c Structurele Hutten bouwen controle snelheid op provincie wegen De beer is er weer Deze Week 6 juli open! LET OP Heemskerk §6 FS BABYWK verhuizen? Nederland- Portugal op groot scherm WADDINXVEEN - Bij Wijk- en Speeltuinvereniging 'De Padde stoel' aan de Lijsterbesstraat in meester Klinkhamerweg is Waddinxveen wordt de halve fi nale Nederland - Portugal op Moerkapelle een belangrijk aan- groot scherm uitgezonden. Het dachtspunt. Ook tijdens de in stige ongevallen komen het eerst wijkgebouw is open voor ieder- maart gehouden kembezoeken voor controles in aanmerking, een, jong en met z'n allen wilt zien hoe Ne derland deze keer wél Europees kampioen wordt. Jeugddienst opent haar deuren in Gouda Brand oefening Aanhouding verdachten brandstichting De specialist voor u! Organist Van Marion in St. Jan ^Europa's GROOTSTEbabyzaak] Vanaf europaTuin alle saizeeaea groea Nieuw in Gouda f van til noort PARTICULIERE VERHUIZINGEN INBOEDEL- EN ARCHIEFOPSLAG EMIGRATIE VERPAKKINGEN Vrijdag na het hutten bouwen mochten de kinderen in tenten blijven slapen. (Foto: Liesbeth van der Vis) 4 De Vries 1 WiOUSfi KOELKAST Sport Tempoverhoging brengt Paul Baans winst. Zie op pag. 17. Ondergronds De restafval-, papier- en glas containers moeten eind van dit jaar ondergronds zijn ge plaatst. Zie verder op pag. 13. Goede doel Scholiere Mariska Berrevoets zingt met de band voor het goede doel. Zie verder op Pag- 9- Bruggenfestijn De Bruggen had afgelopen weekend een groot feest aan de Sterrenlaan. Zie verder op pag- 9. deskundig1 N209, N455 en ook de Rijskweg Nil en de Vriezenweg in Jacobs- woude. andere slaapbenodigdheden worden geïn stalleerd in de tenten. Na een heerlijk lo pend koud buffet werd het grote televisie scherm te voorschijn gehaald voor degenen die de laatste aflevering van nederlands be kendste soap ondanks het huttendorp niet wilden missen. Hierna konden alle kinderen die van zingen hielden hun hart ophalen tijdens een sessie karaoke. Naarmate de avond vorderde ver trokken de meeste kinderen naar hun tentje om lekker te gaan slapen, maar natuurlijk waren er net als ieder jaar weer kinderen die het presteerden pas vroeg in de ochtend hun tent op te gaan zoeken. De verstandige kinderen die wel op tijd naar bed waren gegaan zaten vanaf zes uur 's ochtends alweer klaar aan de ontbijttafel, en veel kinderen waren dan ook alweer vroeg vertrokken naar huis, veelal om nog even bij te slapen van de vermoeiende afge lopen drie dagen. Al met al weer een zeer gezellig huttendorp, een geslaagde afslui ting van het seizoen van speeltuinvereni ging de Overkant! ZEVENHUIZEN - De Hervorm de kerk heeft op 4 juli een zang- jeugddienst. Er zal veel gezon gen worden. Het thema van de dienst is 'Vakantiekriebels'. De dienst start om 19.00 uur. De voorganger is dhr. E. de Kam. Tevens is dit de laatste jeugd dienst van het seizoen. Na af loop staat de koffie klaar. Cuphea hyssop Roze zomerbloeier geschikt voor zowel bloembak als sierpot. 0 12 cm _zdto\_ snelservice WADDINXVEEN - De politie man uit Capelle a/d IJssel, is het rijbewijs ingenomen omdat hij meer dan vijftig kilometer per uur te hard reed, namelijk 153 ki- REGIO - De bekende Scheve- ningse organist Sander van Ma rion houdt woensdag 7 juli een concert op beide orgels van de St. Janskerk met als thema 'Mu ziek in Contrast'. Een boeiend concertprogramma met werken van onder andere Bach, Reger, Scarlatti, Moretti, Sweelinck, Lefébure-Wély, Franck Boël- Imann en Andriessen. Ook zal Van Marion op de hem kenmer kende wijze binnen dit thema improviseren. Het concert begint om 20.15 