c Swingen tijdens Wokkelpop Deze Week LET OP 2.99 vanaf 0,32 Regionaal opsporings- programma van start EUfto Jog Aanrijding A12 Actie tegen auto-inbraken HBMH Finance Center bedankt! Startzondag Protestante J Jongen gewond door schroef 1 gemeente MTdoPOP-1 7181 i 1 NEELEMAN DISCOUNT DÈ COMPUTER KOOPJES BEURS Open Podium op Open Monumentendag Als hoofdsponsor heeft u de clubkampioenschappen 2004 van tennisvereniging De Gouwe Smash mede mogelijk gemaakt. Jong WSE mist stootkracht Pennisetum Prachtig siergras. Bloeit tot oktober. RIJHSTtEEKlUL ALPHEN A/D RIJN ZATERDAG 11 SEPTEMBER 10-16 UUR i WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Nieuw digitaal Printstation 10x15 |onniivi=i.» europaTuin AutbX snelservice SUPERVOORDEEL VOLOP FRUIT UIT EIGEN BOOMGAARD: 3 kg €3,95 5 kg €2,49 5 kg €1,95 5 kg 1,95 25 kg €4,95 25 kg €4,95 Pruimen Triomphe handperen Delbare appels klein Odin (kleine rode appel) Frieslanders Uien nieuwe oogst Bij aankoop van 1 kg kaas, GRATIS een pakje roomboter! Voor de tuin nu volop chrysanten, heide, pompoenen enz. V.O.F. T. VAN DER SPEK Zn De grootste babyspeciaalzaak van Europa nu ook in Gouda BABYKAMERSHOW 200 Babykamers 500 Kinderwagens 60 Tienerkamers www.babypark.nl BABYPARK KESTEREN NU OOK IN GOUDA!!! Industriestaat 15 2602 AC Gouda 0162 66 38 66 pAKKE& WOENSDAG 8 SEPTEMBER 2004 57e JAARGANG nr. 2916" OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN i' A St J 't.j Weekblad voor Voorstel college centraal sportpark Foto: Liesbeth van der Vis Swingen tijdens Wokkelpop. www.europatuin.nl HBMH: Dorpstraat 15, Waddinxveen - www.hbmh.nl uit Nieuwegein, stond enkele meters van haar auto af. De auto Meer over de Monumentendag leest u op pagina.... GOUDA,ACHTERWILLENSEWEG 31.0182-581337. DONDERDAG KOOPAVOND WOERDEN. RIETVELD 36A. 0348-415667. VRIJDAG KOOPAVOND Smash, heeft de discussie weer doen opwaaien. De gemeente april 2005 zal het onderzoek naar het centraal sportpark afge- dan zouden de twee verenigin gen eventueel tijdelijk bij een an dere vereniging ondergebracht kunnen worden. ZEVENHUIZEN - Een 39-jarige automobiliste uit Rotterdam UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN I ONDERHOUD I ALLE MERKEN APK-KEURINGEN 1 DESKUNDIG I ADVIES KERKW11G OOST 185 2741 HIJ WADDINXV EEN TEL. (0182)64 00 72 kelpop, ook op muzikaal ge bied. Deze energieke band, met een drummer die de boel be hoorlijk wist op te zwepen, had er duidelijk plezier in hier in Waddinxveen te mogen spelen. Hoewel de meeste teksten van hun nummers voor de meeste Waddinxveners onbegrijpelijk waren, werd er behoorlijk op los geswingd tijdens hun optre den. Het enthousiasme van de band kwam tot uitdrukking in een uitspraak van de saxofonis- te: "You are the best!! Thank you very' much!" Eindelijk was het tijd voor de leden van de band 'Stageproof' om het podium op te gaan en Wokkelpop 2004 pas send af te sluiten. Zoals altijd, was ook deze keer de combina tie van lekker weer, heerlijke muziek en gezellige mensen een groot succes! Programma startzondag 12 september Een uitgebreid verslag leest u op pagina WADDINXVEEN - De lan delijke open monumenten dag is weer in aantocht. Za terdag 11 september tussen 10.00 en 16.00 uur is een groot aantal rijksmonumen- ten en andere beeldbepalen de gebouwen voor het pu bliek vrij toegankelijk voor bezichtiging en een rondlei ding. WADDINXVEEN - WSE omhelsde het late gelijkspel (1-1) tegen het Reeuwijkse RVC'33 met grote voldoe ning. Halverwege de twee de helft kwam de thuisclub goed weg toen de opportu nistische Reeuwijkse voet ballers bij een 0-1 voor sprong twee keer tegen de paal schoten. Het ontbrak de Waddinxveners ondanks alle frivoliteit aan de beslis sende eindpass. 