Denkt u dat schoon water vanzelfsprekend is? ■H Rijschool Van Erk Kies uw kleur en ontdek uw geur iviiekE □B □a Chauffeursopleiding NIEUW! Kijk op www.rijschoolvanerk.nl 1 Ben je moeder of wil je moeder worden? 1 ■■i f” I l H Stop dan met roken! KRUISWOORDPUZZEL raagt am x Vanaf heden chauffeursopleiding in de tennishal, Sniepweg 13 (naast het zwembad) te Waddinxveen. Wij werken met de nieuwste methode zoals het CCV en CBR werkt. Zancaster MONACO □iBüBnnsBDöBDI FIETSEN I tl I DE FACTO □I □I Eli □I □I IQI IQI Opgeven bij: Oplossing vorige week Van 6 t/m 18 september staat uw Pour Vous Parfumerie geheel in het teken van kleuren en geuren van Lancaster. KANKERBESTRIJDING 1 QL |Q| IQI WJS 2 5 6 7 8 9 1 3 4 12 13 14 11 10 20 16 17 18 19 15 Maar ook van de sloot waar we vanuit de 22 24 21 tuin op uitkijken. Uw waterschap zorgt 27 ervoor dat dit water schoon is. Dit doet het 29 IlLHlllH waterschap door de waterkwaliteit te bewaken, watergangen te onderhouden, oevers natuurvriendelijk in te richten, afval- 40 41 water te zuiveren en lozingen te reguleren. 44 45 46 42 Door deze maatregelen kunt u blijven 49 47 genieten van water! 54 Zorg voor de waterkwaliteit is één van de taken van waterschappen. Ook de zorg voor 59 veilige waterkeringen, het op peil houden 3UZING Zevenhoven van water en het beheer van wegen behoort het waterbeheer in uw leef- en woonomgeving neemt? Dat kan door over drie weken uw stem uit te brengen bij de bestuursverkiezing van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in oprichting. Uw nieuwe waterschap per 1 januari 2005. J|f K Vijverlaan 44 Waddinxveen - 06 22 699 105 - henkvanerk@hotmail.com 4 - - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard i.o. Maasboulevard 123 Postbus 4059 3006 AB Rotterdam www.schielandendekrimpenerwaard.nl SIERADEN TIJDENS DE AKTIEWEKEN 10% KORTING w I G 2 X 2 K 2 2 E 2 s 2 E 2 T A 2 o 2 o 2 D X 2 2 2 2 2 2 s 2 A X x K s 2 T X 2 R 2 2 2 T belangen evenwichtig af voordat het belangrijke besluiten neemt. Wilt u invloed uitoefenen op wie de komende vierjaren de besluiten over Uw cadeau bij aankoop van Lancaster Colour*. Kies het bestuur van uw waterschap! 24 september t/m 6 oktober 2004 I Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard NEDERLANDSE RBWMWjg In de zomer genieten we volop van water in onze omgeving. Bijvoorbeeld als we aan de Zevenhuizerplas liggen of door de Krimpenerwaard fietsen. tot het takenpakket. Bij de uitvoering van de taken spelen verschillende, vaak tegengestelde belangen. Het bestuur van het waterschap weegt deze Uw cadeau bij aankoop van één van de geselecteerde geuren*. Een luxe toilettas met 3 miniaturen naar keuze. Het geboortegewicht van baby's van rokende moe ders is gemiddeld 250 gram lager. Ook vergroot roken tijdens de zwangerschap de kans op lucht- weginfecties en wiegendood in het eerste levens jaar. Meer informatie over stoppen met roken? Bel met Defacto: 0900 - 9390 0,22 0,10 p/m) Roken is zowel voor, tijdens als na de zwangerschap schadelijk. Roken kan tot verminderde vruchtbaarheid leiden. Rokende zwangere vrouwen hebben meer kans op een miskraam of een vroeggeboorte. BR ML» 1 23 25 30 31 32 33 34 35 38 39 36 37 43 50 52 51 58 60 IJ T AANGEBODEN V L L M L O geuren zijn: Lancaster, Davidoff, Jennifer Lopez, Jil Sander, JOOP!, Chopard, Nikos en Vivienne Westwood. M O O I S _l_ R A E E S T E M E R V E D _A N S E R B D R. E D E M N K O N G E K W A N T M A A G A N A x A L M A R I N A N S P IJ S Horizontaal IFranse stad - 6. Componist —II. Drentse plaats - 13.Vogel - 15. Rijstdrank - 17. Huisdier - 19. Roeivereniging -21. Onbesliste partij - 23. Keukengerei - 25. Als eer der - 26. Moskeetoren - 28. Aldus - 29. Geladen deeltje - 30. Belgische stad - 32. Veiligheidsraad - 33. Als onder - 34.Vogelproduct - 35.Ter plaatse - 36. Bekoorlijk - 39. Bij geen gehoor - 