uur. nen op de verkeersveiligheid ge volgd door de politie met hand having van de maximumsnelhe den. Daarom blijft de aandacht van de gemeente vanzelfspre kend ook gericht op de inrich ting van de wegen. De wegen zijn geselecteerd op basis van een verkeersongeval lenanalyse. Wegen met veel em- vanaf 20.00 uur en begint de wedstrijd om 20.45 uur. Meer in formatie over de activiteiten in veter eten. Rychella is de beste en het eerste bij het knoopje in het midden van de sliert. Bij en Anyssa in de klas hebben ze alle kinderen een naam laten bedenken, en de leukste er uit gekozen. „Bij ons was de leukste naam: De Kikker- sprong," aldus Rychella voordat ze verder gaat met het levens grote 4-op-een-rijspel. WADDINXVEEN - Heerlijk re laxed ligt hij op de grijze stoep- sentijd werd er druk gespeeld in de speel tuin en af en toe geknutseld binnen in het gebouw. De regenbuitjes die af en toe vielen mochten de pret niet drukken; iedereen bleef gewoon druk aan de gang, uitgerust met of zonder regenjas. Tegen het eind van de middag was het hoog tijd om met z'n al len te gaan eten, na al het harde werken van de afgelopen middag. Ook de tweede dag kwamen alle kinderen uit school weer naar de speeltuin gesneld om met hun vriendjes en vriendinnetjes in en rond him hut te spelen. Na het avond eten was het weer tijd om naar huis te gaan en bij te tanken voor een volgende dag school en de laatste dag (en nacht) van het huttendorp. Vrijdag was het tijd om plaats te maken voor de tenten waarin de kinde ren uit veiligheidsredenen gingen over nachten. Het afbreken van de hutten ver minderde het plezier van de kinderen niet, zij vonden het bijna net zo leuk om alles af te breken als het bouwen van de hutten. Vervolgens werden alle tenten opgezet en konden alle luchtbedden, slaapzakken en middels een brief van de Brug gen geïnformeerd over de avond, zodat er geen schrik zou ontstaan. REGIO - Het Regionaal Verkeershandhavingsteam (RVHT) van Politie Hollands Midden start met ingang van 1 juli met structu rele snelheidscontroles op de provincialewegen N207, N456 en N219 en enkele wegen binnen de bebouwde kom van Zevenhui zen en Moerkapelle. Uit politieregistraties blijkt dat op deze we gen veel ongelukken gebeuren. Donderdag onthulde wethouder De Jong en teamchef C.E. Kooi van politieteam Nieuwerkerk a/d IJssel één van de onlangs geplaatste waarschuwingsborden. team nooit maar voor een be paalde periode toezicht houdt. Als het team eenmaal op een tra de komst jectweg met snelheidstoezicht is controles gebruik van auto's met radarapparatuur, laserguns en de plan- flitspalen. Naast de activiteiten van het RVHT zijn er natuurlijk WADDINXVEEN - De bewoners en medewerkers van De Brug gen aan de Sterrenlaan hebben maandagavond een grote ontrui- mings- en brandbestrijdingsoe- fening gehad. De medewerkers van De Bruggen voerden deze oefening in samenwerking met de brandweer van Waddinxveen uit. Jaarlijks worden er brandoe feningen gedaan om zo goed mogelijk voorbereid te zijn, mocht er een calamiteit ontstaan. Er zijn richtlijnen voor ontrui men en blussen, maar deze soepel en snel uitvoeren in sa menwerking met de hulpverle ningsdiensten vergt oefening. De omwonenden van het ge- te bewaren op de circusfiets. Hij bouw aan de Sterrenlaan waren zou het nieuwe schoolplein het 'Kabouterplein' willen noemen. Kimberley en Diony (beiden 11, groep 7) hadden het plein 'Het Nijntjeplein' gedoopt. Anyssa (8) en Rychella (7), nichtjes uit groep Tegelijkertijd met het afsluitings- 4 zijn druk bezig met het drop- feest, is er ook de officiële opening