09:30 -11:00 Morgendienst Ontmoetingskerk; Immanuëlkerk; De Rank 09.30 pastor G.J. Martini, 9.30 ds. C. de Jong, 10.00 ds. M. Bos en ds. J.P. Koning. In alle diensten is het thema "Hoop doet Samenle ven". 11:00 -12:00 Activiteiten- markt in de wijkgemeenten (de deuren van de Immanuëlkerk, Ontmoetings kerk en de Rank staan open) 14:30 -16:30 Fietstocht 16:30 -17:00 Gezamenlijk kof fiedrinken 17:00 -18:00 Coenecoop Col lege - Ds. C. de Jong Als afsluiting van de start zondag wordt u om 18.00 uur gastvrij ontvangen bij De Rank in het Coenecoop colle ge voor een zogenaamde Ag- apè maaltijd, een gezamenlij ke maaltijd waarbij u zelf datgene meeneemt wat u zelf zou willen eten, maar u mag ook genieten van alles wat er is meegenomen door de an dere deelnemers. Wilt u mee doen met deze maaltijd? Stuur dan een e-mail aan: p.vanderlaarse@tpgpost.nl of reneliavanderkrans@hot- mail.com of bel naar voor noemde personen, tel.: 617833 of 616179. Bel (0900) 708 09 00 (10 eurocent per minuut) Foto’s direct klaar Kantoorboekhandel Kon.Wilhelminaplein 6 Waddinxveen o. o z ïj z 2 o F- O alle seiioenen green Smash een nieuw onderkomen hebben. „De planning is krap, maar we gaan ons uiterste best doen om het te kunnen realise ren," aldus Gerts. Mocht het WADDINXVEEN - Een 19-jarige jongeman uit Alphen aan den Rijn kwam op zondag middag op de Gouwe ter hoogte van de Zuidkade met zijn voet in een schroef van een boot terecht. Met ste bezoekers van wokkelpop al aardig aan het swingen. Na hun optreden was het de beurt aan de playbackers van Waddinx veen om hun kunsten te laten zien. Na de band UNCOVER, een band die 5 jaar geleden hun eerste publieke optreden gaven en sindsdien aardig bewezen heeft niet zomaar een 'dertien in een dozijn' coverband te zijn, was het de beurt aan de dansers van Diana's Free Aerobics. Tij dens deze dans-demo vlogen de spetters van het podium. Uiter aard hoorden de bezoekers tus sen alle optredens door de kun sten van DJ's Rene en Coen, die alles zo soepel mogelijk in el kaar over lieten lopen. Voor de pauze lieten de bands 'de Si rens' en 'CodeWillem' nog van zich horen en toen was het tot een uur of zeven de eer aan de rijksweg op en raakte twee pas serende auto's. De Rotterdamse en de 22-jarige bestuurster van één van de passerende auto's zijn ter observatie overgebracht naar het ziekenhuis. Door de ra vage is de rijksweg een tijdlang afgesloten geweest. Het voorstel zal door de raad in de commissievergaderingen van /Auto\- snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag Um vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) WADDINXVEEN - Playbacken, echt zingen en muziek maken, dansen en alles wat verder met muziek te maken had was te zien én natuurlijk te horen afge lopen zaterdag tijdens het jaar lijkse openlucht muziekfestival 'Wokkelpop 2004'. Het parkeer terrein voor sporthal de Duike laar was vooral 's avonds afge laden met mensen die als muziekliefhebbers of simpel weg gezelligheidsliefhebbers een leuke avond wilden heb ben. Niet alleen 's avonds was het gezellig, vanaf de opening zaterdagmiddag om twaalf uur, verzorgd door DJ's Rene en Coen, zat de stemming er al aar dig in. De band Meddum Toeso beet als eerste het spits af en met hun brede repetoire, zoals ze zelf zeggen "rock music van nul tot nu”, brachten ze de eer- REGIO - Onder de titel 'Team West' start het arrondissement Den Haag volgende week woensdag met een regionaal op- sporingsprogramma. De uitzending is gepland direct na het journaal van 18.00 uur op regionale zender RTV West. De eerste uitzendtijd is om 18.43 uur, later die avond komt Team West direct na de nieuwsuitzen