Containers Geen Zomer-, maar Windfeest voor afval gaan onder gronds s^0@<l)@Os MWie gaat mee naar Parijs om de Tour.-renners in te halen? JÊ L Il H<wr «te jfetterende freefak 2004 VIDE AUDI Inschrijfbon busreis naar de aankomst van de Tour de France in Parijs Rijn en Gouwe Collecte Maag Lever Darm stichting Beperkte openingstijden bibliotheek Zevenhuizen Vakantie- activiteit bibliotheek i KTV» /S M Wt M ft Roerkoop ReisbJró X/a S Hondenuitlaatdienst zoekt versterking Veel bewoners van flats moeten f V HoorropsTwntosTOi VRAAG UW REISADVISEUR VAN TOERKOOP REISBURO ESTEE PANCAKE CRUISE BRUNCHVAARTEN AFHUREN UURVAARTEN KINDERFEESTJES Bel voor meer info; 0182 51 33 23 of mail naar: aertsglas@planet.nl ZEVENHUIZEN - Tijdens de zo mervakantie van 5 juli tot en met 14 augustus gelden er beperkte openingstijd in de bibliotheek in Zevenhuizen. De bibliotheek is open op maandag en donder dagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur en op woensdagmid dag van 14.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens deze weken kunnen de boeken in plaats van drie weken, vier weken geleend worden. kleuren. Ze vindt het eigenlijk wel prima dat het feest binnen is. „Het is hier lekker warm en je wordt tenminste niet nat," aldus Ilse terwijl ze glimlachend de oranje vlaggetjes die over het schoolplein rollen volgt. „Ze hadden het alleen beter een Windfeest kunnen noemen, in plaats van een Zomerfeest!" In het andere klaslokaal zijn voornamelijk de wat jongere kinderen met hun ouders gaan zitten. Met de tong tussen de (ontbrekende) voortanden zijn ze stilletjes aan het kleuren. Vlindertje Jolien en Achmed met een grote snor (beiden uit groep 3) zijn ook in opperste concentratie. Ze zijn net allebei klaar met de korte speurtocht. Zowel Jolien als Achmed zijn door hun moeders geschmin- ked. Achmed wilde graag de Neder landse vlag op zijn ene wang, en de Turkse op de andere. De Ne derlandse is goed gelukt. Maar toen Achmeds moeder net bezig was met de Turkse vlag, kwa men er weer veel andere kinde ren binnen waardoor de vlag een artistiek tintje heeft gekre gen. Aan de andere kant van de tafel zit Achmeds broertje Akin van twee. Hij is nog te jong om naar De Regenboogschool te gaan, maar heeft het zichtbaar naar zijn zijn in de kleine schoolbankjes met de gekleurde stiften op tafel. Het is 16.00 uur en langzaam vormt er zich een grote rij voor de gymzaal. Het is tijd voor het toneelstuk. Na het toneel is er de disco. Overal zie je kinderen met een blauw en een groen bonnetje in de handen staan. Want strakjes, tussen 17.00 en 17.30 uur mogen ze een patatje en een ijsje gaan halen bij de snackwagen van Van Santen. Helemaal gratis! ZEVENHUIZEN - helaas erg toeneemt. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelding bellen naar tel. 06-41590726, of per e-mail: www.dierenbescher- ming.wveen@planet.nl. den zijn ingeleverd. De dames zijn druk bezig met het inkleu ren van hun button en straks is het discoën! Roy heeft zijn button al klaar en laat hem ter goedkeuring aan Cynthia zien. Hij heeft eigenlijk niet zoveel gedaan nog. „Ik was te laat voor de speurtocht. Ik moest helemaal vanaf de andere kant van Waddinxveen komen lopen. Ik mocht niet op de fiets van mijn moeder, het waait te hard." Ilse is ook al klaar met Gevonden Teef, kruising, wit-zwart, ge vlekt, kortharig, staande oren, oude hond, Pater Jornaweg (Waddinxveen) Zwarte reu, Schnauzer, kale plek op achterrug, heeft oormerk, Zuidelijke Rondweg (Waddinx veen) Zwarte poes, witte bef en tenen, Tweede Bloksweg (Waddinx veen) Zwarte kat, Moerkapelse Zijde (Moerkapelle) Rode kat, Noordeinde (Wad dinxveen) Gele Kanarie, is geringd, Spar- rengaarde (Waddinxveen) Voor gratis registratie en infor matie over vermiste en gevon den dieren kunt u bellen naar tel. 0186-601199. Binnen 24 uur uw melding op internet. Kijk voor recente gegevens op www.die- rencentrale.nl. niet van suiker en her