Jonkman Burgemeester redt kat Deze ereburger Week Waddinxveen EXTRA GEOPEND €1,80 I neeleman RTW FM GLASBEEK ongeval Herkansing Ballonfestival Presentatie onderzoek I F' Aan onze lezers Rectificatie Verkeers- de lucht in Oplichting en diefstal Ie pinksterdag 30 mei 80's en 90's Party in Citylife Reeuwijk Ook voor het beroepsvervoer. Leerlingen Coenecoop bij doop van Amalia Auto wassen? Top-visagist bij ‘Mieke’ Bridge Tot 1 juli 2004 uw nieuwe Combiketel met 400,00 881,00) aan koopvoordeel FV1 TANK WASH ITC 4- DBöéêR KOSLXAST www. city life classics.nl info@citylife.nl Sport 6 wasprogramma's ATTEMA tel. (0182) 61 35 00 Afscheid wijkagent Lezers schrijven Jongeren De echte disco klassiekers zullen deze avond zorgen voor een volle dansvloer, 80's dance acts, de Citylife Crew in glitter en glamour, heel veel spiegelbollen en op het hoogtepunt van de avond een Live optreden van Jurgen Jonker (SUPER IMITATIE FRANS BAUER) Open vanaf 22.00 uur. Entree 6,- Kopen of leasen v.a. 25,00 netto per maand Bel voor een vrijblijvende offerte 0182-640090 installatietechniek IS'*'*,, Z- TELEVISIE EN VIDEO Burgemeester Jonkman kon de kat weer veilig op de grond zetten. (Foto: Liesbeth van der Vis) Graag tot ziens! 57e JAARGANG nr. 290 WADDINXVEEN - De motor rit voor verstandelijk gehandi capten is op zondag 30 mei (in plaats van 31 mei). Belangstellen den kunnen op Eerste Pinkster dag om 11.15 de deelnemers meter hoogte uit een boom gered. Door de kordate actie van de burgemeester en een brandweerman stond het GOUDA. ACHTERWILLENSEWEG 31,0182-581337, DONDERDAG KOOPAVOND WOERDEN, RIETVELD 36A, 0348-415667, VRIJDAG KOOPAVOND weer is, een actief afscheid. Na een rondje met de oude brandweer-Dodge door het dorp, moest Jonkman ook een ‘slachtoffer’ uit een gebotste auto knippen en een brandje blussen op de kazerne. WADDINXVEEN - Groeneweg heeft sportief goede jaren geketid. Zie verder op pagina 27. beest na enkele minuten weer veilig met beide pluche benen op de grond. Het brandweer korps van Waddinxveen had voor de burgemeester, die door zijn functie ook opper bevelhebber van de brand- 24 UUR SERVICEDIENST ITALIELAAN 12, HAZERSWOUDE (ITC-TERREIN) WADDINXVEEN - Met‘ge vaar voor eigen leven’ heeft burgemeester Jonkman zater dag een kat op zo’n twintig Wijkagent Peter Rubeling verricht deze week zijn laatste officiële handelingen als wijkagent. Zie verder op pagina I I Lezers van het Weekblad geven een reactie op de ko mende beslissing van de ge meenteraad over de loca- tiekeuze van het nieuwe winkelcentrum. Zie verder op pagina 11 De overlast van jongeren voor de C1000 in Zeven huizen is verminderd door strengere aanpak van de politie. Zie verder op pagina 2I. EUROPAjUIN alle seizoenen groen Noordkade 24 lSF1* 2741 EV Waddinxveen Telefoon 0182 - 61 25 88 www.glasbeek.nl B. AUTOSCHADE B.V. VAN I0.00TOT 17.00 UUR Zin in de zomer krijgt u zeker bij EuropaTuin. pas opgerichte jongerenvereni ging YO! in de organisatie van de feesten. En op de feesten in De Dreef kwamen niet de min ste artiesten. Zo draaide de wereldberoem de DJ Tiësto, onlangs geridderd in de Orde van Oranje, in de Waddinxveense dansgelegen heid en zette ook Van Dik Hout de zaal op zijn kop. Dit jaar zal er op de Baila Luilak Party (Bai- la is de ‘handelsnaam’ waaron der de feesten worden georga niseerd) DJ Menno Barreveld van Yorin FM draaien en zorgt Stevie Maxx (Skihut) met zijn Live Acts voor de nodige mee zingers. „Feesten zijn goed voor sociaal Waddinxveen. We zouden er meer moeten orga niseren.” Baila Luilak Party, 28 mei, start 21.00 uur, locatie: De Dreef. Kaarten zijn in de voorverkoop 10,- euro en te koop bij Music Shop. Aan de deur zijn de kaarten 12,50 euro. WOENSDAG 26 MEI 2004 gen slagkracht Fedde is de eer ste in onze regio die dat heeft aangekaard. De vorm staat nog niet vast, maar er zijn veel gebie den waarop we kunnen samen werken.” Jonkman besloot het officiële gedeelte van de bijeen komst met een betoog. „Hoe vind je formuleringen van indruk ken van zeven jaar besturen die recht doen aan wat wij