van het nieuwe school plein voor de kleuters. De speel plaats is vergroot, opgehoogd en Rychella heeft twee nieuwe speeltoestel len. Ook de grote bronzen beer tafels naar binnen aan het sjou- heeft weer een plekje op het wen. Het luchtkussen staat in de gymzaal, het dartbord staat droog in de fietsenstalling en de blikkentoren kan vanaf nu om gegooid worden in de hal. „De pony laten we buiten," lacht Hans de Haas. „Die was iets te groot om mee naar binnen te ne men." teur Hans de Haas is op zijn knieën het luchtkasteelkussen aan het afdrogen. In allerijl is het grootste gedeelte van de spelle tjes van buiten naar binnen ver huisd. Conciërge Frido Kalme- ijer is nog druk bezig de laatste Door de ligging tussen de A12 en de A20 heeft de kern van Ze venhuizen veel last van sluip- verkeer. De provincieweg N219 doorkruist Zevenhuizen van noord naar zuid. Met name de verkeersstroom over de Burge- voor de gemeente Zevenhuizen/ kleurde ballonnen dansen in de wind om hem heen, maar het lijkt hem niks te doen. Eindelijk mocht hij van die donkere onge zellige zolder af. Eindelijk kreeg hij na jaren zijn oude vertrouw de plekje op het schoolplein te rug. Nu maar hopen dat die nare mensen hem niet meer zo vies maken als ze voorheen hebben gedaan. Want dat was ook de re den waarom hij naar de zolder moest verhuizen. Het is vrijdag en De Kameleon houdt het af- sluitingsfeest van de 75-jarige verjaardag van de school. Direc- WADDINXVEEN - Ieder jaar staat het gras veld achter het wijkgebouw van speeltuin vereniging de Overkant in het teken van het huttendorp. Ieder jaar worden er activitei ten georganiseerd rond een thema, zoals het ridderdorp, het heksendorp en, een aantal jaren geleden, het indianendorp. Dit jaar wés er door de organisatie voor gekozen om weer eens ouderwets hutten te gaan bouwen. De afgelopen jaren werd er voor namelijk geslapen in tenten, maar dit jaar was er genoeg hout en andere materialen verzameld om elke groep kinderen een hut te laten bouwen. Bij het startsein woensdagmiddag begon nen de kinderen al fanatiek met pallets en planken te slepen, allemaal gewapend met hun eigen hamer en een grote voorraad spijkers. Tegen het einde van de middag stonden de eerste hutten al en kon begon nen worden aan het verfraaien van de hut Na het nodige geklieder met verf zag alles er gezellig uit en werd duidelijk welke hut tot welke kinderen behoorden. In de tus- stoel.nl.nu. Tijdens deze avon- Middelweg den bestaat ook de mogelijkheid de dorpskern om u als lid of donateur aan te melden. maart gehouden kembezoeken oud, die gezellig is gebleken dat voor de inwoners Tweede uitgangspunt is dat het de veiligheid op de wegen in de gemeente een bron van zorg is. Wethouder De Jong heeft zich voor schoolplein gekregen. De beer lag al eerder op het plein, maar is naar de zolder verhuisd door het vele vandalisme. Aan de leerlingen van De Kame- Hans de Haas geeft het verlos- leon is gevraagd om een naam sende woord: „Het schoolplein voor het nieuwe schoolplein te heet vanaf vanmiddag 'Het Be- bedenken. Joey (12, groep 7) pro- renplein'. We wilden het eerst beert angstvallig zijn evenwicht 'Het Bezige Berenplein' noemen, maar dat paste niet op het bord je!" Woensdag is de Paddestoel geo- daarom ingezet pende vanaf 20.00 uur. De wed- van het RVHT. De gemeenteraad gestart, dan blijft het ook. Het strijd begint om 20.45 uur. De en- stemde in september 2003 in met RVHT maakt bij de snelheids- tree is gratis. Als Oranje de finale de benodigde wijzigingen van van het EK voetbal haalt, wordt de bebouwde komgrenzen en ook