en der zie je kleine groepjes door de wijk struinen op zoek naar de juiste antwoorden bij de speurtocht. Claudia, Use, Cynthia, Gabriella en Jessica, vriendinnen uit groep 7 Van De Regenboog, ko men luid zingend de hoek om. Ze zijn net klaar met de lange speurtocht, ruim binnen de tijd. De opdrachten vonden ze een 'makkie': kroontjes tellen bij de Julianaschool (26), winkels tel len op de route (9). De antwoor- EtTexUoveS jQy wij willen op zondag 25 juli graag mee naar Parijs om de Tour de France binnen te halen. Vermist Poes, Cypers, rood door vacht, witte bef, sokken en buik, miauwt hard, is schuw, oude kat, ketting om, Johan Frisoplant- soen (Moerkapelle) Kater, Cypers, zonder wit, lang harig, dikke staart, halsband rood bel, Heemraadweg (Wad dinxveen) Kater, Cypers, witte snuit, borst, poten en buik, mist rechter ach tervoet, Chopinlaan (Waddinx veen) Grijze Valkparkiet, nog nestste- kels op krop, jong, Sperwerhoek (Waddinxveen) WADDINXVEEN - De oranje vlaggetjes klapperen luid in de wind. Op het schoolplein is een slinger zelfs al losgerukt van het fietsenrek en wordt hulpeloos van de ene naar de andere kant 'van het plein geblazen. Het Groots Zomerfeest van Brede School Noord op de Regenboog is naar binnen verhuisd. De har de windstoten en de fikse regen buien heeft iedereen naar bin nen gejaagd. Maar, dat mocht de pret niet weren. Enthousiast druppelen kinderen en ouders binnen die net de speurtocht door de wijk hebben gedaan. Bij de entree van De Regenboog school moeten ze de antwoor den inleveren. In ruil krijgen ze een pakje drinken en twee con- sumptiebonnen. „Ach, en bin nen is het ook hartstikke gezel lig," aldus Monique Janssen, medewerker Brede School Noord. Voor de eerste keer organiseer de de Brede School in Noord een wijkfeest. De Brede Scholen organiseren niet alleen school- gericht festiviteiten. De feestjes, spelletjes en gezellige middagen zijn voor alle bewoners uit de wijk. De opkomst is grandioos, ook al moest het programma helemaal omgegooid worden door de bo ze buien van de weergoden. Maar, de buurtbewoners zijn plexen eigendom zijn van de woningcorporatie. Woonpart- ners heeft toegezegd dat ze vijf tig procent van de investerings kosten voor haar rekening zal nemen. Voorwaarde van Woonpartners is dat de complexen met inpan dige containers (stortkokers) als bijvoorbeeld Souburgh ook wor den aangepakt. „De inpandige containers zijn ouderwets en veroorzaken stankoverlast. De vrijgekomen ruimte, die ontstaat wanneer de afvalcontainers ondergronds worden geplaats, kunnen we ge bruiken voor de stalling van scootmobiels," aldus de heer Mascini van Woonpartners. Na de zomervakantie worden er twee informatiebijeenkomsten gehouden voor de bewoners van de hoogbouwcomplexen waar ondergrondse containers komen. Tegelijkertijd met het plaatsen van de ondergrondse restafval- containers, zullen in Waddinx veen ook de glas- en papierbak ken in de milieuparkjes ondergronds worden geplaatst. Opstapschema willigers hebben zich toen aan gemeld en zij zijn nu allemaal in gedeeld. Echter door een nieu we/drukkere baan of blessures waren enkele mensen genood zaakt te stoppen met het uitla ten. Het Dierentehuis wil graag de opengevallen plekken vullen met nieuwe vrijwilligers. Ook omdat nu de zomervakantie voor de deur staat en het aantal asielhonden in het dierentehuis INDEXPRINT! .WNDMGGÜRACHV 1 MORGEN KUUR! STUDÏÖKWAUfïlT i 10x15 seurs ingeschakeld om een be leidsnotitie op te stellen. De Straat Milieu-adviseurs heb ben met verschillende commis sies gesprekken gevoerd om zo goed mogelijk aan de wensen van de flatbewoners te voldoen. Bij de 'containerkeuze' wordt niet alleen gekeken naar het ui terlijk. Ook duurzaamheid, gebruikers- WADDINXVEEN - De Maag Le- gemak, het gebruik voor inza- ver Darm Stichting heeft in de melaar Cyclus en de prijs/kwali- collecteweek van 13 t/m 19 juni teitsverhouding spelen een rol. De gemeente