voelen. Wij staan hier in de raadzaal, de burgerzaal. De zaal waar over heid en samenleving regelmatig bijeenkomen in één werkelijk heid. Ik ben een ‘bekozen’ burge meester, een beetje gekozen, een beetje benoemd. De kern is ver trouwen en voortdurend samen zoeken naar een sing. Waddinxveen is een dorp met een iegen sfeer en echte mensen. Dank voor de kracht die zij ons gegeven heeft.” WADDINXVEEN - Top-visagist en hairstylist Leco van Zadel- hoff, onder andere de vaste vi sagist van Caroline Tensen en Leontien Ruiters, komt voor één dag naar Waddinxveen om de kunst van het opmaken te presenteren bij parfumerie ‘Mieke’. Als schrijver van twee beauty- boeken geeft hij tips en trucs om met alle mogelijke kleuren en effecten iedere keer weer andere resultaten te bereiken. De visagist heeft ook een beau- ty-item in het blad Beau Mon de. Leco van Zadelhoff is op don derdag 27 mei te zien en horen van 11.00 tot 20.00 uur bij ‘Mieke’ aan de Juliana van Stol- berglaan. WADDINXVEEN - Op zater dag 21 mei even na I 1.00 uur vond op de Brugweg een ver keersongeval plaats. Een 38-jari- uitzwaaien bij het Zuidhonk. ge automobilist uit Reeuwijk reed over de Brugweg komende uit de richting van Reeuwijk. De bestuurder week uit naar links om een geparkeerde auto voor bij te gaan. Een achttienjarige fietser uit Waddinxveen reed op dat moment ter hoogte van de geparkeerde auto in dezelfde richting. In het voorbijrijden raakte de Reeuwijker vermoe delijk de fietser waardoor er een aanrijding ontstond. De fiet ser werd met een hersenschud ding, nekletsel en een gebroken pols overgebracht naar het Groene Hartziekenhuis. Coenecoop 87a 2741 PHJ.Waddinxveen T0182 64 00 90 Einfo@neeleman.com I I www.neeleman.com HO U W K A K E INSTALLATIETECHNIEK WADDINXVEEN - In de maan den juni, juli en augustus is de zo- merbridge competitie in het An- Sommige ne Frankcentrum. Er is geen aanmelding vooraf voor nodig. De zaal is open om 19.00 uur, de wedstrijden beginnen om 19.30 uur. Deelnemers hoeven geen lid te zijn van de bridgeclub. De zo mercompetitie begint op don- jongensfeest, het begin van de derdag 3 juni. Op 26 augustus wordt de finale gespeeld. Komende week vervalt op tweede Pinksterdag een pro- ductiedag. Om die reden wordt de uiterste termijn voor inleve ren van advertenties vervroegd naar vrijdag 15.00 uur, voor ko pij is dat vrijdag 12.00 uur. WADDINXVEEN - Luilak, de dag voor Pinksteren, wordt in vele dorpen (op verschillende wijze) gevierd. Zo wordt er in Bodegraven voor dag en dauw gevoetbald en kan er in de Waddinxveense Dreef tot in de vroege uurtjes gefeest worden. Maar wat is Luilak nu precies? geschiedschrijvers spreken van een grappenfeest waar langslapers of telaatko- mers worden bespot. In de ogen van de negentiende- eeuwse cultuurhistoricus J. ter werkt Cuvalier samen met de Gouw is het een volks- en kwa- WADDINXVEEN - Zaterdag avond 29 mei organiseert de Stichting Nationale Feestdagen Waddinxveen opnieuw het kleurrijke ballonfestival op het sportcomplex van voetbalver eniging W.S.E..Vanwege de drei ging van fikse regenbuien en zwaar onweer, zag zij zich ge noodzaakt het festival op Ko ninginnedag af te blazen. „Het afgelasten van een evenement waar zoveel publiek op afkomt en waarop passagiers zich heb ben verheugd, was geen een voudige, maar wel de enige juis te beslissing,” aldus de organisator op de website www.waddinxveen.net. Het is niet de eerste keer dat de snel veranderende weer somstandigheden de ballonnen aan de grond houden. Sjaak Struijk van Aerostat Ballonvaar ten en verkeersleider tijdens het ballonfestival legt uit waar om een eerder vertrek op de dag geen optie is. „Twee uur voor zonsondergang zijn de kli matologische omstandigheden het gunstigst. In de uren daar voor is namelijk het weer te onstabiel om de ballonnen op te laten stijgen. In mei is het langer licht dan op Koninginne dag waardoor de ballonnen op een later tijdstip opstijgen. De geplande vertrektijd is nu rond 20.00 uur.” Maar liefst vijf hete luchtballonnen met een specia le vorm en 19 gewone