Trifolium n occasions met foto én het laatste Ford nieuws op www.ford-vanbunningen.nl van !SL? WOON KRANT BOSKOOP WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN MOERKAPELLE Ford Van Bunningen heeft vestigingen in: alphen, bodegraven, gouda, uithoorn, waddinxveen en woerden. Stichting Woonpartneis ‘tVaddinxveense (Bejaardenhuisvesting VERANTWOORDING WONINGEN Woondiensten Boskoop 406005 26 25 1 23 04-54 2 11 05-81 407008 407007 Eenmalig bijvoegen i www.ford-vanbunningen.nl i i W<» 1> MM Uiterste inlevertijd: dinsdag 25 mei om 12.00 uur 406006 406007 406008 407002 407009 407010 407011 adv.nr. 406003 406004 4 juni 2004 adv.nr. 407012 adv.nr. 406001 406002 407001 407004 1 juli 2004 410008 EENGEZINSWONING 410001 EENGEZINSWONING Zuidplas Midden-Holland '1 juli 2004 keurmerk veilig wonen Woonpartners M-Holland 191,32 Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten €18.325,- Bijzonderheden Woonpartners M-Holland SWB minimaal 2, maximaal 6 minimaal 2, maximaal 6 minimaal 2, maximaal 6 minimaal 2, maximaal 6 minimaal 2, maximaal 6 subs, huur 490,21 subs, huur 418,31 subs, huur 397,42 subs. huur€ 397,98 subs, huur 419,24 subs, huur 311,35 subs, huur 377,70 subs, huur 490,21 Bijzonderheden STARTERS ZEVENHUIZEN-MOERKAPEUE Huisnummer: -I Naam en voorletters aanvrager: DOORSTROMERS WADDINXVEEN m/v 17 1 3) 12 07-79 1 1 2) 1 48 1 1) m/v 04-82 1 9 1 18 08-72 407005 DOORSTROMERS ZEVENHUIZEN-MOERKAPEUE 4 11 05-71 407006 Begoniaplein 13 Aantal personen: 2 21 01-81 1 49 16 1 .sinds: in gemeente Kale huurprijs Op de envelop vermelden: “Woonbon" i t 4. 4 Belastb. gezinsinkomen p.j. Woningnummer Type woning Wijk Woonlaag Aantal kamers Kale huur Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Voorzieningen Leeg per Bijzonderheden Eigenaar Woningnummer Type woning Wijk Woonlaag Aantal kamers Kale huur Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Voorzieningen Leeg per Bijzonderheden Eigenaar Speciale bestemming Aantal personen Huidig adres: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Telefoon overdag: Telefoon thuis: Naam en voorletters partner: Huidig adres: Postcode en woonplaats Geboortedatum: Telefoon overdag: Totaal gezinsinkomen perjaar€ volgens laatste aanslag(en) inkomstenbelasting laatste jaaropgave(n) Alleen invullen indien u zelfstandig woont Type huidige woning Minder-validen woning? ja/nee Aantal kamers Eigenaar: Komt de woning vrij? ja/nee U ontvangt voor deze woning individuele huursubsidie? ja/nee Inschrijf datum op huidige adres in het bevolkingsregister Indien niet woonachtig in de gémeenten Waddinxveen, Boskoop of Zevenhuizen-Moerkapelle: kopie uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie met gegevens betreffende inschrijfdatum huidig adres en aantal personen met geboortedatum meesturen. Voor woningen in Waddinxveen en Zevenhuizen/Moerkapelle dient deze bon te worden ingeleverd bij: Woonpartners Midden-Holland Coenecoop 6 2741 PG Waddinxveen Naar waarheid ingevuld. Datum: Handtekening: 410502 EENGEZINSWONING min. 2, max. 4 mp tot 65 max. 24.575,- mp va 65 max. 21.225,- 11 juni 2004 Instandhoudingswoning te sinds 410508 EENGEZINSWONING min. 2, max. 6 max. 42.579,- 410504 PORTIEKWONING Voor woningen in Boskoop dient deze bon te worden ingeleverd bij: Trifolium Woondiensten Boskoop Zijde 27, 2771 EJ Boskoop 410501 DUPLEX voorrang vanaf 55 jaar minimaal 2 1 p tot 65 max. 18.325,- 1 p va 65 max. 16.275,- mp tot 65 max. 24,575,- mp va 65 max. 21.225,- 410501 APPARTEMENT MET LIFT adres Zuidplaslaan 210 Tesselschadelaan 12 Wilgenhorst 68 Zuidplaslaan 264 Lijsterbesstraat 32 Wingerd 522 Kerkweg-Oost 247 Tesselschadelaan 90 Wingerd 442 Wingerd 132 leplaan 16 W. de Zwijgerlaan 33 Busken Huetlaan 92 410509 DUPLEX 410006 EENGEZINSWONING 55 jaar of ouder minimaal 1, maximaal 3 01-45 08-76 06-70 06-79 