ding om 19 minuten over het he le uur. In Team West werken de politie regio's Haaglanden en Hollands Midden, het openbaar ministerie Den Haag en RTV West samen. Het programma bestaat uit drie onderdelen: een opsporingsbe richt, een terugkoppeling van eerder uitgezonden opsporings berichten en een journalistieke achtergrondreportage over 'vei ligheid' in de meest brede zin van het woord. In het opsporingsbericht wordt de kijkers om hun medewerking gevraagd bij het oplossen van ernstige misdrijven die in het ar rondissement Den Haag zijn ge- Digitale foto’s 0,15 Ongeacht aantal Nu ook via www.sonneveld.nu andere sportverenigingen nog even vrij gelaten. Op dit moment met pech schoot door de klap de den loopt er al een onderzoek be- Rijn, zette onmiddellijk de motor treffende het zwembad. Voor de af en voorkwam zo erger. Sniep wordt gekeken of het, in www.pcdlscount.nl -V BENT U TOE AAN VERVANGING VAN UW KEUKEN- INBOUW- APPARATEN WIJ KOMEN GRATIS BH U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WIJ LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: pleegd. Het arrondissement Den Haag behelst de grote steden Den Haag, Delft, Zoetermeer, Westland, Leiden en Gouda en hun omgeving. Team West is een variant op het AVRO-program- ma 'Opsporing Verzocht'. Net als bij landelijke opsporingspro- gramma's bepaalt justitie bij Team West de inhoud van het opsporingsbericht. Een opspo ringsbericht op radio of televisie is een opsporingsmiddel. Over de inzet hiervan beslist de offi cier van justitie. aardappelen-, groente- en fruithandel Bredeweg 116 Zevenhuizen Tel. (0180) 63 15 11 k naast oprit A12 richting Den Haag WADDINXVEEN - Het college heeft het voorstel aan de raad ge daan om de haalbaarheid van een centraal sportpark te onder zoeken. Het college heeft ook al een mogelijke plek voor het sportpark in gedachte: in de oksel van de Piasweg en de Onder weg. Onderzoek moet worden gedaan naar de financiële haal baarheid, de bodem en de infrastructuur. Ook overleg met de provincie is noodzakelijk, omdat de aangewezen plek niet bin nen de gemeentegrenzen ligt. daling van 102. Team Waddinx- veen-Boskoop vindt dit echter nog steeds te hoog. De dader(s) hebben vaak enkele seconden nodig om in uw auto in te bre ken enverplaatsen zich veelal met de fiets. Auto-inbraak is een lastig te be strijden vorm, met deze actie hoopt de politie dat men zich er van bewust wordt dat de kans zichtbaar kleiner wordt als men waardevolle spullen uit de auto haalt en zorgt dat er niets zichtbaar is. De inzet van deze controles van de politie zal er dan vooral op gericht zijn om automobilisten meer bewust te laten worden van hun "eigen" verantwoorde lijkheid waar het gaat om het goed afsluiten van hun voertui gen en het niet achterlaten van kostbare goederen in de auto's. DJ's, die zich eventjes lekker uit konden leven. Alle bezoekers hadden de tijd een goede bo dem te leggen voor de rest van de avond en bleven dan ook hangen om een hapje te eten of kwamen later weer terug naar het terrein. De band 'Jill the Garbage Can Band' begon de tweede helft van het festival en werd gevolgd door de spannen de bekendmaking van de win naar van de playbackshow. Na dit alles was het de beurt aan de Tsjechische band 'Ztrata? Asu', bestaande uit 4 Tsjechische jon ge muzikanten afkomstig uit het dorpje Pehlrimov. Pelhri- mov heeft een vriendschaps band met Waddinxveen en in de loop der jaren hebben er over en weer uitwisselingen plaats gevonden op cultureel, en dit jaar net als vorig jaar op Wok- WADDINXVEEN - Nu alle for mele wegen samen zijn geko men wordt er, voor het eerst, als één Protestantse gemeente in Waddinxveen op