heeft Woonpart ners gevraagd om een bijdrage, omdat veel hoogbouwcom- vuilniszakken aan de straat zet ten. Een vervelend gezicht, en het veroorzaakt ook (zeker in de warme maanden) stankoverlast. Bovendien zitten ze een week laat je verras- lang met de afvalzakken opge- ,sen. In de goudstaaf zitten lieve, zadeld. spannende of stoere boeken. Je De gemeente heeft om die reden kunt nooit van te voren weten besloten dat er een nieuw inza- wat dat is en dat is juist zo leuk, melingssysteem ingevoerd moet Je mag thuis pas kijken. Je kunt worden. De gemeente heeft natuurlijk daarnaast zelf ook daarbij de Straat Milieu-advi- nog boeken uitzoeken. Vanaf 3 juli liggen de goudstaven voor klaar. Wees er snel bij want op is op. 863,09 euro opgehaald in Wad dinxveen. De campagne rond de collecteweek stond in het teken van dramkanker, de meest voor- I komende vorm van kaner en de tweede doodsoorzaak door kan ker in Nederland. De Maag Le ver Darm Stichting wil hierin verandering brengen en heeft daarom haar campagnejaar 2004/2005 in het teken van deze ziekte gesteld. Mocht u de col lectant gemist hebben, dan kunt u uw bijdrage storten op giro 2737 t.n.v. Maag Lever Darm P Stichting te Nieuwegein. Bel snel of surf naar www.toerlcoop.nl/estee en maak tevens kans op het winnen van een auto! WADDINXVEEN - De Honden uitlaatdienst van het Dierente huis Midden Holland in Gouda zoekt voor de maandag, woens dag en vrijdag hondenliefheb bers vanaf achttien jaar die in de ochtend tussen 9.00 en 12.00 uur willen helpen met het uitlaten van de asielhonden. Dat kan elke week of een keer in de veertien dagen. De uitlaatdienst is vorig jaar van start gegaan. Veel vrij- WADDINXVEEN - Zowel de restafvalcontainers voor de zo'n vijftig hoogbouwcomplexen in Waddinxveen, als de milieupark jes (papier- en glasbakken) in het dorp zullen aan het einde van dit jaar onder de grond verdwijnen. De bakken voor het restaf val bij de flats worden, naar wens van de bewoners, afsluitbaar. Alleen de bewoners van de desbetreffende flat krijgen de sleu tel, dit om onrechtmatig gebruik van de containers te voorko- De biblio- men. In juli wordt er een keuze gemaakt voor het soort container theek Zevenhuizen organiseert waarna in oktober gestart kan worden met het plaatsen, voor kinderen van zeven tot veertien jaar activiteiten in de bieb. Hou jij van verrassingen? op dit moment hun afval nog in Kom dan deze zomervakantie naar de bibliotheek in Zevenhui zen en leen een goudstaaf. Op het schateiland staat een schat kist met goudstaven. Duik een goudstaaf op en laat je verras- Voor de speurtocht moeten de kinderen verschillende opdrachten in de wijk doen. (Foto: Liesbeth van der Vis) 1 I WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 30 JUNI 2004 PAGINA 13 I l mijn rekening Handtekening. “Rijn en Gouwe gaat zorgvuldig om met Iets te vieren met bedrup, VERENIGING OF DE FAM1UE? Wij ZUN OOK TE HUUR (max. 150 personen) Informatie? INFO@ PANNENKOEKENBOOT.Nl Rijn en Gouwe Busreis Parijs Postbus 1 2400 AA Alphen aan den Rijn Inschrijven op deze reis kan tot maandag 19 juli 2004. Bij deze reis inbegrepen zijn vervoer heen en terug en tolgelden. Niet inbegrepen is een reisverzekering.De reis gaat door bij een minimale deelname van 35 personen. Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van C1000, Passage 208, Waddinxveen. i IEDERE ZATERDAGAVOND VAN 20.00 - 23.00 UUR EEN ROMANTISCHE CRUISE MET ONBEPERKT PANNENKOEKEN ETEN EN EEN USBUFFET NA. J N.B. VAN ASEI T/M NOVEMBER j OOK OP IEDERE VRUDAGAVONDÏ I Prus: volwassenen 21,- p.p. KIND T/M 12 JAAR 15,- P.P. Ook speciale cruises op 2e paasdag en 2e kerstdag van 1830 tot 2130 uur. IEDERE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND EEN TWEE UUR DURENDE BRUNCH- VAART VAN 11.00-13.00 UUR. OOK OP 2e PAASDAG, MOEDERDAG, j HEMELVAARTSDAG, 2e PINKSTERDAG, 1 VADERDAG EN 2e KERSTDAG. Prus: volwassenen 1750 p.p. KIND 3 T/M 12 JAAR 1250 