arkes Familieberichten CVU Uitvaartzorg 4.50 NI 5 00 500 l.25 l.9 l’8 De zomer komt eraan! Bestel nu uw zonnescherm h SHOARMA Ook op cvu Wij geven alvast zomerprijzenü Tel.(OI72) 21 21 22 VLEES ZON c OHderJft .«aerswn rader Op L ÏTtGWi T- Voor alle gezindten en geestelijke stromingen Begrafenis Stationsstraat 16 2741HS Waddinxveen Tel, (0182) 61 22 00 Gouwestraat 18 2771CH Boskoop Tel. (0172) 2131 50 Weense biefstuk fÏÏnton en ffrineriet Verscfiueren AFWEZIG van maandag 24 mei t/m vrijdag 4 juni. 0800-3372433 Dag en nacht bereikbaar k. r TEL (0182)61 50 55 Gezocht 0800-33 724 33 i I Slank-Klup” Hemelvaartsdag en 2' Pinksterdag geopend! ran 10.00 t/m 17.H »ir 40 jaar getrouwd. gefeliciteerd! Kinderen en kleinkinderen. F.G.A.M. SCHOLTES F 06 - 514 332 85 www.cvu.nl Ad Verkleij BEKENDMAKING ÏM' i' 4 Lekker voordelig Lekker vlees DAG EN NACHT DIRECTE HULP NA OVERLIJDEN Hoogste prijs voor al uw eiken en klas sieke meubels en bankstellen Diverse opbaargelegenheden in de regio Ook thuis opbaren Spinazie- gratinschotel Met eerbied en respect Waarneming achternaam beginnende met 4 DE EKSTER PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE (Behandeling van o.a. rug-, nek-, hoofd- en buikklachten) VOOR AFSPRAKEN EN INFORMATIE Runderschnitzels H.E. VAN DER HAMMEN J.C. Voskamp huisarts Met de,grootste, toewijding OPSLAGRUIMTE van 5 tot 250 m2 te Waddinxveen 50 1 Tel. O1O 522 27 90 Filet American 2e IOO gram GRATIS Gegrilde Beenham Nu ook laminaat, ||rdij 2e IOO gram GRATIS Gebraden gehaktballen ^95 4e GRATIS Zie onze site: www.zonenschaduw.nl HsH i WWB M GK/WVW - WOENSDAG 18 MEI 2004 PAGINA 4 KRINGLOOPWINKEL Nazorg Jeatine Matze-Koch Marian vd. Bagerd Kind Uitvaartbegeleiding Jacqueline Vegt UITVAARTZORG De crematie heeft inmiddels plaatsgehad. Berkenbroek 7 281 I NZ Reeuwijk twee kilo Wij verzorgen alleen begrafenissen Dag en nacht bereikbaar 1OO gram voor IOO gram 4 voor LEONARDOS GERARDUS HOGENELST met 31 2743 DL WADDINXVEEN Boekweitakker 1 mei 2004 'rrasscherm Waddinxveen, 19 mei 2004. Waddinxveen, mei 2004 AANGEBODEN in G0UM t i V a Onze kracht: persoonlijke aandacht! VERZAMELINGEN Lekker makkelijk Beleggingsadvies KEURSLAGER BOUWEN RENOVATIE Uw aanwezigheid bij de begrafenis, uw con doleance, uw bloemen en uw gebed waren voor ons een grote steun en geven ons de kracht om verder te gaan. Moge hij in uw gedachten voortleven zoals u hem heeft leren kennen en waarderen. Verdrietig om haar heengaan maar met een bevrijdend gevoel dat haar lijden nu voorbij is geven wij u kennis dat een week na haar 85-ste verjaardag is overleden mijn lieve zorgzame vrouw, moeder en onze oma 17 mei 2004 Voorofscheweg 34 2771 MD Boskoop De crematieplechtigheid zal gehouden wor den, vrijdag 21 mei om 12.00 uur in de aula van crematorium IJsselhof, Goejanverwelle- dijk 6 te Gouda. Na de plechtigheid is in de ontvangkamer van het crematorium gelegenheid de familie te condoleren. Met verbijstering en vol verdriet geven wij u kennis van het onverwacht