09-78 3) 3) 3) 3) 410007 EENGEZINSWONING 410506 DUPLEX minimaal 1, maximaal 6 maximaal 49.160,- Op bovengenoemde adressen is met de uitgebreide spelregels 1) 2) 3) adres De Bongerd 7 adres Eikenlaan 43 Zuidplaslaan 541 Jan van Bijnenpad 167 Wingerd 57 Doorstomingsvoorrang Urgentieregeling Inkomensvoorrang 410505 ETAGEWONING starter maximaal 1 1 p tot 65 max. 18.325,- 65 jaar of ouder minimaal 1, maximaal 2 410503 ETAGEWONING Advertentie adres: woningnummer F Ondergetekende woont: zelfstandig niet zelfstandig Ingezetene van gemeente*: Maatschappelijke binding, woonde vantot Economische binding, mijn werkgever is Tel WADDINXVEEN Dorrekenskade-West 3 pers 2 reacties 10 WADDINXVEEN Kerkweg-West 160 BOSKOOP Tuinstraat 109 261,33 combiketel, balkon, berging WADDINXVEEN Nic. Beetslaan 98 WADDINXVEEN Wingerd 1 52 BOSKOOP Klaverblad 16 BOSKOOP Mendelweg 107 WADDINXVEEN leplaan 3 BOSKOOP A.P. van Neslaan 16 ZEVENHUIZEN De lep 4 INFORMATIE Waddinxveen: Woonpartners Midden-Holland, Coenecoop 6, 2741 PG Waddinxveen, telefoon 0182 - 646464, maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur. Zevenhuizen/Moerkapelle: Woonpartners Midden-Holland, zie boven, of Dorpsstraat 202a, 2761 AJ Zevenhuizen, telefoon 0180-63 34 02, internet: www.woonpartners-mh.nl BOSKOOP Babsloot 80 BOSKOOP Voorofscheweg 25 pers 3 reacties 60 4 5 18 reacties 28 BOSKOOP Goudse Rijweg 298 410002 EENGEZINSWONING Victorwijk BOSKOOP Linnaeusweg 38 423,51 combik., lift, douche, balkon, berging De Sniep BOSKOOP Hamwijck 30 begane grond 2 (woonkamer 17 m2) 249,70 24,63 45,00 319,33 cv, tuin 16 juni 2004 REGIO Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Moordrecht, Nederlek, Nieuwer-kerk a/d IJssel, Ouderkerk, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zevenhui zen-Moerkapelle. pers 1 2 1 3 379,48. cv, tuin op het westen 11 juni 2004 vanaf 55 jaar maximaal 2 - max. 42.579,- 3) 3) 3) 3) voorrang vanaf 55 jaar maximaal 2 1 p tot 65 max. 18.325,- 1 p va 65 max. 16.275,- mp tot 65 max. 24.575,- mp va 65 max. 21.225,- starter maximaal 1 1 p tot 65 max. 09.00 - 12.30 uur. 13.30 - 15.30 uur vrijdagmiddag gesloten een informatiebrochure verkrijgbaar Speciale bestemming Aantal personen Belastb. gezinsinkomen p.j. 1 e etage 2 (woonkamer 20 m2) 293,38 26,73 42,50 362,61 CV, balkon, traplift 11 juni 2004 410005 GALERIJFLAT MET LIFT Groenswaard3 1 e etage 4 (woonkamer 27 m2) 399,75 23,76 1 e etage 2 (woonkamer T9 m2) 330,45 29,89 43,50 403,84 CV, balkon 11 juni 2004 begane grond 2 (woonkamer 15 m2) 232,13 19,42 42,50 294,05 CV, tuin 22 juni 2004 maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur Boskoop: Trifolium Woondiensten Boskoop, Zijde 27, 2771 EJ Boskoop, telefoon 0172 - 210005, maandag t/m vrijdag 410003 GALERIJFLAT MET LIFT Pette I 6e etage 2 (woonkamer 32 m2) 394,31 47,20 50,00 491,51 cv, lift, douche, balkon, berging 5 juni 2004 geb.dafum 10-76 08-61 WADDINXVEEN WADDINXVEEN M. Klompéhoeve 10OI Sint Victorstraat 44 bew.datum 06-98 10-90 12-89 06-01 begane grond 2 (woonkamer 16 m2) 192,92 18,55 27,24 238,71 cv, balkon nabij dorpskern 8 juni 2004 aparte kleine slaapkamer Trifolium Woondiensten WIE KRIJGT DE WONING? De woning wordt in principe toegewezen aan de oudste starter (een woningzoe kende die geen zelfstandige woning achterlaat), of aan de langst in de huidige woning wonende doorstromer (een woningzoekende die over zelfstandige woon ruimte beschikt en deze achterlaat voor verhuur of verkoop). Bij de volgordebepa- ling worden de voorrangsregels uit de thans geldende huisvestingsverordeningen toegepast. 