P.P. Busonderneming Verhoef behoudt zich het recht voor om bij geringe deelname (minder dan 35 personen) de reis te annuleren. Bij annule ring ontvangen de aangemelde deelnemers de reeds betaalde reissom retour. Mocht u om persoonlijke redenen de reis moeten annuleren, dan kan dat tot twee weken voorvertrek. Daarna is geen teruggave van de reissom meer mogelijk. U kunt zich dan wel laten vervangen. Ik machtig Rijn en Gouwe om éénmalig het totaalbedrag van af te schrijven. Mijn bank/gironummer is. uw gegevens. Zie voor nadere informatie het colofon van ons dagblad” Het idee voor deze reis komt van Verhoef-direc- teur Cees Sanders. Nadat hij vorig jaar een Rabo-clinic op de Cauwberg meemaakte -'ik was helemaal dood, dat klimmen is aan mij niet besteed’- kwam in eerste instantie het idee bij Naam: Adres: PC/Woonplaats: Telefoon: Aantal personen a 37,50: Lezers van de nieuwsbladen kunnen dit unieke dagje Parijs meebeleven voor de speciale prijs van slechts 37,50. Het enige wat u hoeft te doen is de onderstaande bon in te vullen en op te sturen. E-mail eslee.woddinxxten@toerkoop.nl Fox GRATIS Op zondag 25 juli 2004 organiseert Busonderneming Verhoef in samenwerking met de nieuwsbladen van Rijn en Gouwe een reisje naar Parijs om daar 's middags op de Champs Elysées de rijders van de Tour de France te ver welkomen. Maar omdat de bus al vroeg vertrekt, heeft u de kans om er een echt dagje Parijs van te maken. Om een uur of 10.00 arriveren we al in de Franse hoofdstad, zodat er alle gelegen heid is om een bezoek te brengen aan bijvoor beeld de Eiffeltoren, het Louvre of de Are de Triomphe. Maar u kunt ook een lekker boot tochtje op de Seine maken of gewoon ontspan nen een terrasje opzoeken. 03.30 uur Woerden NS Station 03.50 uur Alphen a/d Rijn NS Station 04.10 uur Gouda NS Station (buszijde) Vertrek vanuit Parijs: 19.00 uur Hoe kunt u boeken? U vult de onderstaande bon volledig in en stuurt deze in een gefrankeerde envelop naar: Opstapplaats: Woerden 03.30 uur NS Station Alphen aan den Rijn 03.50 uur NS Station Gouda 04.10 uur NS Station (buszijde) BIJ INLEVERING VAN UW VOLLE KLEINBEELD FOTOROL IN ÉÉN VAN ONZE FILIALEN ONTVANGT Ut RATIS POiSTFR hem op om een excursie naar de Alp d’Huez te organiseren. 'Dat idee is nog steeds niet van de baan, maar we hebben ervoor gekozen om dit jaar te beginnen met een reisje Parijs. Dat is wat dichterbij en geeft onze gasten tevens de gele genheid om twee dingen te combineren: een leuk bezoek aan de stad èn een sportieve ont moeting op de Champs Elysées!’ De wielrenners worden rond 16.00 uur in Parijs verwacht en moeten dan nog acht ronden draai en op de Champs Elysées. De finish zal om een uur of 17.30 zijn. Aansluitend wordt de winnaar gehuldigd. Om 19.00 uur vertrekken we weer uit Parijs om rond 01.00 uur weer thuis te komen. Konooklrocrt 12,2741 HH Waddinxveen Telefoon 0182 688 488 /fp) 0182 688 588 37 r~ ^^mOLPCDLl® Een uur varen langs de Rotterdamse skyune en onbeperkt PANNENKOEKEN ETEN. j Vertrektijden: woensdag en VRUDAG1630 EN 18.00 UUR ZAT. 1330,15.00,1630 EN 18.00 Ulf ZON. 1330,15.00,1630 EN 18.00 UT TUDENS DE MEIVAKANTIE QO APRIL T/M 9 MEI, ZOMERVAKANTIE (1 JUU T/M 29 augJ en herfstvakantie (16 okt. T/M 24 OKT) VAREN WU OP DINSDAG i t/m ZONDAG OM 1330,15.00, g 1630 EN 18.00 UUR. OOK OP 1e EN JF 2e paasdag, hemelvaartsdag, 1e EN I 2e pinksterdag en 2e kerstdag ZUN ER UURVAARTEN. Prus: volwassenen 12,- p.p. J KIND T/m 12 JAAR €7," P.P. KIND T/M 2 JAAR GRATIS Iedere woensdagmiddag (behalve TUDENS DE MEI-, ZOMER- EN HERFST- VAKANTIE) VAN 1330 -1530 UUR 2 UUR VAREN MET ONBEPERKT PANNENKOEKEN ETEN, EEN USJE, KLEUR- g WEDSTRIJD, SCHMINKEN EN BALLENBAK.g Prus: volw. en kind 9,50 p.p. g Voor alle vaarten gelot INKHEPEN15 MiN. VOOR VERTREK Reserveer nu?!! Tel O1O-456T295 vavw.pannenkoekenboot.nl Afvaart: Parkhaven, aan de VOET VAN DE EUROMAST •T

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 13