42. Friese rivier - 43. Onwerkelijk - 46. Winterpeil - 47. Kantoor - 49. Beroep - 51. Uitgang - 52. Boom - 54. Overwinning - 55. Erfelijkheidsdrager - 57. Familie - 59. Adellijke titel - 60. Afrikaanse rivier. Meer informatie Voor informatie over de bestuursverkiezing kunt u onze internetsite www.schielandendekrimpenerwaard.nl bezoeken. Heeft u vragen, dan kunt u gratis bellen met de verkiezingstelefoon 0800 7244 352 of e-mailen naar verkiezing@schielandendekrimpenerwaard.nl Stemperiode en stempakket De verkiezing is schriftelijk. Stemgerechtigden krijgen rond 24 september 2004 een envelop in de brievenbus met daarin een boekje waarin de kandidaten zich voorstellen, een stembiljet en een retourenvelop. U kunt stemmen door uw stembiljet in te vullen en uiterlijk 4 oktober 2004 gratis terug te sturen. De stemperiode eindigt op 6 oktober 2004 om 12.00 uur. Tot die tijd kunt u het stembiljet tijdens kantooruren ook deponeren in de stembus in het kantoor van het hoogheemraadschap van Schieland (Maasboulevard 123 in Rotterdam). Als het kantoor is gesloten, kunt u het stembiljet in de brievenbus van Schieland doen. Terinzagelegging protocol stemming en stemopneming Het dagelijks bestuur van Schieland heeft over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden rond de stemming en de stemopneming een protocol opgesteld,zoals vóorgeschreven in het kiesreglement. Dit protocol ligt vanaf heden ter inzage op het kantoor van Schieland. Vaststelling voorlopige en definitieve verkiezingsuitslag Op 8 oktober 2004 wordt de voorlopige verkiezingsuitslag bekend gemaakt.Tijdens een openbare zitting om 19.00 uur in het kantoor van Schieland, stelt het stembureau per belangen- categorie en kiesdistrict het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen, het totaal aantal uitgebrachte stemmen en het aantal ongeldige stemmen vast. Op 13 oktober 2004 om 16.00 uur stelt het stembureau, eveneens in het kantoor van Schieland, in een openbare zitting de definitieve verkiezingsuitslag vast. Terinzagelegging processen-verbaal zittingen stembureau Van alle zittingen van het stembureau worden officiële verslagen gemaakt. Deze processen verbaal worden na afloop van de zitting voor belangstellenden ter inzage gelegd op het kantoor van Schieland. De terinzagelegging van de processen-verbaal eindigt zodra over de toelating van de gekozen leden onherroepelijk is beslist. De voorzitter van het stembureau, A. Biemond, waarnemend dijkgraaf van Schieland. Pour Vous Parfumerie Winkelcentum "PASSAGE" Waddinxveen Tel. 0182 617689 1 www.parfumeriemieke.nl •Oorbellen zak met 100 paar, 20 met clip, 80 voor gaatjes. Bel: 0900- 6000.551 code 928008 (0,80 e/min) The secret to Mediterranean beauty KONINGIN WILHELMINA FONDS AANGEBODEN Damesfiets, merk Batavus, 7 ver snellingen, moderne verlichtingslot. prijs 200 Bel: 0900-6000.551 code 938645 (0,80 e/min) •Damessportfiets, merk union, 7 versnelleingen, weinig gebruikt vraagprijs 250 Bel: 0900-6000.551 code 925185 (0,80 e/min) VOOR EEN ROOKVRIJE TOEKOMST Verticaal 2.Venster - 3. Groenlander - 4. Stoomschip - 5. Sein - 7. Slee - 8. Dans - 9.Vuur - I0. Loods - 12. Achter - 14. Bijbelse figuur - 16. Hert - 18. Kever - 20. Reisgenoot - 22. Amerikaanse zanger - 24. Pijnlijk - 27. Aankomend - 29. Iers Republikeins Leger -31. Straalvliegtuig - 32. Sterke drank - 36. Opstandeling - 37. Kantoorgerei 38. Symbool voor ijzer - 40. Glasachtig 41. Sierdek - 44,Vogeleigenschap - 45. Houtsoort - 46. Pad - 48. Oostzeehaven 50. Aanwijzend vnw. - 53. Landbouwwerktuig - 56. Numero - 58. Zijns inziens. www.pourvous.nl Byoux Drogisterij Parfumerie R Salon de Beauté Nagelsalon "voorwaarden: bij aankoop vanaf 49,00 aan Lancaster geuren of kleuren, zolang de voorraad strekt en één cadeau per klant. De geselecteerde

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 16