0e verordeningen liggen ter inzage op de gemeentehuizen von Wad dinxveen, Zevenhuizen/Moerkapelle en Boskoop. geb.datum 12-66 voorrang starter. max. 2 1 p tot 65 max. 18.325,- 1 p va 65 max. 16.275,- mp tot 65 max. 24,575,- mp va 65 max. 21.225,- URGENTIE, VOORRANG BIJ NOODSITUATIES Een beschikbare woning kan worden toegekend aan een woningzoekende die door omstandigheden dringend woonruimte nodig heeft. Voor woningen uit Waddinx veen kan de urgentie worden aangevraagd bij Woonpartners Midden-Holland. Een urgentie voor woningen uit Boskoop en Zevenhuizen/Moerkapelle kan worden aangevraagd bij de betreffende gemeente Voor het aanvragen van een urgentie worden u behandelingskosten in rekening gebracht. SPELREGELS Op het woningaanbod kunnen alleen woningzoekenden reageren die tenminste 2 jaar ingezetenen zijn van en/of een economische of maatschappelijke binding hebben met de regio Midden-Holland. In de advertentie staan de voorwaarden genoemd waaraan u in ieder geval dient te voldoen: lees deze voorwaarden goed en reageer niet op woningen indien u niet aan deze voorwaarden voldoet. U mag op maximaal twee woningen per woonkrant reageren, 1 woning per bon. Niet juist of onvolledig ingevulde woonbonnen of woonbonnen die na de slui tingsdatum worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen. Het heeft geen zin andere stukken (bijvoorbeeld over de woonsituatie) mee te zenden, omdat deze geen enkele invloed hebben op de toewijzing en niet in behandeling worden genomen. Gedurende de eerste vier weken genieten woningzoekenden met een lokale bin ding aan Waddinxveen voorrang op Waddinxveense woningen. Boskoopse woningzoekenden hebben gedurende de eerste vier weken voorrang op Boskoopse woningen. Woningzoekenden uit Zevenhuizen/Moerkapelle hebben de eerste vier weken voorrang op woningen uitZevenhuizen/Moerkapelle. De eerste kandidaat krijgt een aanbieding van de verhuurder en de gelegenheid de woning te bezichtigen. Blijkt bij controle van de gegevens zoals verklaard op de woonbon, e.e.a. niet te kloppen, dan wordt de aanbieding ingetrokken. Voordat u de woning betrekt dient u in het bezit te zijn van een huisvestingsver- gunning. Voor woningen in de gemeente Waddinxveen is deze verkrijgbaar bij Woonpartners Midden-Holland in Waddinxveen en bedragen de leges 48,00. Voor huurwoningen in Zevenhuizen/Moerkapelle is de huisvestingsvergunning verkrijgbaar bij Woonpartners Midden-Holland te Zevenhuizen, tegen betaling van 39,60 legeskosten. Kandidaten voor een woning in de gemeente Boskoop kunnen de woonruimtevergunning verkrijgen bij de gemeente Boskoop tegen betaling van 34,71. begane grond 1 (groot 26 m2) 184,77 3,95 35,00 223,72 cv 15 juni 2004 400,75 combik., tuin, douche, berging 16 juni 2004 keurmerk veilig wonen Woonpartners M-Holland vanaf 55 jaar maximaal 2 1 p tot 65 max. 18,325,- Ip va 65 max. 16.275,- mp tot 65 max. 24.575,- mp va 65 max. 21.225,- ONJUISTE VERMELDING Aan een eventueel onjuiste vermelding in de woonkrant kunnen geen rechten wor den ontleend. De regels voor de toewijzing van woonruimte zijn vastgelegd in de thans geldende huisvestingsverordeningen van de gemeenten Waddinxveen, Zevenhuizen/Moerkapelle en Boskoop. STARTERS WADDINXVEEN 4 (woonkamer 22 m2) 397,98 2,77 3 (woonkamer 22 m2) 397,42 2,77 4 (woonkamer 24 m2) 490,21 2,77 492,21 combik., douche, tuin, berging 5 juni 2004 keurmerk veilig wonen Woonpartners M-Holland 4 (woonkamer 21 m2) 311,35 2,78 400,19 combik., tuin, douche, berging 8 juni 2004 keurmerk veilig wonen Woonpartners M-Holland 314,13 combik., douche, tuin, berqinq 5 juni 2004 keurmerk veilig wonen Woonpartners M-Holland 2e etage 2 (woonkamer 29 m2) 259,65 1,68 4 (woonkamer 39 m2) 490,21 2,00 4 (woonkamer 19 m2) 378,78 0,70 492,98 combik, zolder, tuin, douche, berging 410004 GALERIJFLAT MET LIFT Vondelwijk 2e etage 4 (woonkamer 25 m2) 361,17 20,19 55,00 436,36 cv, lift, douche, balkon, berging 1 juli 2004 keurmerk veilig wonen Woonpartners M-Holland 4 (woonkamer 15 m2) 190,62 0,70

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 6