deze wedstrijd uitgezonden gaf zo groen licht aan op het grote scherm in 'De Pad- nen van het college. destoel' op zondag 4 juli. Ook De nieuwe trajecten die door het ook controles van de lokale poli- dan is 'De Paddestoel' geopend RVHT aangepakt worden zijn: tieteams op de provinciale en lo- De N207 tussen de Julianasluis kale wegen. en het Weegje in Gouda. De Vooruitlopend op de structurele N456 tussen het Weegje en de controles heeft het RVHT vorige 'De Paddestoel': www.padde- A20 en daarna het vervolg via de week zondag een snelheidscon- en Bredeweg tot in trole met de lasergun gehouden van Moerkapelle. op de Zuidplasweg (waar een Het weggedeelte van de N219 maximumsnelheid van tachtig tussen de A12 bij Zevenhuizen kilometer per uur is toegestaan), en de A20 bij Nieuwerkerk a/d Zes personen zijn aangehouden. IJssel. De Noordelijke Dwarsweg Van één van hen, een 21-jarige vanuit de dorpskern in Zeven huizen tot en met de Knibbel- weg. Het doel van de controles blijft de bevordering van de verkeers- lometer per uur! veiligheid. Uit de uitleg van de Het RVHT zal ook actief zijn op heeft in de nacht van donderdag heer Molenaar van het RVHT provinciale wegen in de om- op vrijdag drie verdachten, een blijkt dat de wegbeheerder met geving, waaronder de N206, tegels naast het bankje. Fel ge- 13-jarige en een 15-jarige jongen de inrichting van wegen en snel- uit Waddinxveen en een 21-jari- heidsbeperkende maatregelen ge man uit Gouda, aangehouden de grootste invloed kan uitoefe- inzake brandstichting. Na een melding dat er een heg aan de Stationsstraat in de brand stond, zagen agenten ter plaatse de drie jongens wegrennen. Op de Dreef werden de jongens staande ge houden. De ouders van de twee jongste jongens zijn door de po litie in kennis gesteld. De politie doet verder onderzoek naar de brandstichting en in hoeverre de verdachten hierbij betrokken zijn. F NEELEMAN s Uneto-Vni addin OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN WOENSDAG 30 JUNI 2004 TELEVISIE EN VIDEO jfl Installatiebedrijf voor: r www.europatuin.nl i elektra cv uitbouw |verbouwingen reparaties Installatietechniek water sanitair dakwerken I ONDERHOUD ALLE MERKEN APK-KEURINGEN ADVIES GOUDA. ACHTERWILLENSEWEG 31,0182-581337, DONDERDAG KOOPAVOND WOERDEN. RIETVELD 36A. 0348-415667. VRIJDAG KOOPAVOND 24 UUR SERVICEDIENST ATTEMA tel. (0182) 61 35 00 57e JAARGANG nr. 2907 Babypark Gouda - Industriestaat 15 - 2802 AC Gouda Tel. (0182) 68 38 68 200 babykamers - www.babypark.nl 500 kinderwagens dvo TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN /Auto\ snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: Door Naomi Vuik Q* /Bel voor gratis ^>.^offerte^^ KANTOOR- EN PROJECTVERHUIZINGEN VERHUUR VERHUISMATERIAAL vanl^noort www.erkendeverhuizer.com van noort-poldervaart verhuizingen Coenecoop 449 Waddinxveen Boskoop: 0172-21 31 92 BJÖI Gouda: 0182-51 25 34 Woerden: 0348 - 41 11 00 E-mail: verhuizen@vannoort.nl www.glasbeek.nl Telefoon 0182 - 61 25 88 Noordkade 24 2741 EV Waddinxveen KERK WEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL. <01821 64 ÜU 72 0 O O Z O KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: E O O Tesselschadelaan 22 2741 AT Waddinxveen Tel: 0182 - 630828 Gratis nummer voor het melden overlijden 0800 - sterfgeval (0800 - 7837343825) vmw. devnesuitvaartverzorging. nl VERVANGING VAN UW KEUKEN- INBOUW- APPARATEN WU KOMEN GRATIS BIJ U LANGS OOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. Dorpstraat 33 Waddinxveen Telefoon 0182 - 63 08 99 Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 1