ballon nen zorgen op 29 mei voor een fascinerend schouwspel. Alle plaatsen in de ballonmanden zijn uitverkocht. Onder de pas sagiers bevindt zich een groep met 25 verstandelijk gehandi capten en hun verzorgers. Hun ballonvaart wordt mogelijk ge maakt door een donatie van meerdere ondernemerskringen en genootschappen uit Wad- LQP^^^^l^^^^OUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN Zeven leerlingen van het Coenecoop College uit Waddinxveen mo gen zaterdag 12 juni de doop plechtigheid van prinses Catha- rina-Amelia bijwonen. De doopdienst wordt geleid door ds. C.A. ter Linden en vindt plaats in de Grote of Stjacobs- kerk te Den Haag. Prins Willem Alexander en prinses Maxima hebben een aantal jongeren (in de leeftijds categorie van de brugklas) uit alle provincies uitgenodigd om bij de doopplechtigheid aanwe zig te zijn. Binnen het Kabinet van de Commissaris van de Koningin - van Zuid-Holland is door loting bepaald dat de gemeente Wad dinxveen één van de gelukkige gemeenten is om een delegatie af te vaardigen. Het Coenecoop College, de enige school voor voortgezet onderwijs in Waddinxveen, mocht zelf de zeven leerlingen selecteren. Vijf leerlingen ko men uit Waddinxveen, één uit Boskoop en één uit Zevenhui zen. WADDINXVEEN - Burgemeester Jonkman is benoemd tot ereburger van Waddinxveen tijdens de bijzondere bij eenkomst afgelopen maandag. Jonkman werd benoemt tot ereburger voor zijn bijzondere verdienste voor het dorp. Uit handen van Nestor Wientjes ontving de burge meester een erepenning en mocht hij zijn handtekening zetten in het boek van ‘bijzondere burgers’ dat door gaans in de vitrine van het gemeentehuis ligt. Tijdens de bijeenkomst droeg Jonkman zijn voorzittershamer over aan Wientjes en de ambtsketting over aan loco-burge- meester Dijksterhuis. Wel had hij aan beiden de vraag of hij op woensdag, tijdens de gemeenteraadsvergadering, ze nog een keer mocht lenen. dinxveen. Op www.waddinx- veen.net is te zien welke bal lonnen boven het dorp zullen uitstijgen. Alle ballonpassagiers worden om 18.00 uur in de kantine van W.S.E. verwacht. Vanaf 19.00 uur is het W.S.E.- terrein aan de Willem de Rijke- laan in Waddinxveen voor het publiek vrij toegankelijk. Mu ziekvereniging Concordia ver zorgt de vrolijke noot en leden van de voetbalvereniging ver zorgen in en rond het clubge bouw de catering. Tijdens het ballonfestival worden de prij zen uitgereikt van de op 30 april gehouden ballonnenwed strijd. Informatie over het al dan niet doorgaan van het fes tival wordt gegeven via RTW FM (kabel 103.4 FM, ether 105.8 FM) of de informatie nummers 06-53311629, 06- 22515207 en 06- 53278296. streef onvermoeibaar naar ge meenschappelijke doelen. Je bent letterlijk een burgervader, een uitstervend ras dat straks (door vele pinkstervermaken. Alle laatkomers waren luilak en konden dit afkopen door te trakteren. De straatjongens trokken in groepen rond, maakten rumoer en sleepten spullen mee die aan de dichte deuren werden ge bonden. De gebruiken waren per plaats verschillend. In de Zaanstreek verzamelden de jongens rond 1895 brandnetels die op een korrie (wagentje) werden geladen. De jongen die als laatste kwam helpen, was de luilak en moest de brandnetels bij elkaar houden. De anderen trokken de korrie door het dorp en hingen aan elke deur knop een bos brandnetels. Bij de notabelen werd vaak een dode rat of kikker aan de deur knop gehangen omdat de jon gens hoopten dat ze voor het weghalen een beloning zouden krijgen.Terug naar het heden. In vrouw gaf uiteindelijk twee messen mee. Na enkele minu ten kwam de man terug en vroeg een bedrag van ongeveer 50,- euro voor de geslepen messen. Toen de vrouw op zoek ging naar man een enveloppe met enkele honderden euro’s weg en ging er vandoor. Signalement man; kaal,gezet postuur en ongeveer 1.65 m. De politie waarschuwt voor dergelijke praktijken en adviseert vooraf eerst een prijs af te spreken. WADDINXVEEN - Vorige week werden de resultaten van het onderzoek ‘De wijk is van ons allemaal’ (onderzoek naar het bevorderen van de