overlijden van ons aller Onze dank gaat uit naar dr. Van Wiechen en wijkverpleging Boskoop voor hun liefdevolle verzorging. Wij zijn zeer dankbaar en vol trots op al hetgeen zij voor ons heeft betekend. Zij was als een kaars, vol licht en warmte, die nu is opgebrand, maar haar uitstraling zal altijd blijven. Zeg me dat het niet zo is zeg dat het niet waar is. We doen alsof ze gewoon verder leeft zelfs als het niet zo is. Graag willen wij u onze oprechte dank betuigen voor de vele blijken van medeleven die wij hebben ont vangen tijdens de ziekte en de over weldigende warme belangstelling na het overlijden van mijn dierbare man, onze zorgzame vader, schoon vader, opa en overgrootvader A.J. Overes Didi en Hans van der Heiden Christian en Christel Ingrid en André C.Th. Hogenelst-Rip kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Wij verzorgen uitvaarten in de gehele regio Vakkundigheid in thuis opbaren Wilsbeschikking Zeer voordelige uitvaartverzekering Nazorg Voor degenen die menen dat de onmiddellijke uitvoering van een besluit voor hen onevenre dig nadeel meebrengt, bestaat de mogelijkheid aan de president van de Arrondissementsrecht bank te Den Haag, Postbus 20302,, 2500 EH Den Haag, te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Nel Moerings Jacqueline Vegt "Omdat ieder mens uniek is” 13.30 - 17.00 uur 13.30 - 17.00 uur 13.30-21.00 uur 10.00 - 17.00 uur Wij hebben meer dan 70 jaar kennis en ervaring. Persoonlijke benadering vinden we erg belangrijk. We denken verder dan de uitvaart zelf en staan open voor nieuwe wensen en ideeën. Voor informatie: "S 0800 288 22 55 (gratis, werkdagen 10.00 - 16.00 uur) Melding overlijden: TT 0800 345 67 89 (gratis, dag nacht) Uitvaartcentrum 'Gouwehof' Alberdingk Thijmlaan 1, Waddinxveen 8 mei 2004 Overrijn 10 2223 EP Katwijk Joep Jansen ••’•Tommie en ‘ii-Guus Mevrouw M.C.J. Jansen Bertha en Koos Hoogendoorn Louisa en Aad Dool Simone, Sabine Verdere familie en vrienden •Voordeur 93x211,5, Blauw, met ruiten, prijs 45 Bel: 0900-6000.551 code 932830 (0,80e/min) UITVAARTVERZORGING voor Waddinxveen e.o. NOORDERWERF 4 2804 LR GOUDA Tel. (0182) 539 455 E-mail osteo@freeler.nl ADRIANA HELENA OVERES-POUW - Sjaan - De organisatie met al I 5 jaar de beste afslankresultaten A t/m K: Dr. Glaser tel.: 61 87 42 Lt/m Z: Dr. Wilms tel.: 61 86 13 Burg. Colijnstraat 14a 2771 GD Boskoop tel./fax (0172) 213 120 mobiel (0611) 263 031 Aar ka de 63 2406 BW Alphen aan den Rijn (0172) 41 66 63 jacquelinevegt@planet.nl WILLIE JANSEN-VAN DEN BERG 25 mei 1961 8 mei 2004 Waddinxveen Leiden Telefoon Reijerskoop 6 Boskoop www.de-ekster.nl Tel. (0172) 213 488 (lijkt op Duitse) Lekker gemarineerd IOO gram Uitvaartverzorging Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk 21-5-1964 21-5-2004 Ass. in le week wel in praktijk aanwezig. Lekker gekruid heel kilo oeas orTKM Te huur Tel. (0180) 63 47 19 Wanneer de tijd voor u even stilstaat nemen wij voor u alle tijd •Balken geinpregneerd, diverse maten, prijs per