hierin werd via 27-16 een geruststellende voorsprong op gebouwd. Deze voorsprong suste Flyers een beetje in slaap, hetgeen resulteerde in een op leving van Grasshoppers. Zij begonnen er weer in te geloven en via 11-21 kwamen de gasten aardig terug.. Ook de start van de vierde periode was voor Grasshoppers en zij kwamen zelfs op een 54-58 voorsprong. Hierna herpakte Flyers zich en toen bleek overduidelijk.dat de Waddinxveense jongens, als team, veel sterker waren. Toen de achterstand eenmaal was weggewerkt, werd met over zicht de wedstrijd naar een goed einde gebracht. Onder la Quint 2-5 had gescoord, mis te Mieke van der Sloot even eens een viermeter. In de derde periode trachtte de ploeg steeds tot een aansluiter te ko men, maar dat lukte ook steeds net niet. Marion van Hooft scoorde 3-5, maar even later bracht Carla Quint de stand op 3-6. Een boogbal van Gillian van den Berg (4-6) deed de Gou- we-aanhang weer hoop krijgen, maar het mocht niet baten. Jo- rieke Oostendorp scoorde 4-7 en de nr 5 van Polar Bears scoorde uit een overtal 4-8. Ook aan Gouwe-zijde werd een viermeter gemist. Karen Weerd trof de lat. Tenslotte scoorde Gillian van den Berg 5- 8 uit een overtal. In de vierde periode scoorden Mieke van der Sloot uit een overtal 5-9 en de nr 3 van Polar Bears via een afstandsschot 5-10. De strijd leek gestreden, alhoewel Suzan Kaynar uit een overtal 6-10 scoorde en Gillian van den Berg via een viermeter de stand op 7-10 bracht. Echter Polar Bears had het laatste woord en de nr 8 bracht de eindstand op 7-1 I Hugo van Elteren echter gewei gerd en zoals zo vaak gaat de winst dan toch nog naar de an dere kant. In dit geval maakte Hugo dat waar en maakte het eindspel fraai af met de 4-4 eindstand tot gevolg. Voor Moerkapelle wonnen verder Jesse van Elteren en Maarten Vroegindeweij. Teamleider Ben van Geffen en Dick Bac speelden remise, ter wijl Gerard van Ommeren (te gen een te sterke eerste bord- speler). Wouter Vroegindeweij WADDINXVEEN - Afgelopen weken is er door de jeu de boulers de Nationale Competi tie gespeeld. Het gaat hierbij om de spelvorm triplette en over drie dagen worden er 15 wedstrijden in diverse klassen gespeeld. Heel verrassend was de directe promotie in de Ie klasse van het team Nel Ou- dijk/Wim van Bockom Maas/Norbert Schifferling. Zij wonnen I I van de 15 partijen. Dit team promoveerde vorig jaar van de 2e naar de 2e klas se en stoomt nu direct door naar de hoofdklasse, de één na genstanders in de poule.Een ploeg die ook in de hoogste klasse uitkomt. Spannender ging het er aan toe in poule A. Drie ploegen in een nek aan nekrace streden om de boven ste plaats. Verrassend genoeg werd het Be Fair dat op doel saldo winnaar werd in de pou le.Om het belang van het toer nooi nog eens te benadrukken werd de finale tussen Be Fair en HBSS van commentaar voorzien en live te horen op RTW radio. Uiteindelijk deed HBSS wat er van ze verwacht werd door Be Fair te verslaan met 4-0.Toch een zeer goed re sultaat van Be Fair waar nie mand op gerekend had. De Hoody Faunaland penaltybo- kaal werd na een barrage tus sen SJC en Concordia gewon nen door SJC. Vol trots mochten de aanvoerders van de elftallen de prijzen uit han den van Burgermeester Jonk man in ontvangst nemen. Uitslag toernooi: Ie HBSS, 2e Be Fair, 3e Donk, 4e Baren- drecht, 5e Honselersdijk G2,6e Zinkwegse Boys, 7e