zondag 12 sep tember een Startzondag georga niseerd. Alle wijkgemeenten: Immanuëlkerk, Ontmoetings kerk en de Rank nemen hieraan deel. Een Startzondag is een spe ciale zondag aan het begin van het kerkelijk jaar waarin ge meenten laten zien wie ze zijn en wat ze doen, welke activiteiten er naast de erediensten, alle maal worden georganiseerd en voor wie. Gedurende deze dag zetten de kerken hun deuren open voor een ieder die dat wenst om, naast het Woord, te laten horen en zien dat zij een ontmoetings plaats zijn voor wie dat maar wil. De gehele dag vinden er, naast de erediensten, activiteiten plaats die het werk van een ac tieve, diaconale gemeente duide lijk maken. Natuurlijk is ieder een, kerkelijk gebonden of niet, zoals altijd, van harte welkom. De morgendiensten vinden allen plaats in de eigen wijkgemeente. De speciale avonddienst vindt plaats in het Coenecoop College. 16.00 uur door nog onbekende reden op de rijksweg Al 2 ter hoogte van Zevenhuizen tegen een auto met pech op de vlucht strook aan. De bestuurster van TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN WADDINXVEEN - Eigenlijk moet iedereen zijn auto zonder zorgen kunnen achterlaten in de straat of op een parkeerplaats. Helaas is dit niet het geval. Daar om gaat het team Waddinxveen- Boskoop van het politiedistrict Gouwe IJssel gedurende de maand september wederom starten met preventieve contro les. Dit met betrekking tot auto- inbraken en om deze zo ver mo gelijk terug te dringen. Deze controles zullen plaatsvinden op verschillende locaties in Wad dinxveen en Boskoop, zoals: woonstaten, parkeerplaatsen en bij enkele sportlocaties. Van 1 ja nuari 2004 tot en met eind au gustus zijn er in Waddinxveen en Boskoop al 264 aangiftes ge daan van auto-inbraken. In de zelfde periode in 2003 waren het echter 366 aangiftes, dit is een Waddinx „De wenselijkheid voor een een- afgeslankte vorm -dat wil zeg- traal sportpark is groot," legt gen zonder recreatieve voorzie- wethouder Gerts uit. „Dat was al ningen-, een plek kan krijgen in een tijd zo, maar we hebben het het sportpark. destijds even laten liggen omdat er al een aantal grote projecten lopen." De komst van het win kelcentrum, en de daarmee ge- september besproken worden. In paarde verplichte verhuizing van voetbalvereniging Be Fair en tennisvereniging De Gouwe rond zijn. Halverwege 2007 gaat de eerste paal voor het winkel centrum de grond in. Voor die heeft inmiddels al overleg ge- tijd moeten Be Fair en de Gouwe pleegd met de gedupeerde ver enigingen over een eventuele verhuizing naar het centraal sportpark. Ook de voetbalver enigingen W.S.E. en V.V. Wad dinxveen zijn door de gemeente sportpark niet op tijd klaar zijn, benaderd. Zij staan allen positief tegenover de mogelijke verhui zing. De overige sportverenigin gen zullen per brief worden geïnformeerd. „Vanaf het begin willen we ook dat de omwonenden meeden ken," aldus Gerts. Deze zijn eind vorige week per brief op de hoogte gesteld van de mogelijke komst van het centraal sport- reed zaterdag 4 september rond beenletsel werd hij overgebracht park op de locatie Piasweg/On naar het Groene Hart Zieken- derweg. De belangen op korte huis. De jongen was tijdens het termijn zijn de verhuizing van varen met enkele vrienden over de drie voetbalverenigingen. De boord gevallen. Toen hij weer op mogelijkheid tot verhuizing naar de boot wilde klimmen ging het het toekomstige sportpark deze auto, een 25-jarige vrouw mis en raakte hij met zijn voet de wordt op dit moment voor de schroef van de boot. De bestuur der van het bootje, een 20-jarige jongeman uit Alphen aan TA - ‘t

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 1