m. 2,5 Bel: 0900- 6000.551 code 932042 (0,80 e/min) Dakpannen, 400 stuks, donker glazuur, O.V.H. prijs 90 Bel: 0900- 6000.551 code 952459 (0,80 e/min) •Dakplaten, polyester, gebruikte, afm. 1 m breed, 3.40 lang, gebogen, prijs per plaat 10 Bel: 0900- 6000.551 code 914061 (0,80 e/min) •Schuifdeuren 6 stuks 4x125x230. per stuk 75 Bel: 0900- 6000.551 code 987255 (0,80 e/min) p.w inschrijfgeld: 15,00 incl. le weging Bezwaarmogelijkheid Belanghebbenden kunnen volgens het be paalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van zes weken na de datum van verzending of uitreiking van de vergunning (zie de datum achter de vergun ning) bezwaar maken bij het college van dijk graaf en heemraden van het waterschap Wilck en Wiericke, Postbus 30, 2740 AA te Waddinx veen, tel. (0182) 623288, fax (0182) 623290. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn. Ook na het indienen van een bezwaarschrift blijft de inhoud van het besluit van kracht. Nr. 040536 E. de Jong te Boskoop voor het dempen van drie gedeelten water gang, het graven van een water gang alsmede het aanbrengen van een gedeelte beschoeiing (ter plaatse van Den Ham 28 te Bos koop) (19 mei 2004). Nr. 040787 J. van Krimpen te Waddinxveen voor het bouwen van een brug over de hoofdwatergang gelegen langs de oostzijde van de Bloe- mendaalseweg te Waddinxveen. (19 mei 2004). Het dagelijks bestuur van het waterschap Wilck en Wiericke maakt bekend dat de volgende Keurvergunningen zijn verleend: Nr. 033035 Roland Roos Boomkwekerijen B.V. te Boskoop voor het maken van een "steiger” boven een watergang ten noorden van de Zijde te Boskoop (ter plaatse van huisnummer 117) (19 mei 2004). BOSKOOP, Praathuis: Ma. avond: 19.00 uur - Di. ochtend: 10.00 uur Di. avond: 19.00 en 20.30 uur - Inlichtingen: (0172) 21 01 92 WADDINXVEEN, Zuidhonk: Wo. avond: 19.30 uur - Inlichtingen: (0182) 61 46 77 of b.g.g.: (06) 42 65 03 43 GOUDA, Zorgcentrum Goverwelle: Ma. avond: 18.30 uur - Inlichtingen: (06) 14 75 75 55 NIEUW: BODEGRAVEN Inlichtingen: (0172) 61 72 33 homepage: www.slank-klup.nl e-mail: info@slank-klup.nl Wij verkopen: boeken, platen, kleding, witgoed, meubels, curiosa enz. enz. Loop eens bij ons binnen!! Open: Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag c Hoekeindseweg SO 2665 KE Bleiswijk (■mI Uitvaartverzorging van den Bogerd Zorgverlening Lat in het kleinste detail Tot en Ookcrematiea Dag en nacht bereikbaar Keuze uit 2 afslankformules Nieuw: strippenkaart met hoge korting Speciaal programma voor mensen met ernstig overgewicht Ook lid worden, kom dan naar: Voor een persoonlijke en stijlvolle begeleiding van uitvaarten Vooraf regelen van uw uitvaart mogelijk Kampenringweg 38 (tussen Kwantum en Beter Bed) 2803 PE Gouda Telefoon (0182) 56 01 01 www.zonenschaduw.