SEV, 8e VFC, 9e Honselersdijk G3, 10e Concordia, I Ie SJC en 12eVER WADDINXVEEN - In het ka der van het clubkampioenschap 4 tegen 4 van de Jeu de Boules- vereniging Waddinxveen zijn in middels drie wedstrijden ge speeld. Bij dit kampioenschap spelen teams van vier spelers in de diverse disciplines van het pétanque tegen elkaar. De stand tot en met 12 mei is als volgt: I .Corrie en Barend Mon- ster/Alex van Ofwegen/Ron van Dijken 3-2-4+; 2.Nel Ou- dijk/Wim -van Bockom Maas/Wim Hendriks/Fred van Dijken 3-2-1-; 3.Herman en Sa bina Verwaal/Henry van Wage- ningen/Toon v.d. Velden 3-2-7-; 4.Toos Wubben/Elly Nieuw- land/Norbert Schifferling/Wout Versluis 3-I-2I+; 5.lmka Mat- la/Harm Maillé/Marco en Ar nold Janssen 3-1-6-; 6.Wil Vons/Jan Lapaer/Jan van Lui- ken/Cees Voskuilen 3-1-1 I-. WADDINXVEEN - Koploper Erik Hennink ziet met de week zijn voorsprong verkleinen. Af gelopen donderdag zag hij zijn concurrenten Ronald Dannis, Mark van Putten en Barthold Jansen opnieuw dichterbij ko men. Zelf speelde Erik een be- mazzeld gelijkspel tegen Wim van Vuuren, die met een stuk voorsprong niet wist te winnen en problemen had in de tijd- noodfase. Ronald Dannis won van Leon Willemen, die voor het eerst dit seizoen verloor. Ook Mark van Putten liep in op de koploper. Hij won van Theo van Herk. Barthold Jansen is de laatste weken goed in vorm.Vo rige week won hij van de lijst aanvoerder en afgelopen don derdag liet hij ook Bart van Putten met lege handen. Door het verlies van Theo en Leon is er een klein gaatje ontstaan tussen hen en de topvier (Erik Hennink, Ronald Dannis, Mark van Putten en Barthold Jansen). Zij zullen gaan strijden voor het kampioenschap. Hans van Woudenberg is met zijn over winning op Jeroen Eijgelaar de toptien binnengedrongen. Het familieonderonsje tussen Wim en Arjan Hennink werd beslist in het voordeel van Wim, door dat Arjan even niet oplette en pardoes een stuk weggaf. Peter de Louw is goed op weg om de beste b-speler te worden, hij won in zijn partij van Nico Dannis. WADDINXVEEN - Mooi weer, goed voetbal, goede sfeer, te rechte winnaar en sportiviteit waren de ingrediënten die za terdag op sportcomplex van cvv Be Fair er een zeer ge slaagd G-voetbaltoernooi van maakte. Aan het toernooi na men 12 teams deel. Een zeer geslaagd toernooi met verras sende uitslagen. Onder prachtige weersomstan digheden werd er in 2 poules van 6 teams gestreden. Vante- voren was er een indeling ge maakt naar sterkte. Zo bestond poule B uit teams die in de re guliere KNVB competitie in de hogere klassen uitkomen en poule A met lager ingedeelde teams. Toernooien van G-voet- bal hebben altijd een familiair karakter. De spelers en speel sters kennen elkaar en accep teren eikaars handicap. Dat wil niet zeggen dat het er minder fanatiek aan toeging en een aantal keer hebben de scheids rechters ook moeten ingrijpen. Poule B werd, zoals ze eigenlijk aan hun stand verplicht waren, gewonnen door HBSS uit Schiedam. De ploeg bleek een maatje te groot voor alle te- MOERKAPELLE - Zaterdag 15 mei stond de laatste wedstrijd van het seizoen voor de Moer- kapelse schakers op het pro gramma. De vorige wedstrijd had Moerkapelle zich veilig ge speeld en nu ging het om des keizers baard. Toch traden bei de teams in hun vaste opstel ling aan. De Helmonders kwa men op voorsprong en leken na wat verwikkelingen een nip te zege