partici patie van allochtone vrouwen in Waddinxveen, in opdracht van de SWW) gepresenteerd. Zo’n twintig allochtone vrou wen woonden de presentatie bij. Grote afwezige was de poli tiek. Alleen raadslid De Boer (CDA) was aanwezig in Wad dinxveen Wereldwijd. De da tum was enigszins ongelukkig gekozen omdat burgemeester Jonkman op dezelfde dag af scheid nam van zijn personeel. De allochtone vrouwen toon den zich positief over de on derzoeksresultaten. Een mede werkster van de Marokkaans vereniging Tawiza gaf aan te on derzoeken of het mogelijk was ook Turkse vrouwen te laten deelnemen aan de activiteiten als naai- en fietslessen. De Boer vroeg zich af of er geen overlap was in het aanbod van verschil lende organisaties voor allocht one vrouwen. „Er zijn niet heel veel organisaties die specifiek iets voor allochtone vrouwen organiseren. Wel zijn er vrouwen die deel nemen aan de activiteiten van verschillende organisaties als Peuterspeelzaal Yasmina en Ta wiza.” Van Stel (SWW) bena drukte dat dit onderzoek niet in een la moet verdwijnen. „Het komt misschien niet op een ideaal tijdstip door de kerntakendiscussie. Maar dit onderzoek biedt handvatten om dit probleem aan te pak ken. Ik hoop dat we dit een plek kunnen geven binnen de welzijnsactiviteiten van de SWW.” Deze actie is tijdelijk en beschikbaar voor 25 ATAG Enigma 28/35 toestellen. Altijd met 10 jaar onderdelen garantie, geen jaarlijks onderhoud benodigd, zeer lage onderhoud en servicekosten. •vraag naar de voorwaarden cas j watu c.v. utcTAA fow-r.w(»c«c WADDINXVEEN - RTW FM zendt op zaterdag 29 mei na de afscheidsuitzending van burge meester Jonkman. De gebeurte nissen voor en tijdens de ballon vaart uit.Verslaggeefster Kirsten Schippers zal vanuit een ballon verslag doen van de vaart.Vanaf de grond doet Hans verslag en volgt tevens de ballonnen. Op het WSE-terrein zullen Peter Rubeling en Ron Zandvliet een sfeerverslag doen. Het program ma Dance Power zal bij het doorgaan van de ballonvaart ko men te vervallen. al vanaf passende oplos- Feesten en luilakken Waddinxveen organiseert Har ry Cuvalier in opdracht van de SWW al zo’i vijf jaar d” Luilak- feesten. „Een uit de hand gelo pen hobby,” zo omschrijft Cu valier zijn organisatorische kwaliteiten. Men is ooit begon nen met de Luilakfeesten om de jongeren van de straat te houden om overlast en ongere geldheden te voorkomen. Dat is aardig gelukt. Het vorige feest trok zo’n achthonderd bezoekers. Sinds vorig jaar De gemeenteraad heeft aan bur gemeester Jonkman gevraagd of hij deze laatste gemeenteraads vergadering nog wil voorzitten. Een belangrijke vergadering, want hier zal de beslissing vallen of het nieuwe winkelcentrum op de Be Fair-locatie zal komen. Op de bijzondere bijeenkomst waren zo’n 165 genodigden aan wezigen, onder wie gemeente raadsleden, wethouders en ver tegenwoordigers van diverse organisaties. Loco-burgemeester Dijksterhuis nam als eerste de spreekstoel in en beschreef Jonk man als een ambassadeur en een verbinder die Waddinxveen een gezicht heeft gegeven. „Je was WADDINXVEEN - Een 82-jari- onze Foppe de Haan van Wad- ge Waddinxveense heeft vrijdag dinxveen,” aldus Dijksterhuis. „Je 21 mei aangifte gedaan van op lichting en diefstal uit haar wo ning aan de Prins Bernhardlaan. ’s Ochtends bood een man aan om messen te slijpen. Hoewel het gekozen burgemeesterschap, de vrouw aangaf geen interesse red.) ten grave zal worden ge- te hebben bleef de ongeveer 40 dragen.” Nestor Wientjes om- a 50 jarige man aandringen. De schreef de samenwerking als die van een hecht team; zakelijk en persoonlijk. „Ik moest alleen wel even wennen aan het voortdu rende gezwaai naar al die men sen. Je werd daarom al gauw als burgervader gezien, in plaats van geld griste de burgemeester alhoewel je uit het onderwijs komt” Ook burgemeester Cornelis (Gouda) prees de gedrevenheid van Jonkman. „We moeten ver der kijken dan onze gemeente grenzen willen we onze doelen bereiken. Dat vergt inzicht en ei- -i ffi - -‘\.z if K.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 1