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur, zaterdag van 9.00-17.00 uur, donderdag koopavond 8.50 Burg. Colijnstraat 18 - Boskoop Telefoon (0172) 21 20 24 WATERSCHAP V V WILCK WIERICKE 1 Grootste speciaalzaak Alle topmerken Voordelige huismerken Snelle levering Laagste pnjs Eigen montagedienst Dag en nacht bereikbaar Website: www.hevanderhammen.nl portie 5OO gram 3 voor 4SGÏÊ3 V len*ng t.w.v. €312,- Beheer Uitvaartverzorging H.E. VAN DER HAMMEN Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk Als het om vertrouwen en eerbied gaat Wij verzorgen uitvaarten in de gehele regio Vakkundigheid in thuis opbaren Wilsbeschikking. Telefoon Zeer voorde,'9e uitvaartverzekering ---- Website: www.hevanderhammen.nl Als het om vertrouwen en eerbied gaat •Schuifpui aluminium, 400cm breed, bruin, prijs 600 Bel: 0900- 6000.551 code 915053 (0 80 e/min) AANGEBODEN •Trapleuningen 8 stuks, spijltjes, gegoten ijzer, per stuk 15 Bel: 0900- 6000.551 code 932825 (0,80 e/min) •Underlayment platen, 120 x 244 cm. prijs per plaat 10 Bel: 0900- 6000.551 code 930164 (0,80 e/min) •Dakramen, merk Velux, uit ver bouwing, enkele maten. Prijs op aan vraag. Bel: 0900-6000.551 code 975513 (0,80 e/min) •Geschaafde balken, 460x22x7cm, en 460x19x7cm, per meter, prijs 3 L-i. ZZZZ ZZZZ— i code 926965 (0,80 e/min) •Zwart/groene eettafel, met for mica blad, 150x87x74cm. teab Bel: 0900-6000.551 code 942934 (0,80 e/min) Onze speciale zorg gaat uit naar thuisopbaringen Streepdoek voor de prijs vat. urn doek e Uitvaartverzorging met aandachten betrokkenheid •Ponytuig zwart leer, i.g.st, ca. 20 «Showwagen 4 wielig, voor pony, x gebruikt, voor pony’s van 140 tot 155 meteen stokmaatvan 120cm, prach- gaaf, met mooie jurkjes, samen voor, de keuken, circa 50 jaar oud. prijs prjjs’ 75 Be|. 0900-6000.551 code te worden.’Bel: 0900-6000.551 code a nonn ennn cc, »c n„i. mm ennn cc, mmm g50848 (Q,80 e/min) •Postzegels, Duitsland, doos vol, opsturen is mogelijk, prijs 9 Bel: 0900-6000.551 code 968517 (0,80 e/min) •Scheerapparaat 2 x Philishave, Bananendoos groot model, vol 50 jaar oud, 1e model: zwart, enkel- met postzegels van nederland. prijs kop, 2e model: wit, dubbelkop. prijs 30 Bel: 0900-6000.551 code 948365 Per stuk 75 Bel: 0900-6000.551 (0,80 e/min) code 953484 (0,80 e/min) •Blikj'es, van koek en snoep, teab «Schoenendoos vol met postze- Bel: 0900-6000.551 code 970955 gels nederland, opsturen is mogelijk. (0,80 e/min) prijs 9 Bel: 0900-6000.551 code •Hertengewei, prijs 100 Bel: 917773 (0,80 e/min) 0900-6000.551 code 957829 (0,80 •Verhuiskist, ouderwetse eieren- e/min) kist, echt origineel, met opschrift ri 'Rek'oh'no finon 551 ‘Oude radio, goed geluid, prijs breekbaar, prijs 60 Bel: 0900- 3 Bel. 0900-6000.551 ?5 Be|. 090w500y0551ycode g%'957 6000.551 code 991933 (0,80 e/min) (0,80 e/min) /<-> l_l AyUUlUltXl, ÏUUt pUIIV O VQII ItUlUlIJJ vvn i wuo n-vvni, ^iuwii .P°.PPen’ m001 en ’BerkeI, RVS weegschaal, voor in cm jnc| hoofdstel, bruine leidsels, tige wagen, hoeft niets aan opgeknapt 939917 (0,80 e/min) prijs 15 Bel: 0900-6000.551 code 95 Bel: 0900-6000.551 code 906222 942388 (0,80 e/min) (0,80 e/min) J 1 g|»- j c=n G-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 4