te behalen. Bij een 4-3 achterstand voor Moerkapelle werd een remiseaanbod van ploeg van ADO. Marco van Leeuwen en Mels Graafland na een goede aanval brachten de stand op 6-8. „Toen wist ik dat het gebeurd was met ADO,” sprak Ronald Pieck la ter nadat hij een verse sigaar had opgestoken. „Het publiek heeft ons geweldig gesteund.” Korbis had het ritme te pak- ken. Gerben Wijnstra scoorde 7-8, Step- V hanie Visser van afstand 8-8, aanvoerster Donja van Ot- terloo liet 9-8 en 10-8 aanteke nen en Stephanie Visser met een mooi af- sandsschot I 1-8. Na 11-9 zorgde invaller Rik Molenaar voor 12-9 waarna het in de laatste minuut nog 12-10 werd na een doorloopbal. Hoe anders verliep de eerste helft waarin Korbis te weinig tempo in.de aanvallen legde om het ADO lastig te maken. Na 0-1 zorgde Marco van Leeuwen wel voor l-l,maar daarna liep ADO uit naar 1-3. Met een keurig afstandsschot zorgde Mels Graafland voor 2-3. Daarna liepen de bezoe kers uit naar 2-7 waarbij het laatste doelpunt werd ges coord uit een strafworp. Kor bis leek in die fase meer last van de gestegen temperatuur te hebben dan ADO. De Wad dinxveners raakten wel veel vuldig de korf, zonder dat de bal er doorheen ging. Kort voor de pauze bracht Mels Graafland, aangespeeld door Donja van Otterloo, de stand op 3-7. AFRIJS I WADDINXVEEN - TOOS deed zaterdag 15 mei mee aan de jaarlijkse Turnregio wedstrij den voor de recreatieve turner of turnster tot 13 jaar vanuit de Regio Zuid Holland Noord in De Dreef. Meer dan 550 tur ners en turnsters lieten tijdens deze wedstrijd, georganiseerd door de Regio in samenwer king met de Jazzdans- en Turn vereniging TOOS uit Waddinx veen hun vooruitgang zien welke ze in het afgelopen jaar hadden geboekt. Andere jaren waren deze wed strijden altijd groepswedstrij den, dit jaar konden er ook in dividuele prijzen worden verdiend. TOOS deed aan deze thuiswedstrijd met meer dan 60 deelne(e)m(st)ers mee. Af hankelijk van het niveau en de leeftijd waren er voor de meis jes een oefening op de balk, de lange mat en de trampoline en voor de jongens aan de rek stok, de lange mat en de tram poline. Dit alles was volgens de nieuwe voorge-schreven lande lijke oefenstof. Van de vele me dailles die werden uitgedeeld bleven er elf in waddinxveense WADDINXVEEN - In het Gouwebad de Sniep te Wad dinxveen is op zaterdag 15 mei weer gezwommen voor het A- diploma. Alle 33 kandidaatjes zijn geslaagd. De kinderen die hun diploma gehaald hebben zijn: Stefan van der Laarse, Nils Kramer, Gwen te Pas, Mariska Krijgsman, Lo retta van Doorn, Ilse Gareman, Abigail Thuis, Anne-Fleur Fi- oole, Bas Sluys, Albert Eshuis, Stan Schouten, Romy Bijl, Dylan Vogelaar, Edwin Steenkamer,Va- lesca Bal, Dennis van Mourik, Perry Zuidam, Tim Bellekom, Guus Huurman, Louise Baelde, Kelvin van Berk, Silab Omarzad, Eva Lindhout, Ellen van der Knijff, Stefan van Gemeren, Jes se Picard, Nash Koelewijn, Ro bin v.d. Ven, Cihan Arslan, Jos hua van Holy, Laura van Dijk, Mark van Ofwegen en Pascal van Meerkerk. Door Bert Hertog WADDINXVEEN - De korf balclub Korbis heeft nog een puntje nodig om het tweede- klasserschap veilig te stellen. Dat puntje kan woensdag avond in Arnemuiden worden behaald als Korbis daar de resterende twaalf minuten te gen TOP uitspeelt. Deze wed strijd werd anderhalve '.lUo.?,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 21